Office
Logi sisse

Töövihiku kasutamise erinevused Excelis ja Exceli teenustes

Teenus Exceli teenused on loodud peamiselt Exceli töövihikute veebipõhise andmeuuringu- ja aruandlussüsteemina ja toetab rakenduse Microsoft Office Excel 2007 funktsioonide alamhulka. Järgmistes jaotistes on võetud kokku, milliseid Office Excel 2007 funktsioone teenusExcel Services toetab ja milliseid ei toeta .

NB!: Võimalus avaldada Exceli töövihikuid Exceli teenuste kaudu on saadaval ainult väljaannetes Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 ja Microsoft Office Excel 2007.

Selle artikli teemad

Töövihiku avamisel toetatavad ja mittetoetatavad omadused

Toetatavad ja mittetoetatavad töölehefunktsioonid

Töövihiku vaatamisel toetatavad ja mittetoetatavad omadused

Töövihiku kasutamisel toetatavad ja mittetoetavad omadused

Töövihiku avamisel toetatavad ja mittetoetatavad omadused

Office Excel 2007 töövihiku (.xlsx) või binaartöövihiku (.xlsb) vorminguga töövihikut saate laadida teenusesse Excel Services kirjutuskaitstuna kolmel moel:

 • Määrake Excel Web Accessi veebiosa atribuudis Töövihik töövihiku URL- või UNC-tee.

 • Ühendage dokumenditeegi loendivaate veebiosa ja Excel Web Accessi veebiosa ja sisestage dokumenditeegis salvestatud töövihiku kuvamiseks rakenduses Microsoft Office Excel Web Access selle URL.

 • Avage brauseris dokumenditeegis salvestatud töövihik (osutage üksusele, klõpsake noolt selle kõrval ja klõpsake siis käsku Ava veebibrauseris.)

Ühtki muud Microsoft Office Exceli failivormingut ei toetata, sealhulgas Office Excel 2007 makrotoega töövihik (.xlsm) ja Office Excel 2007 97-2003 töövihik (.xls).

Märkus.: Kui teil on vastavad õigused, saate töövihiku klientarvutis programmis Office Excel 2007 avada ka Office Excel Web Accessi tööriistariba menüü Ava kaudu, nii täistöövihikuna (lugemis- ja kirjutusõigusega) kui ka kirjutuskaitstud hetktõmmisena. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemast Töövihiku või hetktõmmise Excelis avamine Exceli teenuste kaudu.

Toetatavad omadused

Järgmised omadused on töövihiku avamisel toetatud.

Omadus

Kommentaarid

Funktsioonid    

Toetatud on kõik Exceli töövihiku funktsioonid (v.a mõni erand). Lisateavet leiate jaotisest Toetatavad ja mittetoetatavad töölehefunktsioonid.

Kuupäevad     

Windowsi ja Macintoshi kuupäevasüsteemid.

Exceli tabelid    

Exceli tabelandmed, veerupäised, arvutatud veerud, summaread, liigendviited ja laadid.

Lahtrid    

Lahtriväärtused, sh ühendatud lahtrid ja lahtrisisu ületäitumine.

Nimed    

Määratletud nimed ja vahemike nimed.

Arvutus    

Arvutuse ja uuestiarvutuse sätted (sh automaatsed arvutused, automaatsed tabeliteta arvutused, käsitsi ja iteratiivsed arvutused) vahemike või tervete töölehtede jaoks. Lisateavet vt Excel Web Accessi spikriteemast Andmete arvutamine ja uuestiarvutamine Exceli teenustes.

Diagrammid    

Diagrammid, diagrammivahemikud ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanded. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemast Diagrammide ja PivotChart-liigenddiagrammi aruannete kasutamine Exceli teenustes.

Vormindus    

Töövihiku lahtri ja lahtrivahemiku vorming, tingimusvorming (v.a andmeribade ja ikoonide kasutamine) ja numbrite vormingud.

Ühendused    

Ühendused väliste andmeallikatega, sh OLAP-i PivotTable-liigendtabelid.

