Unicode'i tugi mitmekeelsetele andmetele Outlookis

Microsoft Outlook toetab Unicode ning pakub täielikku tuge mitmekeelsetele andmetele. Kui töötate mitmekeelses organisatsioonis või vahetate sõnumeid ja üksus inimestega, kes kasutavad Outlooki teist keelt kasutavas süsteemis, tuleb Unicode'i tugi Outlookis kasuks.

Selle artikli teemad

Veel teavet Unicode'i toe kohta

Skriptide ja koodilehtede mõistmine

Microsoft Exchange'i kontodega Unicode'i režiimis töötamise eelised

Exchange'i kontodega mitte-Unicode'i režiimis töötamise mõjud

Teave Unicode'i universaalfondi kohta

Unicode'i erakaustafaili (.pst) loomine

Unicode'iga seotud probleemide tõrkeotsing

Veel teavet Unicode'i toe kohta

Outlook võib Exchange'i kontodega töötada kahes eri postkastirežiimis : Unicode ja mitte-Unicode. Unicode'i režiim on soovitatav ning vaikimisi seatud, kui teie profiil, Exchange'i konto ja administraatorisätted seda võimaldavad. Režiimi määrab Outlook nende sätete põhjal automaatselt ning seda ei saa käsitsi muuta.

Unicode'i režiimis töötamine võimaldab töötada sõnumite ja üksustega, mis on koostatud mõnes teises keeles. Kui Outlook töötab teie Exchange'i kontoga mitte-Unicode'i režiimis ning te sooviksite lülituda Unicode'i režiimi, võtke ühendust oma administraatoriga.

Märkus.: Outlooki vanemad versioonid pakkusid mitmekeelsetele Unicode'i andmetele tuge Outlooki üksuste kehas. Samas olid Outlooki andmed, näiteks sõnumi väljad Adressaat ja Teema ning kontaktiüksuste atribuudid Kontakti nimi ja Töötelefon piiratud märkidele, mis olid teie süsteemi koodilehel määratletud. Programmides Microsoft Office Outlook 2003 ja Microsoft Office Outlook 2007 sellist piirangut enam ei ole, kui Outlook töötab Exchange'i kontoga Unicode'i režiimis.

Ka POP3-kontod võivad programmides Microsoft Office Outlook 2003 ja Office Outlook 2007 mitmekeelseid Unicode'i andmeid toetada, kui üksused toimetatakse erakaustafail (PST-fail), mis mitmekeelseid Unicode'i andmeid toetab. Uued POP3-profiilid, mis toimetavad andmed programmis Microsoft Office Outlook 2003 või Office Outlook 2007 loodud uude .pst-faili, toetavad vaikimisi mitmekeelseid Unicode'i andmeid.

Märkus.: Muud kontod, näiteks IMAP (Internet Message Access Protocol) ja HTTP (Hypertext Transfer Protocol), Unicode'i ei toeta.

Lehe algusesse

Skriptide ja koodilehtede mõistmine

Skriptid

Mitmekeelsed sõnumid ja üksused võivad sisaldada teksti keeltes, mis vajavad eri skripte. Üks skript võib esindada mitut keelt.

Näiteks sisaldab ladina ehk rooma skript märgikujusid – glüüfe – inglise keele tähestiku 26 tähe (nii üla- kui ka alaregistri) jaoks ning muude Lääne-Euroopa keelte häälikuid esindavate diakriitikutega (laiendatud) märkide jaoks.

Ladina skriptis on glüüfid, mis esindavad enamike Euroopa keelte kõiki märke ning lisaks mõnesid teisigi. Mõnedes Euroopa keeltes (nt kreeka ja vene) on märke, mille jaoks ladina skriptis glüüfe ei ole – nendel keeltel on oma skriptid.

Mõned aasia keeled kasutavad ideograafilisi skripte, mis sisaldavad hiina keele märkidel põhinevaid glüüfe. Mõned teised keeled (nt tai ja araabia) kasutavad skripte, mis sisaldavad glüüfe, mis põhinevad mitmel väiksemal glüüfil või mille kuju võib külgnevatest märkidest tulenevalt olla erinev.

