Tekst ja tabelid

Teksti suuna ja paigutuse seadmine kujundis või tekstiväljal

Teksti suuna ja paigutuse seadmine kujundis või tekstiväljal

Tekstiväljad ja enamik kujundeid saavad sisaldada teksti. Teksti saab paigutada horisontaalselt või vertikaalselt ning see võib olla kuvatud ühel real või olla murtud mitmele reale.

Saate muuta teksti suunda, samuti saate muuta teksti paremaks mahutamiseks tekstiväljade ja kujundite veeriseid või muuta kujundite suurust, et need teksti paremini sobituksid.

Jooned ja konnektorid on kujundid, mis ei saa endas sisaldada teksti.

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Teksti suuna näidised: horisontaalne, pööratud ja virnastatud

Saate kujundis või tekstiväljal muuta teksti lugemise suunda. Saate liigendada teksti 90 või 270 kraadi, et see oleks kuvatud külgsuunas.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja serva.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Suurus/Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid .

 4. Valige jaotise Tekstiväli loendist Teksti suund sobiv suvand.

  Teksti suuna valimine paanil Kujundi vormindamine

Suvand Virnas on saadaval PowerPointis ja Excelis, kuid mitte Wordis.

Lehe algusse

Teksti pööramine (peegeldamine) kujundis või tekstiväljal

Peegeldatud näidistekst: esimene on pööratud X-teljel 180 kraadi ja teine on pööratud Y-teljel 180 kraadi
 1. Lisage tekstiväli või kujund dokumenti ja seejärel tippige ja vormindage oma tekst.

 2. Paremklõpsake välja või kujundit ja valige Vorminda kujundit.

 3. Valige paanil Vorminda kujundit suvand Efektid.

  Vahekaart Efektid paanil Kujundi vormindamine
 4. Sisestage jaotise Ruumiline pööre väljale Pööre X-teljel või Pööre Y-teljel väärtus 180.

 5. (Valikuline) Kui tekstiväli täitub värviga, saate värvi eemaldada paanil Vorminda kujundit. Klõpsake jaotise Kujundisuvandid vahekaarti Täide ja joon Vahekaart Täide ja joon , laiendage valikut Täide ja valige Täiteta.

 6. (Valikuline) Tekstivälja kontuuri eemaldamiseks paremklõpsake tekstivälja, valige kuvatavalt minitööriistaribalt Kontuur ja valige Kontuurita.

Veel paigutusvõimalusi

Avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Horisontaalne tekst kujundites

Üksiku lõigu või rea horisontaalse joonduse muutmine:

 1. klõpsake tekstilõiku või -rida, mida soovite muuta;

 2. Klõpsake menüü Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik
Joondus vasakule, keskele, joondus paremale või rööpselt mõlemalt veeriselt

Kogu teksti horisontaalse joonduse muutmine kujundis või tekstiväljal:

 1. klõpsake kujundi või tekstivälja valimiseks selle äärist.

 2. Klõpsake menüüs Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse suvandit.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Lehe algusse

Kolm vertikaalset tekstijoonduse suvandit: üles, keskele ja alla

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Suurus/Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid .

  Tekstivälja valikud paanil Kujundi vormindamine

 4. Valige loendist Vertikaaljoondus teile sobiv variant.

Lehe algusse

Kui tekst on murtud, jätkub tekst kujundi või tekstivälja parempoolse ääriseni jõudmisel automaatselt uuel real.

 1. Paremklõpsake murtava teksti sisaldava kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Suurus/Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid ning valige seejärel märkeruut Murra teksti kujundis.

  Märkeruut Murra teksti kujundis

Lehe algusse

Veeris on ümbritseva kujundi või tekstiboksi välisäärise ja teksti vaheline kaugus.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Suurus/Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid .

  Tekstivälja valikud paanil Kujundi vormindamine

 4. Määrake järgmiste veeriste mõõt tollides või millimeetrites (mm):

  Veeris

  Kirjeldus

  Vasakveeris

  Kujundi vasakäärise ja vasakpoolseima teksti vaheline kaugus

  Paremveeris

  kujundi paremäärise ja parempoolseima teksti vaheline kaugus

  Ülaveeris.

  kujundi ülaäärise ja kõige ülemise teksti vaheline kaugus

  Alaveeris

  kujundi alläärise ja kõige alumise teksti vaheline kaugus

Lehe algusse

Kujundi või teksvälja suurust saab automaatselt (vertikaalsuunal) teksti mahutamiseks kohandada.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid ja jaotist Tekstiväli ning valige seejärel märkeruut Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust.

  Märkeruudu Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust valimine paanil Kujundi vormindamine

Näpunäide.: Teksti suuruse vähendamiseks ja selle kujundisse või tekstiväljale mahutamiseks klõpsake nuppu Kahanda tekst ületäitumisel.

