Töövoo meili saatmine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Võib juhtuda, et soovite mis tahes kaalutlusel töövooga meili saata. Näiteks soovite, et töövoog saadaks teile teatise igal käivitumisel.

Uus üksus, mis käivitab töövoo meilisõnumi saatmiseks

1. Loendisse või teeki lisatakse uus üksus ja töövoog käivitatakse.

2. Töövoog saadab teile meilisõnumi, et anda teile käivitumisest teada.

Selles artiklis kirjeldatakse, kuidas töövoogu meilisõnumi saatmiseks häälestada. Samuti selgitatakse töövoo-otsingute kasutamist nii meili adresseerimiseks kui ka dünaamilise sisu lisamiseks sõnumisse (sh hüperlinkide lisamine ja loomine). Lõpuks kirjeldatakse artiklis sõnumi sisu vormindamist ja antakse lisateavet töövooga loodud meilisõnumite kohta.

Selle artikli teemad

Töövoost lihtsa meilisõnumi saatmine

Kasutajate või rühmade dünaamiline valimine sõnumi adressaatideks

Teabe lisamine praeguse üksuse kohta

Staatilise hüperlingi lisamine

Praeguse üksuse hüperlingi lisamine

Pildi lisamine

Sõnumi sisu vormindamine

Kohandatud ülesandeteatiste saatmine

Toeta suvandite tuvastamine

Töövoost lihtsa meilisõnumi saatmine

Töövoodisaineri toimingu Meilisõnumi saatmine abil saate häälestada kohandatud töövoo teile või mis tahes muule kasutajale või rühmale meilisõnumeid saatma. Meilisõnumi väljad on Adressaat, Koopia, Teema ja Sisu. Nendel väljadel võib olla nii staatiline tekst kui ka dünaamiliselt töövoo-otsingutest loodud tekst.

Saate toimingu Meilisõnumi saatmine abil luua mitmesuguseid sõnumeid, sealhulgas teatisi töövoo teatud etappi jõudmise või konkreetsete toimingute tegemise kohta (sh töövoo üldine käivitumine ja peatumine), ja meeldetuletusi ülesannete kohta, mis pole tähtajaks valmis.

Märkus.: Enne kui töövoog saab meilisõnumeid saata, tuleb serveris konfigureerida väljamineva meili sätted. Kui te pole kindel, millised serveri meilisätted praegu kehtivad, pöörduge serveriadministraatori poole. Lisateabelinke väljamineva meili sätete kohta leiate teemast Vt ka.

Selles näites on häälestamine oma töövoo teile saata meilisõnumi teatis iga kord, kui see algab uus üksusel käivitatud. Kasutage SharePoint Designer , mis vastab teie SharePoint Server versioon versiooni. Näiteks SharePoint Server 2010 kasutada SharePoint Designer 2010. Ja pärast SharePoint Server 2010kõik versioon, sh SharePoint Server 2016 ja SharePoint Online, kasutage SharePoint Designer 2013. Saate Microsofti allalaadimiskeskusest alla laadida SharePoint Designer 2013 ja Lisateavet selle kohta leiate jaotisest Vt ka .

 1. Valige menüü Fail Käsk Uus > Töövoog.

 2. Pange akna Töövoodisainer esimesel lehel töövoole nimi, määrake loend või teek, millega töövoog kinnitatakse, ja seejärel valige soovitud käivitussuvandite märkeruudud.

  Töövoodisaineri esimene leht

 3. Klõpsake nuppu Edasi (Next).

 4. Tippige töövoodisaineri järgmisele lehele töövoo selle etapi nimi.

 5. Valige Toimingud ja seejärel Meilisõnumi saatmine.

  Kui loendis toimingut ei kuvata, valige terve loendi kuvamiseks Veel toiminguid.

 6. Valige toimingus atribuut see sõnum.

  Töövoodisaineri teine leht

 7. Sisestage dialoogiboksi Meilisõnumi määratlemine väljale Adressaat oma meiliaadress.

  Märkused: 

  • Loendi või aadressiraamatu kasutaja valimiseks nuppu Aadressiraamat Nupu pilt lõpus olevat välja abil .

  • Aadress sõnumi väljal Adressaat võib olla kas konkreetne staatiline aadress (nt NORTHWINDTRADERS\junmin või junmin@northwindtraders.com) või töövoo-otsing, mis laadib muutujaväärtustega teavet. Lisateavet töövoo-otsingute abil töövooga saadetud meilisõnumite dünaamilise adresseerimise kohta (staatiliste aadresside asemel) leiate järgmisest teemast Kasutajate või rühmade dünaamiline valimine sõnumi adressaatideks.

  • Renderdatud sõnumi saatja aadress on alati serveriadministraatori meiliaadress, kui serveriadministraatori pole saatja aadressi muutnud kas praeguse veebirakenduse või kõigi veebirakenduste kohta. Lisateabelinke diagrammide loomise kohta leiate teemast Vt ka.

 8. Tippige sõnumi teema väljale teema või nuppu Kuva andmete sidumine Nupu pilt määratleda töövoo otsing tekst, mille soovite siin.

  Märkus.: Töövoo õige koostamise huvides tuleb väljale Teema midagi sisestada.

 9. Tippige või kleepige välja Teema all olevale suurele väljale sõnumi sisutekst.

  Näpunäide.: Sellel väljal puudub kiirmenüü. Teksti kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + C. Kopeeritud teksti kleepimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl + V. Kopeeritav ja kleebitav tekst ei tohi sisaldada ühtegi töövoo-otsingut.

