Töövihiku andmete filtreerimine brauseris

Andmete filtreerimine on kiire ja lihtne viis lahtrivahemiku või tabeliveeru andmetest alamhulga loomiseks. Filtreeritud andmete korral kuvatakse ainult read, mis vastavad teie määratud kriteeriumid, ning peidetakse read, mida te ei soovi kuvada. Saate filtreerida ka mitme veeru alusel. Filtrid on täiendavad. Iga lisatav filter rakendatakse praeguse filtri loodud alamhulgale ja seega andmete alamhulk väheneb veelgi. Seetõttu võiksite esmalt filtreerida 2008. aasta andmete põhjal ja seejärel Prantsusmaa andmete põhjal. Tulemuseks saadav teave sisaldab ainult 2008. aasta Prantsusmaa andmeid.

Filtreerida saab väärtuste loendi või kriteeriumide põhjal.

Selle artikli teemad

Teksti filtreerimine

Arvude filtreerimine

Kuupäevade või kellaaegade filtreerimine

Suurima või vähima arvu filtreerimine

Veeru filtri eemaldamine

Teave filtreerimisega seotud võimalike probleemide kohta

Teksti filtreerimine

 1. Määrake kindlaks tekst- ja arvandmeid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige tekstväärtuste loendist soovitud väärtused.    

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Märkige või tühjendage tekstväärtuste loendis filtreerimisel kasutatavad tekstväärtused.

   Tekstväärtuste loend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ja siis valige filtreerimiseks soovitud tekstväärtused.

   Looge kriteeriumid.    

  3. Osutage käsule Tekstifiltrid ja klõpsake mõnda võrdlusmärk käsku või käsku Kohandatud filter.

   Kui soovite filtreerida mõne kindla märgiga algava teksti alusel, valige Algab. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab kindlaid märke teksti sees, valige Sisaldab.

  4. Sisestage tekst dialoogiboksi Kohandatud filter paremal pool asuvale väljale.

   Kui soovite filtreerida J-tähega algava teksti alusel, sisestage J. Sellise teksti alusel filtreerimiseks, mis sisaldab suvalises kohas sõna "kell", sisestage kell.

   Kui soovite leida osaliselt kattuvate märkidega teksti, kasutage metamärke.

   Järgmises tabelis on kirjeldatud metamärke, mida saab kasutada tekstifiltrites võrdluskriteeriumidena.

Kasutage

kui soovite otsida

? (küsimärk)

suvalist üksikut märki
(Nt leiab so? sõnad "soe" ja "soo")

* (tärn)

suvalist arvu märke
(Nt leiab *tee sõnad "raudtee" ja "kodutee")

~ (tilde), millele järgneb ?, * või ~

küsimärki, tärni või tildet
(Nt leiab fy06~? väärtuse "fy06?")

Lehe algusesse

Arvude filtreerimine

 1. Määrake kindlaks arvandmeid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige arvude loendist soovitud väärtused.    

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Valige või eemaldage arvude loendis filtreeritavad arvud.

   Arvude loend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ja siis valige filtreerimiseks soovitud arvud.

   Looge kriteeriumid.    

  3. Osutage käsule Arvufiltrid ja klõpsake mõnda võrdlusmärk käskudest või käsku Kohandatud filter.

   Näiteks vähima ja suurima arvu piirmäära alusel filtreerimiseks valige käsk Vahemikus.

  4. Sisestage arv või arvud dialoogiboksi Kohandatud automaatfilter parempoolsele väljale või väljadele.

   Näiteks kui soovite filtreerimisel kasutada arvude alampiirina arvu 25 ja ülempiirina arvu 50, sisestage 25 ja 50.

Lehe algusesse

Kuupäevade või kellaaegade filtreerimine

 1. Määrake kindlaks kuupäevi ja kellaaegu sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Valige kuupäevade või kellaaegade loendist soovitud väärtused.    

  1. Klõpsake nuppu Filtreeri.

  2. Valige või eemaldage kuupäevade või kellaaegade loendis filtreerimisel kasutatavad kuupäevad või kellaajad.

   Vaikimisi rühmitatakse filtreerimisel vahemiku kuupäevad aastate, kuude ja päevade lõikes hierarhiasse. Kui valite hierarhias taseme või tühistate valiku, valib filter automaatselt kõik sellest tasemest allpool olevad pesastatud andmed või tühistab vastava valiku. Kui valite näiteks aasta 2006, siis veebivaatur kuvab 2006 all kuud ja iga kuu all vastavad kuupäevad.

   Väärtuste loend võib koosneda kuni 1000 üksusest. Kui loend on pikk, tühjendage üleval ruut (Vali kõik) ja siis valige filtreerimiseks soovitud väärtused.

   Looge kriteeriumid.    

  3. Osutage käsule Kuupäevafiltrid ja tehke siis ühte järgmistest.

   Tavafilter    

   Tavafilter põhineb mõnel võrdlusmärk. Tavafiltri kasutamiseks tehke järgmist.

   1. Klõpsake mõnda võrdlusmärgi käsku (Võrdub, Enne, Pärast või Vahemikus) või käsku Kohandatud filter.

   2. Sisestage kuupäev või kellaaeg dialoogiboksi Kohandatud filter parempoolsele väljale.

    Näiteks kuupäevade või kellaaegade alam- ja ülempiiri alusel filtreerimiseks valige käsk Vahemikus.

