Töövihiku kasutamise erinevused brauseris ja Excelis

Töövihiku kasutamise erinevused brauseris ja Excelis

Visio veebirakendus abil

web brauseri näeb suuresti Exceli töölauarakendust. Siiski on mõni erinevus, millega peaksite arvestama. Näiteks pole mõned failivormingud toetatud ja samuti võivad mõned funktsioonid tööta teisiti, kui nad seda töölauarakenduses teevad. See artikkel selgitab neid erinevusi.

Märkus.:  Kui kasutate veebirakendust Excel Web App või Exceli teenuseid serverirakenduses SharePoint Server 2010, lugege hoopis seda artiklit: Töövihiku kasutamise erinevused brauseris ja Excelis.

Visio veebirakendus toetatud failivormingud

 • Exceli töövihikufailid (.xlsx)

 • Exceli versioonide 97–2003 töövihikufailid (.xls) Märkus.
  Märkus: Kui avate seda failivormingut, teisendab Visio veebirakendus uuema xlsx-faili. Kui soovite algses vormingus faili alla laadida, valige Fail > Teave > Eelmised versioonid.

 • Exceli binaartöövihiku fail (.xlsb)

 • OpenDocumenti arvutustabeli fail (.ods)

 • Exceli makrotoega töövihik (.xlsm)
  Selles vormingus töövihiku saab avada, kuid makrod ei tööta brauseriaknas.

Üldiselt ei toetata muudes vormingutes, nt CSV-vormingus töövihikute Visio veebirakendus.

Exceli failivormingute kohta lugege lisateavet artiklist Töövihiku salvestamine muus failivormingus.

Märkus.: SharePoint Online’is ja teenuses Power BI kehtivad avatavatele failidele mahupiirangud. Lisateavet lugege teemast Töövihikute failimahupiirangud SharePoint Online’is.

Funktsioonid, mis on toetatud brauserites Visio veebirakendus

Töövihiku kuvamisel või printimisel brauseriaknas võib osa funktsioone töötada tavapärasest erinevalt, nagu järgmises tabelis kirjeldatud.

Funktsioon

Töötab brauseriaknas järgmiselt

Arvutused

Arvutused ja arvutamissätted (sh vahemike või töölehtede automaatse, käsitsi ja iteratiivse arvutamise sätted) toimivad brauseriaknas sarnaselt sellele, kuidas need Excelis toimivad.

Lahtrid

Lahtrid (sh lahtriväärtused, ühendatud lahtrid ja lahtrisisu ülevaade) kuvatakse brauseriaknas nagu Excelis.

Diagrammid ja tabelid (sh PivotChart-liigenddiagrammi aruanded ja PivotTable-liigendtabeli aruanded)

Üldiselt kuvatakse diagrammid, tabelid, PivotChart-liigenddiagrammi aruanded ja PivotTable-liigendtabeli aruanded brauseriaknas nagu Excelis. Erandid:

 • diagrammirühma kuuluvad diagrammid;

 • välisviidetele toetuvad diagrammid;

 • diagrammid, mis kasutavad teatud liiki andmeallikaid, mida brauseriaknas kuvatavate töövihikute korral ei toetata.

Kui kasutate Exceli teenuseid või Excel Web Appi koha peal (mitte pilvteenusena), sõltub teatud sisu brauseriaknas kuvamise võime sellest, kas töövihiku kuvamiseks kasutatakse Exceli teenuseid või Excel Web Appi. Lisateavet leiate teemast SharePointi teenuse Excel Services võrdlus Excel Web Appiga.

Andmeühendused

Sõltuvalt sellest, kuidas teie keskkond on konfigureeritud, on teatud tüüpi andmeühendused brauseriaknas kuvatud töövihikutes toetatud, mis võimaldab teil andmeid värskendada. Lisateavet leiate artiklist Töövihiku andmete värskendamine brauseriaknas.

Kuupäevad

Kuupäevad kuvatakse brauseriaknas nagu Excelis.

Välisviited

Brauseriaknas kuvatakse välisviite viimane teadaolev väärtus. Välisviidete värskendamiseks tuleb kasutada Excelit.

PivotChart-liigenddiagrammi aruande või PivotTable-liigendtabeli aruande väljaloend

Üldiselt toimib PivotChart-liigenddiagrammi aruande või PivotTable-liigendtabeli aruande väljaloend brauseriaknas nagu Excelis. See tähendab, et saate väljaloendit kasutada teabe analüüsimiseks ja PivotChart-liigenddiagrammi aruandes või PivotTable-liigendtabeli aruandes kuvatavate andmete valiku muutmiseks.

