Diagrammid

Trendijoone või libiseva keskmisega joone lisamine diagrammile

Trendijoone või libiseva keskmisega joone lisamine diagrammile

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Trendijoone lisamine diagrammile visuaalse andmesuundade kuvamiseks.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Märkus.: Need juhised on mõeldud Office 2013 ja uuemad versioonid. Kas otsite juhiseid Office 2010?

Trendijoone lisamine

 1. Valige diagramm.

 2. Valige diagrammi paremal olevat + üles.

 3. Valige trendijoone.

  Märkus.: Excel kuvab trendijoone suvandi ainult siis, kui valite diagramm, mis on rohkem kui üks andmesari valimata andmesarja.

 4. Dialoogiboksis Lisada trendijoone valige mis tahes andmete Sarjasuvandid ja klõpsake nuppu OK.

Trendijoone vormindamine

 1. Klõpsake diagrammi.

 2. Valige menüü Vorming jaotises Praegune valik ripploendis suvand trendijoon.

 3. Klõpsake nuppu valiku vorming.

 4. Valige paanil Vorminda trendijoontTrendijoon suvand valida soovite oma diagrammi trendijoont. Trendijoone vormindamise on statistika võimalus mõõta andmed:
  Trendijooned

 5. Valige väärtus Project andmete ka tulevikku väljadel edasi ja tagasi .

Jooksva keskmise Joone lisamine

Saate vormindada oma trendijoone libiseva keskmisega joon.

 1. Klõpsake diagrammi.

 2. Valige menüü Vorming jaotises Praegune valik ripploendis suvand trendijoon.

 3. Klõpsake nuppu valiku vorming.

 4. Valige paanil Vorminda trendijoontTrendijoone suvandidjaotises Libisev keskmine. Määrake punktide vajaduse korral.

  Märkus.: Jooksva keskmise trendijoon punktide arv võrdub sarja vähem arv, mis perioodi jaoks määratud punktide arv.

Lisada trendijoone või libiseva keskmisega Joone lisamine diagrammile tarkvarakomplektis Office 2010

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil andmesarja, millele soovite trendijoone või libiseva keskmise lisada, või tehke andmesarja valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Märkus.: Kui valite mitme andmesarjaga diagrammi ilma andmesarja valimata, kuvatakse Excelis dialoogiboks Trendijoone lisamine. Klõpsake loendiboksis soovitud andmesarja ja seejärel nuppu OK.

 3. Klõpsake menüü Paigutus jaotise Analüüs nuppu Trendijoon.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 4. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake eelnevalt kindlaks määratud trendijoone suvandit, mida soovite kasutada.

   Märkus.: Nii rakendatakse trendijoon ilma, et saaksite konkreetseid suvandeid valida.

  2. Valige Veel trendijoonesuvandeid ja klõpsake seejärel kategooria Trendijoone suvandid jaotises Trendi/regressiooni tüüp soovitud trendijoone tüüpi.

  Kasutatav tüüp

  Loodav üksus

  Lineaarne

  Lineaarne trendijoon kasutab joonele sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Võrrand

  kus m on tõus ja b on äralõikepunkt.

  Logaritmiline

  Logaritmiline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Võrrand

  kus c ja b on konstandid ning ln on naturaallogaritmi funktsioon.

  Polünoomne

  Polünoomne või kõverjooneline trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Võrrand

  kus b ja Muutuja on konstandid.

  Astendus

  Astendustrendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Võrrand

  kus c ja b on konstandid.

  Märkus.: See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

  Eksponentsiaalne

  Eksponentsiaalne trendijoon kasutab punktide kaudu sobivate vähimruutude arvutamiseks järgmist võrrandit:

  Võrrand

  kus c ja b on konstandid ning e on naturaallogaritmi alus.

  Märkus.: See suvand pole saadaval, kui andmed sisaldavad negatiivseid või nullväärtusi.

  Libisev keskmine

  Libisev keskmine trendijoon, millega kasutatakse järgmist võrrandit: Võrrand

  Märkus.: Libiseva keskmise trendijoone punktide arv võrdub sarja punktide kogusumma ja teie poolt perioodi jaoks määratud punktide arvu vahega.

  R-ruudu väärtus

  See on diagrammis R-ruudu väärtust näitav trendijoon, mis kasutab järgmist võrrandit:

  Võrrand

  See trendijoonesuvand on saadaval dialoogiboksi Trendijoone lisamine või Trendijoone vorming vahekaardil Suvandid.

  Märkus.: Trendijoonega kuvatav R-ruudu väärtus pole kohandatud R-ruudu väärtus. Logaritmilise, astendus- ja eksponentsiaalse trendijoone korral kasutab Excel teisendatud regressioonimudelit.

  • Kui valite trendijoone Polünoomne, tippige väljale Järjestus sõltumatu muutuja kõrgeim astendaja.

  • Väärtuse Libisev keskmine valimisel tippige väljale Periood soovitavalt libiseva keskmise arvutamiseks kasutatav perioodide arv.

  • Kui lisate libiseva keskmise punktdiagrammile, põhineb libisev keskmine diagrammile kantud X-telje väärtuste järjestusel. Võib juhtuda, et soovitud tulemi saamiseks peate X-telje väärtused enne libiseva keskmise lisamist sortima.

  • Kui lisate joonele, veerule, alale või lintdiagrammile trendijoone, arvutatakse see eeldades, et X-telje väärtused on 1, 2, 3, 4, 5, 6 jne. See eeldus kehtib nii arvuliste kui ka tekstiliste X-telje väärtuste korral. Arvuliste X-telje väärtuste trendijoone aluseks võtmiseks tuleks kasutada punktdiagrammi.

