Teksti valimine

Wordis saate dokumendis valida kogu teksti (CTRL + A) või valida tabeli kindla teksti või üksused hiire või klaviatuuri abil. Saate valida ka eri kohtades oleva teksti või üksused. Näiteks saate valida lõigu ühe lehe ja lause teisel lehel.

Kogu teksti valimine

 1. Klõpsake dokumendis suvalist kohta.

 2. Dokumendi kogu teksti valimiseks vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Kindla teksti valimine

Saate valida ka kindla sõna, tekstirea või ühe või mitu lõiku.

 1. Asetage kursor selle sõna, lause või lõigu esimese tähe ette, mida soovite valida.

 2. Soovitud teksti valimiseks klõpsake ja hoidke kursorit lohistades all.

Muud võimalused teksti valimiseks

 • Ühe sõna valimiseks topeltklõpsake seda sõna kiiresti.

 • Tekstirea valimiseks asetage kursor rea algusesse ja vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + allanool.

 • Lõigu valimiseks viige kursor lõigu algusesse ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + allanool.

Teksti valimine hiire abil

Teksti valimine dokumendi sisus

Märkused: Terve dokumendi valimiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsku Vali ning siis käsku Vali kõik.

 • Nihutage kursorit tekstist vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel klõpsake käsku kolmekordne.

Valitav üksus

Toiming

Suvaline arv teksti

Klõpsake kohta, kus soovite valikut alustada, hoidke hiire VASAKUT nuppu all ja lohistage kursorit üle teksti, mida soovite valida.

Sõna

Topeltklõpsake Wordis suvalist kohta.

Tekstirida

Nihutage kursor rea vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

Lause

Hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake siis lauses suvalist kohta.

Lõigu

Klõpsake lõigus suvalist kohta.

Mitu lõiku

Viige kursor esimesest lõigust vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel vajutage ja hoidke kursorit üles või alla lohistades all hiire VASAKUT nuppu.

Suur ploki tekst

Klõpsake valiku alguses, liikuge valiku lõppu ja seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni klõpsate valikut, kuhu soovite valiku lõpetada.

Terve dokument

Nihutage kursorit tekstist vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel klõpsake käsku kolmekordne.

Päised ja jalused

Topeltklõpsake Küljendivaade tuhmi päise või jaluse teksti. Nihutage kursor päisest või jalusest vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

All- ja lõpumärkused

Klõpsake all-või lõpumärkuse teksti, nihutage kursorit tekstist vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

Vertikaalne ploki tekst

Hoidke kursorit teksti kohal lohistades all muuteklahvi (ALT).

Tekstiväli või raam

Viige kursor paneeli või tekstivälja äärisele, kuni kursor muutub neljaks nooleks ja seejärel klõpsake nuppu.

Tabelis üksuste valimine

Valitav üksus

Toiming

Lahtri sisu

Klõpsake lahtrit. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Valija seejärel käsku Vali lahter.

Rea sisu

Klõpsake rida. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Valija seejärel käsku Vali rida.

Veeru sisu

Klõpsake veergu. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Valija seejärel käsku Vali veerg.

Mitme lahtri, rea või veeru sisu

Klõpsake lahtrit, rida või veergu ja seejärel hoidke hiire VASAKUT nuppu all, kui lohistate kõik lahtrid, read või veerud, mis sisaldavad soovitud sisu. Kui soovite valida lahtrite, ridade või veergude sisu, mis ei ole üksteise kõrval, klõpsake esimest lahtrit, rida või veergu, vajutage juhtklahvi (CTRL) ja seejärel klõpsake lisalahtreid, ridu või veerge, mis sisaldavad soovitud sisu.

Terve tabeli sisu

Klõpsake tabelit. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Vali ja seejärel klõpsake käsku Vali tabel.

Teksti valimine erinevates kohtades

Saate valida teksti või üksused tabelis, mis ei ole üksteise kõrval. Näiteks saate valida lõigu ühe lehe ja lause teisel lehel.

