Veebibrauseri ühilduvus teenuses InfoPath Forms Services

InfoPath Forms Services on serveritehnoloogia, mis võimaldab kasutajatel täita Microsoft Office InfoPathi vorme otse veebibrauseris. Kasutajatel pole vaja InfoPathi vormide täitmiseks oma arvutisse installitud InfoPathi, samuti ei pea nad veebist midagi täiendavat alla laadima. Kõigil kasutajatel peab olema juurdepääs brauserile, nt Microsoft Internet Explorer, Apple Safari või Firefox.

Selles artiklis on loetletud brauserid, mis ühilduvad teenusega InfoPath Forms Services. Lisaks loetletakse selles artiklis funktsioonid, mida toetatakse brauseriga ühilduvates vormimallides; funktsioonid, mida ei saa brauseriga ühilduvates vormimallides kasutada; ja erinevused käitumises, mis võivad ilmneda, kui brauseriga ühilduvatel vormimallidel põhinevaid vorme vaadatakse eri brauserites.

Selle artikli teemad

Teenusega InfoPath Forms Services ühilduvad veebibrauserid

InfoPathi funktsioonid, mida toetatakse teenuses InfoPath Forms Services

Veebibrauserid, mis ühilduvad teenusega InfoPath Forms Services

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

Märkus.: Kui mõni brauseri versioon pole järgmises tabelis nimetatud, tähendab see, et seda ei toetata. Näiteks ei toetata vanemaid brausereid, sh Internet Explorer 5.01, Internet Explorer 5.5.x, Internet Explorer for Macintosh, ja tabelis nimetatust vanemaid muude tootjate brausereid. Kuigi brauseritele mõeldud vormid võivad neis brauserites nõuetekohaselt toimida, on neid testitud ainult järgmises tabelis nimetatud brauseriversioonidega.

Järgmises tabelis on näidatud konkreetsed brauserid, mis ühilduvad teenusega InfoPath Forms Services.

Brauser

Windows 1

Unix/Linux

Macintosh

Microsoft Internet Explorer 6.0 (32-bitine)

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Windows Internet Explorer 7.0 (32-bitine)

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Firefox 1.5

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Mozilla 1.7

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Netscape 7.2

Toe puudumise ikoon

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Netscape 8.1

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Safari 2.0

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Täieliku toe ikoon

1Sh Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP ja Microsoft Windows 2000.

Lehe algusse

InfoPathi funktsioonid, mida toetatakse teenuses InfoPath Forms Services

Enamik InfoPathi juhtelemente ja funktsioone töötab ühtviisi olenemata sellest, kas vorme täidetakse Internet Exploreris, Firefoxis, Safaris või muus toetatud brauseris. Siiski võidakse sama vormi kuvada eri brauserites erinevalt. Need visuaalsed erinevused tulenevad sellest, kuidas eri brauserid toetavad veebitehnoloogiaid, nt HTML-koodi, kaskaadlaadistikke (CSS) ja JavaScripti.

Lisaks on mõned juhtelemendid ja funktsioonid, mida toetatakse täielikult ainult Microsofti ActiveX-tehnoloogiate toega brauserites, nt Internet Explorer 6.0 või Internet Explorer 7.0. Muudes brauserites võivad need funktsioonid käituda teisiti või olla piiratud.

Vormi juhtelementide tugi

Vormi juhtelementide tugi

Saate järgmise tabeli põhjal välja selgitada, kas InfoPath Forms Services toetab konkreetset InfoPathi juhtelementi.

Mõnel juhul ei pruugi see kõigis brauserites ühtviisi töötada ka siis, kui InfoPath Forms Services toetab juhtelementi. Näiteks saate kasutada brauseriga ühilduvates vormimallides rikasteksti välju. Kasutajad näevad aga rikasteksti vormingu täielikke võimalusi ainult siis, kui nad täidavad vormi Internet Exploreris.

