Tekstile täpploendi või nummerduse lisamine

Täpp-või numberloendiid saate kasutada teksti korraldamiseks või PowerPoint esitluses järjestikuse protsessi kuvamiseks.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.
 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Tavaline.

  Lindi kuvamine tavalise esiletõstetud abil
 2. Klõpsake PowerPointi akna vasakus servas slaidi pisipilti, millele soovite täpp-või numberloendi teksti lisada.

  Vasakpoolse pisipildi Galerii, kus on valitud slaid
 3. Valige slaidil teksti kohatäites või tekstitabelis tekstiread, millele soovite täpploendi või nummerduse lisada.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises lõik nuppu Täpploend Nupu Täpploend pilt või Nummerdus Viiktekst 1 .

  Valitud tekst, millel on rakendatud täpploendid

  Märkused: 

Täppide värvi ja laadi muutmine ning piirangute mõistmine

Saate muuta PowerPoint esitluses olevate täppide või numbrite värvi, laadi või suurust ning muuta selle arvu, millest soovite alustada.

 1. Ühe täpi või numbri ilme muutmiseks asetage kursor rea algusesse, mida soovite muuta. Mitme täpi või numbri muutmiseks valige kõikide loenditäppide või -numbrite tekst, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüd Avaleht, klõpsake nupu Täpploend või Nummerdus kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku täpp-ja numberloendid.

  Täpp- ja numbriloendite nupud

  Näpunäide.: Täpp- või numberloendi kiireks muutmiseks klõpsake lihtsalt soovitud stiili loendis, mis kuvatakse, kui klõpsate nuppude Täpploend või Nummerdus kõrval olevat noolt.

 3. Valige boksis täpp-ja numberloendid kas vahekaardil Täpploend või nummerdatud vahekaardil (olenevalt sellest, millist tüüpi loendiga te töötate) soovitud laadi muudatused (nt:

  • Täpi või numbri laad

  • Värv

  • Suurus (täpi või arvu suuruse muutmiseks, et see oleks teie tekstiga võrreldes teatud suurusega, klõpsake nuppu suurusja sisestage protsent)

  • Alustades numbrist (vahekaardil nummerdamine Sisestage väljale algus soovitud arv).

  • Pildid (pildi kasutamiseks täpina klõpsake menüüs Täpploend nuppu piltja otsige üles pilt).

  • Sümbolid (sümbolite loendist ajutiseks märkimiseks klõpsake menüüsTäpploend nuppu Kohanda, klõpsake soovitud sümbolit ja seejärel klõpsake nuppu OK. Saate lisada slaididele sümboli, mida saate kasutada ka laadide loenditest.

  • SmartArt-pildid (olemasoleva täpp-või numberloendi teisendamiseks SmartArt-pildiksklõpsake menüüd Avaleht > Teisenda SmartArt-pildiks)

  Näpunäited: 

  • Kui soovite muuta ainult ühe või mitme loendis oleva täpi või arvu laadide vormingut (nt värvi või suurust), asetage kursor selle rea algusesse, mida soovite muuta enne, kui avate boksi täpp-ja numberloendid . Muudatused rakendatakse ainult valitud ridadele.

  • Loendi üksuste joonduse reguleerimiseks vaadake teemat Kuidas suurendada või vähendada täpi või arvu ja rea teksti vahelist tühikut? selles artiklis.

Kohandatud laadide rakendamine mitmele slaidile

Parim viis kohandatud loendilaadide rakendamiseks kõikidele esitluse slaididele on muuta juhtslaidi. Kõik juhtslaidile tehtud loendi kohandused salvestatakse ja rakendatakse kõigile slaididele. Samuti võite luua ühe või mitu slaidipaigutust, mis sisaldavad teie kohandatud loendilaade, ning lisada need paigutused esitluses neisse kohtadesse, kus soovite oma loendilaade kasutada.

PowerPoint te loendi piirangud

Saate teha mõningaid asju, mida te ei saa teha PowerPoint loendite abil, mida saate teha muudes Office programmides (nt Word ). PowerPoint ei toeta näiteks järgmist:

 • Kümnendkoha nummerdatud loendid (1,1, 1,2 jne).

 • Uute numbrivormingu määratlemine (peate valima väljadel täpp-ja numberloendid vahekaardil nummerdatud laadid).

 • Täpp- või numberloenditele paksu, kursiivkirja või allakriipsutuse rakendamine (vormindust rakendatakse kogu valitud reale või loendile).

 • Pesastatud loendid (vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klõpsake sama efekti loomiseks käsku Suurenda loendi taset Taande suurendamise nupp , kuid uue taandega täpp-või numberloendit ei määrata automaatselt PowerPoint ).

