Teave tagasiside kogumise töövoogude kohta

Teave tagasiside kogumise töövoogude kohta

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

SharePointi toodetega kaasas olevad töövood on funktsioonid, mida saate kasutada oma äriprotsesside automatiseerimiseks. Nii muudate need veelgi terviklikumaks ja tõhusamaks. SharePointi töövoo Tagasiside kogumine abil saate SharePointi toodetes talletatud dokumendid ja muud üksused suunata ühele või mitmele inimesele tagasiside kogumiseks. SharePointi töövoog tegeleb protsessiga teie eest ja teil on rohkem aega muude asjade tegemiseks.

Lisateavet leiate artiklist SharePointi töövoogude ülevaade.

NB!:  Tagasiside kogumise töövoog pole vaikimisi aktiveeritud ja seda pole seosevormi loendiväljal Valige töövoomall. Kui soovite selle kasutatavaks muuta, peate paluma saidiadministraatoril selle saidikogumi tasemel aktiveerida.

Märkus.: Selle sisutüübiga kehtib SharePoint 2010 töövoo platvormi. SharePoint 2010 töövoo platvormi on saadaval SharePoint Online, SharePoint 2010, SharePoint 2013ja SharePoint Server 2016.

Teave ainult tagasiside kogumise töövooülesande lõpetamise kohta    Kerige lihtsalt allapoole kuni lõiguni LÕPETAMINE ja laiendage see. Muid lõike ei pruugi teil praegu vaja minna.

Käsitsi teostatava protsessi võrdlus automaatse töövooga

SharePointi töövoogude lühiülevaade:

 • Tõhus ja terviklik    Tagasiside kogumise töövoo automaatselt marsruudib dokumendi või üksuse, määrab läbivaatus tööülesannete ja jälgib nende edenemist ja saadab meeldetuletused ja teatised vastavalt vajadusele. Töövoo tegevuse saate jälgida ja reguleerida keskse olekulehel ja käivitatud töövoost sündmuste ajalugu hoitakse 60 päeva jooksul pärast.

 • Vähem tööd    Tagasiside kogumise töövoog säästab nii teie kui teie kolleegide aega ja vaeva ning lihtsustab ja ühtlustab tagasiside kogumist.

Allpool on väga lihtsa tagasiside kogumise töövoo joonis.

Lihtne tagasiside kogumise töövoo diagramm

Näpunäiteid käesoleva artikli kasutamiseks

Käesoleva artikli teave on esitatud kümnes laiendatavas lõigus.

Selle artikli kasutamise kohta näpunäidete vaatamiseks klõpsake siin

Teave ainult tagasiside kogumise töövooülesande lõpetamise kohta    Kerige lihtsalt allapoole kuni lõiguni LÕPETAMINE ja laiendage see. Muid lõike ei pruugi teil praegu vaja minna.

Töövoogude lisamine, käivitamine, jälgimine ja haldamine    Kui kujundate ja lisate töövooge esimest korda ja pole veel eelnimetatud toimingutega tuttav, soovitame teil kõik selle artikli jaotised üle vaadata. Kui olete artikli ja selle ülesehitusega tuttav, saate edaspidi minna otse soovitud jaotise juurde.

Märkus jooniste kohta    Käesolevas töövoo kohta käivas artiklisarjas olevad ekraanipildid ja kontseptuaalsed diagrammid põhinevad üldjuhul kinnitamise töövootüübil. Vajadusel on need pildid ja diagrammid käsituse ja juhiste selguse huvides kohandatud tagasiside kogumise töövoogude jaoks.

Paar sõna käesoleva artikli printimise kohta    See on pikk artikkel. Kui soovite printida ainult valitud lõigud, veenduge, et enne printimist on laiendatud ainult need lõigud. (Kui soovite, et prinditud eksemplari joonised oleks täielikud, kasutage printimiseks horisontaalpaigutust mitte vertikaalpaigutust.)

Ja paar sõna artiklist otsimise kohta    Enne sellest artiklist mis tahes teksti või termini otsimist veenduge, et kõik otsitavad lõigud on laiendatud.

Selle artikli teemad

Jaotise Lisateave kontseptuaalikoon

LISATEAVE tagasiside kogumise töövoogude kohta

Lisateave tagasiside kogumise töövoogude kohta

Tagasiside kogumise töövoog on SharePointi funktsioon, mis suunab SharePointi loendisse või teeki talletatud dokumendi või muu üksuse ühele või mitmele inimesele, nendelt tagasiside saamiseks. Töövoog muudab kogu protsessi automaatseks, lihtsaks ja ühtlaseks.

Töövoog suunab üksuse osalejatele

SharePointi toodetega kaasas olev elementaarne tagasiside kogumise töövoog töötab nagu mall. Selle malli abil saate oma saitidele lisada mitu tagasiside kogumise töövoogu. Iga lisatud töövoog on elementaarse tagasiside kogumise töövoo kordumatu versioon, millel on oma kindel tööviis sõltuvalt selle lisamisel määratud sätetest.

Selle lõigu jaotised

 1. Mida saab tagasiside kogumise töövooga teha?

 2. Mida ei saa tagasiside kogumise töövooga teha?

 3. Kes saab seda tüüpi töövoogu kasutada?

 4. Kuidas seda tüüpi töövoogu kavandada, lisada, käivitada ja hallata?

1. Mida saab tagasiside kogumise töövooga teha?

 • Tagasiside kogumise töövoo esmakordsel lisamisel loendis, teegis või saidikogumis, saate määrata lisatavate osalejate arvu ja kas neile määratakse ülesanded ükshaaval (järjest) või kõik korraga (paralleelselt). Saate isegi otsustada, kas soovite osalejate ülesanded jagada kahte või enamasse etappi, samuti määrata lõpliku tähtaja ja/või iga ülesande lubatud ajakulu. Kõiki neid sätted saate muuta iga kord, kui käivitate töövoo käsitsi.

 • Töövoog määrab ülesande igale valitud osalejale. Iga osaleja valib mitme variandi vahel – kas saata üksuse kohta tagasisidet, kas taotleda üksuse muutmist, kas määrata tööülesanne uuesti või kas ülesanne kustutada.

 • Kui töövoog töötab, saate selle edenemist jälgida ja seda vajadusel reguleerida keskse töövoo oleku lehe kaudu.

 • Kuni 60 päeva jooksul pärast töövoo lõpetamist on töövoo oleku lehe kaudu jätkuvalt saadaval töövoo käituse (ehk eksemplari) jooksul toimunud kõikide töövoosündmuste mitteametlik loend.

Lõigu algusse

2. Mida ei saa tagasiside kogumise töövooga teha?

Tagasiside kogumise töövoog pole mõeldud üksusele kinnituste ja hülgamiste kogumiseks ega veebisaidi lehe avaldamise juhtimiseks. Kui soovite lisada töövoo, milles osalejad saavad ülevaadatava üksuse kinnitada või hüljata, lugege jaotise Vt ka artiklit Teave kinnitamise töövoogude kohta.

Samuti pole tagasiside kogumise töövood mõeldud allkirjade kogumiseks. Kui soovite Microsoft Wordi dokumendile, Microsoft Exceli töövihikule või Microsoft InfoPathi vormile allkirjade kogumiseks kasutada töövoogu, lugege jaotise Vt ka artiklit Teave allkirjade kogumise töövoo kohta.

Lisateavet selle kohta, kuidas kasutada SharePointi toodetega kaasas oleva töövoo täpsemaks kohandamiseks rakendust Microsoft SharePoint Designer 2013, leiate Microsoft Software Developer Networki (MSDN) spikrisüsteemist.

Lõigu algusse

3. Kes saab seda tüüpi töövoogu kasutada?

Töövoo lisamine    Töövoolisamiseks peab teil vaikimisi olema loendite haldamise õigus. (Rühmal „Omanikud“ on loendite haldamise õigus vaikimisi, kuid rühmadel „Liikmed“ ja „Külastajad“ seda õigust pole.)

Töövoo käivitamine    Juba lisatud töövoo käivitamiseks peab teil vaikimisi olema üksuste redigeerimise õigus. (Rühmadel „Liikmed“ ja „Omanikud“ on üksuste redigeerimise õigus vaikimisi, kuid rühmal „Külastajad“ seda õigust pole.)

Samuti võivad omanikud konfigureerida teatud töövood nii, et neid saavad käivitada ainult liikmed, kes kuuluvad rühma Omanikud. (Selleks märkige seosevormi esimesel lehel ruut Nõua selle töövoo käivitamiseks loendite haldamise õigusi.)

Lõigu algusse

Kuidas seda tüüpi töövoogu kavandada, lisada, käivitada ja hallata?

Kolm põhietappi on järgmised.

 • Toimingud ENNE töövoo käivitamist (kavandamine, lisamine, käivitamine)   
  Enne töövoo lisamist peate otsustama, kuhu soovite töövoo lisada (kas üksikusse loendisse või teeki või tervesse saidikogumisse) ja kuidas see täpselt töötab. Pärast töövoo lisamist ja konfigureerimist saab igaüks, kellel on vajalikud õigused, käivitada töövoo konkreetse üksuse jaoks. Töövoo saab häälestada ka automaatselt käivituma. Automaatse käivituse saab aktiveerida ühe või mõlema järgmise päästiksündmuse põhjal: a) loendisse või teeki suvalise üksuse lisamisel või selle loomisel, b) loendi või teegi üksuse muutmisel.

 • Toiminguid töövoo KÄIGUS (lõpetamine, jälgimine, reguleerimine)   
  Töövoo käigus lõpetavad üksikud osalejad nendele määratud ülesanded. Automaatsed meeldetuletused saadetakse nendele osalejatele, kes ülesannete tähtaegadest kinni ei pea. Samal ajal saab töövoo edenemist jälgida konkreetse töövooeksemplari keskselt olekulehelt. Sama lehe kaudu saab ka töövoogu selle käigus reguleerida ja soovi korral töövoost loobuda või selle peatada.

 • Toimingud PÄRAST töövoo lõppu (läbivaatus, aruandlus, muutmine)   
  Kui töövoog on lõpule viidud, saate kuni 60 päeva jooksul töövoo olekulehe kaudu vaadata kogu selle tegevuse (või eksemplari) ajalugu. Selle lehe kaudu saate luua ka selle töövoo versiooni jõudluse statistikaaruandeid. Samuti saate soovi korral igal ajal töövoo tööviisi muuta – selleks avage ja redigeerige seosevormi, mille täitsite töövoo esmakordsel lisamisel.

Järgmisel vooskeemil on need etapid kujutatud uut töövoogu lisava isiku seisukohast.

Töövooprotsess

Mis saab edasi?

Enne uue tagasiside kogumise töövoo kavandamist lugege esmalt läbi käesoleva artikli lõik LUBAMINE ja alles siis lõik KAVANDAMINE.

Lõigu algusse | Artikli algusse


Jaotise „Lubamine“ laiendusikoon

Tagasiside LUBAMINE ainult tööülesandevormil või lisaks ka üksuses endas

Tagasiside lubamine ainult tööülesandevormil või lisaks ka üksuses endas

Järgmised kaks küsimust aitavad teil oma töövoo osas otsustada ühe olulise asja.

 • Kas osalejad võivad tagasiside edastada ainult tööülesandevormi välja Kommentaarid kaudu või saavad nad ka lisada jälitatud muutusi ja kommentaare üksusesse endasse?

 • Kui osalejad saavad lisada jälitatud muutusi ja kommentaare üksusesse endasse, siis kas nad teevad seda koostöökeskkonnas, kus mitu osalejat võivad samal ajal sama dokumenti redigeerida, või möllib iga osaleja dokumendi välja ja saab läbivaatuse ajaks redigeerimise ainuõigused?

Järgmine skeem selgitab neid alternatiive.

Tagasiside lubamise ja andmise erinevad viisid

Edasi lugedes arvestage järgmist.

 • Ükski töövoog ei käivitu üksusel, mis on hetkel välja möllitud.

 • Tagasiside kogumise töövootüüp sisaldab suvandit, mis võimaldab töövoost loobuda kohe, kui läbivaadatavat üksust muudetakse.

 • Jälitatud muutusi ja kommentaare saate üksusesse lisada ainult juhul, kui avate selle arvutisse installitud programmis, kus see loodi, mitte selle programmi veebirakenduses.

Selle lõigu teemad

 1. Luba tagasiside ainult tööülesandevormil

 2. Luba tagasiside nii tööülesandevormil kui ka üksuses (koostööversioon)

 3. Luba tagasiside nii tööülesandevormil kui ka üksuses (juurdepääsu ainuõigustega versioon)

1. Luba tagasiside ainult tööülesandevormil

Selle meetme eeliseks on lihtsus. Osalejad saavad muudatusi pakkuda ainult järgmisel kahel viisil, millest mõlemad hõlmavad tööülesandevormi.

 • Kommentaaride edastamine.

 • Üksuse muudatuse taotlemine töövoo käigus.

Miinuseks on muidugi see, et osalejad ei saa üksuses endas konkreetseid muudatusi välja tuua. Mida suurem on pakutavate muudatuste arv, seda enam soovivad osalejad tõenäoliselt otse üksusega töötada.

Märkus üksuste muudatuste eest kaitsmise kohta    Kõige lihtsam viis tagada, et osalejad ei muuda üksust ennast, on üksus käivitamise ajaks välja möllida. Kuid nagu eelnevalt ütlesime, ei saa hetkel välja möllitud üksusel töövoogu käivitada.

Selle lahendamiseks on kaks võimalust:

 • Võite oodata, kuni töövoog käivitatakse, ja seejärel üksuse käivitamise ajaks välja möllida. (Kui töövoog käivitatakse automaatselt, veenduge, et olete lisatud seosevormi teise lehe väljale Koopia. Seejärel, kui saate töövoo käivitamise teatise, möllige see üksus välja.) Selle meetodi üks miinus on see, et välja möllitud üksusel ei saa käivitada ühtki teist töövoogu.

 • Teise võimalusena võite üksuse sisse möllituks jätta, kuid peate siis osalejatele teada andma, et oluline on üksust mitte välja möllida ega muuta. Loomulikult on soovitatav see juhis lisada tööülesande teatisesse lisatavate märkuste hulka. Kui osalejad töötavad tagasiside kogumise töövooga esmakordselt, võite ennast veelgi selgemalt väljendada – võite neile enne töövoo käivitamist saata eraldi meili või rääkida nendega isiklikult.

Lõigu algusse

2. Luba tagasiside nii tööülesandevormil kui ka üksuses (koostööversioon)

Selle meetme korral on üksused osalejatele pidevalt kättesaadavad. Keegi ei pea enne oma läbivaatuse alustamist ootama, kuni keegi teine oma läbivaatuse lõpetab. Selline paindlikkus on võimalik tänu SharePointi toodete koostööfunktsioonidele.

