Teksti või WordArt-objekti täite, kontuuri või efekti lisamine või kustutamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Teksti või WordArt-objekti ilme muutmiseks saate selle täidet, kontuuri või lisada efekte, nt varjud, peegeldused, sära, või ruumiline (3-D) pöördeid või kaldlõikeid. PowerPointi, saate neid muudatusi teha ka ühel slaidil.

Mis on täite, kontuuri või efekti?

Täide on WordArt-teksti või PowerPointi slaidi teksti tähed sisemuse. Kui muudate täitevärvi teksti, saate ka lisada tekstuuri, pildi või astmiku täitke. Astmik on värvid ja varjud, tavaliselt ühelt värvilt teisele või ühest varju teise varju sama värvi järkjärgulise jada.

SmartArt-pilt ühtlase täite ja astmiktäite kujundiga

Liigenduse on iga märgi teksti või WordArt-objekti ümber. Kui teksti liigenduse muutmiseks saate reguleerida värv, jämedus ja joone laad.

Efekti lisab sügavust või teksti WordArt-objekti või slaidi teksti. Saate lisada teksti Excel, Outlook, Word ja PowerPoint kombinatsioone.

Saate ka teksti vormindada WordArt-objekti või slaidi abil või Outlooki, klõpsake menüü sõnumjaotises Põhitekst suvandid vahekaardil Avaleht jaotises Font soovitud suvandid.

Lisateabe saamiseks valige järgmisest loendist ripploendis soovitud suvand.

 1. Valige WordArt-objekti täite lisada soovitud tekst.

  NB!: WordArt-objekti lisamine Exceli töölehele, peate esmalt tekstivälja lisamine. Lisamiseks tekstivälja, klõpsake menüü Lisa jaotises tekst nuppu Tekstivälija lohistage tekstivälja joonistamiseks. Tippige tekstiväljale tekst ja seejärel järgige juhiseid.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstitäidekõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  The Format tab under Drawing Tools

  Märkused: 

  • Kui te ei näe menüüd Joonistusriistad või Vorming , siis veenduge, et valitud teksti WordArt-objekti. Peate teksti menüü Vorming avamiseks topeltklõpsake.

  • Lisage või Täitevärvi muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Te ei soovi värvi valimiseks klõpsake käsku Täiteta.
   Täitetaklõpsamisel teksti ei ole nähtav kui varem lisatud liigenduse teksti.
   Ei ole kujunduse värvidvärvi muutmiseks klõpsake nuppu Veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma kohandatud vahekaarti Kohandatud värvide ja värvide Standard värvi menüü ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundus.

  • Lisamiseks või muutmiseks pilttäite, klõpsake käsku pilt, otsige üles soovitud kausta, mis sisaldab pilti, mida soovite kasutada, klõpsake pildifaili ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.
   Kui-pidev tekstilõigule teksti valimine ja rakendamine pilttäite, iga üksiku valiku täidetakse kogu pilti. Pildi jooksul korrata, teksti Valikud.

  • Lisamiseks või muutmiseks Astmiktäite, valige käsk astmikja klõpsake astmiku variatsioonide, mida soovite.
   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikkeja valige soovitud suvandid.

  • Lisamiseks või muutmiseks täide tekstuuri, valige käsk tekstuurja seejärel klõpsake tekstuuri, mida soovite.
   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuurideja seejärel valige soovitud suvandid.

Märkus.: Pilt ja tekstuur täited WordArt-objektide puhul pole Wordis saadaval.

Lehe algusse

 1. Valige WordArt-objekti, mille soovite lisada liigenduse teksti.
  Teksti mitmes kohas sama kontuuri lisamiseks valige esimene tekstilõik ning seejärel vajutage ja hoidke muude tekstilõigule teksti valimise ajal all klahvi CTRL.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Teksti kontuurkõrval asuvat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest:
  The Format tab under Drawing Tools
  kui te ei näe menüü Joonistusriistad või Menüüd Vorming , veenduge, et valitud teksti WordArt-objekti. Peate paremklõpsake WordArt-objekti avamiseks menüü Vorming .

  • Lisada või muuta mõne kontuuri värvi, klõpsake soovitud värvi. Te ei soovi värvi valimiseks käsku Kontuurita.
   Ei ole kujunduse värvidvärvi muutmiseks klõpsake käsku Veel kontuurivärve, ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma kohandatud vahekaarti Kohandatud värvide ja värvide on värvi Standardse menüü ei värskendata, kui muudate hiljem dokumendi kujundus.

