Tabeliridade ja -veergude lisamine või kustutamine

Tabeliridade ja -veergude lisamine või kustutamine

Saate hõlpsasti lisada ja kustutada ridu ja veerge PowerPointTabeliriistad.

Rea lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtris üles või alla, kuhu soovite uue rea lisada rida.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read & veerud tehke ühte järgmistest.

  • Lisada veerg valitud lahtri kohale, klõpsake nuppu Lisa üles.

  • Valitud lahtri alla uue rea lisamiseks klõpsake nuppu Lisa alla.

   Valikud jaotises Read ja veerud

   Märkused: 

   • Lisada ridu korraga hiire abil lohistage valimiseks võrdne arv ridu summa, mille soovite lisada ja seejärel klõpsake nuppu Lisa üles või Lisa alla. Näiteks valige kolm olemasolevate ridade, klõpsake nuppu Lisa üles või Lisa allaja kolme rohkem ridu lisatakse.

   • Rea lisamiseks tabeli lõppu klõpsake viimase rea kõige parempoolsema lahtri, ja vajutage Menüü.

Veeru lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri paremale või vasakule veeru, kus soovite uue veeru lisada.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read & veerud tehke ühte järgmistest.

  • Valitud lahtrist vasakule veeru lisamiseks klõpsake nuppu Lisa vasakule.

  • Lisada veerg valitud lahtrist paremal, klõpsake nuppu Lisa paremale.

   Valikud jaotises Read ja veerud

   Märkus.: Lisamiseks mitme veeru korraga hiire abil lohistage valimiseks võrdne arv veergude summa, mille soovite lisada ja seejärel klõpsake nuppu Lisa vasakule või Lisa paremale. Näiteks valige kolm veergu, klõpsake nuppu Lisa vasakule või Lisa paremaleja kolme rohkem veerge lisatakse.

Rea või veeru kustutamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri veergu või rida, mille soovite kustutada.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read & veerud klõpsake käsku Kustutaja seejärel klõpsake käsku Kustuta veerud või Kustuta read.

  Veergude või ridade kustutamine

Tabeli kustutamine

 1. Klõpsake tabelit, valige see.

 2. Jaotises Tabeliriistadpaigutus menüü, read & veerud , klõpsake käsku Kustutaja seejärel klõpsake nuppu Kustuta tabel või vajutage kustutage klaviatuuril.

  Tabeli kustutamine

Vaata ka

Tabelilahtrite ühendamine, tükeldamine või kustutamine

Tabeli ilme muutmine

Tabeli lisamine slaidile

Rea lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtris üles või alla, kuhu soovite uue rea lisada rida.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises tabeli klõpsake nuppu Valija seejärel käsku Vali rida.

  Wordi tabeliriistade menüü Paigutus pilt

 3. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read ja veerud tehke ühte järgmistest.

  PowerPointi jaotise Read ja veerud pilt

  • Rea eespool valitud rea lisamiseks klõpsake nuppu Lisa üles.

  • Valitud rea alla uue rea lisamiseks klõpsake nuppu Lisa alla.

   Korraga mitme rea lisamiseks valige soovitud arv ridu, mida soovite lisada, ja seejärel klõpsake nuppu Lisa üles või Lisa alla.

Näpunäide.: Rea lisamiseks tabeli lõppu klõpsake viimase rea viimast lahtrit ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Veeru lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtrit veerus vasakule või paremale, kuhu soovite uue veeru lisada.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises tabeli nuppu valimineja klõpsake käsku Valige veerg.

  Wordi tabeliriistade menüü Paigutus pilt

 3. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read ja veerud tehke ühte järgmistest.

  PowerPointi jaotise Read ja veerud pilt

  • Valitud veerust vasakule veeru lisamiseks klõpsake nuppu Lisa vasakule.

  • Saate valitud veeru paremal veeru lisamiseks klõpsake nuppu Lisa paremale.

   Korraga mitme veeru lisamiseks valige soovitud arv veerge, mida soovite lisada, ja seejärel klõpsake nuppu Lisa vasakule või Lisa paremale.

Veeru või rea kustutamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri veergu või rida, mille soovite kustutada.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises Tabel , klõpsake nuppu Valija klõpsake Valige veeru või Rea valimine.

  Wordi tabeliriistade menüü Paigutus pilt

 3. Klõpsake jaotises Tabeliriistadmenüü paigutus jaotises read & veergude nupu Kustutaall olevat noolt.

  PowerPointi jaotise Read ja veerud pilt

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Veeru kustutamiseks klõpsake käsku Kustuta veerud või vajutage tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

  • Rea kustutamine nuppu Kustuta read või vajutage tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

Rea lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtris üles või alla, kuhu soovite uue rea lisada rida.

 2. Klõpsake menüü paigutus jaotises read & veerud tehke ühte järgmistest.

  • Lisada veerg valitud lahtri kohale, klõpsake nuppu Lisa üles.

  • Valitud lahtri alla uue rea lisamiseks klõpsake nuppu Lisa alla.

   Nupud redigeerimiseks lindil tabeli read ja veerud

   Märkused: 

   • Lisada ridu korraga hiire abil lohistage valimiseks võrdne arv ridu summa, mille soovite lisada ja seejärel klõpsake nuppu Lisa üles või Lisa alla. Näiteks valige kolm olemasolevate ridade, klõpsake nuppu Lisa üles või Lisa allaja kolme rohkem ridu lisatakse.

