Tabeli loomine

Accessi andmebaasi loomisel salvestatakse andmed tabelitesse – teemapõhistesse ridadest ja veergudest koosnevatesse loenditesse. Näiteks võite nimede, aadresside ja telefoninumbrite loendi salvestamiseks luua kontaktandmete tabeli või tooteteabe salvestamiseks toodete tabeli.

Artiklis kirjeldatakse, kuidas luua tabel, lisada välju ja määrata tabelile primaarvõti. Tutvustatakse ka välja ja tabeli atribuutide määramist.

Kuna teised andmebaasiobjektid sõltuvad väga suurel määral tabelitest, tuleks andmebaasi loomist alati alustada sellest, et loote esmalt kõik vajalikud tabelid ja alles seejärel muud objektid. Enne tabelite loomist mõelge hoolikalt läbi oma vajadused ja määratlege, milliseid tabeleid vajate. Andmebaasi plaanimise ja kujundamisega tutvumiseks vt teemat Andmebaasikujunduse alused.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Uue tabeli loomine

Tabelisse välja lisamine

Tabeli salvestamine

Ülevaade

Tabel on andmebaasiobjekt, milles talletatakse andmeid kindla teema kohta (nt töötajate või toodete kohta). Tabel koosneb kirjetest ja väljadest.

Iga kirje sisaldab andmeid teatud teema ühe üksuse (nt kindla töötaja) kohta. Kirjet nimetatakse tihti ka reaks või üksuseks.

Iga väli sisaldab andmeid tabeli teema ühe aspekti (nt eesnime või meiliaadressi) kohta. Välja nimetatakse tihti ka veeruks või atribuudiks.

Kirje koosneb väljaväärtustest (nt Contoso Ltd või someone@example.com). Väljaväärtust nimetatakse tihti ka faktiks.

Accessi tabel Kliendid, mis näitab kirjete ja väljade paigutust

1. Kirje

2. Väli

3. Välja väärtus

Accessi andmebaas võib sisaldada paljusid tabeleid, millest igaühte on salvestatud andmed eri teema kohta. Igas tabelis on palju välju, mis sisaldavad eri tüüpi andmeid (nt tekst, arvud, kuupäevad ja hüperlingid).

Tabelite ja väljade atribuudid

Tabelitel ja väljadel on atribuudid, mille määramisega saate juhtida nende omadusi või käitumist.

Tabelite ja väljade atribuudilehed
Kujundusvaates avatud tabel.

1. Tabeliatribuudid

2. Väljaatribuudid

Accessi andmebaasi tabeliatribuudid mõjutavad kogu tabeli ilmet või käitumist. Tabeliatribuute seatakse kujundusvaates tabeli atribuudilehel. Näiteks saate seada tabeliatribuudi Vaikevaade, et määrata, kuidas tabel vaikimisi kuvatakse.

Väljaatribuut rakendub tabeli kindlale väljale ja määratleb ühe välja tunnustest või välja käitumise aspekti. Mõne väljaatribuudi saate seada valikus andmelehevaade. Väljaatribuute saate seada ka kujundusvaates paani Välja atribuudid kaudu.

Andmetüübid

Igal väljal on andmetüüp. Välja andmetüüp näitab, millist liiki andmeid saab väljal talletada (nt suurt hulka teksti või manustatud faile).

Andmetüübi säte

Andmetüüp on väljaatribuut, kuid see erineb muudest väljaatribuutidest järgmisel viisil.

 • Välja andmetüüp tuleb seada tabeli kujundusruudustikus, mitte paanil Väljaatribuudid.

 • Välja andmetüüp määratleb välja muud atribuudid.

 • Välja andmetüüp tuleb seada välja loomisel.

  Accessis uue välja loomiseks sisestage andmelehevaates uude veergu andmed. Kui loote välja, sisestades andmed andmelehevaates, määrab Access teie sisestatud väärtuse põhjal välja andmetüübi automaatselt. Kui teie sisestatud väärtus ei eelda muid andmetüüpe, seab Access andmetüübiks Tekst. Soovi korral saate andmetüüpi lindi kaudu muuta.

Andmetüübi automaatse tuvastamise näited

Järgmises tabelis näidatakse, mil määral andmetüübi automaatne tuvastamine andmelehevaates töötab.

Kui sisestate:

Access loob järgmise andmetüübiga välja:

Jaan

Tekst

http://www.contoso.com

Võite kasutada suvalist kehtivat Interneti-protokolli eesliidet. Näiteks on kehtivad prefiksid http://, https:// ja mailto:.

