Office
Logi sisse

Veebiühilduvuskontroll: skeemitõrked

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Selles teemas loetletakse skeemitõrked, mis võivad ühilduvuskontrolli käivitamisel ilmneda, ja pakutakse teavet nende tõrgete kõrvaldamiseks.

Üldist teavet ühilduvuskontroll tõrgete kohta leiate artiklist Veebiühilduvuse kontrollimine üldisi tõrkeid.

Otsimisviisardi abil saate luua või otsinguvälja muutmine

ACCWeb105003

ACCWeb105012

ACCWeb105018

ACCWeb107000

ACCWeb107001

ACCWeb107002

ACCWeb107003

ACCWeb107004

ACCWeb107005

ACCWeb107006

ACCWeb107007

ACCWeb107008

ACCWeb107009

ACCWeb107010

ACCWeb107011

ACCWeb107012

ACCWeb107013

ACCWeb107014

ACCWeb107015

ACCWeb107016

ACCWeb107017

ACCWeb107018

ACCWeb107019

ACCWeb107020

ACCWeb107021

ACCWeb107022

ACCWeb107023

ACCWeb107024

Otsinguviisardi kasutamine otsinguvälja loomiseks või muutmiseks

Mitme skeemitõrked põhjustavad probleemid otsinguvälju. Neid toiminguid kirjeldatakse käivitage Otsinguviisard nende probleemide luues või otsinguvälja muutmine andmelehevaates.

Otsinguvälja loomine andmelehevaates

 1. Avage tabel, millele soovite otsinguvälja lisada ja valige vähemalt üks veerg, sildiga Klõpsake lisamiseks.

 2. Klõpsake veeru Klõpsake lisamiseks kõrval noolt ja seejärel klõpsake väärtust Otsing ja seos.

 3. Vajaliku otsinguvälja loomiseks järgige otsinguviisardi juhiseid.

Otsinguvälja muutmine andmelehevaates

 1. Avage tabel ja valige muudetav otsinguväli.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake menüü Väljad jaotises Atribuudid nuppu Muuda otsinguid.

  • Paremklõpsake otsinguvälja ja seejärel klõpsake väärtust Muuda otsinguid

 3. Probleemi kõrvaldamiseks järgige viisardi juhiseid.

ACCWeb105003

Tõrke tekst:    Veebiga ühildumiseks peab väärtusteloendi otsingute puhul olema veeru andmetüüp Tekst.

Mida see tähendab?    Väärtusteloendi otsingu puhul kasutatakse veebiandmebaasis mittetoetatavat loendit. Väärtusteloend peab olema seotud serveris oleva tekstiveeruga.

Mida teha?    Avage tabel kujundusvaates ja muutke otsinguvälja andmetüübiks Tekst. Kui kujundusvaade pole saadaval, kustutage otsinguväli ja looge see otsinguviisardi abil uuesti.

Lehe algusse

ACCWeb105012

Tõrge tekst    Otsinguveergude allikad klausel punktide ei ühildu veebirakenduse.

Mida see tähendab?    Otsinguväli kasutab KUS-klauslit sisaldavat päringut, mida veebis ei toetata.

Mida teha?    Avage tabel kujundusvaates ja eemaldage asjakohase otsinguvälja atribuudist Rea allikas KUS-klausel.Kui kujundusvaade pole saadaval, kustutage otsinguväli ja looge see otsinguviisardi abil uuesti.

Lehe algusse

ACCWeb105018

Tõrke tekst:    Otsinguks kasutatav primaarvõti ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Otsinguks kasutatav tabeli primaarvõti viitab veebis mittetoetatavale tabelile.

Mida teha?    Avage tabel kujundusvaates ja muutke otsinguvälja atribuudi Juhtelemendi tüüp väärtuseks Tekstiboks (menüüs Otsing). Seejärel avage aken Seosed ja kustutage mis tahes seosed, mille otsinguväli on seose poolel Mitu (seosenool osutab otsinguväljast eemale).

Kui kujundusvaade ja aken seosed pole saadaval, tehke järgmist:

 1. Looge uus tühi andmebaas (mitte veebiandmebaas).

 2. Importige algsest andmebaasist soovitud tabelid uude andmebaasi.

 3. Tehke uues andmebaasis soovitud muudatused,

 4. Kustutage tabelid algses andmebaasis ja importige need uuest andmebaasist.

Lehe algusse

ACCWeb107000

Tõrke tekst:    Välja andmetüüp ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Välja andmetüüpi (nt OLE-objekt) veebis ei toetata.