Mõjuanalüüs    

Mõjuanalüüsiriista tulemused, sh sihiotsing, andmetabelid, stsenaariumid, Solver ja sari.

Konsolideerimine    

Vahemike konsolideeritud andmed.

Andmeallikad    

SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, OLEDB pakkujad ja ODBC-draiverid.

Mittetoetatavad omadused

Excel Services ei ava või ei kuva järgmisi mittetoetatavaid funktsioone sisaldavaid töövihikuid. Parimate tulemuste saamiseks salvestage töövihik alati rakenduses Office Excel 2007 käsuga Exceli teenused. (Klõpsake Microsoft Office'i nuppu  Nupu pilt , nupu Avalda kõrval asuvat noolt ja siis nuppu Exceli teenused jaotises Levita dokumenti teistele.) Mõne kindla funktsiooni toetamise kohta kinnituse saamiseks märkige dialoogiboksis Save for Excel Services (Exceli teenuste jaoks salvestamine) ruut Open this workbook in my browser after I save (Ava see töövihik pärast salvestamist brauseris), et töövihikut proovitaks brauseris kuvada. Kui omadust ei toetata, kuvab Excel Services selle kohta teate.

Järgmised mittetoetatavad omadused takistavad töövihiku avamist.

Omadus

Kommentaarid

VBA    

Visual Basic for Applications (VBA) kood, makrod, lisandmoodulid ja kasutaja määratletud funktsioonid (UDF).

Märkus.:  Programmeerija saab kohandada programmi Excel Services mitmel viisil, sh luua kasutaja määratletud funktsioone (UDF). Lisateavet vt programmi Microsoft Office SharePoint Server 2007 tarkvara arenduskomplektist (SDK).

Pärandmakrokeeled    

Microsoft Excel 4.0 makrofunktsioonid ja Microsoft 5.0 dialoogilehed.

Juhtelemendid    

Vormi tööriistariba juhtelemendid, tööriistakasti juhtelemendid ja kõik ActiveX-juhtelemendid.

XML    

XML-vastendused ja manustatud nutikad sildid.

Turvalisus ja privaatsus    

Kaitstud töövihikud, töölehed või vahemikud ja teabe õiguste haldust (IRM) omavad süsteemid.

Märkus.: Töövihikute kaitsmiseks programmis Excel Services kasutage teenuse Microsoft Windows SharePoint Services õiguste ja lubade süsteemi.

Pildid ja objektid     

Lingitud või manustatud objektid või pildid, lisatud pildid, automaatkujundid, WordArt-objektid ja diagrammid (nt organisatsiooniskeemid).

Tint    

Kõik tindikasutusfunktsioonid, sh joonistamine, kirjutamine ja marginaalid.

OLE ja DDE     

Rakenduse Object Linking and Embedding (OLE) objektid ja rakenduse Dynamic Data Exchange (DDE) lingid.

Kuvatavad valemid    

Kuvatavate valemitega salvestatud töövihikud.

Andmete valideerimine    

Vigaste andmete sisestamise vältimine ja ripploendite loomine.

Andmeallikad     

Microsoft Business Solutionsi andmetoomisteenused, teenuse Windows SharePoint Services loendid, Microsoft SQL Server, välisandmevahemikud (ehk päringutabelid) ning teenuse Windows SharePoint Services loenditega lingitud tabelid.

Päringud    

Veebipäringud ja teksti päringud.

Töövihikutega lingitud välisviited    

Kindlale lahtrivahemikule või lahtrivahemiku määratletud nimele viitavate või nimemääratluse osana toimivate välisviidete (ehk linkide) loomine.

Kommentaarid    

Kommentaaride kuvamine ja reguleerimine.

Konsolideerimine    

PivotTable-liigendtabeli aruannete konsolideeritud andmed.

Ühistöövihikud    

Töövihikute ühiskasutus ja vastuoluliste muudatuste lahendamine.