Hüperlink

1

Arv, pikk täisarv

50 000

Arv, pikk täisarv

50 000,99

Arv, kahekordne

50000,389

Arv, kahekordne

12/67

Tuvastatakse teie kasutajalokaadile vastavad kuupäeva- ja kellaajavormingud.

Kuupäev/kellaaeg

31. detsember 2016

Kuupäev/kellaaeg

10.50:23

Kuupäev/kellaaeg

10.50

Kuupäev/kellaaeg

17.50

Kuupäev/kellaaeg

12,50 €

Tuvastatakse teie kasutajalokaadile vastav valuuta sümbol.

Valuuta

21,75

Arv, kahekordne

123,00%

Arv, kahekordne

3,46E+03

Arv, kahekordne

Tabeliseosed

Kuigi igas tabelis talletatakse andmeid erineva teema kohta, on Accessi andmebaasi tabelite teemad tavaliselt omavahel seotud. Andmebaas võib sisaldada näiteks järgmisi teemasid:

 • klientide tabel, kus on loetletud teie ettevõtte kliendid ja nende aadressid;

 • toodete tabel, kus on loetletud tooted, mida müüte (sh kõigi tooteartiklite hinnad ja pildid);

 • tellimuste tabel, mille kaudu saate jälitada klienditellimusi.

Kuna talletate eraldi tabelites andmeid erinevate teemade kohta, peate need andmed kuidagi omavahel siduma, et saaksite hõlpsalt nende tabelite seotud andmeid kombineerida. Eri tabelites talletatavate andmete ühendamiseks saate luua seosed. Seos on kahe tabeli vaheline loogiline ühendus, mis määrab nende tabelite ühised väljad.

Võtmed

Välju, mis on mõne tabeliseose osad, nimetatakse võtmeteks. Võti koosneb tavaliselt ühest väljast, kuid võib koosneda ka mitmest väljast. Võtmeid on kahte liiki:

 • Primaarvõti    Tabelil võib olla ainult üks primaarvõti. Primaarvõti koosneb ühest või mitmest väljast, mis tuvastavad kordumatult iga tabelis talletatava kirje. Sageli on primaarvõtmeks kordumatu tunnusnumber (nt ID, seerianumber või kood). Näiteks võib teil olla klientide tabel, kus igal kliendil on kordumatu kliendi-ID. Kliendi-ID väli on tabeli Kliendid primaarvõti. Kui primaarvõti sisaldab mitut välja, koosneb see tavaliselt olemasolevatest väljadest, mis koos annavad tulemuseks kordumatud väärtused. Näiteks saate isikuandmete tabeli primaarvõtmena kasutada perekonnanime, eesnime ja sünnikuupäeva kombinatsiooni.

 • Välisvõti    Tabelil võib olla üks või mitu välisvõtit. See sisaldab väärtusi, mis vastavad mõne muu tabeli primaarvõtme väärtustele. Näiteks võib teil olla tabel Tellimused, kus igal tellimusel on kliendi-ID, mis vastab mõnele tabeli Kliendid kirjele. Kliendi-ID väli on tabeli Tellimused välisvõti.

Võtmeväljade vaheline väärtuste vastavus moodustab tabeliseose aluse. Tabeliseose abil saate ühendada seotud tabelite andmeid. Oletame näiteks, et teil on tabel Kliendid ja tabel Tellimused. Tabelis Kliendid tähistab iga kirjet primaarvõtme välja ID.

Iga tellimuse seostamiseks kliendiga tuleb lisada tabelile Tellimused välisvõtmeväli, mis vastab tabeli Kliendid ID väljale. Seejärel peate looma nende kahe võtme vahelise seose. Tabelisse Tellimused kirje lisamisel kasutage kliendi-ID väärtust, mis pärineb tabelist Kliendid. Kui soovite vaadata mõne tellimuse kliendi teavet, saate seose abil tuvastada, millistele tabeli Tellimused kirjetele tabeli Kliendid andmed vastavad.

Aknas Seosed kuvatud Accessi tabeli seos
Aknas Seosed kuvatud tabeliseos

1. Primaarvõti, mida tähistab väljanime kõrval olev võtmeikoon.

2. Välisvõti – pange tähele, et võtmeikoon puudub.

Seoste kasutamise eelised

Andmete eraldi säilitamisel seotud tabelites on järgmised eelised.

 • Ühtsus    – kuna iga andmeüksus salvestatakse ühte tabelisse ainult üks kord, on andmete vastuolulisus või ebaühtsus vähetõenäoline. Näiteks salvestate kliendi nime üks kord kliendiandmete tabelisse, selle asemel, et salvestada see korduvalt (ja võimalik, et muul kujul) tellimuseandmeid sisaldavasse tabelisse.

