Tabeliseoste juhend

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Üks hea andmebaasikujunduse eesmärke on eemaldada andmete liiasus (duplikaatandmed). Selle eesmärgi saavutamiseks jagage oma andmed mitmesse teemapõhisesse tabelisse, et iga fakt oleks esindatud ainult üks kord. Seejärel pakkuge rakendusele Microsoft Office Access 2007 vahendid, mille abil jaotatud teavet uuesti koguda  – seda saate teha, paigutades üldväljad seotud tabelitesse. Selle juhise õigeks täitmiseks peate siiski esmalt mõistma oma tabelite vahelisi seoseid ning seejärel määrama need seosed rakenduse Office Access 2007 andmebaasis.

Selle artikli teemad

Sissejuhatus

Tabeliseoste tüübid

Milleks luua tabeliseoseid?

Viitamistervikluse olemus

Tabeliseoste kuvamine

Tabeliseose loomine

Tabeliseose kustutamine

Tabeliseose muutmine

Viitamistervikluse jõustamine

Sissejuhatus

Pärast andmebaasi igale teemale tabeli loomist peate pakkuma rakendusele Office Access 2007 vahendid, mille abil seda teavet vajadusel koguda. Seda saate teha seotud tabelitesse üldväljade paigutamise ning tabelitevaheliste seoste määratlemisega. Seejärel saate luua päringuid, vorme ja aruandeid, kus kuvatakse korraga mitme tabeli teave. Näiteks siin kuvatud vorm sisaldab mitmest tabelist pärinevat teavet:

Tellimusevorm, kus on kuvatud korraga viie tabeli seotud teave

1. Selle vormi teave pärineb tabelist Kliendid...

2. ...tabelist Tellimused...

3. ...tabelist Tooted...

4. ...ja tabelist Tellimuse üksikasjad.

Välja Arve adressaat nimi laaditakse alla tabelist Kliendid, väärtused Tellimuse ID ja Tellimuse kuupäev pärinevad tabelist Tellimused, tootenimi pärineb tabelist Tooted ning väärtused Ühiku hind ja Kogus pärinevad tabelist Tellimuse üksikasjad. Need tabelid on üksteisega lingitud mitmel viisil, et tuua vormile iga tabeli teave.

Ülaltoodud näite tabelite välju tuleb sobitada nii, et neis kuvataks teave sama tellimuse kohta. Sellist sobitamist saab teha tabeliseoste abil. Tabeliseos toimib võtmeväljadel andmete vastendamise teel  – võtmeväli on sageli mõlemas tabelis sama nimega. Enamasti on vastendatavad väljad ühe tabeli primaarvõti, mis kujutab endast iga kirje kordumatut identifikaatorit, ning teise tabeli võõrvõti. Näiteks saab töötajaid seostada tellimustega, mille eest nad vastutavad, luues tabelite Töötajad ja Tellimused väljade Töötaja ID vahelise tabeliseose.

Töötaja ID, mida kasutatakse tabelis Töötajad primaarvõtmena ning tabelis Tellimused võõrvõtmena.

1. Töötaja ID kuvatakse mõlemas tabelis  – primaarvõtme...

2. ...ja võõrvõtmena.

Lehe algusse

Tabeliseoste tüübid

Tabeliseoseid on kolme tüüpi.

 • Üks-mitmele-seos

  Oletame, et teil on tellimuste jälitamise andmebaas, mis sisaldab tabelit Kliendid ja tabelit Tellimused. Klient võib esitada suvalise arvu tellimusi. Neid jälitatakse iga tabelis Kliendid esindatud kliendi puhul, tabelis Tellimused võib olla palju tellimusi. Seetõttu on tabeli Kliendid ja tabeli Tellimused vahel üks-mitmele-seos.

  Andmebaasikujunduses üks-mitmele-seose loomiseks võtke seose "üks"-poolelt primaarvõti ja lisage see lisavälja või -väljadena seose "mitmele"-poolel asuvasse tabelisse. Käesoleval juhul lisate näiteks uue välja  – tabeli Kliendid välja ID  – tabelisse Tellimused ja panete sellele nime Kliendi ID. Seejärel saab Access kasutada tabeli Tellimused kliendi ID-d iga tellimuse puhul õige kliendi leidmiseks.