Lihtsalt veenduge, et osalejad teavad, et peavad tegema järgmist:

 • mitte möllima üksust muudatuste tegemise ajaks välja;

 • avama selle arvutisse installitud programmis, kus see loodi, mitte selle programmi veebirakenduses;

 • lülitama enne muudatuste tegemist või kommentaaride lisamist sisse jälitamise;

 • salvestama oma muudatused serverisse.

Arvestage, et tagasiside kogumise töövootüüp sisaldab suvandit, mis võimaldab töövoost loobuda kohe, kui läbivaadatavat üksust muudetakse. Kui see suvand on valitud, siis loobutakse töövoost kohe, kui suvaline osaleja esimest korda üksuse muudatused salvestab (sh jälitatud muutused ja/või kommentaarid) .

Kui plaanite lubada muudatused üksuses endas, veenduge, et loendi või teegi versioonimissätetes on küsimuse Kas dokumendid tuleb redigeerimiseks esmalt välja möllida? vasteks on määratud Ei.

Lõigu algusse

3. Luba tagasiside nii tööülesandevormil kui ka üksuses (juurdepääsu ainuõigustega versioon)

Selle meetme korral saab suvalisel ajahetkel üksuse välja möllida ja seda muuta ainult üks osaleja.

 • Kui töövoo tööülesanded määratakse ükshaaval (järjest), pole see probleemiks.

 • Kui tööülesanded määratakse kõik korraga (paralleelselt), peavad osalejad mõnikord üksusele juurdepääsuks ootama, kuni teine osaleja sellega töötamise lõpetab.

Kuna töövoogu ei saa välja möllitud üksusel käivitada, veenduge, et üksused on enne nendel töövoo käivitamist sisse möllitud.

Andke osalejatele teada, et nad peaksid tegema järgmist:

 • möllima üksuse enne selle avamist välja;

 • avama selle arvutisse installitud programmis, kus see loodi, mitte selle programmi veebirakenduses;

 • lülitama enne muudatuste tegemist või kommentaaride lisamist sisse jälitamise;

 • salvestama muutused serverisse ja üksuse uuesti sisse möllima kohe, kui nad on sellega töötamise lõpetanud.

Arvestage jällegi, et tagasiside kogumise töövootüüp sisaldab suvandit, mis võimaldab töövoost loobuda kohe, kui läbivaadatavat üksust muudetakse. Kui see suvand on valitud, siis loobutakse töövoost kohe, kui suvaline osaleja esimest korda üksuse muudatused salvestab (sh jälitatud muutused ja/või kommentaarid) .

Mis saab edasi?

Kui soovite kavandada uue tagasiside kogumise töövoo, vaadake käesoleva artikli lõiku KAVANDAMINE.

Lõigu algusse | Artikli algusse


Jaotise Kavandamine kontseptuaalikoon

Uue tagasiside kogumise töövoo KAVANDAMINE

Uue tagasiside kogumise töövoo kavandamine

Selles lõigus selgitame, mida peate enne tagasiside kogumise töövoo versiooni lisamist otsustama ja millise teavet koguma.

Kui olete juba seda tüüpi töövoo lisamisega tuttav ja soovite ainult konkreetseid samme meelde tuletada, võite siirduda otse käesoleva artikli lõigu LISAMINE sobiva teema juurde (Loend/teek või Saidikogum).

Selle lõigu teemad

 1. Mallid ja versioonid

 2. Seosevormi tutvustus

 3. Kaksteist küsimust, millele tuleb leida vastused

1. Mallid ja versioonid

SharePointi toodetega kaasas olevad töövood on juhtmallid, mis on aluseks loenditesse, teekidesse ja saidikogumitesse lisatud üksikutele töövoogudele.

Iga kord, kui lisate näiteks tagasiside kogumise töövoo, lisatakse tegelikult üldise tagasiside kogumise töövoomalli versioon. Konkreetse versiooni lisamisel saate selle seosevormil määrata igale versioonile eraldi nime ja sätted. Nii saate lisada mitu töövoo versiooni, mis kõik põhinevad samal tagasiside kogumise töövoo juhtmallil, kuid millest igaüks on nimetatud ja kohandatud vastavalt kasutusviisile.

Järgmisel joonisel on lisatud kolm töövoogu, mis kõik põhinevad samal kinnitamise töövoomallil – esimene on lisatud ühe teegi kõikide sisutüüpide jaoks, teine on lisatud ühe teegi ühe sisutüübi jaoks ja kolmas on lisatud terve saidikogumi ühe sisutüübi jaoks.

Kolm töövoogu, mis põhinevad kinnitamise töövoomallil

Lõigu algusse

2. Seosevormi tutvustus

Iga kord, kui lisate uue töövoo versiooni, mis põhineb mõnel kaasas oleva töövoomallil, peate uue versiooni soovitud tööviisi määramiseks täitma seosevormi.

Järgmisest jaotisest leiate küsimuste loendi, mis aitab teil valmistuda seosevormi täitmiseks. Kuid esmalt võtke mõni hetk vormi ja selle väljadega tutvumiseks.

Seosevormi esimene leht

Seosevormi esimene leht

Seosevormi teine leht

Seosevormi teine leht, kus algatusvormid on tuvastatud

Märkus.:  Teisel lehel punases boksis olevad väljad kuvatakse ka algatusvormil, mida näidatakse iga kord töövoo käsitsi käivitamisel, ning mida saab selle kasutuskorra tarbeks redigeerida.

Lõigu algusse

3. Kaksteist küsimust, millele tuleb leida vastused

Kui olete kõigile selle jaotise küsimustele vastused leidnud, olete valmis oma töövoo lisama.

 1. Kas töövootüüp on sobiv?

 2. Üks loend või teek või terve saidikogum? (ja) Üks sisutüüp või kõik sisutüübid?

 3. Milline on hea nimi?

 4. Tööülesannete loendid ja ajalooloendid – olemasolevad või uued?

 5. Kuidas (ja kes) saab selle töövoo käivitada?

 6. Kas sellelt sisutüübilt pärivad sisutüübid saavad ka selle töövoo?

 7. Osalejad – millised inimesed, millises järjekorras?

 8. Millist täiendavat teavet osalejad vajavad?

 9. Kas lubada tagasiside ainult tööülesandevormil või lisaks ka üksuses endas?

 10. Millal on tööülesannete tähtaeg?

 11. Millal see töövoog lõpeb?

 12. Keda peab teavitama?

1. Kas töövootüüp on sobiv?

Selles artiklis käsitletakse kuvatakse menüüs nimega Tagasiside kogumine – SharePoint 2010töövoomalli. Kui te pole kindel, et seda tüüpi töövoogu on parim valik, vaadake tagasi Lugege käesoleva artikli lõigust. Lisateavet selle töövoo Mallid, mis on saadaval, leiate artiklist, SharePointi töövoogude kohta, leiate jaotisest Vt ka .

Lõigu algusse

2. Üks loend või teek, või terve saidikogum? (ja) Üks sisutüüp või kõik sisutüübid?

Tagasiside kogumise töövoo uue versiooni saate kättesaadavaks teha nii ainult üksikus loendis või teegis kui ka terves saidikogumis.

 • Kui lisate töövoo üksikusse loendisse või teeki, saate selle seadistada nii, et see käivitub kõikidel sisutüüpidel või ainult ühel sisutüübil.

 • Kui aga lisate töövoo tervesse saidikogumisse, saate selle seadistada ainult nii, et see käivitub ainult ühel sisutüübil.

Saidikogumi skeem, kus on selgitatud kolme lisamise viisi

Mis on sisutüüp?

Iga SharePointi loendisse või teeki talletatud dokument või muu üksus kuulub mõnda sisutüüpi. Sisutüüp võib olla standardne ja üldine (nt Dokument või Exceli arvutustabel) kui ka eriotstarbeline (nt Juriidiline leping või Tootedisaini spetsifikatsioon). SharePointi toodetes on vaikimisi saadaval mõned sisutüübid, kuid võite neid nii kohandada kui ka lisaks omalt poolt uusi luua.

Lõigu algusse

3. Milline on hea nimi?

Andke oma töövoo versioonile nimi, mis:

 • tähistab selgelt selle kasutusviisi;

 • eristab seda selgelt teistest töövoogudest.

Näide

Oletagem, et olete toimetajate rühma liige. Rühm soovib kasutada kahte erinevat tagasiside kogumise töövoogu.

 • Käivitate esimese töövoo rühma liikmete poolt esitatud igal dokumendil. See töövoog kogub tagasisidet ainult teie rühma juhatajalt.

 • Käivitate teise töövoo rühma mittekuuluvate inimeste poolt esitatud igal dokumendil. See töövoog kogub tagasisidet igalt teie rühma liikmelt.

Võite esimese töövoo nimeks panna Dokumendi tagasiside (sise) ja teise nimeks panna Dokumendi tagasiside (välis).

Näpunäide.: Soovitame teil luua järjepidevad nimereeglid ja veenduda, et kõik töövoogudega seotud inimesed on nendega reeglitega tuttavad.

Lõigu algusse

4. Tööülesannete loendid ja ajalooloendid – olemasolevad või uued?

Saate lasta töövool kasutada saidi tööülesannete ja ajaloo vaikeloendeid, muid olemasolevaid loendeid või taotleda uusi loendeid ainult konkreetse töövoo jaoks.

 • Kui teie saidil on mitu töövoogu või kui mõned töövood sisaldavad mitut tööülesannet, kaaluge iga töövoo jaoks uue loendi taotlemist. (Ülemäära pikkade loendite haldamine on üks neist asjadest, mis võib jõudlust vähendada. Süsteem haldab kiiremini ja hõlpsamalt mitut lühikest, kui ühte väga pikka loendit.)

 • Kui töövooülesanded ja ajalugu sisaldavad tundliku sisuga või konfidentsiaalseid andmeid, mida soovite hoida eraldi üldistest loenditest, peaksite kindlasti määrama, et soovite selle töövoo jaoks uusi eraldi loendeid. (Pärast töövoo lisamist veenduge, et uute loendite jaoks on määratud sobivad õigused.)

Lõigu algusse

5. Kuidas (ja kes) saab selle töövoo käivitada?

Töövoo saab seadistada nii, et seda saab käivitada ainult käsitsi, ainult automaatselt või mõlemal viisil.

 • Kui käivitate tagasiside kogumise töövoo kindlal dokumendil või üksusel käsitsi, kuvatase uus vorm – algatusvorm. Algatusvorm sisaldab enamikku seosevormi teisel lehel olevaid sätteid. Nii saab töövoo käivitanud isik enne nupu Käivita klõpsamist soovi korral muuta mõnda neist sätetest (ainult praeguse eksemplari jaoks).

 • Automaatselt käivitades puudub võimalus algatusvormi kuvamiseks, seega kasutatakse seosevormil määratud vaikesätteid muutmata kujul.

Järgmisel joonisel on kujutatud käsitsi käivitamise ja automaatse käivitamise erinevus.

Käsitsi käivitamise ja automaatse käivitamise vormide võrdlus

Kõik algatusvormil tehtud muudatused rakendatakse ainult praegusele töövoo eksemplarile. Töövoo püsivatevaikesätete muutmiseks peate redigeerima algset seosevormi, nagu on selgitatud käesoleva artikli lõigus MUUTMINE.

Käsitsi käivitamine

Kui lubate käsitsi käivitamise, saab igaüks kellel on vajalikud õigused töövoo igal ajal suvalisel sobival üksusel käivitada.

Käsitsi käivitamise eeliseks on see, et teie ja teie kolleegid saavad töövoo käivitada siis ja ainult siis, kui soovite, ja iga kord on teil võimalus algatusvormil mõnda sätet muuta.

Lihtne näide    Kui soovite oma töövoo käivitada ainult üksustel, mille on loonud meeskonnaväline autor, siis käsitsi käivitamise korral ei käivitata seda töövoogu automaatselt teie ja teie meeskonnaliikmete poolt loodud üksustel. (Teine võimalus on säilitada oma meeskonna autoritelt pärit üksused ühes loendis või teegis ja kõigilt teistelt autoritelt pärit üksused eraldi loendis või teegis. Nii saate töövoo automaatselt käivitada, kuid seda ainult väliste autorite loendis.)

Käsitsi käivitamise suurim miinus on see, et kellelgi peab olema meeles töövoog sobival ajal käivitada.

Automaatne käivitamine

Saate töövoo seadistada nii, et see käivitatakse automaatselt mõne järgmise sündmuse korral.

 • Loendisse või teeki luuakse või laaditakse üles uus üksus.

 • Juba loendisse või teeki talletatud üksust muudetakse.

Automaatse käivitamise eelis on see, et keegi ei pea meeles pidama, et töövoog tuleb käivitada. See käivitub automaatselt iga kord, kui leiab aset päästiksündmus.

Lihtne näide    Oletagem, et teie ettevõtte raamatupidaja soovib läbi vaadata kõik eelarved, mis laaditakse või luuakse teegis Eelarved. Võite sellesse teeki lisada tagasiside kogumise töövoo, määrata oma raamatupidaja ainsaks osalejaks ning seadistada töövoo automaatselt käivituma iga kord, kui loendisse lisatakse (või loendis luuakse) uus üksus. Nii on teie raamatupidaja alati vajaliku teabega kursis.

Kaks automaatse käivitamise miinust:

 • Te ei saa töövoogu peatada, kui leiab aset päästiksündmus.

 • Te ei saa üksiku eksemplari alguses ühtegi sätet muuta.

Lõigu algusse

6. Kas sellelt sisutüübilt pärivad sisutüübid saavad ka selle töövoo?

Kui lisate töövoo terve saidikogumi sisutüübile, saate valida, kas lisada see töövoog ka kõikidele teistele selle saidikogumi sisutüüpidele, mis pärivad sellelt sisutüübilt, millele töövoo lisate. (Kui lisate töövoo üksikule loendile või teegile, siis seda valikut seosevormil ei kuvata.)

Märkused

 • Kõikide täiendavate lisamistoimingute teostamine võib võtta kaua aega.

 • Kui pärilus on katkenud nendel saitidel ja alamsaitidel, millelt pärivatele sisutüüpidele soovite töövoo lisada, veenduge enne selle toimingu käivitamist, et kuulute igal saidil ja alamsaidil rühma Omanikud.

Lõigu algusse

7. Osalejad – millised inimesed, millises järjekorras?

Peate esitama iga inimese nime ja meiliaadressi, kellele läbivaatustööülesanded määratakse.

Üks või mitu etappi?    Saate valida, kas läbivaatustööülesanded teostatakse ühes või mitmes etapis. Kui otsustate mitme etapi kasuks, teostatakse etapid ükshaaval.

