Teenustega Excel Services ja Excel Web Access töö alustamine

Teenuse Exceli teenused abil saate Exceli töövihikuid (.xlsx, xslb ja .xls) brauseris kuvada ja seal nendega töötada isegi siis, kui arvutisse pole Excelit installitud. Kui Excel on arvutisse installitud, saate teenuse Exceli teenused abil töövihiku avaldada SharePointi saidil. Seejärel saate töövihikut kogu ettevõttes ühiselt kasutada ja juurdepääsu saidiõiguste abil reguleerida. Töövihiku andmed on kaitstud sõltumata sellest, kas andmed on töövihikuga koos salvestatud või tuuakse välisest allikast (nt andmebaasist). Teenuse Exceli teenused saate olulisest töövihikust säilitada ainult ühte eksemplari, mitte ei pea proovima paljudes erinevates arvutites erinevaid koopiaid hallata. Samuti saate tagada, et töövihikut saavad muuta ainult usaldusväärsed autorid.

Kui soovite töövihikust teatud osa või kogu töövihikut kasutada armatuurlaual või mõnel muul saidil, saate töövihiku ühendada Excel Web Accessi veebiosaga. Samuti saate Excel Web Accessi veebiosa ilmet ja funktsioone atribuutide konfigureerimise abil kohandada. Konfigureerida saab näiteks töövihiku kuvamisala suurust, tööriistaribal kuvatavaid suvandeid ja kasutajale lubatud toimingud (nt parameetrite jaoks väärtuste sisestamine ja allalaadimine). Lisaks eelnevale saate Excel Web Accessi veebiosa ühendada muude veebiosadega (nt praeguse kasutaja veebiosaga või filtri veebiosaga).

Selle artikli teemad

Mis on teenus Excel Services?

Kuidas töötavad koos Excel Services ja Excel?

Töövihikuga töötamine teenuses Excel Services

Töövihiku avaldamine SharePointi saidil

Ühenduse loomine väliste andmetega

Excel Services ja teabeõiguste haldus

Mis on teenus Excel Services?

Exceli teenused on SharePointi tehnoloogia, mis laiendab Exceli kasutusvõimalusi serveritehnoloogia abil. Kasutaja saab töövihiku avada brauseris, töövihiku turvalisust ja talletamist aga hallatakse serveris, kus tehakse ka töövihikus vajalikud arvutused. Kasutajad saavad brauseris nii töövihikus liikuda kui ka selle andmeid sortida ja filtreerida.

Töövihiku autor saab lähtetöövihiku teatud lahtrid määrata parameetriteks, mis võimaldab kasutajatel sisestada väärtusi käitusaegseks arvutamiseks. Kui kasutaja arvutisse on installitud Excel ja kasutajal on vastavad õigused, saab kasutaja teha brauseris kuvatavast töövihikust hetktõmmise või töövihiku alla laadida ja töötada sellega Excelis.

Teenusel Exceli teenused on kolm põhikomponenti, mis töötavad töövihiku SharePointi saidil avaldamiseks koos.

Teenuse Excel Services ülevaade

1. Excel Calculation Services     on teenuse Microsoft SharePoint Server 2010 "mootor", mis laadib töövihiku, arvutab täielikult kooskõlas rakendusega Microsoft Excel 2010, värskendab väliseid andmeid ning haldab seansse. Excel Calculation Services teeb arvutused serveris. Kasutajad ei pääse funktsioonidele ja valemitele otse juurde.

2. Excel Web Access    on veebiosa. Excel Web Access võib kuvada Exceli töövihiku nii osaliselt kui ka tervenisti; lisaks lubab see töövihikuga brauseris töötada, kasutades selleks dünaamilist HTML-i (DHTML) ja JavaScripti. Kuna Excel Web Access on veebiosa, saate selle lisada saidilehele (nt meeskonnatöö saidile) ja seda hiljem mõnel muul lehel uuesti kasutada ilma ActiveX-juhtelementi arvutisse alla laadimata. Lisaks saate Excel Web Accessi veebiosa ühendada muude veebiosadega (nt filtrite, diagrammide ja loenditega).

3. Excel Web Services pakub rakendusliidest (API), mida arendajad saavad kasutada Exceli töövihikul põhinevate kohandatud rakenduste koostamiseks.

