Välja loomine kuupäevade ja kellaaegade talletamiseks

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Töölauaandmebaasi tabelile kuupäeva-/kellaajavälja lisamiseks avage tabel kujundusvaates, klõpsake esimest tühja välja jaotises Välja nimi, seejärel sisestage uue välja nimi ning klõpsake külgnevat välja Andmetüüp. Valige loendist väärtus Kuupäev/kellaaeg.

Märkus.: Access web Appis paani paani abil saate luua tabeleid, kuid pärast loomist enda avamine kujundusvaates – lihtsalt paremklõpsake seda ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri tabelit.

Avage tabel veebiandmebaasis andmelehevaates, klõpsake nuppu Väljad ja seejärel jaotises Lisamine ja kustutamine käsku Kuupäev ja kellaaeg.

Pärast kuupäeva-/kellaajavälja loomist saate lisada selle vormile väljaloendi abil. Avage vorm kujundusvaates või küljendivaates ja vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F8, et kuvada väljaloend. Klõpsake väljaloendi ülaosas nuppu Kuva kõik tabelid ja seejärel topeltklõpsake välja Kuupäev/kellaaeg, et lisada see vormile.

Välja Kuupäev/kellaaeg lisamisel saate määrata, millist kuupäevavormingut välja jaoks soovite. Saate rakendada eelmääratletud vormingu või luua kohandatud vormingu. Lisateabe saamiseks lugege edasi.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine tabelisse

Kuupäeva/kellaaja väljale vormingu rakendamine

Kuupäeva-/kellaajaandmete sisestamise juhtimine sisestusmaski abil

Kasutatavad valmis- ja kohandatud vormingud

Ülevaade

Access talletab kuupäeva-/kellaajaandmed kümnendarvudena: väärtuse täisarvuosa tähistab kuupäeva ja ülejäänud osa kellaaega. Kuna kuupäeva-/kellaajaandmed on arvandmed, on nende abil lihtne arvutada (nt määratleda vanust).

Kuvavorming

Enamasti ei soovi inimesed näha kuupäeva-/kellaajavälja tegelikku väärtust – seda ei kuvata mõistetava kuupäeva või kellaajana. Kui kasutate kuupäeva-/kellaajaväärtust, kuvab Access selle hõlpsalt loetavas vormingus (nt 22.11.2011). Kui te ei sisesta Accessi kasutatavat vormingut, kuvab see kuupäeva ja kellaaja automaatselt vormingutes Üldine kuupäev ja Pikk kellaaeg.

Sobiv väärtustevahemik

Access ei aktsepteeri kuupäevi, mis jäävad väljapoole toetatud väärtusevahemikku – kuid kui te pole just arheoloog või ajaloolane, on ebatõenäoline, et te selliseid kuupäevi vajate. Kuupäeva-/kellaajaväärtuste vahemik on -657 434,0 (1. jaanuar, 100 A.D., 00:00:00) kuni 2 958 465,9999 (31. detsember, 9999 A.D., 23:59:59).

Kui sisestate väljapoole seda vahemikku jääva kuupäeva või Access ei tuvasta teie sisendit kuupäevana, saate kuvatavas tõrketeates valida, kas soovite sisestada uue väärtuse või teisendada välja tekstiks.

Kuupäeva-/kellaaja andmetüübi kohta leiate lisateavet artiklist Andmetüüpide ja väljaatribuutide tutvustus.

Web Accessi rakenduse või veebiandmebaasi erinevused

Kuupäeva-/kellaajaväljade puhul on paar asja, mis ei toimi Accessi rakenduses või veebiandmebaasis sarnaselt töölauaandmebaasiga. Kui töötate Accessi rakenduses või veebiandmebaasis, pidage meeles, et seal kehtivad järgmised piirangud.

 • Te ei saa valida nii mitme eelmääratletud kuupäevavormingu seast nagu töölauaandmebaasis – kuid saate sisestada kohandatud vormingu, mis jäljendab valmisvormingut.