Paralleelne või järjestikune läbivaatus?    Saate valida, kas igas etapis määratakse osalejale läbivaatustööülesanded korraga (paralleelselt) või ükshaaval (järjest) teie poolt määratud järjekorras. Järjestikune läbivaatus võib olla kasulik näiteks siis, kui olete seadistanud töövoo nii, et see lõpeb pärast esimest hülgamist, või siis kui soovite, et järgmised osalejad saaksid oma läbivaatuse ajal lugeda eelmiste osalejate kommentaare.

Näide

Järgmine lihtne näidisolukord annab ülevaate nii mitme etapiga kui järjestikuste läbivaatuste eelistest.

Oletagem, et Kalle lisab uue tagasiside kogumise töövoo. Ta soovib, et kolleegid Anne ja Toomas iga üksuse enne teda läbi vaataksid. Nii näeb ta nende kommentaare enne, kui ise läbivaatust alustab. Kalle saab seda teha ühel järgmistest viisidest.

 • Kasutades järjestikust    läbivaatust. Kalle seadistab ühe etapiga järjestikuse läbivaatuse, mille esimesed kaks osalejat on Anne ja Toomas ning kolmas tema ise.
  Sel juhul peab Anne enne oma tagasiside esitama, kui Toomasele tööülesanne määratakse, ja seejärel peab Toomas samuti oma tagasiside edastama enne, kui Kallele tööülesanne määratakse.
  Kalle peab oma ühe etapiga järjestikuse läbivaatuse seadistama järgmiselt.
  Vorm, kus on esile tõstetud järjestikuse etapi säte

 • Kasutades kahte    etappi. Kui Kalle soovib, et Annele ja Toomasele määratakse läbivaatus korraga nii, et Toomas ei pea alustamiseks ootama, kuni Anne lõpetab, saab ta seadistada töövoo kahes etapis – esimesena paralleeletapp Anne ja Toomase läbivaatuste jaoks ja siis eraldi etapp tema enda läbivaatuseks. Kui esimene etapp jääb lõpetamata, siis teine etapp ei käivitu.
  Kalle peab oma kahe etapiga paralleelse läbivaatuse seadistama järgmiselt.
  Vorm, kus on esile tõstetud paralleeletapp

Allpool on mõlema lahenduse skeemid.

Järjestikune töövoog ja kahe etapiga töövoog kõrvuti

Välised osalejad    Nende liikmete lisamiseks, kes ei kuulu ettevõte SharePointi saidile, on olemas teistsugune toiming. Selles toimingus esindab keegi saidi liikmetest välist osalejat.

Selle toimingu skeem on järgmine.

Toimingu vooskeem välise osaleja lisamiseks

Kas soovite lisada ühe tööülesande tervele rühmale või ühe igale rühma liikmele?    Kui lisate oma töövoo osalejate hulka rühma aadressi või leviloendi, saate töövoo seadistada kahel viisil – nii, et igale rühma liikmele määratakse üks tööülesanne või nii, et tervele rühmalemääratakse ainult üks tööülesanne (teatised selle ühe tööülesande kohta saadetakse aga ikka kõigile liikmetele). Kui tervele rühmale määratakse ainult üks tööülesanne, võib selle üksiku tööülesande taotleda ja lõpetada suvaline rühma liige. (Juhiseid rühmale määratud tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.)

Lõigu algusse

8. Millist täiendavat teavet osalejad vajavad?

Seosevorm sisaldab tekstivälja, kuhu saate sisestada juhised, nõuete üksikasjad, ressursid jne.

Võite sellel väljal vastuse anda järgmistele küsimustele.

 • Kui osalejatel on probleeme või küsimusi, siis kellega nad peaksid ühendust võtma?

 • Kas läbivaatajad saavad tagasiside edastada ainult tööülesandevormi kaudu või saavad nad ka lisada jälitatud muutusi ja kommentaare üksusesse endasse?

 • Kui läbivaatajad saavad üksusesse lisada jälitatud muutusi ja kommentaare, siis kas nad peaksid üksuse enne muutmist välja möllima või peaksid nad selle jätma sisse möllituks, et mitu läbivaatajat saaksid sellega samaaegselt töötada?

 • Kui teie töövoog määrab igale rühmale või leviloendile ainult ühe tööülesande, kirjutage, et iga sellise rühma liige peaks tööülesande enne lõpetamist taotlema. Nii ei raiska teised rühma liikmed oma aega sama tööülesande tegemiseks. Lisateavet rühmale määratud tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Lõigu algusse

9. Kas lubada tagasiside ainult tööülesandevormil või lisaks ka üksuses endas?

Selle olulise küsimusega on seotud mitu asjaolu. Kui te pole seda juba teinud, vaadake ja lugege lisateavet käesoleva artikli lõigust LUBAMINE.

Lõigu algusse

10. Millal on tööülesannete tähtaeg?

Töövooülesannete tähtaja saate määrata ühel või mõlemal järgmistest viisidest.

Kalendri kuupäeva järgi    Saate määrata ühe kalendri kuupäeva, mis on kõigi tööülesannete tähtajaks.

 • Kui seadistate töövoo automaatselt käivituma, ei pea te tavaliselt seda suvandit kasutama. Seda sellepärast, et määratud kuupäeva väärtus ei kohandu iseenesest sõltuvalt töövoo automaatse käivitamise praegusest kuupäevast.

Tööülesande kestuse järgi    Saate määrata iga tööülesande lõpetamiseks lubatud päevade, nädalate või kuude arvu, alates tööülesande määramise kuupäevast.

 • Kalendris määratud tähtaeg alistab määratud tööülesande kestuse. See tähendab, et kui täna on 10. juuni ja teile määratakse tööülesanne, mille kestus on kolm päeva, kuid mille tähtajaks kalendris on 11. juuni, siis tööülesande tähtajaks ongi 11. juuni (tähtaeg kalendri järgi) ja mitte 13. juuni (kolmepäevase kestuse viimane päev).

Lõigu algusse

11. Millal see töövoog lõpeb?

Et vältida mittevajalike läbivaatuste raisatud ajakulu, saate määrata, et töövoost loobutakse kohe, kui üksust muudetakse mis tahes viisil.

Selle suvandi valimisel saavad osalejad tagasisidet anda ainult tööülesandevormil. See tähendab, et nad ei saa üksusesse endasse lisada jälitatud muutusi ega kommentaare, kuna see muudaks üksust, mis omakorda põhjustaks töövoost loobumise. Kui valite selle suvandi, lisage kindlasti ka märkus väljale Teadanne, mis palub osalejatel läbivaadatavat üksust otse mitte muuta.

Märkus.:  Töövoogu ei saa käivitada üksusel, mis on hetkel välja möllitud. Pärast töövoo käivitamist saab aga läbivaadatava üksuse välja möllida, et kaitsta seda muutmise eest. (Kuni see üksus on välja möllitud, ei saa sellel käivitada mis tahes muud töövoogu.)

Lõigu algusse

12. Keda peab teavitama?

Seosevormi teisel lehel saate väljale Koopia sisestada nende isikute nimed või aadressid, keda peaks iga kord töövoo käivitamisel või lõppemisel teavitama.

 • Siia nime sisestamine ei tähenda, et sellele inimesele määratakse töövooülesanne.

 • Kui töövoog käivitatakse käsitsi, saadetakse selle käivitanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

 • Kui töövoog käivitatakse automaatselt, saadetakse selle algselt lisanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

Mis saab edasi?

Kui olete valmis uue tagasiside kogumise töövoo loendisse, teeki või saidikogumisse lisama, lugege käesoleva artikli lõigu LISAMINE sobivat teemat (Loend/teek või Saidikogum).

Lõigu algusse | Artikli algusse

Jaotise „Lisamine“ kontseptuaalikoon

Tagasiside kogumise töövoo LISAMINE (ainult ühele loendile või teegile)

Tagasiside kogumise töövoo lisamine
(ainult ühele loendile või teegile)

Kui te pole veel töövoogude lisamisega tuttav, soovitame teil enne käesoleva lõigu sammudega jätkamist läbi lugeda käesoleva artikli lõigud LISATEAVE, LUBAMINE ja KAVANDAMINE.

Selle lõigu teemad

 1. Enne alustamist

 2. Töövoo lisamine

1. Enne alustamist

Enne töövoo lisamist peavad olema korras kaks asja.

E-post    Et töövoog saaks saata meiliteatisi ja meeldetuletusi, peab SharePointi saidil olema lubatud e-post. Kui te pole kindel, kas seda on tehtud, võtke ühendust oma SharePointi administraatoriga.

Õigused    Vaikesätted nõuavad, et töövoogude lisamiseks loenditele, teekidele või saidikogumitele peab teil olema loendite haldamise õigus. (Rühmal „Omanikud“ on loendite haldamise õigus vaikimisi, kuid rühmadel „Liikmed“ ja „Külastajad“ seda õigust pole. Lisateavet õiguste kohta leiate käesoleva artikli lõigust LISATEAVE.)

Lõigu algusse

2. Töövoo lisamine

Tehke järgmist.

 1. Avage loend või teek, kuhu soovite töövoo lisada.

 2. Klõpsake lindil menüüd Loend või Teek.

  Märkus.: Menüü nimi võib sõltuvalt loendi või teegi tüübist erineda. Näiteks kalendriloendis on menüü nimeks Kalender.

 3. Klõpsake jaotises Sätted linki Töövoo sätted.

 4. Määrake töövoo sätete lehel üks sisutüüp, millel töövoog käivitatakse, või suvand Kõik (kõikide sisutüüpide jaoks) ja klõpsake siis nuppu Lisa töövoog.
  Töövoo lisamise leht koos kõikide sisutüüpide suvandi ja töövoo lisamise nupuga

 5. Täitke seosevormi esimene leht.
  (Juhised on toodud joonise järel.)

Seosevormi esimene leht, kus on nummerdatud viiktekstid

Esimene viiktekst

Sisutüüp

Säilitage vaikevalik Kõik või valige konkreetne sisutüüp.

Teine viiktekst

Töövoog

Valige mall Tagasiside kogumine – SharePoint 2010 .

Märkus.: Kui malli Tagasiside kogumine – SharePoint 2010 ei kuvata loendis, võtke ühendust oma SharePointi administraatoriga ja paluge see saidikogumis või tööruumis aktiveerida.

Kolmas viiktekst

Nimi

Tippige töövoo nimi. Selle nime abil saavad töövoo tuvastada loendi või teegi kasutajad

Soovitusi töövoo nime valimiseks vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Neljas viiktekst

Ülesandeloend

Valige töövooga kasutatav ülesandeloend. Saate valida olemasoleva tööülesandeloendi või klõpsata uue loendi loomiseks käsku Tööülesanded (uued).

Lisateavet selle kohta, miks luua uus ülesandeloend olemasoleva loendi valimise asemel, vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

5. viiktekst

Ajalooloend

Valige töövooga kasutatav ajalooloend. Saate valida olemasoleva ajalooloendi või klõpsata uue loendi loomiseks käsku Uus ajalooloend.

Lisateavet selle kohta, miks luua uus ajalooloend olemasoleva loendi valimise asemel, vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Kuues viiktekst

Käivitamisviisid

Määrake töövoo käivitamise viis või viisid.

Lisateavet erinevate suvandite kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

 1. Kui kõik selle vormi sätted on seatud soovitud viisil, klõpsake nuppu OK.

 2. Täitke seosevormi teine leht.
  (Juhised on toodud joonise järel.)

  Märkus.:  SharePointi toodetes esitatakse teile seosevormi teisel lehel mitu suvandit – alates suvandist Määra kuni suvandini Koopia (tähistatud numbritega ühest kuni seitsmeni järgmisel joonisel). Et saaksite need suvandid just selle konkreetse eksemplari jaoks kohandada, esitatakse need iga kord, kui käivitate töövoo käsitsi.

Seosevormi teine leht, kus on nummerdatud viiktekstid

Esimene viiktekst

Määramine

Sisestage nende inimeste nimed või aadressid, kellele soovite töövooülesanded määrata.

 • Kui ülesanded määratakse ükshaaval (järjest)   
  , sisestage nimed või aadressid samas järjestuses, nagu soovite ülesanded määrata.

 • Kui kõik tööülesanded määratakse korraga (paralleelselt)   
  , pole nimede või aadresside järjekord oluline.

 • Kui määrate tööülesande kellelegi väljaspool SharePointi ettevõtet,   
  vaadake lisateavet väliste osalejate lisamise kohta käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Teine viiktekst

Järjestus

Määrake, kas tööülesanded määratakse ükshaaval (järjest) või kõik korraga (paralleelselt).

Lisateavet järjestikuste ja paralleelsete etappide kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Kolmas viiktekst

Uue etapi lisamine

Kui soovite, lisage äsja konfigureeritud ühele etapile lisaks veel etappe.

 • Terve etapi kustutamiseks klõpsake selle etapi välja Määramine ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL+DELETE.

Lisateavet mitme etapi kasutamise kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Neljas viiktekst

Rühma laiendamine

 • Kui soovite, et väljal Määramine sisestatud iga rühma igale liikmele oleks määratud üks tööülesanne, siis märkige see ruut. (Iga rühma liige saab tööülesande kohta teatise ja talle määratakse oma tööülesanne, mille ta peab lõpetama.)

 • Kui soovite, et väljal Määramine sisestatud </legacyItalic>tervele rühmale oleks määratud ainult üks tööülesanne, tühjendage see ruut. (Iga rühma liige saab tööülesande kohta teatise, kuid ainult üks liige võib selle ühe tööülesande taotleda ja rühma nimel lõpetada. Juhised rühmale määratud tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.)

5. viiktekst

Taotlus

Siia lisatud tekst lisatakse igale tööülesande teatisele, mille töövoog saadab. Ärge unustage lisada täiendavaid juhiseid või materjale, mida osalejatel võib vaja minna sh järgmist teavet.

 • Kontaktisik küsimuste ja probleemide korral

 • Kas tagasisidet saab esitada ainult tööülesandevormil või lisaks ka üksuses endas? (Kui üksuses endas, siis kas läbivaatajad saavad dokumendi välja möllida või peavad selle sissemöllituks jätma.)
  Lisateavet vt käesoleva artikli lõigust LUBAMINE.

 • Vajadusel märkus üksikute rühmadele või leviloenditele määratud tööülesannete taotlemise kohta.
  Juhised rühmale määratud tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Kuues viiktekst

Tähtajad ja ülesannete kestused

Määrake kogu töövoo lõpptähtaeg ja/või määrake iga tööülesande lõpetamiseks lubatud päevade, nädalate või kuude arv alates tööülesande määramise päevast.

 • Kui see töövoog käivitub automaatselt, on kasulik jätta väli Kõigi tööülesannete tähtaeg tühjaks ja kasutada tähtaja määramiseks kahte kestuse välja. Kui käivitate töövoo käsitsi, saate täpse tähtaja määrata alati algatusvormil.