 • Tõhusus    – andmete talletamisel ainult ühes kohas kulub vähem kettaruumi. Pealegi saab andmeid väiksematest tabelitest enamast kiiremini kätte kui suurtest. Kui te ei kasuta eri teemade jaoks eri tabeleid, ilmneb tabelites tühiväärtusi (andmete puudumine) ja liiasust, mis mõlemad võivad raisata ruumi ja mõjutada jõudlust.

 • Arusaadavus    – kui teemad on tabelitesse õigesti jaotatud, on andmebaasi kujundust hõlpsam mõista.

Näpunäide.: Kavandage oma tabelid seosepõhiselt. Saate otsinguviisardi abil luua välisvõtmevälja, kui vastavat primaarvõtit sisaldav tabel on juba olemas. Otsinguviisard loob seose teie eest.

Lehe algusse

Uue tabeli loomine

Lihtne andmebaas (nt kontaktandmete loend) võib sisaldada vaid ühte tabelit. Paljud andmebaasid sisaldavad aga mitut tabelit. Uue andmebaasi loomisel loote arvutis uue faili, mis toimib andmebaasi kõigi objektide, sh tabelite mahutina.

Saate luua tabeli, luues uue andmebaasi, lisades tabeli olemasolevasse andmebaasi või importides mõne muu andmeallika (nt Microsoft Exceli töövihiku, Microsoft Wordi dokumendi, tekstifaili, veebiteenuse või mõne muu andmebaasi) tabeli või linkides sellega. Kui loote uue tühja andmebaasi, lisatakse teie eest automaatselt uus tühi tabel. Seejärel saate sisestada tabelisse andmed, et alustada väljade määratlemist.

Selle artikli teemad

Uue tabeli loomine uues andmebaasis

Uue tabeli loomine olemasolevas andmebaasis

Tabeli loomine importimise või linkimise teel

SharePointi saidi kasutamine tabeli loomiseks

Tabeli primaarvõtme seadmine

Tabeli atribuutide seadmine

Uue tabeli loomine uues andmebaasis

 1. Valige Fail > Uus. Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu ja seejärel nuppu Uus.

 2. Tippige väljale Faili nimi uue andmebaasi failinimi.

 3. Kui soovite andmebaasi salvestamiseks otsida mõne muu asukoha, klõpsake kaustaikooni.

 4. Klõpsake nuppu Loo.

  Avaneb uus andmebaas ja luuakse uus tabel nimega Tabel1, mis avaneb andmelehevaates.

Uue tabeli loomine olemasolevas andmebaasis

 1. Valige Fail > Ava. Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu ja käsku Ava.

 2. Valige dialoogiboksis Avamine sobiv andmebaas ja klõpsake nuppu Ava.

 3. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu Tabel.

  Andmebaasi lisatakse uus tabel, mis avaneb andmelehevaates.

Tabeli loomine importimise või linkimise teel

Saate luua tabeli, importides mujal talletatavad andmed või luues nendega lingi. Saate importida ja linkida andmeid Exceli töölehelt, teenuse SharePoint loendist, XML-failist, mõnest muust Accessi andmebaasist, Microsoft Outlooki kaustast ja mujalt.

Andmete importimisel kopeerite andmed praeguse andmebaasi uude tabelisse. Lähteandmete hilisem muutmine imporditud andmeid ei mõjuta ja imporditud andmete muutmine ei mõjuta lähteandmeid. Pärast andmeallikaga ühenduse loomist ja andmete importimist saate andmeid kasutada allikaga ühendust loomata. Saate muuta imporditud tabeli kujundust.

Andmetega linkimisel loote praeguses andmebaasis lingitud tabeli, mis on reaalajas link mujal talletatava teabe juurde. Lingitud tabelis andmete muutmisel muudate neid allikas. Kui andmeid muudetakse allikas, kajastub muudatus ka lingitud tabelis. Iga kord, kui kasutate lingitud tabelit, peate saama luua ühenduse andmeallikaga. Lingitud tabeli kujundust ei saa muuta.

Märkus.: Lingitud tabeli abil ei saa redigeerida Exceli töölehe andmeid. Lahendusena importige lähteandmed Accessi andmebaasi ja seejärel looge Excelist link selle andmebaasiga.

Uue tabeli loomine välisandmete importimise või linkimise abil

 1. Valige Fail > Ava. Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu ja käsku Ava.

 2. Dialoogiboksis Avamine valige ja avage andmebaas, milles soovite uue tabeli luua.

 3. Klõpsake menüü Välisandmed jaotises Import ja linkimine ühte saadaolevatest andmeallikatest. Kui kasutate rakendust Access 2007, asuvad andmeallikad jaotises Import.