Mida teha?    Looge väli uuesti ühe toetatud andmetüübina:

 • Tekst

 • Arv

 • Valuuta

 • Jah/ei

 • Kuupäev/kellaaeg

 • Arvutatud väli

 • Manus

 • Hüperlink

 • Memo

 • Otsing

Lehe algusse

ACCWeb107001

Tõrke tekst:    Koondindeksid ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Tabelil on koondprimaarvõti (mitmest väljast koosnev võti). Veebitabeli primaarvõtmena saate kasutada ainult välja Automaatnumber. Veebis ei saa kasutada koondindekseid.

Mida teha?    Kui koondindeks tähistab primaarvõtit, looge näidatud tabeli jaoks automaatnumbriga primaarvõti. Seejärel looge kirje valideerimisreegel, et kontrollida, kas algsete väljade andmed on kordumatud.

Lehe algusse

ACCWeb107002

Tõrke tekst:    Mitme manuseväljaga tabel ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Mitut manusevälja sisaldav tabel põhjustab avaldamisel tõrke ja ei ühildu seetõttu veebiga.

Mida teha?    Kui vajate ühe kirje kohta mitu manusvälja, looge iga täiendava manusevälja kohta uus tabel, mis sisaldab ainult manusevälja ja ID-välja. Seejärel linkige uus tabel ja algne tabel otsinguviisardi abil.

Lehe algusse

ACCWeb107003

Tõrke tekst:    Arvutatud väljaavaldise sisendivälja tüüp (nt Automaatnumber, Memo või Binaarne) ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Näidatud arvutatud väli kasutab arvutust, mis kasutab sisendina veebis mittetoetatavat välja.

Mida teha?    Korrigeerige arvutust nii, et kõigil sisendiväljadel oleks üks järgmistest toetatud andmetüüpidest:

 • Tekst

 • Arv

 • Valuuta

 • Jah/ei

 • Kuupäev/kellaaeg

 • Arvutatud väli

Lehe algusse

ACCWeb107004

Tõrke tekst:    Arvutatud veerutulemuse andmetüüp ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Näidatud välja arvutamise tulemus on andmetüüp, mida veebis ei toetata.

Mida teha?    Looge arvutatud väli uuesti, nii et tulemuseks saadav andmetüüp oleks üks järgmistest toetatud andmetüüpidest:

 • Tekst

 • Arv

 • Valuuta

 • Jah/ei

 • Kuupäev/kellaaeg

Lehe algusse

ACCWeb107005

Tõrke tekst:    Üle 220 väljaga tabel ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Tabel sisaldab üle 220 välja. Üle 220 välja sisaldavat tabelit ei saa veebis avaldada.

Mida teha?    Looge lisaväljade jaoks uus tabel. Seejärel looge otsinguviisardi abil uus väli, mis lingib uue tabeli olemasolevaga.

Lehe algusse

ACCWeb107006

Tõrke tekst:    Tabeli nimi on reserveeritud nimi ega ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Näidatud tabelinimi on reserveeritud kasutamiseks SharePointi jaoks ja seda veebis ei toetata.

Mida teha?    Vältige järgmiste reserveeritud tabelinimede kasutamist:

 • UserInfo

 • Lists

 • Docs

 • WebParts

 • ComMd

 • Webs

 • Workflow

 • WFTemp

 • Solutions

 • Report Definitions

 • MSysASO

Lehe algusse

ACCWeb107007

Tõrke tekst:    Avaldatud tabelite otsinguid sisaldavad avaldamata tabelid ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Tabel pole veel avaldatud ja see sisaldab avaldatud tabelile viitavat otsinguvälja – see väldib tabeli avaldamist.

Mida teha?    Avaldage avaldamata tabel ilma otsinguvälja lisamiseta. Selle saavutamiseks saate kasutada sünkroonida veebiandmebaasi. Pärast uue tabeli avaldamist looge sellele teist avaldatud tabelit osutav otsinguväli.

Lehe algusse

ACCWeb107008

Tõrke tekst:    Kohandatud vormingud ei ühildu veebiga

Mida see tähendab?    Väljal on veebis mittetoetav valuutavorming.

