Teave Exceli teenuste ja Excel Web Accessi kohta

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Exceli teenused on Microsoft Office SharePoint tehnoloogia, mis võimaldab hõlpsalt kasutada, jagada, turvata ja hallata rakenduse Microsoft Office Excel 2007 töövihikuid (.xslx, xslb) interaktiivsete aruannetena ühtselt terves asutuses.

Excel Web Accessi põhikomponendid

Selle artikli teemad

Mis on Exceli teenused?

Mis on Microsoft Office Excel Web Access?

Kuidas töötavad koos Exceli teenused ja rakendusOffice Excel 2007?

Exceli töövihiku kasutamine rakenduses Exceli teenused

Exceli teenuste stsenaariumid

Etaloni loomine

Andmeallikaga turvalise ühenduse loomine

Exceli teenused ja teabeõiguste haldus

Exceli teenuste kasutamine koos teiste äriloogika võimalustega

Mis on Exceli teenused?

Excel teenustel on kolm põhikomponenti, mis suhtlevad omavahel ning moodustavad Exceli teenuste üldise ülesehituse.

Teenuse Excel Services ülevaade

1. Excel Calculation Services (ECS) on teenuse Exceli teenused "mootor", mis laeb töövihiku, teostab Microsoft Office Excel 2007 teenuste abil täielikud arvutused, värskendab väliseid andmeid ning haldab sessioone.

2. Excel Web Access (EWA) on veebiosa, mis kuvab töövihiku ning võimaldab sellega brauseris töötada DHTML-i ja Javascripti abil vajaduseta ActiveX-komponente oma arvutisse alla laadida. Samuti saab veebiosa siduda armatuurlaual või teistes veebiosa lehtedel olevate veebiosadega.

3. Exceli Web Services (EWS) on veebiteenus, mis kuulub teenuste Microsoft Office SharePoint Services juurde, pakkudes arendajale mitmeid võimalusi Exceli rakendusliidese (API) kasutamiseks, et sel moel luua Exceli töövihikul põhinevaid kohandatud rakendusi.

Kuna Exceli teenused on rakenduse Microsoft Office SharePoint Server 2007 komponent, on teil võimalus kasutada ka mitmeid SharePoint-tehnoloogia võimalusi, nagu näiteks arvutustabelitele juurdepääsu kontrollimine ja haldamine, nende turvamine; serveri jõudlus ja kasutajate lisandumisel rakenduse mastaapimise võimalus.

Lehe algusse

Mis on Microsoft Office Excel Web Access?

Excel Web Access on veebiosa, kus kuvatakse Exceli töövihiku andmeid ja diagramme ning millel on Microsoft Officega sarnane väljanägemine ja kasutusvõimalused (nt lehesakid, liigendusnupud ja ripploendinooled) ning mis pakub veebiosa kohandamiseks mitmesuguseid võimalusi.

Excel Web Accessi abil Exceli töövihikute ühiskasutus

1. Ülaosas on pealkiri ning tööriistariba menüüde, käskude ja ripploendiga.

2. Põhiaknas kuvatakse töölehevaates ühte või mitut töölehte, nimelise üksuse vaates näiteks Exceli tabelit või diagrammi ning valikuliselt ka liigendusala.

3. Tööpaanil Parameetrid on parameetrite sildid, tekstiboksid andmesisestuse jaoks ning valikuliselt kohtspikrid, mis annavad iga parameetri kohta lisateavet.

4. Alumises osas kuvatakse andmete värskendusteateid.

Lehe algusse

Kuidas töötavad koos Exceli teenused ja rakendus Office Excel 2007?

Esmalt peate looma Exceli töövihiku programmis Office Excel 2007 ja selle Exceli teenuste abil salvestama. Sisuliselt on Office Excel 2007 valmistamise tööriist ning Exceli teenused aruandluse tööriist.

Kuidas töötavad koos Excel Services ja Excel?

1. Töövihiku autor, kes sageli on ärianalüütik, kasutab rakendust Office Excel 2007 töövihiku loomiseks, soovi korral vaatamiseks mõeldud nimeliste üksuste määramiseks ning parameetrite määratlemiseks.

