Trükitava infolehe teisendamine veebis kasutamiseks

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Märkus.: See artikkel on oma töö ära teinud ja aegub peagi. Kuna soovime vältida tõrketeateid selle kohta, et ühte või teist lehte ei leitud, eemaldame lingid, millest oleme teadlikud. Kui olete ise loonud sellele lehele viivaid linke, eemaldage need. Üheskoos aitame tagada veebi korraspüsimise.

Olete loonud Publisheris oma ettevõtte jaoks trükitava infolehe. Järgnevalt selgitatakse, kuidas sama publikatsiooni Internetis kasutada saab. Selleks on kaks võimalust.

 • Saate luua trükitavast infolehest veebisaidi.

 • Saate muuta trükitava infolehe faili PDF-i või XPS-failina ja seejärel avaldamine veebisaidil, mis Publisheris luua.

Veebi infolehele viivat linki sisaldava meilisõnumi saatmisega hoiate kokku postikulusid ja saate teavitada suuremat hulka inimesi.

Selle artikli teemad

Trükitavast infolehest veebisaidi loomine

Prinditud teisendamine PDF-i või XPS-faile veebis avaldamine

Failide avaldamine veebis

Trükitavast infolehest veebisaidi loomine

Enne infolehe teisendamise alustamist

NB!: Tehke kõik muudatused trükitavas infolehes enne veebipublikatsiooniks teisendamist. Pärast teisendamise alustamist ei ole mõned redigeerimissuvandid enam saadaval. (Näiteks pärast trükitava infolehe teisendamist viisardi Veebipublikatsiooniks teisendamine abil ei ole tööpaanil Lehekülje suvandid enam suvandit Veerud.)

Kaaluge enne trükitava infolehe veebipublikatsiooniks teisendamist selles järgmiste muudatuste tegemist.

 • Kui artikli tekst hõlmab mitut lehte, kaaluge lugemise lihtsustamiseks artikli ühele lehele teisaldamist. Pärast publikatsiooni teisendamist saate artikli teemade ühendamiseks kasutada ka hüperlinke.

 • Kui trükitava infolehe viimane lehekülg sisaldab kohatäiteteksti kliendi postiaadressi ja ettevõtte kontaktandmete jaoks, on soovitatav see leht kustutada, lehe teavet muuta või see teisele leheküljele teisaldada.

 • Kuna ühte veergu on veebis lihtsam lugeda kui mitut veergu, kaaluge mitme veeruga trükitava infolehe üheveeruliseks veebipublikatsiooniks muutmiseks tööpaani Lehekülje suvandid jaotise Veerud suvandite kasutamist.

  Märkus.: Veergude valikut peate publikatsiooni iga lehe puhul eraldi muutma.

 • Trükitaval infolehel on printimisele omaseid kujundusfunktsioone, mida veebis vaja ei ole. Printimisele omased üksused, mis on soovitatav eemaldada, on näiteks sisukorras ja lehekülgedel olevad leheküljenumbrid ning kliendi postiaadress.

Trükitavast infolehest veebipublikatsiooni loomine

Pärast seda, kui olete kõik soovitud muudatused trükipublikatsioonis kindlaks teinud ja sisse viinud, saate alustada teisendamist.

Prinditava infolehe muutmine veebi infoleheks

 1. Käivitage Publisher.

 2. Klõpsake loendis Viimatised publikatsioonid infolehe trükifaili. (Võite klõpsata ka nuppu Failist, sirvida olemasoleva infolehefailini ning valida ja avada faili.)

 3. Tehke infolehe sisus või paigutuses kõik soovitud muudatused (nt mitme lehega artikli muutmine üheleheküljeliseks, mitme veeruga paigutuse muutmine üheveeruliseks, kliendi postiaadressi ala või trükkimisele omaste kujunduselementide eemaldamine).

 4. Klõpsake menüü Fail käsku Teisenda veebipublikatsiooniks.

 5. Tehke jaotises Praeguse trükipublikatsiooni salvestamine ühte järgmistest.

  • Algse infolehe trükifailis muudatuste salvestamiseks enne teisendamise jätkamist klõpsake nuppu Jah.

