TARGETi failid, Uudised ja lehed kindlale sihtrühmale

TARGETi failid, Uudised ja lehed kindlale sihtrühmale

Edendada faile (sh lehti ja uudiseid) konkreetsetele publikule, kellel on moodneSharePoint Online sihtrühma sihtimine. Saate määrata ühe või mitu rühma publikuna mis tahes failis.

Märkus.: Mõned funktsioonid on juurutatud järk-järgult organisatsioonidele, kes on valinud programmi "sihipärane väljalase". See tähendab, et te ei pruugi seda funktsiooni veel näha või selle välimus võib spikriartiklites kirjeldatust erineda.

Esmalt lubage teegi sihtrühma sihtimine

Esmalt lubage sihtrühma loomine, mis loob sihtrühma atribuudi.

 1. Avage teek. Kui töötate näiteks lehtede või uudistega, valige sätted, seejärel saidi sisuja seejärel saidi lehed.

 2. Klõpsake teegis nuppu sättedja seejärel käsku teegi sätted.

 3. Valige jaotises üldsättedsuvand sihtrühma sihtimise sätted.

 4. Märkige ruut Luba sihtrühma sihtimine .

Järgmiseks valige faili sihtrühm

Valige teegis soovitud faili ja valige üksikasjade paanil sihtrühma väärtus. Avaldage lehed uuesti ja värskendage uudiste postitusi.

Sihtrühmad määratletakse turberühma alusel. Vajadusel looge publiku liikmetele Office 365 rühm . Kui olete administraator, saate luua Microsoft 365 halduskeskus turberühma.

Uudised filtreeritakse nüüd publiku SharePoint avalehel ja SharePoint Mobile ' i vahekaardil Uudised. Lubage see veebiosades järgmiste toimingutega.

Veebiosa sihtrühmale suunamise lubamine

Esiletõstetud sisu veebiosa ja uudiste veebiosatugi sihtrühmale pärast selle lubamist.

 1. Olemasoleva lehe redigeerimine või uue lehe loomine

 2. Veebiosa lisamine või redigeerimine

 3. Jaotises filtreerimine Luba sihtrühma sihtimine

 4. Lehe avaldamine või uuesti avaldamine

Märkused: 

Ülevaade

Sihtrühmade abil saate sisu (nt loendi- või teegiüksusi, navigeerimislinke ja muud sisu) kuvada ainult konkreetsetesse rühmadesse kuuluvatele inimestele. Sellest on abi näiteks juhul, kui soovite esitada teavet, mis on asjakohane ainult teatud kindlatele töötajatele. Näiteks saate lisada sisu ühele osakonnale edutatud dokumenditeeki.

Iga SharePointi loendis või teegis asuva üksuse saab vajaduse korral kuvada ainult kindlatele sihtrühmadele. Selleks tuleb kasutada sisupäringu veebiosa. Sihtrühmadele saab kuvada ka muid tüüpi veebiosi ja nende sisu.

Samuti saate saidinavigeerimislinke kindlatele sihtrühmadele suunata. Linkide sihtimine teeb saidi kasutamise inimeste jaoks lihtsamaks, kuna nad näevad üksnes neid navigeerimislinke, mis on nende jaoks asjakohased.

Sihtrühma kindlaksmääramiseks saate kasutada mõnda järgmistest variantidest.

 • SharePointi rühmad

 • Leviloendid

 • Turberühmad

 • Üldised sihtrühmad

  Üldised sihtrühmad on reeglipõhised sihtrühmad, mida haldavad SharePointi administraatorid.

Igaüks, kellel on vähemalt kaastööline õigus, saab määrata sihtrühma, kui publiku nimi on teada. Saate otsida publikut selle nime, pseudonüümi või kirjelduse järgi, kui klõpsate loendis sihtrühmad nuppu Sirvi pole .

Lehe algusse

Loendi- või teegiüksuste suunamine kindlale sihtrühmale

Järgmine toiming näitab, kuidas sihtida kindlale sihtrühmale kõik konkreetse loendi üksused juhul, kui loend on dokumenditeegi tüüpi. Sisupäringu veebiosa võimaldab teil kuvada ka nii kõik saidi ja alamsaitide üksused kui ka näiteks kindla saidikogumi kõigi saitide üksused. Seejärel saate koostada päringu saitide või saidikogumi üksustele määratava sihtrühma määramiseks.

Loendi või teegi üksuste kuvamiseks ainult kindlale sihtrühmale on vaja kolme toimingut.

1. toiming. Lubage loendi või teegi jaoks sihtrühma määramine

Kui lubate loendis või teegis sihtrühma määramise, saate valida iga individuaalse üksuse kuvamise konkreetsele sihtrühmale.