  • Excel määrab trendijoonele automaatselt nime, kuid saate seda muuta. Klõpsake dialoogiboksi Trendijoone vorming kategooria Trendijoone suvandid jaotises Trendijoone nimi raadionuppu Kohandatud ja tippige seejärel nimi väljale Kohandatud.

Näpunäited: 

 • Saate luua ka libiseva keskmise, mis tasandab andmete kõikumise ja kuvab mustrit või trendi selgemalt.

 • Kui muudate diagrammi või andmesarja nii, et see enam seostatud trendijoont ei toeta, kui muudate näiteks diagrammi ruumiliseks või vahetate PivotChart-liigenddiagrammi aruande või seostuva PivotTable-liigendtabeli aruande vaadet, ei kuvata trendijoont enam diagrammil.

 • Ilma diagrammita jooneandmete puhul saate andmetele kõige sobivamate lineaarsete või eksponentsiaalsete joonte loomiseks kasutada automaattäitefunktsiooni või mõnda statistilist funktsiooni, nt GROWTH() or TREND().

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Trendijoone värvi, laadi või varjusuvandite muutmiseks klõpsake kategooriat Joone värv, Joone laad või Vari ja valige seejärel soovitud suvandid.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Prognoosi hõlmatavate perioodide arvu määramiseks klõpsake jaotise Prognoos väljal Perioode edasi või Perioode tagasi soovitud numbrit.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Märkige ruut Sea algordinaat= ja tippige seejärel ruutu Sea algordinaat= väärtus, millega määratakse vertikaalsel (väärtuste) teljel punkt, kus trendijoon lõikub teljega.

  Märkus.: Seda saab teha ainult siis, kui kasutate eksponentsiaalset, lineaarset või polünoomset trendijoont.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite muuta, või tehke selle valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Trendijoone võrrandi kuvamiseks diagrammil märkige ruut Kuva diagrammil võrrend.

  Märkus.: Libiseva keskmise korral trendijoone võrrandeid kuvada ei saa.

Näpunäide.: Trendijoone võrrandi ümardatakse see loetavamaks. Siiski saate muuta numbrite valitud trendijoone sildi dialoogiboksi Vorminda trendijoont sildi vahekaardil arv väljale kümnendkohtade arv. (MenüüVorming jaotis Praegune valik , nuppu Valiku vorming ).

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mille kohta soovite R-ruudu väärtust kuvada, või tehke trendijoone valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Veel trendijoonesuvandeid.

  Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

 3. Valige Trendijoone suvandid > Kuva diagrammil R-ruudu väärtus.

Märkus.: Libiseva keskmise korral ei saa kuvada ka R-ruudu väärtust.

 1. Klõpsake virnastamata, kiht-, lint-, tulp-, joon-, börsi-, punkt- või mulldiagrammil trendijoont, mida soovite eemaldada, või tehke trendijoone valimiseks diagrammielementide loendist järgmist.

  1. Klõpsake diagrammi.

   Kuvatakse menüü Diagrammiriistad koos menüüdega Kujundus, Paigutus ja Vorming.

  2. Klõpsake menüü Vorming jaotises Praegune valik väljal Diagrammielemendid asuvat noolt. Seejärel klõpsake soovitud diagrammiüksust.

   Jaotis „Praegune valik“ menüüs „Paigutus“ (diagrammiriistad)

 2. Tehke ühte järgmistest.

  1. Klõpsake menüü Paigutus jaotises Analüüs nuppu Trendijoon ning klõpsake seejärel käsku Pole.

   Jaotis Analüüs menüüs Paigutus (diagrammiriistad)

  2. Vajutage kustutusklahvi Delete.

Näpunäide.: Samuti saate eemaldada trendijoone kohe pärast seda, kui lisate seda diagrammi, klõpsates nuppu Võta tagasi Nupp „Võta tagasi“ klõpsake kiirpääsuriba või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + Z.

Trendijoone lisamine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Klõpsake diagrammi, valige andmesarja, mida soovite lisada trendijoone abil ja klõpsake Diagrammi kujundus. 

  Joondiagrammi, klõpsake ühel diagrammil real ja kõik andmemarker , et andmesari muutuvad valitud.

  Diagrammi kujundus

 3. Diagrammi kujundus, klõpsake Diagrammielementi lisada, ja klõpsake trendijoon.

  Trendijoone lisamine

 4. Valige trendijoone suvand või klõpsake nuppu Veel trendijoone suvandid.

  Trendijoone suvandid

  Saate valida järgmist:

  • Eksponentsiaalne

  • Lineaarne

  • Logaritmiline

  • Polünoomne

  • Astendus

  • Libisev keskmine

  Saate anda oma trendijoone nimi ja valige suvandid prognoosi koostamiseks.

Trendijoone eemaldamine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Küljendivaade.

 2. Klõpsake soovitud trendijoonega diagramm ja valige Diagrammi kujundus.

  Diagrammi kujundus

 3. Klõpsake Diagrammielementi lisada, nuppu trendijoonja seejärel käsku pole.

  Trandline eemaldamine

  Saate Klõpsake trendijoont, ja klõpsake nuppu Kustuta.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Vt ka

Trendijoone suvandid Office'is

Algusest lõpuni diagrammi loomine

Diagrammi elementide vormindamine

Andmesiltide lisamine diagrammile

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×