Digitaalallkirjad    

Nähtavad ja nähtamatud digitaalallkirjad töövihikus.

Manustatud tööriistaribad    

Kohandatud tööriistaribad, mis on töövihikule manustatud programmis Office Excel 2003 enne töövihiku teisendamist Excel 2007 vormingusse.

Lehe algusesse

Toetatavad ja mittetoetatavad töölehefunktsioonid

Töölehe avamisel ja uuesti arvutamisel toetatakse kõiki funktsioone, v.a järgmised erandid – HYPERLINK, RTD ja SQL.Request – kõiki neid toetatakse piiratud ulatuses.

Funktsioon

Exceli tagastatav tulemus

Teenuse Excel Services tagastatav tulemus

HYPERLINK    

Klõpsatav ja järgitav aktiivne hüperlink.

Üks järgmistest tulemustest:

 • Klõpsatav ja järgitav aktiivne hüperlink, kui rakenduse Office Excel Web Access atribuudid Kogu töövihiku interaktiivsus ja Töövihikus liikumine on seatud.

 • Klõpsatav ja järgitav aktiivne hüperlink mõnele muule veebilehele või dokumendile (mitte töövihikusse), kui rakenduse Office Excel Web Access atribuut Kogu töövihiku interaktiivsus on seatud ja atribuut Töövihikus liikumine pole seatud. 

 • Hüperlingina kuvatud mittejärgitav passiivne tekstistring, kui rakenduse Office Excel Web Access atribuudid Kogu töövihiku interaktiivsus ja Töövihikus liikumine pole seatud. 

RTD    

Reaalajas andmed programmist, mis toetab COM-automatiseerimist.

Kõik järgmised tulemused:

 • Kuvatakse kõik, funktsiooniga RTD tagastatud ja töövihikus salvestatud väärtused.

 • Kui ühtki väärtust pole, siis tagastatakse veaväärtus #N/A.

 • Kui Excel Services arvutab töövihiku uuesti ja proovib käitada funktsiooni RTD või SQL.Request, siis tagastatakse veaväärtus #N/A.

Soovi korral saate tagastatava väärtuse testimiseks kasutada funktsiooni ISERROR või IFERROR.

SQL.Request    

Välise andmeallikaga ühendatud päringu tulemused.

Kõik järgmised tulemused:

 • Kuvatakse kõik funktsiooniga SQL.Request tagastatud ja töövihikus salvestatud väärtused.

 • Kui ühtki väärtust pole, siis tagastatakse veaväärtus #N/A.

 • Kui Excel Services arvutab töövihiku uuesti ja proovib käitada funktsiooni RTD või SQL.Request, siis tagastatakse veaväärtus #N/A.

Soovi korral saate tagastatava väärtuse testimiseks kasutada funktsiooni ISERROR või IFERROR.

CHAR    

Arvuga määratud märk ja mitteprinditava märgi plokkmärk.

Arvuga määratud märk ja mitteprinditava märgi tühiväärtus.

CELL    

Teave viite ülemise vasakpoolse lahtri vormingu, asukoha või sisu kohta.

Viga #VALUE!.

INFO    

Klientarvuti praeguse teegi või kausta tee.

Viga #VALUE!.

Järgmised hävivad funktsioonid võivad serverarvuti teenuses Excel Services ja klientarvuti rakenduses Excel tagastada erinevaid väärtusi.

Funktsioon

Exceli tagastatav tulemus

Teenuse Excel Services tagastatav tulemus

NOW    

Kuupäev ja kellaaeg klientarvutis.

Kuupäev ja kellaaeg serverarvutis.

TODAY    

Kuupäev klientarvutis.

Kuupäev serverarvutis.

RAND, RANDBETWEEN    

Juhuslik, seega erinev arv igal käitamisel.

Juhuslik, seega erinev arv igal käitamisel.

