Office
Logi sisse
Töölehtede või tööleheandmete teisaldamine või kopeerimine

Töölehtede või tööleheandmete teisaldamine või kopeerimine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Käsuga Teisalda või kopeeri leht saate terved töölehed (ehk lehed) samas või mõnes teises töövihikus mõnda teise asukohta teisaldada või kopeerida. Käskudega Lõika ja Kopeeri saate valitud osa andmetest teistele töölehtedele või töövihikutesse teisaldada või kopeerida.

 1. Valige töölehed, mille soovite teisaldada või kopeerida. Kui soovite teisaldada või kopeerida mitu töölehte, vajutage juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake siis seda klahvi all hoides nende lehtede sakke, mida soovite kopeerida.

  Märkus.    Kui valitud on mitu töölehte, kuvatakse töölehe ülaservas oleval tiitliribal sõna [Rühm]. Mitme töölehe valiku tühistamiseks töövihikus klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui ükski valimata tööleht pole nähtaval, siis paremklõpsake mõne valitud lehe sakki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Tühista lehtede rühmitamine.

 2. Valige Avaleht > Vorming > Teisalda või kopeeri leht. Samuti võite mõne valitud lehe sakki paremklõpsata ja seejärel klõpsata käsku Teisalda või kopeeri.

  Lehe teisaldamine või kopeerimine
 3. Klõpsake dialoogiboksis Teisaldamine (või Kopeerimine) seda lehte, mis peaks jääma teisaldatud või kopeeritud lehe järele.

  Dialoogiboks Teisaldamine või Kopeerimine

  Kui soovite lehe lisada töövihikus viimase lehe järele, võite klõpsata nuppu (lõppu).

 4. Kui soovite lehed teisaldamise asemel kopeerida, märkige dialoogiboksis Teisaldamine/kopeerimine ruut Loo koopia.

  Töölehest koopia loomisel dubleeritakse tööleht töövihikus ja lehe nimi näitab, et tegemist on koopiaga – lehest Leht1 loodud esimene koopia näiteks saab nimeks Leht1 (2).

Märkused ja näpunäited.

 • Kui te ei näe töövihikut, kuhu soovite lehe või lehed kopeerida, lugege jaotist Ühe töölehe osa teisaldamine või kopeerimine teisele.

 • Lehtede teisaldamiseks praegu avatud töövihikus võite valitud lehti lehesakkide ribal lohistada. Lehtede kopeerimiseks hoidke juhtklahvi (Ctrl) all ja seejärel lohistage lehed soovitud kohta; vabastage hiirenupp enne juhtklahvi (Ctrl) vabastamist.

 • Teisaldatud või kopeeritud töölehe nime muutmiseks paremklõpsake vastava lehe sakki, klõpsake käsku Nimeta ümber ja tippige siis lehesakile uus nimi. (Teise võimalusena võite lehesakki topeltklõpsata ja siis nime redigeerida.)

 • Lehesaki värvi muutmiseks paremklõpsake lehesakki, klõpsake käsku Saki värv ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

  Saki värv
 • Peaksite teadma, et tööleheandmetel põhinevad arvutused või diagrammid võivad töölehe teisaldamisel muutuda ega pruugi enam õiged olla. Samuti peaksite arvesse võtma, et kui teisaldate või kopeerite töölehe selliste lehtede vahele, millele on viidatud ruumilise valemi viites, siis võib juhtuda, et ka selle töölehe andmed kaasatakse ootamatult arvutusse.

 1. Töölehtede teisaldamiseks või kopeerimiseks teise töövihikusse veenduge, et sihttöövihik oleks avatud samas Microsoft Exceli eksemplaris.

  Märkus.: Töölehti ei saa teisaldada ega kopeerida teise töövihikusse, mis on avatud mõnes muus Exceli eksemplaris. Kui töövihik on avatud mõnes muus Exceli eksemplaris (see võib juhtuda näiteks siis, kui olete töövihiku avanud teenuse Windows SharePoint Services saidi kaudu), siis veenduge, et avate töövihiku siiski samas Exceli eksemplaris. Selleks otsige soovitud töövihik üles dialoogiboksis Avamine (menüü Fail, nupp Ava). 

 2. Valige töölehed, mille soovite teisaldada või kopeerida. Kui soovite teisaldada või kopeerida mitu töölehte, vajutage juhtklahvi (CTRL) ja klõpsake siis seda klahvi all hoides nende lehtede sakke, mida soovite kopeerida. Kui soovite valida kõik lehed, paremklõpsake mõnda lehesakki ja klõpsake seejärel käsku Vali kõik lehed.

  Märkus.: Mitme töölehe valimisel kuvatakse töölehe ülaosas tiitliribal [rühm] . Mitme töölehe töövihiku valiku tühistamiseks klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui ükski valimata tööleht on kuvatud, paremklõpsake valitud lehe sakki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Tühista lehtede .

 3. Valige Avaleht > Vorming > Teisalda või kopeeri leht. Samuti võite mõne valitud lehe sakki paremklõpsata ja seejärel klõpsata käsku Teisalda või kopeeri.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Teisaldamine (või Kopeerimine) selle töövihiku nime, kuhu soovite valitud lehed teisaldada või kopeerida. Kui soovite valitud lehed teisaldada või kopeerida uude töövihikusse, klõpsake väärtust uus vihik.

 5. Klõpsake loendis Enne lehte seda lehte, mis peaks jääma teisaldatud või kopeeritud lehe järele. Kui soovite lehe lisada töövihikus viimase lehe järele, võite klõpsata väärtust (lõppu).

