Töövihiku andmete filtreerimine brauseris

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Andmete filtreerimine on kiire ja lihtne viis luua andmete alamkogumit, lahtrivahemiku või tabeli veerus. Filtreeritud andmed kuvatakse read, mis vastavad teie määratud kriteeriumid ja peidab read, mida te ei soovi kuvada. Saate ka rohkem kui ühe veeru järgi filtreerida. Filtrid on lisaaine. Iga täiendava filter, mida saate rakendada toimib ainult praegune filtriga andmete alamhulga ja seetõttu vähendab veelgi andmete alamhulga. Seetõttu võib esmalt filtreerida andmeid aasta 2008 ja seejärel klõpsake andmete põhjal Prantsusmaa. Tulemiks oleva teabe sisaldaks ainult andmeid, mis rakendatakse Prantsusmaa 2008.

Saate filtreerida väärtuste loendi või kriteeriumide järgi.

Selle artikli teemad

Teksti filtreerimine

Arvude filtreerimine

Kuupäevade või kellaaegade filtreerimine

Ülemiste või alumiste arvude filtreerimine

Veeru filtri tühjendamine

Lisateavet andmete filtreerimise võimalikke probleeme

Teksti filtreerimine

 1. Määrake kindlaks tähti ja numbreid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige loendist tekstväärtuste   

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Valige või tühjendage tekstväärtuste loendis filtreerimise aluseks olevad tekstväärtused.

   Tekstväärtuste loend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad tekstväärtused.

   Kriteeriumide loomine   

  3. Valige Tekstifiltrid ja klõpsake ühte võrdlusmärk käsku või käsku Kohandatud filter.

   Kui soovite filtreerida mõne kindla märgiga algava teksti alusel, valige väärtus Algab. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab kindlaid märke teksti sees, valige väärtus Sisaldab.

  4. Sisestage tekst dialoogiboksi Kohandatud filter paremal pool asuvale väljale.

   Näiteks kui soovite filtreerida J-tähega algava teksti alusel, sisestage J. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab suvalises kohas fraasi "kell", sisestage sõna kell.

   Kui soovite leida osaliselt kattuvate märkidega teksti, kasutage metamärki.

   Järgmises tabelis kirjeldatakse metamärke, mille abil saate Võrdluskriteeriumidena Tekstifiltrid.

Kasutage

Kui soovite otsida

? (küsimärki)

Suvalist üksikut märki
(Nt leiab so? sõnad "soe" ja "soo")

* (tärn)

Suvalist arvu märke
(Nt leiab *tee sõnad "raudtee" ja "kodutee")

~ (tildet), millele järgneb ?, * või ~

Küsimärki, tärni või tildet
(Nt leiab fy06~? väärtuse "fy06?")

Lehe algusse

Arvude filtreerimine

 1. Määrake kindlaks arvandmeid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige loendist arvud.   

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Valige või eemaldage arvuloendis filtreeritavad arvud.

   Arvuloend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad arvud.

   Kriteeriumide loomine   

  3. Valige Arvufiltrid ja klõpsake ühte võrdlusmärk käskudest või käsku Kohandatud filter.

   Näiteks vähima ja suurima arvu piirmäära alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Vahemikus.

  4. Sisestage arv või arvud dialoogiboksi Kohandatud automaatfilter parempoolsele väljale või väljadele.

   Näiteks kui soovite filtreerimisel kasutada arvude alampiirina arvu 25 ja ülempiirina arvu 50, sisestage 25 ja 50.

Lehe algusse

Kuupäevade või kellaaegade filtreerimine

 1. Määrake kindlaks kuupäevi ja kellaaegu sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige loendist kuupäevi või kellaaegu.   

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Valige või eemaldage kuupäevade või kellaaegade loendis filtreerimisel kasutatavad kuupäevad või kellaajad.

   Vaikimisi rühmitab filtri protsessi kõik kuupäevade vahemiku aastate, kuude ja päevade hierarhia. Kui valite või on selge hierarhia, filtri automaatselt valib või tühjendab kõik kuupäevad, mis on ühendatud allpool seda taset. Näiteks kui valite "2006", vaataja Web kuvatakse allpool kuud "2006" ja loendid päev, iga kuu nime all.

   Väärtuste loend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ning valige filtreerimiseks kindlad väärtused.

   Kriteeriumide loomine   

  3. Valige Kuupäevafiltrid ja tehke siis ühte järgmistest.

   Levinud filter   

   Tavafiltri on üks on võrdlusmärkpõhjal. Tavafiltri kasutamine toimige järgmiselt:

   1. Klõpsake ühte võrdlusmärgi käskudest (Võrdub, Enne, Pärast või Vahemikus) või käsku Kohandatud filter.

   2. Sisestage kuupäev või kellaaeg dialoogiboksi Kohandatud filter parempoolsele väljale.

    Näiteks kuupäevade või kellaaegade alam- ja ülempiiri alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Vahemikus.