 • Mitu-mitmele-seos

  Vaatleme tabeli Tooted ja tabeli Tellimused vahelist seost. Üks tellimus võib sisaldada mitut toodet. Teisest küljest võidakse üks toode kuvada ka paljudes tellimustes. Seetõttu võib tabeli Tellimused iga kirje kohta olla tabelis Tooted mitu kirjet. Lisaks võib tabeli Tooted iga kirje kohta olla tabelis Tellimused mitu kirjet. Seda tüüpi seost nimetatakse mitu-mitmele-seoseks, kuna iga toote kohta võib olla mitu tellimust ning iga tellimuse kohta võib olla mitu toodet. Arvestage, et tabelitevaheliste mitu-mitmele-seoste tuvastamiseks peate arvestama seose mõlema poolega.

  Mitu-mitmele-seose loomiseks peate looma kolmanda tabeli (mida nimetatakse sageli sõlmtabeliks), mis jaotab mitu-mitmele-seose kaheks üks-mitmele-seoseks. Lisage mõlema tabeli primaarvõti kolmandasse tabelisse. Selle tulemusena salvestatakse seose iga esinemisjuht või eksemplar kolmandasse tabelisse. Näiteks tabeli Tellimused ja tabeli Tooted vahel on mitu-mitmele-seos, mis määratletakse tabelisse Tellimuse üksikasjad kahe üks-mitmele-seose loomise teel. Ühe tellimuse kohta võib olla mitu toodet ning iga toode võib esineda mitmes tellimuses.

 • Üks-ühele-seos

  Üks-ühele-seose puhul võib igal esimese tabeli kirjel olla teises tabelis ainult üks vastav kirje ning igal teise tabeli kirjel võib olla esimeses tabelis ainult üks vastav kirje. Seda tüüpi seos pole eriti levinud, kuna enamasti salvestatakse sel viisil seotud teave samasse tabelisse. Üks-ühele-seost võite kasutada mitme väljaga tabeli jagamiseks, turvalisust silmas pidades mõne tabeliosa isoleerimiseks või sellise teabe salvestamiseks, mis rakendub ainult põhitabeli alamhulgale. Sellise seose tuvastamisel peab mõlemal tabelil olema ühine üldväli.

Lehe algusse

Milleks luua tabeliseoseid?

Tabeliseoste saate luua selgesõnaliselt akna seosed abil või lohistage väli paanilt Väljaloend . Office Access 2007 kasutab tabeliseoseid liituda tabelid, kui peate kasutama neid andmebaasiobjekti. On mitu põhjust, miks peaksite enne muude andmebaasiobjektidega, nt vormide, päringute, makrod ja aruannete loomist tabeli seoste loomine.

 • Tabeliseosed teavitavad päringukujundusi

  Mitme tabeli kirjetega töötamiseks peate sageli looma päringu, mis need tabelid liidab. Päring vastendab esimese tabeli primaarvõtme välja väärtused teise tabeli võõrvõtme väljaga. Näiteks iga kliendi kõigi tellimustega ridade tagastamiseks koostage päring, mis liidab välja Kliendi ID põhjal tabeli Kliendid ja tabeli Tellimused. Aknas Seosed saate liidetavad väljad käsitsi määrata. Kuid kui teil on tabelitevaheline seos juba määratletud, sooritab Office Access 2007 olemasoleva tabeliseose põhjal vaikeliitmise. Kui kasutate ühte päringuviisarditest, kasutab Access määratletud tabeliseostest kogutud teavet, et pakkuda teile teadlikke valikuid ning eeltäita atribuudisätted sobivate vaikeväärtustega.

 • Tabeliseosed teavitavad teie vormi- ja aruandekujundusi

  Vormi või aruande kujundamisel kasutab Office Access 2007 määratletud tabeliseostest kogutud teavet, et pakkuda teile teadlikke valikuid ning eeltäita atribuudisätted sobivate vaikeväärtustega.

 • Tabeliseosed on alus, millel saate jõustada viitamistervikluse, et vältida oma andmebaasis orbkirjeid. Orbkirje on kirje, mis viitab mõnele olematule kirjele  – nt tellimusekirje, mis viitab olematule kliendikirjele.

  Andmebaasi kujundamisel jaotate oma teabe tabelitesse, millel on igaühel oma primaarvõti. Seejärel lisate neile primaarvõtmetele viitavatesse seotud tabelitesse võõrvõtmed. Need võõrvõtme ja primaarvõtme paarid moodustavad tabeliseoste ja mitme tabeli päringute aluse. Seetõttu on oluline, et need võõrvõtme ja primaarvõtme viited oleksid sünkroonitud. Viitamisterviklus aitab tagada viidete sünkroonsuse ning on otseselt sõltuv tabeliseostest.

