Teave hõlbustusfunktsioonide abil Microsoft Teamsis liikumise kohta

Teave hõlbustusfunktsioonide abil Microsoft Teamsis liikumise kohta

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Microsoft Teams sisaldab hõlbustusfunktsioone, mille abil saavad liikumis- ja nägemispuudega ning muude erivajadustega kasutajad hõlpsalt pidada privaatseid või rühmavestlusi. See tähendab, et rakenduses Microsoft Teams saab töötamiseks kasutada kiirklahve ja ekraanilugerit. Platvormikohaste hõlbustusfunktsioonide ja -sätete kohta leiad lisateavet teemast Seadme häälestamine Office 365 hõlbustusfunktsioonide kasutamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Microsoft Teamsi paigutusega tutvumine

Kui avad rakenduse Microsoft Teams, asub aktiivse vaate nimi kuva keskel. Microsoft Teams avab tavaliselt viimati kasutatud vaate. Kuva vasakus servas on vertikaalne tööriistariba. Vasakus ülanurgas on põhivaadete nupud: Tegevus, Tekstvestlus, Töörühmad, Koosolekud ja Failid. Olenevalt sinu kontotüübist ei pruugi mõni nupp olla saadaval. Tööriistariba vasakus allnurgas on nupud Tagasiside ja Sätted.

Ülejäänud kuva on jagatud kaheks paaniks. Paanil kuvatav sisu sõltub praegusest vaatest. Vasakut ehk loendipaani kasutatakse vaates liikumiseks. Seal on alati väli Otsi. Ülejäänud sisu sõltub valitud vaatest. Kui valid näiteks tööriistaribal käsu Vestlus, sisaldab vasakpaan sinu lemmik-, viimatisi ja soovitatavaid kontakte.

Parempoolne ehk põhipaan võtab enda alla enamiku kuvast. Seal kuvatakse vasakpaanil tehtud valiku sisu. Kui valisid näiteks tööriistaribal käsu Vestlus ja seejärel valisid vasakpaanil viimatise kontakti, kuvatakse parempaanil sinu ja selle isiku vahelise vestluse ajalugu. Parempaanil on sisu paremaks korraldamiseks vahekaardid. Näiteks vaate Tekstvestlus vahekaart Vestlus sisaldab vestluse ajalugu, vahekaart Failid sisaldab loendit sinu ja valitud kontakti vahel jagatud failidest, vahekaardil Ettevõte kuvatakse valitud kontakti positsioon organisatsiooniskeemis jne.

Klaviatuuri abil liikumine

Rakenduse Microsoft Teams põhivaadetesse liikumiseks saad kasutada järgmisi kiirklahve.

 • Vaatesse Tegevus liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+1

 • Vaatesse Tekstvestlus liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+2

 • Vaatesse Töörühmad liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+3

 • Vaatesse Koosolekud liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+4

 • Vaatesse Failid liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+5

Kui soovid sirvida praeguses vaates kuvatavaid elemente, vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 (edasi) või Shift+Ctrl+F6 (tagasi). Tööriistariba või põhipaani sirvimiseks vajuta üles- või allanooleklahvi. Loendipaanil olevate üksuste vahel liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt + üles- või allanool. Põhipaani vahekaartide vahel liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt + vasak- või paremnool. Üksuse valimiseks vajuta sisestusklahvi (Enter). Dialoogiboksi sulgemiseks või fookuse tagasiviimiseks vajuta paoklahvi (Esc).

Välja Otsi avamiseks mis tahes vaates vajuta klahvikombinatsiooni Alt+E.

Lisateavet leiad teemast Microsoft Teamsi kiirklahvid.