  Accessi menüülindi pilt

 4. Järgige iga toimingu juures kuvatavate dialoogibokside juhiseid.

  Access loob uue tabeli ja kuvab selle navigeerimispaanil.

Saate importida või linkida ka SharePointi loendi, kasutades menüü Loo vastavat käsku.

Lehe algusse

SharePointi saidi kasutamine tabeli loomiseks

Saate luua oma andmebaasis tabeli, mis impordib andmeid SharePointi loendist või lingib nendega. Eelmääratletud malli abil saate luua ka uue SharePointi loendi. Rakenduse Access eelmääratletud mallid on Kontaktid, Ülesanded, Probleemid ja Sündmused.

 1. Valige Fail > Ava. Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu ja käsku Ava.

 2. Dialoogiboksis Avamine valige andmebaas, milles soovite uue tabeli luua, ja seejärel klõpsake nuppu Ava.

 3. Klõpsake menüü Loo jaotises Tabelid nuppu SharePointi loendid.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • SharePointi loendi loomine malli põhjal

   1. Klõpsake malli Kontaktid, Ülesanded, Probleemid või Sündmused.

   2. Sisestage dialoogiboksi Uue loendi loomine selle SharePointi saidi URL, kus soovite loendi luua.

   3. Sisestage uue loendi nimi ja selle kirjeldus väljadele Määratlege uue loendi nimi ja Kirjeldus.

   4. Lingitud tabeli avamiseks pärast loomist märkige ruut Ava loend pärast lõpetamist (see on vaikimisi märgitud).

  • Uue kohandatud loendi loomine

   1. Klõpsake käsku Kohandatud.

   2. Sisestage dialoogiboksi Uue loendi loomine selle SharePointi saidi URL, kus soovite loendi luua.

   3. Sisestage uue loendi nimi ja selle kirjeldus väljadele Määratlege uue loendi nimi ja Kirjeldus.

   4. Lingitud tabeli avamiseks pärast loomist märkige ruut Ava loend pärast lõpetamist (see on vaikimisi märgitud).

  • Andmete importimine olemasolevast loendist

   1. Klõpsa nuppu Olemasolev SharePointi loend.

   2. Tippige dialoogiboksi Välisandmete toomine selle SharePointi saidi URL, mis sisaldab imporditavaid andmeid.

   3. Klõpsake nuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

   4. Märkige iga imporditava SharePointi loendi kõrval olev ruut.

  • Olemasoleva loendiga linkimine

   1. Klõpsa nuppu Olemasolev SharePointi loend.

   2. Tippige dialoogiboksi Välisandmete toomine - SharePointi sait selle SharePointi saidi URL, mis sisaldab loendit, millega soovite linkida.

   3. Klõpsake nuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja seejärel nuppu Edasi.

   4. Märkige iga lingitava SharePointi loendi kõrval olev ruut.

Lehe algusse

Tabeli primaarvõtme seadmine

Kui teil pole konkreetset põhjust seda mitte teha, siis peaksite määrama tabelile primaarvõtme. Access loob primaarvõtme jaoks automaatselt registri, mis võib parandada andmebaasi jõudlust. Access tagab, et igal kirjel oleks primaarvõtmeväljal väärtus ja et see väärtus oleks alati kordumatu. Kordumatud väärtused on üliolulised, kuna vastasel korral ei saa kindlat rida muudest ridadest usaldusväärselt eristada.

Kui loote andmelehevaates uue tabeli, loob Access selle jaoks automaatselt primaarvõtme ning määrab sellele väljanime ID ja andmetüübi Automaatnumber.

Kujundusvaates saate primaarvõtit muuta ja eemaldada või seada primaarvõtme tabelile, millel seda veel pole.

Primaarvõtmena kasutatavate väljade määratlemine

Võimalik, et primaarvõtmena kasutatavad andmed on teil juba olemas. Näiteks võivad teil olla töötajate ID-numbrid. Kui loote töötajateabe jälitamiseks andmebaasi, võite kasutada selle tabeli primaarvõtmena olemasolevat töötaja-ID-d. Kui töötaja ID on kordumatu ainult kombineerituna osakonna ID-ga, peate primaarvõtmena kasutama mõlemat välja koos. Võimalikul sobival primaarvõtmel on järgmised tunnused:

 • välja või väljakombinatsiooni igal kirjel on kordumatu väärtus;

 • väli ega väljakombinatsioon pole kunagi tühi ega nullväärtusega – see sisaldab alati väärtust;

 • väärtused ei muutu.

