Välja andmetüübi sätte muutmine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas muuta Accessi andmebaasis tabeliväljale rakendatud andmetüüpi.

Selle artikli teemad

Andmetüübid

Andmetüüpide muutmine

Piirangud andmetüüpide muutmisel

Andmetüübid

Kui hakkate andmebaasi kujundama ja koostama, saate kavandada tabeleid, igale tabelile väljad (veerud) ja määrata igale väljale andmetüübi. Kui teil on vaja näiteks talletada kuupäevi ja kellaaegu, saate määrata andmetüübi Kuupäev/kellaaeg. Kui on vaja talletada nimesid ja aadresse, saate määrata väljale andmetüübi Tekst jne.

Accessis on saadaval palju erinevaid andmetüüpe, millest igaühel on eriline otstarve. Accessi eri versioonide kõigi toetatud andmetüüpide täieliku loendi leiate teemadest Accessi töölauaandmebaaside andmetüübid ja Andmetüüpide ja väljaatribuutide tutvustus.

Loomine ja otsinguväljade kasutamise kohta leiate lisateavet artiklist loomine või kustutamine mitme väärtusega väli.

Viimaks võimaldavad andmetüübid lihtsal kujul andmeid valideerida, kuna nendega saab tagada, et kasutajad sisestavad tabeliväljadele õiget tüüpi andmed. Näiteks ainult arvude jaoks ette nähtud väljale teksti sisestada ei saa.

Andmetüüpide muutmine

Enne järgmisi toiminguid tuleb silmas pidada, et andmetüübi muutmisel võidakse osa või kõiki välja andmetest lühendada ja mõnel juhul andmed täielikult eemaldada. Teavet andmetüübi vahetamisel andmetega toimuvate muudatuste kohta Accessis leiate teavet selle artikli jaotisest Piirangud andmetüüpide muutmisel.

Märkus.: Accessis saate määrata tabeliväljade andmetüüpe kas andmelehevaates või kujundusvaates. Selles jaotises kirjeldatud toimingute abil on võimalik andmetüüpi määrata mõlemas vaates. Andmetüüpide määramisel kujundusvaates kuvatakse lisavalikuna Otsimisviisard. See valik pole tegelikult andmetüüp. Selle asemel saate otsimisviisardi abil luua otsinguvälju, millega välisvõtmeväljad on lingitud teiste tabelitega. Vaikimisi määrab Access otsinguväljadele andmetüübi Arv.

Andmetüüpide muutmine andmelehevaates

 1. Leidke navigeerimispaanilt tabel, mida soovite muuta, ja topeltklõpsake seda.

  Access avab tabeli andmelehevaates.

 2. Valige muudetav väli (veerg).

 3. Klõpsake menüü Väljad jaotises Atribuudid noolenuppu Andmetüüp ja valige seejärel andmetüüp. 

 4. Salvestage muudatused.

Andmetüüpide muutmine kujundusvaates

 1. Kui teil on tabel andmelehevaates avatud, paremklõpsake tabeli dokumendivahekaarti ja valige Kujundusvaade.

  VÕI

  Kui tabel pole avatud, paremklõpsake navigeerimispaanil muudetavat tabelit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

 2. Otsige muudetav väli üles ja valige veeru Andmetüüp loendist uus andmetüüp.

 3. Salvestage muudatused.

Lehe algusse

Piirangud andmetüüpide muutmisel

Reeglina saate muuta kõigi väljade andmetüüpe, v.a

 • arvuväljadel, kus atribuut tiražeerimise ID on sisse lülitatud;

 • OLE-objekti väljadel;

 • manuseväljadel.

Lisaks saate muuta enamikku andmetüüpidest ka siis, kui väljal on andmeid. Olenevalt algsest andmetüübist ja uuest andmetüübist, mida soovite kasutada, võib Access siiski osa andmeid lühendada või kustutada või võib juhtuda, et teisendus pole üldsegi lubatud.

Järgmises tabelis on toodud Accessis võimalikud andmetüüpide teisendused ja kõik teisendamispiirangud.