2. Töövihiku autor savelstab töövihiku Exceli teenuste dokumenditeegis (või võrgu- või veebikataloogis), kus seda haldab ja turvab SharePointi administraator.

3. Nii töövihiku autor kui teised kasutajad saavad luua seda töövihikut kasutavaid aruandeid, veebiosade lehti ja äriteabe armatuurlaudu.

4. Paljud ärikasutajad pääsevad töövihikule ligi brauseri kaudu ning saavad andmeid värskendada ka siis, kui töövihik on seotud mõne välise andmeallikaga.

5. Sobivate õiguste olemasolul saavad ärikasutajad kopeerida töövihiku hetkeseisu ja seansi jooksul tehtud operatsioone (nt filtreerimine ja sortimine) edasiseks analüüsiks klientarvutisse Exceli töövihikuna või hetktõmmisena.

Lehe algusse

Exceli töövihiku kasutamine rakenduses Exceli teenused

Kuigi te ei saa Exceli teenustes Exceli töövihiku lahtreid muuta, saate andmetega töötada mitmel muul moel. Selleks, et saada vastuseid ootamatutele küsimustele, mis teil andmete kohta võivad tekkida, võite sageli leida ja näha lisateavet järgmiste interaktiivsete võimaluste abil:

  • Viimaste valemitulemite vaatamine töövihiku andmete ülearvutamise teel.

  • Välisest andmeallikast (nt andmebaas või OLAP-kuup) pärit sidusandmete värskendamine.

  • Liikumine erinevatele töölehtedele, töölehe osadele või nimelistele üksustele nagu diagrammid või Exceli tabelid.

  • Andmete sortimine ja filtreerimine.

  • PivotTable-aruande andmetasemete laiendamine või ahendamine.

  • Lahtriväärtuste ajutine muutmine valemi tulemi uuendamise või mõjuanalüüsi parameetrite sisestamise abil.

  • Erinevate tulemite saamine andmete valimisel mõne muu ühendatud veebiosa nagu näiteks filtri veebiosa, loendivaate veebiosa, armatuurlaua või muu veebiosa kaudu

Märkus.: Saate Exceli töövihikut ka kopeerida, seda oma arvutis rakenduses Excel 2007 avada ning seejärel kasutada kõiki Exceli võimalusi, sh mõjuanalüüsi või vormindatud printimist.

Lehe algusse

Exceli teenuste stsenaariumid

Loomulikult on loendamatuid võimalusi Exceli teenuste kasutamiseks, kuid järgmised on tüüpilised näited ja stsenaariumid, mis aitavad paremini mõista Exceli teenuste3 võimaluste kasutamist.

Äriloogika armatuurlauad    Juhtkonnal on juurdepääs mitmele firma viimaseid majanduslikke näitajaid kajastavale armatuurlauale. Et jätkuvalt kajastada firma tulemusi, koondab peamine armatuurlaud igakuiselt tootlikkuse põhinäitajaid (KPIs, Key Performance Indicators) nagu müügieesmärgid, planeeritud kasum, ja kasumimarginaal. Lisa-armatuurlauad koondavad käimasolevate ja tulevaste projektide majandusriskide analüüsi jaoks turu-uudiseid ja kuvavad kriitiliste majandusandmete diagramme, et hõlbustada erinevate investeerimisportfellide hindamist.

Marketingianalüüsi infosüsteem    Spordiriideid ja -varustust müüva firma marketingiosakond kasutab infoportaali, mis koondab demograafilised võtmenäitajad nagu sugu, vanus, piirkond, sissetulekute tase ja eelistatud vaba-aja harrastused. Enamik osakonna töötajaist saavad soovi korral avada Exceli töövihikud oma arvutis ning rakendada andmeile mõjuanalüüsi või printida vormindatud aruandeid. Aja jooksul saavad kasutajad samuti lisada ühiskasutatavaid aruandeid.

