Animatsioon, video ja heli

Teksti või objektide animeerimine

Teksti või objektide animeerimine

Saate oma PowerPointi esitluses animeerida teksti, pilte, kujundeid, tabeleid, SmartArti graafikat ja muid objekte.

Efektide abil saate objekti kuvada, kaotada või teisaldada. Nende abil saate muuta objekti suurust või värvi.

PowerPoint 2013

1:54

Sellel teemal leiate ka video teksti animeerimise kohta.

Näpunäide.: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

Esitluses tekstile, piltidele, kujunditele ja muule animatsioonide lisamine

 1. Valige objekt või tekst, mille soovite animeerida.

 2. Valige Animatsioonid ja valige animatsioon.

 3. Valige Efektisuvandid ja valige efekt.

Animatsioonide ja efektide haldamine

Animatsioonide käivitamiseks on esitluses mitmeid võimalusi:

 • Klõpsamisel: Animatsioon käivitatakse slaidi klõpsamisel.

 • Koos eelmisega: Animatsioon esitatakse samal ajal kui järjestuses eelmine animatsioon.

 • Pärast eelmist: Animatsioon esitatakse kohe pärast eelmist animatsiooni.

 • Kestus: Efekti pkendamine või lühendamine.

 • Viivitus: Efekt käivitatakse mõne aja pärast.

Animatsioonile täiendavate efektide lisamine

 1. Valige animatsiooniga objekt või tekst.

 2. Valige Lisa animatsioon ja valige üks.

Animatsioonide järjestuse muutmine

 1. Valige soovitud animatsiooni marker.

 2. Valige soovitud suvand:

  • Nihuta varasemaks: Nihutage animatsiooni järjestus järjekorras varasemaks.

  • Nihuta hilisemaks: Nihutage animatsiooni järjestus järjekorras hilisemaks.

Rühmitatud objektidele animatsiooni lisamine

Saate lisada animatsiooni rühmitatud objektidele, tekstile ja muule.

 1. Vajutage klahvi Ctrl ja valige soovitud objektid.

 2. Valige objektide rühmitamiseks Vorming > Rühmitamine > Rühmita.

 3. Valige Animatsioonid ja valige animatsioon.

Animatsiooni lisamine objektile

 1. Valige objekt, mille soovite animeerida.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioon nuppu Rohkem Nupp „Rohkem“ ja valige soovitud animatsiooniefekt.

  Menüü Animatsioonid jaotis Animatsioon.

  Kuvatakse populaarseimad tulemused. Rohkemate võimaluste vaatamiseks klõpsake galerii allservas nuppu Veel.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Efekti kiirus on määratletud sättega Kestus.

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Sisestage menüü Animatsioonid jaotise Ajastus käsu Kestus väljale efekti kestuseks soovitud sekundite arv.

  PowerPointi animatsiooniefektide kestuse suvand

  (Maksimaalne: 59 sekundit. Minimaalne: 0,01 sekundit. Saate kestuse ise tippida või kasutada standard astmelise väärtuse valimiseks üles- või allanoolt.)

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Avage menüü Animatsioonid jaotis Ajastus ning valige käsu Algus loendist üks allpool kirjeldatud valikutest.

  Animatsioonide käivitamissuvandid rakenduses PowerPoint

  Valik

  Animatsiooniefekti käivitamine

  Klõpsamisel

  Kui klõpsate slaidil

  Koos eelmisega

  Loendi eelmise animatsiooniefektiga samaaegselt. (Üks klõps käivitab samaaegselt kaks või enam animatsiooniefekti.)

  Pärast eelmist

  Kohe pärast seda, kui viimane animatsiooniefekt lõpetab esitamise. (Selle animatsiooniefekti käivitamiseks ei ole vaja rohkem klõpsata.)

Käsk Viivitus määratleb aja, millal kindel animatsiooniefekt käivitub — kas pärast klõpsamist või pärast eelneva animatsiooniefekti lõppu.

