Valikuloendi loomine loendiboksi või liitboksi abil

Valikuloendi loomine loendiboksi või liitboksi abil

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Andmete sisestamisel vormide Accessi töölauaandmebaaside võib olla kiirem ja lihtsam valige loendist, kui soovite pidage meeles, tippige väärtus väärtus. Valikuloendi aitab, veenduge, et väljal sisestatud väärtus on sobiv. Loendi juhtelement saab ühendada olemasolevad andmed või kuvada juhtelemendi loomisel sisestatud fikseeritud väärtuste. Lugeda Lisateavet loendis Juhtelemendid saadaval Accessi vormide ja kuidas luua ja kohandada.

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste kohta.

Mida soovite teha?

Loendiboksi juhtelementide tüübid

Loendiboksi või liitboksi loomine viisardi abil

Loendiboksi või liitboksi loomine vormile otsinguvälja lisamisega

Loendiboksi või liitboksi loomine viisardita

Väärtusteloendi redigeerimine, kui vorm on avatud vormivaates

Loendiboksi või liitboksi kohandamine

Loendiboksi juhtelementide tüübid

Accessis saab kasutada vormides kahte tüübi juhtelemente – loendiboks ja liitboks.

Loendiboks.    Loendiboksis kuvatakse väärtuste või valikute loend. Loendiboks sisaldab andmeridu ja on tavaliselt sellise suurusega, et alati on nähtaval mitu rida. Ridadel saab olla üks või mitu veergu, millel võivad olla ka päised. Kui loendis on rohkem ridu, kui juhtelemendis saab korraga kuvada, siis kuvab Access juhtelemendis kerimisriba. Kasutaja saab valida ainult loendis esitatud valikute hulgast. Loendiboksi ei saa sisestada uut väärtust.

Loendiboks

Liitboks.    Liitboks pakub valikute loendi esitamiseks palju kompaktsemat viisi. Loend on peidetud seni, kuni klõpsate ripploendit. Liitboks pakub ka võimalust sisestada väärtus, mida loendis pole. Sel viisil ühendatakse liitboksis tekstivälja ja loendiboksi funktsioonid.

Liitboksi kasutamine (ripploend)

1. Ripploendi kuvamiseks klõpsake noolt.

2. Klõpsake ripploendis soovitud suvandit.

Loendiboksid ja liitboksid saate seotud või sidumata juhtelemendid. Neid juhtelemente saate vaadata fikseeritud väärtuste, et te ise tippida või otsida väärtusi tabelist või päringust. Saate luua seotud loendiboksi või liitboksi, mis otsib väärtusi tabelist või päringust, veenduge, et vormi aluseks kirje allikas , mis sisaldab välisvõti välja või otsinguväli. See on võimalik luua seoseid, mis on vajalikud andmed vormi andmete loendiboksi või liitboksi linkimine.

Loendiboksi või liitboksi loomine viisardi abil

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud vormi ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

  Märkus.: Selle toimingu eelduseks on, et vorm on seotud tabeli või päringuga. Kui vorm on sidumata, siis mõned juhised ei kehti. Et teha kindlaks, kas vorm on tabeli või päringuga seotud, vajutage atribuudilehe kuvamiseks klahvi F4. Atribuudilehe vahekaardil Andmed kuvatakse atribuudiväljal Kirje allikas tabel või päring, millega vorm on seotud.

 2. Klõpsake menüü kujundus jaotises juhtelemendid , veenduge, et valitud oleks Säte Kasuta juhtelemendi-viisardeid Nupu pilt .

 3. Klõpsake kas tööriista Loendiboks Viiktekst 1 või tööriista Liitboks Nupu pilt .

 4. Klõpsake vormil kohta, kuhu soovite loendiboksi või liitboksi paigutada.

  • Sõltuvalt teie valikust käivitatakse loendiboksiviisard või liitboksiviisard.

 5. Kui viisardis küsitakse, mil viisil soovite juhtelementi andmeid tuua, siis tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kuvada kirjeallika praegusi andmeid, siis klõpsake käsku Soovin, et loendiboks/liitboks otsiks väärtusi tabelist või päringust.

  • Kui soovite kuvada kindlate väärtustega loendit, mis muutub harva, siis klõpsake käsku Tipin soovitud väärtused ise.

  • Kui soovite, et juhtelement teeks pigem otsimistoiminguid, kui töötaks andmesisestusriistana, siis klõpsake käsku Otsi loendiboksis/liitboksis valitud väärtuse põhjal minu vormi kirje. Sel juhul luuakse sidumata juhtelement, millega kaasatakse makro, mis teeb otsimistoiminguid vastavalt kasutaja sisestatud väärtustele.