Mida teha?    Kasutage välja puhul standardset valuutavormingut. Seadke ripploendi Vorming abil välja vorminguks Valuuta või Euro.

Lehe algusse

ACCWeb107009

Tõrke tekst:    Veebiga ühildumiseks saab ainult ühele atribuutidest Luba nullpikkus ja Kohustuslik olla seatud tõene väärtus.

Mida see tähendab?    Välja atribuutide Luba nullpikkus ja Kohustuslik väärtused on mõlemad seatud tõeseks.

Mida teha?    Veenduge, et nimetatud atribuutidest maksimaalselt ühe väärtus oleks Tõene. Atribuutide muutmiseks saate kasutada kujundusvaadet.

Lehe algusse

ACCWeb107010

Tõrke tekst:    Veebiga ühildumiseks peab atribuudi väärtuseks olema seatud Ei.

Mida see tähendab?    Hüperlingi välja atribuudi Lisa ainult lõppu väärtuseks on seatud Jah, mida veebis ei toetata.

Mida teha?    Muutke atribuudi Lisa ainult lõppu väärtuseks Ei.

Lehe algusse

ACCWeb107011

Tõrke tekst:    Veebiga ühildumiseks peab vaikeväärtus olema tühi.

Mida see tähendab?    Otsingupäringu või mitut väärtust lubava loendi otsingupäringu otsinguvälja vaikeväärtust, mida veebis ei toetata.

Mida teha?    Veenduge, et oleksid täidetud järgmised tingimused:

 • otsingupäringule pole seatud vaikeväärtust või

 • mitut väärtust lubava otsinguväärtuse loendile pole seatud vaikeväärtust.

Lehe algusse

ACCWeb107012

Tõrke tekst:    Veebiga ühildumiseks peab vaikeväärtus olema tühi.

Mida see tähendab?    Hüperlingi väljal on vaikeväärtus, mida veebis ei toetata.

Mida teha?    Eemaldage hüperlingi välja vaikeväärtus.

Lehe algusse

ACCWeb107013

Tõrke tekst:    Atribuudi väärtus ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Välja, mille tüüp on Number, atribuudi Vorming väärtuseks pole seatud Üldine number, Protsent või Standard. Veebis toetatakse ainult neid vorminguid.

Mida teha?    Muutke välja vorminguks Üldine number, Protsent või Standard.

Lehe algusse

ACCWeb107014

Tõrke tekst:    Veebiga ühildumiseks peab tabelil olema primaarvõti ja see peab olema number, mille välja pikkuseks on seatud Pikk.

Mida see tähendab?    Tabelil on üks järgmistest probleemidest:

 • tabelil pole primaarvõtit;

 • primaarvõtme andmetüüp pole Number;

 • Primaarvõtme välja pikkus pole Pikk.

Mida teha?    Muutke kujundusvaates olemasolevat primaarvõtit nii, et selle andmetüüp ja välja pikkus oleksid õiged või looge tabelile andmetüübi Automaatnumber abil uus primaarvõti. Kui kujundusvaade pole saadaval, looge uus tabel ja lisage sellele algse tabeli veerud, seejärel eemaldage algne tabel.

Lehe algusse

ACCWeb107015

Tõrke tekst:    Veebi ühildumiseks peab atribuudi väärtuseks olema seatud Väär.

Mida see tähendab?    Memovälja atribuudile Kordumatu on seatud tõene väärtus, mida veebis ei toetata.

Mida teha?    Muutke atribuudi Kordumatu väärtuseks Väär.

Lehe algusse

ACCWeb107016

Tõrke tekst:    Veebi ühildumiseks peab atribuudi väärtuseks olema seatud Väär.

Mida see tähendab?    Jah/ei-välja atribuudile Kordumatu on seatud tõene väärtus.

Mida teha?    Muutke atribuudi Kordumatu väärtuseks Väär.

Lehe algusse

ACCWeb107017

Tõrke tekst:    Veebi ühildumiseks peab atribuudi väärtuseks olema seatud Väär.

Mida see tähendab?    Hüperlingi atribuudile Kordumatu on seatud tõene väärtus, mida veebis ei toetata.

Mida teha?    Muutke atribuudi Kordumatu väärtuseks Väär.

Lehe algusse

ACCWeb107018

Tõrke tekst:    Veebiga ühildumiseks peab seotud veerg olema seatud tabeli primaarvõtmeks ja see peab olema esimene veerg.