 1. Valige slaidil animatsiooniefekt, mida soovite muuta.

 2. Määrake vahekaardi Animatsioonid jaotise Ajastus suvandid väljal Viivitus aeg sekundites.

PowerPointi animatsiooniefektide viivitussuvand

Animatsiooniefektide järjestuse muutmiseks slaidil tehke järgmist.

 1. Avage animatsioonipaan. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Animatsioonipaan.

 2. Valige animatsioonipaanil animatsiooniefekt, mille järjestust soovite muuta.

 3. Klõpsake menüülindil menüüs Animatsioonid jaotises Ajastus nuppu Muuda animatsioonijärjekorda ja valige üks järgmistest käskudest.

  Animatsioonide ajastussuvandid rakenduses PowerPoint
  • Efekti ühe koha võrra animatsioonijärjekorras üles liigutamiseks valige Nihuta varasemaks.

  • Efekti ühe koha võrra animatsioonijärjekorras alla liigutamiseks valige Nihuta hilisemaks.

  Vajadusel saate käske valida mitu korda, et liigutada valitud efekt sobivasse kohta animatsioonijärjekorras.

Objekti animeerimisel kuvatakse objektist vasakul väike number, mis viitab animatsiooniefekti olemasolule ja selle järjestusele praeguse slaidi animatsioonijärjekorras.

 1. Valige animatsiooni number, mille soovite eemaldada.

 2. Vajutage klaviatuuril kustutusklahvi (Delete).

Põhjalikuma teabe saamiseks lugege teemat Animatsiooniefektide muutmine, eemaldamine või väljalülitamine.

 1. Valige tekst või objekt, millele soovite mitu animatsiooniefekti lisada.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Täiustatud animatsioon nuppu Lisa animatsioon.

  Menüü Animatsioonid jaotis Täiustatud animatsioonid.

Pärast ühe või mitme animatsiooniefekti lisamist kontrollige, et need töötavad. Tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Eelvaade nuppu Eelvaade.

  Menüü Animatsioonid jaotis Eelvaade.

Mitmele objektile sama animatsiooniefekti ükshaaval käsitsi lisada pole mõistlik. Animatsioonide ühelt objektilt teisele kopeerimiseks saate kasutada animatsioonipintslit. Täpsema teabe ja tutvustava lühivideo leiate teemast Animatsioonide paljundamine animatsioonipintsliga.

Animatsioonipintsel kuvatakse animatsiooniefektide tööriistaribal, kui slaidil on valitud (aktiivne) mõni animatsiooniefektiga üksus

Animatsiooniefekti rakendamine

 1. Valige tekst või objekt, mille soovite animeerida.

  Selles kontekstis on „objekt“ mis tahes asi slaidil, nt pilt, diagramm või tekstiväli. Slaidil objekti valimisel kuvatakse objekti ümber suurusepidemed.

 2. Valige soovitud animatsiooniefekt menüülindi Animatsioonid jaotise Animatsioonid loendist Animeeri.

  Sisseehitatud animatsioonid

  Kui teie valitud objekt on tekstiväli, on loendis Animeeri igale animatsioonitüübile kaks varianti.

  • Kõik korraga. Animatsioon esitatakse kogu tekstile samaaegselt.

  • 1. taseme lõikude kaupa. Animatsioon esitatakse kordamööda igale tekstivälja lõigule.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

 • Valige tekst või objekt, millelt soovite animatsiooniefekti eemaldada.

 • Valige menüü Animatsioonid jaotise Animatsioonid loendist Animeeri käsk Animatsioonita.

Põhjalikuma teabe saamiseks lugege teemat Animatsiooniefektide muutmine, eemaldamine või väljalülitamine.

