Taustpildi (või vesimärgi) lisamine slaididele

Taustpildi (või vesimärgi) lisamine slaididele

Logo või muu olulise pildimaterjali esitamiseks saate kasutada mugavat võimalust kuvada pilt vesimärgina slaidide teksti taga. PowerPoint võimaldab pildi läbipaistvust pärast selle slaidile lisamist reguleerida.

Taustpildiga slaidi näidis
Piltvesimärgi näidis

Teine võimalus – tekstivesimärk

Kas soovite kasutada hoopis tekstvesimärki?    Siis on tegevusprotsess erinev. Juhised leiate teemast Slaidile mustandvesimärgi lisamine.

Vesimärgi näide: PowerPointi slaidi taustale lisatud sõna „MUSTAND“.
Tekstvesimärgi näidis

Valige avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks allolevat jaotise pealkiri.

Täitke slaidi kogu taust pildiga ja reguleerige siis pildi läbipaistvust, et see ei varjaks slaidi muud sisu.

 1. Valige pilt, mida soovite kasutada. Pilt sobib paremini, kui selle paigutus (horisontaalne või vertikaalne) vastab slaidi omale.

  Miks?    PowerPoint muudab slaidi tausta täielikul katmisel pildi suurust. Kui pildi üldkuju on slaidi omast erinev, võivad pildi mõned osad slaidi piiridest välja jääda ning neid ei ole siis näha.

 2. Liikuge slaidile, millele soovite pildi lisada. Valige tööriistariba menüüst kujundus võimalus Tausta vormindamine.

  Tausta vormindamise nupp asub PowerPointi lindi menüüs „Kujundus“
 3. Valige paremal kuvataval paanil Tausta vormindus võimalus Pilt- või tekstuurtäide.

  Taustpildi lisamiseks valige esmalt „Pilt- või tekstuurtäide".
 4. Valige jaotises Pildi lisamine võimalus Failist.

 5. Otsige dialoogiboksis Pildi lisamine välja soovitud pilt, valige see ja klõpsake siis käsku Lisa.

  Samuti võite pildi lisada Windowsi lõikelaualt (suvand Lõikelaud) või veebist OneDrive (suvand Veeb suvand).

  Dialoogiboks „Pildi lisamine“
 6. Pärast pildi lisamist liikuge tagasi paanile Tausta vormindamine ja määrake läbipaistvusprotsent, kasutades liugurit ribal Läbipaistvus.

  Pildi reguleerimiseks lohistage läbipaistvusriba
 7. (Valikuline) Esitluse kõigile slaididele selle taustapildi lisamiseks valige paani Tausta vormindamine all käsk Rakenda kõigile.

 8. Muudatuste salvestamiseks valige Fail >Salvesta.

  Valitud pildi suurust muudetakse nii, et see täidaks kogu slaidi tausta. Selle suurust ei saa muuta niisama lihtsalt nagu esiplaani pildi korral, ent sätte Nihe abil saate siiski muuta pildi paigutust. Samuti saate kasutada sätet Paani pilt tekstuurina, et pilti horisontaalselt ja vertikaalselt kogu tausta ulatuses korrata.

Joonistage kujund, täitke see pildiga ja muutke pildi läbipaistvust järgmiste juhiste abil.

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik).

 2. Joonistage slaidil kujund.

  Kujundi proportsioonid peaksid olema samad nagu sellele lisatava pildi proportsioonid. Kui kujundi ja pildi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Kujundi kontuuri eemaldamiseks paremklõpsake kujundit ja seejärel klõpsake hüpiknuppu Kontuur ja tehke avanevas galeriis valik Kontuurita.

 4. Paremklõpsake kujundit uuesti ja klõpsake käsku Vorminda kujundit....

  Avatakse paan Kujundi vormindamine.

