Väljundi vahemällu talletuse konfigureerimise abil lehe renderdamise täiustamine

Kui teie saiti külastab palju inimesi, saate tihti kasutatavate lehtede väljundi vahemällusalvestuse konfigureerimisega saidi jõudlust parandada.

Märkus.:  Leheväljundi vahemällusalvestuse kasutamiseks peab saidil olema lubatud avaldamisfunktsioon.

Selle artikli teemad

Leheväljundi vahemällusalvestuse teave

Uue vahemäluprofiili loomine

Saidikogumi leheväljundi vahemälusätete konfigureerimine

Leheväljundi vahemälusätete konfigureerimine saiditasemel

Leheküljendite leheväljundi vahemälusätete konfigureerimine

Leheväljundi vahemällusalvestuse teave

Leheväljundi vahemällusalvestus salvestab lehe kõigi juhtelementide renderdatud väljundi ja lisaks salvestatakse ka selle eelrenderdatud lehe mitu erinevat versiooni. Leheväljundi vahemälusätted saab konfigureerida saidikogumi tasemel, saidi tasemel ja individuaalsete lehepaigutuste jaoks. Leheväljundi vahemälu on vaikimisi välja lülitatud.

Pärast seda, kui leht kasutaja jaoks esmakordselt teatud kasutajaklassis renderdatakse, laaditakse leht igal järgmisel korral, kui see kasutaja seda lehte samas klassis kuvab, kiiremini, kuna ASPX-lehel olevaid juhtelemente ei pea HTML-i genereerimiseks enam uuesti käivitama. Lehe renderdamiseks kuluv aeg väheneb. Leheväljundi vahemälu võib serveri jõudlust paremaks muuta, kuna see vähendab serveri juhtelementide tegevuste ja andmebaasikutsete hulka.

Enne kui otsustate lehe ja leheüksuse renderdamise jõudlust väljundi vahemällusalvestuse abil paremaks muuta, kaaluge väljundi vahemällusalvestuse võimalikke eeliseid ja puudusi. Järgmine loetelu pole täielik ja lisaks võib teil olla ka muid kaalutlusi.

Väljundi vahemällusalvestuse eelised

Väljundi vahemällusalvestuse puudused

 • Samaväärsete sisuklasside (nt lehe või lehel asuva üksuse) reageerimine on kiirem ja latentsusaeg pärast esialgset renderdamist lühem.

 • Kõik serverid kasutavad pärast algset renderdamist sama lehe kuvamiseks vähem protsessoriaega ja energiat.

 • Väljundi vahemälusalvestuse võimaldatud vähenenud liiklusvoo abil saab renderdatud lehe iga andmeallikat vastavalt mastaapida, mis omakorda võimaldab teenindada rohkem veebikliente.

 • Iga lehepäringu korral, mille jaoks kuvatakse leheväljundi vahemällu salvestatud versioon, ei pea server tegema järgmisi toiminguid:

  • ASPX-lehe ja lehe ASCX-juhtelementide lähtekoodi toomiseks andmebaasi pöördumine;

  • juhtelementide uuesti laadimine ja uuesti renderdamine;

  • uute päringute saatmine andmeallikate jaoks, millest juhtelemendid andmete saamiseks sõltuvad.

 • Väljundi vahemällu salvestamine võtab rohkem mälu. Iga leheversioon võtab enda alla mälu veebikliendis.

 • Kui väljundi vahemällusalvestust kasutatakse kahes või enamas eesveebiserveris, võib see mõjutada ühtsust. Vahemäluprofiili saate konfigureerida nii, et see ei otsiks iga päringu korral värskendusi (nt saate profiilile anda korralduse eirata väljundi vahemälus oleva veebileheversiooni muudatusi kuni 60 sekundit pärast algse lehe värskendamist). Kui topoloogias on kaks eesveebiserverit, võib saidisisu lugeja olenevalt kasutaja päringu saatmiseks kasutatud koormusetasakaalustusest näha ebaühtsust, kui lehte renderdab üks server ja selle 60-sekundilise akna kestel saadetakse teise serverisse järgmine päring.

Lehe algusse

Uue vahemäluprofiili loomine

Vahemäluprofiilid kirjeldavad iga leheväljundi vahemälutüübi kohaseid vahemälusätteid. Vahemäluprofiil määrab järgmised vahemälu käitumise tüübid:

 • ajavahemik, mille jooksul tuleb üksused vahemälus säilitada;

 • turbekärpimise poliitika;

 • sätete (nt kestuse ja muudatuste) aegumine;

 • vahemälu jaotamine kasutajalubade- ja õiguste ning muude kohandatud muutujate alusel.

