Trendijoone või libiseva keskmisega joone lisamine diagrammile

Trendijoone või libiseva keskmisega joone lisamine diagrammile

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui soovite loodud diagrammil näidata andmetrende või jooksvat keskmist, saate lisada trendijoone. Samuti saate trendijoont tulevaste väärtuste prognoosimiseks tegelikest andmetest edasi pikendada. Järgmine lineaarne trendijoon näiteks prognoosib andmeid kahe kvartali jagu edasi ning näitab selgelt ülespoole suunatud trendi, mis on tulevaste müüginäitajate suhtes paljulubav.

Trendijoonega diagramm

Saate lisada trendijoone tasapinnalisele diagrammile, mis pole virnastatud (sh (kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammile).

Virnastatud, ruumilistele radiaal-, sektor, pint- ja rõngasdiagrammidele ei saatrendijoont lisada.

Trendijoone lisamine

 1. Klõpsake diagrammil andmesarja, millele soovite lisada trendijoone või libiseva keskmise.

  Trendijoon algab teie valitud andmesarja esimesest andmepunktist.

 2. Klõpsake diagrammi parema ülanurga juures nuppu Diagrammielemendid  Nupp Diagrammielemendid .

 3. Märkige ruut Trendijoon.

 4. Mõnda muud tüüpi trendijoone valimiseks klõpsake nupu Trendijoon kõrval olevat noolenuppu ja seejärel käsku Eksponent, Lineaarne prognoos või Kahe perioodi libisev keskmine. Kui soovite näha veel trendijoonevariante, klõpsake käsku Veel suvandeid.

 5. Kui valite käsu Veel suvandeid, klõpsake soovitud suvandit paani Trendijoone vorming jaotises Trendijoone suvandid.

  Trendijoone vormindamise paan

  • Kui valite trendijoone Polünoomne, sisestage väljale Järjestus sõltumatu muutuja kõrgeim astendaja.

  • Väärtuse Jooksev keskmine valimisel sisestage väljale Periood jooksva keskmise arvutamiseks kasutatav perioodide arv.

  • Trendijoone ja vertikaalse (väärtuste) telje lõikepunkti määramiseks valige Sea algordinaat ja sisestage punkti väärtus vertikaalteljel.

Näpunäide.: Trendijoon on kõige täpsem juhul, kui selle väärtus R² (arv vahemikus 0–1, mis näitab, kui täpselt vastavad trendijoone hinnatavad väärtused teie tegelikele andmetele) on 1 või selle lähedal. Kui lisate oma andmetele trendijoone, arvutab Excel selle R²-väärtuse automaatselt. Selle väärtuse kuvamiseks oma diagrammil märkige ruut Kuva diagrammil R² väärtus (paan Trendijoone vorming, jaotis Trendijoone suvandid).

Näpunäited

 • Kui muudate diagrammi või andmesarja nii, et see enam seostatud trendijoont ei toeta, kui muudate näiteks diagrammi ruumiliseks või vahetate PivotChart-liigenddiagrammi aruande või seostuva PivotTable-liigendtabeli aruande vaadet, ei kuvata trendijoont enam diagrammil.

 • Ilma diagrammita jooneandmete puhul saate andmetele kõige sobivamate lineaarsete või eksponentsiaalsete joonte loomiseks kasutada automaattäitefunktsiooni või mõnda statistilist funktsiooni, nt GROWTH() or TREND().

Trendijoone lisamine

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil andmesarja, millele soovite trendijoone või libiseva keskmise lisada, või tehke andmesarja valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Märkus.: Kui valite mitme andmesarjaga diagrammi ilma andmesarja valimata, kuvatakse Excelis dialoogiboks Trendijoone lisamine. Klõpsake loendiboksis soovitud andmesarja ja seejärel nuppu OK.

 3. Klõpsake menüü Paigutus jaotise Analüüs nuppu Trendijoon.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 4. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake eelnevalt kindlaks määratud trendijoone suvandit, mida soovite kasutada.

   Märkus.: Nii rakendatakse trendijoon ilma, et saaksite konkreetseid suvandeid valida.

  2. Valige Veel trendijoonesuvandeid ja klõpsake seejärel kategooria Trendijoone suvandid jaotises Trendi/regressiooni tüüp soovitud trendijoone tüüpi.

Kasutatav tüüp

Loodav üksus

Lineaarne

Lineaarne trendijoon kasutab joonele sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus m on tõus ja b on äralõikepunkt.

Logaritmiline

Logaritmiline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus c ja b on konstandid ning ln on naturaallogaritmi funktsioon.

Polünoomne

Polünoomne või kõverjooneline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus b ja Muutuja on konstandid.

Astendus

Astendustrendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus c ja b on konstandid.