   • Rea lisamiseks tabeli lõppu klõpsake viimase rea kõige parempoolsema lahtri, ja vajutage Menüü.

Veeru lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri paremale või vasakule veeru, kus soovite uue veeru lisada.

 2. Klõpsake menüü paigutus jaotises read & veerud tehke ühte järgmistest.

  • Valitud lahtrist vasakule veeru lisamiseks klõpsake nuppu Lisa vasakule.

  • Lisada veerg valitud lahtrist paremal, klõpsake nuppu Lisa paremale.

   Nupud redigeerimiseks lindil tabeli read ja veerud

   Märkus.: Lisamiseks mitme veeru korraga hiire abil lohistage valimiseks võrdne arv veergude summa, mille soovite lisada ja seejärel klõpsake nuppu Lisa vasakule või Lisa paremale. Näiteks valige kolm veergu, klõpsake nuppu Lisa vasakule või Lisa paremaleja kolme rohkem veerge lisatakse.

Rea või veeru kustutamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri veergu või rida, mille soovite kustutada.

 2. Klõpsake menüü paigutus jaotises read & veerud klõpsake käsku Kustutaja seejärel klõpsake käsku Kustuta veerud või Kustuta read.

  Valige nupp Kustuta ja seejärel valige Kustuta veerud või Kustuta read.

Tabeli kustutamine

 1. Klõpsake tabelit, valige see.

 2. Paigutuse menüü, read & veerud , klõpsake käsku Kustutaja seejärel klõpsake nuppu Kustuta tabel või vajutage kustutage klaviatuuril.

  Käsk Kustuta veerg

Rea lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtris üles või alla, kuhu soovite uue rea lisada rida.

 2. Tabeli paigutus jaotises read & veerud tehke ühte järgmistest.

  • Lisada veerg valitud lahtri kohale, klõpsake kohal.

  • Valitud lahtri alla uue rea lisamiseks klõpsake nuppu all.

   Nupud redigeerimiseks lindil tabeli read ja veerud

   Märkused: 

   • Lisada ridu korraga hiire abil lohistades võrdne arv ridu summa, mille soovite lisada, ja klõpsake üles või alla. Näiteks valige kolm olemasolevate ridade, valige üle või allaja kolme rohkem ridu lisada.

   • Rea lisamiseks tabeli lõppu klõpsake viimase rea kõige parempoolsema lahtri, ja vajutage Menüü.

Veeru lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri paremale või vasakule veeru, kus soovite uue veeru lisada.

 2. Tabeli paigutus jaotises read & veerud tehke ühte järgmistest.

  • Lisada veerg valitud lahtrist vasakule, klõpsake vasakul.

  • Lisada veerg valitud lahtrist paremal, klõpsake paremale.

   Nupud redigeerimiseks lindil tabeli read ja veerud

   Märkus.: Lisada korraga mitu veergu, hiire abil lohistage valimiseks võrdne arv veergude summa, mille soovite lisada, ja klõpsake vasakule või paremale. Näiteks valige kolm veergu, klõpsake nuppu vasakule või paremaleja kolme rohkem veerge lisada.

Rea või veeru kustutamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri veergu või rida, mille soovite kustutada.

 2. Vahekaardil Tabeli paigutus jaotises read & veerud klõpsake käsku Kustutaja seejärel klõpsake käsku Kustuta veerud või Kustuta read.

  Käsk Kustuta veerg

Tabeli kustutamine

 1. Klõpsake tabelit, valige see.

 2. Tabeli paigutus menüü, read & veerud , klõpsake käsku Kustutaja seejärel klõpsake nuppu Kustuta tabel või vajutage kustutage klaviatuuril.

  Käsk Kustuta tabel

Rea lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtris üles või alla, kuhu soovite uue rea lisada rida.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read & veerud tehke ühte järgmistest.

  • Lisada veerg valitud lahtri kohale, klõpsake nuppu Lisa üles.

  • Valitud lahtri alla uue rea lisamiseks klõpsake nuppu Lisa alla.

   Valikud jaotises Read ja veerud

   Märkused: 

   • Rea lisamiseks tabeli lõppu, viimase rea kõige parempoolsema lahtri, ja seejärel vajutage Menüü.

   • PowerPointi veebirakendus ei saa korraga mitme ridade või veergude lisamine.

Veeru lisamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri paremale või vasakule veeru, kus soovite uue veeru lisada.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read & veerud tehke ühte järgmistest.

  • Valitud lahtrist vasakule veeru lisamiseks klõpsake nuppu Lisa vasakule.

  • Lisada veerg valitud lahtrist paremal, klõpsake nuppu Lisa paremale.

   Valikud jaotises Read ja veerud

   Märkus.: PowerPointi veebirakendus ei saa korraga mitme ridade või veergude lisamine.

Rea või veeru kustutamine

 1. Klõpsake tabeli lahtri veergu või rida, mille soovite kustutada.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read & veerud klõpsake käsku Kustutaja seejärel klõpsake käsku Kustuta veerud või Kustuta read.

  Veergude või ridade kustutamine

Tabeli kustutamine

 1. Klõpsake kuskil tabelis.

 2. Tabeliriistademenüü paigutus jaotises read & veerud klõpsake käsku Kustutaja seejärel klõpsake nuppu Kustuta tabel.

  Tabeli kustutamine

Vaata ka

Tabelilahtrite ühendamine, tükeldamine või kustutamine

Tabeli ilme muutmine

Tabeli lisamine slaidile

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×