Kui primaarvõtmena kasutatavaid sobilikke andmeid pole, saate luua primaarvõtme jaoks uue välja. Seda tehes seadke välja andmetüübiks Automaatnumber, et tagada selle vastavus eelpool toodud loendi kolmele tunnusele.

Primaarvõtme määramine või muutmine

 1. Valige tabel, mille primaarvõtit soovite seada või muuta.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Valige tabeli kujundusruudustikus väli või väljad, mida soovite kasutada primaarvõtmena.

  Ühe välja valimiseks klõpsake soovitud välja reaselektorit.

  Mitme välja valimiseks hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja seejärel klõpsake iga soovitud välja reaselektorit.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Primaarvõti.

  Menüü Kujundus jaotis Tööriistad

  Primaarvõtmena määratavast väljast või väljadest vasakul kuvatakse võtme indikaator.

Primaarvõtme eemaldamine

 1. Valige tabel, mille primaarvõtme soovite eemaldada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Klõpsake praeguse primaarvõtme reaselektorit. Kui primaarvõti koosneb mitmest väljast, hoidke all juhtklahvi (CTRL) ja seejärel klõpsake iga välja reaselektorit.

 4. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Tööriistad nuppu Primaarvõti.

  Menüü Kujundus jaotis Tööriistad

  Varem primaarvõtmeks määratud väljalt või väljadelt eemaldatakse võtme indikaator.

Märkus.: Uue tabeli salvestamisel primaarvõtit määramata palub Access teil luua primaarvõtme jaoks uue välja. Kui klõpsate nuppu Jah, loob Access ID-välja, mis kasutab iga kirje jaoks kordumatu väärtuse loomiseks andmetüüpi Automaatnumber. Kui tabel juba sisaldab automaatnumbri välja, kasutab Access seda primaarvõtmena. Kui klõpsake nuppu Ei, siis Access ei lisa välja ja primaarvõtit ei seata.

Lehe algusse

Tabeli atribuutide seadmine

Lisaks atribuudiväljade seadmisele saate seada ka atribuudid, mis rakenduvad kogu tabelile või kõigile kirjetele.

 1. Valige tabel, mille atribuudid soovite seada.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Kujundusvaade.

 3. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Kuvamine/peitmine nuppu Atribuudileht.

  Jaotis Kuvamine/peitmine menüüs Kujundus Accessis

  Kuvatakse tabeli atribuudileht.

 4. Klõpsake atribuudilehe vahekaarti Üldist.

 5. Märkige iga seatava atribuudi kõrval vasakul asuv ruut ja seejärel sisestage vastava atribuudi säte.

  Saadaolevad tabeliatribuudid

  Tabeli atribuut

  Eesmärk

  Vaadete kuvamine SharePointi saidil

  Saate määrata, kas SharePointi saidil saab kuvada tabelipõhiseid vaateid.

  Märkus.: Selle sätte mõju oleneb andmebaasiatribuudi Kuva SharePointi saidil kõik vaated sättest.

  Laiendatud alamandmeleht

  Saate tabeli avamisel laiendada kõik alamandmelehed.

  Alamandmelehe kõrgus

  Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovite kõigi ridade kuvamiseks alamandmelehe akent laiendada, jätke selle atribuudi väärtuseks 0".

  • Kui soovite alamandmelehe kõrgust reguleerida, sisestage soovitud kõrgus tollides.

  Suund

  Vaate suuna saab seada vastavalt sellele, kas teie keeles loetakse vasakult paremale või paremalt vasakule.

  Kirjeldus

  Saate lisada tabeli kirjelduse. See kuvatakse tabeli kohtspikrites.

  Vaikevaade

  Tabeli avamisel vaikimisi rakendatav andmelehe-, PivotTable-liigendtabeli- või PivotChart-liigenddiagrammivaade. Arvestage, et alates versioonist Access 2013 on valikud PivotTable-liigendtabel ja PivotChart-liigenddiagramm eemaldatud.

  Valideerimisreegel

  Saate sisestada avaldise, mis peab olema tõene iga kord, kui lisate mõne kirje või muudate seda.

  Valideerimistekst

  Saate sisestada teate, mis kuvatakse siis, kui mõni kirje rikub atribuudi Valideerimisreegel avaldist.

  Filter

  Saate määratleda kriteeriumid ainult vastenduvate ridade kuvamiseks andmelehevaates.

  Järjestusalus

  Saate andmelehevaates ridade vaikesortimisjärjestuse määramiseks valida ühe või mitu välja.

  Alamandmelehe nimi

  Saate määrata, kas andmelehevaates kuvatakse alamandmeleht, ja kui kuvatakse, siis milline tabel või päring sisaldab alamandmelehe ridu.

