Töölehel väärtuste loendamine viisid

Loendamine on andmeanalüüsi lahutamatu osa, olgu siis tegemist teie ettevõtte osakonna inimeste arvuga või igas kvartalis müüdud kaupade arvuga. Excelis saab andmete lahtrite, ridade või veergude loendamiseks kasutada mitut viisi. Selleks et saaksite teha parim valik, sellest artiklist leiate põhjalik ülevaade meetodid, allalaaditavad interaktiivsed näidete ja seotud teemade lingid töövihiku täpsemaks mõistmine.

Märkus.: Loendamist ei tohiks segi ajada summeerimisega. Lahtrite, veergude või ridade väärtuste summeerimine kohta leiate lisateavet teemast Summing, kuidas lisada ja Exceli andmete loendamine.

Näidiste allalaadimine

Saate alla laadida näide töövihiku, mis annab täiendada teavet selle artikli näited. Enamik käesoleva artikli jaotist viitab vastav tööleht näited ja Lisateavet sisaldava töövihiku näide.

Laadige arvutustabeli väärtuste loendamiseks näited

Selle artikli teemad

Lihtne loendamine

Vahemiku väärtusi saate loendada lihtsa valemiga, nupu klõpsamisega või töölehe funktsiooniga.

Excelis saab valitud lahtrite arvu kuvada ka Exceli olekuribal. Olekuriba kasutamise kiirjuhiseid vaadake järgmisest tutvustavast videost. Lisateabe saamiseks lugege ka jaotist Arvutuste ja hulkade kuvamine olekuribal. Olekuribal kuvatavad väärtused on kasulikud siis, kui soovite kiiret ülevaadet oma andmetest ja teil pole valemite sisestamiseks aega.

Video: Lahtrite loendamine Exceli olekuribaga

Vaadake järgmisest videost saate teada, kuidas vaadata arv olekuribal.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Automaatsumma kasutamine

Kasutage Automaatsumma funktsiooni , valides lahtrivahemik, mis sisaldab vähemalt ühte arvulise väärtuse. Klõpsake menüü valemid nuppu Automaatsumma > Loenda arve.

Count Numbers (Arvude loendamine)

Excel esitab vahemiku arvväärtuste loendamise tulemuse teie valitud vahemiku kõrval olevas lahtris. Üldjuhul kuvatakse see tulemus horisontaalse vahemiku puhul paremal asuvas lahtris ja vertikaalse vahemiku puhul all olevas lahtris.

Lehe algusse

Subtotal rea lisamine

Saate lisada oma Exceli andmete vahekokkuvõtete rida. Klõpsake suvalist andmete sees ja klõpsake andmete > vahesumma.

Märkus.: Suvandi vahesumma töötab ainult tavaline Exceli andmed ja mitte Exceli tabelid, PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagramme.

Klõpsake menüü andmed jaotises subtotal rea lisamiseks klõpsake Exceli andmete vahesumma

Lisaks vaadake järgmisi artikleid:

Lehe algusse

Loendi või Exceli tabeli veeru lahtrite loendamine funktsiooniga SUBTOTAL

Kasutage funktsiooni VAHESUMMA Exceli tabelis väärtuste arv või lahtrivahemik. Kui tabel või vahemik sisaldab peidetud lahtreid, saate SUBTOTAL kaasamiseks või välistamiseks need peidetud lahtrite ja see on suurim vahe summa ja SUBTOTAL funktsioonide.

Funktsiooni SUBTOTAL süntaks läheb umbes järgmine:

SUBTOTAL(funktsiooni_nr,viide1,[viide2];...)

SUBTOTAL näide

Peidetud väärtuste vahemiku kaasata, peaks argument funktsiooni_nr määramine 2.

Peidetud väärtuste vahemiku välistamiseks 102funktsiooni_nr argumendi määramiseks.

