Tabeli ilme muutmine

Saate rakendada või muuta soovitud laadi, ääriste või värvi tabeli esitluses. Näiteks saate rakendada või eemaldada tabelilaadi (või kiirlaadi), kustutada lahtrite, ridade või veergude jooni, muuta tabeli ääriseid või muuta tabeli taustavärvi.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool pealkiri.

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid. Tabelilaad rakendatakse automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele.

 1. Valige tabel, millele soovite rakendada uue või senisest erineva tabelilaadi.

 2. Valige soovitud Tabeliriistad / kujundamine lindil menüü ja seejärel valige soovitud tabelilaadi. Veel tabelilaadide kuvamiseks klõpsake käsku veel rippnoolt Nupp Rohkem paremas servas Tabelilaadide Galerii.

  näitab PowerPointis tabelilaade

  Märkus.: Tabeli teksti ilme muutmiseks avage Avaleht >Font, või klõpsake tabelit ja valige soovitud Tabeliriistad / kujundamine menüü ja seejärel valige WordArt-laade.

Lehe algusse

Tabelilaadi eemaldamiseks valige soovitud Tabeliriistad / kujundamine lindi menüü. Seejärel valige veel rippnoolt Nupp Rohkem paremas servas Tabelilaadide Galerii ja valige Tühjenda tabel allosas.

 1. Valige soovitud Tabeliriistad / kujundamine lindi menüü. Jaotises Joonista äärised klõpsake valikut Kustutuskumm.

  Kursor muutub kustutuskummiks Tabelite joonistamisel kasutatav kustutuskumm .

 2. Joone eemaldamiseks klõpsake joont, mille soovite kustutada. Kui olete lõpetanud, klõpsake tabelist väljaspool.

Lehe algusse

 1. Valige tabelilahtrid, millele soovite äärise lisada või mille äärist soovite muuta.

 2. Valige soovitud Tabeliriistad / kujundamine lindi menüü. Valige üks nendest jaotise Joonista äärised valikutest:

  • Äärise värvi muutmiseks kasutage valikut Pliiatsi värv.

   Kui soovite veel värvisuvandid, nuppu Veel äärise värvi, ja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud . Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Äärise paksuse muutmine Paksus pliiatsi abil.

  • Äärisjoone laadi muutmiseks kasutage valikut Pliiatsi laad.

 3. 2. juhises valitud värvi, jämeduse või joonelaadi rakendamiseks tabelile tehke ühte järgmistest.

  • Kui kursor on endiselt pliiatsikujuline Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats , klõpsake ääriseid, mida soovite muuta.

Minge Tabeliriistad >kujundus > tabelilaadide > äärisedja seejärel soovitud suvandit äärist soovite muuta.

Näpunäide.: Tabelilahtrite vahelisi ääriseid saate kustutada tööriistaga Kustutuskumm. Jaotises kujundus > Tabeliriistadjaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm, või vajutage ja hoidke Shift, kui kursor on Pliiats Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats ja klõpsake ääriseid, mida soovite kustutada.

Lehe algusse

Lisada või muuta saate terve tabeli taustavärvi. Taustavärv kuvatakse tabelilahtritele rakendatud täitevärvi all.

 1. Klõpsake tabelis mõnda lahtrit.

 2. Minge Tabeliriistad> kujundus, ja klõpsake jaotises Tabelilaadid nupu varjustuskõrval asuvat noolt ja valige käsk Tabeli taust.

 3. Klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi ühtegi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

  Värvi, mida pole loendis Kujunduse värvide muutmiseks klõpsake nuppu Veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud . Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

Lehe algusse

Saate rakendada või muuta soovitud laadi, ääriste või värvi tabeli esitluses. Näiteks saate rakendada või eemaldada tabelilaadi (või kiirlaadi), kustutada lahtrite, ridade või veergude jooni, muuta tabeli ääriseid või muuta tabeli taustavärvi.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool pealkiri.

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid. Tabelilaad rakendub automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele. Tabelilaadide pisipildid kuvatakse jaotise Tabelilaadid galeriis Kiirlaadid. Kui viite kursori mõne kiirlaadi pisipildile, kuvatakse, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

Tabelilaadide pisipildid

Joonis: Tabeli laadide pisipildid

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite rakendada uue või senisest erineva tabelilaadi.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid soovitud tabelilaadi. Lisateavet tabelilaadide kuvamiseks klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem .

  Kui asetate kursori mõne kiirlaadi pisipildile, näete, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

  Märkused: 

  • Tabeli teksti ei kuvata vahekaardil Liigendus (normaalvaates programmiakna vasakpoolsest paanil). Ainult teksti kohatäited tekst kuvatakse vahekaardil Liigendus .

