Tiražeeritud andmebaasi ei õnnestu Access 2007 vormingusse salvestada

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Tunnused

Klõpsake Microsoft Office Access 2007, kopeeritud Accessi varasemates versioonides loodud andmebaaside (. MDB-vormingus) ei saa salvestada uut. ACCDB-failivormingus. Suvand on tuhm (saadaval), kui proovite käsuga Salvesta andmebaas nimega (klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja seejärel klõpsake nuppu Salvesta nimega).

Põhjus

ACCDB-failivorming ei toeta tiražeerimist.

Lahendus

Tiražeeritud andmebaasi kasutamine MDB-failivormingus

Tiražeeritud andmebaasi kasutamist saate jätkata MDB-vormingus. MDB-vormingu puhul on tiražeerimise toetus jätkuvalt olemas.

Andmebaasi uuestiloomine programmi Office Access 2007 failivormingus

Kui hindate uue failivormingu pakutavat funktsionaalsust kõrgemalt tiražeerimisega kaasnevate eelistega võrreldes, võite luua uue andmebaasi programmi Office Access 2007 vormingus ja tiražeeritud andmebaasi käsitsi uuesti luua.

Märkus.: See meetod toimib mis tahes tiražeeritud andmebaasi puhul, ettevaatlik peaks olema aga juhtudel, kui töötate täieliku koopiaga, mis on sünkroonitud kõigi teiste koopiakomplekti kuuluvate koopiatega. Sellisel juhul ei kaasata uude andmebaasi neid andmeid ega projekte, mis teie koopias seni puudusid.

Enne andmebaasi uuestiloomise alustamist peaksite kontrollima, kas kõik teie koopia peidetud ja süsteemiobjektid on nähtaval. Sel moel saate tagada, et pääsete andmebaasi uuestiloomise käigus juurde kõigile koopia tiražeerimispõhistele väljadele.

 1. Avage see koopia, mida soovite teisendada. Varjatud ja süsteemiväljade kuvamiseks peate koopia avama Accessi sama versiooniga, millega andmebaas on loodud.

 2. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Suvandid. Kuvatakse dialoogiboks Suvandid.

 3. Valige jaotise Kuvamine menüüs VaadePeidetud objektid ja Süsteemiobjektid. Klõpsake uute sätete rakendamiseks ja suvandite dialoogiboksi sulgemiseks nuppu OK.

Andmebaasi käsitsi uuestiloomine

 1. Looge tühi andmebaas ja avage see.

  Märkus.: Access loob uue, tühja tabeli nimega Tabel1. See tabel tuleb kustutada  – selleks sulgege tabel viivitamatult enne selles mis tahes muudatuste tegemist. Paremklõpsake objekti vahekaarti ja seejärel kiirmenüü käsku Sule.

 2. Klõpsake menüü External Data (Välisandmed) jaotises Import (Importimine) nuppu Access.

  Kuvatakse dialoogiboks Too välisandmed – Accessi andmebaas.

 3. Klõpsake tiražeeritud andmebaasi otsimiseks nuppu Sirvi.

 4. Klõpsake seda tiražeeritud andmebaasi, milles olevate objektidega soovite luua uuesti loodud andmebaasi ja klõpsake siis nuppu Ava.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Too välisandmed – Accessi andmebaas linki Importige tabelid, päringud, vormid, aruanded ja moodulid praegusesse andmebaasi ja klõpsake nuppu OK.

 6. Klõpsake neid andmebaasiobjekte, mida soovite uude andmebaasi importida. Kui soovite importida kõiki objekte, klõpsake igal vahekaardil nuppu Vali kõik.

  Tähtis.    Ärge selles etapis ühtki tabelit valige. Tabelite uuestiloomine toimub hiljem.

 7. Pärast objektide valimist klõpsake nende importimiseks nuppu OK.

  Viisardi viimaselt lehelt leiate suvandi importimisjuhiste salvestamiseks nende kasutamiseks tulevikus. Kui soovite importimisjuhiseid salvestada, märkige ruut Salvesta importimisjuhised, sisestage asjakohane teave ja klõpsake nuppu Salvesta importimine.

 8. Avage tiražeeritud andmebaas programmis Office Access 2007. Looge tiražeeritud andmebaasi iga tabeli puhul tabelikoostepäring, mis võtab vanast tabelist kõik andmed ja loob samade andmetega tabeli uues andmebaasis.

  Märkus.: Kui soovitud s_GUID on primaarvõti (ja muudes tabelites võõrvõtmed viidata), peaks välja s_GUID kaasake uue tabeli. Kui välja s_GUID primaarvõtmena ei kasutata, on põhjus säilitada selle uue tabeli. Uue tabeli välju s_Lineage ja s_Generation ei kopeerida.

  Vaikimisi on väljad s_GUID, s_Lineage ja s_Generation peidetud. Nende väljade kuvamiseks toimige järgmiselt:

  1. Kontrollige, et kõik tiražeeritud andmebaasi tabelid oleksid suletud.

  2. Paremklõpsake navigeerimispaani ülaosa ja siis käsku Navigeerimissuvandid. Kuvatakse dialoogiboks Navigeerimissuvandid.

  3. Valige jaotises Kuvamissuvandid käsk Süsteemiobjektide kuvamine ja klõpsake nuppu OK.

   Kuidas?

   1. Looge päring, valides need tabelid, mis sisaldavad neid kirjeid, mida soovite uude tabelisse lisada.

    Kuidas?