Lehe algusse

Loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal

Mitmeid töölehe funktsioone saate kasutada teie määratud tingimustele (ehk kriteeriumidele) vastavate lahtrite loendamiseks vahemikus.

Video: Funktsioonide COUNT, COUNTIF ja COUNTA kasutamine

Juhiste saamiseks funktsiooni COUNT kasutamiseks ja funktsioonide COUNTIF ning COUNTA kasutamiseks üksnes teie määratud tingimustele vastavate lahtrite loendamiseks vaadake järgmist videot.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Lehe algusse

Vahemiku lahtrite loendamine funktsiooniga COUNT

Vahemiku arvväärtuste loendamiseks kasutage valemis funktsiooni COUNT.

Funktsioon COUNT näide

Ülaltoodud näites A2, A3 ja A6 on ainult lahtrid, mis sisaldab arvväärtusi vahemikus, seega väljund on 3.

Märkus.: A7 on ajaväärtuse, kuid see sisaldab teksti (EL), seega arv ei pea arvväärtus. Kui te ei a.meemaldada. lahtri, COUNT A7 numbrilise väärtusena arvesse võtta, ja muuta väljund 4.

Lehe algusse

Vahemiku lahtrite loendamine ühe tingimuse põhjal funktsiooniga COUNTIF

Funktsioon COUNTIF funktsiooni abil saate loendada mitu korda, kuvatakse väärtust lahtrivahemik.

Funktsiooni COUNTIF näited

Lehe algusse

Veeru lahtrite loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal funktsiooniga DCOUNT

Funktsioon DCOUNT loendab loendi või andmebaasi kirjeid, mis vastavad teie määratud tingimustele (veerus) arve sisaldavad lahtrid.

Järgmises näites, mida soovite otsida, sh kuude arvu või hiljem märts 2016, mis oli üle 400 müüdud ühikud. Esimese tabeli töölehel a1 kuni B7, sisaldab müügiandmeid.

Näidisandmed DCOUNT

DCOUNT kasutab tingimuste määramiseks, kuhu tagastatakse väärtused kaudu. Tingimused on tavaliselt sisestatud töölehe ise ja seejärel need lahtrid argumendis kriteeriumid viitate. Selles näites sisaldavad lahtrid A10 ja B10 kahe tingimusega – üks, mis määrab, et tagastatav väärtus peab olema suurem kui 400 ja muud, mis täpsustab, mis lõpeb kuu peaks olema 31 märts 2016 suurem või sellega võrdne.

Kasutage järgmist süntaksit:

= DCOUNT(A1:B7,"Month ending",A9:B10)

DCOUNT kontrollib andmed vahemikus A1 – B7, kehtib A10 ja B10 määratud tingimused, ja tagastab väärtuse 2, arv ridu, mis vastavad nii tingimustest (read 5 ja 7).

Lehe algusse

Mitme tingimuse põhjal, kasutades funktsiooni COUNTIFS vahemiku lahtrite loendamiseks

Funktsiooni COUNTIFS sarnaneb funktsiooni COUNTIF ühe olulise erandiga: COUNTIFS abil saate kriteeriumid mitmes vahemikus rakendamiseks lahtritele ja loendab kõigi kriteeriumide täitmiskordade arvu. Saate kasutada kuni 127 vahemiku ja kriteeriumide paari koos COUNTIFS.

Funktsiooni COUNTIFS süntaks on järgmine:

COUNTIFS(kriteeriumide_vahemik1; kriteeriumid1; [kriteeriumide_vahemik2; kriteeriumid2]; …)

Vaadake järgmises näites:

COUNTIFS näide

Lehe algusse

Loendamine kriteeriumide põhjal, kasutades funktsioone COUNT ja IF koos

Oletagem, et teil on vaja teada, mitu müügiesindajat müüs teatud piirkonnas mingit kindlat toodet, või soovite teada mõne kindla müügiesindaja teatud väärtust ületavate müükide arvu. Funktsioone IF ja COUNT saate kasutada koos: esmalt tuleb funktsiooni IF abil teatud tingimust testida ja seejärel, kui funktsiooni IF tulem on Tõene, saate funktsiooni COUNT abil lahtrid loendada.