 6. Väärtuste ilme määratlemiseks järgige vastavaid juhiseid.

 7. Kui valisite viisardi esimesel lehel ühe kahest esimesest suvandist, siis küsib viisard, mida peaks Access väärtuse valimisel tegema. Tehke ühte järgmistest.

  • sidumata juhtelement loomiseks klõpsake käsku Jäta väärtus edaspidiseks kasutamiseks meelde. Sel juhul hoiab Access valitud väärtust, kuni kasutaja seda muudab või vormi sulgeb, aga väärtust ei kirjutata tabelisse.

  • seotud juhtelement loomiseks klõpsake käsku Salvesta väärtus sellele väljale ja seejärel valige väli, mille soovite juhtelemendiga siduda.

 8. Klõpsake nuppu Edasi ja tippige juhtelemendi silt. See silt kuvatakse juhtelemendi kõrval.

 9. Klõpsake nuppu Valmis.

Loendiboksi või liitboksi loomine vormile otsinguvälja lisamisega

Saate luua seotud loendiboksi või liitboksi, lisades vormi otsinguvälja.

 1. Looge tabelisse otsinguväli. Loodav otsinguväli saab olla kas mitme väärtusega või sisaldada ühte väärtust.

  Lisateavet otsinguväljade loomise kohta leiate artiklist Mitut väärtust talletava otsinguvälja lisamine või muutmine.

 2. Tehke ühte järgmistest:

  • Looge uus vorm, mis põhineb otsinguvälja sisaldaval kirjeallikal. Näiteks valige navigeerimispaanil tabel või päring, mis sisaldab otsinguvälja ja seejärel klõpsake menüü Loo jaotises Vormid nuppu Vorm Viiktekst 1 .

   Access loob automaatselt otsinguvälja jaoks liitboksi.

  • Lisage loendiboks või liitboks vormile.

   1. Avage kujundusvaates otsinguvälja sisaldaval kirjeallikal põhinev vorm.

   2. Kui paani Väljaloend ei kuvata, siis vajutage selle kuvamiseks klahvikombinatsiooni Alt+F8.

   3. Topeltklõpsake otsinguvälja või lohistage otsinguväli paanilt Väljaloend vormile. Access loob automaatselt väljaga seotud liitboksi.

    Näpunäide.: Liitboksi muutmiseks loendiboksiks või vastupidi paremklõpsake juhtelementi, klõpsake kiirmenüüs käsku Muutus ja seejärel soovitud juhtelemenditüüpi.

Loendiboksi või liitboksi loomine viisardita

Loendiboksi või liitboksi loomisel viisardita saate paljud juhtelemendi atribuudid ise määrata. Atribuutide kohta lisateabe saamiseks klõpsake vastavat atribuudivälja ja vajutage klahvi F1.

 1. Avage vorm kujundusvaates.

 2. Veenduge, et menüü Kujundus jaotises Juhtelemendid poleks valitud Kasuta juhtelemendiviisardeid.

  Viiktekst 1

 3. Klõpsake tööriista Loendiboks Viiktekst 1 või tööriista Liitboks Nupu pilt .

 4. Vaikesuurusega juhtelemendi loomiseks klõpsake vormi üks kord. Muu suurusega juhtelemendi loomiseks klõpsake ja lohistage see soovitud mõõtmeteni.

 5. Kui juhtelement on endiselt aktiivne, vajutage selle atribuudilehe avamiseks klahvi F4.

 6. Lähtudes järgmises tabelis toodud juhistest määrake atribuudid Reaallika tüüp ja Reaallikas.

soovitud toiming

määrake atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks

ja atribuut Reaallikas järgmiselt

tabeli või päringu väärtuste või SQL-lause tulemi kuvamine

Tabel/päring

Valige ripploendist tabel või päring, mis sisaldab väärtusi, mida soovite loendiboksis või liitboksis kuvada.

–või–

Tippige SQL-lause.

–või–

Klõpsake atribuudilehe vahekaardi andmed Koosturi nupp Päringukoosturi avamiseks. Päringu koostamise kohta leiate lisateavet artiklist lihtsa valikupäringu loomine.

püsivate väärtuste loendi kuvamine

Väärtusteloend

Tippige püsivate väärtuste loend, eraldades väärtused semikooloniga (;). Näiteks Põhi;Lõuna;Ida;Lääs.

