Toodete ja teenuste haldamine ärikontaktide halduris

Rakenduse Business Contact Manager for Outlook 2010 abul saate jälitada toote- ja teenuseüksused, mida oma äris kasutate. Lisaks saate talletada üksuste kirjeldused, ühiku maksumused ja iga üksuse hinnad.

Toote- ja teenuseüksuste loendi saate importida mõnest muust programmist või lisada tooted ja teenused eraldi. Toote- ja teenuseartiklite lisamisel võimaluse kirje saate kauba või üksuse teavet (nt vaikekogust või hinda) iga kliendi jaoks eraldi muuta.

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas importida toodete ja teenuste loendit, redigeerida loendit või loendi üksiküksust, kustutada loendist üksused ja muuta loendi poolt kasutatud valuutasätteid.

Selle artikli teemad

Toodete ja teenuste loendi loomine ja import

Kolme veeruga paigutus

Nelja veeruga paigutus

Viie veeruga paigutus

Näide Exceli jaoks

Näide Notepadi jaoks

Juhised kirjavahemärkide ja valuuta kohta

Toodete ja teenuste loendi importimine

Toote või teenuse lisamine loendisse

Toote- või teenuseüksuse redigeerimine

Toote- või teenuseüksuse kustutamine

Toote või teenuse lisamine võimalusekirjesse

Toote- või teenuseüksuste muutmine võimalusekirjes

Üksuste loendis kasutatava valuuta muutmine

Muutke piirkonnasätteid arvutis, kus töötab rakendus Business Contact Manager for Outlook

Toodete ja teenuste loendi loomine ja import

Toodete ja teenuste loendi rakendusse Business Contact Manager for Outlook importimiseks looge üksuste loend ja salvestage see komaeraldusega väärtuste (csv) fail (.csv). Teie CSV-faili esimene rida peab olema loendi veerupäised. Seega veenduge, et loendi esimene rida koosneb veerupäistest.

CSV-failivormingus toote- ja teenuseüksuste loendi importimiseks peavad järgmised tingimused olema täidetud.

 • Iga imporditava üksuse jaoks tuleb failis luua eraldi rida.

 • Iga üksusekirje peab sisaldama kolme välja: Üksuse nimi, Üksuse kirjeldus ja Ühiku hind.

 • Väljad peavad olema eraldatud komadega ja komade ees ega järel ei tohi olla tühikuid.

CSV-failis saate kasutada ühte mitmest veerupaigutusest.

Kolme veeruga paigutus

Üksuse nimiKirjeldusÜhiku hind

Tippige üksuse nimi, kirjeldus ja ühikuhind nagu tavaliselt, jätke nende vahele tühikud, kuid ärge jätke tühikuid veerupäiste vahele. Teave peaks välja nägema järgmine.

Üksuse nimi 1, Üksuse kirjeldus 1, Ühiku hind 1

Üksuse nimi 2, Üksuse kirjeldus 2, Ühiku hind 2

Soovi korral võite lisada ka neljanda välja Kauba kogus ja viienda välja Ühiku maksumus.

Nelja veeruga paigutus

Üksuse nimiKirjeldusÜhiku hindKogus

Tippige üksuse nimi, kirjeldus ja ühikuhind nagu tavaliselt, jätke nende vahele tühikud, kuid ärge jätke tühikuid veerupäiste vahele. Teave peaks välja nägema järgmine.

Üksuse nimi 1, Üksuse kirjeldus 1, Ühiku hind 1, Kogus 1

Viie veeruga paigutus

Üksuse nimiKirjeldusÜhiku hindKogusÜhiku maksumus

Tippige üksuse nimi, kirjeldus ja ühikuhind nagu tavaliselt, jätke nende vahele tühikud, kuid ärge jätke tühikuid veerupäiste vahele. Teave peaks välja nägema järgmine.

Üksuse nimi 1, Üksuse kirjeldus 1, Ühiku hind 1, Kogus 1, Ühiku maksumus 1

Näide Exceli jaoks

Siin on näide selle kohta, kuidas võidakse Excelis kuvada kahe üksusega loendit. Loend koosneb päisereast, millele järgneb rida kummagi üksuse jaoks.

Üksuse nimi

Kirjeldus

Ühiku hind

Jalgrattakett

Titanium 48"

56.50

Pudelivesi

Crystal Clear Blue

11.75

Näide Notepadi jaoks

Kui töötlete faili tekstiredaktoris (nt Notepadis), looge failis iga imporditava üksuse jaoks eraldi rida ja kasutage üksuste eraldamiseks igal real komasid (enne ja pärast koma tühikuid kasutamata). Võtke arvesse, et esimene rida on päisetekst.