  Dialoogiboks „Meilisõnumi määratlemine“ koos tekstiga

Nüüd saate sõnumi lõpetamiseks klõpsata nuppu OK. Teisalt võib olla kasulik lisada töövoo algatanud uue üksuse pealkirja või isegi selle uue üksuse linki. Järgmistes teemades kirjeldatakse neid toiminguid ja ka sõnumiteksti vormindamist. Kõigepealt selgitatakse aga töövoo-otsingute kasutamist sõnumi dünaamiliseks adresseerimiseks.

Lehe algusse

Kasutajate või rühmade dünaamiline valimine sõnumi adressaatideks

Kui lisate sõnumi väljadele Adressaat ja Koopia staatilised aadressid, siis iga kord, kui teil on vaja adressaate vahetada, tuleb avada töövoodisainer ja teha muudatused käsitsi. Kui aadressid vahetuvad sageli, on parem kasutada väljadel Adressaat ja Koopia töövoo-otsinguid. Otsingud toovad aadressid viitena praeguse üksuse väljalt, teise loendi või teegi üksuse väljalt või töövoomuutujatest.

Adressaatide salvestamine kohandatud loendi abil

Kui adressaadid vahetuvad aeg-ajalt, aga mitte piisavalt tihti, et nad tuleks määrata töövoo igal käivitamisel algatusvormil, saate luua kohandatud loendi Adressaadid, kus on iga viitava töövoo kohta üks loendiüksus, ja seejärel luua veerud, kus saate talletada aadressid, kuhu iga töövoo iga meilisõnum saadetakse. Kui mis tahes töövoosõnumi adressaadid vahetuvad, tuleb teil vaid selle töövoo loendi Adressaadid sobival väljal aadressid ära muuta.

NB!: Veerud, kus talletatakse töövoo meilisõnumite adressaadid, võivad koosneda ühest tekstireast, mitmest tekstireast või olla isiku- või rühmaveerud. Kui kasutate isiku- või rühmaveergu, saab igale väljale lisada ainult ühe kirje, mille abil töövoog meiliaadressid viitena toob. Veeru loomisel valige sätte Luba mitu valikut väärtuseks kindlasti Ei. Kui soovite seda tüüpi veeru abil mitu adressaati määrata, saate luua SharePointi rühma, kuhu kuuluvad inimesed, kellele töövoog meiliaadressid adresseerib, ja seejärel saate selle rühma väljal määrata. Veeru loomisel valige sätte Inimesed ja rühmad väärtuseks kindlasti Luba valik. Lisateavet loendite loomise ja veergude lisamise kohta leiate jaotisest Vt ka.

Märkus.: SharePointi rühmade loomisel veenduge, et igal rühmal oleksid saidi jaoks vähemalt lugemisõigused ja et ala Rühma sätted jaotises Kes tohib vaadata rühma liikmeid? oleks valitud Kõik.

Töövoo-otsingu kasutamiseks kohandatud loendi Adressaadid korral tehke järgmist.

 1. Looge brauseris kohandatud loend nimega Adressaadid, kus on kolm veergu.

  • Pange vaikeveeru Pealkiri uueks nimeks Töövoo nimi.

  • Lisage isiku- või rühmaveerg nimega Adressaat. Lubage selles veerus nii inimeste kui ka rühmade valimine, aga keelake mitme valimine korraga.

  • Lisage üks tekstirida nimega Koopia.

 2. Looge loendis Adressaadid uus üksus ja seejärel tehke järgmist.

  • Tippige väljale Töövoo nimi tekst Dokumendi läbivaatus, mis on siin kasutatud näidistöövoo nimi.

  • Välja, nuppu Aadressiraamat Nupu pilt ja seejärel valige dialoogiboksis Valige inimesed ja rühmad üks isik või rühm, et sõnumite.

  • Tippige väljale Koopia saajate meiliaadressid, kuhu eksemplarid saadetakse; eraldage aadressid üksteisest semikooloniga.

 3. Kui kasutate Microsoft Office SharePoint Designer 2007, valige töövoodisaineris Toimingud ja seejärel Meilisõnumi saatmine.

  Kui loendis toimingut ei kuvata, valige terve loendi kuvamiseks Veel toiminguid.

 4. Valige toimingus atribuut see sõnum.

 5. Klõpsake dialoogiboksis Määratlemine meilisõnumi väljale abil lõpus Aadressiraamatu Nupu pilt .

 6. Klõpsake dialoogiboksi Kasutajate valimine loendis Või valige olemasolevate kasutajate ja rühmade seast valikut Töövoo-otsing ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

 7. Valige dialoogiboksis Töövoo-otsingu määratlemine järgmised suvandid.

  • Allikas: Adressaadid või kohandatud loendi nimi

  • Väli: Adressaat või väli, kus on soovitud aadress

  • Väli: Adressaadid:töövoo nimi

  • Väärtus: tippige Dokumendi läbivaatus või praeguse töövoo nimi

   Otsing sõnumi välja Adressaat järgi

   See otsing ütleb: „Valige loendist Adressaadid väärtus väljale Adressaat, kus töövoo nimi on Dokumendi läbivaatus.“

   Dialoogiboksi ülaservas on kindlaks määratud loend ja veerg, allservas aga rida.