Lehe algusesse

Töövihiku vaatamisel toetatavad ja mittetoetatavad omadused

Töövihiku vaatamine serverarvuti teenuses Excel Services sarnaneb väga töövihiku vaatamisega klientarvuti Excelis, kuid on ka erinevusi. Pange tähele, et olenemata sellest, kas omadusi toetatakse või mitte, ei takista need töövihiku avamist. Need omadused jäävad töövihikusse alles ja toimivad Excelis jätkuvalt ootuspäraselt.

Toetatavad omadused

Järgmisi omadusi toetatakse, kuid neid võidakse serveris erinevalt kuvada.

Omadus

Kommentaarid

Hüperlingid    

Toetatakse, kuid reguleeritakse programmi Office Excel Web Access atribuutidega järgmiselt:

 • Klõpsatav ja järgitav aktiivne hüperlink, kui rakenduse Office Excel Web Access atribuudid Kogu töövihiku interaktiivsus ja Töövihikus liikumine on seatud.

 • Klõpsatav ja järgitav aktiivne hüperlink mõnele muule veebilehele või dokumendile (mitte töövihikusse), kui rakenduse Office Excel Web Access atribuut Kogu töövihiku interaktiivsus on seatud ja atribuut Töövihikus liikumine pole seatud. 

 • Hüperlingina kuvatud mittejärgitav passiivne tekstistring, kui rakenduse Office Excel Web Access atribuudid Kogu töövihiku interaktiivsus ja Töövihikus liikumine pole seatud. 

Fondid    

Fondid kuvatakse server- ja klientarvutis tavaliselt sama laadi ja suurusega, ent kui kindlat fonti pole serverarvutis saadaval, võidakse kasutada asendusfonti. Kasutaja saab fondilaade ja -suurusi mõnes brauseris (nt Internet Explorer) eirata.

Diagrammid ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanded     

Diagrammid ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanded on staatilised pildid, mida värskendatakse ja kuvatakse uuel kujul, kui mõjutate diagrammi alusandmeid (filtreerite, sordite jne) või seostuva PivotTable-liigendtabeli andmeid. Lisateavet vt Excel Web Accessi spikriteemast Diagrammide ja PivotChart-liigenddiagrammi aruannete kasutamine Exceli teenustes.

Joonäärised     

Järgmisi joonääriseid toetatakse täielikult: kõik joonevärvid; pidev- ja topeltjoone laadid; laus-, romb- ja kriipsjooned; peened, keskmised ja paksud jooned.

Märkus.: Järgmisi joonääriseid toetatakse osaliselt: kolme- ja kahekordse joone laadid; laus-, romb-, kantpunkt-, kriipspunktiir-, pikk kriipspunktiir-, ja kriips-punkt-kriips-punkt-kriipsjooned.

Astmikvärvi suunad    

Horisontaal- või vertikaalsuunaga astmikvärv

Lahtri täitevärv     

Kõik täitevärvid

Lahtrijoondus    

Toetatakse kõiki lahtrijoondusi järgmiste eranditega: vertikaalne rööpjoondus ja vertikaalne hajusjoondus – mõlemad asendatakse vertikaalse keskjoondusega.

Teksti pööramine    

Teksti pööramist toetatakse koos lahtri ja veerupäise sisu ületäitumise, horisontaalse või vertikaalse vasakjoondusega päripäeva (+) pööramisel ja horisontaalse või vertikaalse paremjoondusega vastupäeva (-) pööramisel.

Kahesuunaline tekst    

Toetatakse täielikult ühe keele märgistiku kuvamisel.

AS tingimusvorming     

Rakenduse Microsoft SQL Server Analysis Services (AS) tingimusvorming piirneb järgmiste võimalustega: fondi värv ja täitevärv; fondi omadused (nt paks, kursiiv, allakriipsutus ja läbikriipsutus); stringi vorming (nt arvuvormingud).

Töölehe kerimine    

Töölehehe ridade ja veergude kerimise ulatus on piiratud 500 rea ja veeruga. Piirangut ületavate ridade ja veergude järgmise kogumi kuvamiseks kasutage navigeerimisnuppe. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemast Liikumine töövihikus Exceli teenustes.