Üksuse nimi,Kirjeldus,Ühiku hind
Jalgrattakett,Titanium 48",56.50
Pudelivesi,Crystal Clear Blue,11.75

Juhised kirjavahemärkide ja valuuta kohta

Toodete hinnad ja kogused ei tohi sisaldada valuutatähiseid ega arvusiseseid märke (nt punktid ja komad). Erandiks on valuuta puhul kümnendkoha eraldaja kasutamine. Näiteks:

 • Täisarvuliste summade korral tippige nt kümne tuhande esitamiseks väärtus 10000.

 • Murdarvulise summa (nt hinna) korral kasutage ka kümnendkoma. Kui hind on kümme eurot ja viiskümmend senti, tippige 10,50.

Toodete ja teenuste loendi importimine

Pärast CSV-faili ettevalmistamist saate selle importida. Importimisel saate selles sisalduvad üksused lisada juba olemasolevasse toodete või teenuste loendisse või asendada olemasoleva loendi uue loendiga.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake lint menüü Avaleht jaotises Kohandamine nuppu Tooted ja teenused.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Tooted ja teenused nuppu Impordi ja järgige viisardis Toodete ja teenuste import kuvatavaid juhiseid.

  Märkus.:  Kui logifailis on tõrketeade, mis ütleb, et üksused on juba rakenduses Business Contact Manager for Outlook ning soovite, et teie faili üksused kirjutaksid olemasolevad üksused üle, käivitage import uuesti ja klõpsake dialoogiboksis Toote- ja teenuseüksuste importimine nuppu Asenda olemasolev loend selle faili üksustega.

  Lisateavet CSV-faili rakendusse Business Contact Manager for Outlook importimise kohta leiate teemast Andmete importimine ärikontaktide haldurisse.

Lehe algusesse

Toote või teenuse lisamine loendisse

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake lindi menüüs Avaleht klõpsake jaotise Kohandamine nuppu Tooted ja teenused.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Tooted ja teenused nuppu Lisa.

 4. Tippige dialoogiboksi Toote või teenuse lisamine väärtused Üksuse nimi, Kirjeldus, Vaikehind, Ühiku maksumus ja Ühiku hind.

  Välja Juurdehindlus väärtus arvutatakse automaatselt.

  Lisateave üksikasjade kohta, mida saate toote- või teenuseüksustele dialoogiboksis Toote või teenuse lisamine lisada

  Väli

  Kirjeldus

  Üksuse nimi

  Tippige toote- või teenuseüksuse nimi.

  Kirjeldus

  Tippige toote või teenuse kirjeldus.

  Vaikekogus

  Tippige tavaliselt korraga müüdavate toodete või teenuste arv. Vaikekogus on 1.

  Ühiku maksumus

  Tippige toote või teenuse ühe ühiku maksumus.

  Juurdehindlus

  Ühiku maksumuse ja hinna vahe arvutatakse automaatselt ja kuvatakse väljal Juurdehindlus.

  Ühiku hind

  Tippige toote või teenuse ühe ühiku hind.

  Maks

  Kui see üksus on maksustatav, märkige ruut Maksustatav.

 5. Kui tootele või teenusele rakenduvad maksud, märkige ruut Maksustatav.

  Näpunäide.:  Paljudes piirkondades, riikides ja linnades tuleb müüdavate toodete ja teenuste hinnale lisada käibe- või müügimaks. Oma piirkonnas kehtiva käibemaksu kohta saate teavet kohaliku maksuameti veebisaidilt.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Üksuse loendisse salvestamiseks ja mõne muu toote- või teenuseüksuse lisamiseks klõpsake nuppu Lisa järgmine.

  • Üksuse loendisse lisamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu Salvesta.

Lehe algusesse

Toote- või teenuseüksuse redigeerimine

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur kausta Müük.

 2. Klõpsake lindi menüü Avaleht jaotises Kohandamine nuppu Tooted ja teenused.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Tooted ja teenused soovitud üksust ning seejärel nuppu Redigeeri.

 4. Muutke dialoogiboksi Toote või teenuse redigeerimine väljal Üksuse nimi, Kirjeldus, Vaikekogus, Ühiku maksumus või Ühiku hind soovitud teavet.