  • Lisada või muuta kontuuri paksus, osutage käsule paksusja seejärel klõpsake nuppu paksus, mida soovite.
   Paksus kohandamiseks klõpsake käsku Veel joonija valige soovitud suvandid.

  • Lisada või muuta kontuuri või kriipsjooneks, osutage käsule kriipsudja klõpsake seejärel soovitud laadi.
   Laadi kohandamiseks klõpsake käsku Veel joonija valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

 1. Valige tekst, klõpsake WordArt-objekti, mida soovite efekti lisada.
  Teksti mitmes kohas sama efekti lisamiseks valige soovitud esimene tekstilõik, ning seejärel vajutage ja hoidke muude tekstilõigule teksti valimise ajal all klahvi CTRL.

 2. Klõpsake Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektidja tehke ühte järgmistest:
  The Format tab under Drawing Tools
  kui te ei näe Menüü Joonistusriistad või Vorming vahekaartide, veenduge, et valitud teksti WordArt-objekti. Võib olla vaja WordArt-objekti avamiseks paremklõpsake menüü Vorming .

  • Lisamiseks või muutmiseks varju, valige käsk varija klõpsake soovitud varju.
   Varjustuse kohandamiseks klõpsake käsku Varjustussuvandidja valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige Peegeldus ja klõpsake seejärel soovitud peegeldusvarianti.

  • Lisamiseks või muutmiseks sära, valige käsk säraja klõpsake seejärel soovitud säravarianti.
   Säravärvide kohandamiseks klõpsake käsku Veel säravärveja valige soovitud värv. Muuta värvi, mida ei ole kujunduse värvidklõpsake nuppu Veel värveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud kohandatud värve ja värvid vahekaardil Standardne on Kui muudate hiljem dokumendi kujundusei värskendata.

  • Pöörata teksti ilme sügavus lisamise või muutmisega serva, osutage käsule viltuneja klõpsake seejärel soovitud kaldlõiget, mida soovite.
   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake 3-D suvandite, ja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Lisamiseks või muutmiseks 3-D pööre, valige käsk 3-D pööreja klõpsake 3-D soovitud pöördenurk.
   3-D pöörde kohandamiseks klõpsake käsku 3-D pöörde suvandidja valige soovitud suvandid.

  • Lisada või muuta vääne või tee teksti, osutage käsule muuta, ja klõpsake vääne või tee, mida soovite.

Märkus.: Mitme üksikefekti lisamisega kohandatud efekti loomiseks korrake juhist 2.

Lehe algusse

 1. Valige tekst, klõpsake WordArt-objekti, mida soovite kustutada täite kaudu.
  Mitmele tekstilõigule teksti sama täite kustutamiseks klõpsake selle esimene tekstilõik, ning seejärel vajutage ja juhtklahvi saate soovitud teksti.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstitäidekõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest:
  The Format tab under Drawing Tools
  kui te ei näe Menüü Joonistusriistad või Vormingu vahekaardid, veenduge, et valitud teksti WordArt-objekti. Peate paremklõpsake WordArt-objekti avamiseks menüü Vorming .

  • Täitevärvi, pilt- või tekstuurtäide kustutamiseks valige muu täide tüüp.
   Täitetaklõpsamisel teksti ei ole nähtav kui varem lisatud liigenduse teksti.

  • Astmiktäite kustutamiseks valige käsk astmikja klõpsake Ei astmiku.

Lehe algusse

 1. Valige tekst, klõpsake WordArt-objekti, mida soovite kustutada liigenduse põhjal.
  Sama kontuuri mitmele tekstilõigule teksti kustutamiseks klõpsake soovitud esimene tekstilõik, ning seejärel vajutage ja juhtklahvi saate soovitud teksti.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Teksti kontuurkõrval asuvat noolt ja siis käsku Kontuurita.
  The Format tab under Drawing Tools
  kui te ei näe menüüd Joonistusriistad või Vorming , veenduge, et valitud teksti WordArt-objekti. Peate paremklõpsake WordArt-objekti avamiseks menüü Vorming .