Üks lihtteksti tavapärasemaid talletamise viise on kasutada iga märgi jaoks ühte baiti. Iga baidi väärtus on arvuline indeks (ehk koodipunkt) märkide tabelis; koodipunkt vastab arvuti vaikekoodilehe mõnele märgile. Näiteks kümnendarvu 189 baidiväärtus (kümnendväärtuse 189 koodipunkt) esindab erinevatel koodilehtedel eri märke.

Koodilehed

Koodileht on rühmitatud märkide tabel. Ühebaidiliste koodilehtede puhul sisaldab iga koodileht kuni 256 baidiväärtust, kuna koodilehe iga märki esindab üks bait ning koodileht võib sisaldada kuni 256 märki.

Üks koodileht piiranguga 256 märki ei saa sisaldada kõiki keeli, kuna kõikides keeltes on kokku rohkem kui 256 märki. Seega kasutatakse eri skriptide puhul eri koodilehti. Eraldi koodileht on olemas nii kreeka keele, jaapani keele kui ka muude keelte jaoks.

Lisaks ei saa ühebaidilised koodilehed sisaldada enamikke aasia keeli, mis tavaliselt sisaldavad enam kui 5000 hiina keelel põhinevat märki. Kahebaidilised koodilehed loodigi just selliste keelte toetamiseks.

Lehe algusesse

Microsoft Exchange'i kontodega Unicode'i režiimis töötamise eelised

Unicode'i märkide kodeeringustandard võimaldab sõnumite ja muude üksuste vahetust mitmekeelses keskkonnas, kui asjassepuutuvad keeled kasutavad mitut koodileht.

Mitte-Unicode'i süsteemid kasutavad tavaliselt koodilehepõhist keskkonda, kus igal skriptil on oma märgitabel. Ühe operatsioonisüsteemi koodilehel põhinevad üksused ei sobi tavaliselt kokku teise operatsioonisüsteemi koodilehega. Mõnel juhul ei saa üksused sisaldada teksti, mis sisaldab enam kui ühe skripti märke.

Näiteks oletame, et meil on kaks inimest – üks kasutab Microsoft Windows XP inglisekeelset versiooni ladina koodilehega ning teine kasutab Microsoft Windows XP jaapanikeelset versiooni jaapani koodilehega. Teine isik koostab koosolekukutse Microsoft Outlook 2002 jaapanikeelses versioonis, mis tähendab, et väljal Asukoht on jaapanikeelsed märgid. Ta saadab selle kutse esimesele isikule. Kui Outlook 2002 inglisekeelset versiooni kasutav isik saab koosolekukutse kätte, vastendatakse jaapani koodilehe koodipunktid ladina skripti ootamatute ja olematute märkidega, mis annab tulemuseks loetamatu teksti.

Märkus.: Alates Outlooki versioonist Microsoft Outlook 2000 on üksus keha Unicode'i režiimis ning seetõttu saab üksuse keha lugeda, hoolimata sellest, mis keeles üksus loodi. Kõik muud atribuudid (nt sõnumi ja koosolekukutse väljad Adressaat, Asukoht ja Teema ning kontaktide atribuudid Kontakti nimi ja Töötelefon) on aga versioonist Outlook 2003 vanemates versioonides loetamatud.

Unicode'i pakutav universaalne märgikomplekt lahendab selle probleemi. Unicode kujundati universaalse märgikomplekti loomiseks, mis võiks sisaldada enamikke tuntud skripte. Unicode kasutab iga märgi jaoks ühest mitmebaidilist kodeeringut, nii et vastupidiselt koodilehtedele on igal märgil oma ühene koodipunkt. Näiteks on kreeka keele alaregistri täht "dzeeta" ( dzeeta ) kuueteistkümnendväärtus 03B6 ning kirillitsa alaregistri täht "ž" ( ž ) väärtus 0436.

Microsoft Office Outlook 2003 ja Outlook 2007 saavad mõlemad Unicode'i kasutada. Teksti esindav koodilehe süsteem on samuti Outlookis olemas, kuid Unicode on soovitatavam lahendus ning on vaikerežiim, kui teie profiili, Exchange'i konto ja administraatori sätted seda lubavad. Selle režiimi määrab Outlook automaatselt nende sätete põhjal ning seda ei saa käsitsi muuta.

