Võimalikud diagrammitüübid

Kui olete valmis Excel Onlineis oma andmete jaoks diagrammi looma, on hea kõigi diagrammitüüpide kohta veidi rohkem teada. Siit saate teada, kuidas oma andmed soovitud diagrammitüübi jaoks korraldada ja milline diagrammitüüp teie andmete jaoks kõige paremini sobib.

Klõpsake diagrammitüüpi, mille kohta soovite lisateavet

Tulpdiagrammid

Joondiagrammid

Sektor- ja rõngasdiagrammid

Lintdiagrammid

Kihtdiagrammid

Punktdiagrammid

Muud diagrammid

Tulpdiagrammid

Tulpdiagrammile saab kanda töölehel veergude või ridadena korraldatud andmeid. Üldjuhul kuvatakse tulpdiagrammil horisontaalteljel kategooriad ning vertikaalteljel väärtused, näiteks nii:

Kobartulpdiagramm

Tulpdiagrammide tüübid

 • Kobartulpdiagramm    Kobartulpdiagrammil kuvatakse väärtused tasapinnaliste tulpadena. Seda tüüpi diagrammi võiksite kasutada juhul, kui teil on järgmisi üksusi tähistavad kategooriad:

  • väärtustevahemikud (nt üksuste loendid);

  • kindlad skaalakorraldused (nt Likerti skaala kirjed: täiesti nõus, nõus, neutraalne, ei ole nõus, ei ole üldse nõus);

  • nimed, mis ei ole kindlas järjestuses (nt üksuste nimed, geograafilised nimed või inimeste nimed).

 • Virntulpdiagramm    Virntulpdiagrammil kuvatakse väärtused tasapinnaliste virnastatud tulpadena. Seda tüüpi diagrammi võiksite kasutada juhul, kui teil on mitu andmesari ja soovite rõhutada kogusummat.

 • 100% virntulpdiagramm    100% virntulpdiagrammil kuvatakse väärtused tasapinnaliste virnastatud tulpadena, mis on korraldatud 100% kuvamiseks. Seda tüüpi diagrammi võite kasutada näiteks siis, kui teil on vähemalt kaks andmesarja ja soovite rõhutada väärtuste osakaalu kogusummas, eriti kui kogusumma on igas kategoorias sama.

Lehe algusesse

Joondiagrammid

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda joondiagrammile. Joondiagrammil on kategooriaandmed jaotatud ühtlaselt horisontaalteljele ja väärtuste andmed ühtlaselt vertikaalteljele. Kuna joondiagrammidel saab kuvada ajaliselt järjestikuseid andmeid ühtlaste vahedega skaalal, sobivad seda tüüpi diagrammid suurepäraselt juhul, kui soovite kuvada andmete trendid võrdsete intervallidega (nt kuud, kvartalid või finantsaastad).

Tähistega joondiagramm

Joondiagrammide tüübid

 • Joondiagramm ja tähistega joondiagramm.    Joondiagramme saab kuvada nii eraldi andmeväärtusi tähistavate tähistega kui ka ilma tähisteta. Joondiagrammid sobivad trendide kuvamiseks aja jooksul või ühtlaste vahedega kategooriates, eriti kui andmeväärtusi on palju ja nende esitamise järjestus on oluline. Mitme kategooria või ligikaudsete väärtuste korral võiksite kasutada tähisteta joondiagrammi.

 • Virnjoondiagramm ja tähistega virnjoondiagramm.    Virnjoondiagramme saab kuvada nii eraldi andmeväärtusi tähistavate tähistega kui ka ilma tähisteta. Virnjoondiagramme saab kasutada iga väärtuse osakaalu trendi kuvamiseks ajaliselt või ühtlaste vahedega kategooriate lõikes.

 • 100% virnjoondiagramm ja 100% tähistega virnjoondiagramm.    100% virnjoondiagramme saab kuvada nii eraldi andmeväärtusi tähistavate tähistega kui ka ilma tähisteta. 100% virnjoondiagrammid sobivad iga väärtuse protsentuaalse osakaalu trendi kuvamiseks ajaliselt või ühtlaste vahedega kategooriate lõikes. Mitme kategooria või ligikaudsete väärtuste puhul on soovitatav kasutada tähisteta 100% virnjoondiagrammi.

  Märkused: 

  • Joondiagrammid sobivad eelkõige juhul, kui teil on diagrammil mitu andmesarja. Kui teil on ainult üks andmesari, võiksite pigem kasutada punktdiagrammi.

  • Virnjoondiagrammid liidavad andmed kokku, mis ei pruugi olla see, mida soovite. Kuna vahel pole lihtne näha, et jooned on virnastatud, võiksite pigem kasutada mõnda muud joondiagrammi või virnkihtdiagrammi.

Lehe algusesse

Sektor- ja rõngasdiagrammid

Töölehel ainult ühe veeru või reana korraldatud andmed saab kanda sektordiagrammile. Sektordiagrammidel kuvatakse ühe andmesari elementide suurus kõigi elementide kogusumma suhtes. andmepunktid kuvatakse sektordiagrammil protsendina tervikust.

Sektordiagramm

Kasutage sektordiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Teil on ainult üks andmesari.

 • Teie andmete seas pole negatiivseid väärtusi.

 • Teie andmete hulgas pole peaaegu ühtegi nullväärtust.

 • Teil on kuni seitse kategooriat, mis kõik tähistavad osa tervikust.

Sektordiagrammide tüübid

 • Sektordiagramm    Sektordiagrammidel kuvatakse kõigi väärtuste osakaal kogusummast tasapinnalisena.