Kuna Exceli teenused on SharePointi tehnoloogia, saate ära kasutada näiteks selliseid funktsioone nagu turbe- ja juurdepääsuhaldus, serveripõhine jõudluse haldus ja skaleeritavus).

Lehe algusesse

Lehe algusesse

Kuidas töötavad koos Excel Services ja Excel?

Kui Excel ja Excel Services töötavad koos, siis on Excel loometööriist ja Exceli teenused on aruandlustööriist. See tähendab, et töövihik luuakse Excelis ja seejärel salvestatakse see SharePointi saidil. Siis saate töövihiku brauseris avada või veebiosas kasutada.

Kuidas töötavad koos Excel Services ja Excel?

1. Töövihiku autor kasutab töövihiku loomiseks Excelit. Autor saab kasutada mitmesuguseid Exceli funktsioone (nt PivotTable-liigendtabeleid, diagramme ja filtreid). Lisaks saab autor valikuliseks kuvamiseks määrata nimega üksusi või määrata parameetreid, et kasutajad saaksid teenuses Exceli teenused andmeid sisestada.

2. Töövihiku autor salvestab töövihiku dokumenditeeki (või võrgu- või veebikataloogi), kus seda haldab ja turvab administraator.

3. Nii töövihiku autor kui ka teised kasutajad saavad luua seda töövihikut kasutavaid aruandeid ja veebiosalehti.

4. Paljud ärikasutajad pääsevad töövihikule juurde brauseri kaudu. Kui autor on loonud väliseid andmeühendusi, saavad kasutajad isegi andmeid värskendada. Administraatorid saavad turvet ja töövihikule juurdepääsu reguleerida.

5. Sobivate õiguste olemasolul saavad kasutajad kopeerida kohalikku arvutisse töövihiku hetkeseisu ja seansi jooksul tehtud toimingute (nt filtreerimine ja sortimine) tulemused edasiseks analüüsiks Excelis.

Lehe algusesse

Töövihikuga töötamine teenuses Excel Services

Kuigi teenuses Exceli teenused ei saa Exceli töövihikus olevaid andmeid redigeerida, saab andmetega töötada mitmel muul moel. Järgmises tabelis on loend artiklitest, millest leiate abi töövihikuga teenuses Exceli teenused töötamise alustamiseks.

Artikkel

Kirjeldus

Töövihiku avamine brauseris

Saate teada, kuidas avada töövihikut brauseris vaatamiseks või Excelis redigeerimiseks.

Valemite arvutamine brauseripõhistes töövihikutes

Töövihiku andmete ümberarvutamine värskeimate valemitulemite kuvamiseks

Väliste andmete värskendamine brauseripõhises töövihikus

Välisest andmeallikast (nt andmebaasist või OLAP-kuubist) pärit sidusandmete värskendamine

Töövihiku andmete sortimine brauseris

Töövihiku veergudes olevate andmete sortimine

Töövihiku andmete filtreerimine brauseris

Filtrite kasutamine kriteeriumidele vastavate väärtuste valimiseks

Brauseris töövihikust teksti, arvude või kuupäevade otsimine

Funktsiooni Otsing kasutamine sihtväärtuste otsimiseks töövihikust

Diagrammide ja PivotChart-liigenddiagrammi aruannete kasutamine brauseris kuvatavas töövihikus

Töövihiku kasulikumaks muutmine diagrammide või PivotTable-liigendtabeli aruannete lisamisega

Parameetrite kasutamine brauseris kuvatavas töövihikus

Lahtris olevate väärtuste ajutine muutmine, sisestades parameetrite jaoks väärtusi, et värskendada valemi tulemust või lihtsa mõjuanalüüsi tegemiseks

Exceli töövihiku printimine brauseri kaudu

Töövihik tuleb kopeerida Excelisse ja siis saab kasutada Exceli kõiki funktsioone vormindatud dokumendi printimiseks.

Lehe algusesse

Lehe algusesse

Töövihiku avaldamine SharePointi saidil

Töövihiku avaldamiseks SharePointi saidil peate töövihiku esmalt Excelis looma. Saate kaasata paljusid Exceli funktsioone (nt tabelid, diagrammid ja liigenddiagrammid).

