Tabeli lisamine Exceli töövihikusse ekraanilugeri abil

Tabeli lisamine Exceli töövihikusse ekraanilugeri abil

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Abil saate Excel klaviatuuril ja ekraanilugeja andmed tabelisse kiirem analüüsi jaoks korraldada. Meil on testitud see Jutustaja, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas luua, ridade ja veergude lisamine ja kustutamine tabelist ridu ja veerge.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Tabeli loomine

 1. Valige töölehel lahtrid, mille soovite tabelisse kaasata. Lahtrid võivad olla tühjad või sisaldada andmeid.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + T (või Ctrl + L). Kuvatakse dialoogiboks Tabeli loomine ja kuulete: "Loo tabel."

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni te "minu tabelil on päised."

  Märkus.: Tabelipäised on hõlbustuse jaoks väga olulised. Ekraanilugerid kasutavad päiste teavet navigeerimiseks ja tähendusega veerupäised võivad aidata lugejatel andmeid mõista.

  • Kui valitud vahemik sisaldab andmeid, mida soovite kuvada tabelipäistena, märkige see ruut.

  • Kui soovite kasutada Exceli pakutavaid vaikenimesid (näiteks Veerg 1, Veerg 2 jne), jätke ruut märkimata.

  • Vaikenimede muutmiseks valige veerupäistes olev tekst ja tippige soovitud nimi.

 4. Sulgege dialoogiboks Tabeli loomine ja töölehele naasmiseks, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "OK" ja vajutage sisestusklahvi.

Tabelite kiirklahvid

Siin on mugav viide tabelid Excelkiirklahvide.

Toiming

Kiirklahvid

Vaikelaadis tabeli loomine

Ctrl+T või Ctrl+L

Andmete vormindamine tabelina ülaltoodud rea lisamine

Alt+H, G, O

Uue rea lisamine üles

ALT + H, I, R

Uue veeru lisamine vasakule

ALT + H, c

Rea või ridade kustutamine

ALT + H, D, R

Veeru või veergude kustutamine

Alt+H, D, C

Menüü Kujundus avamine

ALT + J + T

Loomine või eemaldamine tabeli päised

ALT + J + T, O

Kontekstimenüü avamine

Shift+F10 või Windowsi kontekstiklahv

Tabelisse rea või veeru lisamine

 1. Valige rida, millest soovite lisada ühe või mitme tühje ridu, või valige veerg, mille soovite lisada ühe või mitme tühja veeru paremal.

 2. Vajutage klahve Alt + H + I. Menüü Lisa avaneb ja kuulete "Lisa lahtrid."

  • Valitud lahtritest ülespoole uue rea lisamiseks vajutage klahvi U.

  • Valitud lahtrist vasakule uue veeru lisamiseks vajutage klahvi L.

Tabeli rea või veeru kustutamine

 1. Valige read või veerud, mille soovite kustutada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H + D. Kustuta menüü avaneb ja kuulete "Kustuta lahtrid."

  • Valitud ridade kustutamiseks vajutage L.

  • Valitud veergude kustutamiseks vajutage klahvi M.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil tabeli sortimine või filtreerimine rakenduses Excel

Windowsi Exceli kiirklahvid

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Excel for Androidi saate kasutada Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBacki abil töövihikusse tabeli lisamiseks ja selle redigeerimiseks. Selleks, et tabeleid oleks lihtsam kasutada, saate lisada pealkirju või kasutada värve tabeli eri osade esiletõstmiseks. Tabelit saate uute ridade ja veergudega laiendada ning andmed saate kuvada ka diagrammina.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Menüülindile liikumine

Töölehe redigeerimissuvanditele juurdepääsemiseks peate liikuma menüülindile.

 1. Mõnest töölehel olevast valikust eemale liikumiseks ning esimesele ekraanil olevale üksusele liikumiseks nipsake esmalt üles- ja seejärel allapoole. Kuulete töövihiku pealkirja.

  Näpunäide.: Töölehel avatud kiirmenüült saate eemale liikuda, kui puudutate kahe sõrmega suvalist kohta ekraanil.

 2. Nipsake ühe sõrmega paremale, kuni te: "Rohkem valikuid." Seejärel topeltpuudutage sõrmega ekraani. Kuulete fraasi „Tab menu, Home selected“ („Valitud on lindi menüü Avaleht“). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete fraasi „Home tab selected“ („Valitud on menüü Avaleht“).

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete soovitud menüü nime, näiteks „Insert tab“ („Menüü Lisa“). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüü Lisa lint.

  Märkus.: Menüü Tabel, Pilt, Kujund ja Diagramm on saadaval ainult siis, kui töölehel on valitud objekt.

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Töölehel tabelile liikumine

 1. Nipsake sõrmega vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Entering table <table details and location of focus>“ („Sisenemine tabelisse <tabeli üksikasjad ja fookuse asukoht>“).

 2. Nipsake sõrmega vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud tabeli asukohta. Seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüü Tabel.