Lisateavet selle kohta, millal kasutada tähtaegu ja millal tööülesande kestuseid, leiate käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Seitsmes viiktekst

Koopia

Sisestage nende isikute nimed või aadressid, keda teavitatakse iga kord, kui töövoog käivitatakse või lõpetatakse.

 • Siia nime sisestamine ei tähenda, et sellele inimesele määratakse töövooülesanne.

 • Kui töövoog käivitatakse käsitsi, saadetakse selle käivitanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

 • Kui töövoog käivitatakse automaatselt, saadetakse selle algselt lisanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

Kaheksas viiktekst

Töövoo lõpetamine

Valige see suvand, kui soovite, et töövoog peatatakse ja sellest loobutakse kohe, kui läbivaadatavat üksust muudetakse.

Arvestage, et selle suvandi valimisel ei saa läbivaatajad üksusesse lisada jälitatud muutusi ega kommentaare (see tegevus lõpetab töövoo).

 1. Kui kõik selle lehe sätted on seatud soovitud viisil, klõpsake töövoo loomiseks nuppu Salvesta.

SharePointi toodetes luuakse töövoo uus versioon.

Mis saab edasi?

Kui olete valmis, lugege käesoleva artikli lõiku KÄIVITAMINE ja käivitage esimene eksemplar, et oma uut töövoogu testida.

Lõigu algusse | Artikli algusse

Jaotise „Lisamine“ kontseptuaalikoon

Tagasiside kogumise töövoo LISAMINE (tervele saidikogumile)

Tagasiside kogumise töövoo lisamine (tervele saidikogumile)

Kui te pole veel töövoogude lisamisega tuttav, soovitame teil enne käesoleva lõigu sammudega jätkamist läbi lugeda käesoleva artikli lõigud LISATEAVE, LUBAMINE ja KAVANDAMINE.

Selle lõigu teemad

 1. Enne alustamist

 2. Töövoo lisamine

1. Enne alustamist

Enne töövoo lisamist peavad olema korras kaks asja.

E-post. Et töövoog saaks saata meiliteatisi ja meeldetuletusi, peab saidil olema lubatud e-post. Kui te pole kindel, kas seda on tehtud, võtke ühendust oma SharePointi administraatoriga.

Õigused    SharePointi vaikesätted nõuavad, et töövoogude lisamiseks loenditele, teekidele või saidikogumitele peab teil olema loendite haldamise õigus. (Rühmal Omanikud on loendite haldamise õigus vaikimisi, kuid rühmadel Liikmed ja Külastajad seda õigust pole. Lisateavet õiguste kohta leiate käesoleva artikli lõigust LISATEAVE.)

Lõigu algusse

2. Töövoo lisamine

Tehke järgmist.

 1. Avage saidikogumi avaleht (mitte kogumis asuva saidi või alamsaidi avaleht).

 2. Klõpsake ikooni Sätted  SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted ja valigeSaidi sätted.

 3. Klõpsake saidisätete lehe jaotises Veebikujundaja galeriid nuppu Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidi sisutüübid selle sisutüübi nime, millele soovite töövoo lisada.

  Märkus.:  Tervele saidikogumile lisatud töövoog tuleb lisada ainult üksustele, mis on ühe sisutüübiga.

  Dokumendi sisutüübid, kus tüüp on esile tõstetud

  1. Klõpsake valitud sisutüübi lehel jaotises Sätted linki Töövoo sätted.
   Töövoo sätete link jaotises „Sätted“

  2. Klõpsake lehel Töövoo sätted linki Lisa töövoog.
   Töövoo lisamise link

  3. Täitke seosevormi esimene leht.
   (Juhised on toodud joonise järel.)

Seosevormi esimene leht, kus on nummerdatud viiktekstid

Esimene viiktekst

Töövoog

Valige mall Kinnitamine – SharePoint 2013.

Märkus.:  Kui malli Kinnitamine – SharePoint 2013 loendis pole, võtke ühendust oma SharePointi administraatoriga ja paluge see saidikogumis või tööruumis aktiveerida.

Teine viiktekst

Nimi

Tippige töövoo nimi. Selle nime abil saavad töövoo tuvastada loendi või teegi kasutajad

Soovitusi töövoo nime valimiseks vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Kolmas viiktekst

Ülesandeloend

Valige töövooga kasutatav ülesandeloend. Saate valida olemasoleva tööülesandeloendi või klõpsata uue loendi loomiseks käsku Tööülesanded (uued).

Lisateavet selle kohta, miks luua uus ülesandeloend olemasoleva loendi valimise asemel, vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Neljas viiktekst

Ajalooloend

Valige töövooga kasutatav ajalooloend. Saate valida olemasoleva ajalooloendi või klõpsata uue loendi loomiseks käsku Uus ajalooloend.

Lisateavet selle kohta, miks luua uus ajalooloend olemasoleva loendi valimise asemel, vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

5. viiktekst

Käivitamisviisid

Määrake töövoo käivitamise viis või viisid.

Lisateavet erinevate suvandite kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Kuues viiktekst

Kas soovite loendi- ja saidisisutüübid värskendada?

Määrake, kas see töövoog lisatakse kõigile saidi ja loendi sisutüüpidele, mis sellelt sisutüübilt pärivad.

 • Kõikide täiendavate lisamistoimingute teostamine võib võtta kaua aega.

 • Kui pärilus on katkenud nendel saitidel ja alamsaitidel, millelt pärivatele sisutüüpidele soovite töövoo lisada, veenduge enne selle toimingu käivitamist, et kuulute igal saidil ja alamsaidil rühma Omanikud.

 1. Kui kõik selle lehe sätted on seatud soovitud viisil, klõpsake nuppu Edasi.

 2. Täitke seosevormi teine leht.
  (Juhised on toodud joonise järel.)

  Märkus.:  SharePointi toodetes esitatakse teile seosevormi teisel lehel mitu suvandit – alates suvandist Läbivaatajad kuni suvandini Koopia (järgmisel joonisel tähistatud numbritega ühest kuni seitsmeni). Selleks, et saaksite need suvandid just selle konkreetse eksemplari jaoks kohandada, esitatakse need iga kord, kui käivitate töövoo käsitsi.

Seosevormi teine leht, kus on nummerdatud viiktekstid

Esimene viiktekst

Määramine

Sisestage nende inimeste nimed või aadressid, kellele soovite töövooülesanded määrata.

 • Kui ülesanded määratakse ükshaaval (järjest)   
  , sisestage nimed või aadressid samas järjestuses, nagu soovite ülesanded määrata.

 • Kui kõik tööülesanded määratakse korraga (paralleelselt)   
  , pole nimede või aadresside järjekord oluline.

 • Kui määrate tööülesande kellelegi väljaspool SharePointi ettevõtet,   
  vaadake lisateavet väliste osalejate lisamise kohta käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Teine viiktekst

Järjestus

Määrake, kas selle etapi tööülesanded määratakse ükshaaval (järjest) või kõik korraga (paralleelselt).

Lisateavet järjestikuste ja paralleelsete etappide kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Kolmas viiktekst

Uue etapi lisamine

Kui soovite, lisage äsja konfigureeritud ühele etapile lisaks veel etappe.

 • Terve etapi kustutamiseks klõpsake selle etapi välja Määramine ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL+DELETE.

Lisateavet mitme etapi kasutamise kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Neljas viiktekst

Rühma laiendamine

 • Kui soovite, et väljal Määramine sisestatud iga rühma igale liikmele oleks määratud üks tööülesanne, siis märkige see ruut. (Iga rühma liige saab tööülesande kohta teatise ja talle määratakse oma tööülesanne, mille ta peab lõpetama.)

 • Kui soovite, et väljal Määramine sisestatud tervele rühmale oleks määratud ainult üks tööülesanne, siis tühjendage see ruut. (Iga rühma liige saab tööülesande kohta teatise, kuid ainult üks liige võib selle ühe tööülesande taotleda ja rühma nimel lõpetada. Juhised rühma tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.)

5. viiktekst

Taotlus

Siia lisatud tekst lisatakse igale tööülesande teatisele, mille töövoog saadab. Ärge unustage lisada täiendavaid juhiseid või materjale, mida osalejatel võib vaja minna sh järgmist teavet.

 • Kontaktisik küsimuste ja probleemide korral

 • Kas tagasisidet saab esitada ainult tööülesandevormil või lisaks ka üksuses endas? (Kui üksuses endas, siis kas läbivaatajad saavad dokumendi välja möllida või peavad selle sissemöllituks jätma.)
  Lisateavet vt käesoleva artikli lõigust LUBAMINE.

 • Vajadusel märkus üksikute rühmadele või leviloenditele määratud tööülesannete taotlemise kohta.
  Juhised rühmale määratud tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Kuues viiktekst

Tähtajad ja ülesannete kestused

Määrake kogu töövoo lõpptähtaeg ja/või määrake iga tööülesande lõpetamiseks lubatud päevade, nädalate või kuude arv alates tööülesande määramise päevast.

 • Kui see töövoog käivitub automaatselt, on kasulik jätta väli Kõigi tööülesannete tähtaeg tühjaks ja kasutada tähtaja määramiseks kahte kestuse välja. Kui käivitate töövoo käsitsi, saate täpse tähtaja määrata alati algatusvormil.

Lisateavet selle kohta, millal kasutada tähtaegu ja millal tööülesande kestuseid, leiate käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Seitsmes viiktekst

Koopia

Sisestage nende isikute nimed või aadressid, keda teavitatakse iga kord, kui töövoog käivitatakse või lõpetatakse.

 • Siia nime sisestamine ei tähenda, et sellele inimesele määratakse töövooülesanne.

 • Kui töövoog käivitatakse käsitsi, saadetakse selle käivitanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

 • Kui töövoog käivitatakse automaatselt, saadetakse selle algselt lisanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

Kaheksas viiktekst

Töövoo lõpetamine

Valige see suvand, kui soovite, et töövoog peatatakse ja sellest loobutakse kohe, kui läbivaadatavat üksust muudetakse.

Arvestage, et selle suvandi valimisel ei saa läbivaatajad üksusesse lisada jälitatud muutusi ega kommentaare (see tegevus lõpetab töövoo).

 1. Kui kõik selle lehe sätted on seatud soovitud viisil, klõpsake töövoo loomiseks nuppu Salvesta.

SharePointi toodetes luuakse töövoo uus versioon.

Mis saab edasi?

Kui olete valmis, lugege käesoleva artikli lõiku KÄIVITAMINE ja käivitage esimene eksemplar, et oma uut töövoogu testida.

Lõigu algusse | Artikli algusse

Jaotise „Käivitamine“ kontseptuaalikoon

Tagasiside kogumise töövoo KÄIVITAMINE

Tagasiside kogumise töövoo käivitamine

Töövoo saab seadistada nii, et seda saab käivitada ainult käsitsi, ainult automaatselt või mõlemal viisil.

 • Käsitsi saab käivitada igal ajal igaüks, kellel on vajalikud õigused.

 • Automaatselt käivitumine toimub siis, kui ilmneb määratud päästiksündmus. See tähendab, kui loendisse või teeki lisatakse üksus ja/või kui loendiüksust muudetakse mis tahes viisil.
  (Päästiksündmus või -sündmused määratakse seosevormi esimesel lehel töövoo esialgsel lisamisel ja konfigureerimisel. Lisateavet leiate praeguse artikli lõigust KAVANDAMINE.)

Märkus.: Töövoogu ei saa käivitada üksusel, mis on hetkel välja möllitud. (Üksuse saab välja möllida pärast seda, kui sellel on käivitatud töövoog; kuid seejärel ei saa sellel üksusel käivitada rohkem töövooge kuni üksus uuesti sisse möllitakse.)

Selle lõigu teemad

 1. Töövoo käivitamine automaatselt

 2. Töövoo käivitamine käsitsi

 3. Käsitsi käivitamine loendi või teegi kaudu

 4. Käsitsi käivitamine Microsoft Office'i programmist

1. Töövoo käivitamine automaatselt

Kui töövoog on konfigureeritud automaatselt käivituma, siis iga kord, kui leiab aset päästiksündmus, käivitatakse töövoog päästiksündmuse vallandanud üksusel.

Töövoo käivitamisel määratakse esimene tööülesanne või -ülesanded ja igale kasutajale saadetakse tööülesande teatis. Samal ajal saadetakse ka käivitamise teatised (mitte tööülesande teatised) algselt töövoo lisanud inimesele ja kõigile, kes on ära toodud seosevormi teise lehe väljal Koopia.

Märkus.:  Automaatselt käivituva töövoo esmakordsel lisamisel peaks seosevormi teise lehe väli Kõigi tööülesannete tähtaeg olema jäetud tühjaks, sest seal määratud kuupäeva väärtust ei reguleerita iga kord automaatselt olenevalt töövoo käivitamise kuupäevast. Lisateavet leiate praeguse artikli lõigust KAVANDAMINE.

Lõigu algusse

2. Töövoo käivitamine käsitsi

Õiguste osas võtke arvesse järgmist.    Tavaliselt peab teil töövoo käivitamiseks olema üksuste redigeerimise õigus. (Vaikimisi on see õigus nii rühmal Liikmed kui rühmal Omanikud, kuid rühmal Külastajad seda õigust pole. Siiski saab omanik iga töövoo jaoks eraldi valida, kas nõuda töövoogu käivitavatelt inimestelt loendi haldamise õigust. Nii saavad omanikud põhimõtteliselt määrata, et ainult nemad ja teised omanikud saavad selle töövoo käivitada. Lisateavet leiate käesoleva artikli lõigust Lisateave.)

Alustamiseks on kaks viisi.

Töövoo saate käsitsi käivitada kahest kohast:

 • selle loendi või teegi kaudu, kuhu üksus on salvestatud;

 • üksuse enda kaudu, mis on avatud Microsoft Office'i programmis, milles see loodi. (Võtke arvesse, et see peab olema täielik, arvutisse installitud programm, mitte veebirakendus.)

Ülejäänud kahest selle lõigu jaotisest leiate juhised mõlema eeltoodud meetodi kohta.

Lõigu algusse

3. Käsitsi käivitamine loendi või teegi kaudu

 1. Avage loend või teek, kuhu on talletatud üksus, millel soovite töövoo käivitada.

 2. Üksuse valimiseks klõpsake üksuse nime ees vastavat ikooni ja seejärel menüü Failid jaotises Töövood nuppu Töövood.

