Valikulise jaotise lisamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui teie Microsoft Office InfoPathi vormimallil on mõni jaotis, mis on oluline ainult teatud kasutajate jaoks, võite kaaluda selle muutmist valikuliseks jaotiseks. Valikulist jaotist kasutaja vormil vaikimisi ei kuvata. Kasutajad saavad valikulise jaotise lisada ja täita vaid vajadusel.

Selle artikli teemad

Millal kasutada valikulise jaotise

Kasutusvõimalused

Valikulise jaotise lisamine

Vihje tekst, mida kasutajad, klõpsake nuppu Valikuline jaotis lisada kohandamine

Valikuline jaotis kuvamine vormil vaikimisi

Paigutuse näpunäited

Valikulise jaotise kasutamine

Valikulise jaotise abil saate pakkuda kasutajatele võimalust valida vormil täitmiseks kindel jaotis. Näiteks saate kaasata olekuaruande vormimallile märkuste jaotise. Kasutajad, kes soovivad lisada täiendavaid märkusi, saavad lisada valikulise jaotise ja selle täita. Kõik ülejäänud kasutajad võivad jätta selle jaotise peidetuks.

Märkuste kogumiseks kasutatud valikuline jaotis

Valikulise jaotise sisestamisel oma vormimallile sisestate põhimõtteliselt uue ümbrise. Et jaotise juhtelemendist oleks kasu, peate sellesse lisama ka muid juhtelemente. Eelmises näites lisas vormi kujundaja valikulisse jaotisse rikkaliku teksti välja koos päisega Märkused.

Seostuvad juhtelemendid

InfoPath sisaldab ka muid valikuliste jaotistega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Jaotis.    Jaotiste abil saate korraldada seostuvate juhtelementide rühmi. Jaotised kuvatakse vormimallil vaikimisi. Soovi korral saate neid peita samamoodi nagu valikulisi jaotisi.

Korduv jaotis.    Sellise jaotise loomiseks, mida kasutajad saaksid lisada vormile mitu korda (nt andmebaasikirje), kasutage korduvat jaotist või mõnda muud korduvat juhtelementi.

Valikurühm.    Teise jaotisega asendatava jaotise saate lisada valikurühma abil. Valikurühm sisaldab vähemalt kahte jaotist. Vaikimisi kuvatakse vormil üks neist jaotistest. Kasutajad saavad selle asendada teistsuguse jaotisega. Valikurühmi saavad kasutajad lisada vormile ka mitu korda.

Lehe algusse

Kasutamine

Kui jätate vaikesätted oma valikulise jaotise puhul lubatuks, näevad kasutajad teie vormimallil põhineva vormi avamisel vihjeteksti kõrval väikest oranži noolt. Vihjeteksti saate oma vormimalli kujundamisel kohandada.

Vihje fakultatiivne jaotis tekst

Kui kasutajad klõpsavad ikooni või vihjeteksti, asendatakse vihjetekst ja ikoon InfoPathis valikulise jaotisega. Seejärel saab kasutaja sisestada andmed valikulises jaotises olevale juhtelemendile.

Valikulise jaotise eemaldamiseks peavad kasutajad liigutama kursorit jaotise kohal, kuni vasakus ülanurgas kuvatakse oranž kiirmenüü nupp. Seda nuppu klõpsates näevad kasutajad suvandite menüüd selle jaotisega töötamiseks. Vormimalli kujundamisel saate selle menüü käske kohandada.

Kiirmenüü käsk märkmete eemaldamine

Märkus.: Kui kasutaja eemaldab valikulise jaotise pärast selle täitmist, siis selles jaotises olevaid andmeid ei peideta, vaid need lähevad kaduma.

Lehe algusse

Valikulise jaotise lisamine

Valikulise jaotise lisamise viis sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on kujutatud valikuline jaotis kujundusrežiim valitud kujul.

Kujundusrežiimis valitud tühja fakultatiivne jaotis

Juhtelemendid võivad olla seotud või sidumata. Kui juhtelement on seotud, on see ühendatud andmeallikas oleva välja või rühmaga nii, et juhtelementi sisestatud andmed salvestatakse aluseks oleval vormil (XML-failis). Kui juhtelement on sidumata, ei ole see välja või rühmaga ühendatud ja juhtelementi sisestatud andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või viite kursori juhtelemendile, kuvatakse juhtelemendi paremas ülanurgas tekst ja sidumisikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas seotud. Ikoon näitab, kas juhtelement on rühma või väljaga õigesti seotud. Kui sidumine on õige, kuvatakse roheline ikoon. Kui sidumisega on probleeme, kuvatakse selle asemel sinine või punane ikoon.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljad ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaanil Andmeallikas hierarhilise vaate. Valikulised jaotised on alati seotud rühmade vormimalli andmeallikas. Iga juhtelement jaotises fakultatiivne on seotud väli, mis on osa soovitud jaotiserühma.