  Dialoogiboksis Toote või teenuse lisamine uuendatavate väljade lisateabe leiate teemast Toote või teenuse lisamine loendisse

 5. Klõpsake nuppu Salvesta.

 6. Dialoogiboksi Tooted ja teenused sulgemiseks klõpsake nuppu OK. Kui soovite loendis mõnda muud üksust redigeerida, klõpsake seda ja siis nuppu Redigeeri.

Lehe algusesse

Toote- või teenuseüksuse kustutamine

Toodete ja teenuste kustutamine eemaldab need teie andmebaasist jäädavalt.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Klõpsake lindi menüüs Avaleht klõpsake jaotise Kohandamine nuppu Tooted ja teenused.

 3. Klõpsake dialoogiboksi Tooted ja teenused loendis soovitud üksust ning seejärel nuppu Kustuta.

 4. Kui kuvatakse viip, klõpsake üksuse kustutamiseks nuppu Jah.

 5. Dialoogiboksi Tooted ja teenused sulgemiseks klõpsake nuppu OK. Kui soovite loendist mõne muu üksuse kustutada, klõpsake seda üksust ja siis nuppu Kustuta.

Toote või teenuse lisamine võimalusekirjesse

Et saaksite jälgida, millistest toodetest või teenustest ühe või teise võimaluse kontaktisik on huvitatud, saate tooted ja teenused kindla võimalusekirjega seostada. Saate toote või teenuse lisada olemasolevast toodete ja teenuste loendist või lisada hoopis uue toote- või teenuseüksuse.

 1. Klõpsake navigeerimispaani jaotises Ärikontaktide haldur nuppu Müük.

 2. Topeltklõpsake vahekaardil Võimalused kirjet, mille soovite avada.

 3. Klõpsake jaotises Teave toodete ja teenuste kohta nuppu Lisa.

 4. Tehke väljal Üksuse nimi ühte järgmistest.

  • Klõpsake seda üksust, mille soovite toote- ja teenuseüksuste loendist lisada.

   Ülejäänud teave lisatakse vormile automaatselt. Tehke teabes soovitud muudatused. Muudatused rakendatakse ainult nendele üksustele, mille olete valitud võimalusekirjesse lisanud.

  • Tippige loodava ja võimalusekirjesse lisatava üksuse jaoks nimi.

   Märkus.:  Uusi üksusi, mille loote otse võimalusekirjes, ei lisata toodete ja teenuste loendisse. Need lisatakse ainult valitud võimalusekirjesse.

  • Kui soovite toote- ja teenuseüksuste loendisse lisada uusi üksusi, klõpsake käsku Redigeeri seda loendit.

   1. Klõpsake dialoogiboksis Tooted ja teenused nuppu Lisa.

   2. Sisestage dialoogiboksis kogu vajalik teave ja klõpsake nuppu OK.

   3. Klõpsake dialoogiboksis Toote või teenuse lisamine just lisatud üksust ja klõpsake siis nuppu OK. Üksuse teave lisatakse võimalusevormile automaatselt.

 5. Tippige dialoogiboksis Toodete või teenuste lisamine teave väljadele Kirjeldus, Vaikekogus, Ühiku maksumus, Ühiku hind ja Allahindlus. Väljad Juurdehindlus, Rea kogusumma (enne allahindlust) ja Rea kogusumma arvutatakse automaatselt. Kui kogute või tasute toote või teenuse pealt käibe-, müügi- või mõnda muud maksu, märkige ruut Maksustatav.

Lisateave üksikasjade kohta, mida saate lisada võimalusekirjele dialoogiboksis Toote või teenuse lisamine.

Väli

Kirjeldus

Üksuse nimi

Tippige toote või teenuse nimi.

Kirjeldus

Tippige toote või teenuse kirjeldus.

Kogus

Tippige toodete või teenuste arv selle võimaluse jaoks.

Ühiku maksumus

Tippige toote või teenuse ühe ühiku maksumus.

Juurdehindlus

Ühiku maksumuse ja hinna vahe arvutatakse automaatselt ja kuvatakse väljal Juurdehindlus.

Ühiku hind

Tippige toote või teenuse ühe ühiku hind.

Rea kogusumma (enne allahindlust)

Üksuste koguse koguhind. See arv arvutatakse automaatselt.

Allahindlus (%)

Kui pakute allahindlust, tippige protsent, kui suures ulatuses üksuse hinda alandate.

Rea kogusumma

Üksuste koguse koguhind pärast allahindluse rakendamist. See arv arvutatakse automaatselt.