 • Veebiandmebaasis pole saadaval tabeli kujundusvaade – kuid saate teha tabelikujunduse muudatusi (sh lisada välja Kuupäev/kellaaeg) andmelehevaates.

 • Te ei saa kasutada sisestusmaske. Accessi rakenduses saate kasutada sisestusvihjeid, kuid need ei juhi sisestust – need hajuvad, kui hakkate andmeid sisestama.

Lehe algusse

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine tabelisse

Accessi rakenduses või töölauaandmebaasis saate lisada välja tabelisse kujundusvaate abil. Veebiandmebaasis tuleb kasutada andmelehevaadet.

Välja lisamine rakendusse või töölauaandmebaasi

 1. Avage tabel kujundusvaates.

 2. Tippige järgmisele saadaoleva rea väljale Välja nimi uue välja nimi.

 3. Valige välja Andmetüüp loendist väärtus Kuupäev/kellaaeg.

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine kujundusvaates

Välja lisamine veebiandmebaasi

 1. Avage tabel.

 2. Klõpsake menüüd Väljad ja seejärel jaotises Lisamine ja kustutamine nuppu Kuupäev ja kellaaeg.

 3. Tippige uue välja nimi.

Kuupäeva/kellaaja välja lisamine andmelehevaates

Lehe algusse

Kuupäeva/kellaaja väljale vormingu rakendamine

Access pakub kuupäeva- ja kellaajaandmete jaoks mitmesuguseid valmisvorminguid, kuid kui need vormingud ei vasta teie vajadustele, saate määrata kohandatud vormingu. Vaikevorming on Üldkuupäev – p.kk.aaaa h:mm:ss.

Märkus.:  See teema ei kehti veebiandmebaaside kohta. Veebiandmebaasis saate valida ainult kahe kuupäevavormingu vahel: Lühike kuupäev ja Pikk kuupäev. Vormingu saate seada andmelehevaates – valige väli Kuupäev/kellaaeg, klõpsake menüüd Väljad, jaotises Atribuudid nuppu Vorming ja valige soovitud vorming.

Valmisvormingu rakendamine

 1. Avage tabel kujundusvaates. Kui teil pole veel välja Kuupäev/kellaaeg, lisage see (juhised leiate eelmisest teemast).

 2. Valige kujundusruudustiku ülemises osas väli Kuupäev/kellaaeg, mida soovite vormindada.

 3. Klõpsake jaotises Välja atribuudid atribuudivälja Vorming noolt ja valige ripploendist vorming.

  Välja Kuupäev/kellaaeg atribuut Vorming

 4. Pärast vormingu valimist kuvatakse nutikas silt Atribuudi värskendussuvandid ja võimaldab teil rakendada uue vormingu kõigile tabeliväljadele ja vormi juhtelementidele, mis selle pärivad. Andmebaasi kaudu muudatuste rakendamiseks klõpsake nutikat silti ja seejärel käsku Värskenda vormingut kõikjal, kus välja nimi on kasutuses. Sellel juhul on välja nimi kuupäeva/kellaaja välja nimi.

 5. Muudatuste rakendamiseks kogu andmebaasile tehke järgmist. Kui kuvatakse dialoogiboks Atribuutide värskendamine ja vormid ning muud objektid, mis pärivad uue vormingu, klõpsake nuppu Jah.

 6. Salvestage muudatused ja aktiveerige andmelehevaade, et kontrollida, kas vorming vastab teie vajadustele.

Kohandatud vormingu rakendamine

Kohandatud vormingu loomiseks sisestage soovitud märkide muster välja atribuuti Vorming. Kuupäeva-/kellaajaväljade kohandatud vormingud võivad sisaldada kahte jaotist – ühte kuupäeva ja teist kellaaja jaoks – ja jaotised tuleb eraldada semikooloniga.