Unicode'i režiimi kasutamine Exchange'i konto puhul tagab selle, et profiili jaoks kasutatavad ühenduseta kausta fail ja erakaustafail (PST-fail) saaksid vaikimisi mitmekeelseid Unicode'i andmeid talletada, ning pakub rohkem üksuste ja kaustade salvestusruumi. Kui Outlook töötab Exchange'i kontoga mitte-Unicode'i režiimis ning te sooviksite lülituda Unicode'i režiimi, võtke ühendust oma administraatoriga.

Lehe algusesse

Exchange'i kontodega mitte-Unicode'i režiimis töötamise mõjud

Kui te ei vaheta sõnumeid või üksus selliste isikutega, kes kasutavad Outlooki mõne teise keelega süsteemis, võite Exchange'i konto puhul Outlooki kasutada nii Unicode'i kui ka mitte-Unicode'i režiimis.

Kui töötate mitmekeelses organisatsioonis või vahetate sõnumeid ja üksusi inimestega, kes kasutavad Outlooki teist keelt kasutavas süsteemis, tuleks Exchange'i konto puhul kasutada Unicode'i režiimi. Unicode'i režiimi lülitumiseks võtke ühendust oma administraatoriga.

Kui Outlook töötab Exchange'i konto puhul mitte-Unicode'i režiimis, kasutatakse märgivastenduse jaoks koodileht süsteemi. Koodilehepõhises süsteemis ei pruugi ühes keeles sisestatud märk teise keele sama märgiga vastenduda. Seega on tõenäoline, et märgid kuvatakse valesti, tihti asendatuna küsimärkidega.

Näiteks oletame, et meil on kaks inimest – üks kasutab Microsoft Windows XP inglisekeelset versiooni ladina koodilehega ning teine kasutab Microsoft Windows XP jaapanikeelset versiooni jaapani koodilehega. Teine isik koostab koosolekukutse Outlook 2002 jaapanikeelses versioonis ja saadab selle kutse esimesele isikule. Kui Outlook 2002 inglisekeelset versiooni kasutav isik saab koosolekukutse kätte, vastendatakse jaapani koodilehe koodipunktid ladina skripti ootamatute ja olematute märkidega, mis annab tulemuseks loetamatu teksti.

Märkus.: Alates Outlooki versioonist Outlook 2000 on üksuste keha Unicode'i režiimis ning seetõttu saab üksuse keha lugeda, hoolimata sellest, mis keeles üksus loodi. Kõik muud atribuudid (nt sõnumi ja koosolekukutse väljad Adressaat, Asukoht ja Teema ning kontaktide atribuudid Kontakti nimi ja Töötelefon) on aga versioonist Outlook 2003 vanemates versioonides loetamatud.

Lehe algusesse

Teave Unicode'i universaalfondi kohta

Font Arial Unicode MS on täielik Unicode'i font. See sisaldab kõiki standardis Unicode 2.1 määratletud märke, ideograafe ja sümboleid. See universaalfont on Windows Vista või Microsoft Windows XP puhul automaatselt installitud.

Selle märkimisväärse mahu ja tüpograafiliste kompromisside tõttu, mis sellise fondi loomiseks vaja oli, tuleks fonti Arial Unicode MS kasutada vaid siis, kui erinevate kirjutussüsteemide jaoks häälestatud eri fonte kasutada ei saa. Näiteks kui teil on Microsoft Office Accessi eri kirjutussüsteemidest pärit mitmekeelseid andmeid, võite fonti Arial Unicode MS kasutada andmetabelite kuvamiseks, kuna Access ei tunnista mitut eri fonti.

Lehe algusesse

Unicode'i erakaustafaili (.pst) loomine

 1. Osutage menüü Fail käsule Uus ning seejärel klõpsake käsku Outlooki andmefail.

 2. Erakaustafaili (.pst) loomiseks, mis pakub üksustele ja kaustadele suuremat talletusmahtu ning toetab mitmekeelseid Unicode'i andmeid, klõpsake oma Outlooki versiooni erakaustafaili ning seejärel nuppu OK.

 3. Väljale Faili nimi tippige oma failile nimi ning seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Väljale Nimi tippige .pst-kausta kuvatav nimi.

 5. Valige muud suvandid, mida soovite, ning seejärel klõpsake nuppu OK.

  Andmefailiga seotud kausta nimi on nähtav kaustaloend. Kaustaloendi kuvamiseks klõpsake menüü Mine käsku Kaustaloend. Vaikimisi on kausta nimi Erakaustad.

