Tegemine ja vastuvõtmine Skype'i ärirakenduse kõne ekraanilugeri abil

Tegemine ja vastuvõtmine Skype'i ärirakenduse kõne ekraanilugeri abil

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage rakendust Skype’i ärirakendus klaviatuuri ja jutustaja, sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja, abil audiokõnede tegemiseks ja vastuvõtmiseks. Skype’i ärirakendus tuvastab automaatselt teie seadmed, nagu peakomplekt, mikrofon ja kõlarid. Enne kõne alustamist veenduge, et teie heliseade oleks arvutiga ühendatud. Samuti soovitame enne kõne alustamist kontrollida, kas heliseade töötab.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Helitugevuse püsivana hoidmine jutustajat kasutades

Kui jutustaja on sisse lülitatud, vähendatakse vaikimisi muude heliallikate helitugevust. Seetõttu võib rakenduse Skype’i ärirakendus kõnede ja koosolekute heli olla raske kuulda.

 1. Vajutage Windowsi logoga klahvi. Kuulete teadet: „Menüü Start, Otsinguvälja redigeerimine“. Kirjutage otsinguväljale „Jutustaja“. Avaneb otsingutulemuste loend.

 2. Vajutage otsingutulemuste loendis allanooleklahvi, kuni kuulete teadet „Jutustaja sätete muutmine“, seejärel vajutage sisestusklahvi. Kuulete teadet „Aken Sätted, sees, Jutustaja tumblerlüliti“.

 3. Vajutage jutustaja sätetes tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „Sees, Muude rakenduste helitugevuse vähendamine, kui jutustaja funktsioon töötab, tumblerlüliti“.

 4. Vajutage tühikuklahvi. Kuulete teadet „Väljas, Muude rakenduste helitugevuse vähendamine, kui jutustaja funktsioon töötab“.

Audiokõne tegemine

 1. Vahekaardile Kontaktid liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + 1. Kuulete teadet „Otsingu sisend, redigeerimine, otsi kontakti või ruumi“. Sisestage kontakti nimi, kellele soovite helistada. Kuulete teadet „Otsingutulemused, paan on värskendatud“. Vajutage allanooleklahvi, et liikuda otsingutulemuste vahel, kuni kuulete otsitava kontakti nime.

 2. Kontakti täiendavate suvandite vaatamiseks vajutage sisestusklahvi. Avaneb suvandite menüü.

 3. Vajutage suvandite menüüs tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „Helista kontaktile <kontakti nimi>“, seejärel vajutage tühikuklahvi.

 4. Kui kuulete teadet „Teenuse Skype kõne”, vajutage sisestusklahvi. Avaneb aken Skype’i ärirakendus ja kuulete helinat.

 5. Pärast kõne ühendamist saate teha järgmist.

  • Enda mikrofoni vaigistamiseks või vaigistamise tühistamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + F4 või vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „nupp Mikrofon”, ja vajutage sisestusklahvi.

  • Kõne ootele panemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + H. Kuulete teadet „See kõne on ootel“. Kõne jätkamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + H või vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „nupp Kõne jätkamine”, ja vajutage sisestusklahvi.

  • Kõne suunamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + T. See avab võrdõigusvõrgus helistamise ajal kontaktivalija.

   Märkus.: Kõnede suunamine pole võimalik teenuse Skype’i ärirakendus eraldiseisva põhiplaaniga ega kõigi Office 365 tellimusega.

  • Valimisklahvistiku kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + D.

  • Rohkemate kõne juhtelementide (Seadmed või Kõlari helitugevus) valimiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „nupp Kõne juhtelemendid”, ja vajutage sisestusklahvi. Valige tabeldusklahvi abil suvand ja vajutage sisestusklahvi.

  • Kõnesse video lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + sisestusklahv, kuni kuulete teadet „nupp Video” ja vajutage sisestusklahvi.

  • Kõnesse kiirsõnumside lisamiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „Väljas, nupp Kiirsõnumsidepaan”, ja vajutage sisestusklahvi.

  • Kõnesse teiste kontaktide kutsumiseks, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + V või tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „nupp Kutsu veel inimesi“, ja vajutage sisestusklahvi. Avaneb uus aken ja fookus on redigeerimisväljal. Sisestage nimi või valige nimi allanooleklahvi abil loendist. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „nupp OK“, seejärel vajutage sisestusklahvi.

  • Kõne lõpetamiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teadet „Lõpeta kõne”, ja vajutage sisestusklahvi või klahvikombinatsiooni Alt + Q (töötab ainult võrdõigusvõrgus helistamise ajal, mitte konverentsikõnede ajal).