Märkus.: Kui SharePointi loendis või teegis on sihtrühma määramine juba lubatud, kuvatakse veerg Sihtrühmad.

 1. Klõpsake loendit või teeki, mis sisaldab teie soovitud üksust.

 2. SharePoint Online ' i võiSharePoint Server 2019korral klõpsake nuppu sättedja siis käsku loendi sätted või Dokumenditeegi sätted.

  Sätete menüü valitud käsuga Teegi sätted või Menüü Sätted, kus on esile tõstetud Loendi sätted

  SharePoint 2016, 2013, 2010 või 2007 korral klõpsake loendi või teegi tööriistaribal nuppu Sätted ja valige siis Loendi sätted või Dokumenditeegi sätted.

  Loendi sätted lindil või SharePointi teegi sättenupud lindil

 3. Klõpsake jaotises Üldsätted nuppu Sihtrühma valimise sätted.

  Sihtrühma valimise sätted jaotises Üldist teegi või loendi sätete lehel
 4. Märkige ruut Luba sihtrühma valimine.

  Märkeruut Luba sihtrühma valimine

2. toiming. Määrake üksuste sihtrühm

Pärast seda, kui olete sihtrühma määramise loendi või teegi jaoks lubanud, saate valida konkreetsete loendi- või teegiüksuste kuvamise ühele või mitmele sihtrühmale.

 1. Klõpsake SharePoint Online või SharePoint Server 2019üksust, mille soovite publikuks muuta, klõpsake ikooni üksikasjad Nupp „Teave“ või „Kuva üksikasjapaan“ ja seejärel klõpsake käsku Redigeeri kõiki atribuutide järgi.

  SharePoint 2016, 2013, 2010 ja 2007 korral klõpsake loendis või teegis soovitud üksuse nime kõrval noolt või kolmikpunkti (...) ja siis käsku Redigeeri atribuute või Atribuudid. Mõnes SharePointi versioonis peate veel kord klõpsama kolmikpunkti (...).

 2. Lisage loendis Sihtrühmad üks või mitu sihtrühma.

  Ühe või mitme sihtrühma lisamine

  Märkus.: Kui loendis või teegis on lubatud sisu kinnitamine või töövoog, võib juhtuda, et üksus peab esmalt läbima kinnitamisprotsessi.

 3. Klõpsake nuppu Salvesta.

3. toiming. Kuvage üksus SharePoint 2016, 2013, 2010 või 2007 veebiosas

SharePointi loendi- või teegiüksuse kuvamiseks konkreetsele sihtrühmale saate kasutada sisupäringu veebiosa. Sisupäringu veebiosa võimaldab teil koostada päringu, mille abil saate loendi- ja teegiüksusi filtreerida.

Märkus.: SharePoint Online’is ei pruugi veebiosad olla nähtaval.

See näide illustreerib kõigi kindla loendi üksuste kuvamist sihtrühmale. Loendi tüüp on dokumenditeek.

 1. Klõpsake lehel, kus soovite üksust kuvada, nuppu Nupu pilt või sätteid SharePoint 2016 nupp Sätted tiitliribal. ja seejärel käsku Redigeeri lehte.

 2. SharePoint 2010, 2013 ja 2016 korral klõpsake menüüd Lisa ja siis nuppu Veebiosa

  Veebiosa lisamine

  Rakenduses SharePoint 2007 klõpsake nuppu Lisa veebiosa ja siis jaotises Vaikesätted nuppu Sisupäringu veebiosa.

  Klõpsake jaotises Sisukomplekt nuppu Sisupäring.

  Sisupäringu veebiosa lisamine

  Märkus.: Kui sisupäringut pole, pidage nõu oma SharePointi administraatoriga.

 3. Klõpsake nuppu Lisa.

 4. SharePoint 2010, 2013 ja 2016 klõpsake veebiosa paremal pool olevat allanoolt Menüü „Redigeeri veebiosa“ allanool ja seejärel käsku Redigeeri veebiosa menüüs.

  Rakenduses SharePoint 2007 klõpsake nuppu Redigeeri ja siis veebiosa tööriistapaani avamiseks käsku Ühiskasutusega veebiosa muutmine .

  Veebiosa menüü, kus on näha valik Redigeeri veebiosa
 5. Tehke tööriistapaani jaotises Päring järgmist.

  Sisupäringu veebiosa atribuudid kolme viiktekstiga
  1. Klõpsake nuppu Kuva järgmise loendi üksused ja määrake loendi asukoht.

