Tabelduskohtade määramine, lähtestamine ja eemaldamine

Tabelduskohtade määramine, lähtestamine ja eemaldamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Tabelduskohti saab kasutada hõlpsalt vormindatavate dokumentide loomiseks. Rakenduse Word dokumendi paigutussuvandite abil saate luua näiteks sisukorra või registri ühegi tabelduskoha abita.

Lisaks on rakenduses Word eelkujundatud tabelid, päised ja jalused, esilehed ja mitmed küljendussuvandid. Tänu nendele suvanditele pole tabelduskohti enam vaja lisada.

Näpunäide.: Rakenduse Word eri versioonide mahutamiseks viitavad paljud protseduurid menüüle Avaleht. Rakenduses Word 2016 saate kasutada ka menüüd Paigutus. Rakendustes Word 2013, Word 2010 ja Word 2007 saate kasutada menüüd Küljendus.

Kasutatavast rakenduse Word versioonist sõltumata on horisontaaljoonlaual tabelduskohtade määramise (lisamise) protseduur sama. Kui avate uue tühja dokumendi, siis vaikimisi joonlaual tabelduskohti pole. Küll aga on iga poole tolli tagant määratud vaikimisi tabeldusvahed.

Enne tabelduskohtade määramist (lisamist) soovitame tutvuda tabeldusselektori ja saadaolevate tabelduskohtadega.

Valige Tabeldusselektoril joonlauale määramiseks üks seitsmest tabelduskohast: vasakule, keskele, paremale, kümnendjoondus, püstkriips, esireataane, lõigutaane.

Tabeldusselektor on joonlaua vasemas servas paiknev kastike. Iga järgmise tabelduskoha kirjelduse nägemiseks klõpsake tabeldusselektoril.

Tabelduskoha pilt

Vasak-tabelduskoht

Tekst joondatakse tabelduskohast paremale.

Kesk-tabelduskoha nupp

Kesk-tabelduskoht

Tekst joondatakse tippimise ajal keskele.

Tabelduskoha pilt

Parem-joonduskoht

Tekst joondatakse paremale ja tippides liigub tekst vasakule.

Tabelduskoha pilt

Kümnend-tabelduskoht

Numbrid joondatakse komakohast vasakule. Kümnend-tabelduskohta ei saa kasutada teiste märkide (nt sidekriipsu või ampersandi) ümber joondamiseks.

Püstjoone nupp

Püstjoon

Püstjoon ei määra teksti asukohta. Selle asemel sisestataks tabelduskohale vertikaaljoon.

Nupu pilt

Esireataane

Joonlaua ülaosas paiknev esireataane võimaldab taandada lõigu esimese rea teksti.

Nupu pilt

Ripptaane

Joonlaua alaosas paiknev ripptaane võimaldab taandada lõigu teise rea ja kõik sellele järgnevad read.

Dokumenti tabelduskoha loomiseks valige tabelduskoht ja klõpsake joonlaual kohas, kuhu soovite tabelduskoha määrata.

Kujutab Wordi dokumendi joonlauda tabeldusmärkidega.

 • Klõpsake joonlaua vasakul serval soovitud tabeldusselektorit ja seejärel klõpsake joonlaual kohta, kuhu tahate tabelduskoha määrata.

  Märkus.: Kas dokumendi kohal pole joonlauda näha? Valige Vaade > Joonlaud. Kui soovite dokumendis kuvada tabelduskohtade märke, valige menüüs Avaleht käsk Kuva/Peida Lõigu märgi ikoon .

Näpunäited

 • Määratud tabelduskoha liigutamiseks lohistage see joonlaual uude kohta.

 • Tabelduskohale määratud täpse asukoha tuvastamiseks topeltklõpsake tabelduskohta. Avaneb dialoogiboks Tabeldus, kus kuvatakse tabelduskoha täpne asukoht.

 • Määratud tabelduskohtadega loodud tekstitaande kinnitamiseks klõpsake nuppu „Tabeldus“.

 • Kui olete valinud mitu lõiku, kuvatakse joonlaual ainult esimese lõigu tabelduskohad.

Horisontaaljoonlauale määratud tabelduskohad saab kiiresti eemaldada.

Märkus.:  Kui dokumendi kohal pole joonlauda näha, valige Vaade > Joonlaud. Kui dokumendis pole tabelduskoht kuvatud, klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Kuva/peida Lõigu märgi ikoon .

 • Tabelduskoha eemaldamiseks lohistage see joonlaualt eemale.

  Menüü on joonlaual esile tõstetud.

  Märkus.: Hiireklahvi vabastamisel tabelduskoht kaob ja teie tekst liigub järgmisse tabelduskohta või vaikeasukohta (asuvad iga poole tolli järel).

Alloleval pildil kuvatakse tekst, mis on joondatud dokumenti lisatud tabelduskohtade järgi. Paremjoondatud tabelduskoha kaugus on 0,75 tolli ja vasakjoondatud tabelduskoha kaugus 1,25 tolli.

Näites kuvatakse joonlaua tabelduskohtade järgi koondatud tekst.