Mida see tähendab?    Otsinguväljal on üks järgmistest probleemidest:

 • seotud veerg pole seatud lähtetabeli primaarvõtmeks;

 • seotud veerg pole otsingutabeli esimene veerg.

Mida teha?    Muutke otsinguvälja otsinguviisardi abil.

Lehe algusse

ACCWeb107019

Tõrke tekst:    Veebi ühildumiseks peab atribuudi väärtuseks olema seatud Jah.

Mida see tähendab?    Otsinguvälja atribuudi Piira loendiga väärtuseks on seatud Ei, kuid otsinguväli pole üksikväärtusega väärtusteloend ja seetõttu ei ühildu atribuudi säte veebiga.

Mida teha?    Muutke otsinguvälja otsinguviisardi abil. Kui viisard kuvab märkeruudu Piira loendiga, siis märkige see.

Lehe algusse

ACCWeb107020

Tõrke tekst:    Veebi ühildumiseks peab atribuudi väärtuseks olema tühi.

Mida see tähendab?    Välja atribuudi Lingi tütarväljad väärtus pole tühi ja seetõttu ei ühildu veebiga.

Mida teha?    Avage tabel kujundusvaates ja tühjendage atribuudi Lingi tütarväljad väärtus. Seejärel seadke atribuudi Alamandmelehe nimi väärtuseks Automaatne või Pole. Kui kujundusvaade pole saadaval, siis klõpsake andmelehevaates menüü Avaleht jaotise Kirjed nuppu Veel, osutage väärtust Alamandmeleht ja klõpsake väärtust Eemalda.

Lehe algusse

ACCWeb107021

Tõrke tekst:    Veebi ühildumiseks peab atribuudi väärtuseks olema tühi.

Mida see tähendab?    Välja atribuudi Lingi juhtväljad väärtus pole tühi ja seetõttu ei ühildu veebiga.

Mida teha?    Avage tabel kujundusvaates ja tühjendage atribuudi Lingi juhtväljad väärtus. Seejärel seadke atribuudi Alamandmelehe nimi väärtuseks Automaatne või Pole. Kui kujundusvaade pole saadaval, siis klõpsake andmelehevaates menüü Avaleht jaotise Kirjed nuppu Veel, osutage väärtust Alamandmeleht ja seejärel klõpsake väärtust Eemalda.

Lehe algusse

ACCWeb107022

Tõrke tekst:    Veebiga ühildumiseks peab atribuudi väärtus olema tühi või Automaatne.

Mida see tähendab?    Välja atribuudi Alamandmelehe nimi väärtuseks pole seatud Automaatne või Pole ja seetõttu ei ühildu veebiga.

Mida teha?    Avage tabel kujundusvaates ja seadke atribuudi Alamandmelehe nimi väärtuseks [Automaatne] või [Pole]. Kui kujundusvaade pole saadaval, klõpsake andmelehevaates menüü Avaleht jaotise Kirjed nuppu Veel, osutage väärtust Alamandmeleht ja seejärel klõpsake väärtust Eemalda.

Lehe algusse

ACCWeb107023

Tõrke tekst:    Veebi ühildumiseks peab atribuudi väärtus olema seatud.

Mida see tähendab?    Otsinguvälja atribuudi Veeru laius on tühi ja seetõttu ei ühildu veebiga.

Mida teha?    Avage tabel kujundusvaates ja määrake atribuutide vahekaardil Otsing atribuudi Veeru laius väärtus. Teise võimalusena saate valida veeru andmelehevaates ja klõpsata menüü Väljad jaotise Atribuudid nuppu Muuda otsinguid. Järgige otsinguviisardi juhiseid.

Lehe algusse

ACCWeb107024

Tõrke tekst:    Automaatnumbrit toetatakse ainult primaarvõtmevälja puhul.

Mida see tähendab?    Välja puhul kasutatakse andmetüüpi automaatnumber, kuid see pole tabeli primaarvõti ja seetõttu ei ühildu veebiga.

Mida teha?    Muutke välja andmetüübiks Number. Lahendusena saate sama funktsionaalsuse saavutamiseks kasutada makrosid. Muutke kujundusvaates selle atribuudiga väli primaarvõtmeks või muutke andmetüübiks Number.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×