Märkus.: See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

Eksponentsiaalne

Eksponentsiaalne trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus c ja b on konstandid ning e on naturaallogaritmi alus.

Märkus.: See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

Libisev keskmine

Libisev keskmine trendijoon, millega kasutatakse järgmist võrrandit: Võrrand

Märkus.: Libiseva keskmise trendijoone punktide arv võrdub sarja punktide kogusumma ja teie poolt perioodi jaoks määratud punktide arvu vahega.

R-ruudu väärtus

See on diagrammis R-ruudu väärtust näitav trendijoon, mis kasutab järgmist võrrandit:

Võrrand

See trendijoonesuvand on saadaval dialoogiboksi Trendijoone lisamine või Trendijoone vorming vahekaardil Suvandid.

Märkus.: Trendijoonega kuvatav R-ruudu väärtus pole kohandatud R-ruudu väärtus. Logaritmilise, astendus- ja eksponentsiaalse trendijoone korral kasutab Excel teisendatud regressioonimudelit.

 1. Kui valite trendijoone Polünoomne, tippige väljale Järjestus sõltumatu muutuja kõrgeim astendaja.

 2. Väärtuse Libisev keskmine valimisel tippige väljale Periood soovitavalt libiseva keskmise arvutamiseks kasutatav perioodide arv.

 3. Kui lisate libiseva keskmise punktdiagrammile, põhineb libisev keskmine diagrammile kantud X-telje väärtuste järjestusel. Võib juhtuda, et soovitud tulemi saamiseks peate X-telje väärtused enne libiseva keskmise lisamist sortima.

 4. Kui lisate joonele, veerule, alale või lintdiagrammile trendijoone, arvutatakse see eeldades, et X-telje väärtused on 1, 2, 3, 4, 5, 6 jne. See eeldus kehtib nii arvuliste kui ka tekstiliste X-telje väärtuste korral. Arvuliste X-telje väärtuste trendijoone aluseks võtmiseks tuleks kasutada punktdiagrammi.

 5. Excel määrab trendijoonele automaatselt nime, kuid saate seda muuta. Klõpsake dialoogiboksi Trendijoone vorming kategooria Trendijoone suvandid jaotises Trendijoone nimi raadionuppu Kohandatud ja tippige seejärel nimi väljale Kohandatud.

Näpunäited

 • Saate luua ka libiseva keskmise, mis tasandab andmete kõikumise ja kuvab mustrit või trendi selgemalt.

 • Kui muudate diagrammi või andmesarja nii, et see enam seostatud trendijoont ei toeta, kui muudate näiteks diagrammi ruumiliseks või vahetate PivotChart-liigenddiagrammi aruande või seostuva PivotTable-liigendtabeli aruande vaadet, ei kuvata trendijoont enam diagrammil.

 • Ilma diagrammita jooneandmete puhul saate andmetele kõige sobivamate lineaarsete või eksponentsiaalsete joonte loomiseks kasutada automaattäitefunktsiooni või mõnda statistilist funktsiooni, nt GROWTH() or TREND().

Mida soovite veel teha?

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Trendijoone värvi, laadi või varjusuvandite muutmiseks klõpsake kategooriat Joone värv, Joone laad või Vari ja valige seejärel soovitud suvandid.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Prognoosi hõlmatavate perioodide arvu määramiseks klõpsake jaotise Prognoos väljal Perioode edasi või Perioode tagasi soovitud numbrit.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Märkige ruut Sea algordinaat= ja tippige seejärel ruutu Sea algordinaat= väärtus, millega määratakse vertikaalsel (väärtuste) teljel punkt, kus trendijoon lõikub teljega.

  Märkus.: Seda saab teha ainult siis, kui kasutate eksponentsiaalset, lineaarset või polünoomset trendijoont.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Trendijoone võrrandi kuvamiseks diagrammil märkige ruut Kuva diagrammil võrrend.

  Märkus.: Libiseva keskmise korral trendijoone võrrandeid kuvada ei saa.

Näpunäide.: Trendijoone võrrand ümardatakse loetavuse huvides. Saate siiski valitud trendijoonesildi numbrikohtade arvu muuta dialoogiboksi Trendijoonesiltide vorming vahekaardi Arv välja Kümnendkohad abil (menüü Vorming, jaotis Praegune valik, nupp Vorminda valikut).

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mille kohta soovite R-ruudu väärtust kuvada, või tehke trendijoone valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Valige Trendijoone suvandid > Kuva diagrammil R-ruudu väärtus.

Märkus.: Libiseva keskmise korral ei saa kuvada ka R-ruudu väärtust.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite eemaldada, või tehke trendijoone valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Pole.

   Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

  2. Vajutage kustutusklahvi (Delete).

Näpunäide.: Kui soovite kohe pärast diagrammile lisamist trendijoont eemaldada, kiirpääsuriba käsku Võta tagasi Nupp Võta tagasi või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Z.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Klõpsake diagrammi, valige andmesarja, mida soovite lisada trendijoone abil ja klõpsake Diagrammi kujundus.

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

  Diagrammi kujundus

 3. Diagrammi kujundus, klõpsake Diagrammielementi lisada, ja klõpsake trendijoon.

  Trendijoone lisamine

 4. Valige trendijoone suvand või klõpsake nuppu Veel trendijoone suvandid.

  Trendijoone suvandid

  Saate valida järgmist:

  • Eksponentsiaalse

  • Lineaarne

  • Logaritmiline

  • Polünoomse

  • Toide

  • Jooksev Keskmine

  Saate anda oma trendijoone nimi ja valige suvandid prognoosi koostamiseks.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Klõpsake soovitud trendijoonega diagramm ja valige Diagrammi kujundus.

  Diagrammi kujundus

 3. Klõpsake Diagrammielementi lisada, nuppu trendijoonja seejärel käsku pole.

  Trandline eemaldamine

  Saate Klõpsake trendijoont, ja klõpsake nuppu Kustuta.

Word

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Diagrammi, valige andmesarja, mida soovite lisada trendijoone abil ja seejärel vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 3. Jaotises analüüsnuppu trendijoonja klõpsake soovitud trendijoon.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

  Kui kuvatakse dialoogiboks Lisada trendijoone , valige sarja, mille soovite lisada trendijoone abil.

  Kohandamine trendijoone nimi või lisage võrrand sildi, jaotises analüüsnuppu trendijoonja valige Trendijoone suvandid. Navigeerimispaanil, klõpsake nuppu Suvandidja tehke soovitud muudatused.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Klõpsake soovitud trendijoonega diagramm ja seejärel klõpsake vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

 3. Jaotises analüüsnuppu trendijoonja klõpsake Ei trendijoon.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

  Saate Klõpsake trendijoont, ja klõpsake nuppu Kustuta.

PowerPoint

 1. Diagrammi, valige andmesarja, mida soovite lisada trendijoone abil ja seejärel vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 2. Jaotises analüüsnuppu trendijoonja klõpsake soovitud trendijoon.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

  Kui kuvatakse dialoogiboks Lisada trendijoone , valige sarja, mille soovite lisada trendijoone abil.

  Kohandamine trendijoone nimi või lisage võrrand sildi, jaotises analüüsnuppu trendijoonja valige Trendijoone suvandid. Navigeerimispaanil, klõpsake nuppu Suvandidja tehke soovitud muudatused.

 1. Klõpsake soovitud trendijoonega diagramm ja seejärel klõpsake vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

 2. Jaotises analüüsnuppu trendijoonja klõpsake Ei trendijoon.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

  Saate Klõpsake trendijoont, ja klõpsake nuppu Kustuta.

Excel

 1. Diagrammi, valige andmesarja, mida soovite lisada trendijoone abil ja seejärel vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

  Klõpsake näiteks joondiagrammil mõnda diagrammi joont. Valitakse kõik selle andmesarja andmemarkerid.

 2. Jaotises analüüsnuppu trendijoonja klõpsake soovitud trendijoon.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

  Kui kuvatakse dialoogiboks Lisada trendijoone , valige sarja, mille soovite lisada trendijoone abil.

  Näpunäide.: Kohandamine trendijoone nimi või lisage võrrand sildi, jaotises analüüsnuppu trendijoonja valige Trendijoone suvandid. Navigeerimispaanil, klõpsake nuppu Suvandidja tehke soovitud muudatused.

 1. Klõpsake soovitud trendijoonega diagramm ja seejärel klõpsake vahekaarti Paigutus Organisatsiooniskeem .

 2. Jaotises analüüsnuppu trendijoonja klõpsake Ei trendijoon.

  Diagrammi menüü Paigutus jaotises analüüs

  Saate Klõpsake trendijoont, ja klõpsake nuppu Kustuta.

Vaata ka

Diagrammi andmete redigeerimine

Animeerimine teksti, objektide ja diagrammide rakenduses PowerPoint for Mac

Lisateave kõigi trendijoonesuvandite kohta

Seda tüüpi trendijoone abil saab luua sobivaima sirgjoone lihtsate lineaarsete andmekogumite korral. Teie andmed on lineaarsed, kui andmepunktide muster meenutab joont. Lineaarne trendijoon näitab tavaliselt, et miski kasvab või kahaneb ühtlases joones.

Lineaarne trendijoon kasutab joonele sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus m on tõus ja b on äralõikepunkt.