Märkused: 

 • Selle näite valemid tuleb sisestada massiivivalemitena. Kui olete avanud selle töövihiku rakenduses Excel for Windows ja Excel 2016 for Maci ja muutke valemit või sarnase valemi loomine, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + Enter valemi tulemid tagastavad teha soovite ootate. Varasemates versioonides Excel for Mac, kasutage KÄSK + Shift + Enter.

 • Näide valemid töötada, peab funktsiooni IF teine argument olema arv.

Pesastatud funktsioonide COUNT ja IF näited

Lehe algusesse

Mitme tekst- või arvväärtuse esinemissageduse loendamine funktsioonide SUM ja IF koos kasutamise abil

Järgmistes näidetes kasutatakse koos funktsioone IF ja SUM. Esmalt testib funktsioon IF mõnes lahtris asuvaid väärtusi ja seejärel, kui testi tulem on Tõene, liidab funktsioon SUM testi läbinud väärtused kokku.

Näide 1

Näide 1: SUM ja IF pesastatud valem

Ülaltoodud funktsiooni öeldakse, et kui C2: C7 sisaldab väärtusi, posti ja Anderseni, siis funktsiooni SUM peaks olema kuvatud summa kirjed, kui tingimus on täidetud. Valem leiab kolme kirja posti ja üks Anderseni antud vahemikus ja kuvab 4.

Näide 2

Näide 2: SUM ja IF pesastatud valem

Ülaltoodud funktsiooni öeldakse, et kui lahtrivahemikule D2: D7 sisaldab väärtusi vähem kui $9000 või suurem kui 19 000 $, siis tuleks summa kuvada summa kõik need kirjed, kui tingimus on täidetud. Valem leiab kahe kirje D3 ja D5 väärtus on väiksem kui $9000, ja seejärel D4 ja D6 väärtus on suurem kui 19 000 $ ja kuvab 4.

Näide 3

Näide 3: SUM ja IF pesastatud valem

Ülaltoodud funktsiooni öeldakse, et kui lahtrivahemikule D2: D7 on väiksem kui 9000 posti arvete, siis summa peaks olema kuvatud summa kirjed, kui tingimus on täidetud. Valem leiab, et C6 vastab määratud tingimusele, ja kuvab 1.

NB!: Selle näite valemid tuleb sisestada massiivivalemitena. Mida tähendab, et võite vajutada klahvi F2 ja seejärel vajutada Klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + Enter. Varasemates versioonides Excel for Mac kasutada KÄSK + Shift + Enter.

Täiendavate näpunäidete saamiseks lugege järgmiseid teabebaasi artikleid.

Lehe algusse

Veeru või rea PivotTable-liigendtabeli lahtrite loendamiseks

PivotTable-liigendtabeli kokkuvõte teie andmeid ja aitab teil analüüsida ja võimaldavad teil valida kategooriad, mida soovite vaadata oma andmeid andmete süvitsiminek.

PivotTable-liigendtabeli saate kiirelt luua, kui valite andmete vahemikus või Exceli tabelis lahtri ja klõpsate seejärel vahekaardil Lisa, jaotises Tabelid nuppu PivotTable-liigendtabel.

Näide PivotTable-liigendtabelist ja väljade seosest väljade loendiga.

Heitkem pilk valimi stsenaarium müük arvutustabelist, kus saate loendada mitu müügi väärtused on golfitarvete ja mängida teatud kvartali.

Märkus.: Interaktiivne kogemus, käivitada järgmist Näidisandmete lähtutud allalaaditavad töövihikus PivotTable-liigendtabeli lehele.