–või–

Klõpsake dialoogiboksi Loendiüksuste redigeerimine avamiseks atribuudilehe vahekaardil Andmed nuppu Koosturi nupp ja seejärel tippige üksused eraldi ridadele.

tabeli või päringu väljaloendi kuvamine

Väljaloend

Valige ripploendist tabel või päring, mis sisaldab väljade nimesid, mida soovite loendiboksis või liitboksis kuvada.

 1. Kui soovite juhtelemendis kuvada rohkem kui ühte veergu, klõpsake atribuudivälja Veergude arv ja tippige soovitud veergude arv. Veergude laiused saate seada atribuudiga Veerulaiused. Atribuudi kohta lisateabe saamiseks liigutage kursor atribuudiväljale ja vajutage klahvi F1.

 2. Kui soovite, et Access talletaks valitud väärtuse, siis klõpsake atribuudivälja Juhtelemendi allikas ja valige väli, millega soovite loendiboksi või liitboksi siduda.

Väärtusteloendi redigeerimine, kui vorm on avatud vormivaates

Kui loendiboksi või liitboksi atribuudi Reaallika tüüp väärtuseks on määratud Väärtusteloend, siis saate väärtuste loendit redigeerida, kui vorm on avatud vormivaates.  Sel viisil väldite vajadust aktiveerida kujundusvaade või küljendivaade, avada atribuudileht ja redigeerida juhtelemendi atribuuti Reaallikas iga kord, kui tahate teha loendis muudatusi.

Märkus.: Väärtuste loendi redigeerimiseks peab loendiboksi või liitboksi atribuudi Luba väärtusteloendi redigeerimine väärtuseks olema seatud Jah.

Väärtusteloendi redigeerimine vormivaates

Kui kursor viiakse loendiboksi või liitboksi (klõpsates või tabeldusklahviga liikudes), siis kuvatakse loendi all nupp.

Liitboks ja nupp Redigeeri loendiüksusi

 1. Klõpsake nuppu dialoogiboks Loendiüksuste redigeerimine avamiseks.

 2. Redigeerige loendiüksusi. Iga üksus peab jääma eraldi reale.

 3. Uute kirjete vaikeväärtuse valimiseks klõpsake väljal Vaikeväärtus ripploendi noolt ja seejärel soovitud väärtust.

 4. Klõpsake nuppu OK.

Väärtusteloendi redigeerimise tõkestamine vormivaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud vormi ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade või Küljendivaade.

 2. Valige klõpsates juhtelement ja seejärel vajutage atribuudilehe kuvamiseks klahvi F4.

 3. Määrake atribuudilehe vahekaardil Andmed atribuudi Luba väärtusteloendi redigeerimine väärtuseks Ei.

 4. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S Viiktekst 1 .

Väärtusteloendi redigeerimiseks erineva vormi määramine

Vaikimisi pakub Access väärtusteloendi redigeerimiseks sisseehitatud vormi. Kui teil on olemas muu vorm, mida eelistate sel eesmärgil kasutada, siis saate sisestada selle vormi nime atribuuti Loendiüksuste redigeerimisvorm järgmisel viisil.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud vormi ja seejärel klõpsake kiirmenüüs käsku Kujundusvaade või Küljendivaade.

 2. Valige klõpsates juhtelement ja seejärel vajutage atribuudilehe kuvamiseks klahvi F4.

 3. Klõpsake atribuudilehe vahekaardi Andmed atribuudiväljal Loendiüksuste redigeerimisvorm ripploendi noolt.

 4. Klõpsake vormi, mida soovite väärtusteloendi redigeerimiseks kasutada.

 5. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S Viiktekst 1 .

Loendiboksi või liitboksi kohandamine

Avage vorm kujundusvaates, valige soovitud loendiboks või liitboks ja seejärel vajutage juhtelemendi atribuudilehe avamiseks klahvi F4. Seejärel tehke ühte järgmistest.

 • Loendiboksi või liitboksi sortimisjärjestuse muutmine    Kui lõite loendiboksi või liitboksi viisardi abil, siis sortis Access loendi read automaatselt esimese nähtava veeru järgi. Kui soovite määratleda muu sortimisjärjestuse või olete määranud juhtelemendi atribuudi Reaallikas väärtuseks salvestatud päringu, siis toimige järgmiselt.

  • Klõpsake vahekaarti Andmed ja seejärel atribuudivälja Reaallikas.

  • Päringukoosturi avamiseks klõpsake atribuudilehe vahekaardil Andmed nuppu Koosturi nupp .