  Tütarväljade linkimine

  Saate loetleda tabeli või päringu väljad, mida kasutatakse tabeli jaoks määratud atribuudile Lingi juhtväljad vastaval alamandmelehel.

  Juhtväljade linkimine

  Saate loetleda tabeli jaoks määratud atribuudile Lingi tütarväljad vastava tabeli väljad.

  Filtreerimine laadimisel

  Atribuudiga Filter määratud filtrikriteeriumide automaatne rakendamine (kui atribuudi väärtus on Jah) tabeli avamisel andmelehevaates.

  Järjestusalus laadimisel

  Atribuudiga Järjestusalus määratud sortimiskriteeriumide automaatne rakendamine (kui atribuudi väärtus on Jah) tabeli avamisel andmelehevaates.

  Näpunäide.: Kui vajate atribuudiväljal sätete sisestamiseks või redigeerimiseks rohkem ruumi, vajutage välja Suum kuvamiseks klahvikombinatsiooni SHIFT+F2. Kui seate atribuudi Valideerimisreegel väärtuseks avaldise ja soovite selle koostamisel abi, klõpsake atribuudivälja Valideerimisreegel kõrval olevat nuppu Koosturi nupp , et kuvada avaldisekoostur.

 6. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Teema algusse

Lehe algusse

Tabelisse välja lisamine

Kõik jälitatavad andmed saate talletada väljal. Näiteks kontaktide tabelis võite luua väljad Perekonnanimi, Eesnimi, Telefoninumber ja Aadress. Toodete tabelis võite luua väljad Toote nimi, Toote ID ja Hind.

Enne väljade loomist proovige eraldada andmed väikseimateks kasulikeks osadeks. Hiljem on andmeid palju hõlpsam kombineerida kui osadeks jaotada. Näiteks selle asemel, et luua väli Täisnimi, võiksite luua eraldi väljad Perekonnanimi ja Eesnimi. Siis saate hõlpsalt otsida või sortida eesnime, perekonnanime või mõlema järgi. Kui plaanite andmeüksust aruandesse lisada, sortida, otsida või arvutada, paigutage see üksus eraldi väljale.

Pärast välja loomist saate seada ka väljaatribuudid, et reguleerida välja ilmet ja käitumist.

Selle artikli teemad

Välja lisamine andmete sisestamise teel

Kui loote uue tabeli või avate andmelehevaates olemasoleva tabeli, saate lisada tabelisse välja, sisestades andmed andmelehe veergu Lisa uus väli.

Andmeleht Accessis koos veeruga Lisa uus väli

1. Sisestage andmed veergu Lisa uus väli.

 1. Looge või avage andmelehevaates tabel, paremklõpsates navigeerimispaanil sobivat tabelit ja seejärel klõpsates kiirmenüüs käsku Andmelehevaade.

 2. Sisestage veergu Lisa uus väli loodava välja nimi.

  Kasutage kirjeldavat nime, et välja oleks hõlpsam tuvastada.

 3. Sisestage uuele väljale andmed.

Välja lisamine väljamalli abil

Mõnikord on väljade käsitsi loomisest lihtsam valida sobivad väljad eelmääratletud väljaloendist. Eelmääratletud väljade loendist valimiseks kasutage versioonides Access 2010, 2013 ja 2016 loendit Veel välju ning versioonis Access 2007 tööpaani Väljamallid. Väljamall on välja kirjeldavate omaduste ja atribuutide eelmääratletud kogum. Väljamalli määratlus hõlmab välja nime, andmetüüpi, välja vormi atribuudi sätet ning muid väljaatribuute.

Kui kasutate rakendust Access 2010, 2013 või 2016, tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Andmelehevaade.

 2. Klõpsake menüü Väljad jaotises Lisamine ja kustutamine käsku Veel välju.

  Ekraanipilt rühmast Lisamine ja kustutamine lindil Väljad.

 3. Uue veeru lisamiseks valige väli loendist Veel välju. Access paigutab välja paremale sellest veerust, kus parasjagu asub kursor. Kui valite mõne pealkirja Kiiralustus all asuvatest väljadest, näiteks Aadress, siis loob Access tabelisse mitu aadressi eri osade jaoks vajalikku välja.

Kui kasutate rakendust Access 2007, tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotise Vaated nuppu Vaade ning seejärel käsku Andmelehevaade.

 2. Klõpsake menüü Andmeleht jaotises Väljad ja veerud nuppu Uus väli.

  Accessi menüülindi pilt

 3. Valige paanil Väljamallid üks või mitu välja ning lohistage need tabelisse, kuhu soovite uue veeru lisada.

Välja atribuutide määramine

Pärast välja loomist saate seada välja ilme ja käitumise kohandamiseks väljaatribuudid.