Lehe algusse

Viitamistervikluse olemus

Andmebaasi kujundamisel jaotate oma teabe paljudesse teemapõhistesse tabelitesse, et minimeerida andmete liiasust. Seejärel pakute rakendusele Office Access 2007 vahendid, mille abil andmed uuesti koguda, paigutades üldväljad seotud tabelitesse. Näiteks üks-mitmele-seose loomiseks võtke "üks"-poole tabelist primaarvõti ja lisage see lisaväljana "mitmele"-poole tabelisse. Andmete uuestikogumiseks võtab Access "mitmele"-poole tabeli väärtuse ja otsib "üks"-poole tabelist vastava väärtuse. Nii viitavad "mitmele"-poole tabeli väärtused "üks"-poole tabeli vastavatele väärtustele.

Oletame, et teil on tabelite Ekspediitorid ja Tellimused vahel üks-mitmele-seos ning soovite mõne ekspediitori kustutada. Kui ekspediitoril, kelle soovite kustutada, on tabelis Tellimused mõni tellimus, siis need tellimused muutuvad selle ekspediitori kirje kustutamisel nn orbudeks. Need tellimused sisaldavad endiselt ekspediitori ID-d, kuid see ID ei kehti enam, kuna selle aluseks olevat kirjet pole enam olemas.

Viitamistervikluse eesmärk on takistada orbude teket ning säilitada viidete sünkroonsus, et sellist hüpoteetilist olukorda kunagi ei tekiks.

Viitamistervikluse jõustamiseks lubamine Tabeliseose (vt viitamistervikluse üksikasjalikud juhised). Pärast viitamistervikluse jõustamist hülgab Access kõik toimingud, mida soovite viitamisterviklust tabeli seose. See tähendab, et Access hülgab nii värskendused, mis muudavad target viide ja kustutamised target viite eemaldada. Siiski, on võimalik, et peate võib-olla tõesti vaja muuta primaarvõtme jaoks saatja, mis on tellimuste tabelis Tellimused. Sellisel juhul, mida on vaja on juurdepääsu värskendamiseks ühe toimingu käigus automaatselt kõik mõjutatud read. Nii Accessi tagab värskenduse lõpetatud täielikult, et teie andmebaas on jäänud vastuolu, osad read on värskendatud ja mõned mitte. Seetõttu Access toetab suvandi Kaskaadvärskenda seostuvad väljad. Kui viitamistervikluse ja valite suvandi Kaskaadvärskenda seostuvad väljad ning seejärel värskendate primaarvõtme, värskendab Access automaatselt kõik väljad, mis viitavad primaarvõti.

Võimalik, et peate tõesti kustutama mõne rea ja kõik sellega seotud kirjed  – näiteks ekspediitori kirje ja kõik selle ekspediitori seotud kirjed. Seetõttu toetab Access seostuvate väljade kaskaadkustutamise suvandit. Kui jõustate viitamistervikluse ning valite suvandi Kaskaadkustuta seostuvad kirjed ning seejärel kustutate seose primaarvõtme poolel mõne kirje, kustutab Access automaatselt sellele primaarvõtmele viitavad väljad.

Lehe algusse

Tabeliseoste kuvamine

Tabeliseoste kuvamiseks klõpsake vahekaardi Andmebaasi tööriistad nuppu Seosed. Avaneb aken Seosed, kus kuvatakse kõik olemasolevad seosed. Kui ühtegi tabeliseost pole veel määratletud ning avate akna Seosed esimest korda, palub Access teil lisada sellesse aknasse mõne tabeli või päringu.

Akna Seosed avamine

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

 4. Kui andmebaas sisaldab seoseid, kuvatakse aken Seosed. Kui andmebaas ei sisalda ühtegi seost ning avate akna Seosed esimest korda, kuvatakse dialoogiboks Tabeli kuvamine. Dialoogiboksi sulgemiseks klõpsake nuppu Sule.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

  Kuvatakse kõik teie andmebaasi määratletud seosed. Arvestage, et peidetud tabeleid (tabeleid, mille puhul on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ning nende seoseid ei kuvata, välja arvatud juhul, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

  Suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate lisateavet artiklist Navigeerimispaani juhend.

Aken Seosed

1. Primaarvõti

2. See rida tähistab seost

3. Võõrvõti

Tabeliseost tähistab seoserida, mis kuvatakse akna Seosed tabelite vahel. Seos, mis ei jõusta viitamisterviklust, kuvatakse seda seost toetavate üldväljade vahel peene joonena. Kui valite seose selle joont klõpsates, siis muutub joon paksemaks, näitamaks, et see on valitud. Kui jõustate seose viitamistervikluse, kuvatakse see joone otsad paksemana. Lisaks kuvatakse seose ühel poolel joone paksema osa kohal arv 1 ning teisel poolel joone paksema osa kohal lõpmatuse sümbol ().