Audiokõnele vastamine

Kui mõni kontakt teile helistab, avaneb rakenduse Skype’i ärirakendus teatiseaken ja kuulete helinat ning teadet: „Teatis: sissetulev Skype'i kõne kasutajalt <helistaja nimi>. Vastuvõtmiseks vajutage klahve Windows + Shift + O, keeldumiseks klahve Windows + Esc.“

 • Kõnele vastamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Windows + tõstuklahv (Shift) + O.

 • Kui te ei soovi kõnele vastata, vajutage klahvikombinatsiooni Windows + paoklahv (Esc). Nii keeldute kõnest ja see saadetakse kõneposti, kui see on saadaval.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil inimeste lisamine Skype’i ärirakenduse kontaktide hulka

Skype’i ärirakenduses ekraanilugeri abil võrgukoosolekuga liitumine

Skype’i ärirakenduse kiirklahvid

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Skype’i ärirakenduses (inglise keeles)

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Skype'i ärirakenduses hõlbustusfunktsioonide abil liikumine

Skype'i ärirakenduse Androidi versioon, mille abil saate TalkBack sisseehitatud Androidi ekraanilugeja kõne kolleegidele oma telefonis või tahvelarvutis. Saate teha ja vastu võtta heli- ja videokõnede tegemine, saata kiirsõnumeid ja teistele lisamine oma kõne.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Helistamine

 1. Käivitage Skype'i ärirakenduse Androidi versioon ja vajadusel sisse logida.

  Näpunäide.: Kui te ei pole väljalogimiseks Skype'i ärirakenduse Androidi jaoks te seda viimast avatakse rakenduse küsimata sisse logida. Sisselogimise abi saamiseks vt põhitoimingud Skype'i ärirakenduse ekraanilugeri abil.

  Avaneb Skype'i ärirakenduse Androidi versioon ekraani. Ekraani ülaosas on pealkiri, parempoolses ülanurgas, mille leiate nuppu Kontaktid . Pealkirja all on välja Otsing, kus võite leida inimesi ettevõtte kataloogist. Otsingu all ruut on eelseisvad kohtumised loend ja all, mis on teie Viimatised vestlused ja koosolekuid kontaktide loendit.

 2. Otsige üles ja valige isiku nimi, kellele soovite helistada.

  • Leidke soovitud isik loendist Hiljutised.

   a. Libistage põhikuval asuvas loendis Hiljutised mööda nimesid, kuni leiate inimese, kellele helistada soovite. Topeltpuudutage. Avaneb uus kuva, kus kuvatakse rohkem üksikasju teie viimaste suhtluste kohta selle isikuga.

   b. Kontaktikaardi avamiseks kuva ülemises vasakpoolses nurgas liigutage fookus kontaktinimele ja topeltpuudutage seda. Kuulete fraasi „Kontaktikaart”.

   Näpunäide.: Saate kiiresti helistada hiljutisele kontaktile, ilma kontaktikaarti avamata. Liigutage eelmise kuva ülemises parempoolses nurgas fookus nupule Videokõne või Tavakõne ja topeltpuudutage seda.

  • Kui kontaktisikut pole loendis Hiljutised, vaadake loendisse Kontaktid.

   a. Liigutage fookus nupule Kontaktid kuva paremas ülanurgas. Kuulete fraasi „Ava kontaktid ja kontaktide halduse kuva”. Topeltpuudutage. Avaneb kuva Kontaktid.

   b. Libistage läbi loendi, mis sisaldab inimesi, keda olete lisanud loendisse Lemmikud ja Veebikontaktid. Lemmikud on loetletud horisontaalselt ekraani ülaosas;Veebikontaktid on loetletud vertikaalselt loendi Lemmikud all.

   c. Kui tahate kuulda mõlema loendi kohta rohkemat, kasutage kerimiseks kahte sõrme.

   d. Kui soovite valida isikut, kellele helistada, siis puudutage tema nime. Topeltpuudutage kontaktikaarti, et seda avada.

  • Kui kontaktisikut pole loendis Kontaktid, otsige teda oma ettevõtte kataloogis.

   a. Liigutage põhikuval fookus otsinguväljale. Kuulete fraasi „Otsing ettevõtte kataloogist”.

   b. Ekraaniklaviatuuri kasutamiseks topeltpuudutage ja sisestage või öelge seejärel isiku nimi.

   c. Libistage mööda otsingutulemite loendit alla, kuni leiate inimese, kellele soovite helistada. Topeltpuudutage kontaktikaarti, et seda avada.