 1. Valige mõni tekst või üksus tabelis.

 2. Valige juhtklahvi (CTRL) all hoides mis tahes lisatekst või üksus, mida soovite lisada.

Teksti valimine liigendusvaates

Dokumendi kuvamiseks liigendusvaates klõpsake menüüd Vaade ja seejärel klõpsake rühmas dokumendi vaated nuppu Liigendus .

Valitav üksus

Kursori nihutamine

Pealkiri

Liikuge pealkirjast vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

Pealkiri, selle alamrubriik ja kehatekst

Liikuge pealkirjast vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel topeltklõpsake ikooni.

Kehateksti lõik

Lõigust vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

Kehateksti mitu pealkirja või lõiku

Tekstist vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel lohistage üles või alla.

Märkused: 

 • Liigendusvaates, kui klõpsate mõnda lõiku vasakule, valib ühe rea asemel kogu lõigu.

 • Kui valite pealkirja, mis sisaldab ahendatud alamtaseme teksti, valitakse ka ahendatud tekst (kuigi see pole nähtav). Kõik pealkirjas tehtud muudatused (nt teisaldamine, kopeerimine või kustutamine) mõjutavad ka ahendatud teksti.

Teksti valimine klaviatuuri abil

Teksti valimine dokumendi sisus

Märkus.: Terve dokumendi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Valitav üksus

Toiming

Ühe märgi võrra paremale

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + paremnool.

Ühe märgi võrra vasakule

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + vasaknool.

Sõna algusest lõpuni

Paigutage järjepunkt sõna algusesse ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + paremnool.

Sõna lõpust alguseni

Viige kursor sõna lõppu ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + vasaknool.

Rida algusest lõpuni

Vajutage sisestusklahvi (HOME) ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT + END.

Rida lõpust alguseni

Vajutage sisestusklahvi (END) ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT + HOME.

Ühe rea võrra alla

Vajutage sisestusklahvi (END) ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT + allanool.

Ühe rea võrra ülespoole

Vajutage sisestusklahvi (HOME) ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT + ülesnool.

Lõigu algusest lõpuni

Viige kursor lõigu algusse ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + allanool.

Lõigu lõpust alguseni

Viige kursor lõigu lõppu ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + ülesnool.

Dokument lõpust alguseni

Viige kursor dokumendi lõppu ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument algusest lõpuni

Viige kursor dokumendi algusse ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + END.

Akna algusest lõpuni

Viige kursor akna algusse ja vajutage klahvikombinatsiooni ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Kogu dokument

Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Vertikaalne ploki tekst

Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + F8 ja kasutage seejärel NOOLEKLAHVE. Valiku režiimi väljalülitamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Lähim märk

Valimise režiimi sisselülitamiseks vajutage klahvi F8, seejärel vajutage VASAKNOOLt või paremnoolt. valiku režiimi väljalülitamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Sõna, lause, lõik või dokument

Valimise režiimi sisselülitamiseks vajutage klahvi F8 ja seejärel vajutage ühe sõna valimiseks klahvi F8, kaks korda lause valimiseks kolm korda lõigu valimiseks või neli korda dokumendi valimiseks. Valiku režiimi väljalülitamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Tabelis üksuste valimine

Valitav üksus

Toiming

Lahtri sisu paremale

Vajutage tabeldusklahvi (TAB).

Lahtri sisu vasakule

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + TAB.

Külgnevate lahtrite sisu

Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage korduvalt vastavat NOOLEKLAHVI, kuni olete valinud kõigi soovitud lahtrite sisu.

Veeru sisu

Klõpsake veeru ülemist või alumist lahtrit. Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage korduvalt üles-või allanooleklahvi, kuni olete valinud veeru sisu.

Terve tabeli sisu

Klõpsake tabelit ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni ALT + 5 numbriklahvistiku (NUM LOCK väljas).