Lehe algusse

 1. Valige tekst, klõpsake WordArt-objekti, mida soovite animatsiooni kustutada.
  Sama mõju mitmele tekstilõigule teksti kustutamiseks klõpsake selle esimene tekstilõik, ning seejärel vajutage ja juhtklahvi saate soovitud teksti.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektidkõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest:
  The Format tab under Drawing Tools
  kui te ei näe menüü Joonistusriistad või Menüüd Vorming , veenduge, et valitud teksti WordArt-objekti. Peate paremklõpsake WordArt-objekti avamiseks menüü Vorming .

  • Teksti varju kustutamiseks valige käsk varija klõpsake käsku Varjuta.

  • Teksti peegelduse kustutamiseks valige käsk peegeldusja klõpsake käsku Peegelduseta.

  • Tekstile sära kustutamiseks valige käsk säraja klõpsake käsku Särata.

  • Tekstile serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõigeja klõpsake käsku Viltuseta.

  • Tekstile 3-D pöörde kustutamiseks valige käsk 3-D pööreja klõpsake käsku Pööramiseta.

  • Teksti kustutamiseks tee või vääne, osutage käsule muuta, ja klõpsake Ei muuta.

   Märkused: 

   • Kui olete lisanud mitu üksikefekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks 2.

   • Kõigi efektide kustutamiseks korraga Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu veel nuppu Nupp Rohkem ja seejärel klõpsake nuppu Eemalda WordArt-objekti.

Lehe algusse

 • Valige WordArt-objekti, mille soovite eemaldada, ja vajutage kustutusklahvi.

  Näpunäide.: Veenduge, et valite kogu WordArt-objekti, mitte ainult WordArt-objekti sees asuva teksti. Kui valitud on kogu WordArt-objekti, ümbritseb ühtlase ääris. Kui WordArt-objekti sees olev tekst on valitud, ääris on soovitud kriipsjoontega.

Lehe algusse

Lisateabe saamiseks valige järgmisest loendist ripploendis soovitud suvand.

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige tekst, WordArt-objekti või PowerPointi slaidil, millele soovite täite lisada.

  Sama täite lisamiseks mitmes kohas teksti, valige soovitud esimene tekstilõik, ning seejärel vajutage ja hoidke muude tekstilõigule teksti valimise ajal all klahvi CTRL.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstitäidekõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Lisage või Täitevärvi muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Te ei soovi värvi valimiseks klõpsake käsku Täiteta.

   Kui klõpsate käsku Täiteta, pole nähtavad teksti, v.a juhul, kui varem lisatud liigenduse teksti.

   Kui kasutada värvi, mida pole rakenduse kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake soovitud värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Kui valite noncontinuous tekstilõigule teksti ja rakendada pilttäite, sisestatakse iga üksiku valiku kogu pilti. Pildi jooksul korrata, teksti Valikud.

  • Lisamiseks või muutmiseks Astmiktäite, valige käsk astmikja klõpsake astmiku variatsioonide, mida soovite.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikkeja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Lisamiseks või muutmiseks täide tekstuuri, valige käsk tekstuurja seejärel klõpsake tekstuuri, mida soovite.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuuridja valige soovitud suvandid.

Kui kasutate Wordis ja Outlookis

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mida soovite täite lisada.

 2. WordArt-objektide tööriistad, klõpsake menüü Vorming jaotises WordArt- laadid nuppu Kujundi täideja seejärel tehke ühte järgmistest.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Lisage või Täitevärvi muutmiseks klõpsake soovitud värvi. Te ei soovi värvi valimiseks klõpsake käsku Täiteta.

   Kui klõpsate käsku Täiteta, pole nähtavad teksti, v.a juhul, kui varem lisatud liigenduse teksti.

   Kui kasutada värvi, mida pole rakenduse kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel täitevärve. Seejärel klõpsake soovitud värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Kui valite noncontinuous tekstilõigule teksti ja rakendada pilttäite, sisestatakse iga üksiku valiku kogu pilti. Pildi jooksul korrata, teksti Valikud.

  • Lisamiseks või muutmiseks Astmiktäite, valige käsk astmikja klõpsake astmiku variatsioonide, mida soovite.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikkeja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Lisamiseks või muutmiseks täide tekstuuri, valige käsk tekstuurja seejärel klõpsake tekstuuri, mida soovite.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuuridja valige soovitud suvandid.