Sarnaselt, kui kasutajad vaatavad vormi mobiilsideseadme brauseris, kuvatakse osa juhtelemente arvutibrauseriga võrreldes erinevalt ja mõningaid juhtelemente eiratakse täielikult. Näide: kuigi brauseriga ühilduvas vormimallis saab kasutada manusfaili juhtelementi, ei kuvata seda juhtelementi, kui vormi vaadatakse mobiilsideseadme brauseris. Lisateavet selle kohta, kuidas optimeerida vormimalle mobiilsideseadmetes kasutamiseks, vaadake selle artikli ülaosas linke jaotises Vt ka.

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

InfoPath 2007 juhtelement

Töölaua brauserid

Mobiilsideseadmete brauserid

Tekstiväli

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Märkeruut

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Nupp

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Avaldiseväli

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Loendiboks

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Ripploendiboks

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Korduv jaotis

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Hüperlink

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Nupp Suvandid

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Valikuline jaotis

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Korduv tabel

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Manusfaili juhtelement

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Kuupäevavalija 1

Osalise toe ikoon

Osalise toe ikoon

Rikkaliku teksti väli 2

Osalise toe ikoon

Toe puudumise ikoon

ActiveX-juhtelement

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Täpploendi juhtelement

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Valikurühm

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Valikujaotis

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Liitboks

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Horisontaalne korduv tabel

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Horisontaalala

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Tindipildi juhtelement.

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Põhi-/üksikasjajuhtelement

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Mitme valikuga loendiboks.

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Numberloendi juhtelement

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Pildi juhtelement.

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Lihtloendi juhtelement

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Korduv valikurühm

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Korduv rekursiivne jaotis

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Kerimisala

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Vertikaalsilt

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

1Kuigi saate brauseriga ühilduvates vormimallides kasutada kuupäevavalijat, kuvatakse kalendriikoon ja hüpikkalender ainult Internet Exploreri toetatud versioonides. Muudes brauserites kuvatakse kuupäevavalija tekstiväljana, kuid kuupäevavormingu valikud on toetatud.

2Te ei saa brauseriga ühilduvates vormimallides lubada rikasteksti välja juhtelementide jaoks manustatud pilte või määrata osalise rikasteksti vormingu valikuid. Lisaks on rikasteksti vormingu suvandite täielik valik saadaval ainult Internet Exploreri toetatud versioonides. Kasutajad saavad rikasteksti välja redigeerida igas toetatud brauseris, kuid vormindusvalikud (sh teksti värvi muutmine ja märgivormingu rakendamine) pole saadaval.

Lehe algusse

Äriloogika funktsioonide tugi

Saate oma vormimallis kasutada äriloogika funktsioone, mis aitavad vältida andmesisestuse vigu ja automatiseerida kasutaja vormis toiminguid. InfoPathi funktsioonidega (nt andmete valideerimine, tingimusvorming ja reeglid) saate määratleda tingimusi ja tegevsusi, mis sooritavad automaatselt sündmusepõhiseid või vormimalli sisestatud väärtustel põhinevaid toiminguid, nt vormi avamine või sulgemine.

Järgmises tabelis on näidatud InfoPathi spetsiifiliste äriloogika funktsioonide tugi ühilduvates brauserites.

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

Rakenduse InfoPath 2007 funktsioon

Töölaua brauserid

Mobiilsideseadmete brauserid

Valemid 1

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete valideerimine

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Reeglid

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Tingimusvorming  2

Täieliku toe ikoon

Osalise toe ikoon

Kasutajarollid

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

1 Välja arvatud funktsioonid xdXDocument:get-Role, Paigutus ja Viimane.

2Mobiilsideseadmete brauserites toetatakse mõningaid tingimusvormingu funktsioone, nt juhtelementide peitmist olenevalt vormi tingimustest. Tingimusvormingut ei saa siiski kasutada juhtelemendi välimuse muutmiseks vastavalt vormi tingimustele. Näiteks ei saa te kasutada tingimusvormingut juhtelemendi teksti värvi muutmiseks.