Lehe algusesse

Unicode'iga seotud probleemide tõrkeotsing

Kui teil on Unicode'iga probleeme, vaadake järgmisi lahendusi mõnedele probleemidele.

Pärast versiooniks Outlook 2003 või Outlook 2007 täiendamist ei tööta Outlook ikka Exchange'i konto puhul Unicode'i režiimis

Unicode'i režiimi mittetöötamisel võib olla mitu põhjust.

 • Kui teie profiil oli enne versiooniks Microsoft Office Outlook 2003 või Outlook 2007 täiendamist konfigureeritud töötama ühenduseta režiimis, kasutate endiselt vana ühenduseta kausta fail, mis Unicode'i ei toeta. Selle tulemuseks on, et Outlook töötab Exchange'i konto puhul mitte-Unicode'i režiimis. Unicode'i režiimi lülitumiseks keelake ühenduseta kaustade kasutus ning looge uus ühenduseta kausta fail (.ost) ning sünkroonige andmed.

 • Kui teie profiil oli enne versiooniks Microsoft Office Outlook 2003 või Outlook 2007 täiendamist konfigureeritud andmeid erakaustafail (PST-fail) toimetama, kasutate endiselt vana erakaustafaili (.pst), mis Unicode'i ei toeta. Selle tulemuseks on, et Outlook töötab Exchange'i konto puhul mitte-Unicode'i režiimis. Unicode'i režiimi lülitumiseks tuleks kohaletoimetamise asukoht muuta erakaustafailiks, mis toetab mitmekeelseid Unicode'i andmeid, või tuleks kohaletoimetamise vaikeasukoht muuta Exchange'i kontoks.

 • Kui teie profiil oli enne versiooniks Microsoft Office Outlook 2003 või Outlook 2007 täiendamist konfigureeritud automaatarhivaariga erakaustafaili (.pst) kasutama, kasutate endiselt vana automaatarhivaariga erakaustafaili (.pst), mis Unicode'i ei toeta. Soovitame luua uue automaatarhivaariga erakaustafaili, mis toetab Unicode'i andmeid.

 • Exchange'i versioon või teie administraatori määratud poliitikad võivad Outlookil takistada Unicode'i režiimis töötamast.

Kui ükski ülaltoodud lahendus teid Unicode'i režiimi lülitumisel ei aidanud, võtke ühendust oma Exchenge'i administraatoriga.

Pärast versiooniks Outlook 2003 või Outlook 2007 täiendamist ei toeta minu POP3-konto ikka mitmekeelseid Unicode'i andmeid

Kui teie profiil oli enne versiooniks Microsoft Office Outlook 2003 või Outlook 2007 täiendamist konfigureeritud andmeid erakaustafaili (.pst) toimetama, kasutate endiselt vana erakaustafaili (.pst), mis Unicode'i POP3-kontolt pärit andmete salvestamisel ei toeta. Selle probleemi lahendamiseks tuleks kohaletoimetamise asukoht muuta erakaustafailiks (.pst), mis toetab Unicode'i andmeid.

Valitud ühenduseta kaustade fail põhjustas Outlooki lülitumise mitte-Unicode'i režiimi ning nüüd kuvatakse mõnede märkide asemel küsimärgid ning need on loetamatud

Kui Outlook töötab Exchange'i konto puhul mitte-Unicode'i režiimis, kasutatakse märgivastenduse jaoks koodileht süsteemi. Koodilehepõhises süsteemis ei pruugi ühes keeles sisestatud märk teise keele sama märgiga vastenduda. Seega on tõenäoline, et märgid kuvatakse valesti, tihti asendatuna küsimärkidega.

Näiteks oletame, et meil on kaks inimest – üks kasutab Microsoft Windows XP inglisekeelset versiooni ladina koodilehega ning teine kasutab Microsoft Windows XP jaapanikeelset versiooni jaapani koodilehega. Teine isik koostab koosolekukutse Outlook 2002 jaapanikeelses versioonis ja saadab selle kutse esimesele isikule. Kui Outlook 2002 inglisekeelset versiooni kasutav isik saab koosolekukutse kätte, vastendatakse jaapani koodilehe koodipunktid ladina skripti ootamatute ja olematute märkidega, mis annab tulemuseks loetamatu teksti. Seetõttu soovitame mitmekeelsetes keskkondades Outlooki Exchange'i kontoga Unicode'i režiimis kasutada.

