Teksti suuna ja paigutuse seadmine kujundis või tekstiväljal

Tekstiväljadele ja enamikku kujunditesse (v.a joontele ja konnektoritele) saab lisada teksti, mis kohandub vastavalt kujundile või tekstiväljale. Teksti saab paigutada horisontaalselt või vertikaalselt mitmerealisena või ainult ühele reale. Samuti saab muuta tekstiväljade ja kujundite veeriseid, nende suurust ning teksti suunda.

Selle artikli teemad

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal horisontaalselt

Horisontaalne tekst kujundites

Üksiku lõigu või rea horisontaalse joonduse muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake tekstilõiku või -rida, mida soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Kogu teksti horisontaalse joonduse muutmine kujundis või tekstiväljal:

 1. klõpsake kujundi või tekstivälja valimiseks selle äärist;

 2. Klõpsake menüüs Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Lehe algusse

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal vertikaalselt

Vertikaalse tekstijoondusega kujundid

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid ja seejärel jaotist Tekstiväli.

 4. Valige loendist Vertikaaljoondus teile sobiv variant.

Lehe algusse

Teksti mähkimine kujundis või tekstiboksis

Tekstiridade murdmisel viiakse tekst automaatselt uuele reale, kui jõuate tippides kujundi või tekstivälja parempoolse ääriseni.

 1. Paremklõpsake murtavat teksti sisaldava kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid ja jaotist Tekstiväli ning valige seejärel märkeruut Murra teksti kujundis.

  Märkeruut Murra teksti kujundis

Lehe algusse

Kujundi või tekstiboksi serva ja teksti vaheliste veeriste muutmine

Siseveeris on kujundi või tekstiboksi välisäärise ja teksti vaheline muudetav kaugus.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid ja seejärel jaotist Tekstiväli.

  Tekstivälja valikud paanil Kujundi vormindamine

 4. Tehke mõnda järgmistest.

  • Kujundi vasakäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Vasakveeris veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi paremäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Paremveeris veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi ülaäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Ülaveeris veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi alläärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Alaveeris veerise jaoks soovitud väärtus.

Lehe algusse

Kujundi suuruse muutmine teksti mahutamiseks

Kujundi või teksvälja suurust saab automaatselt (vertikaalsuunal) teksti mahutamiseks kohandada.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid ja jaotist Tekstiväli ning valige seejärel märkeruut Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust.

  Märkeruudu Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust valimine paanil Kujundi vormindamine

Näpunäide.: Teksti suuruse vähendamiseks ja selle kujundisse või tekstiväljale mahutamiseks klõpsake nuppu Kahanda tekst ületäitumisel.

Lehe algusse

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Saate muuta teksti suunda kujundis või tekstiväljal. Näiteks saate teksti 90 või 270 kraadi võrra pöörata, nii et see kuvatakse külili.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit.

  Kiirmenüü käsk Vorminda kujundit

 3. Klõpsake paanil Kujundi vormindamine nuppu Paigutus ja atribuudid Vahekaart Paigutus ja atribuudid ja seejärel jaotist Tekstiväli.

 4. Valige loendis Teksti suund soovitud suvand.

  Teksti suuna valimine paanil Kujundi vormindamine

Lehe algusse

Selle artikli teemad

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal horisontaalselt

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal vertikaalselt

Teksti poolitamine kujundis või tekstiväljal

Kujundi või tekstivälja serva ja teksti vaheliste veeriste muutmine

Kujundi suuruse muutmine teksti järgi

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal horisontaalselt

Horisontaalne tekst kujundites

Üksiku lõigu või rea horisontaalse joonduse muutmine:

 1. klõpsake tekstilõiku või -rida, mida soovite muuta;

 2. Klõpsake menüü Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Kogu teksti horisontaalse joonduse muutmine kujundis või tekstiväljal:

 1. klõpsake kujundi või tekstivälja valimiseks selle äärist;

 2. Klõpsake menüüs Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Lehe algusse

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal vertikaalselt

Vertikaalse tekstijoondusega kujundid

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit ja seejärel vasakpoolsel paanil kategooriat Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Valige jaotise Teksti paigutus loendist Vertikaalne joondus teile sobiv variant.