   Teise võimalusena saate pärast viisardi toimingute lõpetamist salvestada muudetud publikatsiooni uue nime all, selleks klõpsake menüü Fail käsku Salvesta nimega ja tippige uue faili nimi.

   Märkus.: Kui kasutate salvestamiseks sama failinime, mida algse publikatsiooni puhul, kirjutatakse algne publikatsioon üle.

  • Infolehe teisendamiseks tehtud muudatusi algses infolehe trükifailis salvestamata klõpsake nuppu Ei.

 6. Klõpsake nuppu Edasi.

 7. Tehke jaotises Navigeerimisriba lisamine ühte järgmistest.

  • Teisendatud veebipublikatsioonile navigeerimisriba lisamiseks klõpsake nuppu Jah.

  • Veebipublikatsiooni teisendamiseks navigeerimisriba lisamata klõpsake nuppu Ei.

   NB!: Ilma navigeerimisribata ei pääse veebisaidi külastajad teistele veebipublikatsiooni lehtedele. Navigeerimisriba saate lisada ka pärast infolehe teisendamist.

 8. Klõpsake nuppu Valmis.

 9. Kui salvestasite 5. juhise juures trükitava infolehe muudetud versiooni, kuvatakse dialoogiboksis Nimega salvestamine muudetud versiooni jaoks uus soovitatav faili nimi. Salvestage muudetud trükipublikatsioon uue kirjeldava faili nime all (nt juuli2008muudetud). Selleks muutke väljal Faili nimi pakutud nime ja valige seejärel loendist Salvestustüüp väärtus Veebiarhiiv või Veebileht, filtreeritud.

  NB!: Kui kasutate vaikenime, kirjutatakse trükipublikatsioon üle.

  Märkus.: Kui kasutate algse trükipublikatsiooni salvestamiseks kasutatud nimest erinevat nime, jääb algne trükitav infoleht muutmata kujul alles.

 10. Tehke teisendatud veebipublikatsiooni vormingus kõik soovitud muudatused (nt navigeerimisriba asukoha muutmine).

 11. Tippige uue veebipublikatsiooni salvestamiseks kirjeldav failinimi (nt juuli2008veeb).

Navigeerimisriba kohandamine

Kui lisate publikatsiooni teisendamisel navigeerimisriba, on soovitatav kohandada navigeerimisriba asukohta nii, et see asuks igal lehel samas kohas. Enamasti on selleks sobiv koht lehe ülaveeris, eriti juhul, kui muudate navigeerimisriba horisontaalseks, et seda paremini mahutada.

Uue navigeerimisriba lisamine

Kui te infolehe teisendamise ajal navigeerimisriba ei lisanud, saate seda hiljem järgmise meetodi abil teha.

 1. Valige menüü Lisa käsk Navigeerimisriba ja klõpsake seejärel käsku Uus.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kujundusgalerii navigeerimisriba soovitud kujundust ja suvandeid.

  Märkus.: Linkide loomiseks, millel on nii valimata olek (kuvab vaikevärvi) kui ka valitud olek (kuvab värvi, mille lingi klõpsamisega valisite), klõpsake nuppu Kuva valitud olek.

 3. Tehke jaotises Automaatvärskendus ühte järgmistest.

  • Navigeerimisriba värskendamiseks publikatsiooni olemasolevatele lehtedele viivate linkidega märkige ruut Värskenda navigeerimisriba selle publikatsiooni olemasolevatele lehtedele viivate linkidega.

  • Navigeerimisribaga lingitud linkide käsitsi määramiseks tühjendage ruut Värskenda navigeerimisriba selle publikatsiooni olemasolevatele lehtedele viivate linkidega ja määrake seejärel lingitavad lehed dialoogiboksi Navigeerimisriba atribuudid suvandite abil.

 4. Klõpsake nuppu Lisa objekt.

Navigeerimisriba teksti muutmine

 1. Valige suvalise lehe navigeerimisriba.

 2. Valige muudetav tekst ja tippige seejärel soovitud uus tekst.

  Tekst muutub kõigi lehtede navigeerimisribal.