Lehe algusesse

Rõngasdiagrammid

Töölehel ainult veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda rõngasdiagrammile. Nagu sektordiagrammgi, näitab rõngasdiagramm osade seost tervikuga, kuid võib sisaldada rohkem kui ühte andmesari.

Rõngasdiagramm

Rõngasdiagrammide tüübid

 • Rõngasdiagramm    Rõngasdiagrammidel kuvatakse andmed rõngastena, kusjuures iga rõngas tähistab ühte andmesarja. Kui protsendid kuvatakse andmesiltidel, moodustavad diagrammi rõngad kokku 100%.

  Märkus.: Rõngasdiagramme on raske lugeda. Nende asemel võiksite kasutada virntulpdiagrammi või virnlintdiagrammi.

Lehe algusesse

Lintdiagrammid

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda lintdiagrammile. Lintdiagrammid sobivad üksikute elementide võrdluste illustreerimiseks. Lintdiagrammil on kategooriad üldiselt paigutatud vertikaalteljele ja väärtused horisontaalteljele.

Lintdiagramm

Kasutage lintdiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Teljesildid on pikad.

 • Kuvatavad väärtused on millegi kestused.

Lintdiagrammide tüübid

 • Kobardiagramm    Kobarlintdiagrammil kuvatakse lindid tasapinnalisel kujul.

 • Virnlintdiagramm    Virnlintdiagrammidel kuvatakse üksikute üksuste suhe tervikuga ruumiliste lintidena.

 • 100% virnlintdiagramm    100% virnlintdiagrammil kuvatakse tasapinnalised lindid, mis võrdlevad iga väärtuse protsentuaalset panust kogusummasse kategooriate lõikes.

Lehe algusesse

Kihtdiagrammid

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda kihtdiagrammile. Kihtdiagrammide abil saab illustreerida aja jooksul toimunud muudatusi ja tuua esile koguväärtuse trendi lõikes. Diagrammile kantud väärtuste summa kuvamisega saab kihtdiagrammil näidata ka osade suhet tervikusse.

Kihtdiagramm

Kihtdiagrammide tüübid

 • Kihtdiagramm    Tasapinnalisel kihtdiagrammil kuvatakse väärtuste trend ajas või muudes kategooriaandmetes. Üldjuhul tuleks mittevirnastatud kihtdiagrammi asemel kasutada joondiagrammi, kuna ühe sarja andmed võivad jääda mõne muu sarja andmete alla peitu.

 • Virnkihtdiagramm    Virnkihtdiagrammidel kuvatakse iga väärtuse osakaalu trend ajas või muudes kategooriaandmetes.

 • 100% virnkihtdiagramm    100% virnkihtdiagrammidel kuvatakse iga väärtuse protsentuaalse panuse trend ajas või muudes kategooriaandmetes.

Lehe algusesse

Punktdiagrammid

Punktdiagrammile saab kanda andmeid, mis on töölehel korraldatud veergude ja ridadena. Paigutage X-telje väärtused ühte ritta või veergu ja sisestage siis vastavad Y-telje väärtused külgnevasse ritta või veergu.

Punktdiagrammil on kaks väärtustelge: horisontaaltelg (x-telg) ja vertikaaltelg (y-telg). Need X- ja Y-telje väärtused kombineeritakse diagrammil andmepunktideks ja kuvatakse ebaühtlase intervalliga ehk kobaratena. Punktdiagramme kasutatakse tavaliselt arvandmete kuvamiseks ja võrdlemiseks (nt teaduslike, statistiliste ja tehniliste andmete korral).

Punktdiagramm

Kasutage punktdiagrammi järgmistel juhtudel.

 • Tahate muuta horisontaaltelje skaalat.

 • Soovite sellel teljel kasutada logaritmilist skaalat.

 • Horisontaalteljele paigutatavad väärtused pole ühtlaste vahedega.

 • Horisontaalteljel on palju andmepunkte.

 • Soovite andmete (sh andmepaaride või rühmitatud andmekomplektide) kohta täpsema teabe kuvamiseks kohandada punktdiagrammi sõltumatuid teljeskaalasid.

 • Soovite andmepunktide erinevuse kuvamise asemel tuua välja sarnasusi suurte andmekomplektide vahel.

 • Soovite võrrelda mitut andmepunkti ilma ajalise tegurita – mida rohkem andmepunkte punktdiagrammile kannate, seda paremini saate neid võrrelda. 

Punktdiagrammide tüübid

 • Punktdiagramm    Sellel diagrammil kuvatakse andmepunktid väärtustepaaride võrdlemiseks ilma ühendusjoonteta.

 • Sujuvjoonte ja tähistega punktdiagramm ning sujuvjoontega punktdiagramm.    Seda tüüpi diagrammil kuvatakse andmepunkte ühendav sujuvjoon. Sujuvjooni saab kuvada koos tähistega või ilma. Kui andmepunkte on palju, kasutage tähisteta punktdiagrammi.

 • Sirgjoonte ja tähistega punktdiagramm ningsirgjoontega punktdiagramm.    Seda tüüpi diagrammil kuvatakse andmepunkte ühendavad sirgjooned. Neid jooni saab kuvada tähistega või ilma.

Lehe algusesse

Muud diagrammid

Töölehel veergude või ridadena korraldatud andmed saab kanda radiaaldiagrammile. Radiaaldiagrammid võrdlevad mitme andmesari kokkuvõtteväärtusi.

Radiaaldiagramm

Radiaaldiagrammide tüübid

 • Radiaaldiagramm ja tähistega radiaaldiagramm.    Radiaaldiagrammidel kuvatakse andmete muutused keskpunkti suhtes, kas siis koos andmepunktide tähistega või ilma.

 • Täidetud radiaaldiagramm.    Täidetud radiaaldiagrammis täidetakse andmesarja kaetud ala värviga.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×