  • Kui soovite lisada või muuta mustri, klõpsake mustrija valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige tekst, WordArt-objekti või PowerPointi slaidil, millele soovite lisada liigenduse.

  Teksti mitmes kohas sama kontuuri lisamiseks valige esimene tekstilõik ning seejärel vajutage ja hoidke muude tekstilõigule teksti valimise ajal all klahvi CTRL.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Teksti kontuurkõrval asuvat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Lisada või muuta mõne kontuuri värvi, klõpsake soovitud värvi. Te ei soovi värvi valimiseks käsku Kontuurita.

   Kui soovite kasutada värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel kontuurivärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Lisada või muuta kontuuri paksus, osutage käsule paksusja seejärel klõpsake nuppu paksus, mida soovite.

   Paksus kohandamiseks klõpsake käsku Veel joonija valige soovitud suvandid.

  • Lisada või muuta kontuuri või kriipsjooneks, osutage käsule kriipsudja klõpsake seejärel soovitud laadi.

   Laadi kohandamiseks klõpsake käsku Veel joonija valige soovitud suvandid.

Kui kasutate Wordis ja Outlookis

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mille soovite lisada liigenduse.

 2. WordArt-objektide tööriistad, klõpsake menüü Vorming jaotises WordArt- laadid nuppu Kujundi kontuurja seejärel tehke ühte järgmistest:

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

  • Lisada või muuta mõne kontuuri värvi, klõpsake soovitud värvi. Te ei soovi värvi valimiseks käsku Kontuurita.

   Kui soovite kasutada värvi, mida pole kujunduse värvid hulgas, klõpsake käsku Veel kontuurivärve. Seejärel klõpsake meelepärast värvi vahekaardil Standardne või segage soovitud värvitoon kokku vahekaardil Kohandatud. Kohandatud värve ja vahekaardil Standardne leiduvaid värve ei värskendata, kui otsustate dokumendi kujundus hiljem muuta.

  • Lisada või muuta kontuuri paksus, osutage käsule paksusja seejärel klõpsake nuppu paksus, mida soovite.

   Paksus kohandamiseks klõpsake käsku Veel joonija valige soovitud suvandid.

  • Lisada või muuta kontuuri või kriipsjooneks, osutage käsule kriipsudja klõpsake seejärel soovitud laadi.

   Laadi kohandamiseks klõpsake käsku Veel joonija valige soovitud suvandid.

  • Kui soovite lisada või muuta, klõpsake mustrija valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige tekst, WordArt-objekti või PowerPointi slaidil, millele soovite efekti lisada.

  Teksti mitmes kohas sama efekti lisamiseks valige soovitud esimene tekstilõik, ning seejärel vajutage ja hoidke muude tekstilõigule teksti valimise ajal all klahvi CTRL.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektidja tehke siis ühte järgmistest:

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Varju lisamiseks või muutmiseks valige Vari ja klõpsake seejärel soovitud varjuvarianti.

   Varjustuse kohandamiseks klõpsake käsku Varjustussuvandidja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Peegelduse lisamiseks või muutmiseks valige Peegeldus ja klõpsake seejärel soovitud peegeldusvarianti.

  • Sära lisamiseks või muutmiseks valige Sära ja klõpsake seejärel soovitud säravarianti.

   Säravärvide kohandamiseks klõpsake käsku Veel säravärveja valige soovitud värv. Muuta värvi, mida ei ole kujunduse värvidklõpsake nuppu Veel värveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud kohandatud värve ja värvid vahekaardil Standardne on Kui muudate hiljem dokumendi kujundusei värskendata.

  • Pöörata teksti ilme sügavus lisamise või muutmisega serva, osutage käsule viltuneja klõpsake seejärel soovitud kaldlõiget, mida soovite.

   Kaldlõike kohandamiseks klõpsake käsku Ruumilise efekti suvandid ja valige soovitud suvandid.

  • Lisamiseks või muutmiseks 3-D pööre, valige käsk 3-D pööreja klõpsake 3-D soovitud pöördenurk.

   3-D pöörde kohandamiseks klõpsake 3-D pöörde suvandidja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Lisada või muuta vääne või tee teksti, osutage käsule muuta, ja klõpsake vääne või tee, mida soovite.

Märkus.: Mitme üksikefekti lisamisega kohandatud efekti loomiseks korrake juhist 2.

