Väliste andmevahemike ja nende atribuutide haldamine

Töölehele välise andmeallikaga (nt andmebaasi, veebipäringu või tekstifaili) loodud ühenduse kaudu imporditud andmete juhtimiseks saate muuta välise andmevahemiku sätteid.

Selle artikli teemad

Lisateave väliste andmevahemike ja nende atribuutide kohta

Välise andmevahemiku atribuudid

Mallide kasutamine väliste andmevahemikega

Välise andmevahemiku otsimine

Välise andmevahemiku nime muutmine

Välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

Microsoft Query abil loodud välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

Imporditud tekstifaili põhjal loodud välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

Veebipäringu põhjal loodud välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

Andmeühendusviisardi abil loodud välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

Välise vahemiku ja selle aluseks oleva päringu kopeerimine

Välisele andmevahemikule uute andmete lisamise viisi määramine

Andmete vormingu ja paigutuse määramine

Valemite kopeerimine välise andmevahemiku laiendamisel

Välise andmevahemiku andmete külmutamine

Andmete külmutamine Exceli tabelis

Vahemiku andmete külmutamine

Välise andmevahemiku väljanimede kohandamine

Välise andmevahemiku kustutamine

Lisateave väliste andmevahemike ja nende atribuutide kohta

Väline andmevahemik (ehk päringutabel) on määratletud nimi või tabelinimi, mis määratleb töölehele toodud andmete asukoha. Ühenduse loomisel välisandmetega loob Excel automaatselt välise andmevahemiku. Ainuke erand on andmeallikaga ühendatud PivotTable-aruanne, mis ei kasuta väliseid andmevahemikke. Excelis saate väliseid andmevahemikke vormindada ja paigutada ning kasutada arvutustes nagu mis tahes muid andmeid.

Välise andmevahemiku atribuudid

Välisel andmevahemikul on lisaatribuudid (ärge ajage neid segamini ühenduseatribuutidega), mida saate kasutada andmete juhtimiseks (nt lahtrivormingu või veerulaiuse säilitamiseks). Soovi korral saate neid välise andmevahemiku atribuute muuta. Selleks klõpsake menüü Andmed jaotise Ühendused nuppu Atribuudid ja tehke soovitud muudatused järgmiselt.

 • Microsoft Query ja andmeühendusviisardi abil loodud andmevahemike muutmiseks kasutage dialoogiboksi Välisandmete atribuudid.

 • Imporditud tekstifaili või HTML-andmeid toova veebipäringu põhjal loodud väliste andmevahemike korral kasutage dialoogiboksi Välise andmevahemiku atribuudid.

 • XML-andmeid toova veebipäringu põhjal loodud väliste andmevahemike muutmiseks kasutage dialoogiboksi XML-vastenduse atribuudid.

Mallide kasutamine väliste andmevahemikega

Kui soovite välisandmetel põhinevat kokkuvõtet või aruannet ühiselt kasutada, saate teistele kasutajatele anda välist andmevahemikku sisaldava töövihiku või luua aruandemalli. aruandemall abil saate kokkuvõtte või aruande salvestada välisandmeid salvestamata, et faili maht oleks väiksem. Välisandmed tuuakse siis, kui kasutaja avab aruandemalli.

Lehe algusesse

Välise andmevahemiku otsimine

 1. Valige tööleht, millelt soovite otsida välisandmevahemik.

 2. Klõpsake valemiriba välja Nimeboks kõrval olevat noolt ja siis soovitud välise andmevahemiku nime.

Lehe algusesse

Välise andmevahemiku nime muutmine

 1. Klõpsake menüü Valemid jaotise Määratletud nimed nuppu Nimehaldur.

  Exceli lindi pilt

 2. Klõpsake dialoogiboksis Nimehaldur soovitud välise andmevahemiku nime ja seejärel nuppu Redigeeri. Samuti võite nime topeltklõpsata.

 3. Tippige dialoogiboksi Nime redigeerimine väljale Nimi viite uus nimi.

Märkus.: Nupu Sule klõpsamisel suletakse ainult dialoogiboks Nimehaldur. Juba tehtud muudatuste kinnitamiseks pole vaja nuppu Sule klõpsata.