Kui seoste aken on aktiivne, saate valida kasutajaliidese Microsoft Office Fluenti kasutajaliides lindi järgmiste käskude seast sobiva.

Vahekaardi Kujundus jaotis Tööriistad:

 • Redigeeri seoseid.    Avab dialoogiboksi Seoste redigeerimine. Seoserea valimisel saate klõpsata käsku Redigeeri seoseid, et muuta tabeliseost. Võite seoserida ka topeltklõpsata.

 • Tühjenda küljend.    Eemaldab aknast Seosed kõik tabelid ja seosed. Arvestage, et see käsk ainult peidab tabelid ja seosed, mitte ei kustuta neid.

 • Seoste aruanne.    Loob aruande, kus kuvatakse teie andmebaasi tabelid ja seosed. Aruandes kuvatakse ainult need tabelid ja aruanded, mis pole aknas Seosed peidetud.

Vahekaardi Kujundus jaotis Seosed:

 • Kuva tabel.    Avab dialoogiboksi Tabeli kuvamine, et saaksite valida aknas Seosed kuvamiseks tabeleid ja päringuid.

 • Peida tabel.    Peidab aknas Seosed valitud tabeli.

 • Otseseosed.    Kuvab aknas Seosed kõik valitud tabeli seosed ja seotud tabelid, kui need pole veel kuvatud.

 • Kõik seosed    Kuvatakse kõik seosed ja seotud tabelid andmebaasi aknas Seosed. Pange tähele, et peidetud tabelid (tabelid, mille dialoogiboksi Atribuudid ruut peidetud on märgitud) ja nende seoste ei kuvata, kui Kuva peidetud tabelid on valitud dialoogiboksi Navigeerimissuvandid.

  Suvandi Kuva peidetud tabelite kohta leiate lisateavet artiklist Navigeerimispaani juhend.

 • Sule.    Suleb akna Seosed. Kui muutsite akna Seosed paigutust, siis küsitakse, kas soovite need muudatused salvestada.

Lehe algusse

Tabeliseose loomine

Tabeliseose saate luua aknas Seosed või lohistades paanilt Väljaloend välja andmelehele. Tabelitevahelise seose loomisel ei pea üldväljadel olema samad nimed, kuigi sageli on. Nendel väljadel peab olema pigem sama andmetüüp. Kui primaarvõtme väli on automaatnumbri väli, võib võõrvõtme väli olla siiski arvuväli, kui mõlema välja atribuut Välja suurus on sama. Näiteks saate vastendada automaatnumbri- ja arvuvälja, kui mõlema välja atribuut Välja suurus on Pikk täisarv. Kui mõlemad üldväljad on arvuväljad, peab neil olema sama atribuudisäte Välja suurus.

Tabeliseose loomine akna Seosed abil

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

 4. Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse automaatselt dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui seda ei kuvata, klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kuva tabel.

  Dialoogiboksis Tabeli kuvamine kuvatakse kõik andmebaasi tabelid ja päringud. Ainult tabelite kuvamiseks klõpsake raadionuppu Tabelid. Ainult päringute kuvamiseks klõpsake raadionuppu Päringud. Mõlema tabeli ja päringu kuvamiseks klõpsake raadionuppu Mõlemad.

 5. Valige üks või mitu tabelit või päringut ning seejärel klõpsake nuppu Lisa. Kui olete aknasse Seosed tabelite ja päringute lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu Sule.

 6. Lohistage ühe tabeli väli (tavaliselt primaarvõti) teise tabeli ühisele väljale (võõrvõti). Mitme välja lohistamiseks vajutage juhtklahvi (CTRL), klõpsake soovitud välju ja seejärel lohistage need.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 7. Kontrollige, kas kuvatavad väljanimed on selle seose üldväljad. Kui väljanimi on vale, klõpsake seda väljanime ja valige loendist uus väli.

  Selle seose viitamistervikluse jõustamiseks märkige ruut Jõusta viitamisterviklus . Viitamistervikluse kohta leiate lisateavet teemast Viitamistervikluse ja jaotiste Jõusta viitamisterviklus .