Mittetoetatavad omadused

Järgmisi omadusi ei toetata.

Omadus

Kommentaarid

Hüperlingid ja diagrammid    

Diagrammi hüperlinkide klõpsamine ja järgimine.

Tabelid    

Töölehe veerupäiste asendamine Exceli tabeli päistega päiste kerimisel kerimisalas väljapoole vaateulatust.

Lahtri täitemustrid    

Kõik täitemustrid

Astmikvärvi suunad    

Astmikvärvi suunad diagonaalis üles, diagonaalis alla ja nurgast keskele.

Teksti pööramine    

Lahtri täitemustrit ei pöörata koos tekstiga; diagonaalsed äärejooned kuvatakse nii, nagu teksti poleks pööratud; horisontaal- ja vertikaaljoondus, mis ei ole vasakjoondus päripäeva pööramisel (+) ja paremjoondus vastupäeva pööramisel (-).

Kahesuunaline tekst    

Vertikaalse teksti puhul ei toetata glüüfi (märgi kuju) erineva suunaga vasakult-paremale ja paremalt-vasakule kahesuunaliste tekstimärkide (nt (vasaksulu ( ja paremsulu )) segamini kasutamist.

Joonäärised     

Järgmisi joonääriseid ei toetata osaliselt: kolmik- ja topeltjoone laadid; laus- romb-, kantpunkt-, kriipspunktiir-, pikk kriipspunktiir-, ja kriips-punkt-kriips-punkt-kriipsjooned.

Diagrammid    

Rakenduse Office 2007 ruumilise graafika efektid (nt vari, kuma, vääne, kalle, pehmendatud servad, ümbervärvimine ja peegeldus) eemaldatakse või teisendatakse muudeks efektideks.

Ei toetata järgmisi ruumilisi diagramme:

 • ruumiline pinddiagramm;

 • ruumiline sõrestikpinddiagramm;

 • kontuurpind;

 • sõrestikkontuurpind

RTF-tekst järgmistes objektides: täpploendi märk, muutfondid, muutuva suurusega fondid.

Teksti vertikaaljoondus

Märkus.: Vaatamata sellele, et toetatakse töölehtede manustatud programmide ja diagrammilehtede algsete diagrammide kuvamist teenuses Excel Services, ei toetata manustatud diagrammi kuvamist, mille töövihiku autor kopeeris või teisaldas töölehelt diagrammilehele.

Rea- ja veerupäised    

Järgmised rea- ja veerupäiste vormingud: langetatud topeltallkriips, topeltallkriips, ülaindeks ja allindeks.

Printimatud märgid    

7-bitise ASCII-märgistiku (ANSI-märgistiku osa) teksti väärtused 0 kuni 32 ja kõik XML-keele versiooni 1.0 mittetoetatavad märgid.

Printimine    

Lehe paigutus ja lehepäised ning -jalused.

Kohtspikrid    

Microsoft SQL Serveri analüüsiteenuste liikme atribuudid.

XML    

XML-i laienduspaketid.

Lehe algusesse

Töövihiku kasutamisel toetatavad ja mittetoetavad omadused

Teenuses Excel Services saate töövihikut kasutada mitmel moel, kuid mõnda kasutusviisi ei toetata.

Märkus.: Teenuses Excel Services on lisaks võimalik luua ja muuta parameetreid, mis muudavad ajutiselt töövihiku lahtriväärtusi. Seda saab teha rakenduse Excel Services parameetrite tööpaanil (Parameter Task Pane) või andmete edastamisel mõnest ühendatud veebiosast (nt filtri veebiosast) Excel Web Accessi veebiossa. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemast Töövihiku parameetrite muutmine Exceli teenustes.

Toetatavad omadused

Järgmisi omadusi toetatakse, kuid need võimad toimida erinevalt.

Omadus

Kommentaarid

PivotTable-liigendtabeli aruanded     

Aruande filtreerimine, liikme valimine, andmetasemete laiendamine (süvitsiminek) ja ahendamine, sortimine, filtreerimine, vahekokkuvõtete kuvamine ja peitmine.