Vaata ka

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil privaatsõnumi saatmine ja vestlemine

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil vestluse, isiku või faili otsimine

Microsofti Teamsi kiirklahvid

Põhitoimingud Microsoft Teamsis ekraanilugeri kasutamisel

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Microsoft Teams for Android sisaldab hõlbustusfunktsioone, mille abil saavad liikumis- ja nägemispuudega inimesed rakenduses Microsoft Teams for Android pidada privaatseid või rühmavestlusi. Platvormikohaste hõlbustussätete ja -funktsioonide kohta leiad lisateavet teemast Seadme häälestamine Office 365 hõlbustusfunktsioonide kasutamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Rakenduse Microsoft Teams for Android paigutusega tutvumine

Kui avad rakenduse Microsoft Teams for Android, on kuva ülaosas näha aktiivse vaate nimi. Kui avad rakenduse Microsoft Teams esimest korda, avatakse vaade Tegevus ja kuvatakse viimatiste tegevuste Kanal.

Kuva allservas asuvad nupud põhivaadete valimiseks, mis on vasakult paremale järgmised: Tegevus, Tekstvestlus ja Töörühmad. Neljas nupp on Rohkem.

Vaate Tegevus ülaservas vasakult paremale kuvatakse järgmised üksused: nupp Tegevuste filtreerimine, menüü Tegevuse valimine ja väli Otsi. Nuppu Tegevuste filtreerimine klõpsates saad valida ja rakendada filtri, et sortida ja eristada otsitavate sõnumite ja tegevuste tüüpe. Sõnumeid saad filtreerida viie kriteeriumi järgi: Lugemata, Mainimised, Vastused, Jälgitavad ja Meeldimised. Menüü Tegevuse valimine sisaldab üksust Kanal, milles loetletakse kõik viimatised tegevused, üksus Minu tegevus, milles loetletakse sinu isiklikud tegevused, ja üksus Töörühma tegevus, milles loetletakse sinu töörühma tegevused. Välja Otsi kaudu saab otsida inimesi, sõnumeid ja faile.

Praegune tegevus asub kuva keskel ja uusimad tegevused loendi alguses. Kuvatav sisu sõltub valitud vaatest ja sellest, kas oled rakendanud filtreid või otsinguid.

Privaatsetele tekstvestlustele pääseb juurde vaates Tekstvestlus. Selles vaates saad sisestada uusi sõnumeid ning teha isegi tava- ja videokõnesid.

Töörühmad, millega oled liitunud, kuvatakse vaates Töörühmad. Selles vaates saad hallata oma töörühma liikmeid ja kanaleid või lahkuda töörühmast.

Nuppu Rohkem klõpsates leiad lisavõimalused, nt salvestatud vestlused, ühiskasutusse antud failid ja rakenduse sätted. Lisaks saad vahetada oma profiilipilti ja muuta kohalolekuteavet. Rakenduse sätete kaudu saad määrata teatisesuvandeid, salvestus- ja logimissätted, probleemidest teatamise, rakendusest väljalogimise jm sätted.

Puuteekraanil liikumine

Kui soovid sirvida rakenduse Microsoft Teams for Android kuval olevaid elemente, nipsa ühe sõrmega paremale. TalkBack loeb aktiivsed üksused järjest ette. Vastupidises järjestuses sirvimiseks nipsa vasakule. Üksuse valimiseks või aktiveerimiseks või menüü avamiseks topeltpuuduta ekraani.

Üksusi saab kuval sirvida ka puutefunktsioonide abil. Sirvimiseks vii sõrm ekraanile ja lohista seda aeglaselt ringi. TalkBacki fookus järgib sinu sõrme ja TalkBack loeb fookuses oleva üksuse nime ette. Üksuse valimiseks tõsta sõrm ja topeltpuuduta ekraani. Näiteks sõnumile vastamiseks vali esmalt sõnum ja vestluse avamiseks topeltpuuduta ekraani ning seejärel vii sõrm ekraanile ja lohista see ekraani allserva, kuni kõlab tekst „Reply, edit box, out of list“ (Vasta, redigeerimisväli, loendist väljas). Tõsta sõrm üles ja topeltpuuduta valimiseks tekstivälja. Nüüd saad kuva allservas asuva ekraaniklaviatuuri abil sisestada vastuse.

Välja Otsi kasutamiseks mis tahes põhivaates liigu kuva paremasse ülanurka, topeltpuuduta ekraani ja sisesta kuva allservas asuva ekraaniklaviatuuri abil otsingusõnad.