Lehe algusse

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Teksti suuna näidised: horisontaalne ja pööratud

Saate muuta teksti suunda kujundis või tekstiväljal. Näiteks saate teksti 90 või 270 kraadi võrra pöörata, nii et see kuvatakse külili.

 1. Paremklõpsake teksti sisaldava kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

 3. Valige dialoogiboksi vasakpaanil nupp Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 4. Valige jaotise Teksti paigutus loendist Teksti suund sobiv variant.

  Märkused: 

  • Dialoogiboksi Kujundi vormindamine paanil Tekstiväli saadaolevate suvandite kohta lisateave saamiseks klõpsake dialoogiboksi ülaservas asuvat nuppu Spikker Nupu Spikker pilt .

Teksti pööramine (peegeldamine) kujundis või tekstiväljal

Peegeldatud näidistekst: esimene on pööratud X-teljel 180 kraadi ja teine on pööratud Y-teljel 180 kraadi
 1. Lisage tekstiväli või kujund dokumenti ja seejärel tippige ja vormindage oma tekst.

 2. Paremklõpsake välja või kujundit ja valige Vorminda kujundit.

 3. Valige dialoogiboksis Kujundi vormindamine vasakpaanil Ruumiline pööre.

  Ruumilise pöördefekti suvand dialoogiboksis Kujundi vormindamine
 4. Valige väljal X väärtus 180.

Veel paigutusvõimalusi

Avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Horisontaalne tekst kujundites

Üksiku lõigu või rea horisontaalse joonduse muutmine:

 1. klõpsake tekstilõiku või -rida, mida soovite muuta;

 2. Klõpsake menüü Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik
Joondus vasakule, keskele, joondus paremale või rööpselt mõlemalt veeriselt

Kogu teksti horisontaalse joonduse muutmine kujundis või tekstiväljal:

 1. klõpsake kujundi või tekstivälja valimiseks selle äärist;

 2. Klõpsake menüüs Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Lehe algusse

Vertikaalse tekstijoondusega kujundid

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit ja seejärel vasakpoolsel paanil kategooriat Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Valige jaotise Teksti paigutus loendist Vertikaalne joondus teile sobiv variant.

Lehe algusse

Kujundi või teksvälja suurust saab automaatselt (vertikaalsuunal) teksti mahutamiseks kohandada.

 1. Paremklõpsake selle kujundi või tekstivälja äärist, mille suurust soovite muuta.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit ja seejärel vasakpoolsel paanil kategooriat Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Klõpsake jaotise Automaatsobitus valikut Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust.

Näpunäide.: Teksti suuruse vähendamiseks ja selle kujundisse või tekstiväljale mahutamiseks klõpsake nuppu Kahanda tekst ületäitumisel.

Lehe algusse

Siseveeris on kujundi või tekstiboksi välisäärise ja teksti vaheline muudetav kaugus.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit ja seejärel vasakpoolsel paanil kategooriat Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Tehke jaotises Siseveeris üks või mitu järgmistest toimingutest.

  • Kujundi vasakäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Vasakul veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi paremäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Paremal veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi ülaäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Üleval veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi alaäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale All veerise jaoks soovitud väärtus.

Lehe algusse

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Teksti suuna näidised: horisontaalne ja pööratud

Saate valida, kas kujundis või tekstiväljal oleva teksti suund on horisontaalne (vasakult paremale) või vertikaalne (alt üles või ülevalt alla).

Wordis ja Outlookis

 1. Kujundi või tekstivälja valimiseks topeltklõpsake seda ja avage menüü Vorming.

 2. Klõpsake menüü Vorming rühmas Tekst nuppu Teksti suund Teksti suund . Kolme valiku (Pööra 90, Pööra 270 kraadi, Horisontaalselt) vaheldumisi valimiseks saate nuppu Teksti suund klõpsata mitu korda.

PowerPoint

 1. Kui tekstiväli on valitud, klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Teksti suund Teksti suund ja valige soovitud suvand.

 2. Muutke teksti mahutamiseks tekstiväljale vastavalt vajadusele tekstivälja suurust.

Lehe algusse

Teksti pööramine (peegeldamine) kujundis või tekstiväljal

Peegeldatud näidistekst: esimene on pööratud X-teljel 180 kraadi ja teine on pööratud Y-teljel 180 kraadi

Tarkvarakomplektis Office 2007 saate teksti Excelis või PowerPointis pöörata, kuid mitte Wordis.

 1. Lisage tekstiväli või kujund dokumenti ja seejärel tippige ja vormindage oma tekst.

 2. Paremklõpsake välja või kujundit ja valige Vorminda kujundit.

 3. Valige dialoogiboksis Kujundi vormindamine vasakpaanil Ruumiline pööre.

  Ruumilise pöördefekti suvand dialoogiboksis Kujundi vormindamine
 4. Valige väljal X väärtus 180.