 3. Kõne tegemiseks liigutage fookus nupule Videokõne või Tavakõne kontaktikaardi kuva ülaosa keskel ja topeltpuudutage. Kuulete piikse, kuni adressaat vastab kõnele.

  Näpunäide.: Nupp Vaigista on vaikimisi seatud asendisse väljas (vaigistamata). Kui soovite veenduda, et teie kontakt teid kuuleb, libistage üle juhtseadiste, kuni fookus asub nupul Vaigista. Kui kuulete fraasi „Heli on vaigistatud, lüliti on märgitud”, siis topeltpuudutage nuppu Vaigista, kuni kuulete fraasi „Väljas”.

 4. Kõne lõpetamiseks liigutage fookus nupule Lõpeta kõne kuva alaosa keskel ja topeltpuudutage. Kuulete fraasi „Kõne lõppes, lõpeta kõne”.

Kõne suvandite valimine

Kui kõne loob, helistada Skype'i ärirakenduse Androidi versioon Kuva esitab järgmisi juhtelemente.

 • Ülemises reas kuvatakse nupud Video,Vaigista jaHeli.

 • Keskmises reas kuvatakse nupud Lisa,Klahvistik jaRohkem.

 • Ekraani alaosa keskel kuvatakse nupp Lõpeta kõne.

Nende juhtelementide aktiveerimiseks liigutage fookus soovitud nupule ja topeltpuudutage.

 • Nupp Video aktiveerib kõne ajal video, et kõne adressaat teid näeks. Kuulete fraasi „Video eelvaade on välja lülitatud, lüliti pole märgitud”.

 • Nupp Vaigista lülitab teie heliedastuse sisse või välja. Kuulete endiselt teist kõnelejat, kuid tema ei kuule teid. Kui teie telefon on vaigistatud, kuulete fraasi „Heli on vaigistatud, lüliti on märgitud”. Kui teie telefon pole vaigistatud (vaikesäte), siis kuulete fraasi „Heli vaigistus on välja lülitatud, lüliti pole märgitud”.

 • Nupp Heli lülitab kõlari sisse või välja. Kui see on sisse lülitatud, kuulete fraasi „Kõlar, märgitud”. Kui see on välja lülitatud, kuulete fraasi „Kõlar, pole märgitud”.

 • Nupp Lisa osaleja võimaldab kutsuda teisi inimesi kõnega ühinema. Avanenud aknas saate sirvida hiljutiste kontaktide loendit ja ka inimesi otsida.

 • Nupp Lisa osaleja võimaldab kutsuda teisi inimesi kõnega ühinema. Avanenud aknas saate sirvida hiljutiste kontaktide loendit ja ka inimesi otsida.

 • Nupp Klahvistik avab numbriklahvistiku, mille abil saate näiteks suhelda automaatse telefonisüsteemiga, sisestada koodi või teha valikuid menüüs. Kuulete fraasi „Kuva klahvistik ja kõneposti nupp”. (Teie organisatsioonil ei pruugi Skype’i ärirakenduse Androidi versiooni kõnede jaoks olla kõneposti.) Et naasta kõne kuvale, liigutage fookus nupule Sule ekraani ülemises vasakpoolses nurgas ja topeltpuudutage.

 • Nupp Rohkem avab kuva, mis sisaldab nuppu Ootele. Kõne ootele panemine katkestab kõne ilma seda lõpetamata. Kuni kõne on ootel, ei kuule kõnelejad üksteist.

Kõnele vastamine

Kui kontakt helistab teile, kuvatakse ekraanil teade ja kuulete fraasi „Sissetulev kõne helistajalt” ja helistaja nime.

 • Kõnele vastamiseks liigutage fookus nupule Võta kõne vastu kuva alaosa keskel ja topeltpuudutage. Teie kõne ühendatakse. Kõne lõpetamiseks liigutage fookus nupule Lõpeta kõne kuva alaosa keskel ja topeltpuudutage. Kuulete fraasi „Kõne lõppes, lõpeta kõne”.

 • Kõnest keeldumiseks liigutage fookus nupule Ignoreeri kuva alaosa keskel ja topeltpuudutage. Kuulete vastamata kõne teatist. Helistaja nimi lisatakse põhikuva loendisse Hiljutised.

Vt ka

Ekraanilugeri abil inimeste lisamine Skype’i ärirakenduse kontaktide hulka

Skype’i ärirakenduses ekraanilugeri abil võrgukoosolekuga liitumine

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Skype’i ärirakenduses (inglise keeles)

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Skype'i ärirakenduses hõlbustusfunktsioonide abil liikumine

Erivajadustega kasutajatele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×