Lehe algusesse

Välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

Soovi korral saate muuta Microsoft Query, imporditud tekstifaili, veebipäringu või andmeühendusviisardi põhjal loodud välise andmevahemiku aluseks olevat päringut.

Microsoft Query abil loodud välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

 1. Klõpsake selle välise andmevahemiku lahtrit, mille aluseks olevat päringut soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis Välisandmete atribuudid nuppu Ühenduse atribuudid Nupu pilt .

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus ja siis nuppu Redigeeri päringut.

Märkus.: Lisateavet päringute koostamise ja redigeerimise kohta Microsoft Query abil leiate Microsoft Query spikrist.

Imporditud tekstifaili põhjal loodud välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

 1. Klõpsake selle välise andmevahemiku lahtrit, mille aluseks olevat päringut soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Ühendused.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis Töövihiku ühendused nuppu Atribuudid.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus ja siis nuppu Redigeeri päringut.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Tekstifaili import nuppu Impordi.

 6. Tehke tekstiimpordiviisardi abil imporditud tekstifailis soovitud muudatused ja klõpsake siis nuppu Valmis.

  Lisateavet tekstifailide importimise kohta leiate teemast Tekstifailide importimine ja eksportimine.

Veebipäringu põhjal loodud välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

 1. Klõpsake selle välise andmevahemiku lahtrit, mille aluseks olevat päringut soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis Töövihiku ühendused nuppu Atribuudid.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus ja siis nuppu Redigeeri päringut.

 5. Tehke dialoogiboksis Veebipäringu redigeerimine veebipäringus soovitud muudatused ja klõpsake siis nuppu Valmis.

Märkus.: Lisateavet veebipäringute loomise ja redigeerimise kohta leiate teemast Välisandmete toomine veebilehelt.

Andmeühendusviisardi abil loodud välise andmevahemiku aluseks oleva päringu muutmine

 1. Klõpsake selle välise andmevahemiku lahtrit, mille aluseks olevat päringut soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 3. Klõpsake dialoogiboksis Välisandmete atribuudid nuppu Ühenduse atribuudid Nupu pilt .

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse atribuudid vahekaarti Määratlus.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake väljal Käsu tüüp nuppu Tabel ja muutke siis väljal Käsu tekst vastava tabeli, vaate või päringu nime väärtus.

  • Klõpsake väljal Käsu tüüp nuppu SQL või Vaikeväärtus ja redigeerige seejärel väljal Käsu tekst SQL-lauset.

   Märkus.: Sõltuvalt ühenduse määratlusest ei pruugi väli Ühenduse tüüp olla saadaval (kuvatakse tuhmina).

Lehe algusesse

Välise vahemiku ja selle aluseks oleva päringu kopeerimine

 1. Klõpsake valemiribal välja Nimeboks kõrval olevat noolt ja valige seejärel kopeeritava välise andmevahemiku nimi.

  Exceli tabeli korral valige vahemiku nimi ja vajutage tabelipäiste valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

  Kui soovite kaasata veerusildid või valemid, mis ei kuulu välisesse andmevahemikku, valige lahtrid, mis sisaldavad kopeeritavaid veerusilte ja valemeid. Klõpsake valemiribal välja Nimeboks kõrval olevat noolt ja siis kopeeritava välise andmevahemiku nime.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Exceli lindi pilt

 3. Aktiveerige töövihik, kuhu soovite välise andmevahemiku kleepida.

 4. Klõpsake kleepimisala ülemist vasakpoolset lahtrit.

  Selleks, et välisandmed ei kirjutaks olemasolevaid andmeid üle, veenduge, et töölehel poleks klõpsatud lahtrist paremal ega allpool andmeid.

 5. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

Märkus.: Kui kopeerite ainult osa välisest andmevahemikust, siis päring ei kopeerita ja kopeeritud andmeid ei saa värskendamine.

Lehe algusesse

Välisele andmevahemikule uute andmete lisamise viisi määramine

Soovi korral saate ise määrata pärast andmete värskendamist Excelisse tagastatava suurema või väiksema andmehulga käsitlemise viisi.

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 2. Klõpsake dialoogiboksi Välise andmevahemiku atribuudid jaotises Kui värskendamisel ridade arv andmevahemikus muutub ühte järgmistest suvanditest.