Kuna saidikogumi vahemäluprofiili saab määratleda keskselt, rakendatakse muudatus profiili ühes kohas värskendamisel kogu saidikogumis. Uute vahemäluprofiilide määratlemiseks peate olema saidikogumi administraator.

Märkus.:  Vahemäluprofiilid määratlevad selle saidikogumi, üksiklehe või juhtlehe leheväljundi vahemälu käitumise, millele vahemäluprofiilid rakenduvad.

 1. Minge saidikogumis ülataseme saidi avalehele.

 2. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Nupu pilt käsku Saidi sätted.

 3. Klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine linki Saidikogumi vahemäluprofiilid.

 4. Lehel Vahemäluprofiilid klõpsake nuppu Lisa uus üksus.

 5. Tippige jaotises Tiitel uue vahemäluprofiili tiitel.

 6. Tippige jaotises Kuvatav nimi vahemäluprofiili nimi.

  Kuvatav nimi kuvatakse saidi- ja paigutuseomanikele saadaolevate vahemäluprofiilide loendis.

 7. Tippige väljale Kuvatav kirjeldus vahemäluprofiili eesmärgi kirjeldus.

 8. Märkige ruut jaotises Soorita ACL-i kontroll, et tagada kõigi vahemälus olevate üksuste turvalisusega seotud kärpimine.

  Ehkki selle märkeruudu tühjendamisega saate töökiirust suurendada, peaksite seda tegema vaid nende saitide ja paigutuste korral, millel pole teavet, mille turvalisust peaks kärpima.

 9. Vahemällusalvestuse lubamiseks märkige ruut jaotises Lubatud.

 10. Tippige väljale Kestus sekundites aeg, mille jooksul on vahemällu salvestatud versioon saadaval.

 11. Ruudu Otsi muudatusi märkimisel kontrollitakse iga lehepäringu korral, et saiti pole muudetud; kui saiti on muudetud, siis vahemälu puhastatakse.

  Kuigi selle märkeruudu tühjendamine kiirendab süsteemi tööd, ei kontrollita sel juhul jaotises Kestus määratud sekundite jooksul, kas saiti on värskendatud või mitte. Seetõttu ei pruugi kasutajad näha kõige ajakohasemat teavet.

 12. Tippige jaotises Varieeri kohandatud parameetri järgi kohandatud parameeter parameetri HttpCachePolicy.SetVaryByCustom poolt raamistikus ASP .NET 2.0 määratud kujul.

  Märkus.:  Lisateavet selles ja muudes juhistes esitatud parameetrite kohta vaadake .NET Frameworki klassiteegist MSDN-i veebisaidil.

 13. Tippige jaotises Varieeri HTTP-päise järgi kohandatud parameeter parameetri HttpCachePolicy.VaryByHeaders poolt raamistikus ASP .NET 2.0 määratud kujul.

 14. Tippige jaotises Varieeri päringustringi parameetrite järgi päringuparameeter parameetri HttpCachePolicy.VaryByParams poolt raamistikus ASP .NET 2.0 määratud kujul.

 15. Ruudu Varieeri kasutajaõiguste järgi märkimisega kinnitate, et kasutajatel peavad vahemällu salvestatud lehe teiste kasutajatega samamoodi kuvamiseks olema identsed kehtivad õigused kõigi turvatavate objektide jaoks.

 16. Valige jaotises Vahemällu talletatavus vahemälutüüp parameetri HttpCacheability poolt raamistikus ASP .NET 2.0 määratud kujul.

 17. Märkige jaotises Autenditud kasutamiseks turvaline nende poliitikate ruudud, mida lubate administraatoritel ja lehepaigutuste kujundajatel autenditud stsenaariumides rakendada.

 18. Ruudu Luba koostajatel vahemällu talletatud sisu vaadata märkimisel jäetakse vahele tavakäitumine, mille korral redigeerimisõigustega isikute lehed salvestatakse vahemällu.

  Lubage see käitumine stsenaariumides, milles teate, et leht avaldatakse, kuid lehel pole väljaregistreeritavat või mustandvormingus eksisteerivat sisu (nt sisupäringu veebiosa).

 19. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Saidikogumi leheväljundi vahemälusätete konfigureerimine

Saidikogumi leheväljundi vahemälusätete konfigureerimiseks peate olema saidikogumi administraator.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Nupu pilt käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Saidikogumi administreerimine nuppu Saidikogumi väljundi vahemälu.