Selle probleemi lahendamiseks keelake ühenduseta kaustad, sulgege ja taaskäivitage Outlook, looge uus ühenduseta kausta fail ning sünkroonige andmed.

Kuidas mõjutab kasutajat mitte-Unicode'i andmefaili kasutamine või Outlooki kasutamine Exchange konto puhul mitte-Unicode'i režiimis?

Kui te ei vaheta sõnumeid või üksusi selliste isikutega, kes kasutavad Outlooki mõne teise keelega arvutis, võite Exchange'i konto puhul Outlooki kasutada nii Unicode'i kui ka mitte-Unicode'i režiimis. Üks mitte-Unicode'i režiimi puudus on see, et profiili jaoks kasutatav ühenduseta kausta fail luuakse vormingus, mis ei paku rohkem üksuste ja kaustade talletusruumi. Kui ühenduseta kausta faili mahupiirang on teie jaoks argument, siis kasutage Outlooki Exchange'i konto puhul Unicode'i režiimis.

Kui töötate aga mitmekeelses organisatsioonis või vahetate sõnumeid ja üksusi inimestega, kes kasutavad Outlooki teist keelt kasutavas süsteemis, tuleks Exchange'i konto puhul kasutada Unicode'i režiimi. See tagab, et profiili jaoks kasutatakse Unicode'i lubavaid .pst-faile, mis saavad talletada mitmekeelseid Unicode'i andmeid. Unicode'i režiimi lülitumise kohta on teavet käesoleva artikli sektsioonis "Pärast versiooniks Outlook 2003 või Outlook 2007 täiendamist ei tööta Outlook ikka Exchange'i konto puhul Unicode'i režiimis".

Kui Outlook töötab Exchange'i konto puhul mitte-Unicode'i režiimis, kasutatakse märgivastenduse jaoks koodileht süsteemi. Koodilehepõhises süsteemis ei pruugi ühes keeles sisestatud märk teise keele sama märgiga vastenduda ning seega, kui Outlook töötab Exchange'i konto puhul mitte-Unicode'i režiimis, on tõenäoline, et märgid kuvatakse valesti, tihti asendatuna küsimärkidega.

Näiteks oletame, et meil on kaks inimest – üks kasutab Microsoft Windows XP inglisekeelset versiooni ladina koodilehega ning teine kasutab Microsoft Windows XP jaapanikeelset versiooni jaapani koodilehega. Teine isik koostab koosolekukutse Outlook 2002 jaapanikeelses versioonis ja saadab selle kutse esimesele isikule. Kui Outlook 2002 inglisekeelset versiooni kasutav isik saab koosolekukutse kätte, vastendatakse jaapani koodilehe koodipunktid ladina skripti ootamatute ja olematute märkidega, mis annab tulemuseks loetamatu teksti. Seetõttu soovitame mitmekeelsetes keskkondades Outlooki Exchange'i konto puhul Unicode'i režiimis kasutada.

Märkus.: Alates Outlooki versioonist Outlook 2000 on üksus keha Unicode'i režiimis ning seetõttu saab üksuse keha lugeda, hoolimata sellest, mis keeles üksus loodi. Samas on Outlooki andmed, näiteks sõnumi väljad Adressaat ja Teema ning kontaktiüksuste atribuudid Kontakti nimi ja Töötelefon piiratud märkidele, mis on teie koodilehel määratletud, kui Outlook töötab Exchange'i konto puhul mitte-Unicode'i režiimis.

Erakaustafaili (.pst) lisamisel üksuste kohaletoimetamise vaikeasukohaks kuvatakse tõrketeade. Outlook ütleb, et määratud erakaustafaili (.pst) vorming ei sobi kasutatava Unicode'i ühenduseta kausta failiga

Programmides Outlook 2003 ja Outlook 2007 peavad ühenduseta kausta faili ja kohaletoimetamise asukoha jaoks kasutatava faili vormingud ühtima. Selle probleemi lahendamiseks võite üksuste kohaletoimetamise vaikeasukohana määrata sellise erakaustafaili (.pst), mis toetab Unicode'i, või keelata ühenduseta kaustade kasutuse.

Tehke ühte järgmistest toimingutest.