  • Tabeli lahtrites või kogu tabelis sisalduva teksti ilme muutmiseks valige soovitud sätted menüü Avaleht jaotises Font või menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises WordArt-laadid.

Lehe algusse

 • Tabelilaadi jaotises Tabeliriistadmenüü kujundus jaotises tabelilaadid eemaldamiseks klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja siis käsku Tühjenda tabel.

 1. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm või vajutage tõstuklahvi (SHIFT) ja hoidke seda all, kui joonistusriist on aktiivne.

  Kursor muutub kustutuskummiks Tabelite joonistamisel kasutatav kustutuskumm .

 2. Klõpsake joont, mille soovite kustutada.

 3. Kui olete joonte kustutamise lõpetanud, klõpsake väljaspool tabelit.

Lehe algusse

 1. Valige tabelilahtrid, millele soovite lisada või muuta tabeli äärise jaoks.

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Ääriste joonistamine , tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Äärise värvi muutmiseks nupu pliiatsi värvkõrval olevat noolt ja valige soovitud värv.

   Ei ole kujunduse värvidvärvi muutmiseks klõpsake nuppu Veel värve äärisja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud . Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Äärise paksuse muutmine Pliiatsi jämeduskõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu joone paksuse, mida soovite.

  • Äärise joonelaadi muutmiseks klõpsake Pliiatsi laadkõrval asuvat noolt ja seejärel klõpsake nuppu joone laad, mida soovite.

 3. 2. juhises valitud värvi, jämeduse või joonelaadi rakendamiseks tabelile tehke ühte järgmistest.

  • Kui kursor on endiselt pliiatsikujuline Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats , klõpsake ääriseid, mida soovite muuta.

  • Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu äärisedja seejärel klõpsake soovitud ääris, mida soovite muuta.

Näpunäide.: Tabelilahtrite vahelisi ääriseid saate kustutada tööriistaga Kustutuskumm. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm, või vajutage ja hoidke SHIFT, kui kursor on Pliiats Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats ja klõpsake ääriseid, mida soovite kustutada.

Lehe algusse

Saate lisada või muuta tausta värvi terve tabeli. Mis tahes täitevärvi, mis on rakendatud tabelilahtrite all kuvatakse taustavärvi.

 1. Klõpsake tabelis mõnda lahtrit.

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nupu varjustuskõrval olevat noolt ja valige käsk Tabeli taust.

 3. Klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi ühtegi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

  Värvi, mida pole loendis Kujunduse värvide muutmiseks klõpsake nuppu Veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud . Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

Lehe algusse

Saate rakendada või muuta soovitud laadi, ääriste või värvi tabeli esitluses. Näiteks saate rakendada või eemaldada tabelilaadi (või kiirlaadi), kustutada lahtrite, ridade või veergude jooni, muuta tabeli ääriseid või muuta tabeli taustavärvi.

Tabeli lahtrites lahtrite tükeldamine ja ühendatakse lahtreid andmete levitamise kohta teavet teemast lisamine või kustutamine tabeli read, veerud või lahtrid.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool pealkiri.

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid. Tabelilaad rakendub automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele. Tabelilaadide pisipildid kuvatakse jaotise Tabelilaadid galeriis Kiirlaadid. Kui viite kursori mõne kiirlaadi pisipildile, kuvatakse, kuidas see kiirlaad teie tabelit mõjutaks.

 1. Klõpsake tabelit, mida soovite rakendada mõne muu tabelilaadi.

 2. Klõpsake menüü Tabeliriistad menüü Kujundus jaotises Tabelilaadid soovitud tabelilaadi. Lisateavet tabelilaadide kuvamiseks klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem .

  Vaike- või muude tabelilaadi eemaldamiseks klõpsake nuppu veel Nupp Rohkem ja seejärel klõpsake käsku Tühjenda tabel.

  Näpunäide.: Tabelilaadi teha Tabeli vaikelaadi loomist kõigi uute tabelite jaoks tabelilaadi paremklõpsake ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku vaikimisi .

  Märkused: 

Lehe algusse

Tabelilaadi saate rakendada teatud osale, valides Suvandid jaotises Tabelilaadide suvandid .

 1. Klõpsake tabelit, mille soovite muuta tabeli laadi suvandid.

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabeli laadide suvandid tehke ühte või mitut järgmistest.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  • Rõhutada tabeli esimese rea, märkige ruut Päiserida .

  • Rõhutada tabeli viimases reas, märkige ruut Summarida .

  • On vahelduvad musta Triibutatud read, märkige ruut Triibutatud read .

  • Rõhutada tabeli esimene veerg, märkige ruut Esimene veerg .

  • Tabeli viimase veeru esiletõstmiseks, märkige ruut Viimane veerg .