Järgmine lineaarne trendijoon näitab, et külmikute müügitulemused on kaheksa-aastase perioodi jooksul pidevalt paranenud. Nagu näete, on väärtus R² (arv vahemikus 0–1, mis näitab, kui täpselt vastavad trendijoone hinnatavad väärtused teie tegelikele andmetele) siin 0,9792, mis tähistab joone head sobivust andmetega.

Lineaarse trendijoonega punktdiagramm

Sobivaimat kõverjoont kujutav logaritmiline trendijoon on kasulik eeskätt siis, kui andmete muutuse kiirus kasvab või kahaneb kiiresti ja seejärel ühtlustub. Logaritmiline trendijoon võib kasutada nii negatiivseid kui positiivseid väärtusi.

Logaritmiline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus c ja b on konstandid ning ln on naturaallogaritmi funktsioon.

Järgmine logaritmiline trendijoon näitab loomade populatsiooni prognoositavat kasvu kindlal maa-alal, kus populatsioon ühtlustus koos territooriumi vähenemisega. Pange tähele, et R²-väärtus on 0,933, mis näitab joone suhteliselt head sobivust andmetega.

Logaritmilise trendijoonega punktdiagramm

See trendijoon on kasulik juhul, kui andmed kõiguvad, näiteks suure andmehulga korral tulude ja kahjude analüüsimiseks. Polünoomse järjestuse saab määratleda andmete kõikumiste arvuga või sellega, mitu käänakut ("mäge" ja "orgu") kõveral ilmub. Järjestuse 2 polünoomsel trendijoonel on tavaliselt ainult üks "mägi" või "org", järjestusel 3 on neid tavaliselt üks või kaks ja järjestusel 4 on tavaliselt kuni kolm "mäge" või "orgu".

Polünoomne või kõverjooneline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus b ja Muutuja on konstandid.

Järgnev järjestuse 2 polünoomne trendijoon (üks "mägi") näitab sõidukiiruse ja kütusekulu vahelist seost. Pange tähele, et R²-väärtus on 0,979, mis on väga lähedal ühele; see näitab joone head sobivust andmetega.

Polünoomse trendijoonega punktdiagramm

See kõverjoonega trendijoon on abiks kindlal kiirusel kasvavaid mõõte võrdlevate andmehulkade korral (nt võidusõiduauto kiirendus 1-sekundiliste ajavahemike jooksul). Astmelist trendijoont ei saa luua, kui teie andmed sisaldavad väärtusena nulli või negatiivseid väärtusi.

Astmeline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus c ja b on konstandid.

Märkus.: See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

Järgnev vahemaa mõõtmise diagramm näitab sekundite kaupa läbitud vahemaad (meetrites). Astmeline trendijoon näitab selgelt üha suurenevat kiirendust. Pange tähele, et R²-väärtus on 0,986, mis tähistab joone peaaegu täiuslikku sobivust andmetega.

Astendustrendijoonega punktdiagramm

See kõverjoonega trendijoon on abiks siis, kui andmeväärtused kasvavad või kahanevad üha kiiremas tempos. Eksponentsiaalset trendijoont ei saa luua, kui teie andmed sisaldavad väärtusena nulli või negatiivseid väärtusi.

Eksponentsiaalne trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

Võrrand

kus c ja b on konstandid ning e on naturaallogaritmi alus.

Eksponentsiaalne trendijoon näitab süsinik-14 koguse vähenemist teatud objektis selle vananemisel. Pange tähele, et R²-väärtus on 0,990, mis tähendab joone peaaegu täiuslikku sobivust andmetega.

Eksponentsiaalse trendijoonega diagramm

See trendijoon silub andmete kõikumisi, et kindlat mustrit või trendi selgemini näidata. Jooksev keskmine kasutab kindlat arvu andmepunkte (seatud suvandiga Periood), arvutab nende keskmised ja kasutab keskmist väärtust joonepunktina Näiteks kui suvand Periood on seatud arvule 2, kasutatakse kahe esimese andmepunkti keskmist jooksva keskmise trendijoone esimese punktina. Teise ja kolmanda andmepunkti keskmist kasutatakse trendijoone teise punktina jne.

Jooksva keskmise trendijoon kasutab järgmist võrrandit:

Võrrand

libisev keskmine trendijoone punktide arv võrdub sarja punktide kogusumma ja teie poolt perioodi jaoks määratud punktide arvu vahega.

Punktdiagrammil põhineb trendijoon diagrammi X-väärtuste järjestusel. Parema tulemuse huvides sortige X-väärtused enne jooksva keskmise lisamist.

Järgnev jooksva keskmise trendijoon näitab 26 nädala jooksul müüdud eramute arvulist mustrit.

Libiseva keskmise trendijoonega punktdiagramm

Vt ka

Diagrammi loomine algusest lõpuni

Diagrammielementide vormindamine

Diagrammile andmesiltide lisamine

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×