Kui kasutate Wordis ja Outlookis

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mida soovite efekti lisada.

 2. WordArt-objektide tööriistad, menüü Vorming tehke ühte järgmistest.

  Jaotiste Varjuefektid ja Ruumilised efektid pildid

  • Lisamiseks või muutmiseks varju, jaotises Varjuefektid nuppu Varjuefektidja seejärel klõpsake soovitud varju.

   Varju värvi kohandamiseks valige käsk Vari värvja valige soovitud värv.

   Ei ole kujunduse värvidvärvi muutmiseks klõpsake nuppu Veel värve vari, ja seejärel kas klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma kohandatud vahekaarti Kohandatud värvide ja värvide on Standardne värvi Kui muudate hiljem dokumendi kujundusmenüü ei värskendata.

  • 3-D efekti lisamine nuppu 3-D efektid, klõpsake teise 3-D efektidja seejärel valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige tekst, WordArt-objekti või PowerPointi slaidil, millele soovite kustutada täite kaudu.

  Sama täite mitmele tekstilõigule teksti kustutamiseks valige esimene tekstilõik ja seejärel saate soovitud teksti juhtklahvi.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstitäidekõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Täitevärvi, pilt- või tekstuurtäide kustutamiseks valige muu täide tüüp.

   Kui klõpsate käsku Täiteta, pole nähtavad teksti, v.a juhul, kui varem lisatud liigenduse teksti.

  • Astmiktäite kustutamiseks valige käsk astmikja klõpsake Ei astmiku.

Kui kasutate Wordis ja Outlookis

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mida soovite kustutada täite kaudu.

 2. WordArt-objektide tööriistad, klõpsake menüü Vorming jaotises WordArt- laadid nuppu Kujundi täideja seejärel klõpsake käsku Täiteta.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige tekst, WordArt-objekti või PowerPointi slaidil, millele soovite kustutada liigenduse põhjal.

  Sama kontuuri mitmele tekstilõigule teksti kustutamiseks valige esimene tekstilõik ja seejärel saate soovitud teksti juhtklahvi.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Teksti kontuurkõrval asuvat noolt ja siis käsku Kontuurita.

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

Kui kasutate Wordis ja Outlookis

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mida soovite kustutada liigenduse põhjal.

 2. WordArt-objektide tööriistad, klõpsake menüü Vorming jaotises WordArt- laadid nuppu Kujundi kontuurja siis käsku Kontuurita.

  WordArt-riistade menüü Vorming pilt

Lehe algusse

Kui kasutate Excel või PowerPoint

 1. Valige tekst, WordArt-objekti või PowerPointi slaidil, millele soovite animatsiooni kustutada.

  Sama mõju mitmele tekstilõigule teksti kustutamiseks valige esimene tekstilõik ja seejärel juhtklahvi saate soovitud teksti.

 2. Menüü Joonistusriistadmenüü Vorming jaotises WordArt-laadid nuppu Tekstiefektidkõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  Joonistusriistade vahekaart Vorming

  • Teksti varju kustutamiseks valige käsk varija klõpsake käsku Varjuta.

  • Teksti peegelduse kustutamiseks valige käsk peegeldusja klõpsake käsku Peegelduseta.

  • Tekstile sära kustutamiseks valige käsk säraja klõpsake käsku Särata.

  • Tekstile serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõigeja klõpsake käsku Viltuseta.

  • Tekstile 3-D pöörde kustutamiseks valige käsk 3-D pööreja klõpsake käsku Pööramiseta.

  • Teksti kustutamiseks tee või vääne, osutage käsule muuta, ja klõpsake Ei muuta.

Märkus.: Kui olete lisanud mitu üksikefekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks 2.

Kui kasutate Wordis ja Outlookis

 1. Klõpsake WordArt-objekti, mida soovite kustutada efekti kaudu.

 2. WordArt-objektide tööriistad, menüü Vorming tehke ühte järgmistest.

  Jaotiste Varjuefektid ja Ruumilised efektid pildid

  • Jaotises Varjuefektid varju kustutamiseks nuppu Varjuefektidja valige Ei varjuefekti.

  • 3-D efekti kustutamine, nuppu 3-D efektid, klõpsake teise 3-D efektidja seejärel klõpsake nuppu Avalda 3-D.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×