Filtrid, tükeldid ja ajaskaala juhtelemendid

Filtrid ja tükeldid toimivad brauseriaknas üldjuhul nagu Excelis. Ajaskaala juhtelemendid toimivad brauseriaknas üldjuhul samuti nagu Excelis.

Kui kasutate Exceli teenuseid või Excel Web Appi koha peal (mitte pilveteenusena), sõltub teatud sisu brauseriaknas kuvamise võime sellest, kas töövihiku kuvamiseks kasutatakse Exceli teenuseid või Excel Web Appi. Lisateavet leiate teemast SharePointi teenuse Excel Services võrdlusExcel Web App.

Vormindus

Lahtrite ja lahtrivahemike vormindus ja arvuvormingud kuvatakse brauseriaknas nagu Excelis.

Funktsioonid

Enamik Exceli funktsioone toimib brauseriaknas nagu Excelis. Erandid on ära toodud selle artikli jaotises Töövihiku funktsioonid.

Joonäärised

Enamik joonääriseid (ehkki mitte kõik) kuvatakse brauseriaknas nagu Excelis. Joonevärvid, pidev- ja topeltjoonelaadid, ühtlased ja kriipsjooned ning peened, keskmised ja paksud jooned on toetatud.

Nimega üksused

Nimega üksused (nt vahemikud, tabelid, diagrammid, PivotChart-liigenddiagrammi aruanded, PivotTable-liigendtabeli aruanded, tükeldid ja ajaskaala juhtelemendid) kuvatakse brauseriaknas üldjuhul nagu Excelis.

Kui kasutate Exceli teenuseid või Excel Web Appi koha peal (mitte pilveteenusena), sõltub teatud sisu brauseriaknas kuvamise võime sellest, kas töövihiku kuvamiseks kasutatakse Exceli teenuseid või Excel Web Appi. Lisateavet leiate teemast SharePointi teenuse Excel Services võrdlusExcel Web App.

Minigraafikud

Minigraafikud kuvatakse brauseriaknas nagu Excelis.

Tabelid

Exceli tabelid (sh andmed, veerupäised ja summaread) kuvatakse brauseriaknas nagu Excelis.

Töövihiku funktsioonid, mis võivad brauseris ja töölauarakenduses erineda

Mõni funktsioon toimib brauseriaknas teisiti kui Excelis. Lisaks võib mõni töövihikufunktsioon takistada töövihiku kuvamist brauseriaknas.

Näpunäide.:  Kui te ei saa töövihikut brauseriaknas kuvada, kuna see sisaldab mittetoetatud funktsioone, proovige töövihik Exceli töölauarakenduses avada.

Funktsioon

Töötab brauseriaknas järgmiselt

Juhtelemendid

Juhtelemendid (nt ActiveX-juhtelemendid ja vormi tööriistariba juhtelemendid) ei luba töövihikut brauseriaknas kuvada.

Andmeühendused

Sõltuvalt sellest, kuidas teie keskkond on konfigureeritud, võivad teatud tüüpi andmeühendused takistada töövihiku kuvamist brauseriaknas. Lisateavet leiate artiklist Töövihiku andmete värskendamine brauseriaknas.

Andmete valideerimine

Töövihikuid, kus kasutatakse andmete valideerimist, saab brauseriaknas redigeerida, ent andmete valideerimist ei saa brauseris häälestada.

Digitaalallkirjad

Nähtavaid või nähtamatuid digiallkirju kasutavaid töövihikuid ei saa brauseriaknas kuvada.

Fondid

Fondid kuvatakse brauseris enamasti samas stiilis ja suurusega nagu Excelis. Kui töövihikus on kasutatud mõnda kindlat fonti, mis pole teie seadmes saadaval, võidakse see töövihiku kuvamisel brauseriaknas asendada mõne muu fondiga.

Funktsioonid

Mõnda tüüpi funktsioonid võivad brauseriaknas töötada Excelist erinevalt. Lisateavet leiate käesoleva artikli jaotisest „Funktsioonid“.

Pärandmakrokeeled

Töövihikuid, mis sisaldavad pärandmakrofunktsioone (nt Microsoft Excel 4.0 makrofunktsioone või Microsoft 5.0 dialoogilehti), ei saa brauseriaknas kuvada.