Lehe algusse

Turbefunktsioonide tugi

Järgmises tabelis on näidatud InfoPathi spetsiifiliste turbefunktsioonide tugi ühilduvates brauserites.

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

Rakenduse InfoPath 2007 funktsioon

Töölaua brauserid

Mobiilsideseadmete brauserid

Domeeni turbetase

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Täisusalduse turbetase

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Piiratud turbetase

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Digitaalallkirjad 1

Osalise toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Vormikujunduse kaitse

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Võimalus keelata käske Salvesta, Prindi jt

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Teabeõiguste haldus (IRM)

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

1Digitaalallkirju ei toetata brauseris lubatud vormimallides, mida renderdatakse mobiilsideseadme brauserites. Lisaks ei saa kasutajad töölauabrauserites digitaalset allkirjastada tervet vormi. Küll aga saate vormimallid kujundada nii, et kasutajatel oleks võimalik digitaalselt allkirjastada üht või mitut vormi jaotist. Selleks peate lubama jaotise digitaalallkirjade juhtelemendi. Lisaks, kuigi kasutajad saavad vormi digitaalallkirju vaadata igas toetatud brauseris, saavad nad vormi jaotisi digitaalselt allkirjastada ainult Internet Exploreri toetatud versioonides.

Lehe algusse

Andmeühenduste tugi

Andmeühendus on dünaamiline link vormi ja üksuse andmeallikas vahel, mis salvestab või pakub selle vormi andmeid.

Järgmises tabelis on näidatud InfoPathi andmeühenduste tugi brauseris lubatud vormimallides.

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

Rakenduse InfoPath 2007 funktsioon

Töölaua brauserid

Mobiilsideseadmete brauserid

Andmete pärimine XML-failist või URL, mis tagastab XML-i

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete pärimine teenuse Microsoft Windows SharePoint Services loendist või teegist

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete pärimine Microsoft SQL Serveri andmebaasist

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete pärimine Microsoft Office Accessi andmebaasist

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Andmete pärimine veebiteenusest

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete pärimine, kasutades andmeühendusteegi andmeühendusfaile

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Järgmises tabelis on näidatud InfoPathi vormi esitamise funktsioonide tuge ühilduvates brauserites.

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

Rakenduse InfoPath 2007 funktsioon

Töölaua brauserid

Mobiilsideseadmete brauserid

Andmete edastamine meilisõnumina

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete edastamine SharePointi teeki 1

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete edastamine Microsoft SQL Serveri andmebaasi

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Andmete edastamine Microsoft Accessi andmebaasi

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Andmete edastamine veebiteenusele 2

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete edastamine veebirakendusele, mis aktsepteerib HTTP POST-edastusi

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Andmete edastamine, kasutades andmeühendusteegi andmeühendusfaile

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

1Andmed saab edastada SharePointi teeki, kuid mitte loendisse.

2 Te ei saa konfigureerida andmete edastamise ühendust brauseriga ühilduvas vormimallis, et võimaldada kasutajatel koos vormiandmetega edastada muudatuste teavet veebiteenusesse, mis aktsepteerib Microsoft ADO.NET-i andmekomplekti. Muudatuste teave hõlmab muudatusi, mida kasutaja teeb andmebaasis salvestatud andmetes. Kasutajate ühendamiseks andmebaasiga kasutatakse veebiteenust. ADO.NET saab kasutada muudatuste teavet, et tuvastada, kuidas värskendada andmebaasi andmeid.

Lehe algusse

Vormi täitmise funktsioonide tugi

Järgmises tabelis on näidatud InfoPathi vormide täitmise funktsioonide tugi ühilduvates brauserites.

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

Rakenduse InfoPath 2007 funktsioon

Töölaua brauserid

Mobiilsideseadmete brauserid

Edastamise funktsioon

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Salvestamise funktsioon 1

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Printimisfunktsioon

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Mitme vormi andmete ühendamine

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Andmete eksportimine Microsoft Office Exceli vormingusse

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Andmete eksportimine veebi

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Tindijoone tugi

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Ühenduseta töö tugi.