 8. Klõpsake dialoogiboksis Töövoo-otsingu määratlemine nuppu OK.

 9. Klõpsake kordumatute otsingute tagamise sõnumis nuppu OK.

 10. Dialoogiboksi Kasutajate valimine sulgemiseks klõpsake uuesti nuppu OK.

 11. Klõpsake dialoogiboksis Määratle meilisõnumi lõpus olevat välja koopiaAadressiraamatu Nupu pilt .

 12. Klõpsake dialoogiboksi Kasutajate valimine loendis Või valige olemasolevate kasutajate ja rühmade seast valikut Töövoo-otsing ja seejärel klõpsake käsku Lisa.

 13. Valige dialoogiboksis Töövoo-otsingu määratlemine järgmised suvandid.

  • Allikas: Adressaadid või kohandatud loendi nimi

  • Väli: Koopia või väli, kus on soovitud aadress

  • Väli: Adressaadid:töövoo nimi

  • Väärtus: tippige Dokumendi läbivaatus või praeguse töövoo nimi

   Otsing sõnumi välja Koopia järgi

   See otsing ütleb: „Valige loendist Adressaadid väärtus väljale Koopia, kus töövoo nimi on Dokumendi läbivaatus.“

 14. Klõpsake nuppu OK ja hoiatusteates uuesti nuppu OK ning seejärel klõpsake dialoogiboksi Kasutajate valimine sulgemiseks uuesti nuppu OK.

Nüüd, kui töövoog saadab selle meilisõnumi, saavad selle kohandatud loendi Adressaadid üksuse „Dokumendi läbivaatus“ väljadel Adressaat ja Koopia loetletud aadressid. Adressaatide vahetamiseks tehke lihtsalt loendiüksuses soovitud muudatused.

Üks töövoog võib saata mitut meilisõnumit ja sõnumid ei pruugi minna samadele adressaatidele. Selle töövoo saadetavate muude sõnumite jaoks teiste aadresside talletamiseks saate lisada loendisse veerge. Sel juhul soovite võib-olla panna veergudele nimeks „Esimese sõnumi adressaadid“, „Teise sõnumi adressaadid“ jne.

Teise võimalusena saate koostada loendi nii, et iga töövoo saadetava sõnumi kohta loote ühe kirje, mitte iga töövoo kohta eraldi üksuse. Sel juhul veenduge, et iga sõnumi nimi oleks kordumatu, et aadresse toovad otsingud tagastaksid soovitud kordumatu väärtuse.

Töövoo algatusvormi abil adressaatide määramine

Kui soovite adressaadid määrata töövoo igal käsitsi käivitamisel, saate kohandada töövoo algatusvormi nii, et aadressid kogutakse töövoo käivitanud isikult. Töövoog võib kasutada sisestatud aadresse otse või võite kopeerida need praeguse üksuse väljadele, kus need on viidetena saadaval ka pärast seda, kui töövoog on praeguse eksemplari lõpetanud. Kui töövoog on häälestatud automaatselt käivituma, saate määrata algatusvormil vaikeaadressid iga automaatse käivituskorra jaoks.

Lehe algusse

Teabe lisamine praeguse üksuse kohta

Seni on näidissõnumi sisutekst staatiline: iga kord, kui töövoog loob sõnumi eksemplari, on tekst täpselt sama.

Siiski võib olla kasulik lisada teksti, mis muutub üksuse suhtes, millel töövoog parajasti töötab. Näiteks võib olla kasulik sõnumi sisusse lisada läbivaatust vajava dokumendi pealkiri. Seda tüüpi dünaamilise teabe lisamiseks saate kasutada töövoo-otsingut. Otsingud toovad andmed eri andmeallikatest (nt loenditest, teekidest ja töövooandmetest).

Dokumendi pealkirja lisamiseks sõnumiteksti tehke järgmist.

 1. Tippige või kleepige staatiline tekst, millele soovite otsinguteavet lisada.

  Sõnumi sisu staatilise tekstiga

 2. Viige sisestuspunkt sinna, kuhu soovite otsinguteabe paigutada.

  Näpunäide.: Pärast otsingu lisamist ei saa seda enam uude kohta lohistada (siiski on võimalik otsingut „ümber paigutada“ ümbritseva teksti lohistamise teel). Samamoodi pole ka võimalik otsingut või mis tahes otsingut sisaldavat teksti lõigata, kopeerida ega kleepida.

 3. Valige Otsingu lisamine kehateksti.

 4. Valige dialoogbioksi Töövoo-otsingu määratlemine välja Allikas väärtuseks Praegune üksus ja väljal Väli väärtuseks Nimi.

  Otsing praeguse üksuse nime järgi

 5. Klõpsake nuppu OK.

Lisatud otsing kuvatakse sõnumi sisus.

Sõnumi sisu, kuhu on lisatud otsing

Töövoo käivitamisel ja sõnumi loomisel asendatakse otsing dokumendi pealkirjaga.

Lõplik sõnum, kus otsing on asendatud pealkirjaga

Dokumendi pealkirja lisamine on kasulik, aga veel kasulikum võib olla otse dokumendini viiv hüperlink. Selle loomiseks tuleb lisada otsing hüperlinki. Seda toimingut kirjeldatakse viimases teemas Praeguse üksuse hüperlingi lisamine.

Lehe algusse

Staatilise hüperlingi lisamine

Saate töövoo meilisõnumi sisusse lisada staatilise hüperlingi (s.o hüperlink, mis on alati lingitud sama aadressi või asukohaga) HTML-ankursiltide abil (<a> ja </a>) koos atribuudiga href ja määrates sihtaadressi atribuudi href väärtuseks.