  • Et vahelduvad musta triibutatud veerud, märkige ruut Triibutatud veerg .

Lehe algusse

 1. Valige tabelilahtrid, millele soovite lisada või muuta tabeli äärise jaoks.

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Ääriste joonistamine , tehke ühte või mitut järgmistest.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  • Äärise värvi muutmiseks nupu pliiatsi värvkõrval olevat noolt ja valige soovitud värv.

   Ei ole kujunduse värvidvärvi muutmiseks klõpsake nuppu Veel värve äärisja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud . Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Äärise paksuse muutmine Pliiatsi jämeduskõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu joone paksuse, mida soovite.

  • Äärise joonelaadi muutmiseks klõpsake Pliiatsi laadkõrval asuvat noolt ja seejärel klõpsake nuppu joone laad, mida soovite.

 3. 2. juhises valitud värvi, jämeduse või joonelaadi rakendamiseks tabelile tehke ühte järgmistest.

  • Kui kursor on endiselt pliiatsikujuline Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats , klõpsake ääriseid, mida soovite muuta.

  • Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu äärisedja seejärel soovitud suvandit äärist soovite muuta.

Näpunäide.: Tabelilahtrite vahelisi ääriseid saate kustutada tööriistaga Kustutuskumm. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Ääriste joonistamine nuppu Kustutuskumm, või vajutage ja hoidke SHIFT, kui kursor on Pliiats Tabelite joonistamiseks kasutatav pliiats ja klõpsake ääriseid, mida soovite kustutada.

Lehe algusse

Täite on sisemuse lahtrit. Kui lisate või muudate tabeli lahtri Värv, saate ka lisada tekstuuri, pildi või astmik soovitud täide. Astmik on värvide ja varjundite astmeline progressioon, tavaliselt ühelt värvilt teisele või sama värvi ühelt varjundilt teisele.

 1. Valige tabelilahtrid, millele soovite täite lisada.

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nupu varjustuskõrval olevat noolt ja seejärel tehke ühte järgmistest:

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  • Täitevärvi lisamiseks või muutmiseks klõpsake soovitud värvi või ei soovi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

   Ei ole kujunduse värvidvärvi muutmiseks klõpsake nuppu Veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud . Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

  • Pilttäite lisamiseks või muutmiseks klõpsake käsku Pilt, otsige üles soovitud pilti sisaldav kaust, klõpsake pildifaili ja siis klõpsake nuppu Lisa.

   Kui lisate pildi sellise täiteefekti, suurust sobivaks lahtrit ja võib olla moonutatud. Moonutatud, saate lahtri või tabeli suuruse muutmine.

  • Lisamiseks või muutmiseks Astmiktäite, valige käsk astmik, ja klõpsake soovitud variatsioonide.

   Astmiku kohandamiseks klõpsake käsku Veel astmikke ja valige soovitud suvandid.

  • Tekstuurtäite lisamiseks või muutmiseks valige käsk Tekstuur ja klõpsake soovitud tekstuurivarianti.

   Tekstuuri kohandamiseks klõpsake käsku Veel tekstuure ja valige soovitud suvandid.

Lehe algusse

Saate lisada või muuta tausta värvi terve tabeli. Mis tahes täitevärvi, mis on rakendatud tabelilahtrite all kuvatakse taustavärvi.

 1. Klõpsake tabelis mõnda lahtrit.

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nupu varjustuskõrval olevat noolt ja valige käsk Tabeli taust.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

 3. Klõpsake soovitud värvi. Kui te ei soovi ühtegi värvi valida, klõpsake käsku Täiteta.

  Ei ole kujunduse värvidvärvi muutmiseks klõpsake nuppu Veel täitevärveja seejärel klõpsake vahekaardil Standardne soovitud värv või segada oma värv vahekaardil kohandatud . Kohandatud ja vahekaardil Standardne olevaid värve hilisema dokumendi kujundus muutmise korral ei värskendata.

Lehe algusse

Märkus.: Efektide vari ja peegeldus saab rakendada ainult terve tabel, mitte üksikute tabeli lahtritele.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Efekti rakendamine mõnda tabeli lahtrit, valige tabelilahtrid, millele soovite efekti lisada.

  • Efekti rakendamine tabeli kõik lahtrid, paremklõpsake tabeli lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel .

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu efektid.

  Tabeliriistade menüü Kujundus

 3. Lisamiseks või muutmiseks serva, osutage Lahtri viltuneja valige seejärel soovitud kaldlõiget.

Lehe algusse

 1. Klõpsake tabelit, millele soovite efekti lisada.

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu efektidja seejärel tehke ühte järgmistest:

  Tabeliriistade menüü Kujundus

  • Lisamiseks või muutmiseks varju, valige käsk varija valige soovitud varju.