Saate luua ja rakendada kohandatud animatsiooni, et paremini reguleerida kuidas ning millal efektid rakenduvad. Näiteks saate panna teksti kasvama, hajuma, pöörlema või virvendama ning saate määrata animatsiooni, tänu millele kuulete pildi ilmumisel aplausi. Saate rakendada mitu animatsiooni, et saaksite panna tekstirea heliga või helita sisse lendama, ja seejärel välja lendama. Lisaks valmiskombinatsioonidele saate kasutada rõhutust, sisenemis- ja väljumisefektide suvandeid või kohandatud liikumisteid.

Kohandatud animatsioone saate luua tööpaanil Kohandatud animatsioon, mis kuvab animatsiooniefekti kohta olulist teavet, sh efektitüüp, mitmete efektide järjestus üksteise suhtes ja efekti alla kuuluva teksti osa suurus.

Oma animatsiooni tööpaan

1. Ikoonid näitavad animatsiooniefektide ajastust teiste slaidi sündmuste suhtes. Valikute hulka kuuluvad järgmised.

 • Alusta klõpsamisel (hiireikoon, kuvatud siin). Animatsiooniefekt algab slaidi klõpsamisel.

 • Alusta koos eelmisega (ikoonita). Animatsiooniefekt algab loendis oleva eelmise efektiga samaaegselt (st ühe klõpsuga aktiveeritakse mitu animatsiooniefekti).

 • Alusta pärast eelmist (kellaikoon). Animatsiooniefekt algab kohe pärast loendis oleva eelmise efekti lõppu (st, et järgmise efekti käivitamiseks pole vaja uuesti klõpsata).

2. Menüüikooni (allanool) kuvamiseks valige loendist üksus ja seejärel klõpsake menüü avamiseks ikooni.

3. Numbrid märgivad animatsiooniefektide esitamise järjestust. Numbrid vastavad ka vaates „Tavaline“ tööpaanil Oma animatsioon kuvatud animeeritud üksustega seotud siltidele.

4. Ikoonid tähistavad animatsiooniefekti tüüpi. Selles näites on tegemist efektiga Rõhutus.

Animeeritud üksused on slaidil märgitud mitteprinditavate nummerdatud siltidega. Silt vastab tööpaani Oma animatsioon loendis toodud efektidele. Silt kuvatakse teksti või objekti küljel. Silt kuvatakse ainult tavavaates koos tööpaaniga Oma animatsioon.

Office PowerPoint 2007-s kohandatud animatsiooniefekti rakendamiseks tehke järgmist.

 1. Valige tekst või objekt, mille soovite animeerida.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioonid nuppu Oma animatsioon.

 3. Klõpsake tööpaanil Oma animatsioon käsku Lisa efekt, seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Teksti või objekti efektiga sisenemiseks liikuge kursoriga jaotisele Sisenemine ning klõpsake efekti.

  • Slaidil olemasolevale tekstile või objektile efekti (nt efekti Tiirlemine) lisamiseks viige kursor jaotisele Rõhutus ning klõpsake efekti.

  • Teksti või objekti efektiga väljumiseks liikuge kursoriga jaotisele Väljumine ning klõpsake efekti.

  • Tekstile või objektile kindla liikumismustriga efekti lisamiseks liikuge kursoriga jaotisele Liikumisteed ja klõpsake mustrit.

 4. Et määrata, kuidas efekti tekstile või objektile rakendada, paremklõpsake loendis Oma animatsioon kohandatud animatsiooniefekti, ja klõpsake kiirmenüüs käsku Efektisuvandid.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Teksti sätete määramiseks klõpsake vahekaartidel Efekt, Ajastus ja Teksti animeerimine soovitud suvandeid.

  • Objekti sätete määramiseks klõpsake vahekaartidel Efekt ja Ajastus soovitud suvandeid.

Efektid kuvatakse sisestamise järjekorras loendis Oma animatsioon.

Animatsiooniefektidega täpploenditekstile heliefektide lisamiseks järgige alltoodud juhiseid. Esialgu näeb teie slaid välja umbes selline.