Profisportlaste statistika    Tuntud spordiorganisatsioon ühiskasutab nii vana kui jooksvat statistikat sportlaste tulemuste ja palkade kohta. Neid andmeid kasutatakse kauplemisel ning palgakokkulepete sõlmimisel. Omanikud loovad, kontrollivad ja ühiskasutavad uusi aruandeid ja analüüse, eriti hooaja-eelsel ajal.

Jaemüügipoe otsuste tegemise töövahend    Jaemüügikett koondab müügipunktide kohta iganädalast teavet ning jagab seda tarnijate, finantsanalüütikute ja regiooni juhtidega. Aruanded sisaldavad allahinnatud tooteid, iga tootekategooria 20 parimat müügiartiklit, tähtsaid hooajalisi andmeid ning iga kaupluse tehingute arvu.

Müügiarvestuse aruandesüsteem    Müügigrupp kasutab komplekti igapäevaseid koosolekuaruandeid, milles tuuakse välja võtmeandmed nagu parimad müüjad, kuu müügiplaani täitmise edenemine, edukad müügiprogrammid ja madala tootlikkusega jaotuskanalid. Lisaaruanded koondavad müüke peamiste muutujate järgi nagu piirkond, tootegrupp, kuu, nädalas tehtud müügikõned ja edukalt lõppenud kõned. Kui neid aruandeid vaatavad müügiinimesed ise, siis näevad nad automaatselt oma müüginumbreid, sest süsteem tuvastab nad nende kasutajanime järgi.

Projekti igapäevane koondaruanne    Projektigrupp arendab veebiosa lehte, mis koondab projekti ajakava võtmetähtusega andmeid nagu vigade arv, spetsifikatsiooni seis, edenemise graafikud, võimaluste lisandumine ja tähtsusjärjekord ning viitab olulistele resurssidele ja kontaktisikutele. Andmed koondatakse mimtest välisest andmeallikast nagu projekti andmebaas ja spetsifikatsiooniloend.

Kaitstud finantsanalüüsi mudel    Suur finantsinstitutsioon on välja töötanud hinnamudeli, mis individuaalne intellekutaalne omand. Valemi tulemusi tuleb jagada investeerimishalduritega, kuid valem, mille järgi tulemuse arvutatakse peab jääma kaitstuks ega tohi saada avalikustatud. Hinnaloomemudel on ülimalt keeruline ning arvutused võtavad kaua aega. Igal öösel arvutatakse hinnaaruanne kiirel serveril, salvestatakse usaldusväärsesse asukohta ning kuvatakse veebiosa lehel nende jaoks, kel on vajalikud juurdepääsuõigused.

Lehe algusse

Etaloni loomine

Enamikes ettevõttetes on sageli vaja koostada olulisi töövihikuid kindlaks ajaks, tihti regulaarselt. Näiteks võite iga majandusaasta kvartali kokkulepitud kuupäevaks luua turvalise töövihiku, mis võrdleb kvartalite kaupa müüke, laoseisu ja tulusid. Te ei soovi, et töövihikus olevaid andmeid muudaks keegi teine ja et ootamatud erinevused arvutustes muudaksid otsustusprotsessi keerukamaks. Seda kutsutakse vahel ka etaloni loomiseks, mis tähendab, et sama töövihiku aruande võrdluses teiste kasutajatega saate alati kasutada üht kindlat hetke (töövihiku loomise hetk), et tagada andmete ühtne vaade.

Töövihiku tõmmise loomine

1. Pea-töövihik sisaldab regulaarselt uuendatavaid majanduslikke koondandmeid.

2. Töövihik avaldatakse iga majandusaasta kvartali lõpul.

3. Etalon lihtsustab otsustusprotsessi ja kvartalitevahelist võrdlust.

Lehe algusse

Andmeallikaga turvalise ühenduse loomine

Mõnede Exceli teenustesse salvestatud Exceli töövihikute kõik andmeid on talletatud töövihikus. Andmete uuendamiseks Exceli teenustes tuleb töövihik uuesti salvestada. Teiste töövihikute jaoks on üks või mitu ühendust väliste andmeallikatega nagu andmebaas või OLAP-kuup. Need ühendused sisaldavad teavet selle kohta, kuidas välist andmeallikat leida, sinna juurde pääseda, sinna sisse logida ja päringuid esitada. Kuigi seda ühenduse teavet saab talletada ka töövihikus, on see sageli talletatud Office'i andmeühendusfailis (.odc), eriti, kui teavet kasutavad mitu inimest ja ühenduse teavet on vaja uuendada. Töövihiku autor või administraator saab luua ühendus teabe, kasutades ühenduse loomiseks rakendust Excel 2007 ning seejärel ühenduse teavet .odc-faili eksportides.