 8. Klõpsake nuppu Loo.

  Kahe tabeli vahele luuakse seoserida. Kui märkisite ruudu Jõusta viitamisterviklus, kuvatakse selle rea mõlemad otsad paksemana. Ainult ruudu Jõusta viitamisterviklus märkimisel kuvatakse seose ühel poolel rea paksu osa kohal arv 1 ning teisel poolel rea paksu osa kohal lõpmatuse sümbol ().

Välja lohistamine tabelist teise tabeli vastavale väljale

Märkused: 

 • Üks-ühele-seose loomine.    Mõlemal üldväljal (tavaliselt primaarvõtme ja võõrvõtme väljadel) peab olema kordumatu indeks. See tähendab, et nende väljade atribuudi Indekseeritud väärtuseks tuleb seada Jah (duplikaadid keelatud). Kui mõlemal väljal on kordumatu indeks, loob Access üks-ühele-seose.

 • Üks-mitmele-seose loomine.    Seose "üks"-poole (tavaliselt primaarvõtme) väljal peab olema kordumatu indeks. See tähendab, et selle välja atribuudi Indekseeritud väärtuseks tuleb seada Jah (duplikaadid keelatud). "Mitmele"-poole väljal ei tohiks olla kordumatu indeks. Sellel võib olla indeks, kuid see peab lubama duplikaate. See tähendab, et selle välja atribuudi Indekseeritud väärtuseks tuleks seada Ei või Jah (duplikaadid lubatud). Kui ühel väljal on kordumatu indeks ja teisel mitte, loob Access üks-mitmele-seose.

Tabeliseose loomine väljaloendi paani abil

Office Access 2007, saate lisada olemasolevasse tabelisse, mis on lohistada paanilt Väljaloend andmelehevaates avatud välja. Paanil Väljaloend kuvatakse seotud tabelites ja muudes tabelites saadaolevad väljad. Kui lohistate välja "muu" (seostamata) tabelist ning seejärel Otsinguviisardi, luuakse automaatselt uus üks-mitmele seose paani Väljaloend tabeli ja välja läbite tabeli vahel. See Accessi loodud seos Jõusta viitamisterviklus vaikimisi. Viitamistervikluse jõustamiseks peavad seose redigeerimine. Lugege lisateavet jaotist Tabeliseose muutmine .

Tabeli avamine andmelehevaates

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, kuhu soovite välja lisada ning millega soovite seose luua, seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Andmelehevaade.

Väljaloendi paani avamine

 • Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Lisa olemasolevad väljad.

  Accessi lindi pilt

  Kuvatakse paan Väljaloend.

Paanil Väljaloend kuvatakse andmebaasi kõik muud tabelid kategooriatesse rühmitatult. Kui töötate tabeliga andmelehevaates, kuvab Access väljad ühes järgmistest paani Väljaloend kategooriatest: Seotud tabelites saadaolevad väljad ja Muudes tabelites saadaolevad väljad. Esimeses kategoorias loetletakse kõik tabelid, millel on seoseid selle tabeliga, millega töötate. Teises kategoorias loetletakse kõik need tabelid, millega teie tabelil seoseid pole.

Kui klõpsate paanil Väljaloend tabeli nime kõrval olevat plussmärki (+), kuvatakse kõigi selles tabelis saadaolevate väljade loend. Tabelisse välja lisamiseks lohistage soovitud väli paanilt Väljaloend andmelehevaate tabelisse.

Väljaloendi paanil välja lisamine ja seose loomine

 1. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Lisa olemasolevad väljad.

  Accessi lindi pilt

  Kuvatakse paan Väljaloend.

 2. Klõpsake tabeli väljade loendi kuvamiseks jaotises Muudes tabelites saadaolevad väljad tabeli nime kõrval olevat plussmärki (+).

 3. Lohistage soovitud väli paanilt Väljaloend andmelehevaates avatud tabelisse.

 4. Järjepunkti kuvamisel kukutage väli oma kohale.

  Käivitatakse Otsinguviisard.

 5. Otsinguviisardi lõpuleviimiseks järgige kuvatavaid juhiseid.

  Väli kuvatakse andmelehevaates avatud tabelis.

Kui lohistate välja "muu" (seostamata) tabelist ning seejärel Otsinguviisardi, luuakse automaatselt uus üks-mitmele seose Väljaloend ja välja läbite tabeli vahel. See Accessi loodud seos Jõusta viitamisterviklus vaikimisi. Viitamistervikluse jõustamiseks peavad seose redigeerimine. Lugege lisateavet jaotist Tabeliseose muutmine .