 5. Klõpsake paani Tausta vormindamine jaotises Täide raadionuppu Pilt- või tekstuurtäide.

  Pilt- või tekstuurtäite nupp pildi vormindamise aknas

 6. Klõpsake nuppu Fail. Otsige dialoogiboksis Pildi lisamine üles pildifail, mille soovite lisada. Valige pilt ja seejärel valige nupp Lisa.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage paanil Kujundi vormindamine liugurit Läbipaistvus.

  Läbipaistvuse liugur pildi vormindamise aknas

Seda toimingut saab kasutada pildi või tekstuuri puhul, mis katab slaidi tausta täielikult.

 1. Valige normaalvaates slaid taustamustri või -pildiga, mille soovite eemaldada.

 2. Valige tööriistariba lindi menüü Kujundus jaotise Kohandamine käsk Vorminda tausta.

  Tausta vormindamise nupp asub PowerPointi lindi menüüs „Kujundus“
 3. Valige paani Tausta vormindamine loendist Täide üksus Ühtlane täide.

  Tehke paanil „Tausta vormindamine“ valik „Ühtlane täide“.
 4. Valige nupu Värv kõrval asuv allanool. Kuvatakse värvigalerii. Valige valge värv.

  Slaidi praegune taust eemaldatakse ja asendatakse valge taustaga.

 5. Kui soovite rakendada sama muudatuse ka esitluse teistele slaididele, valige paani Tausta vormindamine allosas nupp Rakenda kõigile.

Klõpsake avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks allolevat jaotise pealkirja.

Täitke slaidi kogu taust pildiga ja reguleerige siis pildi läbipaistvust, et see ei varjaks slaidi muud sisu.

 1. Otsustage, millist pilti kasutate. Pilt sobib paremini, kui selle paigutus (horisontaalne või vertikaalne) vastab slaidi omale.

  Miks?    PowerPoint muudab slaidi tausta täielikul katmisel pildi suurust. Kui pildi üldkuju on slaidi omast erinev, jäävad pildi mõned osad slaidi piiridest välja ning neid ei ole siis näha.

 2. Valige PowerPointi akna vasakul serval asuval pisipildipaanil slaid, millele soovite pildi lisada. Paremklõpsake pisipilti ja valige Tausta vormindamine.

  Slaidile taustapildi lisamiseks paremklõpsake slaidi pisipilti.
 3. Valige dialoogiboksis Tausta vormindamine võimalus Pilt- või tekstuurtäide.

  Dialoogiboks „Tausta vormindamine“
 4. Valige jaotises Pildi lisamine võimalus Failist.

 5. Otsige dialoogiboksis Pildi lisamine välja soovitud pilt, valige see ja klõpsake siis käsku Ava.

  Dialoogiboks Pildi lisamine

  (Saate ka lisada pildi või lõikepildi Windowsi lõikelaualt.)

 6. Pärast pildi lisamist määrake riba Läbipaistvus liugurnupu abil teile sobiv läbipaistvusprotsent. Muudatus on pildil kohe näha.

  Dialoogiboksis „Tausta vormindamine“ on pildi kohandamiseks liguririba „Läbipaistvus“
 7. (Valikuline) Esitluse kõigile slaididele selle taustapildi lisamiseks valige dialoogiboksi Tausta vormindamine all käsk Rakenda kõigile.

 8. Muudatuste salvestamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu Sule.

  Valitud pildi suurust muudetakse nii, et see täidaks kogu slaidi tausta. Selle suurust ei saa muuta niisama lihtsalt nagu esiplaani pildi korral, kuid saate selle paigutust kohandada dialoogiboksis Tausta vormindamine sätte Nihe abil. Samuti saate kasutada võimalust Paani pilt tekstuurina, mille puhul pilti horisontaalselt ja vertikaalselt kogu tausta ulatuses korratakse.

Joonistage kujund, täitke see pildiga ja muutke pildi läbipaistvust järgmiste juhiste abil.

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik).