Linkide automaatne lisamine navigeerimisribale

Kui lisate oma veebi infolehele lehekülgi, saab neile lehtedele viivaid linke automaatselt olemasolevale navigeerimisribale lisada.

 1. Valige suvalise lehe navigeerimisriba.

 2. Klõpsake menüü Vorming käsku Navigeerimisriba atribuudid.

 3. Märkige dialoogiboksis Navigeerimisriba atribuudid ruut Värskenda navigeerimisriba sellele publikatsioonile lisatud uutele lehtedele viivate linkidega.

Linkide käsitsi lisamine navigeerimisribale

 1. Teisendatud publikatsioonis, klõpsake navigeerimisriba ja klõpsake viisardis nuppu Viisardinupp .

 2. Klõpsake dialoogiboksis Navigeerimisriba atribuudid nuppu Lisa link.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Lingi lisamine jaotises Lingitav objekt nuppu Koht selles dokumendis.

 4. Klõpsake jaotises Valige koht selles dokumendis lehte, millele viiva lingi soovite navigeerimisribale lisada.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst navigeerimisribal kuvatava lingi tekst ja klõpsake seejärel nuppu OK.

 6. Klõpsake dialoogiboksis Navigeerimisriba atribuudid nuppu OK.

Sisukorra teisendamine veebisisu loendiks

Kui trükitaval infolehel on kõiki artikleid ja vastavaid leheküljenumbreid sisaldav sisukord, saab selle muuta navigeerimisribaks, millel on lingid kõigile veebipublikatsioonis sisalduvatele lehtedele.

Publikatsiooni esimesele lehele võite kaasata väikse sisukorra, mis sisaldab üksnes teatud artiklite juurde viivaid linke. Kustutage leheküljenumbrid ja vormindage artiklite pealkirjad vastavate artiklite juurde viivate hüperlinkidena.

Artikli pealkirja vormindamine hüperlingina

 1. Valige sisukorrast artikli pealkiri.

 2. Klõpsake menüü Lisa käsku Hüperlink.

 3. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Koht selles dokumendis.

 4. Klõpsake jaotises Vali koht selles dokumendis lehekülge, millega soovite pealkirja linkida ja klõpsake nuppu OK.

Veebi jaoks muude kohanduste tegemine.

Prindivormingu funktsioonid, mida kuvatakse veebibrauserites halvasti, ei ole veebirežiimis kättesaadavad. Pärast seda kui Publisher teisendab trükipublikatsiooni veebipublikatsiooniks, tuleb teil publikatsiooni vormingut veebis kuvamiseks veel pisut kohandada.

Pärast teisendamist ei mähita teksti enam automaatselt pildiraamide ümber. Kui pildiraam on tekstipaneeli kohal, on tekst peidetud. Ülekattumise kõrvaldamiseks saate teisaldada tekstipaneeli, selle suurust muuta või teisaldada pildiraami.

Tavaliselt on veebilehel tekstipaneelide ja publikatsiooni servade vahel rohkem ruumi kui vaja. Tühja ruumi täitmiseks saate tekstipaneele ja pildiraame kohandada.

Veebipublikatsioonis kättesaadavad fondiskeemid erinevad trükipublikatsiooni fondiskeemidest. Trükitavas infolehes kasutatud fonte ei teisendata automaatselt veebi jaoks paremini sobivateks fontideks. Soovitatav on kõik teisendatud infolehe fondid veebifontideks muuta, et neid oleks veebis parem lugeda.

Veebi fondiskeemi valimine

 1. Valige osa publikatsiooni tekstist.

 2. Klõpsake menüü Vorming käsku Font.

 3. Veenduge, et dialoogiboksi Font jaotises Üldist on märgitud ruut Kuva ainult veebifondid.

 4. Klõpsake menüü Vorming käsku Fondiskeemid.

 5. Valige jaotise Rakenda fondiskeem loendist üks font.

  Kogu publikatsiooni fondiskeem teisendatakse fontideks, mis sobivad veebis vaatamiseks.

