Töölehtede Leheküljenumbrite lisamine

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Kui soovite numbreid lehtedel, Microsoft Exceli töölehtprintimisel, saate lisada leheküljenumbrid päised või jalused töölehe lehekülgedel. Leheküljenumbrite, mille lisate ei kuvata töölehel normaalvaates – kuvatakse ainult küljendivaates ja prinditud lehtedel.

Märkus.: Selle artikli kuvatõmmised pärinevad rakendusest Excel 2016. Kui kasutate mõnda muud versiooni, võib teile avaneda veidi teistsugune vaade, ent kui pole märgitud teisiti, on funktsioonid samad.

Leheküljenumbrite lisamine ühele töölehele

 1. Klõpsake töölehte, kuhu soovite leheküljenumbrid lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Tekst nuppu Päis ja jalus.

  Menüü Lisa nupp Päis ja jalus

  Excel kuvab töölehe küljendivaates. Võite klõpsata ka Küljendus Nupu pilt olekuriba kuvamiseks seda vaadet.

 3. Klõpsake töölehel teksti Klõpsake päise lisamiseks või Klõpsake jaluse lisamiseks.

  Kuvatakse menüü Päise- ja jaluseriistad koos alammenüüga Kujundus.

 4. Määramaks, kuhu soovite leheküljenumbrid päises või jaluses lisada, klõpsake päise või jaluse välja Vasak jaotis, Keskmine jaotis või Parem jaotis.

 5. Klõpsake menüü Kujundus jaotises Päise ja jaluse elemendid nuppu Leheküljenumber.

  Klõpsake jaotise Päise ja jaluse elemendid nuppu Leheküljenumber

  Valitud jaotises kuvatakse kohatäide &[Leht].

  Lehekülgede koguarvu lisamiseks tippige teksti &[leht] järele tühik, seejärel märk / koos tühikuga ja siis klõpsake jaotises Päise ja jaluse elemendid nuppu Lehtede arv.

  Valitud jaotises kuvatakse kohatäide &[Leht] / &[Lehed].

 6. Tegelike leheküljenumbrite kuvamiseks küljendivaates klõpsake suvalist kohta väljaspool päise- või jaluseala.

 7. Kui olete küljendivaates töötamise lõpetanud, klõpsake menüü Vaade jaotises Töövihiku vaated nuppu Tavaline.

  Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline

  Samuti võite klõpsata olekuribal tavaline Nupu pilt .

  Töölehele saate leheküljenumbreid lisada küljendivaates, kus saate neid ühtlasi ka vaadata, või dialoogiboksi Lehekülje häälestus kaudu, kui soovite leheküljenumbrid lisada korraga rohkem kui ühele töölehele. Muud tüüpi lehtede (nt diagrammilehed) korral saate leheküljenumbreid lisada ainult dialoogiboksi Lehekülje häälestus kaudu.

Leheküljenumbrite lisamine mitmele töölehele

Dialoogiboksi Lehekülje häälestus kaudu saate leheküljenumbrid lisada ka mitmele sama töövihiku töölehele. Kui töövihik sisaldab näiteks kahte töölehte, millest kumbki on prindituna kaks lehekülge pikk, sisaldab esimene tööleht kahte lehekülge numbritega 1 ja 2. Ka teine tööleht sisaldab kahte lehekülge numbritega 1 ja 2.

Näpunäide.: Kui soovite kõigile töövihiku töölehtedele lisada järjestikused leheküljenumbrid, peate muutma numbrit, millega iga töölehe leheküljenumbrid algavad. Lisateavet leiate artiklist Alguslehekülje jaoks mõne muu numbri määramine.

 1. Klõpsake töölehti või diagrammilehti, millele soovite leheküljenumbrid lisada.

Valitav üksus

Toiming

Üksik leht

Klõpsake lehe sakki.

Klõpsake lehe sakki

Kui vajalikku sakki pole näha, siis klõpsake selle kuvamiseks esmalt sakkide kerimisnuppe ja seejärel sakki.

Klõpsake sakkide kerimisnooli

Kaks või enam järjestikust lehte

Klõpsake esimese lehe sakki. Seejärel hoidke viimase valitava saki klõpsamise ajal all tõstuklahvi (Shift).

Kaks või enam mittejärjestikust lehte

Klõpsake esimese lehe sakki. Seejärel hoidke teiste valitavate sakkide klõpsamise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

Kõik töövihiku lehed

Paremklõpsake lehe sakki ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Vali kõik lehed.

Näpunäide.: Kui valitud on mitu töölehte, kuvatakse töölehe ülaservas oleval tiitliribal sõna [Rühm]. Mitme töölehe valiku tühistamiseks töövihikus klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui ükski valimata tööleht pole nähtaval, siis paremklõpsake mõne valitud lehe sakki ja seejärel klõpsake käsku Tühista lehtede rühmitamine.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus dialoogiboksi käivitit Nupu pilt Lehekülje häälestuskõrval.