 3. Saidikogumi väljundi vahemällusalvestuse lubamiseks märkige ruut Luba väljundi vahemälu.

  Lehel kuvatakse vahemälusätete loend.

 4. Valige jaotise Leheväljundi vaikevahemäluprofiil loendis Anonüümne vahemäluprofiil see vahemäluprofiil, mida soovite kasutada anonüümsete kasutajate jaoks. Seejärel valige loendis Autenditud vahemäluprofiil see vahemäluprofiil, mida soovite kasutada autenditud kasutajate jaoks.

  Sellega optimeerite vahemälu kasutamist saidil lubatud autentimismeetodite alusel. Leheväljundi vahemäluprofiilid mõjutavad eelkõige portaalide avaldamislehti.

 5. Tehke jaotises Leheväljundi vahemälu poliitika mõnda järgmistest.

  • Avaldamissaitidele teistsuguse vahemäluprofiili määramiseks märkige ruut Avaldamissaidid võivad kasutada teistsugust leheväljundi vahemäluprofiili.

  • Lehepaigutustele teistsuguse vahemäluprofiili määramiseks märkige ruut Leheküljendid võivad kasutada teistsugust leheväljundi vahemäluprofiili.

 6. Saidikogumi lehtede täiendava vahemäluteabe kuvamiseks märkige jaotises Vahemäluteabe silumine ruut Luba vahemäluteabe silumine lehtedel.

  See teave hõlmab lehe viimatise renderdamise kuupäeva ja kellaaega.

 7. Klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Leheväljundi vahemälusätete konfigureerimine saiditasemel

Avaldamissaidi leheväljundi vahemälusätete konfigureerimiseks tehke järgmist. Saidi leheväljundi vahemälusätete konfigureerimiseks peab teil saidil olema täielikud kasutusõigused.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Nupu pilt käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Saidi administreerimine linki Saidiväljundi vahemälu.

 3. Tehke jaotises Anonüümne vahemäluprofiil ühte järgmistest.

 4. Lehel „Saidikogumi väljundi vahemälusätted“ konfigureeritud saidiülese anonüümse profiili pärimiseks valige käsk Päri profiil <profiili nimi>.

 5. Lehe jaoks mõne muu anonüümse vahemäluprofiili valimiseks klõpsake nuppu Vali leheväljundi vahemäluprofiil.

 6. Tehke jaotises Autenditud vahemäluprofiil ühte järgmistest.

 7. Lehel „Saidikogumi väljundi vahemälusätted“ konfigureeritud saidiülese autenditud profiili pärimiseks valige käsk Päri profiil <profiili nimi>.

 8. Lehe jaoks mõne muu autenditud vahemäluprofiili valimiseks klõpsake nuppu Vali leheväljundi vahemäluprofiil .

 9. Sätete rakendamiseks saidikogumi alamsaitidele märkige ruut Rakenda need sätted kõigile alamsaitidele .

 10. Klõpsake nuppu OK .

Lehe algusse

Leheküljendite leheväljundi vahemälusätete konfigureerimine

Igas leheküljendis ehk lehepaigutuses kasutatavate autenditud ja anonüümsete vahemäluprofiilide konfigureerimiseks tehke järgmist. Leheküljendite väljundi vahemällusalvestuse konfigureerimiseks peate olema vähemalt saidi kujundaja.

 1. Klõpsake menüüs Saiditoimingud  Nupu pilt käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Galeriid nuppu Juhtlehed ja leheküljendid.

 3. Osutage lehel „Juhtlehtede galerii“ selle leheküljendi nimele, millele soovite vahemäluprofiili rakendada, klõpsake kuvatavat noolt ning seejärel klõpsake käsku Registreeri välja.

 4. Osutage uuesti leheküljendile, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri atribuute.

 5. Tehke ühte või mõlemat järgmistest.

 6. Valige väljal Autenditud vahemäluprofiil autenditud vahemäluprofiil, mida soovite leheküljendile rakendada.

 7. Valige väljal Anonüümne vahemäluprofiil anonüümne vahemäluprofiil, mida soovite leheküljendile rakendada.

  Märkus.: On võimalik, et mõne saidi korral peate enne vahemäluprofiili suvandite nägemist valima jaotises Sisutüüp väärtuse Leheküljend.

 8. Klõpsake nuppu Salvesta.

 9. Osutage selle leheküljendi nimele, mille soovite sisse registreerida, klõpsake kuvatavat noolt ja seejärel klõpsake käsku Registreeri sisse.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×