Järgmises näites on vormimalli valikuline jaotis Märkmed seotud tööpaani Andmeallikas rühmaga märkmed.

Valikuline jaotis vormimalli ja andmeallika rühma vaheline seos

Valikulise jaotise lisamine uuele tühjale vormimallile

Kui kujundate uut, tühja vormimalli, on tööpaanil Juhtelemendid olev märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimis valitud. See lubab InfoPathil luua andmeallikas automaatselt välju ja rühmi samal ajal, kui lisate vormimallile juhtelemente. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas olevad kausta- ja failiikoonid.

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Valikuline jaotis.

 4. Juhtelementide lisamiseks jaotisse lohistage soovitud juhtelemendid tööpaanilt Juhtelemendid oma vormimalli valikulisse jaotisse.

  Märkus.: Kui juhtelemendi väli on juba jaotiserühma andmeallika osa, tuleks juhtelement, mis on juba vormimalli jaotisse, ei teisaldada. Muul juhul juhtelemendi sidumine võivad murda.

 5. Juhtelemendile sildi lisamiseks tippige teksti kohal.

Valikulise jaotise lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevale vormimallile

Kui te kujundust vormimalli olemasoleva laiendatav märgistuskeel (XML) faili, andmebaasi või veebiteenuse, InfoPathi saab väljade ja rühmade tööpaanil Andmeallika olemasoleva andmeallika põhjal. Selle stsenaariumi korral saate lisada valikulise jaotise lohistades rühma tööpaanil Andmeallikas vormimalli või lisamisega jaotise abil tööpaan juhtelemendid kirjeldatud järgmist:

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Valikuline jaotis.

 4. Valige dialoogiboksis Valikuline jaotis: sidumine rühm, kus soovite valikulise jaotise andmeid talletada, ja klõpsake siis nuppu OK.

 5. Lisage juhtelemendid jaotisesse ja siduge need andmeallika vastavate väljadega.

Lehe algusse

Valikulise jaotise sisestamiseks klõpsatava vihjeteksti kohandamine

Kui sisestate oma vormimallile valikulise jaotise, kuvatakse vormil vihjetekst "Lisamiseks klõpsake siin". Selle tekstiga teavitatakse kasutajaid, et nad saavad lisada valikulise jaotise. Selle teksti kohandamiseks tehke järgmist.

 1. Topeltklõpsake valikulist jaotist.

 2. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 3. Märkige ruut Kuva lisamisnupp ja vihjetekst ning asendage väljal olev vaiketekst oma tekstiga.

Lehe algusse

Valikulise jaotise vaikimisi kuvamine vormil

Kui kasutajad vormi esmakordselt avavad, on valikulised jaotised vaikimisi peidetud. Soovi korral saate valikulise jaotise kuvada. Kui nii teete, siis peidetakse InfoPathis vihjetekst "Lisamiseks klõpsake siin", sest valikuline jaotis on vormil juba nähtav.

 1. Topeltklõpsake valikulist jaotist.

 2. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 3. Klõpsake jaotises Vaikesätted raadionuppu Kaasa jaotis vaikimisi vormile.

 4. Märkige ruut Luba kasutajatel jaotis kustutada.

Lehe algusse

Paigutuse näpunäited

Enne juhtelementide lisamist oma vormimalli valikulisse jaotisse mõelge järele, kuidas soovite neid juhtelemente korraldada. Tekstivälju ja muid juhtelemente saate lisada, lohistades need valikulises jaotises soovitud asukohta. Kui soovite paigutusse rohkem juhtelemente, saate lisada valikulisse jaotisse küljendtabel ning seejärel lisada üksikutesse lahtritesse sildid ja juhtelemendid, nii et need oleks ilusasti joondatud. Järgmises näites kasutatakse siltide ja juhtelementide korraldamiseks valikulises jaotises neljarealist ja kaheveerulist küljendtabelit.

Valikuline jaotis juhtelementide korraldamiseks kasutatud küljendtabel

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×