  Klõpsake jaotise Lehekülje häälestus paremas allnurgas olevat noolt

 2. Klõpsake dialoogiboksi Lehekülje häälestus vahekaardil Päis/jalus nuppu Kohandatud päis või Kohandatud jalus.

 3. Määramaks, kuhu soovite leheküljenumbrid päises või jaluses lisada, klõpsake välja Vasak jaotis, Keskmine jaotis või Parem jaotis.

 4. Numbrite lisamiseks klõpsake nuppu Lisa leheküljenumber Nupu pilt .

  Valitud jaotises kuvatakse kohatäide &[Leht].

  Märkused: 

  • Kui lehekülgede koguarvu lisamiseks tippige tühik pärast & [leht], tippige soovitud sõna , koos tühikuga ja siis klõpsake nuppu Lisa lehtede arv Nupu pilt .

  • Valitud jaotises kuvatakse kohatäide &[Leht] / &[Lehed].

Alguslehekülje jaoks mõne muu numbri määramine

Kui soovite kõik töövihiku töölehtede leheküljed järjest nummerdada, lisage esmalt leheküljenumbrid kõigile töövihiku töölehtedele ja seejärel toimige järgmiste juhiste järgi, et alustada iga töölehe lehekülgede nummerdamist soovitud numbrist. Kui teie töövihik sisaldab näiteks kahte töölehte, mis kumbki prinditakse kahele leheküljele, saate järgmiste juhiste järgi toimides alustada teise töölehe lehekülgede nummerdamist numbriga 3.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus dialoogiboksi käivitit Nupu pilt Lehekülje häälestuskõrval.

  Klõpsake jaotise Lehekülje häälestus paremas allnurgas olevat noolt

 2. Tippige vahekaardil Leht väljale Esimene leheküljenumber see number, mida soovite esimesel leheküljel kasutada.

  Vaikenummerduse kasutamiseks tippige väljale Esimene leheküljenumber tekstAutomaatne.

Lehekülgede nummerdusjärjestuse muutmine

Vaikimisi nummerdab (ja prindib) Excel leheküljed töölehel ülevalt alla ja siis vasakult paremale, kuid seda suunda saate muuta, et lehti nummerdada ja printida ka järjestuses vasakult paremale ja siis ülevalt alla.

 1. Klõpsake töölehte, mille nummerdusjärjestust soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus dialoogiboksi käivitit Nupu pilt Lehekülje häälestuskõrval.

  Klõpsake jaotise Lehekülje häälestus paremas allnurgas olevat noolt

 3. Klõpsake teise vahekaardi Leht jaotises Lehejärjestus raadionuppu Alla, seejärel üle või Üle, seejärel alla.

  Kummagi variandi korral kuvatakse valitud suund ka eelvaateaknas.

Leheküljenumbrite kustutamine

 1. Klõpsake töölehti või diagrammilehti, mille leheküljenumbrid soovite eemaldada.

Valitav üksus

Toiming

Üksik leht

Klõpsake lehe sakki.

Klõpsake lehe sakki

Kui vajalikku sakki pole näha, siis klõpsake selle kuvamiseks esmalt sakkide kerimisnuppe ja seejärel sakki.

Klõpsake sakkide kerimisnooli

Kaks või enam järjestikust lehte

Klõpsake esimese lehe sakki. Seejärel hoidke viimase valitava saki klõpsamise ajal all tõstuklahvi (Shift).

Kaks või enam mittejärjestikust lehte

Klõpsake esimese lehe sakki. Seejärel hoidke teiste valitavate sakkide klõpsamise ajal all juhtklahvi (Ctrl).

Kõik töövihiku lehed

Paremklõpsake lehe sakki ja klõpsake seejärel kiirmenüü käsku Vali kõik lehed.

Näpunäide.: Kui valitud on mitu töölehte, kuvatakse töölehe ülaservas oleval tiitliribal sõna [Rühm]. Mitme töölehe valiku tühistamiseks töövihikus klõpsake mõnda valimata töölehte. Kui ükski valimata tööleht pole nähtaval, siis paremklõpsake mõne valitud lehe sakki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Tühista lehtede rühmitamine.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus dialoogiboksi käivitit Nupu pilt Lehekülje häälestuskõrval.

  Klõpsake jaotise Lehekülje häälestus paremas allnurgas olevat noolt

 2. Klõpsake menüü Päis/jalus ripploendis Päis või Jalus väärtust (pole).

  Märkus.: Võib juhtuda, et peate väärtuse (pole) nägemiseks kerima loendi algusse.

Leheküljenumbrite lisamine

 1. Klõpsake menüüs Lisa nuppu Päis ja jalus.

  Muudab Excel automaatselt küljendivaate.

 2. Klõpsake menüü päise & jalus nuppu päis või jalusja valige leheküljenumbrite vormingut soovite.

  Päise leheküljenumbrid kuvatakse prinditud lehe ülaosas ja jalusesse leheküljenumbrid kuvatakse allosas.