  • Lisa lahtrid uute andmete jaoks, kustuta kasutuseta lahtrid

   Märkused: 

   • Kui andmeallikasse lisatakse üks või mitu rida, nihutatakse otse välise andmevahemiku all olevad lahtrid allapoole, kuid välisest andmevahemikust paremale jäävaid lahtreid ei nihutata.

   • Kui andmeallikast kustutatakse üks või mitu rida, nihutatakse otse välise andmevahemiku all olevad lahtrid ülespoole, kuid välisest andmevahemikust paremale jäävaid lahtreid ei nihutata.

  • Lisa uute andmete jaoks terved read, tühjenda kasutuseta lahtrid

   Märkused: 

   • Kui andmeallikasse lisatakse üks või mitu rida, nihutatakse otse välise andmevahemiku all ja sellest paremal olevad lahtrid allapoole.

   • Kui andmeallikast kustutatakse üks või mitu rida, siis otse välise andmevahemiku all ja sellest paremal olevad lahtreid ei nihutata.

  • Kirjuta praegused lahtrid uute andmetega üle, tühjenda kasutuseta lahtrid

   Märkused: 

   • Kui andmeallikasse lisatakse üks või mitu rida, kirjutatakse otse välise andmevahemiku all olevad lahtrid üle, kuid välisest andmevahemikust paremale jäävaid lahtreid ei nihutata.

   • Kui andmeallikast kustutatakse üks või mitu rida, siis otse välise andmevahemiku all ja sellest paremal olevad lahtreid ei nihutata.

Lehe algusesse

Andmete vormingu ja paigutuse määramine

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 2. Tehke jaotises Andmete vorming ja paigutus mõnda järgmistest.

  • Väljanimede kaasamiseks esimese reana märkige ruut Kaasa väljanimed.

   Märkus.: See märkeruut on saadaval ainult Microsoft Office 2003 programmist teisendatud või programmiliselt loodud välise andmevahemiku korral.

  • Reanumbrite veeru lisamiseks märkige ruut Kaasa reanumbrid.

   Märkus.: See märkeruut pole imporditud tekstifaili, XML-faili ega veebipäringu korral saadaval.

  • Rakendatava lahtrivormingu säilitamiseks märkige ruut Säilita lahtrivorming.

   Märkus.: Kui märgite veebipäringu korral dialoogiboksis Suvandid ruudu Täielik HTML-vorming, tühjendatakse see ruut automaatselt. Dialoogiboksi Suvandid saate avada dialoogiboksist Päringu redigeerimine.

  • Valitud veerulaiuste säilitamiseks märkige ruut Reguleeri veeru laiust.

  • Veergudele rakendatud sortimise, filtreerimise ja paigutuse säilitamiseks märkige ruut Säilita veeru sortimine/filtreerimine/paigutus.

   Märkus.: Veebipäringu korral pole see ruut saadaval.

  • Rakendatava veerufiltri säilitamiseks märkige ruut Säilita veerufilter.

   Märkus.: See märkeruut on saadaval ainult XML-andmetel põhinevate veebipäringute korral.

Lehe algusesse

Valemite kopeerimine välise andmevahemiku laiendamisel

Märkus.: Järgmist toimingut saate rakendada ainult välisele andmevahemikule, mis on teisendatud Microsoft Office 2003 programmist, või programmiliselt loodud välisele andmevahemikule. Kõik kasutajaliidese abil loodud välised andmevahemikud luuakse Exceli tabelitena. Neid tabeleid laiendatakse uute ridade lisamisel automaatselt, samuti täidetakse automaatselt arvutatud veerud.

 1. Sisestage välise andmevahemiku esimese andmereaga külgnevasse lahtrisse valem.

  Märkus.: Esimene andmerida võib olla välise andmevahemiku esimene või teine rida, olenevalt sellest, kas esimene rida sisaldab päiseid.

 2. Valemi kopeerimiseks välise andmevahemiku kõigile ridadele valige valemiga lahter ja topeltklõpsake täitepide.

 3. Klõpsake mõnda välisandmevahemiku lahtrit.

 4. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 5. Märkige dialoogiboksis Välise andmevahemiku atribuudid ruut Andmetega külgnevates veergudes täida valemid allapoole.

  Märkus.: Kui värskendamine välist andmevahemikku laiendatakse, kopeerib Excel ainult välisesse andmevahemikku kuuluvad või sellega vahetult külgnevad valemid.