Terve sõna valimise peatamine

 1. Klõpsake menüü Fail nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt.

 3. Tühjendage jaotises redigeerimise suvandidnupu valimisel ruut Vali automaatselt terve sõna.

Teksti valimine hiire abil

Teksti valimine dokumendi sisus

Märkus.: Terve dokumendi valimiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine käsku Vali ning siis käsku Vali kõik.

  Wordi lindi pilt

 • Nihutage kursorit tekstist vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel klõpsake käsku kolmekordne.

Valitav üksus

Toiming

Suvaline arv teksti

Klõpsake kohta, kus soovite valikut alustada, hoidke hiire VASAKUT nuppu all ja lohistage kursorit üle teksti, mida soovite valida.

Sõna

Topeltklõpsake Wordis suvalist kohta.

Tekstirida

Nihutage kursor rea vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

Lause

Hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake siis lauses suvalist kohta.

Lõigu

Klõpsake lõigus suvalist kohta.

Mitu lõiku

Viige kursor esimesest lõigust vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel vajutage ja hoidke kursorit üles või alla lohistades all hiire VASAKUT nuppu.

Suur ploki tekst

Klõpsake valiku alguses, liikuge valiku lõppu ja seejärel hoidke all tõstuklahvi (SHIFT), kuni klõpsate valikut, kuhu soovite valiku lõpetada.

Terve dokument

Nihutage kursorit tekstist vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel klõpsake käsku kolmekordne.

Päised ja jalused

Topeltklõpsake Küljendivaade tuhmi päise või jaluse teksti. Nihutage kursor päisest või jalusest vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

All- ja lõpumärkused

Klõpsake all-või lõpumärkuse teksti, nihutage kursorit tekstist vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

Vertikaalne ploki tekst

Hoidke kursorit teksti kohal lohistades all muuteklahvi (ALT).

Tekstiväli või raam

Viige kursor paneeli või tekstivälja äärisele, kuni kursor muutub neljaks nooleks ja seejärel klõpsake nuppu.

Tabelis üksuste valimine

Valitav üksus

Toiming

Lahtri sisu

Klõpsake lahtrit. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Valija seejärel käsku Vali lahter.

Rea sisu

Klõpsake rida. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Valija seejärel käsku Vali rida.

Veeru sisu

Klõpsake veergu. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Valija seejärel käsku Vali veerg.

Mitme lahtri, rea või veeru sisu

Klõpsake lahtrit, rida või veergu ja seejärel hoidke hiire VASAKUT nuppu all, kui lohistate kõik lahtrid, read või veerud, mis sisaldavad soovitud sisu. Kui soovite valida lahtrite, ridade või veergude sisu, mis ei ole üksteise kõrval, klõpsake esimest lahtrit, rida või veergu, vajutage juhtklahvi (CTRL) ja seejärel klõpsake lisalahtreid, ridu või veerge, mis sisaldavad soovitud sisu.

Terve tabeli sisu

Klõpsake tabelit. Klõpsake menüü Tabeliriistad alammenüüd Paigutus. Klõpsake jaotises Tabel nuppu Vali ja seejärel klõpsake käsku Vali tabel.

Teksti valimine erinevates kohtades

Saate valida teksti või üksused tabelis, mis ei ole üksteise kõrval. Näiteks saate valida lõigu ühe lehe ja lause teisel lehel.

 1. Valige mõni tekst või üksus tabelis.

 2. Valige juhtklahvi (CTRL) all hoides mis tahes lisatekst või üksus, mida soovite lisada.

Teksti valimine liigendusvaates

Dokumendi kuvamiseks liigendusvaates klõpsake menüüd Vaade ja seejärel klõpsake rühmas dokumendi vaated nuppu Liigendus .