  Näpunäide.: Menüüle Tabel saate liikuda ka jaotises Menüülindile liikumine toodud juhiseid järgides.

Tabeli lisamine

Andmete tõhusaks ja süsteemseks esitamiseks saate lisada tabeli. Saate tabeli lisada tühjale töölehele ja lisada tabelisse andmed. Teise võimalusena saate olemasolevates lahtrites olevate andmete põhjal kiiresti tabeli luua.

 1. Nipsake rakenduse Excel for Android töölehel vasakule või paremale, kuni kuulete järgmist: „Sheet <sheet name>“ („Leht <lehe nimi>“). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete, millistel veergudel ja ridadel on praegu lehel fookus.

 2. Selleks et liikuda lahtrile, kus soovite tabeli lisada, lohistage sõrmega üle ekraani. Teile öeldakse praegune asukoht. Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Valiku laiendamiseks mitmele lahtrile ja suurema tabeli lisamiseks asetage ekraanile kaks sõrme ja libistage nendega vastupidises suunas, kuni olete valiku soovitud ulatuses laiendanud. Kuulete, kui suur on valitud ala alates esimesest ülemisest vasakpoolsest kuni viimase alumise parempoolse lahtrini.

 3. Liikuge menüüle Lisa, järgides jaotises Menüülindile liikumine toodud juhiseid.

 4. Klõpsake menüü Lisa, nipsake paremale, kuni kuulete: "Tabel". Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete fraasi „Not checked, Table has headers, checkbox“ („Ruut Tabelil on päised, märkimata“). Kui tabelil on päised, nipsake paremale, kuni kuulete fraasi „Not checked, Table has headers, checkbox“ („Ruut Tabelil on päised, märkimata“). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete fraasi „Checked“ („Märgitud“).

 5. Märkeruudust eemale liikumiseks puudutage mõnda suvalist kohta ekraanil kahe sõrmega.

Tabelile pealkirja lisamine aseteksti kujul

Selleks et rakenduses Excel for Android saaksid kõik lugejad teie tabeleid kasutada, saate tabeli kirjeldamiseks lisada lühikese pealkirja ning kirjutada ka üksikasjaliku teksti.

 1. Liikuge töölehel tabelile, järgides jaotises Töölehel tabelile liikumine toodud juhiseid. Fookus võib olla tabelis suvalises kohas.

 2. Nipsake menüül Tabel vasakule, kuni kuulete fraasi „Alt text menu“ („Aseteksti menüü“). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete fraasi „Alt text“ („Asetekst“).

 3. Nipsake menüül Asetekst vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Edit-box for title“ („Pealkirja redigeerimisväli“). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete fraasi „Showing <keyboard language> keyboard“ („Kuvatakse <klaviatuurikeel> klaviatuur“). Tippige tabeli jaoks lühike pealkiri.

 4. Tabelit kirjeldava teksti lisamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Edit-box for description“ („Kirjelduse redigeerimisväli“). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete fraasi „Showing <keyboard language> keyboard“ („Kuvatakse <klaviatuurikeel> klaviatuur“).

 5. Aktiivsele lehele naasmiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Sheet <sheet number, sheet details>, selected“ („Valitud on leht <lehe number ja üksikasjad>“). Lehe aktiveerimiseks topeltpuudutage ekraani.

Tabelisse rea või veeru lisamine

Tabeli laiendamiseks saate tabelis praegu valitud ala kohale ja alla hõlpsasti lisada ridu ning vasakule või paremale lisada veerge.

 1. Liikuge töölehel tabelile, järgides jaotises Töölehel tabelile liikumine toodud juhiseid.

 2. Menüüs Tabel ridade või veergude lisamiseks tehke järgmist.

  • Praeguse valiku kohal rea lisamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni te: "Sisesta ülaltoodud." Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Praeguse valiku alla uue rea lisada, nipsake vasakule või paremale, kuni te: "Sisesta allpool." Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Praegune valik vasakul veeru lisamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni te: "Lisa vasakule,." Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Praegune valik paremal veeru lisamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni te: "Lisa paremale." Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Tabelist rea või veeru kustutamine

Tabelist saate kiiresti kustutada kõik mittevajalikud read või veerud.

 1. Liikuge töölehel tabelile, järgides jaotises Töölehel tabelile liikumine toodud juhiseid.

 2. Tehke menüüs Tabel ühte järgmistest.

  • Ridade kustutamiseks nipsake töölehel vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Delete rows“ („Kustuta read“). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Veergude kustutamiseks nipsake töölehel vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Delete columns“ („Kustuta veerud“). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

Tabeliandmete esiletõstmine

Tabelis andmete esiletõstmiseks saate igale teisele reale või veerule lisada värvi või tõsta esile üksnes esimese või viimase veeru. Tabelite põnevamaks muutmiseks saate lisada ka valmislaade.