  • Määrake sorditava veeru real Sortimine soovitud sortimisjärjestus.

 • Loendiboksi või liitboksi veeru sidumine   

  Määrake loendiboksi või liitboksi atribuudiväljal Seotud veerg number, mis vastab veeru asukohale loendiboksis või liitboksis. Näiteks loendiboksi või liitboksi esimese veeru sidumiseks aluseks oleva väljaga, mis on määratletud atribuudis Juhtelemendi allikas, sisestage number 1. Veergude loendamisel võtke arvesse ka peidetud veerud.

  Kui seate atribuudi Seotud veerg väärtuseks 0, siis Access salvestab veeru väärtuse asemel loendi indeksi. See on kasulik, kui soovite loendi väärtuste asemel talletada järjenumbrid.

 • Loendiboksi või liitboksi veeru peitmine vormil   

  • Peidetava veeru või veergude jaoks tippige atribuudiväljale Veerulaiused väärtus 0.

   Näiteks olete sidunud kaheveerulise liitboksi, millel on 0,5 tolli lai veerg TarnijaID ja 2 tolli lai veerg TarnijaNimi. Esimene veerg loendis on TarnijaID, seega atribuudi Veerulaiused väärtuseks on seatud 0,5";2". Veeru TarnijaID peitmiseks seadke atribuudi Veerulaiused väärtuseks 0";2". Vaatamata sellele, et veerg TarnijaID on peidetud, on see ikkagi seotud.

 • Märkus.: Kui kogu loendit ei kuvata, siis kuvatakse liitboksi tekstivälja osas liitboksi esimene nähtav veerg. Eelmise näite põhjal kuvatakse sel juhul veerg TarnijaNimi, kuna veerg TarnijaID on peidetud. Kui veerg TarnijaID poleks peidetud, siis kuvataks veeru TarnijaNimi asemel veerg TarnijaID.

 • Veerupäiste lisamine vormi liitboksile   

  • Veerupäiste kuvamiseks klõpsake atribuudiväljal Veerupäised käsku Jah. Liitboksi veerupäised kuvatakse vaid siis, kui loend on avatud.

   Kui liitboksi või loendiboksi põhineb kirjeallika, kasutab Access veerupäistena kirje allikas väljanime. Kui liitboksi või loendiboksi põhineb fikseeritud väärtuste loend, kasutab Access esimese n üksuste loendist väärtus(Reaallikas) andmete veerupäised, kus n = määra atribuudi Veergude arv .

 • Vormi liitboksi funktsiooni Automaatlõpetus väljalülitamine   

  • Klõpsake atribuudiväljal Laienda automaatselt käsku Ei.

   Kui atribuudi Laienda automaatselt väärtuseks on seatud Ei, siis peate valima soovitud väärtuse loendist või tippima väärtuse täies pikkuses.

 • Vormi liitboksi loendiboksi osa laiuse määramine   

  • Sisestage atribuudiväljale Loendi laius soovitud laius, kasutades parajasti kehtivaid mõõtühikuid (määratakse Windowsi juhtpaneelil). Kui soovite kasutada vaikeühikust erinevat mõõtühikut, siis sisestage ka vastav ühik. Näiteks 2 cm. Jätke piisavalt ruumi kerimisriba jaoks.

   Liitboksi loendiboksi osa võib olla laiem kui tekstivälja osa, aga mitte kitsam. Vaikesätte (Automaatne) korral on loendiboks sama lai kui liitboksi tekstiväljaosa.

 • Vormi liitboksis kuvatavate ridade maksimumarvu määramine   

  • Sisestage soovitud number atribuudiväljale Loendi read.

   Kui tegelik ridade arv ületab atribuudis Loendi read määratud väärtust, siis kuvatakse liitboksis vertikaalne kerimisriba.

 • Vormi liitboksi kirjete piiramine liitboksi loendiosa kirjetega   

  • Klõpsake atribuudiväljal Piira loendiga käsku Jah.

   Märkus.: 

  • Kui liitboksis kuvatav esimene veerg pole seotud veerg, siis piirab Access kirjete arvu loendis olevatega ka juhul, kui atribuudi Piira loendiga väärtuseks on seatud Ei.

  • Kui atribuudi Piira loendiga väärtuseks on seatud Ei ja sisestate kirje, mida loendis pole, ning liitboks on seotud, siis talletatakse kirje aluseks oleval väljal, aga seda ei lisata loendisse. Loendisse uute kirjete lisamiseks kasutage atribuuti Teate Pole loetletud korral ja sündmust Pole loetletud.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×