Väljaatribuutide seadmisega saate näiteks teha järgmist:

 • kohandada välja andmete ilmet

 • vältida valede andmete sisestamist väljale

 • määrata välja vaikeväärtused

 • kiirendada väljalt otsimist ja välja andmete sortimist

Mõne saadaoleva väljaatribuudi saate seada andmelehevaates töötades. Väljaatribuutide täielikule loendile pääsete aga juurde ja saate neid seada kujundusvaates.

Väljaatribuutide seadmine andmelehevaates

Andmelehevaates töötades saate välja ümber nimetada, muuta selle andmetüüpi, atribuuti Vorming ja mõnda muud atribuuti.

Tabeli avamine andmelehevaates

 1. Paremklõpsake navigeerimispaanil tabelit, mille soovite avada.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Andmelehevaade.

Välja ümbernimetamine

Kui lisate välja andmelehevaates andmete sisestamise teel, määrab Access väljale automaatselt üldise nime. Access määrab esimesele uuele väljale nime Väli1, teisele uuele väljale nime Väli2 jne. Välja nime kasutatakse vaikimisi selle sildina kõikjal, kus see kuvatakse (nt andmelehe veerupäisena). Väljade ümbernimetamine kirjeldavate nimedega muudab nende kasutamise kirjete vaatamisel või redigeerimisel hõlpsamaks.

 1. Paremklõpsake selle välja päist, mille soovite ümber nimetada (nt Väli1).

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Nimeta väli ümber. Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake kiirmenüü käsku Nimeta veerg ümber.

 3. Sisestage välja päisesse uus nimi.

  Väljanimed võivad koosneda kuni 64 märgist (tähest ja numbrist) koos tühikutega.

Välja andmetüübi muutmine

Kui loote välja andmelehevaates andmete sisestamise teel, kontrollib Access neid andmeid, et määratleda välja jaoks sobiv andmetüüp. Näiteks kui sisestate väärtuse 01.01.2017, tuvastab Access need andmed kuupäevana ja seab välja andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg. Kui Access ei saa andmetüüpi täpselt määratleda, seatakse vaikeandmetüübiks Tekst (Access 2016 korral Lühitekst).

Välja andmetüüp määratleb, milliseid muid väljaatribuute saate seada. Näiteks atribuudi Lisa ainult lõppu saate seada ainult väljale, mille andmetüüp on Hüperlink või Memo (Access 2016 korral Lühitekst).

Võimalik, et mõnel juhul soovite välja andmetüüpi käsitsi muuta. Oletame näiteks, et sisestate ruuminumbreid, mis sarnanevad kuupäevadega (nt 10/2017). Kui sisestate andmelehevaates uuele väljale väärtuse 10/2017, valib andmetüübi automaatse tuvastamise funktsioon selle välja jaoks andmetüübi Kuupäev/kellaaeg. Kuna ruuminumbrid on sildid, mitte kuupäevad, tuleb kasutada andmetüüpi Tekst. Välja andmetüübi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake lindil menüüd Väljad. Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake menüüd Andmeleht.

 2. Valige jaotise Vorming loendis Andmetüüp sobiv andmetüüp. Kui kasutate rakendust Access 2007, valige jaotise Andmetüüp ja vorming loendis Andmetüüp sobiv andmetüüp.

  Saadaolevad andmetüübid

  Accessi andmebaasides saadaolevate andmetüüpide täieliku loendi leiate teemast Accessi töölauaandmebaaside andmetüübid.

  Märkus.: Accessi andmebaasifaili maksimaalne suurus on 2 GB.

  Näpunäiteid andmetüüpide kohta

  • Jõudluse optimeerimiseks on soovitatav välja Tekst või Number loomisel kasutada kõige sobivamat väljasuurust. Näiteks kui kavatsete talletada kindla pikkusega sihtnumbreid, määrake vastav pikkus välja suuruseks. Väljasuuruse määramiseks seadke soovitud väärtus atribuudiväljal Välja suurus. Lisateavet leiate jaotisest Muude väljaatribuutide seadmine.

  • Telefoninumbrite, tootekoodide ja muude numbrite puhul, mida te ei kavatse kasutada matemaatilistes arvutustes, valige andmetüübi Arv asemel andmetüüp Tekst. Tekstina talletatavat arvväärtust saab loogilisemalt sortida ja filtreerida.