Näpunäide.: Exceli teenused toetab enamikku Exceli funktsioone, kuid mõne funktsiooni tugi on tavapärasest veidi erinev. Lisateavet selle kohta, millised funktsioonid on toetatud ja millised mitte, leiate teemast Töövihiku brauseris ja Excelis kasutamise erinevused.

Järgmises tabelis on loend artiklitest, mida saate töövihiku teenuses Exceli teenused avaldamiseks kasutada.

Artikkel

Kirjeldus

Töövihiku avaldamine teenuses Excel Services

Kirjeldab töövihiku avaldamist ja suvandite (nt parameetrite ja nimega üksuste) kasutamist

Juhised Exceli töövihiku avaldamiseks etalonina

Esitab töövihiku avaldamise põhjaliku ülevaate, mis hõlmab haldussätete konfigureerimist

Lehe algusesse

Ühenduse loomine väliste andmetega

Exceli töövihik võib talletada kõik andmed koos töövihikuga või kasutada andmeühendusi väliselt talletatud andmete toomiseks. Töövihiku avaldamise korral teenuses Excel Services on andmete talletamine sarnane nii töövihiku talletamisel dokumenditeegis kui ka kasutamisel Excel Web Accessi veebiosas. Teenuse Excel Services mõne töövihiku kõik andmed talletatakse töövihikus, mõnel töövihikul on aga üks või mitu ühendust väliste allikatega (nt andmebaas või OLAP-kuubiga).

Andmeühendus hõlmab teavet selle kohta, kuidas välist andmeallikat leida, sellesse sisse logida, selles päringuid esitada ja kuidas sellele juurde pääseda. Kuigi ühenduse teavet saab talletada töövihikus, talletatakse see sageli Office'i andmeühendusefailis (.odc), eriti kui neid andmeid kasutavad ühiselt mitu kasutajat ja ühenduse teavet tuleb sageli värskendada. Töövihiku autor või administraator saab Microsoft Excelis ühenduse loomisel luua ühenduse teabe ja selle siis eksportida ODC-faili. Lisateavet Exceli töövihikus väliste andmetega ühenduse loomise kohta leiate teemast Andmetega ühenduse loomise (importimise) ülevaade.

ODC-failide hõlpsamaks talletamiseks, turvamiseks, ühiskasutuseks ja haldamiseks saavad administraatorid määrata SharePoint Server 2010 andmeühenduste teegi usaldusväärse asukoha teegina (DCL). Seejärel saab administraator ühenduse teabe kõiki muudatusi (nt üleminek testserverilt tootmisserverile) hallata ühes keskses failis. Klient- või serveriarvuti värskendamistoiminguga saadetakse ajakohased muudatused ühendusefaili. Teenuse SharePoint Services ja kasutaja klientarvuti saab seadistada ühendusefaili muudatusi automaatselt tuvastama. Andmeühendusteekide kohta leiate lisateavet teemast Väliste andmete ühiskasutusse andmine ja ühenduste haldamine.

Lehe algusesse

Lehe algusesse

Excel Services ja teabeõiguste haldus

Teabeõiguste haldus (IRM – Information Rights Management) on tehnoloogia, mis kaitseb teabele loata juurdepääsu eest. IRM-iga saab kaitsta dokumente ja töövihikuid ning kindlustada, et tundlikku teavet saavad kuvada ainult lubatud isikud. Näiteks saate IRM-i abil kindlustada, et teatud finantsandmetele pääsevad enne avalikustamist juurde ainult juhatuse valitud liikmed.

Teenus Windows SharePoint Services 3.0 ja selle uuemad versioonid toetavad dokumenditeekide ja vastava teegi kõikide dokumentide (sõltumata sellest, kas nende dokumentide jaoks on lubatud IRM või ei) teabeõiguste haldust. Kui laadite dokumendi üles dokumenditeeki, mille jaoks teabeõiguste haldus on lubatud, lubatakse teabeõiguste haldus ka sellele dokumendi jaoks.

Excel Services ei laadi Exceli töövihikut, mille jaoks on lubatud teabeõiguste haldus või mis asub dokumenditeegis, mille jaoks on lubatud teabeõiguste haldus. Lisateavet leiate teemast Teabeõiguste haldus tarkvarakomplektis Microsoft Office 2010.

Lehe algusesse

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×