 3. Kui olete lõpetanud, saate kas hinnast küljendivaates või mida saab vahetada tavaline vaade, klõpsates menüü Vaade nuppu tavaline .

Alguslehekülje jaoks mõne muu numbri määramine

Saate esimese prinditud lehe Alustamine leheküljenumbri Muuga kui number 1. See on kasulik, kui leidub muid prinditud lehtede, mis tulevad enne lehte. Näiteks võib printimist 2-lehe Wordi dokument, mis moodustavad lehed 1 ja 2 ja seejärel hakkaks oma Exceli leht lehel 3.

 1. Klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehekülje häälestus.

 2. Klõpsake menüü leht väljale Esimene leheküljenumber tippige number, millega soovite esimese lehekülje number. Näiteks, kui soovite olla 3Esimene leheküljenumber, tippige arv 3.

 3. Klõpsake nuppu OK.

Kui kasutate lehe arvuvormingu, mis loeb kokku lehtede, näiteks: lk 3 / 7, peate tegema korrigeerimine teise arvu. See kohandamine tagab, et te ei jõua umbes selline: lehe 10 7.

 1. Lehekülje häälestusvahekaardil Päis/jalus nuppu ja seejärel klõpsake nuppu Kohandatud päis või Kohandatud jalus.

 2. Pärast & [lehed] lehe & [leht], tippige plussmärk (+) ja seejärel tippige oma Esimene leheküljenumber enne lehtede arv.

  Kui 3 on teie esimene leheküljenumber, peate kaasata 2 lehekülge kokku lehtede arv. Nii, et lõpus, tippige soovitud + 2: & [lehed] + 2 lehe & [leht] ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 3. Klõpsake uuesti nuppu OK.

Lehekülgede Nummerdusjärjestuse muutmine

 1. Klõpsake menüü Küljendus nuppu Lehekülje häälestusja seejärel klõpsake käsku leht.

 2. Valige jaotises lehejärjestustellimus, mida soovite leheküljenummerduse.

Leheküljenumbrite eemaldamine

 1. Klõpsake menüü Küljendus nuppu Lehekülje häälestusja seejärel nuppu Päis/jalus.

 2. Klõpsake jaotises päis või jalusväärtust (pole).

  Peate kerides leidmiseks (pole) loendi ülaosas.

Leheküljenumbrite lisamine

 1. Klõpsake menüü paigutus jaotises Lehekülje häälestuspäise & jalus.

 2. Valige hüpikmenüüst jaotise päise või jaluselehe arvuvormingut, mida soovite lisada.

  Päise vormingud kuvatakse prinditud lehe ülaosas ja jaluse vormingud kuvatakse allosas.

  Näpunäited: 

  • Saate vaadata leheküljenumbrite ilme vaatamise leht eelvaate. Klõpsake menüü paigutus jaotises PrindiEelvaade.

  • Leheküljenumbrite lisamiseks mitu lehte teie töövihikus korraga, valige enne nupu päis & jalusesoovite lehed. Valige lehe arvuvormingu rakendatakse kõik valitud lehed.

  • Saate luua täielikult kohandatud päise või jaluse lisamine koos leheküljenumbritega, klõpsates Kohandamine päise või Jaluse kohandamineja antud juhiseid järgides.

Alguslehekülje jaoks mõne muu numbri määramine

 1. Klõpsake menüü paigutus jaotises Lehekülje häälestuspäise & jalus.

 2. Leheküljenumbrite lisamine soovitud vormingut.

 3. Klõpsake Kohandamine päise või Jaluse kohandamine, olenevalt sellest, kus kuvatakse leheküljenumbrid.

 4. Otsige lehel arv kood & [leht], ja klõpsake kohe pärast seda, et järjepunkti teisaldamine sellesse kohta.

 5. Tippige plussmärk (+) ja seejärel tippige lehed, mille alusel soovite eelnevalt avalehte arv. Näiteks käivitamiseks klõpsake lehel 4, siis suureneb algusnumbri kolme lehed, tippige + 3. Nüüd kuvatakse kood & [leht] + 3.

 6. Klõpsake nuppu OK.

  Päise või jaluse väljale uue esimese lehe päis või jalus on kuvatud.

  Märkus.: Kui soovite kasutada lehe arvuvormingu, mis sisaldab lehekülgede koguarvu nt lk 4 / 7, veenduge, et ka lisada plussmärk (+) ja lehe arv suureneb lehekülgede koguarv tähist & [lehed].

Lehekülgede Nummerdusjärjestuse muutmine

 1. Klõpsake menüü paigutus jaotises Lehekülje häälestuspäise & jalus.

 2. Valige vahekaardi leht jaotises lehejärjestustellimus, mida soovite leheküljenummerduse.

Leheküljenumbrite eemaldamine

 1. Klõpsake menüü paigutus jaotises Lehekülje häälestuspäise & jalus.

 2. Valige hüpikmenüüst jaotise päise või jaluse(pole).

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×