Lehe algusse

Tabeliseose kustutamine

Tabeliseose eemaldamiseks peate kustutama aknast Seosed vastava seoserea. Asetage kursor ettevaatlikult nii, et see osutab seosereale, ning seejärel klõpsake rida. Seoserea valimisel kuvatakse see paksemana. Kui seoserida on valitud, vajutage kustutusklahvi (DELETE). Arvestage, et seose eemaldamisel eemaldate ka selle seose viitamistervikluse toe, kui see on lubatud. Selle tulemusena ei takista Access enam automaatselt seose "mitmele"-poolel orbkirjete loomist.

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

Kuvatakse aken Seosed.

Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui see dialoogiboks kuvatakse, klõpsake nuppu Sule.

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seoseread.

 1. Klõpsake kustutatava seose seosejoont. Seosejoone valimisel kuvatakse valitud rida paksemana.

 2. Vajutage kustutusklahvi (DELETE)

  või

  paremklõpsake ja seejärel klõpsake käsku Kustuta.

 3. Access võib kuvada teate Kas soovite kindlasti valitud seose andmebaasist kustutada?. Kui selline kinnitusteade kuvatakse, klõpsake nuppu Jah.

Märkus.: Kui kumbagi tabeliseosesse kuuluvat tabelit ei kasuta ükski teine isik ega toiming või avatud andmebaasiobjekt (nt vorm), ei saa te seda seost kustutada. Enne seose eemaldamist peate sulgema kõik neid tabeleid kasutavad avatud objektid.

Lehe algusse

Tabeliseose muutmine

Tabeliseose muutmiseks valige see aknas Seosed ja seejärel redigeerige seda. Asetage kursor ettevaatlikult nii, et see osutab seosereale ning seejärel klõpsake rida selle valimiseks. Seoserida kuvatakse paksemana, kui see on valitud. Kui seoserida on valitud, topeltklõpsake seda või klõpsake vahekaardi Kujundus jaotise Tööriistad suvandit Redigeeri seoseid. Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

Tehke soovitud muudatused dialoogiboksis seoste redigeerimine

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

Kuvatakse aken Seosed.

Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui see dialoogiboks kuvatakse, klõpsake nuppu Sule.

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

Suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate lisateavet artiklist Navigeerimispaani juhend.

 1. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 2. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

  Dialoogiboks Seoste redigeerimine

 3. Tehke soovitud muudatused ja klõpsake nuppu OK.

  Dialoogiboksis Seoste redigeerimine võimaldab Tabeliseose muutmine. Täpsemalt, saate muuta soovitud tabelid või päringud mõlemal pool seose või külgedel väljad. Saate ka liitmistüübi seadmine või viitamistervikluse jõustamiseks ja kaskaadsuvandite valimise. Liitmistüübi ja juhised selle kohta leiate lisateavet jaotisest liitmistüübi seadmine. Viitamistervikluse jõustamine ja kaskaadsuvandite valimise kohta leiate lisateavet jaotisest Jõusta viitamisterviklus.

Liitmistüübi seadmine

Tabeliseose määratlemisel saavad teie päringukujundused teavet seose kohta käivatest faktidest. Näiteks kui määratlete kahe tabeli vahelise seose ning seejärel loote päringu, mis neid tabeleid kasutab, valib Access automaatselt seoses määratud väljade põhjal vaikimisi vastenduvad väljad. Saate need päringu algsed vaikeväärtused alistada, kuid seose esitatud väärtused osutuvad sageli õigeteks. Kuna vastendate ja kogute mitme tabeli andmeid sageli keerukates andmebaasides, võib seoste loomise kaudu vaikeväärtuste seadmine olla aegasäästev ja mõistlik.

Mitme tabeli päring kombineerib andmeid mitmest tabelist, vastendades üldväljadel olevad väärtused. Seda vastendamise ja kombineerimise toimingut nimetatakse liitmiseks. Oletame näiteks, et tahate kuvada klientide tellimused. Selleks loote päringu, mis ühendab tabeli Kliendid ja tabeli Tellimused väljad Kliendi ID. Päringutulem sisaldab ainult nende ridade kliendi- ja tellimuseteavet, millel leiti vastavus.

Üks väärtus, mille saate igale seosele määrata, on liitmistüüp. Liitmistüüp ütleb Accessile, millised kirjed päringutulemisse kaasata. Näiteks võtame päringu, mis liidab tabeli Kliendid ning tabeli Tellimused üldväljadel, mis tähistavad kliendi ID-d. Vaikeliitmistüübi (mida nimetatakse sisemiseks liitmiseks) kasutamisel tagastab päring ainult väljad Klient ning väljad Tellimus, kui üldväljad (mida nimetatakse ka liidetud väljadeks) on võrdsed.