 3. Klõpsake lehe Töövood: Üksuse nimi jaotises Uue töövoo käivitamine töövoogu, mille soovite käivitada.
  Link töövoo käivitamiseks

 4. Tehke algatusvormil muudatused, mida soovite sellele konkreetsele töövoo eksemplarile rakendada.

  Märkus.:  Algatusvormil tehtud muudatusi kasutatakse ainult töövoo praeguses eksemplari jaoks. Kui soovite teha muudatusi, mis rakenduvad töövoo igal käivituskorral, või kui soovite muuta töövoo sätteid, mida sellel vormi pole, lugege käesoleva artikli lõiku MUUTMINE.

Algatusvorm nummerdatud viiktekstidega

Esimene viiktekst

Määramine

Soovi korral muutke inimesi, kellele soovite töövooülesanded määrata.

 • Kui ülesanded määratakse ükshaaval   
  , sisestage nimed või aadressid samas järjestuses, nagu soovite ülesanded määrata.

 • Kui kõik tööülesanded määratakse korraga   
  , pole nimede või aadresside järjekord oluline.

 • Kui määrate tööülesande kellelegi väljaspool SharePointi ettevõtet,   
  vaadake lisateavet väliste osalejate lisamise kohta käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Teine viiktekst

Järjestus

Veenduge, et iga etapi tööülesannete määramisviis – kas ükshaaval (järjest) või kõik korraga (paralleelselt) – on seatud teie soovi järgi.

Lisateavet järjestikuste ja paralleelsete etappide kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Kolmas viiktekst

Uue etapi lisamine

Saate lisada praegu konfigureeritud ühele või mitmele etapile lisaks veel etappe.

 • Terve etapi kustutamiseks klõpsake selle etapi välja Määramine ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL+DELETE.

Lisateavet mitme etapi kasutamise kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Neljas viiktekst

Rühma laiendamine

 • Kui soovite, et väljal Määramine sisestatud iga rühma igale liikmele oleks määratud üks tööülesanne, siis märkige see ruut. (Iga rühma liige saab tööülesande kohta teatise ja talle määratakse oma tööülesanne, mille ta peab lõpetama.)

 • Kui soovite, et väljal Määramine sisestatud tervele rühmale oleks määratud ainult üks tööülesanne, siis tühjendage see ruut. (Iga rühma liige saab tööülesande kohta teatise, kuid ainult üks liige võib selle ühe tööülesande taotleda ja rühma nimel lõpetada. Juhised rühma tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.)

5. viiktekst

Taotlus

Siia lisatud tekst lisatakse igale tööülesande teatisele, mille töövoog saadab. Ärge unustage lisada täiendavaid juhiseid või materjale, mida osalejatel võib vaja minna sh järgmist teavet.

 • Kontaktisik küsimuste ja probleemide korral

 • Kas tagasisidet saab esitada ainult tööülesandevormil või lisaks ka üksuses endas? (Kui üksuses endas, siis kas läbivaatajad saavad dokumendi välja möllida või peavad selle sissemöllituks jätma.)
  Lisateavet vt käesoleva artikli lõigust LUBAMINE.

 • Vajadusel märkus üksikute rühmadele või leviloenditele määratud tööülesannete taotlemise kohta.
  Juhised rühmale määratud tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Kuues viiktekst

Tähtajad ja ülesannete kestused

Määrake kogu töövoo lõpptähtaeg ja/või määrake iga tööülesande lõpetamiseks lubatud päevade, nädalate või kuude arv alates tööülesande määramise päevast.

Lisateavet selle kohta, millal kasutada tähtaegu ja millal tööülesande kestuseid, leiate käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Seitsmes viiktekst

Koopia

Lisage või eemaldage soovitud inimesed. Pidage meeles järgmist.

 • Siia nime sisestamine ei tähenda, et sellele inimesele määratakse töövooülesanne.

 • Kui töövoog käivitatakse käsitsi, saadetakse selle käivitanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

 • Kui töövoog käivitatakse automaatselt, saadetakse selle algselt lisanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

 1. Kui kõik algatusvormi sätted on seatud soovitud viisil, klõpsake töövoo käivitamiseks nuppu Käivita.

Töövoog määrab esimese tööülesande või -ülesanded ja saadab samal ajal teile ning kõigile teistele algatusvormi väljal Koopia loetletud inimestele käivitamisteatise.

Lõigu algusse

4. Käsitsi käivitamine Microsoft Office'i programmist

 1. Avage üksus arvutisse installitud Office'i programmi abil.

 2. Klõpsake avatud üksuse menüü Fail käsku Käivita töövoog ning seejärel klõpsake töövoogu, mille soovite üksusel käivitada.

 3. Kui kuvatakse teade, et töövoo käivitamiseks peate faili sisse möllima, klõpsake nuppu Mölli sisse.

 4. Klõpsake suurt nuppu Käivita töövoog.

 5. Tehke algatusvormi lehel Muuda töövoog muudatused, mille soovite sellele konkreetsele töövoo eksemplarile rakendada.

  Märkus.:  Algatusvormil tehtud muudatusi kasutatakse ainult töövoo praeguses eksemplari jaoks. Kui soovite teha muudatusi, mis rakenduvad töövoo igal käivituskorral, või kui soovite muuta töövoo sätteid, mida sellel vormi pole, lugege käesoleva artikli lõiku MUUTMINE.

  Algatusvorm nummerdatud viiktekstidega

Esimene viiktekst

Määramine

Soovi korral muutke inimesi, kellele soovite töövooülesanded määrata.

 • Kui ülesanded määratakse ükshaaval   
  , sisestage nimed või aadressid samas järjestuses, nagu soovite ülesanded määrata.

 • Kui kõik tööülesanded määratakse korraga   
  , pole nimede või aadresside järjekord oluline.

 • Kui määrate tööülesande kellelegi väljaspool SharePointi ettevõtet,   
  vaadake lisateavet väliste osalejate lisamise kohta käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Teine viiktekst

Järjestus

Veenduge, et iga etapi tööülesannete määramisviis – kas ükshaaval (järjest) või kõik korraga (paralleelselt) – on seatud teie soovi järgi.

Lisateavet järjestikuste ja paralleelsete etappide kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Kolmas viiktekst

Uue etapi lisamine

Saate lisada praegu konfigureeritud ühele või mitmele etapile lisaks veel etappe.

 • Terve etapi kustutamiseks klõpsake selle etapi välja Määramine ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL+DELETE.

Lisateavet mitme etapi kasutamise kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Neljas viiktekst

Rühma laiendamine

 • Kui soovite, et väljal Määramine sisestatud iga rühma igale liikmele oleks määratud üks tööülesanne, siis märkige see ruut. (Iga rühma liige saab tööülesande kohta teatise ja talle määratakse oma tööülesanne, mille ta peab lõpetama.)

 • Kui soovite, et väljal Määramine sisestatud tervele rühmale oleks määratud ainult üks tööülesanne, siis tühjendage see ruut. (Iga rühma liige saab tööülesande kohta teatise, kuid ainult üks liige võib selle ühe tööülesande taotleda ja rühma nimel lõpetada. Juhised rühma tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.)

5. viiktekst

Taotlus

Siia lisatud tekst lisatakse igale tööülesande teatisele, mille töövoog saadab. Ärge unustage lisada täiendavaid juhiseid või materjale, mida osalejatel võib vaja minna sh järgmist teavet.

 • Kontaktisik küsimuste ja probleemide korral

 • Kas tagasisidet saab esitada ainult tööülesandevormil või lisaks ka üksuses endas? (Kui üksuses endas, siis kas läbivaatajad saavad dokumendi välja möllida või peavad selle sissemöllituks jätma.)
  Lisateavet vt käesoleva artikli lõigust LUBAMINE.

Vajadusel märkus üksikute rühmadele või leviloenditele määratud tööülesannete taotlemise kohta.
Juhised rühmale määratud tööülesande taotlemiseks leiate käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

Kuues viiktekst

Tähtajad ja ülesannete kestused

Määrake kogu töövoo lõpptähtaeg ja/või määrake iga tööülesande lõpetamiseks lubatud päevade, nädalate või kuude arv alates tööülesande määramise päevast.

Lisateavet selle kohta, millal kasutada tähtaegu ja millal tööülesande kestuseid, leiate käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

Seitsmes viiktekst

Koopia

Lisage või eemaldage soovitud inimesed. Pidage meeles järgmist.

 • Siia nime sisestamine ei tähenda, et sellele inimesele määratakse töövooülesanne.

 • Kui töövoog käivitatakse käsitsi, saadetakse selle käivitanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

 • Kui töövoog käivitatakse automaatselt, saadetakse selle algselt lisanud inimesele käivitamise ja lõpetamise teatised automaatselt ilma, et peaksite need sellel väljal määrama.

 1. Kui kõik algatusvormi sätted on seatud soovitud viisil, klõpsake töövoo käivitamiseks nuppu Käivita.

Töövoog määrab esimese tööülesande või -ülesanded ja saadab samal ajal teile ning kõigile teistele algatusvormi väljal Koopia loetletud inimestele käivitamisteatise.

Mis saab edasi?

 • Kui käivitate selle töövoo esimest korda, siis kas teised osalejad vajavad teavet ja abi neile määratud tööülesannete lõpetamise kohta? (Neile võib kasu olla käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.)

 • Samuti on soovitav kontrollida, kas osalejad ikka saavad meiliteatisi, ja eriti seda, kas teatisi ei käsitle valesti rämpspostifilter.

 • Võimalik, et peate ka ise ühe või mitu töövooülesannet lõpetama. Lisateavet vt käesoleva artikli lõigust LÕPETAMINE.

 • Lisateavet selle kohta, kuidas töövoo praeguse eksemplari edenemist jälgida, leiate käesoleva artikli lõigust JÄLGIMINE.

Lõigu algusse | Artikli algusse

Jaotise Lõpetamine kontseptuaalikoon

Tagasiside kogumise töövooülesande LÕPETAMINE

Tagasiside kogumise töövooülesande lõpetamine

Kui teile on allkirjade kogumise töövooülesanne määratud esmakordselt, soovitame teil enne oma tööülesande lõpetamist täielikult läbi lugeda selle artikli käesolev lõik. Nii on teil ülevaade kõikidest saadaolevatest valikutest.

Märkus.:  Kui teate, et teile määrati töövooülesanne, kuid teavitussõnum pole teie postkasti veel jõudnud, kontrollige, et teatist ei suunanud mujale teie rämpspostifilter. Sel juhul reguleerige filtri sätteid.

Esmalt veenduge, et loete õiget artiklit

Erinevat tüüpi töövood nõuavad erinevaid ülesandetoiminguid.

Seega veenduge enne alustamist, et teile määratud tööülesanne on tõepoolest tagasiside kogumise töövoog ja mitte mõnda muud tüüpi töövooülesanne.

Otsige teksti Palun vaadake üle mõnest järgmisest kohast.

 • Tööülesande teatise realt Teema
  Tööülesande teemareal kuvatud tekst Palun vaadake üle

 • Läbivaadatava üksuse teateribalt
  Üksuse teateriba koos kuvatud tekstiga Palun kinnitage

 • Töövoo oleku lehel tööülesande tiitlist
  Töövoo nimi olekulehel koos tekstiga Palun vaadake üle

Kui teksti Palun vaadake üle nendes kohtades pole, küsige lisateavet inimeselt, kes algselt töövoo käivitas või lisas, et välja selgitada, millisel töövoomallil see põhineb, või kas tegu on kohandatud töövooga. SharePointi toodetega kaasas olevate muud tüüpi töövoogude kasutamist selgitavate artiklite lingid leiate käesoleva artikli jaotisest Vt ka.

Kui teile on tõesti määratud tagasiside kogumise tööülesanne, jätkake aga lugemist!

Selle lõigu teemad

 1. Protsessi ülevaade

 2. Üksuse ja tööülesandevormi juurde pääsemine teavitussõnumi kaudu

 3. Üksuse ja tööülesandevormi juurde pääsemine loendi või teegi kaudu

 4. Üksuse läbivaatus

 5. Tööülesandevormi lõpetamine ja edastamine

 6. Aegumisteatised

 7. Rühma tööülesande taotlemine ja lõpetamine (valikuline)

 8. Üksuse muudatuse taotlemine (valikuline)

 9. Tööülesande määramine kellelegi teisele (valikuline)

 10. Tööülesande lõpetamine välise osaleja nimel (valikuline)

1. Protsessi ülevaade

Kui teile määratakse töövooülesanne, saate sellest teada tavaliselt ühel kolmest järgmisest viisist.

 • Saate tööülesande teatise meiliga.

 • Microsoft Office'i dokumendi avamisel kuvatakse teateriba, mis teavitab teid sellega seotud tööülesande määramisest.

 • SharePointi saidi kontrollimisel avastate, et teile on hetkel määratud üks või mitu tööülesannet.

Kui teile on määratud tagasiside kogumise töövooülesanne, peate tavaliselt tegema mõlemat järgmistest.

 • Vaatama üksuse läbi    Avame üksuse ja selle läbi vaatama.

 • Tööülesande lõpetama    Kasutama tööülesandevormi läbivaatuse tulemuste edastamiseks.

Sageli on tööülesande lõpetamisega seotud järgmised kolm üksust:

 • teavitussõnum (mille saate meiliga);

 • teile läbivaatamiseks saadetud üksus (mille avate ja läbi vaatate);

 • tööülesandevorm (mille avate, lõpetate ja edastate).

Need kolm üksust näevad välja järgmised.

Tööülesande teavitussõnum, läbivaadatav üksus ja tööülesandevorm

Märkus.:  Tööülesande teavitussõnumi nupp Ava tööülesanne kuvatakse ribal ainult siis, kui sõnum avatakse Outlooki täielikus, arvutisse installitud versioonis ja mitte veebirakenduses Outlook Web Access.

Lõigu algusse

2. Üksuse ja tööülesandevormi juurde pääsemine teavitussõnumi kaudu

Tehke järgmist.

 1. Klõpsake tööülesande teavitussõnumi juhises Selle tööülesande lõpetamiseks asuvat üksuse linki.

 2. Klõpsake avatud üksuse teateriba nuppu Ava tööülesanne.

Juurdepääs üksusele ja tööülesandele meilile saadetud teavitussõnumi kaudu

Märkus.:  Tööülesande teavitussõnumi nupp Ava tööülesanne kuvatakse ribal ainult siis, kui sõnum avatakse Outlooki täielikus, arvutisse installitud versioonis ja mitte veebirakenduses Outlook Web Access.

Lõigu algusse

3. Üksuse ja tööülesandevormi juurde pääsemine loendi või teegi kaudu

Tehke järgmist.

 1. Klõpsake loendis või teegis, kuhu läbi vaadatav üksus on talletatud, üksuse ja töövooga seotud linki Pooleli.

 2. Klõpsake töövoo oleku lehel tööülesande tiitlit.

 3. Klõpsake tööülesandevormi teateribal See töövooülesanne on seotud dokumendiga asuvat üksuse linki.

Juurdepääs üksusele ja tööülesandele loendi või teegi kaudu

Lõigu algusse

4. Üksuse läbivaatus

Selles näites on üksuseks Microsoft Wordi dokument.