Korduma kippuvad küsimused

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Veenduge, et olete tekstiväljal täppe või numbreid paigutanud, mitte tiitli väli. Tekstiväljal kuvatakse number või täpp iga kord, kui vajutate sisestusklahvi (Enter). Kui vajutate Juhtklahv (CTRL) + Sisestusklahv (Enter)saate täpi-või numberloendile lisada täiendavaid ridu (nt head üksikasjad või märkmed).

Pilt lahtrist tühi pealkiri ja tühi tekstiväli, mis näitab, kus Täpploend töötab.

Väljal tiitel eeldatakse, et tekst on ühe rea päis või pealkiri. Saate kasutada numbreid või täpploendeid, kuid see kohtleb kõiki tekstirida ühe reana, mille tulemuseks on üks täpp või number.

Täppide või numbrite loomise lõpetamiseks ja tekstile naasmiseks klõpsake uuesti nuppu täpploend Nupu Täpploend pilt või nummerduse väljalülitamiseks Viiktekst 1 uuesti.

Samuti võite vajutada Sisestusklahv (Enter) ja seejärel vajutage klahvi Tagasilükkeklahv täpi või numbri kustutamiseks. Seejärel saate alustada teksti lisamist või vajutada Sisestusklahv (Enter) täiendavate tühjade ridade lisamiseks.

Loendile taandatud (alamtaseme) loendi loomiseks viige kursor selle rea algusesse, mida soovite taandada, ja seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises lõik nuppu Suurenda loendi taset .

Nupud Vähenda loendi taset ja Suurenda loendi taset

1. Vähenda loendi taset (taane)

2. Loendi taseme suurendamine (taane)

Kui soovite teksti nihutada loendis vähem taandega tasemele, asetage kursor rea algusesse ja klõpsake menüü Avaleht jaotises lõik nuppu Vähenda loendi taset.

Rea täpi või arvu ja teksti vahele jääva tühiku suurendamiseks või vähendamiseks asetage kursor teksti tekstirea algusesse. Joonlaua kuvamiseks klõpsake menüü Vaade jaotises kuvamine ruut joonlaud . Klõpsake joonlaual rippuva taande all (nagu on näidatud alloleval joonisel) ja lohistage täpi või numbri ja vastava teksti vahele jääva tühiku muutmiseks.

Joonlaual kuvatakse kolm erinevat markerit, mis tähistavad tekstiväljale määratud taanet.

Taande markerid

1. esimene rida taane – tähistab tegeliku täpi või numbri märki. Kui lõik pole kuulistatud, tähistab see teksti esimese tekstirea paigutust.

2. Vasakpoolne taane – kohandatakse nii esimest joont kui ka taande markereid ning säilitatakse nende suhteline kaugus.

3. rippuv taane – näitab tegeliku tekstirea paigutust. Kui lõik pole kuulistatud, tähistab see teksti teise rea (ja järgnevate ridade) paigutust.

Windowsi ARVUTIS PowerPoint vaikesätete muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Juhtslaid.

  juhtslaidinupu pilt PowerPointi lindil

 2. Valige juhtslaid (esimene, suurem slaid paanil pisipildid).

  Juhtslaid, mis on valitud pisipildi paneelist
 3. Klõpsake menüüd Avaleht.

 4. Valige proovis ühe või mitme täpploendiga rida.

 5. Klõpsake nupu Täpploend all olevat allanoolt ja valige vaikimisi soovitud laad.

  Kõigi tasemete vaike-täpi seadmine
 6. Korrake seda toimingut, kui erinevatel ridadel on erinevad täpid.

 7. Kui olete täpi laadide värskendamise lõpetanud, klõpsake vahekaarti juhtslaid ja seejärel klõpsake käsku Sule juhtslaid.

Kui lisate täpploendi jaoks slaidi või tekstivälja, peegeldab see teie uute täppide vaikesätteid.

Juhtslaidide abil töötamise kohta leiate lisateavet teemast juhtslaidi muutmine.

Saate kasutada täppe või numbreid, et esitada Microsoft PowerPoint 2010 esitluses palju teksti või järjestikust protsessi.

 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises esitluse vaated . Klõpsake nuppu tavaline.

  Lindi kuvamine, kus on valitud tavaline nupp
 2. Klõpsake PowerPointi akna vasakus servas vahekaarte Liigendus ja Slaidid sisaldaval paanil vahekaarti Slaidid ja seejärel klõpsake slaidi pisipilti, millele soovite täpp-või numberloendi teksti lisada. Vahekaarte Liigendus ja Slaidid sisaldav paan

 3. Valige slaidil teksti kohatäites või tekstitabelis tekstiread, millele soovite täpploendi või nummerduse lisada.

  Valitud tekst ja nupp Täpploend on esile tõstetud
 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises lõik nuppu Täpploend Nupu Täpploend pilt või Nummerdus Viiktekst 1 .