 1. Liikuge töölehel tabelile, järgides jaotises Töölehel tabelile liikumine toodud juhiseid.

 2. Tabeli vahekaarti, tehke ühte järgmistest vahelduvate ridade või veergude jaoks.

  • Igale teisele reale värvi lisamiseks nipsake töölehel vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Banded rows switch, unchecked“ („Valik Triibutatud read, märkimata“). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Igale teisele veerule värvi lisamiseks nipsake töölehel vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Banded columns switch, unchecked“ („Valik Triibutatud veerud, märkimata“). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Eelmääratletud laadi rakendamiseks Triibutatud rea või veeru, nipsake vasakule või paremale, kuni te: "Tabeli laadide menüü", seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Tabelilaadid." Loendis nipsake vasakule või paremale. Ma kuulen laadi kirjeldus. Laadi valimiseks koputage ekraani.

 3. Menüüs Tabel esimesele või viimasele reale värvi lisamiseks tehke ühte järgmistest.

  • Esimesele veerule värvi lisamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „First column, unchecked“ („Esimene veerg, märkimata“). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Viimasele veerule värvi lisamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Last column, unchecked“ („Viimane veerg, märkimata“). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Tabeli esimene või viimane veerg eelmääratletud laadi rakendamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni te: "Tabeli laadide menu." Seejärel topeltpuudutage ekraani. Ma kuulen: "Tabelilaadid." Klõpsake loendis, nipsake ekraanil vasakule või paremale, kuni kuvatakse kuulmine "Keskmine" või "Tume". Keskmine laadi loendis, nipsake ekraanil vasakule või paremale, kuni te: "Hele Hall, Tabelilaad keskmine." Esimese rea või veeru viimase saab rakendada kõnealuse ja ka järgmised laade. Tume laadi loendis, nipsake ekraanil vasakule või paremale, kuni kuvatakse kuulata: "Tume Hall, tabeli laadi tume." See ja järgmised laadide saab rakendada esimese või viimase veerud. Laadi valimiseks koputage ekraani.

Andmete kuvamine diagrammis

Tabelis saate andmed kuvada diagrammi kujul.

 1. Liikuge töölehel tabelile, järgides jaotises Töölehel tabelile liikumine toodud juhiseid.

 2. Diagrammis kasutatavate tabelilahtrite valimiseks asetage ekraanile kaks sõrme ning libistage neid vastupidises suunas, kuni kuulete soovitud valikut.

 3. Liikuge menüüle Lisa, järgides jaotises Menüülindile liikumine toodud juhiseid.

 4. Nipsake menüü Lisa lindil vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Chart menu“ („Menüü Diagramm“). Topeltpuudutage ekraani. Kuulete sõna „Chart“ („Diagramm“).

 5. Nipsake menüüs Diagramm vasakule või paremale, kuni kuulete soovitud diagrammitüübi nime, näiteks „Pie menu“ („Menüü Sektordiagramm“). Topeltpuudutage ekraani. Kuulete valitud diagrammitüübi nime, näiteks „Pie“ („Sektordiagramm“). Avatakse diagrammitüüpide loend.

 6. Diagrammitüüpide loendi sirvimiseks nipsake vasakule või paremale. Kuulete loendiüksuste nimesid, näiteks „3D pie, list item“ („Ruumiline sektordiagramm, loendiüksus“). Diagrammitüübi valimiseks topeltpuudutage ekraani. Töölehel luuakse diagramm.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil tabeli sortimine või filtreerimine rakenduses Excel

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Abil saate Visio veebirakendus klaviatuuril ja ekraanilugeja andmed tabelisse kiirem analüüsi jaoks korraldada. Meil on testitud see Jutustaja, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Tabelite abil saab hõlpsasti andmete filtreerimine ja kokkuvõtete arvutamine.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Soovitame Visio veebirakendus’i kasutada brauseris Microsoft Edge. Kuna Visio veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Visio veebirakendus’i kohta.

 1. Visio veebirakendus, valige lahtrid, mille soovite tabelisse kaasata.

 2. Vajutage dialoogiboksi Tabeli loomine avamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + L.

 3. Dialoogiboksis Tabeli loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab, kuni: "Märkimata, minu tabelil on päised." Märkige või tühjendage ruut minu tabelil on päised sõltuvalt sellest, kas soovite kasutada tabelipäises ülemise rea TÜHIKUKLAHVI.

  Märkus.: Tabelipäiseid on vaja selleks, et teha tabel ekraanilugerite jaoks juurdepääsetavaks. Ekraanilugerid kasutavad päises olevat teavet, et aru saada, kuidas tabeli lahtrid paiknevad.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "OK" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 5. Nüüd saate sisestada oma andmed. Sisestage või lahtri sisu asendada, lahtrisse liikumine soovite ja tippige tekst, arv või valem.

  Näpunäide.: Lisada või redigeerida oma andmete kohta lisateabe saamiseks vaadake põhitoimingud Exceliga ekraanilugeri abil.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil tabeli sortimine või filtreerimine rakenduses Excel

Excelis ekraanilugeri abil andmete otsimine ja asendamine

Excel Online’i kiirklahvid

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×