Tüüp, millesse teisendatakse

Tüüp, millest teisendatakse

Muudatused ja kitsendused

Tekst

Memo

Access kustutab kõik peale esimese 255 märgi.

Arv

Kitsendusteta.

Kuupäev/kellaaeg

Kitsendusteta.

Valuuta

Kitsendusteta.

Automaatnumber

Kitsendusteta.

Jah/ei

Teisendab väärtuse -1 (Jah/ei väljal Jah) väärtuseks Jah. Teisendab väärtuse 0 (Jah/ei väljal Ei) väärtuseks Ei.

Hüperlink

Access lühendab 255 märgist pikemad lingid.

Memo

Tekst

Kitsendusteta.

Arv

Kitsendusteta.

Kuupäev/kellaaeg

Kitsendusteta.

Valuuta

Kitsendusteta.

Automaatnumber

Kitsendusteta.

Jah/ei

Teisendab väärtuse -1 (Jah/ei väljal Jah) väärtuseks Jah. Teisendab väärtuse 0 (Jah/ei väljal Ei) väärtuseks Ei.

Hüperlink

Kitsendusteta.

Arv

Tekst

Tekstis võivad olla numbrid, kehtivad valuutaühikud ja komakohtade eraldajad. Tekstivälja märkide arv peab jääma arvuvälja suuruse piirangu piiresse.

Arvuväljade suuruse kohta leiate lisateavet artiklist Arvuvälja lisamine, loomine või kustutamine.

Memo

Memoväljal võib olla ainult tekst ja kehtivad valuutaühikute ja komakohtade eraldajad. Märkide arv memoväljal peab jääma arvuvälja suuruse piirangu piiresse.

Arvuväljade suuruse kohta leiate lisateavet artiklist Arvuvälja lisamine, loomine või kustutamine.

Arv, aga erineva täpsuse või väljasuurusega

Väärtused ei tohi olla suuremad või väiksemad kui uue välja suuruse piiresse mahub. Kui täpsust muuta, võib Access mõne väärtuse ümardada.

Kuupäev/kellaaeg

Arvuvälja suurusest sõltub, milliseid kuupäevi teisendada saate. Arvestage, et Accessis on kõik kuupäevad talletatud järjenumbritena ja kuupäevaväärtused on talletatud kahekordse täpsusega ujukomaarvudena.

Access kasutab 30 detsember 1899 kuupäeva 0. Kuupäevade väljaspool vahemikku 18 aprill 1899 ja 11 mai 1900 ületada bait välja suurus. Kuupäevade vahemiku 13 aprill 1810 ja 16 mai 1989 ületada täisarv välja suurus.

Kõigi võimalike kuupäevade kohandamiseks määrake arvuvälja atribuudi Välja suurus väärtuseks Pikk täisarv või suurem.

Järjenumbritena esitatud kuupäevade ja kuidas Access kasutab ja kuupäevaväärtuste kohta leiate lisateavet artiklist kuupäeva ja kellaaja väljale vormingu rakendamine.

Valuuta

Väärtused peavad jääma väljale määratud suurusepiirangu piiresse. Näiteks valuutavälja saate teisendada täisarvuväljaks ainult siis, kui teisendatavad väärtused on suuremad kui 255 ja väiksemad kui 32 767.

Automaatnumber;

Väärtused peavad jääma välja suurusepiirangu piiresse.

Jah/ei

Väärtused "Jah" teisendatakse väärtusteks -1. Väärtused Ei teisendatakse väärtusteks 0.

Hüperlink

Pole rakendatav.

Kuupäev/kellaaeg

Tekst

Algteksti peab olema tuvastada kuupäev või kuupäeva ja kellaaja kombinatsioon. Näiteks 18-jaan-2006.

Memo

Algteksti peab olema tuvastada kuupäev või kuupäeva ja kellaaja kombinatsioon. Näiteks 18-jaan-2006.

Arv

Väärtus peab jääma -657 434 ja 2 958 465,99998843 vahele.

Valuuta

Väärtus peab jääma -657 434 ja 2 958 465.9999 vahele.