Otsimine     Nupu pilt

Teksti, arvude ja kuupäevade tõstutundlik otsimine ja lahtri osalise sisu otsimine.

Lihtne valimine    

Üksiku lahtri, rea või veeru valimine.

Filtreerimine ja sortimine    

Menüü Filter kasutamine, filtreerimine teksti, arvude, kuupäevade või kellaaegade alusel, mitme kriteeriumi määramine ning sortimine. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemadest Andmete filtreerimine Exceli teenustes ja Andmete sortimine Exceli teenustes.

Liigendamine    

Liigendamine (sh üksikasjade kuvamine ja peitmine). Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemast Andmete liigendamine Exceli teenustes.

Stsenaariumid    

Eelmääratletud stsenaariumi rakendamine.

Värskendamine    

Väliste andmeallikate (sh praeguse töövihiku kõigi andmeallikate ja kindla andmeallika) perioodiline või käsitsi värskendamine ja värskendamine töövihiku avamisel. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemast Väliste andmete värskendamine Exceli teenustes.

Arvutamine    

Automaatne ja käsitsi arvutamine. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemast Andmete arvutamine ja uuestiarvutamine Exceli teenustes.

Märkus.: Kuigi programm Excel Services toetab ringviiteid sisaldava töövihiku avamist, toimib ringviidete tuvastamine töövihiku avamisel või uuestiarvutamisel erinevalt. Kui Excel Services ei saa ringviiteid lahendada, kuvatakse teatud tingimuste puhul hoiatusteade ringviite olemasolu kohta. Arvutatud väärtused on samad, nagu Exceli klientrakenduses toimingu katkestamisel saadavad väärtused. Sisuliselt tühistab Excel Services ringviite automaatselt, et vältida serveri jõudluse halvenemist arvutuste tõttu.

Mittetoetatavad omadused

Järgmisi omadusi ei toetata.

Omadus

Kommentaarid

PivotTable-liigendtabeli aruanded     

OLAP-andmete suvandid Üksikasjade grupp ja Kuva üksikasjad (drill-through), liikmete otsimine, Microsoft SQL Serveri analüüsiteenuste toimingud või väljaloendi kasutamine väljade lisamiseks, korrastamiseks või eemaldamiseks.

PivotChart-liigenddiagrammi aruanded     

PivotChart-liigenddiagrammi otsene kasutamine (kuna see on staatiline pilt).

Kuubifunktsioonide asünkroonne väärtustamine    

Andmete asünkroonne toomine kuubi funktsiooni väärtustamisel ja teate #GETTINGDATA kuvamine enne andmete toomise lõppemist. Kõik andmed tuuakse sünkroonselt enne vaate kuvamist või taaskuvamist.

Otsimine     Nupu pilt

Alusandmete järgi otsimine (vastandina vormindatud andmete ja tõstutundlikule otsingule).

Asendamine    

Teksti ja väärtuste asendamine pärast käsu Otsi Nupu pilt kasutamist.

Rea ja veeru suuruse muutmine    

Rea ja veeru laiuse ja kõrguse muutmine.

Täpsem valimine    

Külgneva ja mittekülgneva lahtrivahemiku või kogu töölehe valimine.

Arvutamine    

Arvutussätete muutmine pärast töövihiku avamist. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemast Andmete arvutamine ja uuestiarvutamine Exceli teenustes.

Filtreerimine ja sortimine    

Värvi järgi sortimine ja filtreerimine ning töövihiku filtreerimise või sortimise salvestamine teenuses Excel Services. Lisateavet leiate Excel Web Accessi spikriteemadest Andmete filtreerimine Exceli teenustes ja Andmete sortimine Exceli teenustes.

Minek     

Kõik käsu Minek toimingud.

Halduspaanid    

Paanide tükeldamine ja külmutamine.

Suum    

Töölehe vaate reguleerimine tegeliku suuruse teatud protsendi abil.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×