Salvestamine

Töövihiku redigeerimisel brauseriaknas salvestatakse muudatused automaatselt.

Turvalisus ja privaatsus

Töövihikuid, kus on töövihiku tasemel rakendatud teabeõiguste halduse (IRM) sätted, ei saa brauseriaknas kuvada.

Kui teie ettevõte kasutab Excel Web App (kohapealne) või Visio veebirakendus (pilveteenuses) töövihikute kuvamiseks, siis IRM-kaitsega dokumenditeekidesse salvestatud töövihikud on toetatud ja saab brauseriaknas kuvada.

Outlook Web Appis IRM-kaitsega manustena saadetud töövihikud on samuti toetatud ja neid saab brauseriaknas kuvada.

Kui aga teie asutuses kasutatakse töövihikute kuvamiseks Exceli teenuseid SharePoint Serveris (kohapeal), pole IRM-kaitsega teekides asuvad töövihikud toetatud ja need tuleb avada Excelis.

Teabeõiguste haldust ei saa brauseris rakendada.

Tagasivõtmine ja uuestitegemine

Kui töövihikut redigeerib korraga rohkem kui üks inimene, pole käsud Võta tagasi ja Tee uuesti brauseriaknas enam saadaval, kui teine kasutaja on muudatuse teinud.

Töölehe kaitse või töövihiku kaitse

Kaitstud (paroolkaitsega krüptitud) töövihikuid ei saa brauseriaknas kuvada.

Kaitstud töölehti (mitte terveid töövihikuid) saab vaadata Visio veebirakendusbrauseriaknas.

Kui kasutate Exceli teenuseid või Excel Web Appi kohapealses keskkonnas, pole kaitstud töölehti võimalik brauseriaknas kuvada.

Kaitse eemaldamiseks avage töövihik Exceli töölauarakenduses.

XML

XML-vastendused, XML-i manustatud nutikad sildid ja XML-laienduspaketid takistavad töövihiku kuvamist brauseriaknas.

Funktsioonid Excelis ja Visio veebirakendus

Osa töövihikufunktsioone käitub brauseriaknas teisiti kui Excelis. Järgmises tabelis antakse ülevaade sellest, kuidas teatud funktsioonid töötavad Excelis ja kuidas brauseriaknas kuvatud töövihikus.

See funktsioon

töötab nii Excelis

Töötab rakenduses Visio veebirakendus

CHAR

Tagastab arvuga määratud märgi. Mitteprinditavate märkide korral tagastab plokkmärgi.

Tagastab arvuga määratud märgi. Mitteprinditavate märkide korral tagastab tühjad väärtused.

HYPERLINK

Tagastab aktiivse lingi, mida saate klõpsata ja järgida.

Sõltuvalt töövihiku jaoks määratud interaktiivsuse ja töövihikus navigeerimise sätetest võib funktsioon HYPERLINK tagastada aktiivse lingi või mitteaktiivse lingi tekstistringi.

INFO

Tagastab praeguse teegi või kausta tee arvutis.

Tagastab veaväärtuse #VALUE! #REF!.

NOW

Tagastab teie arvuti kuupäeva ja kellaaja.

Tagastab serveri kuupäeva ja kellaaja.

RAND, RANDBETWEEN

Tagastab igal kasutuskorral juhusliku arvu.

Tagastab igal kasutuskorral juhusliku arvu.

RTD (reaalajaandmed)

Tagastab reaalajas andmed programmist, mis toetab COM-automatiseerimist.

Kui RTD-funktsiooni tagastatud väärtused on töövihikus talletatud, kuvatakse need väärtused. Kui töövihikus pole väärtusi talletatud, tagastatakse viga #N/A.

TODAY

Tagastab teie arvuti kuupäeva.

Tagastab serveri kuupäeva.

Visio veebirakendus, Excel Web App (kohapealne) ja Exceli teenused (kohapealne)

Töövihiku kuvamiseks brauseriaknas saab kasutada erinevaid rakendusi. Sõltuvalt sellest, kuidas teie keskkond on konfigureeritud, võiks kasutada Visio veebirakendus ( Office’i veebiväljaanneosa), Excel Web App (kohapealne Office Web Apps osa) või Exceli teenuseid SharePoint serveris (kohapealne) brauseriaknas töövihikut vaadata.

Selle otsuse langetab teie IT-administraator ning see võib mõjutada seda, milliseid funktsioone on töövihiku brauseriaknas kuvamisel toetatakse. Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×