To visit the Northwind Traders site, 
click <a href="http://www.northwindtraders.com/">here</a>.

Saadud sõnumis renderdatakse ankursiltide vaheline tekst määratud aadressi hüperlingina.

Renderdatud sõnumitekst staatilise hüperlingiga

Märkus.: Mõned tekstipõhised meiliprogrammid ei suuda HTML-koodi ja seega ka hüperlinki renderdada.

Töövoo-otsingu abil erinevatele töövoo tööüksusest sõltuvatele aadressidele osutava hüperlingi loomise kohta leiate teavet järgmisest teemast Praeguse üksuse hüperlingi lisamine.

Lehe algusse

Praeguse üksuse hüperlingi lisamine

Eelmises teemas Staatilise hüperlingi lisamine toodud näidishüperlingi aadress ei sisaldanud muutujaväärtustega teavet. Iga kord, kui töövoog saadab meilisõnumi, osutab hüperlink samale lehele.

Töövoo-otsingu abil saate aga luua dünaamilise lingi, mis otsustab praeguse üksuse kohta saadud teabe abil, millisele URL-ile osutada.

Kui praegune üksus on dokumenditeegi dokument

Töövoo käivitusteatise näites soovite võib-olla lisada uue dokumendi otselingi.

 1. Tippige või kleepige staatiline tekst, millele soovite lingi lisada.

 2. Tippige järgmine tekst kohta, kuhu soovite otsingu paigutada.

<a href="">here</a>

Näpunäide.: Pärast otsingu lisamist ei saa seda enam uude kohta lohistada (siiski on võimalik otsingut „ümber paigutada“ ümbritseva teksti lohistamise teel). Samamoodi pole ka võimalik otsingut või mis tahes otsingut sisaldavat teksti lõigata, kopeerida ega kleepida.

 1. Paigutage sisestuspunkt jutumärkide vahele ("").

 2. Valige Otsingu lisamine kehateksti.

 3. Valige dialoogbioksi Töövoo-otsingu määratlemine välja Allikas väärtuseks Praegune üksus.

 4. Valige välja Väli väärtuseks Kodeeritud absoluut-URL ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Sõnumitekst dünaamilise lingiga dokumendi kuvamiseks või redigeerimiseks

Kui sõnumi saaja klõpsab linki, avatakse dokument vaatamiseks või redigeerimiseks.

Kui praegune üksus on loendiüksus

Kui loote loendiüksuse lingi (nt teadaande või kalendrisündmuse), saate valida, kas link avatakse loendiüksuse kuvamisvormis (DispForm.aspx) või redigeerimisvormis (EditForm.aspx).

Dokumendi listiüksust (mitte dokumenti ennast) avava lingi loomiseks tehke järgmist.

 1. Avage brauseris ühisdokumenditeek.

 2. Avage teegi mis tahes olemasoleva dokumendi loendiüksus käsu Kuva üksus abil, kui soovite avada kuvamisvormi, või Redigeeri üksust, kui soovite avada redigeerimisvormi.

 3. Kopeerige aadressiribalt aadress alates tärkidest http: või https: kuni esimese võrdusmärgini (=), nagu on näidatud järgmistel joonistel.

  Aadressiriba, kus on kuvatud kuvamisvormi aadress

  Aadressiriba, kus on kuvatud redigeerimisvormi aadress

  Tekst ?ID= on päringustringi parameeter, mis käsib lehel kuvada kuvamisvorm praeguse loendi või teegi mis tahes üksuse korral, mille loendi ID järgneb võrdusmärgile (=). Selles näites on tegu praeguse üksuse loendi ID-ga, nagu tuvastab töövoo-otsing.

  Märkus.: Kui praegune üksus on ühega kolmest töövoo ülesandetoimingust loodud ülesanne ja soovite, et link avaks kohandatud ülesandevormi (mitte ülesandeloendi kuvamise või redigeerimise vaikevormi), vaadake allpool olevat teemat Kui praegune üksus on kohandatud ülesandevorm. Ülesannete korral, mis pole loodud töövoo ülesandetoiminguga, ja isegi mõne töövoo ülesandetoiminguga loodud ülesannete kuvamisvormide korral piisab sellest protseduurist.

 4. Kleepige dialoogiboksis Meilisõnumi määratlemine aadress sinna kohta, kus soovite hüperlinki kuvada.

 5. Viige sisestuspunkt vahetult võrdusmärgi järele (=) ja valige seejärel Otsingu lisamine kehateksti.

 6. Valige dialoogbioksi Töövoo-otsingu määratlemine välja Allikas väärtuseks Praegune üksus ja väljal Väli väärtuseks ID.

  Otsing praeguse üksuse ID järgi

 7. Klõpsake nuppu OK.

  Lisatud otsing kuvatakse sõnumi sisus.

  NB!: Kuigi praeguse üksuse ID otsingust on kasu praeguse loendiüksuse linkide loomisel, võivad järgmised otsingud tekitada renderdatud teel tõrkeid ja neid seetõttu meilisõnumi linkidesse lisada ei soovitata: tee, serveri suhteline URL, lähte-URL ja URL-i tee.

 8. Lisage hüperlingi ülejäänud tekst ja seda ümbritsevad ankursildid koos mis tahes seotud sõnumitekstiga, mille soovite lisada.

  Järgmisel joonisel on näidatud nii kuvamisvormi kui ka redigeerimisvormi lingitekstid nii, nagu need meilisõnumis kuvatakse.