Automaatnumber;

Väärtus peab olema suurem kui -657 434 ja väiksem kui 2 958 466.

Jah/ei

Väärtuse -1 (Jah) teisendab 29 detsember 1899. Väärtuse 0 (ei) teisendatakse väärtuseks keskööst (12:00:00 AM).

Hüperlink

Pole rakendatav.

Valuuta

Tekst

Tekstis peavad olema numbrid ja kehtivad eraldajad.

Memo

Tekstis peavad olema numbrid ja kehtivad eraldajad.

Arv

Piiranguteta

Kuupäev/kellaaeg

Piirangudi pole, aga Access võib väärtuse ümardada.

Automaatnumber;

Piiranguteta.

Jah/ei

Väärtuse -1 (Jah) teisendab $1. Väärtuse 0 (ei) teisendatakse väärtuseks 0$.

Hüperlink

Pole rakendatav.

Automaatnumber;

Tekst

Kui automaatnumbri väli on primaarvõti, pole see lubatud.

Memo

Kui automaatnumbri väli on primaarvõti, pole see lubatud.

Arv

Kui automaatnumbri väli on primaarvõti, pole see lubatud.

Kuupäev/kellaaeg

Kui automaatnumbri väli on primaarvõti, pole see lubatud.

Valuuta

Kui automaatnumbri väli on primaarvõti, pole see lubatud.

Jah/ei

Kui automaatnumbri väli on primaarvõti, pole see lubatud.

Hüperlink

Pole rakendatav.

Jah/ei

Tekst

Algses tekstis võivad olla ainult Jah, Ei, Tõene, Väär, Sees või Väljas.

Memo

Algses tekstis võivad olla ainult Jah, Ei, Tõene, Väär, Sees või Väljas.

Arv

Arvuline null ja väärtus Null teisendatakse väärtuseks Ei, kõik muud väärtused väärtuseks Jah.

Kuupäev/kellaaeg

Null või 00:00:00 teisendatakse väärtuseks Ei, kõik muud väärtused väärtuseks Jah.

Valuuta

Arvuline null ja väärtus Null teisendatakse väärtuseks Ei, kõik muud väärtused väärtuseks Jah.

Automaatnumber

Access teisendab kõik väärtuseks Jah.

Hüperlink

Pole rakendatav.

Hüperlink

Tekst

Kui algses tekstis on kehtiv veebiaadress, (nt adatum.com, www.adatum.com või http://www.adatum.com), teisendab Access teksti hüperlingiks. Access üritab teisendada muid väärtusi, seda on näha allajoonitud tekstist, lingile viies kursor muutub, aga lingid ei tööta. Tekstis võib olla mis tahes kehtiv veebiprotokoll (http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// vms).

Memo

Vt eelmist kirjet. Kitsendused on samad.

Arv

Kui arvuväli on osa seosest, pole see lubatud. Kui algne väärtus on kehtiva IP-aadressi vormis (neli kolmest numbrist koosnevat ja punktiga eraldatud osa: nnn.nnn.nnn.nnn) ja numbrid kattuvad veebiaadressiga, on teisendamise tulemiks kehtiv link. Vastasel korral lisab Access iga väärtuse algusse http:// ja selle tulemiks olevad lingid ei kehti.

Kuupäev/kellaaeg

Access lisab iga aadressi algusse http://, aga tulemiks olevad lingid ei tööta peaaegu kunagi.

Valuuta

Access lisab iga väärtuse algusse http://, aga sarnaselt kuupäevadega selle tulemusena tekkivad lingid ei tööta peaaegu kunagi.

Automaatnumber;

Kui automaatnumbri väli on osa seosest, pole see lubatud. Access lisab iga väärtuse algusse http://, aga selle tulemusena tekkivad lingid ei tööta peaaegu kunagi.

Jah/ei

Access teisendab kõik väärtused Jah väärtusteks -1 ja kõik väärtused Ei väärtusteks 0 ja lisab iga väärtuse algusse http://. Selle tulemusena tekkivad lingid ei tööta.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×