   3. Sisestage kuupäev või kellaaeg dialoogiboksi Kohandatud filter parempoolsele väljale või väljadele.

    Varasemaks "3/1/2006" ja "6/1/2006" hilisema kuupäeva järgi filtreerimiseks sisestage 3/1/2006 ja 6/1/2006.

    Dünaamiline filter   

    Dünaamiline filter on üks, kus kriteeriumid saate muuta, kui teil uuesti filter. Dünaamiliste filtri kasutamiseks klõpsake käske eelmääratletud kuupäeva.

    Näiteks kõigi kuupäevade filtreerimiseks praeguse kuupäeva järgi peate klõpsama menüükäsku Kõik perioodi kuupäevad ja käsku Täna või kõigi kuupäevade filtreerimiseks järgmise kuu alusel klõpsake käsku Järgmisel kuul.

    Märkused: .

    • Menüü Kõik perioodi kuupäevad käskude (nt Jaanuar või 2. kvartal) kasutamisel filtreeritakse alati perioodi alusel, aastast sõltumata. Sellest võib abi olla näiteks siis, kui soovite omavahel võrrelda mõne kindla perioodi müüginäitajaid mitme aasta jooksul.

    • Filtri Valikud, See aasta ja aasta tänaseni pidet tulevaste kuupäevade erineval viisil. Käesolev aasta võib tagastada praeguse aasta kuupäevade tulevikus käsuga aasta tänaseni tagastatakse ainult kuupäevad kuni kaasa arvatud praegust kuupäeva.

Lehe algusse

Suurima või vähima arvu filtreerimine

 1. Määrake kindlaks arvandmeid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises olevat noolt Filtri rippnool .

 3. Klõpsake käsku Arvufiltrid ja käsku Esikümme.

 4. Tehke dialoogiboksis Esikümne automaatfilter järgmist.

  1. Klõpsake väljal vasakul, ülal või all. Filtri määratleb üla- ja väärtuste põhjal algse lahtrivahemik. See ei kasuta filtreeritud andmete alamhulga.

  2. Kui parempoolse välja väärtuseks on Üksused, sisestage keskmisele väljale arv vahemikus 1 kuni 255, või kui parempoolse välja väärtuseks on Protsent, siis 0,00 kuni 100,00,.

  3. Parempoolsel väljal tehke ühte järgmistest.

   • Arvu alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Üksused.

   • Protsendi alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Protsent.

Lehe algusse

Veeru filtri eemaldamine

 • Veeru filtri tühjendamiseks klõpsake filtri nupp Rakendatud filtri ikoon veerupäist ja klõpsake käsku Tühjenda Filter < nimi >.

Lehe algusse

Lisateavet andmete filtreerimise võimalikke probleeme

Järgmistel juhtudel peaksite filtreerimist piirama või üldse vältima.

Segamine säilitamise vormid vältimine    Parimate tulemuste saamiseks töövihiku autor peaks mix vormingud, nt teksti ja number või number ja kuupäev, samas veerus Kuna ainult ühte tüüpi käsk Filtreeri on saadaval iga veeru. Kui mitut vormingut, kuvatakse dialoogiboksi filtreerimine vorming, mis ilmneb kõige sagedamini. Kui veerg sisaldab kolme arvväärtust ja nelja tekstina, kuvab filter protsessi teksti filtrid.

Võib olla veel filtreeritavaid ridu kui kuvatavate ridade arvu ülempiir    Kui filtrile ridade arv ületab kuvatud töövihiku ridade arvu ülempiir ja kuvab veebipõhises vaaturis esimeste filtreeritavaid ridu, kuni praeguse maksimum. Kõigi filtreeritud ridade kuvamiseks peate järgmise keritava alaga lehekülg. Kui töövihik on rakenduses Excel Web Accessi veebiosa, võib olla võimalik, et suurendada veebiosas kuvatakse ridade arv.

Mitteprinditavate märkide saate takistada filtreerimine    Veebipõhise vaataja ei saa veerg, mis sisaldab märke, mille ANSI väärtus 0 kuni 32, mis on mitteprinditavad märgid on andmete filtreerimine. Exceli töövihikus, kuvatakse need märgid ristküliku kasti kohatäite märgina. Andmete filtreerimiseks töövihiku autori eemaldage need mitteprinditavad märgid või asendage need printimise märk.

Arvutatud liikmed PivotTable-liigendtabeli aruannetes    Ei saa rakendada filtri, mis ühendab arvutatud liikme (tähistatud sinist värvi) mis tahes muule üksusele, sh arvutatud liiget. Arvutatud liikme filtri kasutamiseks, veenduge, et valite ainult üks arvutatud liige. Kui valite kaks või rohkem üksusi, eemaldage kõik arvutatud liikmed.

PivotTable-liigendtabeli metaandmed võivad olla nähtavad.     Kui olete töövihiku autor ning publitseerite töövihikut, mis sisaldab OLAP PivotTable-liigendtabeli aruannet, millele on rakendatud filtreerimist, on võimalik, et kasutaja näeb peidetud välja metaandmeid. Kui soovite neid andmeid konfidentsiaalseina hoida, ärge lubage filtreerimist.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×