Tekstivälja lisamine, kopeerimine või kustutamine

Microsoft Office’i rakendustes saate tekstivälju lisada, kopeerida või kustutada. Tekstivälja abil saate failis lisada teksti mistahes kohta. Näiteks võite esile tõsta tsitaate või luua külgribasid, et juhtida lugeja tähelepanu olulisemele infole.

Tekstivälja lisamine

Valige ripploendist sobiv rakendus ja vaadake, kuidas tekstivälja lisada.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli.

  Tekstivälja nupp jaotises Tekst

 2. Klõpsake töölehte ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

Lehe algusse

 1. Klõpsake avatud meilisõnumi kehaosa.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli ja klõpsake seejärel käsku Joonista tekstiväli.

  Jaotise Tekst menüü Tekstiväli

 3. Klõpsake sõnumi kehaosa ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 4. Teksti lisamiseks klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

  • Tekstivälja teksti vormindamiseks valige tekst ja kasutage menüü Sõnum jaotise Põhitekst vormindamisvalikuid.

   Jaotises Põhitekst suvandid

  • Tekstivälja paigutamiseks klõpsake seda ja kui kursor muutub selliseks neljatipuliseks nooleks , lohistage tekstiväli uude asukohta.

  • Kui soovite määrata teksti murdmist ümber tekstivälja, klõpsake nuppu Küljendisuvandid  Nupp Küljendisuvandid ja valige siis loendist soovitud variant.

   Tekstivälja paigutussuvandid

  • Samuti saate tekstivälja või kujundi äärist muuta või selle eemaldada.

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli.

  Tekstivälja nupp jaotises Tekst

 2. Klõpsake esitlust ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

Kui te ei kasuta hiirt

 1. Vajutage menüü Lisa avamiseks klahvikombinatsiooni ALT+N.

 2. Kasutage nupule Tekstiväli liikumiseks nooleklahve.

 3. Vajutage slaidile tekstivälja lisamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+Enter ja tippige siis soovitud tekst.

  Märkused: 

Lehe algusse

 1. Klõpsake Gantti diagrammiga projektis menüüd Vorming ja siis nuppu Joonistus.

 2. Klõpsake nuppu Tekstiväli ja lohistage siis Gantti diagrammis soovitud suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli ja valige siis loendist üks valmisvorminguga tekstiväljadest, klõpsake käsku Veel tekstivälju veebisaidilt Office.com või käsku Joonista tekstiväli.

  Tekstivälja nupp jaotises Tekst

 2. Kui klõpsate käsku Joonista tekstiväli, siis klõpsake seejärel dokumenti ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

Kui te ei kasuta hiirt

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ning vajutage seejärel täheklahve D ja X.

 2. Soovitud tekstivälja valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

 4. Kui olete tippimise lõpetanud ja soovite taas dokumendis ülejäänud teksti redigeerida, vajutage paoklahvi (ESC).

  Märkused: 

  • Tekstivälja teksti vormindamiseks valige tekst ja kasutage menüü Avaleht jaotise Font vormindamisvalikuid.

   Jaotise Font suvandid

   Tekstivälja enda vormindamiseks kasutage kontekstimenüüd Vorming, mis kuvatakse tekstivälja valimisel menüü Joonistusriistad alammenüüna.

  • Tekstivälja paigutamiseks klõpsake seda ja kui kursor muutub selliseks neljatipuliseks nooleks , lohistage tekstiväli uude asukohta.

  • Samuti saate tekstivälja või kujundi äärist muuta või selle eemaldada.

  • Kui teil on mitu tekstivälja, saate need omavahel linkida nii, et tekst läheks sujuvalt ühelt väljalt teisele üle. Klõpsake mõnda tekstivälja ja seejärel menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Tekst nuppu Loo link.

   Word 2010 menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming.

Lehe algusse

Tekstivälja kopeerimine

 1. Klõpsake selle tekstivälja äärist, mida soovite kopeerida.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

  Märkus.: Veenduge, et kursor asuks tekstivälja äärisel, mitte tekstivälja sees. Kui kursor asub tekstivälja sees, kopeeritakse klahvikombinatsiooni Ctrl+C vajutamisel tekst, mitte tekstiväli.

 3. Valige soovitud sihtkoht ja vajutage tekstivälja kleepimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+V.

Tekstivälja kustutamine

 • Klõpsake selle tekstivälja äärist, mille soovite kustutada, ja vajutage siis kustutusklahvi (Delete).

  Märkus.: Veenduge, et kursor asuks tekstivälja äärisel, mitte tekstivälja sees. Kui kursor asub tekstivälja sees, kustutatakse kustutusklahvi (Delete) vajutamisel väljal olev tekst, mitte väli ise.

Tekstivälja lisamine

Valige ripploendist sobiv rakendus ja vaadake, kuidas tekstivälja lisada.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli.

  *

 2. Klõpsake töölehte ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks tekstiväljale klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

Lehe algusse

 1. Klõpsake avatud meilisõnumi kehaosa.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli ja klõpsake seejärel käsku Joonista tekstiväli.

  Jaotise Tekst menüü Tekstiväli

 3. Klõpsake sõnumi kehaosa ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 4. Teksti lisamiseks klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

  • Tekstivälja teksti vormindamiseks valige tekst ja kasutage menüü Sõnum jaotise Põhitekst vormindamisvalikuid.

   Jaotises Põhitekst suvandid

  • Tekstivälja paigutamiseks klõpsake seda ja kui kursor muutub selliseks neljatipuliseks nooleks , lohistage tekstiväli uude asukohta.