Lehe algusesse

Välise andmevahemiku andmete külmutamine

Välise andmevahemiku külmutamisel andmed säilitatakse, kuid selle aluseks olevat päringut mitte, seega ei saa külmutatud välist andmevahemikku värskendada.

Andmete külmutamine Exceli tabelis

 1. Klõpsake töölehte, mis sisaldab Exceli tabelit, millelt soovite andmeühenduse eemaldada.

 2. Klõpsake valemiribal välja Nimeboks kõrval olevat noolenuppu ja seejärel klõpsake välise andmevahemiku nime, millelt soovite andmeühenduse eemaldada. Andmevahemik on nüüd valitud.

 3. Klõpsake menüü Tööriistad jaotises Välised tabeliandmed nuppu Tühista linkimine. Andmevahemik säilib ja kannab endiselt sama nime, kuid ühendus kustutatakse.

Vahemiku andmete külmutamine

Märkus.: Järgmist toimingut saate rakendada ainult välisele andmevahemikule, mis on teisendatud Microsoft Office 2003 programmist või loodud programmiliselt. Kõik kasutajaliidese abil loodud välised andmevahemikud luuakse Exceli tabelitena. Neid tabeleid laiendatakse uute ridade lisamisel automaatselt, samuti täidetakse automaatselt arvutatud veerud.

 1. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 2. Tühjendage jaotises Päringu määratlus ruut Salvesta päringu määratlus.

Märkus.:  Töövihiku salvestamisel aluseksolev päring kustutatakse töövihikust. Salvestatud andmebaasipäringufaile (dqy- ja odc-faile) siiski ei kustutata. Kui salvestasite päringu selle päringuviisardis või Microsoft Querys loomisel, salvestatakse päringufail teie arvutisse ja saate päringu abil jälle välisandmeid tuua. Lisateavet leiate Microsoft Query spikrist.

Lehe algusesse

Välise andmevahemiku väljanimede kohandamine

Märkus.: Järgmist toimingut saab rakendada ainult andmeühendusviisardi või Microsoft Query (mitte imporditud tekstifaili ega veebipäringu) abil loodud välisele andmevahemikule, Microsoft Office 2003 programmist teisendatud välisele andmevahemikule või programmiliselt loodud välisele andmevahemikule. Kõik kasutajaliidese abil loodud välised andmevahemikud luuakse Exceli tabelitena.

 1. Lisage välise andmevahemiku kohale tühi rida, tehes ühte järgmistest.

  • Valige lahter, mille kohale soovite uut rida lisada. Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nupu Lisa kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Lisa leheridu. Kuna olete valinud ühe lahtri, lisatakse praeguse rea kohale üks uus rida.

  • Klõpsake selle rea reavalijat, mille kohale soovite uue rea lisada. Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lahtrid nuppu Lisa. Kuna olete valinud ühe terve rea, lisatakse valitud rea kohale üks uus rida.

 2. Tippige tühja rea lahtritesse soovitud sildid.

 3. Klõpsake mõnda välise andmevahemiku lahtrit.

 4. Klõpsake menüü Andmed jaotises Ühendused nuppu Atribuudid.

  Exceli lindi pilt

 5. Tühjendage dialoogiboksi Välise andmevahemiku atribuudid jaotises Andmete vorming ja paigutus ruut Kaasa väljanimed ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 6. Olemasolevate väljanimede eemaldamiseks ja välise andmevahemiku värskendamiseks klõpsake välise andmevahemiku lahtrit ja seejärel nuppu Värskenda andmed Nupu pilt .

Märkus.: Andmete toomisel andmebaasist säilitatakse kõik Microsoft Query veerunimede muudatused välises andmevahemikus. Päringu veerunimede muutmise kohta leiate teavet Microsoft Query spikrist.

Lehe algusesse

Välise andmevahemiku kustutamine

 1. Klõpsake töölehte, mis sisaldab kustutatavat välist andmevahemikku.

 2. Klõpsake valemiribal välja Nimeboks kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake kustutatava välise andmevahemiku nime.

  Kui väline andmevahemik on Exceli tabel, vajutage kogu tabeli valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

 3. Välise andmevahemiku kustutamiseks vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 4. Kui Excel kuvab vastava viiba, klõpsake aluseksoleva päringu kustutamiseks nuppu Jah.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×