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Teksti otsimine ja asendamine

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Automaatteksti funktsioon 2

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Õigekirjakontroll

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Automaatsalvestuse, automaattaaste või krahhi tuvastamise funktsioonid

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

kohandatud tööpaanid,

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Lisandmoodulite menüüd

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

1Brauseri toega vormis saavad kasutajad klõpsata nuppe Salvesta või Salvesta nimega, et salvestada oma vormid SharePointi teeki. Oma arvutisse ei saa nad vorme salvestada. Lisaks ei näe kasutajad, kes vaatavad vorme mobiilsideseadme brauseris, nuppe Salvesta ega Salvesta nimega.

2Teistes brauserites peale Internet Exploreri pole automaatteksti funktsioon saadaval, isegi kui juhtelemendi märkeruut Luba automaattekst on valitud.

Lehe algusse

Kuvamisega seotud funktsioonide tugi

Järgmises tabelis on näidatud InfoPathi kuvamisfunktsioonide tugi ühilduvates brauserites.

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

Rakenduse InfoPath 20 07 funktsioon

Töölaua brauserid

Mobiilsideseadmete brauserid

Mitu vaadet

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Kirjutuskaitstud vaated

Täieliku toe ikoon

Osalise toe ikoon

Prindivaated

Täieliku toe ikoon

Toe puudumise ikoon

Wordi prindivaated 1

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Mitme vaate korraga printimine 2

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

Leheküljepiiride, päiste või jaluste printimine

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

1Microsoft Office Wordi prindivaateid ei toetata brauseris lubatud vormimallides. Vormimalli saab teenuses InfoPath Forms Services avaldada, eemaldamata Wordi prindivaadet. Kui aga kasutajad prindivad vormi, eirab veebibrauser Wordi prindivaate sätteid.

2Mitme vaate printimise funktsiooni ei toetata brauseris lubatud vormimallides. Saate vormimalli avaldada teenuses InfoPath Forms Services, muutmata valikuid mitme vaate printimise dialoogiboksis. Kui aga kasutajad prindivad selle vormi, kasutab veebibrauser printimiseks praeguse vaate kirjutuskaitstud vaadet, mitte ei prindi mitut vaadet.

Lehe algusse

Programmeerimisfunktsioonide tugi

Arendajad saavad kasutada InfoPathi hallatud koodi objektimudelit, et luua brauseriga ühilduvates vormimallides kohandatud äriloogikat. Juurutamisel serverisse, kus töötab teenus InfoPath Forms Services, toimib see äriloogika nii brauseris kui ka InfoPathis. Järgmises tabelis on näidatud InfoPathi programmeerimisfunktsioonide tugi ühilduvates brauserites.

Täieliku toe ikoon = täielik tugi  Osalise toe ikoon = osaline tugi   Toe puudumise ikoon = tugi puudub

Rakenduse InfoPath 2007 funktsioon

Töölaua brauserid

Mobiilsideseadmete brauserid

Hallatud kood  1

Täieliku toe ikoon

Täieliku toe ikoon

Skriptid  2

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

COM-lisandmoodulid

Toe puudumise ikoon

Toe puudumise ikoon

1Brauseriga ühilduvas vormimallis peab hallatud koodi aluseks olema InfoPathi hallatud koodi objektimudel, mida pakub nimeruum Microsoft.Office.InfoPath. Nimeruumi Microsoft.Office.InfoPath liikmete alamkomplekt pakub funktsioone (nt teabeõiguste haldus), mida serveris ei toetata. Lisateavet selle kohta, milliseid objektimudeli liikmeid toetatakse ja milliseid mitte, leiate selle artikli ülaosas olevatest linkidest jaotises Vt ka.

2Server ei toeta mis tahes koodi, mis on kirjutatud VBScripti, JScripti või InfoPath 2003 ühilduvusega objektimudelis, mida pakuvad nimeruumi Microsoft.Office.Interop.InfoPath.SemiTrust liikmed.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×