Kui rakendate väljale Kuupäev/kellaaeg kohandatud vormingu, saate ühendada erinevaid vorminguid kahe jaotise abil – üks kuupäeva ja teine kellaaja jaoks. Sel juhul tuleks jaotised eraldada semikooloniga. Näiteks saate ühendada vormingud Üldkuupäev ja Pikk kellaaeg järgmiselt: k/pp/aaaa;h:mm:ss. Kohandatud kuupäeva- või kellaajavormingu rakendamiseks tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil soovitud tabelit ja seejärel klõpsake käsku Kujundusvaade.

 2. Valige kujundusruudustiku ülemises osas väli Kuupäev/kellaaeg, mida soovite vormindada.

 3. Klõpsake alumises osas atribuudivälja Vorming ja seejärel sisestage oma kohandatud vorming, kasutades tabeli Kohandatud vormingu kohatäited ja eraldajad märke.

 4. Pärast vormingu sisestamist kuvatakse nutikas silt Atribuudi värskendussuvandid ja võimaldab teil rakendada vormingu kõigile tabeliväljadele ja vormi juhtelementidele, mis selle pärivad. Andmebaasi kaudu muudatuste rakendamiseks klõpsake nutikat silti ja seejärel käsku Värskenda vormingut kõikjal, kus välja nimi on kasutuses. Sellel juhul on välja nimi kuupäeva/kellaaja välja nimi.

 5. Kui otsustate rakendada muudatusi kogu andmebaasile, kuvatakse dialoogiboks Atribuutide värskendamine ja selles vormid ja muud objektid, mis pärivad uue vormingu. Vormingu rakendamiseks klõpsake nuppu Jah.

 6. Salvestage muudatused ja seejärel aktiveerige andmelehevaade, et kontrollida, kas vorming vastab teie vajadustele.

Lehe algusse

Kuupäeva-/kellaajaandmete sisestamise juhtimine sisestusmaski abil

Kui soovite, et kasutajad sisestaksid kuupäeva-/kellaajaandmed kindlas vormingus, kasutage sisestusmaski. Sisestusmaske saab rakendada tabeliväljadele, päringutulemite kogumitele ning vormide ja aruannete juhtelementidele. Sisestusmask ei mõjuta otse andmete kuvamisviisi – selle määratleb vorming, nagu selgitasime eelnevates teemades.

Märkus.:  Sisestusmaski saate luua Accessi rakenduses või veebiandmebaasis.

Sisestusmaski lisamine

 1. Valige kuupäeva/kellaaja väli ja seejärel klõpsake kujundusruudustiku allosas asuva vahekaardi Üldist atribuuti Sisestusmask.

 2. Avaneb sisestusmaskiviisard ja juhendab teid sisestusmaski vormingu valimisel.

 3. Vormingu rakendamiseks klõpsake nuppu Jah ja seejärel Salvesta.

Lehe algusse

Kasutatavad valmis- ja kohandatud vormingud

Valmisvormingud koos näidetega

Vorming

Kirjeldus

Näited

Üldkuupäev

(Vaikesäte.) Kuupäev esitatakse numbritena ja kellaaeg tundide, minutite ja sekunditena, millele järgneb EL (enne lõunat) või PL (pärast lõunat). Mõlema väärtusetüübi korral kasutab Access kuupäeva- ja kellaajaeraldajaid, mis on määratud teie Windowsi piirkonnasätetes. Kui väärtusel pole kellaajakomponenti, kuvab Access ainult kuupäeva. Kui väärtusel pole kuupäevakomponenti, kuvab Access ainult kellaaja.

30.06.2015 10:10:42 EL

Pikk kuupäev

Kuvatakse ainult kuupäev Windowsi piirkonnasätetes määratletud pika kuupäeva vormingus.

Esmaspäev, 29. august 2012. a.

Keskmine kuupäev

Kuupäev kuvatakse kujul pp/kkk/aa, aga kasutatakse Windowsi piirkonnasätetes määratletud kuupäevaeraldajat.

29/Aug/06
29. aug. 06

Lühike kuupäev

Kuupäev kuvatakse Windowsi piirkonnasätetes määratletud lühikese kuupäeva vormingus.

