Office
Logi sisse

Veebiühilduvuskontroll: päringutõrked

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selles artiklis loetletakse päringutõrked, mis võivad ühilduvuskontrolli käivitamisel ilmneda, ja pakutakse teavet nende tõrgete kõrvaldamiseks.

Üldist teavet ühilduvuskontroll tõrgete kohta leiate artiklist Veebiühilduvuse kontrollimine üldisi tõrkeid.

ACCWeb102012

ACCWeb102014

ACCWeb103013

ACCWeb103079

ACCWeb103900

ACCWeb103901

ACCWeb103902

ACCWeb103903

ACCWeb103904

ACCWeb103905

ACCWeb103906

ACCWeb103907

ACCWeb103908

ACCWeb103916

ACCWeb103918

ACCWeb103926

ACCWeb103927

ACCWeb103928

ACCWeb103930

ACCWeb103938

ACCWeb103939

ACCWeb103940

ACCWeb103942

ACCWeb102012

Tõrke tekst:    Päring ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Peate kontrollima päringut veebiühilduvusprobleemide suhtes.

Mida teha?    Looge päring päringukujundaja abil. Veebipäringu loomine päringukujundaja kasutamise kohta leiate lisateavet teemast Sissejuhatus päringutesse.

Lehe algusse

ACCWeb102014

Tõrke tekst:    SQL ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    See tõrge võidakse kuvada paljudel põhjustel. Võimalikud põhjused:

 • viitamine veebiga ühildumatutele objektidele;

 • viitamine veebiga ühildumatutele avaldistele.

Avaldiste loomise kohta leiate lisateavet teemast Avaldise loomine.

Mida teha?     Kaaluge web päringukujundaja päringud, mis on web ühilduvad loomiseks. Kujundamisel päringutega veebi jaoks leiate lisateavet teemast Sissejuhatus päringutesse.

Lehe algusse

ACCWeb103013

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna päringutulemid sisaldava mitut sama nimega välja.

Mida see tähendab?    Mitmel väljal on sama nimi.

Mida teha?    Otsige duplikaatväljanimesid ja muutke duplikaatnimed muudeks väljanimedeks.

Lehe algusse

ACCWeb103079

Tõrke tekst:    Avaldises on tüübilahknevus.

Mida see tähendab?    Ühenduse erinevate poolte tüübid ei ühildu või võrreldud väljatüübid ei ühildu. Näiteks ei saa võrrelda ega ühendada teksti arvuga.

Mida teha?    Veenduge, et ühenduse mõlemad pooled ühilduvad. Näiteks ühendage tekstitüüp tekstitüübiga ja arvutüüp arvutüübiga. Kui te ei tee ühendamistoimingut, kontrollige, kas võrdlete sel juhul ühildumatuid väljatüüpe.

Lehe algusse

ACCWeb103900

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada.

Mida see tähendab?    Access ei saanud päringut avaldada, kuna see kasutab toetuseta päringutüüpi, toetuseta avaldisi, toetuseta kriteeriume või muid funktsioone, mida veebis ei toetata.

Mida teha?    Looge päring Accessi päringukujundaja abil uuesti.

Lehe algusse

ACCWeb103901

Tõrke tekst:    Päringu määratlus on kehtetu, seetõttu ei saa päringuobjekti luua.

Mida see tähendab?    Server ei saanud päringut sõeluda, kuna päringumääratluses ilmnes ootamatu tõrge.

Mida teha?    Kujundage päring Accessi kujundajate abil ümber.

Lehe algusse

ACCWeb103902

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna see kasutab toetuseta päringutüüpi, toetuseta avaldisi, toetuseta kriteeriume või muid funktsioone, mida veebis ei toetata.

Mida see tähendab?    Päring sisaldab avaldisi, mis ei ühildu veebiga. See tõrge võib ilmneda serveripiirangu tõttu või siis, kui avaldist ei saa serverisse teisaldada.