   Varjustuse kohandamiseks klõpsake käsku Varjustussuvandidja seejärel valige soovitud suvandid.

  • Lisamiseks või muutmiseks peegelduse, valige käsk peegeldusja valige seejärel soovitud variatsioon.

Lehe algusse

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige tabel, paremklõpsake tabeli lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel .

  • Tabeli valimiseks valige lahtrid, mida soovite kustutada täide kaudu.

 2. Jaotises Tabeliriistadmenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu varjustusja tehke siis ühte järgmistest:

  • Täitevärvi, pilt- või tekstuurtäide kustutamiseks klõpsake käsku Täiteta.

  • Astmiktäite kustutamiseks valige käsk astmikja klõpsake Ei astmiku.

  • Taustatäite tabeli kustutamiseks valige käsk Tabeli taustja seejärel klõpsake käsku Täiteta.

Lehe algusse

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige tabel, paremklõpsake tabeli lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Vali tabel .

  • Tabeli valimiseks valige lahtrid, mida soovite kustutada täide kaudu.

 2. Tabeliriistademenüü kujundus jaotises Tabelilaadid nuppu efektidja seejärel tehke ühte järgmistest:

  • Tabeli lahtri või tabeli serva kustutamiseks valige käsk Kaldlõige lahterja klõpsake käsku Viltuseta.

  • Tabeli varju kustutamiseks valige käsk varija klõpsake käsku Varjuta.

  • Tabelist peegelduse kustutamiseks valige käsk peegeldusja klõpsake käsku Peegelduseta.

   Märkus.: Kui olete lisanud mitu üksikefekti, korrake kõigi efektide kustutamiseks 2.

Näpunäide.: Tabeli lahtrite või terve tabel teksti ilme muutmiseks valige kujundus jaotises WordArt- laadid või menüü Avaleht jaotises Font jaotises Tabeliriistadsoovitud suvandid.

Lehe algusse

Saate rakendada või esitluse tabelile laadi või värvide muutmiseks.

Soovitud teema jaotisse liikumiseks ja üksikasjalike juhiste vaatamiseks valige allpool pealkiri.

Tabelilaad (ehk kiirlaad) koosneb mitmesugustest vormingusuvanditest (sh värvikombinatsioonidest, mis on tuletatud esitluse kujunduse värvid. Tabelilaad rakendatakse automaatselt kõigile lisatavatele tabelitele.

 1. Valige tabel, mille soovite rakendada laadi.

 2. Valige soovitud Tabeliriistad / kujundamine lindil menüü ja seejärel valige soovitud tabelilaadi. Veel tabelilaadide kuvamiseks klõpsake käsku veel rippnoolt More arrow paremas servas Tabelilaadide Galerii.

  Valige veel ripploendi noolt täielik tabelilaadide Galerii avamiseks.

Näpunäide.: Tabeli teksti ilme muutmiseks tööriistariba minge menüüsse Avaleht ja kasutage soovitud suvandeid, klõpsake jaotises Font .

Lehe algusse

 1. Valige tabeli osa.

 2. Valige soovitud Tabeliriistad / kujundamine lindi menüü.

 3. Valige ripploendi noolt veel paremas servas Tabelilaadide Galerii.

  Valige veel ripploendi noolt täielik tabelilaadide Galerii avamiseks.
 4. Väga Galerii, mis avab allosas valige Tühjenda tabel.

  Tabelilaadi eemaldamiseks, kasutades käsku Tühjenda tabel.

Saate lisada varjustuse laadide abil jaotises Tabelilaadide suvandid , klõpsake selle Tabeliriistad / kujundamine lindil.

Teatud ridade või veergude lisamiseks varjustus laade.

Suvand

Kirjeldus

Päiserida

Ülemises reas, kus veerupäised on, nagu järgmises tabelis tehakse varjustuse tumedamaks

Total Row

Varjustuse rea all, kus on kuvatud veerukokkuvõtete tumedamaks

Triibutatud read

Kasutage vahelduvad heledam ja tumedam varjustus tabeli read, kasutatakse selle tabeli

Esimene veerg

Varjustuse tabeli esimese veeru tumedamaks

Viimane veerg

Varjustuse tabeli viimase veeru tumedamaks

Triibutatud veerud

Vahelduvad heledam ja tumedam varjustus tabeli veergude kasutamine

Saate lisada või varjustuse üks lahter või valitud lahtrid.

 1. Valige lahter või lahtrid tabelis.

 2. Valige tööriistaribal Tabeliriistad > kujundus ja Lahtri varjustus värvid menüü avamiseks.

 3. Valige soovitud värv või te ei soovi värvi valimiseks valige Täiteta.

Lehe algusse

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×