Oletame, et soovite kaasata kõik kliendid  – isegi need, kes pole veel ühtegi tellimust esitanud. Selleks peate muutma liitmistüübi sisemisest ühendamisest vasakpoolseks väliseks ühendamiseks. Vasakpoolne väline ühendamine tagastab kõik seose vasakpoolse osa tabeli read ning paremast osast ainult kattuvad read. Parempoolne väline ühendamine tagastab kõik paremal asuvad read ning vasakult ainult kattuvad read.

Märkus.: Käesoleval juhul viitavad "vasak" ja "parem" tabelite asendile dialoogiboksis Seoste redigeerimine, mitte aknas Seosed.

Peaksite mõtlema, milliseid tulemeid soovite kõige sagedamini selle seosega ühendatud tabelite päringutest saada, ning seadma liitmistüübi vastavalt sellele.

Liitmistüübi seadmine

 1. Klõpsake dialoogiboksis Seoste redigeerimine nuppu Liitmistüüp.

  Kuvatakse dialoogiboks Atribuutide ühendamine.

 2. Klõpsake soovitud atribuuti ja klõpsake siis nuppu OK.

Järgmises tabelis kuvatakse (tabelite Kliendid ja Tellimused abil) dialoogiboksis Liitmisatribuudid kolm valikut, kasutatav liitmistüüp ning kas kaasatud on iga tabeli kõik read või vastendatud read.

Valik

Suhteline liitmine

Vasakpoolne tabel

Parempoolne tabel

1. Kaasa read ainult juhul, kui mõlema tabeli ühendatud väljad on võrdsed.

Sisemine ühendamine

Vastendatud read

Vastendatud read

2. Kaasa KÕIK kirjed tabelist Kliendid ja ainult need kirjed tabelist Tellimused, mille ühendatud väljad on võrdsed.

Vasakpoolne väline ühendamine

Kõik read

Vastendatud read

3. Kaasa KÕIK kirjed tabelist Tellimused ja ainult need kirjed tabelist Kliendid, mille ühendatud väljad on võrdsed.

Parempoolne väline ühendamine

Vastendatud read

Kõik read

Kui valite suvandi 2 või 3, kuvatakse seosejoonel nool. See nool osutab seose sellele poolele, mille korral kuvatakse ainult vastendatud read.

Muudatuste tegemine dialoogiboksis Atribuutide ühendamine

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

Kuvatakse aken Seosed.

Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui see dialoogiboks kuvatakse, klõpsake nuppu Sule.

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seoseread. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

Suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate lisateavet artiklist Navigeerimispaani juhend.

 1. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 2. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 3. Klõpsake nuppu Liitmistüüp

 4. Klõpsake dialoogiboksis Atribuutide ühendamine soovitud suvandit ning klõpsake siis nuppu OK.

  Dialoogiboks Atribuutide ühendamine

 5. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Viitamistervikluse jõustamine

Kasutamise viitamistervikluse eesmärk on takistada harva kirjed ja sünkroonsus, et teil pole kõik kirjed, mis viitavad muude kirjetega, mis pole enam olemas. Viitamistervikluse jõustamiseks lubamine Tabeliseose. Pärast viitamistervikluse jõustamist hülgab Access kõik toimingud, mida soovite viitamisterviklust tabeli seose. Access hülgab värskendused, mis muudavad target viide ja kustutamised target viite eemaldada. On juurdepääs kajastuma viitamistervikluse värskendused ja kustutamised nii, et kõik seotud read muudetaks vastavalt sellele, leiate jaotisest Kaskaadsuvandite seadmine.

Viitamistervikluse sisse- või väljalülitamine

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

Kuvatakse aken Seosed.

Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui see dialoogiboks kuvatakse, klõpsake nuppu Sule.

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

Suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate lisateavet artiklist Navigeerimispaani juhend.

 1. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 2. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 3. Märkige ruut Jõusta viitamisterviklus.

 4. Soovi korral tehke seoses täiendavad muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Pärast viitamistervikluse jõustamist rakendatakse järgmised reeglid.

 • Seostatud tabeli võõrvõtme väljale ei saa sisestada sellist väärtust, mida pole primaartabeli primaarvõtme väljal. Vastasel korral luuakse orbkirje.

 • Kirjet ei saa primaartabelist kustutada, kui seostatud tabelis on sellega vastendatud kirjeid. Näiteks ei saa tabelist Töötajad kustutada sellise töötaja kirjet, kellele on tabelis Tellimused määratud mõni tellimus. Soovi korral saate ühe toiminguga kustutada primaarkirje ja kõik sellega seotud kirjed, märkides ruudu Kaskaadkustuta seostuvad kirjed.