Näpunäide.:  Kui tegu on rühma tööülesandega – st üksiku tööülesandega, mis on määratud tervele rühmale või leviloendile, et keegi rühma liikmetest saaks tööülesande terve rühma jaoks lõpetada – on soovitatav enne üksuse läbi vaatamist tööülesanne taotleda. Nii vähendate võimalust, et keegi teine rühma liikmetest samuti artikli läbi vaatab. Juhiseid leiate selle lõigu teemast 7. Rühma tööülesande taotlemine ja lõpetamine.

Läbivaadatav üksus koos kahe kollase teateribaga

Pange tähele kahte kollast riba dokumendi ülaosas.

Kirjutuskaitstud serveridokument.   See dokument on avatud kirjutuskaitstud režiimis – saate dokumenti lugeda, kuid mitte seda muuta.

Isik, kes töövoo käivitab, saab valida, kas lubada tagasiside ainult tööülesandevormil või lisaks ka jälitatud muutused ja kommentaarid üksuses endas. Kui te pole kindel, kas peate töötama üksuses endas, küsige seda töövoo käivitanud või selle algselt lisanud isikult. Kui teate kindlasti, et peate lisama jälitatud muutusi ja kommentaare, klõpsake nuppu Redigeeri dokumenti.

Pidage silmas ka järgmist.

 • Veenduge, et teate, kas peate dokumendi enne jälitatud muutuste ja kommentaaride lisamist välja möllima või selle hoopis sissemöllituks jätma, et mitu läbivaatajat saaksid sellega samaaegselt töötada.

 • Lülitage enne mis tahes muudatuste tegemist või kommentaaride lisamist kindlasti sisse muutust jälitamine. Lisateavet leiate käesoleva artikli lõigust LUBAMINE.

 • Kui lõpetate üksusega töötamise, salvestage oma muudatused kindlasti serverisse. Kui möllisite üksuse välja, möllige see uuesti sisse.

Töövooülesanne.    Kui olete valmis tööülesandevormi lõpetama ja edastama, klõpsake nuppu Ava tööülesanne.

Lõigu algusse

5. Tööülesandevormi lõpetamine ja edastamine

Tagasiside kogumise kogumise töövoo ülesandevorm näeb välja järgmine.

Tagasiside kogumise tööülesandevorm, kus on kuvatud väljad

Võtke arvesse, et esimest kaht juhtelementi (Kustuta üksus ja See töövooülesanne on seotud üksuse tiitliga) ei kuvata tööülesandevormil siis, kui see avatakse läbivaadatava üksuse kaudu.

Esimene viiktekst

Üksuse kustutamine

Klõpsake seda linki, et kustutada tööülesandevorm töövoo praegusest eksemplarist.

 • Tööülesande kustutamisel ei kustutata läbivaadatavat üksust.

 • Kustutatud tööülesannet ei kuvata enam töövoo oleku lehe alas Tööülesanded (kuid see registreeritakse siiski lehe alal Ajalugu).

Märkus.:  Kui seda töövoo eksemplari ei käivitanud teie, võite enne tööülesande kustutamist pöörduda inimese poole, kes selle käivitas.

Teine viiktekst

See töövooülesanne rakendatakse üksusele Üksuse tiitel

Kui soovite avada üksuse läbivaatuseks, klõpsake seda linki siin.

Kolmas viiktekst

Väljad „Olek“, „Taotleja“, „Konsolideeritud kommentaarid“ ja „Tähtaeg“

Nendel neljal väljal olevaid kirjeid ei saa redigeerida ega muuta, kuid nendes olev teave võib olla teile kasulik.

Pange tähele, et väli Konsolideeritud kommentaarid ei sisalda ainult täiendavaid juhiseid tööülesande lõpetamise kohta, vaid ka töövoo samas eksemplaris oma tööülesanded juba lõpetanud osalejate kõiki vormil edastatud kommentaare.

Samamoodi kuvatakse pärast vormi edastamist väljal Konsolideeritud kommentaarid järgnevatele osalejatele ka kõik teie poolt väljale Kommentaarid (4) lisatud selgitused.

Neljas viiktekst

Kommentaarid

Tippige või kleepige siia tagasiside.

Siia sisestatud tekst salvestatakse töövoo ajalukku ja kuvatakse järgnevatele osalejatele väljal Konsolideeritud kommentaarid (3).

5. viiktekst

Tagasiside saatmine

Kui olete tippinud soovitud tagasiside väljale Kommentaarid (4) ja/või lisanud jälitatud muutusi ning kommentaare üksusesse endasse, klõpsake tagasiside edastamiseks ja tööülesande lõpetamiseks seda nuppu.

Märkus.:  Enne üksuse enda muutmist veenduge, et peate seda tegema. Lisateavet leiate praeguse lõigu jaotisest 4Üksuse läbivaatus.

Kuues viiktekst

Loobumine

Klõpsake seda nuppu, kui soovite tööülesande sulgeda muudatusi või vastuseid salvestamata. Tööülesanne jääb pooleli, kuid siiski teile määratuks.

Seitsmes viiktekst

Muudatuse taotlemine

Klõpsake seda nuppu, kui soovite taotleda läbivaadatava üksuse muutmist.

Taotluse üksikasjade sisestamise vormi joonise ja täiendavad juhised leiate käesoleva lõigu teemast 8. Üksuse muudatuse taotlemine.

Märkus.:  See valik võib mõnes töövooülesandes olla välja lülitatud.

Kaheksas viiktekst

Tööülesande ümbermääramine

Kui soovite tööülesande määrata kellelegi teisele, klõpsake seda nuppu.

Ümbermääramise üksikasjade sisestamise lehe joonise ja täiendavad juhised leiate käesoleva lõigu teemast 9.Tööülesande määramine kellelegi teisele.

Märkus.:  See valik võib mõnes töövooülesandes olla välja lülitatud.

Lõigu algusse

6. Aegumisteatised

Kui tööülesande või kogu töövoo eksemplari lõpetamise tähtaeg on möödunud, saadetakse teatised automaatselt järgmistele isikutele:

 • isiku(te)le, kellele tööülesanne on määratud;

 • isikule, kes töövoo käivitas (või kui käivitamine oli automaatne, siis isikule, kes algselt töövoo lisas).

Lõigu algusse

7. Rühma tööülesande taotlemine ja lõpetamine (valikuline)

Kui tervele rühmale (kuhu kuulute ka teie) on määratud ainult üks tööülesanne, võib selle üksiku tööülesande taotleda ja rühma nimel lõpule viia suvaline rühma liige.

Taotlege tööülesannet enne, kui üksuse läbi vaatate. Niipea, kui olete seda teinud, määratakse tööülesanne teile ja ükski teine rühma liige ei saa seda lõpetada. (Nii teostab töö ainult üks rühma liige.)

 1. Osutage lehel Töövoo olek teie rühmale määratud tööülesande nimele, kuni kuvatakse nool.

 2. Klõpsake noolt, siis käsku Redigeeri üksust ja seejärel tööülesandevormi nuppu Taotle tööülesannet.
  Kuidas taotleda rühma tööülesannet

Lehe Töövoo olek värskendamisel näete, et tööülesanne pole enam määratud rühmale vaid teile.

Hiljem, kui soovite tööülesande seda lõpetamata uuesti rühmale anda, kasutage tööülesandevormi tagastamiseks samu samme, kuid klõpsake nuppu Vabasta tööülesanne.

Tööülesandevormi nupp Tööülesande vabastamine

Tagasi üksuse läbivaatamise teema juurde

8. Üksuse muudatuse taotlemine (valikuline)

Enne selle toimingu alustamist arvestage, et töövoog võib olla häälestatud lõppema kohe, kui üksust muudetakse. Ehk peaksite küsima lisateavet inimeselt, kes töövoo käivitas või algselt lisas, et kontrollida, kas muudatuste tegemine ja töövoo lõppemine on sobilik.

Demonstreerime muudatuse taotlemist järgmise näidisolukorra abil.

Esmalt oletage, et olete Kalle.

Seejärel oletage, et kolleeg Anne käivitas kinnitamise töövoo enda loodud dokumendil.

Anne dokumenti läbi vaadates tundub teile, et sissejuhatus on liiga pikk.

Klõpsate töövoo tööülesandevormi allosas nuppu Taotle muudatust ja täidate siis vastava vormi.

Üksuse muudatuse taotlemise vorm

Esimene viiktekst

Muudatuse taotlemine

Sisestage selle isiku nimi või meiliaadress, kellelt muudatust taotlete.

Kui soovite saata taotluse töövoo käivitanud isikule (kui töövoog käivitati automaatselt, siis tagasiside kogumise töövoo algselt lisanud isikule), jätke see väli tühjaks.

Teine viiktekst

Uus taotlus

Kirjeldage soovitud muudatust ja lisage vajadusel muudatust tegeva isiku jaoks vajalik teave.

(Siia sisestatud tekst lisatakse alale Konsolideeritud kommentaarid.)

Kolmas viiktekst

Uus kestus

Tehke ühte järgmisest kolmest toimingust.

 • Kui soovite olemasoleva tähtaja    säilitada, jätke see väli tühjaks.

 • Kui soovite tähtaja täielikult    eemaldada, tippige väljale arv 0.

 • Kui soovite määrata uue tähtaja,    tippige väljale arv ja seejärel määrake järgmisel väljal kestusühikud. Need kaks kirjet koos määravad, millal on tööülesande muutmise tähtaeg.

Neljas viiktekst

Uued kestusühikud

Kui soovite ülesandele määrata uue kestuse, kasutage seda välja koos väljaga Uus kestus, et määratleda tööülesande aegumise periood. (Nt järgmiselt: 3 päeva , 1 kuu või 2 nädalat.)

Kui kõik vormi kirjed on soovitud kujul, klõpsake nuppu Saada ning teie praegune tööülesanne märgitakse lõpetatuks. (Kuid sellega pole teie toiming veel lõppenud. Kui Anne oma muudatuse tööülesande lõpetab, määratakse teile uus läbivaatustööülesanne.)

Samal ajal saadetakse Annele järgmine meiliteatis:

Üksuse muudatuse taotlemisel saadetav teatis

Anne näeb reale Teema (joonisel tähistatud numbriga 1) pilku heites, et see pole tavaline tagasiside kogumise teatis, vaid üksuse muudatuse taotlus. Ta leiab teabe konkreetse taotletud muudatuse kohta jaotisest Taotletud on muutmist (tähistatud numbriga 2).

Anne möllib üksuse välja, teeb (või ei tee) taotletud muudatused, salvestab vajadusel need ja möllib üksuse uuesti sisse. (Arvestage, et kui töövoog on häälestatud lõppema kohe, kui üksust mis tahes viisil muudetakse, lõpetab see toiming töövoo.)

Seejärel avab Anne töövoo oleku lehe ala Tööülesanded kaudu muutmistaotluse tööülesande.


Taotletud muudatuse lõpetamisel edastatav vorm

Anne lisab väljale Kommentaarid soovitud teabe ja klõpsab siis nuppu Saada vastus. Töövoog sooritab seejärel kaks järgmist toimingut:

 • Anne muudatuse taotlus märgitakse lõpetatuks.

 • teile määratakse uus läbivaatustööülesanne (koos kommentaaridega, mille Anne lisas väljale Konsolideeritud kommentaarid) ja saadetakse tööülesande teatis.

Nüüd saate teie muudetud üksuse läbivaatuse lõpetada.

Samal ajal kõiki toimunud tegevusi jälgitakse ja need kuvatakse töövoo oleku lehe jaotises Töövoo ajalugu (nagu järgmisel joonisel).

Töövoo ajaloos on kuvatud muudatuse taotlemise toimingud

Kogu toimingu skeem on järgmine.

Muudatuse taotlemise vooskeem

Lõigu algusse

9. Tööülesande määramine kellelegi teisele (valikuline)

Kui soovite, et teie eest lõpetaks teile määratud töövooülesande keegi teine, klõpsake töövoo ülesandevormi nuppu Määra tööülesanne kellelegi teisele.

Kuvatakse vorm.

Tööülesande ümbermääramise vorm

Esimene viiktekst

Tööülesande ümbermääramine

Sisestage selle isiku nimi või meiliaadress, kellele soovite tööülesande määrata.

Kui soovite tööülesande määrata töövoo käivitanud isikule (kui töövoog käivitati automaatselt, siis töövoo algselt lisanud isikule), jätke see väli tühjaks.

Teine viiktekst

Uus taotlus

Lisage soovi korral teave, mida vajab tööülesande lõpetamiseks isik, kellele see määratakse. (Siia sisestatud tekst lisatakse alasse Konsolideeritud kommentaarid.)

Kolmas viiktekst

Uus kestus

Tehke ühte järgmisest kolmest toimingust.

 • Kui soovite olemasoleva tähtaja    säilitada, jätke see väli tühjaks.

 • Kui soovite tähtaja täielikult    eemaldada, tippige väljale arv 0.

 • Kui soovite määrata uue tähtaja,    tippige väljale arv ja seejärel määrake järgmisel väljal kestusühikud. Need kaks kirjet koos määravad, millal on tööülesande muutmise tähtaeg.

Neljas viiktekst

Uued kestusühikud

Kui soovite ülesandele määrata uue kestuse, kasutage seda välja koos väljaga Uus kestus, et määratleda ülesande täitmise periood. (Nt järgmiselt: 3 päeva , 1 kuu või 2 nädalat.)

Kui olete vormi täitnud, klõpsake nuppu Saada. Teie tööülesanne märgitakse Lõpetatuks ja isikule, kes on nüüd tööülesande eest vastutav, määratakse uus tööülesanne ja saadetakse vastav teavitus.

Kui lisasite uut teavet, siis see kuvatakse uue tööülesande teatise väljal Delegeerija (järgmisel joonisel tähistatud numbriga 1).

Ümbermääratud tööülesande teatis

Kõiki neid muudatusi jälgitakse ja need kuvatakse töövoo oleku lehe jaotistes Tööülesanded ja Ajalugu (nagu järgmisel joonisel).

Ümbermääratud tööülesande töövoo oleku lehe jaotised Tööülesanded ja Ajalugu

Lõigu algusse

10. Tööülesande lõpetamine välise osaleja nimel (valikuline)

Nende liikmete lisamiseks, kes ei kuulu ettevõte SharePointi saidile, on olemas teistsugune toiming. Selles toimingus esindab keegi saidi liikmetest välist osalejat.