 6. Kui soovite lehed teisaldamise asemel kopeerida, märkige dialoogiboksis Teisaldamine/kopeerimine ruut Loo koopia.

  Kui loote töölehest koopia, dubleeritakse tööleht sihttöövihikus. Töölehe teisaldamisel eemaldatakse tööleht algsest töövihikust ja kuvatakse ainult sihttöövihikus.

Märkused ja näpunäited.

 • Teisaldatud või kopeeritud töölehe nime muutmiseks sihttöövihikus paremklõpsake vastava lehe sakki, klõpsake käsku Nimeta ümber ja tippige siis lehesakile uus nimi.

 • Lehesaki värvi muutmiseks paremklõpsake lehesakki, klõpsake käsku Saki värv ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

 • Mõnda teise töövihikusse teisaldatavad või kopeeritavad töölehed kasutavad sihttöövihikule rakendatud kujundusefonte, -värve ja -efekte.

 1. Valige töölehel andmed, mida soovite teisaldada või kopeerida.

  Märkus.: Kui valikus on peidetud ridu või veerge, kopeerib Excel ka neis peidetud ridades ja veergudes leiduvad andmed. Kui te ei soovi teatud ridu või veerge kaasata, peaksite need ajutiselt peidust välja tooma ja seejärel valima kõik teisaldatavad või kopeeritavad andmevahemikud ükshaaval. Lisateavet leiate teemast Ridade või veergude peitmine või kuvamine.

 2. Kui soovite andmed teisaldada, vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + X. Kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + C.

 3. Minge töölehele, kuhu soovite andmed kleepida. Pole tähtis, kas leht asub samas või mõnes muus töövihikus.

 4. Valige selle ala ülemine vasakpoolne lahter, kuhu soovite andmed kleepida.

  Märkus.: Kleepimisalal asuvad andmed kirjutatakse üle. Kui kleepimisala sisaldab peidetud ridu või veerge, peate kõigi kopeeritud lahtrite kuvamiseks kleepimisala peidust välja tooma.

 5. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + V.

Märkused ja näpunäited.

 • Enne kleepimist võite ka vajutada klahvikombinatsiooni CTRL + ALT + V (Macis klahve Ctrl, Option, V) ja seejärel valida soovitud sätte (nt Veerulaiused), et kleepimisel jäljendada algandmete laiust. Kui aga soovite kleepida üksnes väärtused, mitte algandmete valemeid, valige Väärtused.

 • Lahtrite kleepimisel kuvatakse Exceli töölehel vaikimisi nupp Kleepesuvandid, et teie käsutuses oleksid teatud lisavõimalused (nt Säilita allika vorming). Kui te ei soovi, et Excel kuvaks selle nupu iga kord, kui kleebite lahtreid, võite selle suvandi välja lülitada (klõpsake töövihiku menüüs Fail nuppu Suvandid ja kategooriat Täpsemalt ning märkige siis jaotises Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine ruut Kuva sisu kleepimisel kleepesuvandite nupud).

 • Lahtrite kopeerimisel korrigeeritakse lahtriviited automaatselt. Lahtrite teisaldamisel lahtriviiteid ei korrigeerita ning teisaldatud lahtrite ja nendele lahtritele osutavate lahtrite sisu võidakse kuvada viiteveana. Sel juhul tuleb teil viited käsitsi korrigeerida.

Excel Online'is saate dubleerimine (või kopeerida) praeguse töövihiku töölehtede. Paremklõpsake menüü nimi lehe allservas ja käsku Dubleeri.

Märkus.: Te saate tõrketeate, kui soovite töölehe, mis sisaldab diagrammi, pildi või kujundi dubleerimine. Kui kuvatakse tõrketeade, saate lehele käsitsi dubleerida.

Kui teil on kopeerides selle takistavad töölehe elementide, saate ikkagi luua käsitsi, kõik andmed kopeerimise ja kleepimise uuele lehele töölehest koopia. Siin on kuidas:

 1. Valige töölehel kõik andmed.

  Kiirklahv: vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Shift + tühikuklahv.

 2. Kopeerige kõik lehel olevad andmed, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

 3. Klõpsake uue tühja töölehe lisamiseks plussmärki.

  Uue lehe lisamise nupp

 4. Klõpsake uuel lehel esimest lahtrit ja vajutage andmete kleepimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+V.

  Märkus.: Tingimusvormingu kleepimist need uue töölehe lahtritele rakendatud lähevad kaotsi.

Excel Web Appis käsk teisaldamiseks või kopeerimiseks lehe pole saadaval kui paremklõpsate lehesakki, kuna see on Exceli töölauarakendus olemas. Rakenduses Excel Online, võite saavutada sama tulemuse kõik andmed töölehel kopeerides ja kleepides see teises töövihikus tühjale töölehele.

Järgmiste juhiste teisaldamiseks või kopeerimiseks mõnda teise töövihikusse Excel Online'is töölehele.

 1. Valige töölehel kõik andmed.

  Kiirklahv: vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Shift + tühikuklahv.

 2. Kopeerige kõik lehel olevad andmed, vajutades klahvikombinatsiooni Ctrl+C.

 3. Avage töövihik, kuhu soovite andmed kleepida, seejärel klõpsake olekuriba uue tühja töölehe lisamiseks + .

  Uue lehe lisamise nupp
 4. Klõpsake uuel töölehel esimest lahtrit ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + V kleepida töölehe andmed.

  Märkus.: Tingimusvormingu kleepida teise töövihiku lahtritele rakendatud lähevad kaotsi.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×