Maks

Kui see üksus on maksustatav, märkige ruut Maksustatav.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Üksuse loendisse salvestamiseks ja mõne muu toote- või teenuseüksuse lisamiseks klõpsake nuppu Lisa järgmine.

  • Üksuse loendisse lisamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

  • Dialoogiboksi Toote või teenuse lisamine sulgemiseks klõpsake nuppu Loobu.

Lehe algusesse

Toote- või teenuseüksuste muutmine võimalusekirjes

Kui teete kellelegi toote või teenuse jaoks hinnapakkumise, võite pakkuda allahindlust ja lisada selliseid tooted või teenused, mida tavaliselt kõigile ei pakuta, või isegi ühe tavalisematest toodetest või teenustest välja jätta. Et selliseid muudatusi jälgida, saate üksusi igasse soovitud võimaluse kirje lisada, neid seal redigeerida ja sealt kustutada. Tehtud muudatused rakendatakse vaid valitud võimalusekirjes ja need ei mõjuta toote ja -teenusteloendit Business Contact Manageri andmebaas.

Klõpsake redigeeritava võimalusekirje jaotises Tooted ja teenused nuppu Lisa või valige üksus loendist ja seejärel klõpsake nuppu Redigeeri või Eemalda.

 • Pärast nupu Lisa klõpsamist saate teha järgmist.

  1. Dialoogiboksis Toote või teenuse lisamine saate tippida väljade Üksuse nimi, Kirjeldus, Kogus, Ühiku maksumus ja Ühiku hind väärtused. Soovi korral lisage väärtus Allahindlus protsentides.

  2. Uuendage kõiki muid välju, mida soovite uuendada. Juhised leiate teemast Toote või teenuse lisamine võimalusekirjesse.

  3. Dialoogiboksi Toote või teenuse lisamine sulgemiseks klõpsake nuppu OK või uue üksuse lisamiseks klõpsake nuppu Lisa järgmine.

 • Pärast nupu Redigeeri klõpsamist saate teha järgmist.

  1. Tippige dialoogiboksis Toote või teenuse redigeerimine väärtused Üksuse nimi, Kirjeldus, kogus, Ühiku maksumus ja Ühiku hind ning seejärel lisage soovi korral väärtus Allahindlus protsentides.

  2. Klõpsake dialoogiboksi Toote või teenuse redigeerimine sulgemiseks nuppu OK.

 • Kui klõpsasite nuppu Eemalda, klõpsake nuppu Jah.

Lehe algusesse

Üksuste loendis kasutatava valuuta muutmine

Toote- ja teenuseüksuste maksumuse ja hinna valuuta määratletakse arvuti piirkonnasätetega. Rakenduses Business Contact Manager for Outlook ei saa kasutada mitme piirkonna valuutasid.

Muutke piirkonnasätteid arvutis, kus töötab rakendus Business Contact Manager for Outlook

Microsoft Windows XP

 1. Klõpsake menüü Start käsku Juhtpaneel.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

  • Klõpsake kategooriavaates ikooni Kuupäeva-, kellaaja-, keele- ja piirkonnasuvandid ja seejärel ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

 3. Klõpsake vahekaardil Piirkonnasuvandid nuppu Kohanda.

 4. Klõpsake vahekaarti Valuuta ja seejärel klõpsake loendis Valuutatähis soovitud tähist.

  Windows Vista

 5. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel.

 6. Klassikalises vaates topeltklõpsake ikooni Piirkonna- ja keelesuvandid.

 7. Klõpsake vahekaardil Vormingud nuppu Kohanda seda vormingut.

 8. Klõpsake vahekaarti Valuuta (Currency) ja klõpsake loendis Valuutatähis (Currency symbol) soovitud tähist.

  Windows 7

  1. Klõpsake nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel (Control Panel).

  2. Topeltklõpsake ikooni Kell, keel ja piirkond.

  3. Klõpsake jaotises Piirkond ja keel linki Muuda kuupäeva, kellaaega või numbrivormingut.

  4. Klõpsake dialoogiboksi Piirkond ja keel loendis Vorming riiki, kus kasutatavat vormingut soovite kasutada. Seejärel klõpsake nuppu Lisasuvandid.

  5. Klõpsake dialoogiboksis Vormingu kohandamine vahekaarti Valuuta ja seejärel klõpsake loendis Valuutatähis tähist, mida soovite kasutada.

Lehe algusesse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×