Pärast tabelduskohtade eemaldamist liigub tekst tabelduskoha vaikeasukohta iga poole tolli järel (vt järgmist pilti).

Näites kuvatakse tekst pärast tabelduskohtade eemaldamist. .

Tabelduskohti saab seada dialoogiboksi Tabelduskohad abil. Dialoogiboksi Tabelduskohad abil saate seada täpsemad tabelduskohad ja sisestada tabelduskoha ette kindla märgi (pilgujuhi).

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik dialoogiboksi Lõik käivitit ja valige seejärel Tabelduskohad.

  Dialoogiboksi Lõik käivitusnupp

 2. Sisestage dialoogiboksi Tabelduskohad asukoht (mõõdud) joonlaual, kuhu soovite tabelduskoha seada.

  Dialoogiboks Tabelduskohad

 3. Valige menüü Joondus alt kas Vasakule, Keskele, Paremale, Kümnendkoht või Püstjoon.

 4. Valige jaotise Pilgujuht all nupp 1 Pole, 2 Täpid, 3 Kriipsud või 4 Allakriipsutus, et määrata (valikute 2, 3 ja 4 korral) märkidejada, mis ühendab nt jaotise tiitli leheküljenumbriga.

  Punktiirpilgujuhi kasutamise näide

 5. Klõpsake Sea >OK.

Saate eemaldada kõik seatud tabelduskohad või ainult ühe või rohkem.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik dialoogiboksi Lõik käivitit ja valige seejärel Tabelduskohad.

 2. Valige üks järgmistest:

  • Üksiku tabelduskoha eemaldamiseks klõpsake jaotise Tabelduskoht loendis tabelduskoht, klõpsake nuppu Eemalda ja seejärel OK.

   Kuvatakse dialoogiboksis Tabelduskohad asuvad suvandid

  • Kõigi tabelduskohtade eemaldamiseks klõpsake Eemalda kõik > OK.

Tabelduskohtade eemaldamiseks võite kasutada ka käskusid Otsi ja Asenda. Lisateavet vt teemast Vaiketabeldussammu eemaldamine.

Saate lisada esireataande või ripptaande. Esireataande korral on lõigu esimene rida lõigu ülejäänud ridadest rohkem taandatud ja ülejäänud read vasakule joondatud. Ripptaande korral on lõigu teine rida ja kõik järgmised read taandatud rohkem kui esimene rida.

Ripplõigu näide

 • Tehke ühte järgmistest.

  • Lohistage joonlaua ülaosas olev Esireataane Nupu pilt asukohta, kust soovite lõigu esimest rida alustada.

  • Lohistage joonlaua alaosas paiknev ripptaane Nupu pilt asukohta, kus soovite lõigu teist rida ja kõiki sellele järgnevaid ridu alustada.

  Märkus.: Kui dokumendi kohal pole joonlauda näha, valige Vaade > Joonlaud.

Arvudega töötamisel saab kümnend-tabelduskoha seadmisega arve (nt valuutasummasid) veerus õigesti joondada..

 1. Kui dokumendi kohal pole joonlauda näha, klõpsake selle kuvamiseks menüüd Vaade ja märkige ruut Joonlaud.

 2. Klõpsake joonlaua vasakul serval paar korda tabeldusselektorit, kuni näete kümnend-tabelduskohta: Tabelduskoha pilt .

  Kümnend-tabelduskohaga joonlaud

 3. Klõpsake joonlaual kohta, kuhu soovite komakoha panna. Saate seda hiljem klõpsates ja lohistades teisaldada.

  Näpunäide.: Joonlaual kümnend-tabelduskoha klõpsamisel kuvatakse dialoogiboks Tabelduskohad täiendavate suvanditega. Saate tabelduskohti lisada selle dialoogiboksi abil või joonlauda klõpsates.

 4. Klõpsake dokumenti, kuhu soovite arvu tippida, ja vajutage tabeldusklahvi. Arvu tippimise ajal joondatakse komakoht tabelduskohale. Tehke seda uuesti järgmisel real ning arvud joondatakse kümnendkoha järgi.

  Kümnend-tabelduskoha järgi joondatud arvud

Kui soovite kasutada komakoha asemel mõnda muud eraldajat, saate valida eraldaja Windowsi juhtpaneeli kaudu.

Märkus.: Selle sätte muutmine mõjutab kõiki numbrivorminguid, mitte ainult Wordis kasutatavaid vorminguid.

 1. Klõpsake nuppu Start > Juhtpaneel > Kell, keel ja regioon.

 2. Valige dialoogiboksis Regioon vahekaart Vormingud ja valige Täiendavad sätted.

 3. Valige dialoogiboksis Vormingu kohandamine vahekaart Numbrid ja valige ripploendist Kümnendkoht soovitud eraldaja ning klõpsake nuppu OK.

Pilgujuhid on spetsiaalsed märgid (punktid, kriipsud, allajoonimised), mis loovad tabelduskohtade vahel visuaalse seose. Kõige sagedamini kasutatakse pilgujuhte sisukordades või registrites.