  Sõnumitekst praeguse üksuse kuvamislingi ja redigeerimislingiga

Kui kavatsete linki mitu korda kasutada, vaadake allpool toodud teemat Loendiüksuse talletamine töövoo muutujana.

Kui loendiüksus on kohandatud ülesandevorm

Kui töövoog loob ülesande ühega kolmest ülesandetoimingust, luuakse töövoo koostamisel automaatselt kohandatud ülesandevorm. Kui soovite, et teine töövoog saadaks meeldetuletusi töövoo ülesandetoiminguga loodud ülesande kohta, on teie jaoks arvatavasti kasulik lisada meeldetuletustesse selle kohandatud ülesandevormi link.

Ülesandeloendi vaikevormid (nt DispForm.aspx ja EditForm.aspx) asuvad selle ülesandeloendi kaustas, kohandatud ülesandevorm asub aga töövookaustas, millega see on seostatud. Igal töövooülesandel on sisutüüp, mis vastab töövooülesande sisutüübile, mis määratleb sisutüübi kasutatava kohandatud ülesandevormi. Kuna kohandatud ülesandevorm asub teises asukohas, erineb selle vormi URL-i loomine üksuse tüüpilise kuvamisvormi või redigeerimisvormi URL-i loomisest.

Kohandatud ülesandevormi URL näeb välja selline:

Kohandatud ülesande redigeerimisvormi URL

Muutujaväärtustega teabe kohatäited on paksus kirjas ja nurksulgudega ümbritsetud.

Atribuut Allikas osutab ülesandeloendile, millega praegune töövoog on seostatud. Kui klõpsate kohandatud ülesandevormil käsku Vii ülesanne lõpule või Tühista, kasutab vorm atribuudi allikas aadressi, et tuvastada loend, kuhu naastakse. Kohandatud ülesandevormi lingi loomiseks kopeerige ja kleepige URL algusest kuni tärkideni ID=[item_ID] ja ignoreerige ülejäänut (näites esile tõstetud osa).

Lihtsaim viis kohandatud ülesandevormi URL-i hankimiseks on töövoog üks kord käivitada, et see looks ülesande. Kui avate brauseris selle ülesande kohandatud ülesandevormi, saate kopeerida vajaliku URL-i osa, kleepida selle töövoodisaineris meilisõnumi sisusse ja seejärel lisada töövoo-otsingu, mis annab ülesandeüksuse ID.

Otsingu lisamiseks sõnumiteksti tehke järgmist.

 1. Tippige või kleepige töövoodisaineri dialoogiboksis Meilisõnumi määratlemine meilisõnumi sisusse kogu lingitekst, v.a üksuse ID otsing.

 2. Viige sisestuspunkt võrdusmärgi (=) järele, kustutage praeguse üksuse ID number ja seejärel valige Otsingu lisamine kehateksti.

 3. Valige dialoogbioksi Töövoo-otsingu määratlemine välja Allikas väärtuseks Praegune üksus ja loendi Väli väärtuseks ID ning seejärel klõpsake nuppu OK.

  Kohandatud ülesandevormi link, kuhu on lisatud ID otsing

  Pidage meeles, et selles näites on toodud teisene töövoog, mis töötab ülesandeloendil, nii et praegune üksus on ülesanne. Kohandatud ülesandevormi linkimine esmase töövooga, millega ülesandeüksus algselt loodi, käib teistmoodi. Toimingu Kasutajalt andmete kogumine abil inimestele, kellele ülesanne on määratud, kohandatud teatisi saatva töövoo häälestamise kohta leiate teavet allpool olevast teemast Kohandatud ülesandeteatiste saatmine.

  Aadressi häälestamise kohta selle kasutamiseks kogu töövoo ulatuses leiate teavet järgmisest teemast Loendiüksuse talletamine töövoo muutujana.

Loendiüksuse talletamine töövoo muutujana

Loendiüksuse kuvamis- või redigeerimisvormi URL-i saate talletada töövoo muutujasse, nii et saate URL-i kasutada sama töövoo eri asukohtades.

 1. Valige töövoodisainerisToimingud ja seejärel Dünaamilise stringi koostamine.

  Kui loendis toimingut ei kuvata, valige terve loendi kuvamiseks Veel toiminguid.

 2. Valige toimingus atribuut dünaamiline string.

 3. Kleepige dialoogiboksi Stringikoostur URL-i staatilise teksti osa (aga praeguse üksuse ID otsingut mitte).

  Selles dialoogiboksis saate kopeerida klahvikombinatsiooni Ctrl + C, lõigata Ctrl + X ja kleepida Ctrl + V abil.

 4. Viige sisestuspunkt võrdusmärgi järele (=) ja valige seejärel Otsingu lisamine.

 5. Valige dialoogbioksi Töövoo-otsingu määratlemine välja Allikas väärtuseks Praegune üksus ja väljal Väli väärtuseks ID.

  Otsing praeguse üksuse ID järgi

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Otsing lisatakse dialoogiboksis tekstile.

  URL-i tekst, kuhu on lisatud ID otsing

 7. Dialoogiboksi Stringikoostur sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 8. Klõpsake toimingus muutujat.

 9. Valige loendis Uue muutuja loomine ja tippige dialoogiboksi Muutuja redigeerimine uue muutuja nime.

 10. Veenduge, et sätte Tüüp väärtus oleks String ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 11. Lisage toiming Meilisõnumi saatmine töövoogu ja seejärel valige toimingus see sõnum.