 1. Lisage välise osaleja meiliaadress seosevormi teise lehe sobivale väljale Määramine.

 2. Tegelikult määrab töövoog välise osaleja tööülesande hoopis saidiliikmele, kes töövoo käivitas (või kui töövoog käivitati automaatselt, siis töövoo algselt lisanud liikmele). See isik, kellele tööülesanne tegelikult määrati, esindab välist osalejat.

 3. Sellele saidiliikmele saadetakse tööülesande teatis koos juhistega saata läbivaadatava üksuse koopia välisele osalejale. (Samal ajal saadetakse ka välisele osalejale tööülesande teatise koopia, kus võib sisalduda talle kasulik eelinfo.)

 4. Saidiliige, kellele tööülesanne on tegelikult määratud, saadab üksuse koopia välisele osalejale.

 5. Väline osaleja vaatab üksuse läbi ja edastab oma vastuse saidiliikmele.

 6. Kui välise osaleja vastus saabub, lõpetab saidiliige SharePointi toodete tööülesande välise osaleja nimel.

Selle toimingu skeem on järgmine.

Toimingu vooskeem välise osaleja lisamiseks

Lõigu algusse | Artikli algusse

Jälgimise jaotise ikoon

Töötava tagasiside kogumise töövoo JÄLGIMINE, reguleerimine või peatamine

Töötava tagasiside kogumise töövoo jälgimine, reguleerimine või peatamine

Töövoo oleku leht on töövoo eksemplari jälgimiseks, reguleerimiseks ja käivitatud töövoo peatamiseks mõeldud keskne koht.

Tutvustame teile esmalt, kuidas sellele lehele pääseda, ja seejärel õpetame, kuidas seal leiduvaid suvandeid ja teavet kasutada. Lõpuks tutvustame kahte teist lehte, kust saate täiendavat teavet jälgimise kohta.

Selle lõigu teemad

 1. Töövoo oleku lehele pääsemine

 2. Töövoo oleku lehe kasutamine töövoo edenemise jälgimiseks

 3. Aktiivsete (juba määratud) tööülesannete muutmine

 4. Tulevaste (veel määramata) tööülesannete muutmine

 5. Käivitatud töövoo tühistamine või peatamine

 6. Kuidas vaadata, millised töövood on üksusel käivitatud?

 7. Terve saidikogumi töövoogude jälgimine

1. Töövoo oleku lehele pääsemine

Klõpsake loendis või teegis, kuhu üksus on talletatud, soovitud üksuse ja töövooga seotud linki Pooleli.

Järgmises näites on üksuseks dokument nimega „Ettekande mustand” ja töövooks „Kinnitamine 3”.

Töövoo oleku lingi klõpsamine

Avatakse töövoo oleku leht.

Märkused: 

 • Kui loend või teek sisaldab palju üksusi, saate otsitava üksuse kiiremaks leidmiseks üksused sortida ja/või filtreerida. Kui sordite ja/või filtreerite korduvalt samal viisil, saate luua kohandatud vaate, mis selle tegevuse automatiseerib.

 • Töövoo oleku lehele pääsemiseks saate klõpsata ka konkreetse eksemplari käivitamisel saadetud meiliteatise linki Selle töövoo oleku kuvamine või lõpetamisel saadetud meiliteatise linki Töövoo ajaloo kuvamine.

Lõigu algusse

2. Töövoo oleku lehe kasutamine töövooprotsessi jälgimiseks

Töövoo oleku lehe iga jaotist kujutava joonise alt leiate jälgimisega seotud küsimused, millele vastav jaotis vastuse annab.

Töövoo teabe jaotis

Töövoo oleku lehel asuv töövoo teabe jaotis

Sellest jaotisest leiate vastused järgmistele küsimustele.

 • Kes selle töövoo eksemplari käivitas?

 • Millel see eksemplar käivitati?

 • Millal ilmnes selle eksemplari viimane toiming?

 • Millisel üksusel on eksemplar käivitatud?

 • Millises olekus praegune eksemplar on?

Tööülesannete jaotis

Töövoo oleku lehel asuv tööülesannete jaotis

Sellest jaotisest leiate vastused järgmistele küsimustele.

 • Millised tööülesanded on juba loodud ja määratud ning milline on nende praegune olek?

 • Millised tööülesanded on juba lõpetatud ja millised olid neist iga tulemused?

 • Millal on iga juba loodud ja määratud tööülesande tähtaeg?

Selles jaotises ei kuvata kustutatud ja veel määramata tööülesandeid.

Töövoo ajaloo jaotis

Töövoo oleku lehel asuv töövoo ajaloo jaotis

Sellest jaotisest leiate vastused järgmistele küsimustele.

 • Millised sündmused on selles töövoo eksemplaris juba toimunud?

 • Arvestage, et tähtaja ületanud tööülesandeid ja teatisi nende kohta siin ei kuvata.

Lõigu algusse

3. Aktiivsete (juba määratud) tööülesannete muutmine

Juba määratud, kuid veel lõpetamata üksuste muutmiseks on kaks võimalust.

 • Ühe aktiivse tööülesande muutmine

 • Kõikide aktiivsete tööülesannete muutmine

Ühe aktiivse tööülesande muutmine

Õigused.Ühe tööülesande (mis pole teile määratud) muutmiseks peab teil olema loendite haldamise õigus. (Rühmal Omanikud on loendite haldamise õigus vaikimisi, kuid rühmadel Liikmed ja Külastajad seda õigust pole. Seega on võimalik, et teil on õigused, mis võimaldavad töövoo käivitada, kuid mitte teise osaleja tööülesannet muuta.)

Kui teil on vajalikud õigused, tehke järgmist.

 1. Klõpsake tööülesande oleku lehe loendis Tööülesanded tööülesande tiitlit.
  Loendis tööülesande tiitli klõpsamine

 2. Kasutage tööülesande lõpetamiseks, kustutamiseks, ümbermääramiseks või üksuse muudatuse taotlemiseks tööülesandevormi.

Üksikasjalikke juhiseid tööülesandevormi kasutamise kohta leiate praeguse artikli lõigust LÕPETAMINE.

Kõikide aktiivsete tööülesannete muutmine

Õigused. Kõik neli järgmisel joonisel olevat käsulinki kuvatakse töövoo oleku lehel igaühele, kellel on loendite haldamise õigus. Esimesed kolm linki kuvatakse töövoo eksemplari käivitanud inimesele, kuid link Saate selle töövoo lõpetada kuvatakse ainult inimesele, kellel on loendite haldamise õigus. (Rühmal „Omanikud“ on loendite haldamise õigus vaikimisi, kuid rühmadel „Liikmed“ ja „Külastajad“ seda õigust pole.)

 1. Klõpsake töövoo oleku lehel kohe töövoo visualiseeringu all olevat linki Värskenda tagasiside kogumise aktiivseid tööülesandeid.

 2. Tehke avaneval vormil soovitud muudatused ja klõpsake siis nuppu OK.

  • Muudatuste kohta saadetakse sõnumid inimestele, kellele on praeguses käituses määratud mõni tööülesanne.

  • Juba lõpetatud, kustutatud või alles määramata tööülesandeid sellel vormil tehtud muudatused ei mõjuta.

  • Kui soovite muuta alles määramata tööülesandeid, vaadake praeguse lõigu jaotist Tulevaste tööülesannete muutmine.

   Aktiivsete tööülesannete muutmise vorm

Esimene viiktekst

Ülesande kestus, kestusühikud

Kui soovite olemasoleva tähtaja    säilitada, jätke väli Ülesande kestus tühjaks ja väli Kestusühikud muutmata.

Kui soovite tähtaja täielikult    eemaldada, tippige väljale Ülesande kestus arv 0.

Kui soovite tööülesande kestust pikendades tähtaja edasi lükata   , kasutage mõlemat kestuse välja, et määrata arv ja ühikute tüüp, mida kestuse pikendamisel kasutada.

Teine viiktekst

Taotlus

Kui soovite muuta taotluse    teksti, tehke muudatused tekstiväljal.

 1. Kui kõik selle vormi väljad on seatud soovitud viisil, klõpsake nuppu OK.

Kõik praeguse eksemplari aktiivsed tööülesanded muudetakse.

Lõigu algusse

4. Tulevaste (veel määramata) tööülesannete muutmine

Õigused. Kõik neli järgmisel joonisel olevat käsulinki kuvatakse töövoo oleku lehel igaühele, kellel on loendite haldamise õigus. Esimesed kolm linki kuvatakse töövoo eksemplari käivitanud inimesele, kuid link Saate selle töövoo lõpetada kuvatakse ainult inimesele, kellel on loendite haldamise õigus. (Rühmal „Omanikud“ on loendite haldamise õigus vaikimisi, kuid rühmadel „Liikmed“ ja „Külastajad“ seda õigust pole.)

 1. Klõpsake töövoo oleku lehel kohe töövoo visualiseeringu all olevat linki Lisa või värskenda töövoo Tagasiside kogumine läbivaatajad.

 2. Tehke avaneval vormil soovitud muudatused ja klõpsake siis nuppu VÄRSKENDA.

  Märkus.: Juba loodud ja määratud tööülesandeid sellel vormil tehtud muudatused ei mõjuta.

Tulevaste tööülesannete muutmise vorm

Esimene viiktekst

Osalejad, järjestus, rühma laiendamine

 • Osalejate lisamiseks või eemaldamiseks või ülesannete järjestuse muutmiseks    lisage, eemaldage ja/või paigutage ümber osalejate nimed või aadressid väljal Osalejad.

 • Terve etapi eemaldamiseks klõpsake selle etapi välja Määramine ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL+DELETE.

Märkus.: Saate kasutada märkeruutuLaienda rühmad, et määrata, kas loetletud levirühmadele peaks olema määratud ainult üks tööülesanne terve rühma kohta või üks tööülesanne liikme kohta.

Lisateavet nende väljade kasutamise kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE ja lõigu LISAMINE sobivast teemast (Loend/teek või Saidikogum).

Teine viiktekst

Taotlus

 • Kui soovite muuta taotluse    teksti, tehke soovitud muudatused tekstiväljal.

Kolmas viiktekst

Kõikide tööülesannete tähtaeg, ülesande kestus, kestuseühikud

 • Kui soovite eemaldada või muuta kalendris määratud tähtaja,    kustutage olemasolev kuupäev ja sisestage uus või kui soovite konkreetse kuupäeva üldse eemaldada, jätke väli tühjaks. (Ärge tippige väljale arvu 0. See väli peab sisaldama kas kuupäevaväärtust või olema tühi.)

 • Kui soovite olemasoleva kestuse säilitada,    jätke väli Ülesande kestus tühjaks ja väli Kestusühikud muutmata.

 • Kui soovite kestuse täielikult eemaldada,    tippige väljale Ülesande kestus arv 0.

 • Kui soovite tööülesande kestust pikendada,    kasutage mõlemat kestuse välja, et määrata arv ja ühikute tüüp, mida kestuse pikendamisel kasutada. Lisateavet tähtaegade ja kestuste kohta vt käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE.

 1. Kui kõik selle vormi väljad on seatud soovitud viisil, klõpsake nuppu OK.

Muudatused kajastuvad kõigis praeguse eksemplari tulevastes tööülesannetes.

Lõigu algusse

5. Käivitatud töövoo tühistamine või peatamine

Käivitatud töövooeksemplari peatamiseks enne selle tavalist lõpetamist on kaks võimalust:

 • Töövoost loobumine.    Kõigist tööülesannetest loobutakse, kuid need säilitatakse töövoo oleku lehe alas Tööülesanded.

 • Töövoo peatamine.    Kõigist tööülesannetest loobutakse ja need kustutatakse töövoo oleku lehe alast Tööülesanded (kuid need säilitatakse siiski töövoo ajaloos).

Allpool on mõlema meetodi juhised.

Loobumine (kõigist tööülesannetest loobutakse, kuid need säilitatakse nii tööülesannete kui ajalooloendis)

Õigused. Kõik neli järgmisel joonisel olevat käsulinki kuvatakse töövoo oleku lehel igaühele, kellel on loendite haldamise õigus. Esimesed kolm linki kuvatakse töövoo eksemplari käivitanud inimesele, kuid link Saate selle töövoo lõpetada kuvatakse ainult inimesele, kellel on loendite haldamise õigus. (Rühmal „Omanikud“ on loendite haldamise õigus vaikimisi, kuid rühmadel „Liikmed“ ja „Külastajad“ seda õigust pole.)

Kui töövoo praegust eksemplari pole enam vaja, saate selle peatada.

 • Klõpsake töövoo oleku lehel kohe töövoo visualiseeringu all olevat linki Loobu kõigist tagasiside kogumise tööülesannetest.

Kõigist praegustest tööülesannetest loobutakse ja töövoog lõpetatakse ja see jääb olekusse Loobutud. Loobutud tööülesanded kuvatakse siiski nii alas Tööülesanded kui alas Töövoo ajalugu.

Peatamine (kõik tööülesanded kustutatakse tööülesannete loendist, kuid need säilitatakse ajalooloendis)

Õigused. Kõik neli järgmisel joonisel olevat käsulinki kuvatakse töövoo oleku lehel igaühele, kellel on loendite haldamise õigus. Esimesed kolm linki kuvatakse töövoo eksemplari käivitanud inimesele, kuid link Saate selle töövoo lõpetada kuvatakse ainult inimesele, kellel on loendite haldamise õigus. (Rühmal „Omanikud“ on loendite haldamise õigus vaikimisi, kuid rühmadel „Liikmed“ ja „Külastajad“ seda õigust pole.)

Kui ilmneb tõrge või töövoog lakkab töötamast ja ei vasta, saab selle peatada.

 • Klõpsake töövoo oleku lehel kohe töövoo visualiseeringu all olevat linki Saate selle töövoo lõpetada.

Kõigist töövoo loodud tööülesannetest loobutakse ja need kustutatakse töövoo oleku lehe alast Tööülesanded, kuid need säilitatakse siiski alas Töövoo ajalugu. Töövoog lõpetatakse ja see jääb olekusse Loobutud.

Lõigu algusse

6. Kuidas vaadata, millised töövood on üksusel käivitatud?

Konkreetsel üksusel praegu töötavate töövoogude loendi leiate töövoogude lehelt.

 1. Avage loend või teek, kuhu üksus on talletatud.

 2. Üksuse valimiseks klõpsake üksuse nime ees vastavat ikooni ja seejärel menüü Failid jaotises Töövood nuppu Töövood.

 3. Üksuse jaoks praegu töötavate töövooeksemplaride loendi leiate lehe Töövood: Üksuse nimi jaotisest Töötavad töövood.

Märkus.:  Arvestage, et ühe töövoo versiooni mitu eksemplari ei saa samal ajal olla käivitatud samal üksusel. Näiteks, lisate kaks tagasiside kogumise mallil põhinevat töövoogu: ühe nimi on Kavandi tagasiside ja teise nimi on Eelarve tagasiside. Mis tahes üksusel saab suvalise ajal olla käivitatud ainult üks eksemplar igast Kavandi tagasiside ja Eelarve tagasiside töövoost, kuid mitte kaks eksemplari kummastki töövoost.