Lehe algusse

Teksti mähkimine kujundis või tekstiboksis

Tekstiridade murdmisel viiakse tekst automaatselt uuele reale, kui jõuate tippides kujundi või tekstivälja parempoolse ääriseni.

 1. Paremklõpsake mähitavat teksti sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit ja seejärel vasakpoolsel paanil kategooriat Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Märkige jaotise Siseveeris all ruut Murra teksti kujundis.

Lehe algusse

Kujundi või tekstiboksi serva ja teksti vaheliste veeriste muutmine

Siseveeris on kujundi või tekstiboksi välisäärise ja teksti vaheline muudetav kaugus.

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit ja seejärel vasakpoolsel paanil kategooriat Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Tehke jaotises Siseveeris üks või mitu järgmistest toimingutest.

  • Kujundi vasakäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Vasakul veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi paremäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Paremal veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi ülaäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale Üleval veerise jaoks soovitud väärtus.

  • Kujundi alaäärise ja teksti vahelise kauguse määramiseks sisestage väljale All veerise jaoks soovitud väärtus.

Lehe algusse

Kujundi suuruse muutmine teksti mahutamiseks

Kujundi või teksvälja suurust saab automaatselt (vertikaalsuunal) teksti mahutamiseks kohandada.

 1. Paremklõpsake selle kujundi või tekstivälja äärist, mille suurust soovite muuta.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit ja seejärel vasakpoolsel paanil kategooriat Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Klõpsake jaotise Automaatsobitus valikut Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust.

Näpunäide.: Teksti suuruse vähendamiseks ja selle kujundisse või tekstiväljale mahutamiseks klõpsake nuppu Kahanda tekst ületäitumisel.

Lehe algusse

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

 1. Paremklõpsake teksti sisaldava kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda kujundit ja seejärel vasakpoolsel paanil kategooriat Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Valige jaotise Teksti paigutus loendist Teksti suund sobiv variant.

  Märkused: 

  • Dialoogiboksi Kujundi vormindamine paanil Tekstiväli pakutavate võimaluste kohta lisateabe saamiseks klõpsake dialoogiboksi ülaservas nuppu Spikker Nupu Spikker pilt .

Lehe algusse

Selle artikli teemad

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal horisontaalselt

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal vertikaalselt

Tekstiridade murdmine vastavalt kujundile või tekstiväljale

Kujundi või tekstiboksi serva ja teksti vaheliste veeriste muutmine

Kujundi suuruse muutmine teksti mahutamiseks

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal horisontaalselt

Horisontaalne tekst kujundites

Üksiku lõigu või rea horisontaalse joonduse muutmine:

 1. klõpsake tekstilõiku või -rida, mida soovite muuta;

 2. Klõpsake menüü Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Kogu teksti horisontaalse joonduse muutmine kujundis või tekstiväljal:

 1. klõpsake kujundi või tekstivälja valimiseks selle äärist;

 2. Klõpsake menüüs Avaleht (või Outlookis menüü Sõnum) teile sobivat horisontaaljoonduse sätet.

Menüü Avaleht jaotis Lõik

Lehe algusse

Teksti paigutamine kujundis või tekstiväljal vertikaalselt

Vertikaalse tekstijoondusega kujundid

Wordis ja Outlookis

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Kujundi puhul klõpsake kiirmenüüs käsku Vorminda automaatkujundit ning seejärel vahekaarti Tekstiväli.

  Tekstivälja puhul klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda tekstivälja ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud sätet.

PowerPoint

 1. Paremklõpsake kujundi või tekstivälja äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda kujundit ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

  Dialoogiboks Kujundi vormindamine

 3. Klõpsake jaotises Vertikaaljoondus soovitud sätet.

Lehe algusse

Teksti mähkimine kujundis või tekstiboksis

Tekstiridade murdmisel viiakse tekst automaatselt uuele reale, kui jõuate tippides kujundi või tekstivälja parempoolse ääriseni.

Wordis ja Outlookis

 1. Paremklõpsake mähitavat teksti sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Tehke kiirmenüüs üks järgmistest toimingutest.

  • Kujundi puhul klõpsake käsku Vorminda automaatkujundit ning seejärel vahekaarti Tekstiboks.