Andmeühendusteek (DCL) on eritüüpi SharePointi dokumenditeek, mida saab määratleda usaldusväärse dokumenditeegina ning mis hõlbustab .odc failide talletamist, turvamist, ühiskasutust ja haldamist. Näiteks võib administraatoril olla vajalik tõsta andmebaas testserverist tööserverisse või uuendada andmete hankimiseks kasutatavat päringut. Kasutades andmeühendusteeki salvestatud ühte .odc-faili on see märksa lihtsam ning kasutajate juurdepääs andmetele on mugavam, kuna kõik töövihikud kasutavad sama ühendusfaili ja värskendusoperatsioon nii klientarvutis kui serveris hangib selle faili viimased muudatused. Saab isegi üles seadistada nii Office SharePoint Serveri kui kasutaja arvuti automaatselt sellesse faili tehtavaid muudatusi tuvastama ning alati kasutama viimast ühendusfailist saadaolevat versiooni.

Lisateavet lugege Microsoft Office Excel 2007 spikrisüsteemist ja Office SharePoint Serveri keskhalduse spikrisüsteemist.

Lehe algusse

Exceli teenused ja teabeõiguste haldus

Teabeõiguste haldus (IRM – Information Rights Management) on moodus, kuidas pakkuda Microsoft Office dokumentidele privaatsuskaitset ja tagada, et tundlikku teavet näevad vaid selleks volitatud isikud. Näiteks võite esitada majandusandmete kvartaliaruandeid vaid juhtkonna valituted liikmetele kuu aega enne majandustegevuse aruande avalikustamist, et neil jääks piisavalt aega ette valmistada avalikkusele mõeldud vastused ning vastu võtta sobivaid äriotsuseid.

Windows SharePoint Services 3.0 või uuem versioon toetab IRM-i dokumenditeegis ning kõikides selle teegi dokumentides (sõltumata sellest, kas üksikdokumendid on IRM-võimelised või mitte). Pärast dokumendi üleslaadimist IRM-võimelisse teeki muutub ka see dokument IRM-võimeliseks.

Exceli teenused ei toeta Exceli töövihikute laadimist, milles on IRM lubatud ning Exceli töövihikut ei saa laadida siis, kui IRM on lubatud dokumendis endas või kui dokument on pärit IRM-võimelisest teegist. Sellegipoolest saate te IRM-i kasutada, kui laadite ilma IRM-ita Exceli töövihiku Exceli teenustesse, avate selle hetktõmmisena ning salvestate IRM-võimelisse dokumenditeeki.

Lisateavet lugege Microsoft Office Excel 2007 spikrisüsteemist ja Office SharePoint Serveri keskhalduse spikrisüsteemist.

Lehe algusse

Exceli teenuste kasutamine koos teiste äriloogika võimalustega

Exceli teenused on osa Office SharePoint Serveri äriloogika teenustekomplektist, mida saab kasutada nii üksikkasutaja, meeskond või kogu firma. Need võimalused on loodud koos töötama ja pakkuma kiiret ja töökindlat otsutusprotsessi kohandatud töövahendite arendandamiseks, mis võivad kasutada erinevaid andmeaallikaid, sageli ilma koodi kirjutamata.

Aruandekeskus

Aruandekeskus pakub keskset asukohta erinevate äriloogika andmetele ja objektidele ning sisaldab spetsiaalselt aruannete, loendite, veebiosade, veebiosa lehtede mallide ja .odc-failide hoidmiseks mõeldud dokumenditeeke. Aruandekeskuses saavad kasutajad samuti otsida üksusi kategooriates, kuvada eelseisvate aruannete kalendrit ja registreerida olulisi aruandeid.