   Märkus.: Selles näites täpsustame teatud loendi. Saate laiendada ulatust, et kaasata rohkem kui ühe saidi loendites olevad üksused, klõpsates mõnda muud suvandit.

  2. Valige jaotises Loendi tüüp selle loendi tüüp, kuhu üksus kuulub. Käesoleva näite korral klõpsake väärtust Dokumenditeek. Päring töötleb üksnes teie valitud loenditüüpi üksusi.

  3. Tehke jaotises Sihtrühma määramine järgmist.

   Soovitud toiming

   Toimimisviis

   Loendiüksused 2. toimingus valitud sihtrühmale nähtavaks tegemine: üksuste sihtrühma määramine, kui praegune kasutaja on sihtrühma liige.

   Märkige ruut Rakenda sihtrühmafilter. Seda on vaja päringu õigeks toimimiseks.

   Ka nende loendiüksuste kuvamine, mille jaoks pole sihtrühma määratud. Need üksused kuvatakse kõigile.

   Märkige ruut Kaasa üksused, mida pole sihikule võetud. See pole kohustuslik.

   Lehe renderdamisel kuvatakse veebiosa sisu ainult praegustele kasutajatele, kes on teie määratud sihtrühmade liikmed.

Lehe algusesse

Veebiosa sihtimine sihtrühmale

SharePoint Veebiosad võivad olla suunatud ainult teatud rühma või publiku liikmetele. Sel viisil saate luua kohandatud lehti kindlate rühmade jaoks.

Märkus.: Sarnaselt muude veebiosadega on ka sisupäringu veebiosal tööriistapaani jaotises Täpsemalt loend Sihtrühmad. See säte määrab, kas veebiosa on praegusele kasutajale nähtav. Kui pole, siis muud sätted ei kehti.

Sihtrühma saab määrata SharePointi rühma, leviloendi, turberühma või üldise sihtrühma abil.

 1. Klõpsake lehel, kus soovite üksust kuvada, nuppu Nupu pilt või sätteid SharePoint 2016 nupp Sätted tiitliribal. ja seejärel käsku Redigeeri lehte.

 2. SharePoint 2010, 2013 ja 2016 klõpsake veebiosa paremal pool olevat allanoolt Menüü „Redigeeri veebiosa“ allanool ja seejärel käsku Redigeeri veebiosa.

  Veebiosa menüü, kus on näha valik Redigeeri veebiosa

  Rakenduses SharePoint 2007 klõpsake nuppu Redigeeri ja siis veebiosa tööriistapaani avamiseks käsku Ühiskasutusega veebiosa muutmine .

 3. Lisage jaotises Täpsemalt sihtrühmade nimed loendisse Sihtrühmad.

  Veebiosa atribuutide täpsemate sätete jaotis, milles on esile tõstetud sihtrühm

Lehe renderdamisel kuvatakse veebiosa ainult inimestele, kes on teie määratud sihtrühmade liikmed.

Lehe algusse

Navigeerimislingi näitamine kindlale sihtrühmale

SharePointi serveris saab navigeerimislinke näidata ainult inimestele, kes kuuluvad mõnda kindlasse rühma või sihtrühma. Saidinavigeerimissätete muutmiseks peab teil olema vähemalt kujundusõigus.

 1. Klõpsake lehel, kus soovite üksust kuvada, nuppu Nupu pilt või sätted SharePoint 2016 nupp Sätted tiitliribal. , klõpsake nuppu saidi sätted. Kui te ei näe saidi sätteid, klõpsake nuppu saidi teaveja seejärel käsku Kuva kõik saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises ilme ja olemusnuppu navigeerimine või klõpsake käsku Muuda navigeerimist.

 3. Klõpsake lehe Saidi navigeerimissätted jaotises Struktuurnavigeerimine: redigeerimine ja sortimine nuppu Lisa link.

  Navigeerimissätetes Struktuurnavigeerimise all, kus on esile tõstetud Lisa link
 4. Tippige dialoogiboksis Navigeerimislink lingi Pealkiri ja URL ning lisage siis sihtrühmade nimed loendisse Sihtrühmad.

  Navigeerimislingi atribuudid, millel on esile tõstetud OK.

  Lingi väärtuse URL leidmiseks võite linki paremklõpsata ja seejärel klõpsata käsku Kopeeri otsetee. Kui teil pole brauseris seda varianti, liikuge lehele, millega soovite linkida, ja kopeerige siis aadress aadressiribalt.

Lehe renderdamisel kuvatakse navigeerimislink ainult inimestele, kes on teie määratud sihtrühmade liikmed.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×