 2. Joonistage slaidil kujund.

  Jälgige, et proportsioonid sobiksid kujundile hiljem lisatava pildi proportsioonidega. Kui pildi ja kujundi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Valitud kujundi kontuuri eemaldamiseks tehke järgmist. Kujund on endiselt valitud ja nüüd klõpsake tööriistaribal menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming nuppu Kujundikontuur ning seejärel valige Kontuurita.

  Valige Kujundikontuur, seejärel valige kuvatavas menüüs Kontuurita.
 4. Paremklõpsake kujundit ja seejärel valige käsk Vorminda kujundit.

  Avaneb dialoogiboks Kujundi vormindamine.

 5. Valige jaotises Täide valik Pilt- või tekstuurtäide ja klõpsake nuppu Fail.

  Dialoogiboks Pildi vormindamine

  Avaneb dialoogiboks Pildi lisamine.

 6. Leidke dialoogiboksi Pildi lisamine kaudu soovitud pilt, valige see ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Dialoogiboks Pildi lisamine

  Pilt lisatakse slaidile kujundi sees. Võimalik, et peate selle nähtavale toomiseks nihutama dialoogiboksi Pildi vormindamine. Läbipaistvuse muutmiseks jätke dialoogiboks avatuks.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage dialoogiboksis Pildi vormindamine liugurit Läbipaistvus paremale vastavalt vajadusele.

  Taustpildi kohandamiseks nihutage liugurit Läbipaistvus paremale poole.

 8. Dialoogiboksi sulgemiseks valige Sule.

Seda toimingut saab kasutada pildi või tekstuuri puhul, mis katab slaidi tausta täielikult.

 1. Valige normaalvaates slaid taustamustri või -pildiga, mille soovite eemaldada.

 2. Valige tööriistariba lindi menüü Kujundus parempoolse jaotise Taust üksus Taustalaadid ja seejärel valige käsk Vorminda tausta.

  Valige menüü Kujundus parempoolses servas Taustalaadid ja seejärel tehke valik „Vorminda tausta“.

  Kuvatakse dialoogiboks Tausta vormindamine.

 3. Valige dialoogiboksi vahekaardil Täide üksus Ühtlane täide.

  Tausta vorming
 4. Valige nupu Värv kõrval asuv allanool ja valikute galeriist valge värv.

  Slaidi praegune taust eemaldatakse ja asendatakse valge taustaga.

 5. Kui soovite rakendada sama muudatuse ka esitluse teistele slaididele, valige nupp Rakenda kõigile.

 6. Valige nupp Sule.

Klõpsake avamiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks allolevat jaotise pealkirja.

Täitke slaidi kogu taust pildiga ja reguleerige siis pildi läbipaistvust, et see ei varjaks slaidi muud sisu.

 1. Otsustage, millist pilti kasutate. Pilt sobib paremini, kui selle paigutus (horisontaalne või vertikaalne) vastab slaidi omale.

  Miks?    PowerPoint muudab slaidi tausta täielikul katmisel pildi suurust. Kui pildi üldkuju on slaidi omast erinev, jäävad pildi mõned osad slaidi piiridest välja ning neid ei ole siis näha.

 2. Valige PowerPointi akna vasakul serval asuval pisipildipaanil slaid, millele soovite pildi lisada. Paremklõpsake pisipilti ja valige Tausta vormindamine.

  Slaidile taustapildi lisamiseks paremklõpsake slaidi pisipilti.
 3. Valige dialoogiboksis Tausta vormindamine võimalus Pilt- või tekstuurtäide.

  Dialoogiboks „Tausta vormindamine“
 4. Valige jaotises Lisamine... võimalus Failist.

 5. Otsige dialoogiboksis Pildi lisamine välja soovitud pilt, valige see ja klõpsake siis käsku Lisa.

  Dialoogiboks „Pildi lisamine“

  (Saate ka lisada pildi või lõikepildi Windowsi lõikelaualt.)

 6. Pärast pildi lisamist määrake riba Läbipaistvus liugurnupu abil teile sobiv läbipaistvusprotsent. Muudatus on pildil kohe näha.