8/29/2012
29.08.2012

Pikk kellaaeg

Kuvatakse tunnid, minutid ja sekundid, millele järgneb EL (enne lõunat) või PL (pärast lõunat). Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete kellaajasätetes.

10:10:42 EL

Keskmine kellaaeg

Kuvatakse tunnid ja minutid, millele järgneb EL (enne lõunat) või PL (pärast lõunat). Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete kellaajasätetes.

10:10 EL

Lühike kellaaeg

Kuvatakse ainult tunnid ja minutid. Access kasutab eraldajat, mis on määratud Windowsi piirkonnasätete kellaajasätetes.

10:10

Kohandatud vormingu kohatäited ja eraldajad

Kohandatud vormingu koostamiseks kasutage suvalist kombinatsiooni järgmistest komponentidest. Näiteks aasta nädala ja nädalapäeva kuvamiseks tippige nn/n.

NB!: Windowsi piirkonnasätetes määratud kuupäeva-/kellaajasätetega vastuolus olevaid kohandatud vorminguid eiratakse. Windowsi piirkonnasätete kohta leiate lisateavet Windowsi spikrist.

Kuupäevavormingu komponendid

Vorming

Kirjeldus

p

Kuupäev esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (1–31).

pp

Kuupäev esitatakse kahekohalise arvuna (01–31).

ppp

Nädalapäeva esimene täht (E–P).

pppp

Nädalapäev esitatakse täisnimega (esmaspäev–pühapäev).

n

Nädalapäev (1–7).

nn

Aasta nädal (1–53).

k

Aasta kuu esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (1–12).

kk

Aasta kuu esitatakse kahekohalise arvuna (01–12).

kkk

Kuu esitatakse nime esitähtede abil (jaan–dets).

kkkk

Kuu esitatakse täisnimega (jaanuar–detsember).

kv

Aasta kvartal (1–4).

a

Aasta päeva number (1–366).

aa

Aasta esitatakse aastaarvu kahe viimase numbri abil (01–99).

aaaa

Aastaarv esitatakse täispikkuses (0100–9999).

Kellaajavormingu komponendid

Vorming

Kirjeldus

h

Tunnid esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (0–23).

hh

Tunnid esitatakse kahekohalise arvuna (00–23).

m

Minutid esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (0–59).

mm

Minutid esitatakse kahekohalise arvuna (00–59).

s

Sekundid esitatakse vastavalt vajadusele kas ühe- või kahekohalise arvuna (0–59).

ss

Sekundid esitatakse kahekohalise arvuna (00–59).

Kellavormingu komponendid

Vorming

Kirjeldus

EL/PL

12-tunnine kell suurtähtedega "EL" või "PL" (vastavalt vajadusele). Näide: 9:34 PL.

el/pl

12-tunnine kell väiketähtedega "el" või "pl" (vastavalt vajadusele). Näide: 9:34 pl.

E/P

12-tunnine kell suurtähtedega "E" või "P". Nt: 9:34 P.

e/p

12-tunnine kell väiketähtedega "e" või "p". Nt: 9:34 p.

ELPL

Kellaaeg kuvatakse 12-tunnises vormingus koos Windowsi piirkonnasätetes määratletud ennelõunase ja pärastlõunase aja tähistega.

Eralduskomponendid

Märkus.: Eraldajad seatakse Windowsi piirkonnasätetes.

Eraldajad kuvatakse kuupäeva-/kellaajaväärtuse osana. Lisaks standardsetele kuupäeva (.) ja kellaaja (.) eraldajatele saate kasutada kohandatud eraldajana mis tahes lühikest märgistringi, mis on ümbritsetud jutumärkidega. Jutumärke ei kuvata. Näide: "," kuvab koma.

Eraldaja

Kirjeldus

:

Kellaajavormingute eraldaja; näide: hh:mm

/

Kuupäevavormingute eraldaja; näide: kkk.aaaa

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×