    1. Klõpsake menüü Loo jaotises Muu nuppu Päringu kujundus.

    2. Klõpsake dialoogiboksis Tabeli kuvamine vahekaarti loendiga neist tabelitest, kus on teie soovitud andmed.

    3. Topeltklõpsake iga päringusse lisatava objekti nime ja klõpsake siis nuppu Sule.

    4. Lisage kujundusruudustik väljad reale Väli.

    5. Päringu tulemuste kuvamiseks klõpsake menüüd Vaade ja käsku Andmelehevaade.

   2. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Päringutüüp päringus kujundusvaade käsku Tabelipäring. Kuvatakse dialoogiboks Tabeli koostamine.

   3. Sisestage boksi Tabeli nimi selle tabeli nimi, mida soovite luua või asendada.

   4. Klõpsake suvandit Mõni muu andmebaas ja tippige siis kas andmebaasi tee, kuhu soovite uue tabeli lisada, või klõpsake andmebaasi otsimiseks nuppu Sirvi.

   5. Klõpsake nuppu OK.

   6. Klõpsake menüü kujundus jaotises tulemid nuppu Käivita. Sel juhul uue tabeli.

    Märkus.: Loodud uus tabel ei omanda algse tabeli välja atribuute ega sätet primaarvõti.

 9. Looge uue andmebaasi iga tabeli tarvis sama register ja primaarvõti nagu koopia tabelis.

  Kuidas?

  1. Avage tabel kujundusvaates.

  2. Klõpsake akna ülaosas seda välja, mille tarvis soovite register luua.

  3. Klõpsake välja alumises osas atribuudivälja Indekseeritud ja seejärel suvandit Jah (duplikaadid on lubatud) või Jah (duplikaadid keelatud)..

  4. Valige see väli või need väljad, mis sisaldavad primaarvõtit.

  5. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Tööriistad suvandit Primaarvõti.

 10. Iga uue andmebaasi tabelisse, luua seoseid, et koopia tabelis on olemas.

  Kuidas?

  Tabelite vahel seoste loomisel seostuvad väljad ei pea olema sama nimega. Related väljadel peab olema sama andmetüüp , kui primaarvõtme väli on automaatnumbri väli. Ainult siis, kui mõlema atribuut nii kattuvad väljad on sama, saate Automaatnumber väljaga Number vastavusse viia. Näiteks saab vastendada automaatnumbri väli ja Arvuvälja kui mõlema atribuut nii väljad on Pikk täisarv. Isegi kui mõlemad väljad on arvuvälju, peab olema sama atribuudisäte .

  Määratlege on üks-mitmele või üks-ühele seos

  1. Sulgege kõik avatud tabelid. Avatud tabelite vahelisi seoseid ei saa luua ega muuta.

  2. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

  3. Kui te pole veel ühtki seost oma andmebaasis määranud, kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine automaatselt.

   Kui peate lisama veel seostatavaid tabeleid ja dialoogiboksi Tabeli kuvamine ei kuvata, kutsuge boks välja. Selleks klõpsake jaotise Kuvamine/peitmine vahekaardil Kujundus nuppu Tabeli kuvamine.

  4. Topeltklõpsake nende tabelite nimesid, mille tabeleid soovite seostada ja sulgege siis dialoogiboks Tabeli kuvamine. Tabeli seostamiseks sama tabeliga lisage see tabel teist korda.

  5. Lohistage seostatav väli ühest tabelist teise tabeli seostatavale väljale.

   Mitme välja lohistamiseks vajutage juhtklahvi (CTRL), klõpsake soovitud välju ja seejärel lohistage need.

   Enamikul juhtudel tuleb lohistada primaarvõtme väli (see väli kuvatakse paksu kirjaga) ühest tabelist teise tabeli samasugusele väljale (tihti on ka välja nimi sama), mida kutsutakse välisvõti.

  6. Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine. Kontrollige, kas kahes tulbas kuvatavate väljade nimed on õiged. Vajaduse korral saate neid muuta.

   Vajaduse korral seadke seoste suvandeid.

  7. Seose loomiseks klõpsake nuppu Loo.

  8. Korrake juhiseid 4–7 iga seostatava tabelipaari puhul.

   Kui sulgete akna seoseaken, küsib Microsoft Access, kas soovite paigutuse salvestada. Olenemata sellest, kas salvestate paigutuse või mitte, salvestatakse seosed andmebaasis.

  Mitu-mitmele seose määratlemine

  1. Looge kaks tabelit, milles on mitu-mitmele-seos.

  2. Looge kolmas tabel (seda nimetatakse ka seostustabeliks) ja lisage seostustabelisse uued väljad samade määratlustega, nagu on ülejäänud kahes tabelis primaarvõtmeväljadel. Seostustabelis toimivad primaarvõtmeväljad võõrvõtmetena. Seostustabelisse saab lisada ka muid välju, nagu mis tahes muu tabeli puhul.

  3. Seadke seostustabeli primaarvõti nii, et see sisaldaks kahe ülejäänud tabeli primaarvõtmevälju. Näiteks tuleb seostustabeli Tellimuse üksikasjad primaarvõti koostada väljadest Tellimuse ID ja Toote ID.

   Kuidas?

   1. Avage tabel kujundusvaates.

   2. Valige väli või väljad, mida soovite määrata primaarvõtmeks.

    Ühe välja valimiseks klõpsake soovitud välja reaselektor.

    Mitme välja valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake siis iga välja reaselektorit.

   3. Klõpsake menüü Kujundus jaotise Tööriistad suvandit Primaarvõti.

    Märkus.: Kui soovite, et väljade järjestus mitmeväljalises primaarvõtmes erineks nende väljade järjestatusest tabelis, klõpsake jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Indeksid, et kuvada registriaken, ja järjestage siis väljade nimed primaarvõtme register tarvis.

  4. Määratleda üks-mitmele-seos iga esmane kahe tabeli ja seostustabeli vahel.

 11. Salvestage uus andmebaas.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×