 12. Uue muutuja kasutamiseks dialoogiboksis Meilisõnumi määratlemine tippige või kleepige ümbritsev tekst ja HTML-sildid (sh jutumärgid) sõnumi sisusse, viige sisestuspunkt jutumärkide vahele ja seejärel valige Otsingu lisamine kehateksti.

 13. Valige dialoogbioksi Töövoo-otsingu määratlemine loendi Allikas väärtuseks Töövooandmed.

 14. Klõpsake loendis Väli väärtust Muutuja: muutuja nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Jutumärkide vahele lisatud uus muutuja

Nüüd saate selle muutuja lisada praeguses töövoos mis tahes soovitud kohta.

Lehe algusse

Pildi lisamine

Töövoo saadetud meilisõnumi sisusse pole pildi- ega graafikafaili lisada võimalik. Siiski saate lisada pildi sõnumisse HTML-pildisildi (<img/>) abil JPEG-failina (.jpg) talletatud ja teie saidi pilditeeki üles laaditud pildi linkimiseks.

 1. Tippige sõnumi sisusse, sinna, kus soovite lingitud pildi kuvada, HTML-silt <img src=""/>.

 2. Paigutage sisestuspunkt jutumärkide vahele ("").

 3. Tippige või kleepige JPEG-pildifaili URL. Valmissilt näeb välja selline:

  Lõplik pildi HTML-silt

Sõnumi saatmisel kuvatakse lingisildi asemel JPEG-faili pilt.

Lehe algusse

Sõnumi sisu vormindamine

Eelnevates teemades loodi hüperlinke HTML-ankursiltide (<a> ja </a>) abil. Sõnumi teksti kirjatüüpi, värvi, laadi jm atribuute saate määrata teiste HTML-siltide abil.

Kuna töövoodisainer toetab sõnumite vormindamisel ainult tekstisiseseid laade, mitte välist ega manustatud kaskaadlaadilehe (CSS) vormingut, tuleb kogu soovitud vormindus teha atribuudi stiil abil. Selleks saate kas tippida HTML-sildid otse dialoogiboksi Meilisõnumi määratlemine või luua sõnumi sisu koodivaates ja kujundusvaates ning seejärel kleepida see dialoogiboksi Meilisõnumi määratlemine.

 1. Töövoo saate salvestada nupu Valmis abil.

 2. Looge uus HTML-leht.

 3. Aktiveerige tükeldusvaade ja seejärel klõpsake mis tahes kujundusvaate kohta.

 4. Kui järjepunkt on kujundusvaates, valige olekuribal Laadi rakendamine.

  Kuvatakse tööriistariba Laadi rakendamine.

 5. Veenduge, et tööriistaribal Laadi rakendamine oleks ripploendis Laadi rakendamine valitud väärtus Käsitsi ja Sihtreegel oleks (Uus tekstisisene laad), nagu siin on näidatud.

  Tööriistariba „Laadi rakendamine“, kus on kuvatud õiged sätted

  Sõnumiteksti vormindamisel koodivaates ja kujundusvaates tuleb määrata sätte Laadi rakendamine suvandiks Käsitsi, et Office SharePoint Designer 2007 ei lisaks CSS-i klasse, mida server töövoomeilis renderdada ei saa. Samuti saate mis tahes teksti, mis on juba vormindatud teksti pesastatud ja millele soovite määrata muud vormingut, siltidega ümbritseda ainult koodivaates. Kui ümbritsevad sildid on paigas, saate soovitud vormingu rakendada kujundusvaates.

 6. Teksti saate kujundusvaates vormindada tavapärasel viisil WYSIWYG-tööriistade abil.

  • Kui soovite vormindada siltidevahelist teksti (nt <para> või <li>), viige sisestuspunkt koodivaatesse ja seejärel topeltklõpsake tööriistakastis soovitud silti.

  • Teise võimalusena saate sildi tippida ja lisada laadi atribuudi ja mis tahes soovitud atribuudi/väärtuse paarid IntelliSense’i abil. Veenduge, et eraldaksite atribuudi/väärtuse paarid semikooloniga.

Mõned head tavad on järgmised.

 • Lõigusiltide (<p> ja </p>) abil saate eraldada üksteisest lõigud ja määrata lõigule mis tahes vaikevormingu, mis erineb sõnumi üldisest vaikevormingust.

 • Lõigus saate kasutada lisasilte, määramaks mis tahes kohalikku vormingut, mis erineb lõigu ja sõnumi üldisest vaikevormingust.

 • Töövoodisainer renderdab sõnumis mis tahes käsitsi loodud reapiiri lisareapiirina. Kuna lõigusiltidega lisatakse juba lõikude vahele sobiv lisaruum, tuleb liigse lõikudevahelise ruumi vältimiseks kõik käsitsi loodud reapiirid sõnumi lõplikust versioonist kujundusvaates eemaldada.

  Selguse mõttes on ehk lihtsam koostada vormindatud tekst koos reapiiridega ja seejärel eemaldada kõik lisavahed ja reapiirid enne sõnumi viimistlemist töövoodisaineris.

  See hea tava kehtib ainult siis, kui lisate lõigusilte vm silte, millega lisatakse tekstiühikute vahele automaatselt vertikaalsed vahed.

Järgmisel joonisel on kujutatud HTML-siltidega vormindatud näidistekst. Pange tähele, et käsitsi pole reapiire lisatud.