Leheküljeformaadi muutumine teisendamise ajal

Pärast trükipublikatsiooni veebipublikatsiooniks teisendamist muutub leheküljeformaat. Lisaruum lehe allservas võimaldab teil veebisaidi lihtsustamiseks tekstipaneele ja pildiraame teistelt lehtedelt ühele lehele teisaldada.

Piltide kontrollimine

Vaadake infolehes läbi kõigi piltide failivorming. Kui algne infoleht sisaldas suure eraldusvõimega fotosid või illustratsioone, kasutage nende suuruse muutmiseks ja salvestamiseks veebisõbralikus vormingus pilditöötlusprogrammi (nt Microsoft Picture It! või Microsoft Digital Image Pro). See kiirendab faili allalaadimist.

Kõigi publikatsiooni piltide kiireks läbivaatamiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku Graafikahaldur.

Algse publikatsiooni juurde naasmine

Märkus.: Kui teisendasite infolehe veebipublikatsiooniks ja soovite seejärel algse infolehe juurde naasta, siis ärge valige menüü Fail käsku Teisenda trükipublikatsiooniks. See teisendab juba teisendatud faili ning muudab algset publikatsiooni. Selle asemel klõpsake menüü Fail käsku Ava ja otsige üles algne infolehe publikatsioon.

Veebisaidi eelvaade

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Veebilehe eelvaade.

 2. Veebileht avatakse brauseriaknas. Ühelt lehelt teisele liikumiseks klõpsake publikatsiooni hüperlinke ja veebi navigeerimisribal asuvaid linke.

Infolehe avaldamine veebis veebisaidina

Kui redigeerimine on valmis, olete valmis looma oma Web faile. Järgige juhiseid oma veebisaidi avaldamiseks Interneti-teenuse pakkuja (ISP) või lugege käesoleva artikli lõiku Failide avaldamine veebis .

Lühikese ülevaate failide avaldamise kohta veebis leiate teemast Failide avaldamine veebis.

Lehe algusse

Prinditud teisendamine PDF-i või XPS-faile veebis avaldamine

Enne Publisheri failide avaldamine veebis, peaks need teisendada PDF-i või XPS-faile.

Märkus.: Rakendusest Microsoft Office System 2007 saate PDF- või XPS-failina salvestada üksnes pärast lisandmooduli installimist. Lisateabe saamiseks lugege artiklit Teiste failivormingute toe lubamine (nt PDF ja XPS).

Teavet Publisheri failide salvestamise kohta vormingutes, mida ka teised saavad vaadata, leiate teema Vt ka linkide kaudu.

Publisheri failide salvestamine PDF-i või XPS-faile.

Publikatsiooni salvestamine PDF-vormingus.

Kasutage seda suvandit, kui soovite salvestada publikatsiooni tavalises, lihtsalt ühiskasutatavas vormingus, mida kasutavad paljud trükikojad.

 1. Avage Publisheris publikatsioon, mida soovite teistele näidata.

 2. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda PDF-i või XPS-ina.

 3. Klõpsake dialoogiboksi PDF-i või XPS-ina avaldamine loendis Salvestustüüp väärtust PDF ja seejärel nuppu Salvesta.

  Publikatsiooni salvestatakse vaikimisi publikatsiooni nimiPDF kausta Minu dokumendid oma arvutisse. Klõpsake nuppu Muudaja seejärel klõpsake dialoogiboksi Avaldamissuvandid Standard- või miinimum suurus. Need sätted on mõeldud võrgus vaatamiseks.

Dialoogiboksi Salvesta nimega abil saate faili salvestada ka PDF-vormingus.

Publikatsiooni salvestamine XPS-vormingus

Kasutage seda suvandit publikatsiooni salvestamiseks PDF-vormingust suurema tihendusega, publikatsioon jääb seejuures kõrge kvaliteediga prinditavaks failiks, mis sobib töölauaprinteril printimiseks.

 1. Avage Publisheris publikatsioon, mida soovite teistele näidata.

 2. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda PDF-i või XPS-ina.