   3. Sisestage kuupäev või kellaaeg dialoogiboksi Kohandatud filter parempoolsele väljale või väljadele.

    Kui soovite näiteks filtreerimisel kasutada kuupäeva alampiirina "3.1.2006" ja ülempiirina "6.1.2006", sisestage 3.1.2006 ja 6.1.2006.

    Dünaamiline filter    

    Dünaamilise filtri puhul võivad kriteeriumid filtri taasrakendamisel muutuda. Dünaamilise filtri kasutamiseks klõpsake mõnda eelmääratletud kuupäevakäsku.

    Näiteks kõigi kuupäevade filtreerimiseks praeguse kuupäeva järgi peate klõpsama menüükäsku Kõik perioodi kuupäevad ja käsku Täna või kõigi kuupäevade filtreerimiseks järgmise kuu alusel klõpsake käsku Järgmisel kuul.

    Märkused: .

    • Menüü Kõik perioodi kuupäevad käskude (nt Jaanuar või 2. kvartal) kasutamisel filtreeritakse alati perioodi alusel, aastast sõltumata. Sellest võib abi olla näiteks siis, kui soovite omavahel võrrelda mõne teatud perioodi müüginäitajaid mitme aasta jooksul.

    • Käsud See aasta ja Aasta kuni tänaseni puhul käsitletakse tulevasi kuupäevi erinevalt. Käsu See aasta klõpsamisel võib filter anda tulemiks ka jooksva aasta tulevasi kuupäevi, käsu Aasta kuni tänaseni korral antakse tulemiks aga ainult kuupäevad kuni tänaseni (kaasa arvatud).

Lehe algusesse

Suurima või vähima arvu filtreerimine

 1. Määrake kindlaks arvandmeid sisaldava veeru asukoht.

 2. Klõpsake veerupäises noolt Filtri rippnool .

 3. Osutage käsule Arvufiltrid ja siis valige suvand Esikümme.

 4. Tehke dialoogiboksis Esikümne automaatfilter järgmist.

  1. Klõpsake vasakpoolses loendis väärtust Ülemine või Alumine. Filter määratleb suurimad ja vähimad väärtused algse lahtrivahemiku alusel. Filter ei kasuta filtreeritud andmete alamhulka.

  2. Kui parempoolse välja väärtuseks on Üksused, sisestage keskmisele väljale arv vahemikus 1 kuni 255, või kui parempoolse välja väärtuseks on Protsent, siis 0,00–100,00.

  3. Parempoolsel väljal tehke ühte järgmistest.

   • Arvu alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Üksused.

   • Protsendi alusel filtreerimiseks klõpsake käsku Protsent.

Lehe algusesse

Veeru filtri eemaldamine

 • Veeru filtri eemaldamiseks klõpsake veeru päises nuppu Filtreeri Rakendatud filtri ikoon ja siis käsku Eemalda filter veerult <Nimi>.

Lehe algusesse

Teave filtreerimisega seotud võimalike probleemide kohta

Järgmised probleemid võivad filtreerimist piirata või üldse võimatuks muuta.

Erinevate salvestusvormingute vältimine.    Kui soovitakse saada parimat tulemust, ei tohiks töövihiku autor kasutada samas veerus erinevaid vorminguid (nt teksti ja arve või arve ja kuupäevi), kuna iga veeru puhul on saadaval ainult ühte tüüpi filtreerimiskäsk. Kui veerus on mitu vormingut, siis kuvab filtreerimise dialoogiboks kõige enam esinenud vormingu. Näiteks kui veerg sisaldab kolme arvväärtust ja nelja tekstväärtust, kuvab filtreerimisprotsess käsu Tekstifiltrid.

Filtreeritud ridu võib olla rohkem kui maksimaalne kuvatavate ridade arv.     Kui filtri kriteeriumile vastavate ridade arv ületab töövihikus maksimaalselt kuvatavate ridade arvu, kuvab veebipõhine vaatur maksimaalset arvu ridu sisaldava filtreeritud ridade esimese hulga. Kõigi filtreeritud ridade kuvamiseks peate võib-olla liikuma järgmisele kerimisalale. Kui töövihik on Excel Web Accessi veebiosa, siis võib olla võimalik veebiosas kuvatavate ridade arvu suurendamine.

Mitteprinditavad märgid võivad filtreerimist takistada.    Veebipõhine vaatur ei saa filtreerida veerge, mis sisaldavad ANSI-märgistiku märke väärtusega 0–32. Need ei ole prinditavad märgid. Exceli töövihikus kuvatakse need märgid ristkülikukujuliste kohatäitemärkidena. Andmete filtreerimiseks peab töövihiku autor mitteprinditavad märgid eemaldama ja asendama need prinditavate märkidega.

PivotTable-liigendtabeli aruannete arvutatud liikmed.     Te ei saa rakendada filtrit, mis ühendab arvutatud liikme (sinist värvi) mõne muu üksusega, sh muude arvutatud liikmetega. Arvutatud liikmega filtri kasutamiseks, veenduge, et valitud oleks ainult üks arvutatud liige. Kui valite mitu üksust, siis eemaldage arvutatud liikmed.

PivotTable-liigendtabeli metaandmed võivad olla nähtavad.     Kui olete töövihiku autor ja avaldate töövihiku, mis sisaldab OLAP PivotTable-liigendtabeli aruannet, millele on rakendatud filtreerimist, on võimalik, et kasutaja näeb peidetud välja metaandmeid. Kui soovite, et need andmed oleksid konfidentsiaalsed, ärge lubage filtreerimist.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×