Lõigu algusse

7. Terve saidikogumi töövoogude jälgimine

Saidikogumi administraatorid saavad kiiresti vastuse järgmistele küsimustele.

 • Mitu töövoomallil põhinevat töövoogu saidikogumis praegu on?

 • Kas iga töövoomall on saidikogumis praegu aktiivne või passiivne?

 • Mitu igal töövoomallil põhinevat töövoo versioonide eksemplari saidikogumis praegu töötab?

Selleks tehke järgmist.

 1. Avage saidikogumi avaleht (mitte kogumis asuva saidi või alamsaidi avaleht).

 2. Klõpsake ikooni Sätted  SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted ja valigeSaidi sätted.

 3. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Saidi administreerimine linki Töövood.

Avatakse töövoogude leht koos kuvatud teabega.

Mis saab edasi?

Kui see töövoo versioon käivitatakse esmakordselt, võite soovi korral vaadata juhiseid eksemplari sündmuste nägemise kohta käesoleva artikli lõigust LÄBIVAATUS (et tuvastada, kas töövoog töötab nagu soovite).

Lõigu algusse | Artikli algusse

Jaotise Läbivaatus kontseptuaalikoon

Tagasiside kogumise töövoo tulemuste LÄBIVAATUS ja aruannete loomine

Tagasiside kogumise töövoo tulemuste läbivaatus ja aruannete loomine

Kui teie töövoo eksemplar on lõppenud, saate selle ajalukku salvestatud sündmused läbi vaadata. (Iga eksemplari kirjele pääsete juurde kuni 60 päeva jooksul pärast eksemplari lõppu.)

NB!:  Arvestage, et töövoo ajalugu on mõeldud ainult mitteametlikuks kasutamiseks. Seda ei saa kasutada ametlikuks auditiks või muul juriidilisel (tõenduslikul) eesmärgil.

Saate luua aruandeid töövoo üldise jõudluse kohta mitmes eksemplaris.

Selle lõigu teemad

 1. Hiljutise eksemplari sündmuste läbivaatus

 2. Eksemplari ajaloo vaatamine kuni 60 päeva jooksul

 3. Töövoo jõudlusearuannete loomine

1. Hiljutise eksemplari sündmuste läbivaatus

Kui üksus jääb samasse loendisse või teeki ja kuni sellel üksusel käivitatakse kogu aeg sama töövoog, saab loendi või teegi kaudu vaadata hiljutise eksemplari ajalugu.

Hiljuti suvalisel üksusel käivitatud eksemplari töövoo oleku lehe vaatamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake loendis või teegis, kus üksus asub, soovitud üksuse ja töövooga seotud olekulinki.

Järgmises näites on üksuseks dokument nimega Ettekande mustand ja töövooks Uue dokumendi kinnitamine.

Klõpsake töövoo oleku linki

Töövoo oleku lehe allosas asub jaotis Töövoo ajalugu.

Töövoo oleku lehel asuv töövoo ajaloo jaotis

Lõigu algusse

2. Eksemplari ajaloo vaatamine kuni 60 päeva jooksul

Mida teha siis, kui soovite pärast sama töövoo samal üksusel uuesti käivitamist vaadata eksemplari ajalugu?

Saate seda kuni 60 päeva jooksul teha ühel järgmistest viisidest: loendi või teegi kaudu või töövoo lõpetamise teatise kaudu. (SharePointi toodetes säilitatakse töövoo tööülesannete ajalugu 60 päeva.)

Loendi või teegi kaudu

 1. Avage loend või teek, kuhu üksus on talletatud.

 2. Üksuse valimiseks klõpsake üksuse nime ees vastavat ikooni ja seejärel menüü Failid jaotises Töövood nuppu Töövood.

 3. Klõpsake lehe Töövood: Üksuse nimi jaotises Lõpuleviidud töövood töövoo eksemplari või oleku nime, mille soovite läbi vaadata.
  Üksuse töövoogude lehel asuv loend „Lõpetatud töövood“
  Avatakse selle eksemplari töövoo oleku leht.

Töövoo lõpetamise teatise kaudu

 • Avage läbivaadatava üksuse töövoo lõpetamise teatis ja klõpsake siis linki Töövoo ajaloo kuvamine.

Töövoo lõpetamise teatis, kus ajaloolink on esile tõstetud
Avatakse selle eksemplari töövoo oleku leht.

Selleks, et kõik teie lõpetamise teatised säilitama, võiksite Outlooki reegli loomiseks. Häälestada reegli Kopeeri kõik sissetulevad sõnumid on lõppenud, klõpsake teksti teemareal oma, eraldi kausta . (Veenduge, et oma Outlooki reegli eksemplaride sissetulevad sõnumid ja ei lihtsalt teisaldada , või need ei kuvatakse ka kaustas sisse.) Lisateavet Outlooki reeglite loomise kohta leiate teemast meilisõnumite haldamine reeglite abil.

Lõigu algusse

3. Töövoo jõudlusearuannete loomine

Saate lisateavet mõne oma töövoo versiooni üldise jõudluse kohta aja jooksul ja mitmes eksemplaris, kui loote ühe või mõlemad järgmistest eelmääratletud aruannetest.

 • Tegevuse kestuse aruanne    See aruanne näitab nii seda, kui kaua kulub keskmiselt aega iga töövoo tegevuse lõpetamiseks, kui ka seda, kui kaua kulub aega töövoo täieliku käituse ehk eksemplari lõpetamiseks.

 • Loobumise ja tõrkearuanne    See aruanne näitab, kas töövoost loobutakse sageli või kas seal esineb enne lõpetamist tõrkeid.

Saadaolevate töövooaruannete loomine

 1. Klõpsake loendis või teegis konkreetse töövoo veerus Olek asuvat olekuteabe linki.
  Töövoo oleku klõpsamine

 2. Klõpsake töövoo oleku lehe jaotises Töövoo ajalugu käsku Töövooaruannete vaatamine.
  Töövooaruannete vaatamise lingi klõpsamine töövoo ajaloo jaotises

 3. Otsige üles töövoog, mille aruannet soovite vaadata, ja klõpsake siis soovitud aruande nime.
  Tegevuse kestuse aruande lingi klõpsamine

 4. Säilitage või muutke kohandamise lehel asukoht, kus aruandefail luuakse, ja klõpsake siis nuppu OK.
  Faili salvestuskohas nupu OK klõpsamine
  Aruanne luuakse ja salvestatakse määratud asukohta.

 5. Kui aruanne on valmis, klõpsake selle vaatamiseks järgmisel joonisel kujutatud linki. Vastasel juhul klõpsake lõpetamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks nuppu OK. (Hiljem, kui olete valmis aruannet vaatama, leiate selle eelmises sammus määratud asukohast.)
  Lingi klõpsamine aruande vaatamiseks

Mis saab edasi?

Kui töövoog töötab täpselt nii, nagu soovite, olete valmis seda kasutama.

Kui soovite selle töötamise osas midagi muuta, vt käesoleva artikli lõiku MUUTMINE.

Lõigu algusse | Artikli algusse

Jaotise „Reguleerimine“ kontseptuaalikoon

Tagasiside kogumise töövoo MUUTMINE, keelamine või kustutamine

Tagasiside kogumise töövoo muutmine, keelamine või eemaldamine

Pärast oma uue tagasiside kogumise töövoo esimese eksemplari käivitamist ja tulemuste läbivaatamist, soovite ehk töövoo konfiguratsioonis mõned muudatused teha.

Võib-olla soovite ka tulevikus konfiguratsioonis täiendavaid muudatusi teha.

Samuti soovite ehk mingil hetkel töövoo lühemaks või pikemaks ajaks keelata (kuid mitte seda eemaldada) või selle tõepoolest täielikult eemaldada.

Selle lõigu teemad

 1. Töövoo püsisätete muutmine

 2. Töövoo keelamine või eemaldamine

1. Töövoo püsisätete muutmine

Saate olemasoleva töövoo sätteid püsivalt muuta, kui avate ja redigeerite seosevormi, mida kasutati algselt selle lisamiseks.

Kui töövoog töötab ainult ühes loendis või teegis, tehke järgmist.

 1. Avage loend või teek, kus töövoog töötab.

 2. Klõpsake lindil menüüd Loend või Teek.

  Märkus.: Menüü nimi võib sõltuvalt loendi või teegi tüübist erineda. Näiteks kalendriloendis on menüü nimeks Kalender.

 3. Klõpsake jaotises Sätted linki Töövoo sätted.

 4. Klõpsake töövoosätete lehe veerus Töövoo nimi (klõpsake sätete muutmiseks) selle töövoo nime, mille sätteid soovite muuta.

  Märkus.:  Kui soovitud tagasiside kogumise töövoogu ei kuvata loendis, võib see olla seotud ainult ühe sisutüübiga. Seda, millised töövood selles loendis kuvatakse, reguleerib loendi kohal asuv juhtelement Näita järgmist tüüpi töövooseoseid. (Vt joonist.) Klõpsake rippmenüüs sisutüüpide variante, et leida soovitud töövoo kuvamiseks sobiv suvand. Kui soovitud töövoog on loendis kuvatud, klõpsake töövoo nime.

 5. Tehke ja salvestage soovitud muudatused samal kahelehelisel seosevormil, mida kasutati algse töövoo lisamiseks.

  Lisateavet seosevormi väljade ja juhtelementide kohta leiate käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE ja lõigu LISAMINE sobivast teemast (Loend/teek või Saidikogum).

Kui töövoog töötab kõigis saidikogumi loendites ja teekides, tehke järgmist.

 1. Avage saidikogumi avaleht (mitte kogumis asuva saidi või alamsaidi avaleht).

 2. Klõpsake ikooni Sätted  SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted ja valigeSaidi sätted.

 3. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidi sisutüübid selle sisutüübi nime, millel töövoog töötab.

 5. Klõpsake valitud sisutüübi lehel jaotisesSättedlinki Töövoo sätted.

 6. Klõpsake töövoosätete lehe veerus Töövoo nimi (klõpsake sätete muutmiseks) selle töövoo nime, mille sätteid soovite muuta.

 7. Tehke ja salvestage soovitud muudatused samal kahelehelisel seosevormil, mida kasutati algse töövoo lisamiseks.

  Lisateavet seosevormi väljade ja juhtelementide kohta leiate käesoleva artikli lõigust KAVANDAMINE ja lõigu LISAMINE sobivast teemast (Loend/teek või Saidikogum).

Lõigu algusse

2. Töövoo keelamine või eemaldamine

Kui töövoog töötab ainult ühes loendis või teegis, tehke järgmist.

 1. Avage loend või teek, kus töövoog töötab.

 2. Klõpsake lindil menüüd Loend või Teek.

  Märkus.: Menüü nimi võib sõltuvalt loendi või teegi tüübist erineda. Näiteks kalendriloendis on menüü nimeks Kalender.

 3. Klõpsake jaotises Sätted linki Töövoo sätted.

 4. Klõpsake lehel „Töövoo sätted“ linki Eemalda töövoog.
  Töövoo sätete leht koos kuvatud töövoo eemaldamise lingiga

 5. Lehel „Töövoogude eemaldamine“ oleva vormi abil saate töövooge keelata, uuesti lubada ja eemaldada.
  Töövoogude eemaldamise lehel olev vorm

Vormil on viis veergu.

 • Töövoog    Töövoo nimi.

 • Eksemplarid    Praegu üksustel töötavate töövoo eksemplaride arv.

 • Luba    Suvand, mis lubab töövool tavapäraselt edasi töötada.

 • Keela uued eksemplarid    Suvand, mis lubab praegu töötavatel töövoo eksemplaridel lõppeda, kuid keelab töövoo uute eksemplaride käivitamise. (Selle toimingu saab tagasi võtta. Töövoo hiljem uuesti lubamiseks, naaske sellele lehele ja valige suvand Luba.)

 • Eemalda   Suvand, mis eemaldab töövoo loendist või teegist täielikult. Kõik töötavad eksemplarid peatatakse kohe ja selle töövoo veergu ei kuvata enam loendi või teegi lehel. (Seda toimingut ei saa tagasi võtta.)

Lõigu algusse

Kui töövoog töötab kõigis saidikogumi loendites ja teekides, tehke järgmist.

 1. Avage saidikogumi avaleht (mitte kogumis asuva saidi või alamsaidi avaleht).

 2. Klõpsake ikooni Sätted  SharePoint Online’i avaliku veebisaidi nupp Sätted ja valigeSaidi sätted.

 3. Klõpsake lehe Saidisätted jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 4. Klõpsake lehel Saidi sisutüübid selle sisutüübi nime, millel töövoog töötab.

 5. Klõpsake valitud sisutüübi lehel jaotisesSätted linki Töövoo sätted.

 6. Klõpsake lehel Töövoo sätted linki Eemalda töövoog.

 7. Lehel „Töövoogude eemaldamine“ oleva vormi abil saate töövooge keelata, uuesti lubada ja eemaldada.
  Töövoogude eemaldamise lehel olev vorm

Vormil on viis veergu.

 • Töövoog    Töövoo nimi.

 • Eksemplarid    Praegu üksustel töötavate töövoo eksemplaride arv.

 • Luba    Suvand, mis lubab töövool tavapäraselt edasi töötada.

 • Keela uued eksemplarid    Suvand, mis lubab praegu töötavatel töövoo eksemplaridel lõppeda, kuid keelab töövoo uute eksemplaride käivitamise. (Selle toimingu saab tagasi võtta. Töövoo hiljem uuesti lubamiseks, naaske sellele lehele ja valige suvand Luba.)

 • Eemalda    Suvand, mis eemaldab töövoo saidikogumis täielikult. Kõik töötavad eksemplarid peatakse kohe ja selle töövoo veergu ei kuvata enam loendi või teegi lehel. (Seda toimingut ei saa tagasi võtta.)

Mis saab edasi?

Kui tegite muudatusi, käivitage muudatuste mõju kontrollimiseks töövoo proovieksemplar.

Lõigu algusse

Täiendav kohandamine

SharePointi toodetega kaasas olevate töövoogude täiendavaks kohandamiseks on palju võimalusi.

Saate ka ise kohandatud töövooge luua.

Võite kasutada mõnda järgmist programmi.

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Saate kohandada töövoo vorme, toiminguid ja käitumist.

 • Microsoft Visual Studio    Saate ise luua kohandatud töövootoiminguid.

Lisateavet leiate Microsoft Software Developer Networki (MSDN) spikrisüsteemist.

Lõigu algusse | Artikli algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×