HTML-siltidega vormindatud tekst

Töövoo saadetava sõnumi sisu renderdatakse sellele vastavalt.

HTML-vormingus teksti valmisversioon

Kui sõnumiteksti vormindamine edeneb juba hõlpsasti, saate luua mitmesuguseid sõnumilaade. Lisateavet sõnumi tekstivormingu ühe kasutusvõimaluse kohta leiate artikli järgmisest teemast Kohandatud ülesandeteatiste saatmine.

Lehe algusse

Kohandatud ülesandeteatiste saatmine

Kui töövoog loob ja määrab ülesande ühega kolmest kohandatud ülesandetoimingust, saadetakse ülesandeloendist automaatselt meiliteatised inimestele, kellele uus ülesanne on määratud. Kui soovite ülesannete jaoks kohandatud teavitussõnumeid ise koostada, saate nende saatmiseks häälestada teise töövoo, mis töötab ülesandeloendil.

Dubleeritud teatiste saatmise vältimiseks saate tööülesannete loendi kohta automaatteatised välja lülitada järgmisel viisil.

 • Valige ülesandeloendi lehe „Täpsemad sätted“ ala Meiliteatis sätte Kas teatada omaniku määramisest e-posti teel? suvandiks Ei.

  Märkus.: Koos automaatteatistega lülitatakse välja saidi kõik automaatsed ülesannete teatised, sh need, mis loodi eelmääratletud töövoogude abil, mis on saadaval Microsoft Office SharePoint Server 2007-s.

Kui olete automaatteatised välja lülitanud, saate ühe teisese töövoo abil saata samu teatisi kõigi ülesannete kohta või kasutada mitme hargneva toiminguga või mitme teisese töövooga tingimusi mitmesugusteks olukordadeks sobivate eri tüüpi teatiste saatmiseks.

Saate kasutada sama teisest töövoogu/töövooge meilimeeldetuletuste saatmiseks ülesannete kohta, mis pole veel tähtaja lähenedes valmis. Lisateavet teiseste töövoogude kohta leiate teemast Teisese töövoo loomine (inglise keeles).

Kohandatud teatisi saate igal soovitud viisil vormindada. Üks võimlaus sellega alustamiseks on kohandada automaatsete vaiketeatiste HTML-sisu, mille saate kopeerida otse järgmisest näidiskoodist.

<table style="border-collapse:collapse" width="100%" cellspacing="0" dir="ltr">
<tr style="background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px"><td style="font-family:Verdana;font-size:16pt;background-color:#F8F8F9;border:1px;border:1px #E8EAEC solid;padding:12pt 10px 20px 10px">Task assigned by [Lookup to Workflow Name] on [Lookup to Task Creation Date].<br></td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #E8EAEC; padding:12pt 10px 24pt 10px">Please approve [Lookup to Document Name]</td></tr>
<tr style="border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px"><td style="font-size:8pt;font-family:Tahoma;border-top:1px solid #E8EAEC;border-bottom:1px solid #9CA3AD;padding:4pt 10px 4pt 10px">To complete this task:<br><ol><li>Review <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Document URL]">[Lookup to Document Name]</a>.</li><li>Perform the specific activities required for this task.</li><li>Fill out <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Custom Task Form]">this task form</a>, and then click the <b>Complete Task</b> button to mark the task as completed. (If you cannot update this task, you might not have access to it. Click <a style="color:#003399;text-decoration:none" href="[Lookup to Display Form for Document Item]">here</a> to request access.)</li></ol></td></tr></table>

Sellesse HTML-näidiskoodi on lisatud seitse otsingu kohatäidet. Kohatäited kuvatakse nurksulgudes ([]). Pärast HTML-sisu kleepimist meilisõnumi sisusse töövoodisaineris tuleb asendada kohatäited (sh neid ümbritsevad nurksulud) tegelike otsingutega. Järgmisest kuuest alateemast leiate juhised nende otsingute loomiseks (ühte kohatäidetest, mis vastab dokumendi nimele, kasutatakse kaks korda).

Töövoo nime otsing

Kasutage seda otsingut.

Praeguse ülesande loonud töövoo nime otsimine

Ülesande loomiskuupäeva otsing

Kasutage seda otsingut.

Praeguse ülesande loomiskuupäeva otsing

Dokumendi nime otsing (kasutatakse kaks korda)

Kasutage seda otsingut.

Dokumendi nime otsing

Dokumendi URL-i otsing

Kasutage seda otsingut.

Dokumendi URL-i otsing

Kohandatud ülesandevormi otsing

See otsing lisatakse praeguse töövoo loodud kohandatud ülesandevormi URL-i osana, nagu selgitatakse eespool teemas Kui loendiüksus on kohandatud ülesandevorm.

Otsing ise näeb välja selline:

Otsing praeguse üksuse ID järgi

Kogu aadress näeb välja selline:

Kohandatud ülesandevormi aadress, kuhu on lisatud ID otsing

Dokumendiüksuste otsingu kuvamisvorm

See otsing lisatakse ülesandeüksuse kuvamisvormi URL-i osana, nagu selgitatakse eespool jaotises Kui praegune üksus on loendiüksus.