Vaikimisi võimaldatakse aruandekeskusesse publitseeritud ja dokumenditeeki salvestatud Exceli töövihikuid avada brauserivaates ühe klõpsuga, mis on muga võimalus töövihikut näha seda veebiosa lehele lisamata.

KPI loendi veebiosa

KPI loendi veebiosa hangib andmeid SharePointi loendeist, Exceli töövihikuist, Microsoft SQL Server 2005 analüüsiteenustest või käsitsisisestuse kaudu ning kuvab seejärel tootlikkuse võtmenäitaja (KPI), visuaalne abivahendi, mis ilmestab edenemist mõõdetava eesmärgi poole. KPI-de abil saate kergelt visualiseerida vastuseid järgmistele küsimustele.

  • Milles ma olen ette jõudnud või maha jäänud?

  • Kui palju ma ette jõudnud või maha jäänud olen?

  • Kui palju olen minimaalselt teinud?

Kasutajad saavad KPI-üksustesse süvitsi minna ja näha visualiseerimise taga olevaid üksikasju. Näiteks kui KPI olek on punane (märk probleemist), viib sellel klõpsamine kasutaja automaatselt aruande lehele, mis kuvab KPI ajalist trendi, künniseid ja käesoleva KPI oleku määramiseks kasutatud andmeid.

Iga ettevõtte osakond saab jälitada erinevat tüüpi KPI-sid, sõltuvalt ärieesmärkidest, mida soovitakse saavutada. Näiteks klientide rahulolu suurendamiseks saab telefonikeskus seada eesmärgiks vastata teatud arvule kõnedele lühemas ajavahemikus. Müügiosakond saab kasutada KPI-sid tootlikkuse eesmärkide määramiseks (nt uute müükide arvu kuu jooksul).

Filtri veebiosad ja nupp Rakenda filter

Filtri veebiosi saate kasutada kuvamaks teid huvitavat andmete alamhulka teistes veebiosades ning soovi korral nuppu Rakenda filter filtreerimiseks. Näiteks võib andmeallikas sisaldada mitme toote viie aasta ajalugu terve piirkonna/riigi jaoks. Kasutades filtri veebiosa ja nuppu Rakenda filter saate mitmes Excel Web Accessi veebiosas üheaegselt kuvada andmeid, mis puudutavad vaid ühte müügipiirkonda, toodet või käesolevat aastat.

Teenuses Office SharePoint Services on mitu filtri veebiosa, mis võimaldavad sisestada või valida üht või mitut väärtust, mille abil saab muuta veebiosi kuvamaks lehel just teile sobivat teavet.

Lisateabe saamiseks vt teemat Filtri veebiosade ühendamine Excel Web Accessiga.

Teenuse Office Shared Services armatuurlauad

Teenuse Microsoft Office SharePoint Server 2007 armatuurlauad on tööriistad, mis vahendavad olekut, jälgivad trende, ennustavad probleeme ja võimalusi, teevad otsuseid ja juhivaid toiminguid ning seda sageli graafiliselt ja diagrammide abil. Armatuurlaud on veebiosa, mis kuvab erinevatest andmeallikataest teavet nagu aruanded, diagrammid, mõõdustikud ja tootlikkuse võtmenäitajad (KPI).

Oma armatuurlaua saate luua armatuurlaua malli abil, millega saab siduda olemasolevaid veebiosi, neid lisada või eemaldada ning lehe väljanägemist kohandada.

Armatuurlaua malliga saab kaasata järgmisi veebiosi.

Veebiosa

Kasutusvaldkond

Excel Web Access

Kuva Exceli töövihik, valitud töölehed või nimega üksus nagu nimega vahemik või diagramm.

KPI loend

Kuva KPI visuaal ning selle taga olevad andmed.

Filter (ja nupp Rakenda filter)

Määra andmete filtreerimine ning filtreeri.

Seotud teave

Link seotud lehtedele.

Kokkuvõte

Plaani- ja olekuteabe kirjeldamine.

Kontakti üksikasjad

Loetle armatuurlaua kontaktisiku nimi.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×