  Märkused: 

Täpp-või numberloendi lisamine

 1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

 2. Klõpsake tekstivälja või kohatäidet, kuhu soovite lisada täpp-või numberloendi teksti.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises lõik nuppu Täpploend Nupu Täpploend pilt või Nummerdus Viiktekst 1 ja alustage loendi tippimist. Vajutage uue loendiüksuse loomiseks nuppu tagasi.

  Või valige teksti read, mis on juba teie slaidil, ja seejärel klõpsake nuppu Täpploend või Nummerdus , et vormindada seda teksti loendina.

Täpi või numbri ilme muutmine

 1. Ühe täpi või numbri ilme muutmiseks asetage kursor rea algusesse, mida soovite muuta. Mitme täpi või numbri muutmiseks valige kõikide loenditäppide või -numbrite tekst, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht nupu täpploend Nupu Täpploend pilt või Viiktekst 1 Nummerdus kõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake käsku täpp-ja numberloendid.

 3. Tehke dialoogiboksis täpp-ja numberloendid ühte või mitut järgmistest.

  Kui soovite kasutada pilti täpina, klõpsake menüüs Täpploend nuppu piltja liikuge seejärel kerides soovitud pildi ikoonile.

  Sümbolite loendist sümboli lisamiseks täpp-või Numberloendile klõpsake vahekaardil täpid jaotises kohandaminenuppu Hammasratas ja seejärel klõpsake nuppu OK. Saate lisada slaididele laadi loendite põhjal sümboli.

  Nummerdatud loendi muutmiseks teatud arvul alustamiseks tippige vahekaardil Nummerdus väljale algus soovitud arv.

  Office for Mac Bullet and Numbering dialog

  Täpp-või numberloendi värvi või suuruse muutmiseks valige jaotises värv või suurussoovitud suvand.

Teksti ja punktide taande või reasammu muutmine

 • Loendi taandega (alluv) loendi loomiseks viige kursor selle rea algusesse, mida soovite taandada, ja seejärel klõpsake menüüs Avaleht nuppu Taanda rohkem Office for Mac Increase Indent . Taande suurendamiseks võite vajutada ka tabeldusklahvi (TAB).

 • Kui soovite teksti nihutada loendis vähem taandega tasemele, asetage kursor rea algusesse ja klõpsake käsku Taanda vähem Office for Mac Decrease Indent .

 • Loendiüksuste vahe loomiseks klõpsake menüü Avaleht nuppu reasamm Office for Mac Line Spacing Command .

Täpp-ja numberloendite eemaldamine

 • Valige oma loend ja klõpsake menüüs Avaleht nuppu täpid Nupu Täpploend pilt või Nummerdus Viiktekst 1 , et eemaldada vorming.

Teksti vormindamine loendina

 1. Liikuge slaidile, millele soovite loendi vormingut lisada.

 2. Valige slaidil teksti kohatäites või tekstitabelis tekstiread, millele soovite täpploendi või nummerduse lisada.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises lõik nuppu Täpploend Nupu Täpploend pilt või Nummerdus Viiktekst 1 .

  Valitud tekst, millel on rakendatud täpploendid

  Märkus.: Kõigi tekstirea muutmiseks saate valida teksti sisaldava tekstivälja või teksti liigenduse ning seejärel rakendada täpi või nummerduse.

  Valitud tekstile rakendatakse kohe vaikimisi täpp-või numberloendi laad. Loendi vormindamise suvandite Galerii kuvamiseks klõpsake nuppu täpp-või numberloendid väikest allapoole osutavat noolt.

  Täpploendi loendi laadide galerii

  Joonis 1: Täpploend: Laadi Galerii

  PowerPoint Online ' i numberloendi laadide galerii

  Joonis 2: nummerdatud loend: Laadi Galerii

 4. Loendi taande muutmiseks valige loend ja seejärel klõpsake tööriistariba lindi menüü Avaleht nuppu suurenda taanet Taande suurendamise nupp või Vähenda taanet Decrease Indent button .

Teksti valimine

Sõna valimiseksosutage kursoriga sõnale ja seejärel topeltklõpsake seda.

Lõigu valimiseks valigelõigust sõna ja kolmekordne klõps.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Vt ka

Wordis ühe rea võrra ühe rea kuvamine

või slaidi paigutuse muutmine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×