 • Üksuste kohaletoimetamise vaikeasukoha muutmine Unicode'i toetavaks erakaustafailiks (.pst)    

  Tehke ühte või mitut järgmistest toimingutest.

  • Tuvastage Unicode'i toetava erakaustafaili (.pst) olemasolu.

   1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid.

   2. Klõpsake vahekaarti Meilihäälestus ja seejärel nuppu Andmefailid.

   3. Klõpsake andmefaili, mille vormingut kontrollida soovite, ning klõpsake seejärel nuppu Sätted.

   4. Vaadake välja Vorming, et näha, kas see sisaldab teksti Erakaustafail või Erakaustafail (97–2002). Tekst Erakaustafail viitab uuele vormingule, mis toetab Unicode'i andmeid ning mis pakub üksuste ja kaustade talletamiseks rohkem ruumi.

  • Looge Unicode'i toetav erakaustafail (.pst).

   1. Osutage menüü Fail käsule Uus ning seejärel klõpsake käsku Outlooki andmefail.

   2. Erakaustafaili (.pst) loomiseks, mis pakub üksustele ja kaustadele suuremat talletusruumi ning toetab mitmekeelseid Unicode'i andmeid, klõpsake oma Outlooki versiooni erakaustafaili ning seejärel nuppu OK.

   3. Väljale Faili nimi tippige oma failile nimi või jätke vaikevalik ning seejärel klõpsake nuppu OK.

   4. Väljale Nimi tippige .pst-kausta kuvatav nimi või jätke vaikevalik.

   5. Valige muud suvandid, mida soovite, ning seejärel klõpsake nuppu OK.

    Andmefailiga seotud kaustanimi ilmub kaustaloend. Vaikimisi on kausta nimeks Erakaustad.

  • Määrake Unicode'i toetav erakaustafail (.pst) üksuste kohaletoimetamise vaikeasukohana.

 • Ühenduseta kaustade keelamine    

  1. Sünkroonige oma ühenduseta kausta fail käsitsi, et uued üksus ühenduseta kaustadest serverikaustadesse kopeerida.

   Kuidas?

   Tehke ühte järgmistest toimingutest.

   • Valitud kausta sünkroonimiseks osutage menüü Tööriistad käsule Saada/ võta vastu ning klõpsake seejärel käsku See kaust.

   • Kõigi ühenduseta kasutuseks häälestatud kaustade sünkroonimiseks osutage menüü Tööriistad käsule Saada/ võta vastu ning klõpsake seejärel käsku Saada ja võta vastu kõik.

   • Mõne saatmise ja vastuvõtmise kaustade rühma sünkroonimiseks osutage menüü Tööriistad käsule Saada/ võta vastu ning klõpsake seejärel saatmise ja vastuvõtmise rühma nime.

  2. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Meilikontod.

  3. Klõpsake raadionuppu Vaata või muuda olemasolevaid meilikontosid ning seejärel nuppu Edasi.

  4. Klõpsake loendis valikut Microsoft Exchange Server ja klõpsake seejärel nuppu Muuda.

  5. Klõpsake nuppu Veel sätteid.

  6. Klõpsake vahekaarti Täpsemalt ning seejärel nuppu Ühenduseta kausta sätted.

  7. Klõpsake nuppu Keela ühenduseta kasutus.

  8. Kui häälestate Outlooki ühenduseta tööks ning te olete määranud Outlooki teilt küsima, kas soovite töötada ühendusega või ühenduseta, muutke see säte, nii et teilt enam seda ei küsitaks.

   Kuidas?

   1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Meilikontod, klõpsake raadionuppu Vaata või muuda olemasolevaid meilikontosid, seejärel nuppu Edasi, klõpsake valikut Microsoft Exchange Server ning klõpsake nuppu Muuda.

   2. Klõpsake nuppu Veel sätteid ja seejärel vahekaarti Üldist.

   3. Klõpsake jaotises Alustamisel raadionuppu Tuvasta ühenduse olek automaatselt.

   Märkus.: 

  9. Ühenduseta kausta faili (.ost) taastamiseks paremklõpsake kausta Sisse ning klõpsake otseteemenüü käsku Atribuudid. Klõpsake vahekaarti Sünkroonimine ning seejärel jaotises See kaust on saadaval valikut Ühendusega või ühenduseta.

  10. Ühenduseta kausta faili (.ost) jäädavalt eemaldamiseks tuleb see kustutada.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×