Slaid sisaldab sisenemis- ja väljumisefekte

Paan Oma animatsioon näeb välja umbes selline.

Tööpaan „Oma animatsioon“, millel on kuvatud sisenemis- ja väljumisefektid

Tehke järgmist.

 1. Klõpsake paani Oma animatsioon loendis Oma animatsioon esimese tekstipunkti jaoks valitud animatsiooniefekti kõrval (paremal) olevat noolt ja siis valikut Efektisuvandid.

  Efektisuvandid

 2. Vahekaardi Efekt jaotise Täiustused loendis Heli toimige järgmiselt.

  • Valige heli.

  • Heli lisamiseks failist valige Muu heli ja seejärel otsige välja helifail, mida soovite kasutada.

 3. Korrake juhiste 1 ja 2 toiminguid iga tekstipunkti jaoks, millele heliefekti lisada soovite.

Pärast ühe või mitme animatsiooniefekti lisamist kontrollige, et need töötavad. Tehke järgmist.

 • Klõpsake tööpaani Oma animatsioon allservas nuppu Esita.

Animatsiooniefektide testimiseks klõpsake nuppu Esita

Animatsiooni rakendamine

 1. Valige slaidil objekt või tekst, mille soovite animeerida.

  Selles kontekstis on „objekt“ mis tahes asi slaidil, nt pilt, diagramm või tekstiväli. Slaidil objekti valimisel kuvatakse objekti ümber suurusepidemed. (Animatsiooni puhul on objekt ka tekstivälja lõik, kuid seda valides puuduvad sellel suurusepidemed. Selle asemel on suurusepidemed tervel tekstiväljal.)

 2. Avage lindi menüüs Animatsioonid animatsioonide galerii ja valige soovitud animatsioon.

  Animatsioonide galerii suvandid PowerPoint Online'is
 3. Saadaolevate suvandite hulgast valimiseks avage menüü Animatsioonid loend Efektisuvandid. Efektisuvandid on saadaval tekstile või animatsiooni suuna või erksuse valimiseks. (Kõigil animatsioonidel ei ole efektisuvandeid.)

 4. Animatsiooni eelvaate kuvamiseks valige lindi menüüs Slaidiseanss nupp Esita algusest.

  Slaidiseansi alustamiseks klõpsake lindi menüü Vaade nuppu Esita algusest.

  (Kui olete lihtsustatud lindi välja lülitanud, pole teil menüüd Slaidiseanss ; selle asemel kasutage Slaidiseansi käivitamiseks menüüd Vaade .)

 5. Klõpsake slaidiseansivaates animatsiooniefekti esitamiseks slaidi.

Animatsiooniefekti eemaldamine

 1. Valige animeeritud objekt.

 2. Avage lindi menüüs Animatsioonid animatsioonide galerii ja valige Pole.

Animatsiooniefektide järjestuse muutmine

Objekti animeerimisel kuvatakse objektist vasakul väike number, mis viitab animatsiooniefekti olemasolule ja selle järjestusele slaidi animatsioonijärjekorras. Need markerid kuvatakse siis, kui on valitud lindi menüü Animatsioon.

 1. Valige slaidil animeeritud objekt.

 2. Klõpsake lindi menüü Animatsioon jaotises Ajastus käsku Nihuta varasemaks või Nihuta hilisemaks.

  Iga klõpsamine muudab objekti kohta järjekorras ühe sammu võrra. Animatsioonimarkerite nummerdus muutub vastavalt efektide järjestusele.

Lisateave

Teksti rea-, sõna- või tähthaaval kuvamine

Animeeritud GIF-i lisamine slaidile

Ühele objektile mitme animatsiooniefekti rakendamine

Liikumisteega animatsiooniefekti lisamine

Ruumilised animatsiooniefektid PowerPointis

Slaidide üleminekud

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×