Mida teha?    Eemaldada ei ole web ühilduvad avaldised. Lisateabe saamiseks avaldiste kohta on lubatud päringute kohta leiate teavet teemast Avaldise loomine.

Lehe algusse

ACCWeb103903

Tõrke tekst:    Päringu määratlus on kehtetu, seetõttu ei saa päringuobjekti luua.

Mida see tähendab?    Üks atribuudiväärtustest ei ühildu veebiga.

Mida teha?    Veenduge, et järgmised tingimused on õigesti seatud.

 • Nimeatribuut ei sisalda ühtegi järgmistest märkidest:

Võrdusmärk alguses

=

Punkt

.

Hüüumärk

!

Nurksulud

[]

Eestühik

Mitteprinditavad märgid

Näiteks: <Enter> või <TAB>

Mõni järgmistest sümbolitest

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nimeatribuudi pikkus on vahemikus 1–64 märki.

 • Pealdiseatribuut: mis tahes kuni 1024 märgi pikkune string.

Lehe algusse

ACCWeb103904

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna see sisaldab alampäringut.

Mida see tähendab?    Päring sisaldab alampäringut. Alampäringuid serveris ei toetata.

Mida teha?    Muutke oma päringut nii, et sel poleks alampäringut.

Lehe algusse

ACCWeb103905

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna selle aluseks olev päring ei ühildu veebiga.

Mida see tähendab?    Päring sisaldab pesastatud päringut, mida ei saa serveris esitada, või sisendiallikat, mida ei leita.

Mida teha?   

 • Veenduge, et pesastatud päring on sobiv.

 • Looge Accessi päringukujundajate abil sobiv pesastatud päring.

 • Veenduge, et päringu sisendi lähtetabel või -päring on andmebaasis olemas.

Lehe algusse

ACCWeb103906

Tõrke tekst:    Päringu määratlus on kehtetu, seetõttu ei saa päringuobjekti luua.

Mida see tähendab?    Valitud või järjestusaluse veergude lähtetabelit või -päringut ei leita.

Mida teha?    Veenduge, et veerusisendi lähtetabel või -päring on teie Accessi andmebaasis olemas.

Lehe algusse

ACCWeb103907

Tõrke tekst:     Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna see ei sisalda tulemites välju.

Mida see tähendab?    Päringus pole valitud ühtegi veergu.

Mida teha?    Valige või määrake päringus vähemalt üks väljundveerg.

Lehe algusse

ACCWeb103908

Tõrke tekst:     Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna see kuvab tulemites liiga palju välju.

Mida see tähendab?     Päringuallikas on liiga palju veerge.

Mida teha?     Seda võib olla keeruline lahendada ja võimalik, et peate uurima lähtetabeleid. Tabelil ei tohi olla rohkem kui:

 • JET_ccolFixedMost fikseeritud veergu;

 • JET_ccolVarMost muudetava pikkusega veergu;

 • JET_ccolTaggedMost sildistatud veergu.

Lehe algusse

ACCWeb103916

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna selle aluseks on klausel ORDER BY, mida veebis ei toetata.

Mida see tähendab?    Täidetud on üks või mitu järgmistest tingimustest:

 • järjestusaluse elemendi nimi on sobimatu;

 • lähtetabeli nimi on sobimatu;

 • sortimisjärjestuseks on seatud mõni muu suvand peale tõusva või laskuva järjestuse;

 • avaldis on kehtetu.

Mida teha?    Veenduge, et järgmised tingimused on õigesti seatud.

 • Nimeatribuut ei sisalda ühtegi järgmistest märkidest:

Võrdusmärk alguses

=

Punkt

.

Hüüumärk

!

Nurksulud

[]

Eestühik

Mitteprinditavad märgid

Näiteks: <Enter> või <TAB>

Mõni järgmistest sümbolitest

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nimeatribuudi pikkus on vahemikus 1–64 märki.

 • Avaldis on kehtiv avaldis.