  Taustpildi kohandamiseks nihutage liugurnuppu „Läbipaistvus“ paremale poole.
 7. (Valikuline) Esitluse kõigile slaididele selle taustapildi lisamiseks valige dialoogiboksis Tausta vormindamine käsk Rakenda kõigile.

 8. Muudatuste salvestamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu Sule.

  Valitud pildi suurust muudetakse nii, et see täidaks kogu slaidi tausta. Selle suurust ei saa muuta niisama lihtsalt nagu esiplaani pildi korral, kuid saate selle paigutust kohandada dialoogiboksis Tausta vormindamine sätte Nihe abil. Samuti saate kasutada võimalust Paani pilt tekstuurina, mille puhul pilti horisontaalselt ja vertikaalselt kogu tausta ulatuses korratakse.

Lisage pilt kujundi sisse soovitud mõõtmetega ja muutke seejärel selle läbipaistvust järgmiselt.

 1. Valige menüüs Lisa nupp Kujundid ja seejärel valige kuvatavast galeriist soovitud kujund (nt ristkülik). Joonistage kujund üle 1. toimingus lisatud pildi.

 2. Joonistage slaidil kujund.

  Jälgige, et proportsioonid sobiksid kujundile hiljem lisatava pildi proportsioonidega. Kui pildi ja kujundi proportsioonid on erinevad, kuvatakse pilt moonutatult.

 3. Valitud kujundi kontuuri eemaldamiseks tehke järgmist. Klõpsake tööriistaribal menüü Joonistusriistad alammenüüs Vorming nuppu Kujundikontuur ning seejärel valige Kontuurita.

  Valige Kujundikontuur, seejärel valige kuvatavas menüüs Kontuurita.
 4. Paremklõpsake kujundit ja seejärel valige käsk Vorminda kujundit.

  Avaneb dialoogiboks Kujundi vormindamine.

 5. Valige jaotises Täide valik Pilt- või tekstuurtäide ja klõpsake nuppu Fail.

  Dialoogiboks Pildi vormindamine

  Avaneb dialoogiboks Pildi lisamine.

 6. Leidke dialoogiboksi Pildi lisamine kaudu soovitud pilt, valige see ja seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Dialoogiboks „Pildi lisamine“

  Pilt lisatakse slaidile kujundi sees. Võimalik, et peate selle nähtavale toomiseks nihutama dialoogiboksi Pildi vormindamine. Läbipaistvuse muutmiseks jätke dialoogiboks avatuks.

 7. Pilt kuvatakse nüüd kujundis. Pildi läbipaistvuse reguleerimiseks nihutage dialoogiboksis Pildi vormindamine liugurit Läbipaistvus paremale vastavalt vajadusele.

  Taustpildi kohandamiseks nihutage liugurnuppu „Läbipaistvus“ paremale poole.

 8. Dialoogiboksi sulgemiseks valige Sule.

Seda toimingut saab kasutada pildi või tekstuuri puhul, mis katab slaidi tausta täielikult.

 1. Valige normaalvaates slaid taustamustri või -pildiga, mille soovite eemaldada.

 2. Valige tööriistariba lindi menüü Kujundus parempoolse jaotise Taust üksus Taustalaadid ja seejärel valige käsk Vorminda tausta.

  Kujunduse vahekaart

  Kuvatakse dialoogiboks Tausta vormindamine.

 3. Valige dialoogiboksi vahekaardil Täide üksus Ühtlane täide.

  Tehke dialoogiboksis „Tausta vormindamine“ valik „Ühtlane täide“.
 4. Valige nupu Värv kõrval asuv allanool. Kuvatakse värvigalerii. Valige valge värv.

  Slaidi praegune taust eemaldatakse ja asendatakse valge taustaga.

 5. Kui soovite rakendada sama muudatuse ka esitluse teistele slaididele, valige nupp Rakenda kõigile.

 6. Valige nupp Sule.

Vt ka

Video lisamine slaidide taustale

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×