   Märkus.: Vahekaart Tekstiboks on saadaval vaid siis, kui kujund sisaldab teksti.

  • Tekstiboksi puhul klõpsake käsku Vorminda tekstiboksi ja seejärel vahekaarti Tekstiboks.

 3. Märkige jaotises Suvandid ruut Murra teksti automaatkujundis.

PowerPoint

 1. Paremklõpsake mähitavat teksti sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda kujundit ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

 3. Märkige ruut Murra teksti kujundis.

Lehe algusse

Kujundi või tekstiboksi serva ja teksti vaheliste veeriste muutmine

Siseveeris on kujundi või tekstiboksi välisäärise ja teksti vaheline muudetav kaugus.

Wordis ja Outlookis

 1. Paremklõpsake muudetavat veerist sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Tehke kiirmenüüs üks järgmistest toimingutest.

  • Kujundi puhul klõpsake käsku Vorminda automaatkujundit ning seejärel vahekaarti Tekstiboks.

   Märkus.: Vahekaart Tekstiboks on saadaval vaid siis, kui kujund sisaldab teksti.

  • Tekstiboksi puhul klõpsake käsku Vorminda tekstiboksi ja seejärel vahekaarti Tekstiboks.

 3. Sisestage jaotises Siseveeris väljadele Vasakul, Paremal, Üleval ja All uute veeriste väärtused, et määrata kujundi ääriste ja teksti vaheline kaugus.

PowerPoint

 1. Paremklõpsake muudetavat veerist sisaldava kujundi või tekstiboksi äärist.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda kujundit ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

 3. Sisestage jaotises Siseveeris väljadele Vasakul, Paremal, Üleval ja All uute veeriste väärtused, et määrata kujundi ääriste ja teksti vaheline kaugus.

Lehe algusse

Kujundi suuruse muutmine teksti mahutamiseks

Kujundi või teksvälja suurust saab automaatselt (vertikaalsuunal) teksti mahutamiseks kohandada.

Wordis ja Outlookis

 1. Paremklõpsake selle kujundi või tekstiboksi äärist, mille suurust soovite muuta.

 2. Tehke kiirmenüüs üks järgmistest toimingutest.

  • Kujundi puhul klõpsake käsku Vorminda automaatkujundit ning seejärel vahekaarti Tekstiboks.

   Märkus.: Vahekaart Tekstiboks on saadaval vaid siis, kui kujund sisaldab teksti.

  • Tekstiboksi puhul klõpsake käsku Vorminda tekstiboksi ja seejärel vahekaarti Tekstiboks.

 3. Märkige jaotises Suvandid ruut Muuda teksti mahutamiseks automaatkujundi suurust.

  Näpunäide.: Teksti suuruse vähendamiseks ja selle kujundisse või tekstiväljale mahutamiseks klõpsake nuppu Kahanda tekst ületäitumisel.

PowerPoint

 1. Paremklõpsake selle kujundi või tekstiboksi äärist, mille suurust soovite muuta.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Vorminda kujundit ja seejärel vahekaarti Tekstiväli.

 3. Klõpsake jaotise Automaatsobitus valikut Muuda teksti mahutamiseks kujundi suurust.

  Näpunäide.: Teksti suuruse vähendamiseks ja selle kujundisse või tekstiväljale mahutamiseks klõpsake nuppu Kahanda tekst ületäitumisel.

Lehe algusse

Teksti suuna määramine kujundis või tekstiväljal

Saate valida, kas kujundis või tekstiväljal oleva teksti suund on horisontaalne (vasakult paremale) või vertikaalne (alt üles või ülevalt alla).

Wordis ja Outlookis

 1. Kujundi või tekstivälja valimiseks topeltklõpsake seda ja avage menüü Vorming.

 2. Klõpsake menüü Vorming rühmas Tekst nuppu Teksti suund Teksti suund . Kolme valiku vaheldumisi valimiseks saate nuppu Teksti suund klõpsata mitu korda.

PowerPoint

 1. Kujundi või tekstivälja valimiseks topeltklõpsake seda ja avage menüü Vorming.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Teksti suund Teksti suund ja valige soovitud variant.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×