 3. Klõpsake dialoogiboksis PDF-i või XPS-ina avaldamine loendis Salvestustüüp väärtust XPS ja seejärel nuppu Salvesta.

  Publikatsiooni salvestatakse vaikimisi publikatsiooni nimiXPS kausta Minu dokumendid oma arvutisse. Publikatsiooni optimeeritakse Kvaliteetprintimine , kuid teil võib muutuda väiksemaks, klõpsates nuppu Muuda.

Saate faili dialoogiboksi Salvesta nimega abil salvestada ka XPS-vormingus.

Lehe algusse

Failide avaldamine veebis

Saate avaldada veebisaidi lisamine veebiserver, võrguserveris, File Transfer Protocol (FTP) serveri või kausta oma arvutis.

Veebisaidi Internetis või võrgus asukohta avaldamine

Veebisaidi Veeb (WWW) avaldamiseks tuleb tellida veebi hostiteenus. Veebi hostiteenus pakub Interneti juurdepääsu ja salvestusruumi ruumi Web serverites. Enne veebisaidi avaldamiseks, pöörduge oma Interneti-teenuse pakkuja (ISP) või süsteemiadministraatori teavet, mida vajate avaldada ja Uniform Resource Locator (URL) veebisait, kus saate sinna salvestada faile.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda veebis.

 2. Tippige dialoogiboksi Veebis avaldamine väljale Faili nimi veebi- või võrguserveri URL, kuhu soovite veebisaidi salvestada (nt http://www.northwindtraders.com) ja klõpsake seejärel nuppu Salvesta.

 3. Nõudmisel tippige oma kasutajanimi ja parool ning klõpsake nuppu OK.

  URL-iga seotud kataloog kuvatakse dialoogiboksis Veebis avaldamine.

 4. Topeltklõpsake kausta, kuhu soovite veebisaidi salvestada.

 5. Valige väljal Faili nimi avalehe vaikenimeks index ja klõpsake nuppu Salvesta.

 6. Nõudmisel klõpsake nuppu OK.

Veebisaidi avaldamine FTP abil

Enne selle toimingu tegemist võtke ühendust Interneti-teenuse pakkuja või süsteemi administraatoriga, et saada vajalikku teavet FTP-saidina avaldamise kohta. Peate looma FTP-saidi ka asukohas FTP-asukohad.

Kuidas?

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda veebis.

 2. Klõpsake boksis SalvestuskohtFTP-asukohad.

 3. Topeltklõpsake nuppu Lisa/muuda FTP-asukohti.

 4. Sisestage Interneti-teenuse pakkujalt saadud teave ja klõpsake nuppu OK.

 5. Klõpsake nuppu Loobu.

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda veebis.

 2. Klõpsake boksis SalvestuskohtFTP-asukohad.

 3. Topeltklõpsake FTP-saitide loendis soovitud saiti ja seejärel topeltklõpsake kausta, kus soovite veebisaidi avaldada.

  Märkus.: Kui Interneti-teenuse pakkuja (ISP) nõuab veebisaidi üleslaadimiseks kindlat programmi või kui avaldate veebisaidi ettevõtte intranetis, peate võib-olla salvestama veebisaidi ka HTML-failivormingus ning kasutama veebisaidi avaldamiseks teisi meetodeid. Küsige lisateavet veebisaidi salvestamise ja avaldamise kohta Interneti-teenuse pakkujalt (ISP) või süsteemiadministraatorilt.

Veebisaidi salvestamine arvuti kausta

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Avalda veebis.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Veebis avaldamine loendis Salvestuskoht draivi või kausta, kus soovite veebisaidi avaldada (nt kausta Minu dokumendid).

  Kui soovite veebisaidi uuele kaustale lisada, paremklõpsake kohta, kuhu soovite uue kausta lisada, valige käsk Uus, klõpsake seejärel uue kausta loomiseks käsku Kaust ja tippige väljale Nimi uue kausta nimi.

 3. Tippige väljale Faili nimi avalehe faili nimi.

 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×