Vaata ka

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil privaatsõnumi saatmine ja vestlemine

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil vestluse, isiku või faili otsimine

Põhitoimingud Microsoft Teamsis ekraanilugeri kasutamisel

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Microsoft Teams veebis sisaldab hõlbustusfunktsioone, mille abil saavad liikumis- ja nägemispuudega ning muude erivajadustega kasutajad hõlpsalt pidada privaatseid või rühmavestlusi. See tähendab, et saad rakendusega Microsoft Teams veebis töötamiseks kasutada kiirklahve ja ekraanilugerit.

Märkused: 

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutad rakendust Microsoft Teams veebis, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Microsoft Teams veebis töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Microsoft Teams veebis’i kohta.

Selle artikli teemad

Microsoft Teamsi paigutusega tutvumine

Kui avad rakenduse Microsoft Teams veebis, asub aktiivse vaate nimi kuva keskel. Microsoft Teams veebis avab tavaliselt viimati kasutatud vaate. Kuva vasakus servas on vertikaalne tööriistariba. Vasakus ülanurgas on põhivaadete nupud: Tegevus, Tekstvestlus, Töörühmad, Koosolekud ja Failid. Olenevalt sinu kontotüübist ei pruugi mõni nupp olla saadaval. Tööriistariba vasakus allnurgas on nupud Tagasiside ja Sätted.

Ülejäänud kuva on jagatud kaheks paaniks. Paanil kuvatav sisu sõltub praegusest vaatest. Vasakut ehk loendipaani kasutatakse vaates liikumiseks. Seal on alati väli Otsi. Ülejäänud sisu sõltub valitud vaatest. Kui valid näiteks tööriistaribal käsu Vestlus, sisaldab vasakpaan sinu lemmik-, viimatisi ja soovitatavaid kontakte.

Parempoolne ehk põhipaan võtab enda alla enamiku kuvast. Seal kuvatakse vasakpaanil tehtud valiku sisu. Kui valisid näiteks tööriistaribal käsu Vestlus ja seejärel valisid vasakpaanil viimatise kontakti, kuvatakse parempaanil sinu ja selle isiku vahelise vestluse ajalugu. Parempaanil on sisu paremaks korraldamiseks vahekaardid. Näiteks vaate Tekstvestlus vahekaart Vestlus sisaldab vestluse ajalugu, vahekaart Failid sisaldab loendit sinu ja valitud kontakti vahel jagatud failidest, vahekaardil Ettevõte kuvatakse valitud kontakti positsioon organisatsiooniskeemis jne.

Klaviatuuri abil liikumine

Rakenduse Microsoft Teams veebis põhivaadetesse liikumiseks saad kasutada järgmisi kiirklahve.

 • Vaatesse Tegevus liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+1

 • Vaatesse Tekstvestlus liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+2

 • Vaatesse Töörühmad liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+3

 • Vaatesse Koosolekud liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+4

 • Vaatesse Failid liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt+5

Kui soovid sirvida praeguses vaates kuvatavaid elemente, vajuta klahvikombinatsiooni Ctrl+F6 (edasi) või Shift+Ctrl+F6 (tagasi). Tööriistariba või põhipaani sirvimiseks vajuta üles- või allanooleklahvi. Loendipaanil olevate üksuste vahel liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt + üles- või allanool. Põhipaani vahekaartide vahel liikumiseks vajuta klahvikombinatsiooni Alt + vasak- või paremnool. Üksuse valimiseks vajuta sisestusklahvi (Enter). Dialoogiboksi sulgemiseks või fookuse tagasiviimiseks vajuta paoklahvi (Esc).

Välja Otsi avamiseks mis tahes vaates vajuta klahvikombinatsiooni Alt+E.

Vaata ka

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil privaatsõnumi saatmine ja vestlemine

Microsoft Teamsis ekraanilugeri abil vestluse, isiku või faili otsimine

Põhitoimingud Microsoft Teamsis ekraanilugeri kasutamisel

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×