 • Te ei saa muuta primaartabelis primaarvõtme väärtust, kui selle tulemusena tekiksid orbkirjed. Näiteks ei saa te muuta tabelis Tellimused tellimusenumbrit, kui sellele tellimusele on tabelis Tellimuse üksikasjad määratud reaüksused. Saate siiski värskendada ühe toiminguga primaarkirje ja kõik seotud kirjed, märkides ruudu Kaskaadvärskenda seostuvad väljad.

  Märkused: Kui teil on viitamistervikluse lubamisega raskusi, arvestage, et selle jõustamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.

  • Primaartabeli üldväli peab olema primaarvõti või sellel peab olema kordumatu indeks.

  • Üldväljadel peab olema sama andmetüüp. Ainsa erandina võib automaatnummerduse väli olla seotud sellise arvuväljaga, mille atribuudi Välja suurus säte on Pikk täisarv.

  • Mõlemad tabelid peavad samas Accessi andmebaasis olemas olema. Lingitud tabelite puhul ei saa viitamisterviklust jõustada. Kui aga lähtetabelid on Accessi vormingus, saate avada andmebaasi, kuhu need on salvestatud, ning lubada viitamistervikluse selles andmebaasis.

Kaskaadsuvandite seadmine

Teil võib tekkida olukord, kus on vaja muuta seose "üks"-poole väärtust. Sel juhul peab Access automaatselt värskendama ühe toimingu käigus kõik mõjutatud read. Nii viiakse värskendamine täielikult lõpule ning teie andmebaas ei jää vastuolulisse olekusse  – kus mõni rida on värskendatud ja mõni rida mitte. Access aitab teil seda probleemi vältida, toetades seostatud väljade kaskaadvärskendamise suvandit. Kui jõustate viitamistervikluse ning valite suvandi Kaskaadvärskenda seostuvad väljad ning seejärel värskendate primaarvõtme, värskendab Access automaatselt kõik sellele primaarvõtmele viitavad väljad.

Samuti võib tekkida olukord, kus peate kustutama mõne rea ja kõik sellega seotud kirjed  – näiteks ekspediitorikirje ja kõik selle ekspediitoriga seotud tellimused. Seetõttu toetab Access seostuvate väljade kaskaadkustutamise suvandit. Kui jõustate viitamistervikluse ning valite seostuvate kirjete kaskaadkustutamise suvandi, kustutab Access automaatselt kõik kirjed, mis viitavad primaarvõtit sisaldava kirje kustutamisel primaarvõtmele.

Kaskaadvärskendamise ja/või kaskaadkustutamise sisse- või väljalülitamine

 1. Valige Microsoft Office’i nupp Office'i nupu pilt ning seejärel klõpsake käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine andmebaas ja avage see.

 3. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Seosed.

Kuvatakse aken Seosed.

Kui te pole veel ühtegi seost määratlenud, kuvatakse akna Seosed esmakordsel avamisel dialoogiboks Tabeli kuvamine. Kui see dialoogiboks kuvatakse, klõpsake nuppu Sule.

 1. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Seosed nuppu Kõik seosed.

Kuvatakse kõik seostega tabelid ja nende seosejooned. Peidetud tabelid (tabelid, millel on dialoogiboksis Atribuudid märgitud ruut Peidetud) ja nende seosed kuvatakse ainult siis, kui dialoogiboksis Navigeerimissuvandid on märgitud ruut Kuva peidetud objektid.

Suvandi Kuva peidetud objektid kohta leiate lisateavet teemast Navigeerimispaani juhend.

 1. Klõpsake muudetava seose seosejoont. Kui seosejoon on valitud, kuvatakse see paksemana.

 2. Topeltklõpsake seosejoont.

  või

  Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Redigeeri seoseid.

  Kuvatakse dialoogiboks Seoste redigeerimine.

 3. Märkige ruut Jõusta viitamisterviklus.

 4. Märkige ruut Kaskaadvärskenda seostuvad väljad või Kaskaadkustuta seostuvad kirjed.

 5. Soovi korral tehke seoses täiendavaid muudatusi ja klõpsake siis nuppu OK.

Märkus.: Kui primaarvõti on automaatnumbri väli, siis pole ruudu Kaskaadvärskenda seostuvad väljad märkimisel mingit mõju, kuna te ei saa automaatnumbri välja väärtust muuta.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×