Otsing ise näeb välja selline:

Otsing praeguse üksuse ID järgi

Kogu aadress näeb välja selline:

Dokumendiüksuse kuvamisvormi aadress, kuhu on lisatud ID otsing

Kui kõik otsingud on paigas, näeb renderdatud kohandatud otsing välja selline:

Kohandatud teavitussõnumi lõplik versioon

Selle sõnumi kohandamiseks saate lisada lisajuhiseid vm teavet või kohandada sõnumi ilmet tekstivormingu abil. Kui oskate selles artiklis kirjeldatud tööriistu kasutada, olete valmis töövooge häälestama nii, et saadetaks täpselt soovitud sõnumid.

Lehe algusse

Toeta suvandite tuvastamine

Toimingu Meilisõnumi saatmine praeguses versioonis ei ole toetatud järgmised toimingud:

 • Aadressi määramine väljale Saatja (töövoo saadetud meilisõnumites kuvatakse väljal Saatja alati serveriadministraatori määratud meiliaadress; ainult serveriadministraator saab seda muuta ja ainult kõigi praeguse veebirakenduse teatiste kohta, mitte töövoo kaupa)

 • Hüperlingi lisamine lehele „Töövoo olek“ (töövoo-otsing ei saa kuidagi anda muutuja WorkflowInstanceID väärtust päringustringi)

 • Manustatud kaskaadlaadilehe (CSS) abil sõnumi sisu vormindamine (teksti saab vormindada atribuudi stiil abil, kuid silt <stiil> ja CSS-i klassid pole toetatud)

 • Väljal Adressaat või Koopia mitut väärtust sisaldavale isiku- või rühmatüüpi veerule viitava töövoo-otsingu kasutamine

 • Salakoopia adressaadi määramine sõnumile (arendaja saab serveris faili .ACTONS muutmisel salakoopiavälja lisada, kuid seda ei saa teha töövoodisaineris)

 • Teise faili lisamine sõnumile manusena

 • Pildi- või graafikafailide lisamine sõnumile (saate pildi linkida: vt Pildi lisamine eespool)

Lehe algusse

Lisateave

SharePoint 2013 samm-sammult: väljamineva e-posti sätte häälestamine

SharePoint Designeri tutvustus

Teatise loomine või tellida RSS-kanali SharePoint Online'i, SharePoint 2016 ja SharePoint 2013

Teatise loomine või SharePoint 2010 RSS-kanali tellimine

Tõrkeotsingu näpunäidetest

Järgmised küsimused loendit võib aidata töövoo loomisel probleemi põhjuse:

 1. Kas saate luua mis tahes muud tüüpi töövooülesanne samas loendis? Näiteks, proovige kinnitamise töövoo loomine

 2. On võimalik luua sama töövoo.

  • muu loendi samas kohas?

  • Klõpsake jaotises samasse saidikogumisse mõnele teisele saidile?

  • sama veebirakenduse jaotises muu saidikogumis?

  • erinevate veebirakenduse?

  • mõne muu kontoga sisse logitud?

  • Kas kasutate mõnda teise arvutisse?

Täiustatud tõrkeotsingu näpunäited

Kui ükski tõrkeotsingu näpunäidetest abi töövoo probleemi põhjuse, tehke järgmist:

 1. Veenduge, et teil on vaja õigused saidi ja töövoo tasemel. Minge saidi sätted > saidiõigused > Vaata õigusi / loendi sätted > selle loendi õigused ja kontrollige Vaata õigusi tulemused vastavad järgmist:

  1. Töövoo kujundamise miinimumõigused (salvestamine ja avaldamine):

   1. saidil SharePoint : kujundus

   2. Klõpsake loendis SharePoint : redigeerimine

  2. Töövoo käivitamine miinimumõigused:

   1. saidil SharePoint : Kuva ainult/lugemine

   2. Klõpsake loendis SharePoint : osalemine

 2. Veenduge, et väljamineva e-posti sätted on seatud õige Exchange server.

  1. Avage Käsuviip administraatorina

  2. Käivitage nslookup <Exchange serveri aadress >. Näide: nslookup exch.contoso.com

  3. Peaksite nägema lahendatud väljund Exchange serveri IP-aadress. Kui ei, pöörduge oma Exchange poole ja küsige õige Exchange täielik domeeninimi (FDQN).

 3. Saada e-posti ja sama inimene, kasutades SendEmail funktsiooni SPUtility klassi SharePoint halduskesta järgmisi juhiseid.

  1. Avage SharePoint halduskesta administraatorina. (Paremklõpsake SharePoint halduskesta > Käivita administraatorina)

  2. Käivitage järgmine skript. Kui skripti vastab True ja kasutaja saab e-posti SharePoint, SMTP on konfigureeritud õigesti SharePoint.

  $Site = "Your Site Name"
  $Email = "User to whom you are sending an email through the workflow"
  $Subject = "Subject Line with the email"
  $Body = "Test Email Body"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
  
  # Below is the same script with sample data       
  $Site = "http://sp/"
  $Email = "User1@contoso.com"
  $Subject = "Test Email from SharePoint"
  $Body = "This is a Test Email"
  $web = Get-SPWeb $Site
  [Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility]::SendEmail($Web ,0,0,$Email,$Subject,$Body)
 4. E-posti saata sama kasutaja SMTP funktsiooni SharePoint serverist. Järgige Telneti SMTP side testimiseks kasutada.

Märkus.: Vaikimisi ei looda SharePoint väljamineva e-kirju Logi kirjed. SharePoint kunagi saadab meili otse. E-kirju edastatakse konfigureeritud Halduskeskus(Exchange) SMTP-serveri kaudu. Järgige eespool tõrkeotsingu seda tüüpi töövoogu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×