Lehe algusse

ACCWeb103918

Tõrke tekst:     Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna see määrab liitmistüübi, mida veebis ei toetata.

Mida see tähendab?    Server ei toeta päringuid, millel on kahe tabeli vahel mitu ühendust (mitme väljaga ühendused).

Mida teha?    Veenduge, et ühendused kasutavad tabeli kohta ainult ühte välja.

Lehe algusse

ACCWeb103926

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna see ei määra, millisest tabelist tuleb valida.

Mida see tähendab?     Päringul pole sisendtabeleid (klausel FROM puudub).

Mida teha?    Veenduge, et teie päringul on määratud sisendveerg.

Lehe algusse

ACCWeb103927

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna päringutulemid sisaldava mitut sama nimega välja.

Mida see tähendab?    Olete määranud mitmele väljale sama nime.

Mida teha?    Otsige duplikaatväljanimesid ja muutke duplikaatnimed muudeks väljanimedeks.

Lehe algusse

ACCWeb103928

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna mõnda päringuparameetrit ei saanud veebis kasutamiseks teisendada.

Mida see tähendab?    Parameetri nimi või tüüp ei sobi.

Mida teha?    Veenduge, et parameetri nimi ja tüüp sobivad.

 • Nimeatribuut ei tohi sisaldada järgmisi märke:

Võrdusmärk alguses

=

Punkt

.

Hüüumärk

!

Nurksulud

[]

Eestühik

Mitteprinditavad märgid

Näiteks: <Enter> või <TAB>

Mõni järgmistest sümbolitest

/ \ : * ? " < > | # { } % ~ &

 • Nimeatribuudi pikkus on vahemikus 1–64 märki.

Järgmised tüübid on sobivad:

Tekst (kuni 255 märki)

Numbrid

Loogikaväärtus

Kuupäev ja kellaaeg

Valuuta

Lehe algusse

ACCWeb103930

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna mõni selle parameeter kuvatakse tulemiväljana või kasutatakse neid lausetes ORDER BY.

Mida see tähendab?    Päringul on parameeter, mis on projitseeritud skalaarsena või mida kasutatakse lauses ORDER BY.

See võib ilmneda juhul, kui parameetrit kasutatakse projitseeritud veeruna (nt valige param1 tabelist Tabel1) või järjestusalusena (nt: valige * tabelist 1 ja järjestage välja väli1= param alusel).

Mida teha?    Ärge kasutage parameetreid, mis on projitseeritud veerg või järjestusaluse veerg.

Lehe algusse

ACCWeb103938

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada.

Mida see tähendab?    Kahel väljal on sama nimi ja Access ei saa neile sobivaid pseudonüüme luua.

Mida teha?    Otsige duplikaatväljanimesid ja muutke duplikaatnimed muudeks väljanimedeks.

Lehe algusse

ACCWeb103939

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada.

Mida see tähendab?    Päringu pseudonüüm on pikem kui 64 märki.

Mida teha?    Veenduge, et päringus kasutatava pseudonüümi pikkus ei ületaks 64 märki.

Lehe algusse

ACCWeb103940

Tõrke tekst:    Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna see määrab liitmistüübi, mida veebis ei toetata.

Mida see tähendab?    Server ei toeta päringuid, millel on kahe sama tabeli vahel mitu ühendust (mitme väljaga ühendused).

Mida teha?    Veenduge, et ühendused kasutavad tabeli kohta ainult ühte välja.

Lehe algusse

ACCWeb103942

Tõrke tekst:     Access ei saanud päringut veebis kasutamiseks teisendada, kuna see sisaldab tsüklilist ühendust.

Mida see tähendab?    Teie päringu tabelite vahelised ühendused moodustavad ringühenduse, mis takistab Accessil päringut veebis kasutamiseks teisendada.

Mida teha?     Eemaldage tabelite vahelised ühendused nii, et ka tsüklilised ühendused eemaldatakse.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×