Märkus.: Kui soovite kasutada tabelduskohti ja pilgujuhte sisukorra loomiseks, soovitame kasutada rakendust Word selleks, et luua automaatne sisukord.

 1. Sisestage tekst, mida soovite enne pilgujuhti kuvada.

 2. Seadke horisontaalsel joonlaual soovitud tabelduskoht ja topeltklõpsake seda.

 3. Valige dialoogiboksis Tabelduskohad jaotise Pilgujuht all nupp 1 Pole, 2 Täpid, 3 Kriipsud või 4 Allakriipsutus, et määrata (valikute 2, 3 ja 4 korral) märkidejada, mis ühendab tabelduskohad.

  Punktiirpilgujuhi kasutamise näide

 4. Klõpsake nuppu OK ja siis vajutage tabeldusklahvi (TAB).

Näpunäide.: Kui vajutate uue rea alustamiseks sisestusklahvi (ENTER), on vormindatud tabelduskoht saadaval uuel real.

Kui määrate tabelduskohad käsitsi, lähevad vaiketabelduskohad paigast ära. Käsitsi määratud tabelduskohad alistavad vaiketabelduskohtade sätted. Pidage meeles, et vaiketabelduskohad on seatud iga poole tolli järel.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik dialoogiboksi Lõik käivitit.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Lõik nuppu Tabelduskohad.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Tabelduskohad välja Vaiketabelduskoht.

  • Sisestage tabelduskohtade soovitud vahemaa (mõõtühik).

  • Klõpsake noolenuppe ja valige standardmõõtühik (nt .4“).

 4. Klõpsake nuppu OK.

Saate dokumendist vaiketabelduskoha eemaldada ja kustutada tabelduskohamärgid, kui valite ja kustutate need käsitsi. Alternatiivina võite mitme tabelduskoha või kõigi tabelduskohtade eemaldamiseks kasutada käske Otsi ja Asenda

 1. Klõpsake menüü Avaleht nuppu Asenda.

 2. Tippige väljale Otsitav väärtus ^t ja jätke väli Asendaja tühjaks.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Tabelduskohtade ükshaaval kustutamiseks klõpsake nuppu Otsi järgmine ja seejärel nuppu Asenda.

  • Kõigi tabelduskohtade korraga kustutamiseks klõpsake nuppu Asenda kõik.

Dokumenti lisatud tabelduskohtade eemaldamiseks lohistage tabelduskoha sümbol joonlaualt maha.

Menüü on joonlaual esile tõstetud.

Hiireklahvi vabastamisel tabelduskoht kaob ja teie tekst liigub järgmisse tabelduskohta või vaikeasukohta (asuvad iga poole tolli järel).

Näiteks kuvatakse alloleval pildil tekst, mis on joondatud dokumenti lisatud tabelduskohtade järgi. Paremjoondatud tabelduskoha kaugus on 0,75 tolli ja vasakjoondatud tabelduskoha kaugus 1,25 tolli.

Näites kuvatakse joonlaua tabelduskohtade koos koondatud tekst.

Pärast tabelduskohtade eemaldamist liigub tekst tabelduskoha vaikeasukohta, mis vaikimisi iga poole tolli järel.

Näites kuvatakse tekst pärast tabelduskohtade eemaldamist. .

Märkus.: Kui te ei näe joonlaua dokumendi ülaosas, valige Vaade > joonlaud. Kui te ei näe vahekaarti peatamine dokumendist märgi, klõpsake menüüd Avaleht ja seejärel klõpsake nuppu Kuva/peida .

Vaiketabeldussammu eemaldamine

Vaiketabeldussammu eemaldamiseks kustutage dokumendist tabelduskohamärgid kas käsitsi, valides märgi ja seejärel kustutades selle, või kõikide märkide kustutamiseks otsingut ja asendust kasutades.

 1. Tippige dokumendi otsing väljale Enter text to search for in the document paremas ülanurgas ^ t.

 2. Klõpsake suurendusklaasi ja seejärel klõpsake nuppu Asenda.

  The Replace option is highlighted in the Search box

 3. Jätke väli Asendaja tühjaks.

 4. Klõpsake otsimine ja seejärel asendamine dokumendis liikumiseks ja tabelduskohtade ükshaaval kustutamiseks.

 5. Kõigi tabelduskohtade korraga kustutamiseks klõpsake nuppu Asenda kõik.

Kõigi või mitme tabelduskoha tühjendamine

Mitme tabelduskoha kiireks eemaldamiseks saate kasutada dialoogiboksi Tabelduskohad.

 1. Valige tekst, mille soovite eemaldada tabelduskohtadega.

 2. Klõpsake menüüs Vorming nuppu tabelduskohad.

 3. Tabelduskohtade, klõpsake jaotises loendis iga tabelduskoht, mida soovite kustutada, klõpsake nuppu asukoht ja seejärel miinusmärk (-)-märk. Kõik tabelduskoha tühjendamine, klõpsake käsku Tühjenda kõik.

  Dialoogiboks Tabelduskohad

 4. Lõpetades klõpsake nuppu OK.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×