Välja vormingu muutmine

Lisaks uue välja andmetüübi määratlemisele võib Access olenevalt teie sisestatud andmetest seada väljale ka atribuudi Vorming. Näiteks kui sisestate väärtuse 10:50, seab Access andmetüübiks Kuupäev/kellaaeg ja atribuudi Vorming väärtuseks Keskmine kellaaeg. Välja atribuudi Vorming käsitsi muutmiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake lindil menüüd Väljad. Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake menüüd Andmeleht.

 2. Sisestage jaotise Vorming loendisse Vorming sobiv vorming. Kui kasutate rakendust Access 2007, sisestage jaotise Andmetüüp ja vorming loendisse Vorming sobiv vorming.

  Märkus.:  Olenevalt välja andmetüübist ei pruugi mõne välja (nt tekstivälja) puhul loend Vorming saadaval olla.

Muude väljaatribuutide seadmine

 1. Klõpsake andmelehevaates välja, mille atribuute soovite seada.

 2. Kui kasutate rakendust Access 2010, 2013 või 2016, valige menüü Väljad jaotises Atribuudid, Vorming või Välja valideerimine sobivad atribuudid.

 3. Kui kasutate rakendust 2007, valige menüü Andmeleht jaotises Andmetüüp ja vorming sobivad atribuudid.

Väljaatribuutide seadmine kujundusvaates

Kujundusvaates tabeliga töötades saate seada kõiki väljaatribuute. Kujundusvaates saate seada välja andmetüübi tabeli kujundusruudustikus ja muud atribuudid paanil Välja atribuudid.

Tabeli avamine kujundusvaates

 1. Paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil.

 2. Klõpsake kiirmenüü käsku Kujundusvaade.

Välja andmetüübi muutmine

 1. Leidke tabeli kujundusruudustikust väli, mille andmetüübi soovite seada.

 2. Valige veeru Andmetüüp loendist soovitud andmetüüp.

  Saadaolevad andmetüübid

  Accessi andmebaasides saadaolevate andmetüüpide täieliku loendi leiate teemast Accessi töölauaandmebaaside andmetüübid.

  Märkus.: Accessi andmebaasifaili maksimaalne suurus on 2 GB.

  Näpunäiteid andmetüüpide kohta

  • Telefoninumbrite, tootekoodide ja muude numbrite puhul, mida te ei kavatse kasutada matemaatilistes arvutustes, valige andmetüübi Arv asemel andmetüüp Tekst. Tekstina talletatud arvväärtusi saab loogilisemalt filtreerida, kuid ei saa hõlpsalt arvutustes kasutada.

  • Andmetüüpide Tekst ja Arv väljasuuruse või andmetüübi täpsemaks määramiseks seadke soovitud väärtus atribuudiväljal Välja suurus.

Muude väljaatribuutide seadmine

 1. Valige tabeli kujundusruudustikus väli, mille atribuute soovite seada. Access kuvab selle välja atribuudid paanil Välja atribuudid.

  Välja andmetüüp määratleb atribuudid, mida on võimalik seada.

 2. Sisestage paanil Välja atribuudid iga atribuudi jaoks soovitud sätted või vajutage klahvi F6 ja seejärel valige nooleklahvide abil soovitud atribuut.

  Saadaolevad väljaatribuudid

  Accessi andmebaaside kõikide andmetüüpide jaoks saadaolevate väljaatribuutide täieliku loendi leiate teemast Andmetüüpide ja väljaatribuutide tutvustus.

  Märkus.: Iga välja jaoks pole kõik atribuudid saadaval. Välja andmetüüp määratleb, millised atribuudid väljal on.

 3. Atribuudiväljal atribuudisätte sisestamiseks või redigeerimiseks täiendava ruumi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F2, et kuvada väli Suum.

  Näpunäide.: Sisestusmaski või valideerimisavaldise koostamisel abi saamiseks klõpsake atribuudivälja kõrval koosturi kuvamiseks nuppu Koosturi nupp .

 4. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

Tabeli salvestamine

Pärast tabeli loomist või muutmist peaksite selle kujunduse salvestama. Kui salvestate tabeli esimest korda, määrake sellele nimi, mis kirjeldab tabelis sisalduvaid andmeid. Kasutada saab kuni 64 tärki (sh tühikud). Näiteks võite tabelile anda nime Kliendid, Varuosad või Tooted.

Näpunäide.: Võiksite kehtestada andmebaasi eri objektide jaoks ühtse nimetamisreegli ja kasutada seda järjekindlalt.

 1. Kui kasutate rakendust 2010, 2013 või 2016, klõpsake Fail > Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 2. Kui kasutate rakendust Access 2007, klõpsake Microsoft Office’i nuppu ja siis nuppu Salvesta või vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+S.

 3. Tabeli esmakordsel salvestamisel tippige tabeli nimi ja klõpsake nuppu OK.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×