Veel paigutusvõimalusi

Avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool mõni pealkiri.

Horisontaalne tekst kujundites

Üksiku lõigu või rea horisontaalse joonduse muutmine:

 1. klõpsake tekstilõiku või -rida, mida soovite muuta;

 2. Klõpsake menüü Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik
Joondus vasakule, keskele, joondus paremale või rööpselt mõlemalt veeriselt

Kogu teksti horisontaalse joonduse muutmine kujundis või tekstiväljal:

 1. klõpsake kujundi või tekstivälja valimiseks selle äärist;

 2. Klõpsake menüüs Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Lehe algusse

Vertikaalse tekstijoondusega kujundid

Wordis ja Outlookis

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Kujundi puhul klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda automaatkujundit ning seejärel vahekaarti Tekstiväli.

  Tekstivälja puhul klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda tekstivälja ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud sätet.

PowerPoint

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda kujundit ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud sätet.

Lehe algusse

Tekstiridade murdmisel viiakse tekst automaatselt uuele reale, kui jõuate tippides kujundi või tekstivälja parempoolse ääriseni.

Wordis ja Outlookis

 1. Paremklõpsake murtavat teksti sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Tehke kiirmenüüs üks järgmistest toimingutest.

  • Kujundi puhul klõpsake käsku Vorminda automaatkujundit ning seejärel vahekaarti Tekstiboks.

   Märkus.: Vahekaart Tekstiboks on saadaval vaid siis, kui kujund sisaldab teksti.

  • Tekstiboksi puhul klõpsake käsku Vorminda tekstiboksi ja seejärel vahekaarti Tekstiboks.

 3. Märkige jaotises Suvandid ruut Murra teksti automaatkujundis.

PowerPoint

 1. Paremklõpsake murtavat teksti sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda kujundit ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

 3. Märkige ruut Murra teksti kujundis.

Lehe algusse

Siseveeris on kujundi või tekstiboksi välisäärise ja teksti vaheline muudetav kaugus.

Wordis ja Outlookis

 1. Paremklõpsake muudetavat veerist sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Tehke kiirmenüüs üks järgmistest toimingutest.

  • Kujundi puhul klõpsake käsku Vorminda automaatkujundit ning seejärel vahekaarti Tekstiboks.

   Märkus.: Vahekaart Tekstiboks on saadaval vaid siis, kui kujund sisaldab teksti.

  • Tekstiboksi puhul klõpsake käsku Vorminda tekstiboksi ja seejärel vahekaarti Tekstiboks.

 3. Sisestage jaotises Siseveeris väljadele Vasakul, Paremal, Üleval ja All uute veeriste väärtused, et määrata kujundi ääriste ja teksti vaheline kaugus.

PowerPoint

 1. Paremklõpsake muudetavat veerist sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda kujundit ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

 3. Sisestage jaotises Siseveeris väljadele Vasakul, Paremal, Üleval ja All uute veeriste väärtused, et määrata kujundi ääriste ja teksti vaheline kaugus.

Lehe algusse

Kujundi või teksvälja suurust saab automaatselt (vertikaalsuunal) teksti mahutamiseks kohandada.

Wordis ja Outlookis

 1. Paremklõpsake selle kujundi või tekstiboksi äärist, mille suurust soovite muuta.

 2. Tehke kiirmenüüs üks järgmistest toimingutest.

  • Kujundi puhul klõpsake käsku Vorminda automaatkujundit ning seejärel vahekaarti Tekstiboks.

   Märkus.: Vahekaart Tekstiboks on saadaval vaid siis, kui kujund sisaldab teksti.

  • Tekstiboksi puhul klõpsake käsku Vorminda tekstiboksi ja seejärel vahekaarti Tekstiboks.

 3. Märkige jaotises Suvandid ruut Muuda teksti mahutamiseks automaatkujundi suurust.

  Näpunäide.: Teksti suuruse vähendamiseks ja selle kujundisse või tekstiväljale mahutamiseks klõpsake nuppu Kahanda tekst ületäitumisel.

PowerPoint

 1. Paremklõpsake selle kujundi või tekstiboksi äärist, mille suurust soovite muuta.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda kujundit ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

 3. Klõpsake jaotise Automaatsobitus valikut Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust.

  Näpunäide.: Teksti suuruse vähendamiseks ja selle kujundisse või tekstiväljale mahutamiseks klõpsake nuppu Kahanda tekst ületäitumisel.

Lehe algusse

Vt ka

Teksti murdmine ümber ringi või muu kujundi

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×