  • Kui soovite määrata teksti murdmist ümber tekstivälja, klõpsake nuppu Küljendisuvandid  Nupp Küljendisuvandid ja valige siis loendist soovitud variant.

   Tekstivälja paigutussuvandid

  • Samuti saate tekstivälja või kujundi äärist muuta või selle eemaldada.

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli.

  *

 2. Klõpsake esitlust ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks tekstiväljale klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli ja klõpsake seejärel käsku Joonista tekstiväli.

 2. Klõpsake dokumenti ja seejärel joonistage lohistades soovitud suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks tekstiväljale klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

  • Kui teil on probleeme tekstiväljade printimisega, veenduge, et ruut Prindi Wordis loodud joonistused oleks märgitud.

   Selleks klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid, klõpsake kategooriat Kuvamine ja seejärel märkige jaotises Printimissuvandid ruut Prindi Wordis loodud joonistused.

  • Tekstivälja teksti vormindamiseks valige tekst ja kasutage menüü Avaleht jaotise Font vormindamisvalikuid.

   *

  • Tekstivälja paigutamiseks klõpsake seda ja kui kursor muutub selliseks neljatipuliseks nooleks , lohistage tekstiväli uude asukohta.

  • Samuti saate tekstivälja või kujundi äärist muuta või selle eemaldada.

  • Kui olete joonistanud mitu tekstivälja, saate need omavahel linkida nii, et tekst läheks sujuvalt ühelt väljalt teisele üle. Klõpsake mõnda tekstivälja ja seejärel menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Tekst nuppu Loo link.

   Word 2010 menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming.

Lehe algusse

Tekstivälja kopeerimine

 1. Klõpsake selle tekstivälja äärist, mida soovite kopeerida.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri Nupp Kopeeri. .

  Veenduge, et kursor ei oleks mitte tekstivälja sees, vaid tekstivälja äärisel. Kui kursor ei ole äärisel, kopeerib käsk Kopeeri tekstivälja teksti, mitte tekstivälja ennast.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi.

  Menüü Avaleht jaotis Lõikelaud.

Tekstivälja kustutamine

 • Klõpsake selle tekstivälja äärist, mille soovite kustutada, ja vajutage siis kustutusklahvi (DELETE).

  Veenduge, et kursor ei oleks mitte tekstivälja sees, vaid tekstivälja äärisel. Kui kursor ei ole äärisel, kustutab käsk Kustuta tekstivälja teksti, mitte tekstivälja.

Tekstivälja lisamine

Valige ripploendist sobiv rakendus ja vaadake, kuidas tekstivälja lisada.

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli.

  Exceli lindi pilt

 2. Klõpsake töölehte ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks tekstiväljale klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

Lehe algusse

 1. Meilisõnumis klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli ja seejärel käsku Joonista tekstiväli.

  Jaotis Vorming

 2. Klõpsake meilisõnumis sobivat kohta ja seejärel joonistage lohistades soovitud suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks tekstiväljale klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

  • Tekstivälja teksti vormindamiseks kasutage menüü Tekstivorming jaotise Font vormindamisvalikuid.

   Jaotis Vorming

  • Tekstivälja paigutamiseks klõpsake seda ja kui kursor muutub selliseks neljatipuliseks nooleks , lohistage tekstiväli uude asukohta.

  • Saate muuta tekstivälja äärist või selle eemaldada või lisada tekstiväljale või kujundile täite või efekti.

  • Kui olete joonistanud mitu tekstivälja, saate need omavahel linkida nii, et tekst läheks sujuvalt ühelt väljalt teisele üle. Klõpsake mõnda tekstivälja ja seejärel menüü Joonistusriistad alammenüü Vorming jaotises Tekst nuppu Loo link.

   Tekstiväljariistade menüü Vorming pilt

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli.

  Lindi jaotis Tekst

 2. Klõpsake esitlust ja joonistage hiirega lohistades vajaliku suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks tekstiväljale klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Tekstiväli ja klõpsake seejärel käsku Joonista tekstiväli.

  Lindi pilt

 2. Klõpsake dokumenti ja seejärel joonistage lohistades soovitud suurusega tekstiväli.

 3. Teksti lisamiseks tekstiväljale klõpsake tekstivälja ja tippige või kleepige soovitud tekst.

  Märkused: 

Lehe algusse

Tekstivälja kopeerimine

 1. Klõpsake selle tekstivälja äärist, mida soovite kopeerida.

 2. Paremklõpsake ja valige menüüst Kopeeri.

  Veenduge, et kursor ei oleks mitte tekstivälja sees, vaid tekstivälja äärisel. Kui kursor ei ole äärisel, kopeerib käsk Kopeeri tekstivälja teksti, mitte tekstivälja ennast.

 3. Asetage kursor kohta, kuhu tekstivälja soovite, ja paremklõpsake, seejärel klõpsake nuppu Kleebi.

  Menüü Avaleht jaotis Lõikelaud.

Tekstivälja kustutamine

 • Klõpsake selle tekstivälja äärist, mille soovite kustutada, ja vajutage siis kustutusklahvi (DELETE).

  Veenduge, et kursor ei oleks mitte tekstivälja sees, vaid tekstivälja äärisel. Kui kursor ei ole äärisel, kustutab käsk Kustuta tekstivälja teksti, mitte tekstivälja.

 • Mitme tekstivälja korraga kustutamiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL), klõpsake ükshaaval tekstiväljade ääriseid ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

 • Kui soovite kustutada tekstivälja, kuid selle sees oleva teksti säilitada, siis valige tekstivälja tekst ja kopeerige see enne välja kustutamist lõikelauale, vajutades klahvikombinatsiooni CTRL + C.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×