Valitav üksus

Kursori nihutamine

Pealkiri

Liikuge pealkirjast vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

Pealkiri, selle alamrubriik ja kehatekst

Liikuge pealkirjast vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel topeltklõpsake ikooni.

Kehateksti lõik

Lõigust vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja klõpsake siis nuppu.

Kehateksti mitu pealkirja või lõiku

Tekstist vasakule, kuni kursor muutub paremale osutavaks nooleks, ja seejärel lohistage üles või alla.

Märkused: 

 • Liigendusvaates, kui klõpsate mõnda lõiku vasakule, valib ühe rea asemel kogu lõigu.

 • Kui valite pealkirja, mis sisaldab ahendatud alamtaseme teksti, valitakse ka ahendatud tekst (kuigi see pole nähtav). Kõik pealkirjas tehtud muudatused (nt teisaldamine, kopeerimine või kustutamine) mõjutavad ka ahendatud teksti.

Teksti valimine klaviatuuri abil

Teksti valimine dokumendi sisus

Märkus.: Terve dokumendi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Valitav üksus

Toiming

Ühe märgi võrra paremale

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + paremnool.

Ühe märgi võrra vasakule

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + vasaknool.

Sõna algusest lõpuni

Paigutage järjepunkt sõna algusesse ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + paremnool.

Sõna lõpust alguseni

Viige kursor sõna lõppu ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + vasaknool.

Rida algusest lõpuni

Vajutage sisestusklahvi (HOME) ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT + END.

Rida lõpust alguseni

Vajutage sisestusklahvi (END) ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT + HOME.

Ühe rea võrra alla

Vajutage sisestusklahvi (END) ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT + allanool.

Ühe rea võrra ülespoole

Vajutage sisestusklahvi (HOME) ja seejärel klahvikombinatsiooni SHIFT + ülesnool.

Lõigu algusest lõpuni

Viige kursor lõigu algusse ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + allanool.

Lõigu lõpust alguseni

Viige kursor lõigu lõppu ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + ülesnool.

Dokument lõpust alguseni

Viige kursor dokumendi lõppu ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + HOME.

Dokument algusest lõpuni

Viige kursor dokumendi algusse ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + END.

Akna algusest lõpuni

Viige kursor akna algusse ja vajutage klahvikombinatsiooni ALT + CTRL + SHIFT + PAGE DOWN.

Kogu dokument

Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + A.

Vertikaalne ploki tekst

Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + SHIFT + F8 ja kasutage seejärel NOOLEKLAHVE. Valiku režiimi väljalülitamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Lähim märk

Valimise režiimi sisselülitamiseks vajutage klahvi F8, seejärel vajutage VASAKNOOLt või paremnoolt. valiku režiimi väljalülitamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Sõna, lause, lõik või dokument

Valimise režiimi sisselülitamiseks vajutage klahvi F8 ja seejärel vajutage ühe sõna valimiseks klahvi F8, kaks korda lause valimiseks kolm korda lõigu valimiseks või neli korda dokumendi valimiseks. Valiku režiimi väljalülitamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Tabelis üksuste valimine

Valitav üksus

Toiming

Lahtri sisu paremale

Vajutage tabeldusklahvi (TAB).

Lahtri sisu vasakule

Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT + TAB.

Külgnevate lahtrite sisu

Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage korduvalt vastavat NOOLEKLAHVI, kuni olete valinud kõigi soovitud lahtrite sisu.

Veeru sisu

Klõpsake veeru ülemist või alumist lahtrit. Hoidke all tõstuklahvi (SHIFT) ja vajutage korduvalt ülesnoolt või allanooleklahvi, kuni olete valinud veeru sisu.

Terve tabeli sisu

Klõpsake tabelit ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni ALT + 5 numbriklahvistiku (NUM LOCK väljas).

Terve sõna valimise peatamine

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Wordi suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt.

 3. Tühjendage jaotises redigeerimise suvandidruut Vali valimisel automaatselt terve sõna.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×