 1. Sisestage järgmised andmed Exceli arvutustabelis.

  PivotTable-liigendtabeli näidisandmed
 2. Valige A2:C8

 3. Klõpsake menüüs Lisa nuppu PivotTable-liigendtabel.

 4. Dialoogiboksis PivotTable-liigendtabeli loomine nuppu Vali tabel või vahemik, seejärel valige suvand Uuele tööleheleja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Tühja PivotTable-liigendtabeli luuakse uus leht.

 5. PivotTable-liigendtabeli väljade paanil, tehke järgmist.

  1. Lohistage alale readSport .

  2. Lohistage kvartali alale veerud .

  3. Lohistage Müük alale väärtused .

  4. Korrake juhis c.

   Välja nimi kuvab SumofSales2 ja nii PivotTable-liigendtabeli alale väärtused.

   Selles etapis PivotTable-liigendtabeli väljade paan näeb välja umbes järgmine:

   PivotTable-liigendtabeli väljad
  5. Väärtustealal, klõpsake ripploendit SumofSales2 kõrval ja valige Väärtusevälja sätted.

  6. Dialoogiboksis Väärtusevälja sätted tehke järgmist.

   1. Valige jaotises väärtuse välja Summeerimisalusloendus.

   2. Muuta Kohandatud nimi väljal nimi , arvestatakse.

    Dialoogiboks väärtuse välja sätted
   3. Klõpsake nuppu OK.

  PivotTable-liigendtabeli kuvab kirjete arvu jaoks golfitarvete ja mängida kvartali 3 ja 4 kvartali andmed koos.

  PivotTable

Lehe algusse

Tühjade väärtustega andmete loendamine

Andmeid sisaldavaid või tühje lahtreid saate loendada töölehe funktsioonidega.

Vahemiku mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooniga COUNTA

Funktsioon COUNTA funktsiooni abil saate loendada ainult vahemiku väärtusi sisaldavad lahtrid.

Lahtreid loendades on mõnikord vaja tühjad lahtrid loendamisest välja arvata, sest vajalikud on ainult andmetega lahtrid. Näiteks soovite loendada koguarvu müügiesindajad, kes müük (veerg D).

Funktsiooni COUNTA näide

Funktsiooni COUNTA ignoreerib tühje väärtusi D3, D4, D8 ja D11 ja loendab ainult lahtrid, mis sisaldavad väärtusi veergu D. Funktsioon leiab kuus lahtrite veeru väärtused, mis sisaldavad D ja kuvab 6 väljund.

Lehe algusse

Mittetühjade lahtrite loendamine loendi eritingimuste, kasutades funktsiooni DCOUNTA

Loendi või andmebaasi kirjeveerus määratud tingimustele vastavate mittetühjade lahtrite loendamiseks kasutage funktsiooni DCOUNTA.

Järgmises näites kasutatakse funktsiooni DCOUNTA loendab andmebaasi, mis on toodud vahemikus A1:B7 kriteeriumide vahemiku A9:B10 määratud tingimustele vastavad kirjed. Need tingimused on, et toote ID väärtus peab olema suurem või võrdne 2000 ja hinnangute väärtus peab olema suurem või võrdne 50.

Funktsioon DCOUNTA näide

DCOUNTA leiab kaks ridu, mis vastavad tingimustele read 2 ja 4 ja kuvab väärtuse 2 väljund.

Lehe algusse

Järjestikuse vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsiooniga COUNTBLANK

Funktsioon COUNTBLANK funktsiooni abil saate tagastada tühjade lahtrite arvu sidusaid vahemikus (lahtrid on külgnevas, kui nad on kõik ühendatud on avamata järjest). Kui lahter sisaldab valemit, mis tagastab tühja teksti (""), on see lahter loendatud.

Lahtreid loendades võite mõnikord oluliste andmete saamiseks soovida loendada ka tühje lahtreid. Järgmises näites ostude müügi arvutustabelist. Oletame, et soovite teada saada, kui palju lahtrite ei on esitatud müügi arvud.

Näide COUNTBLANK

Märkus.: Funktsioon COUNTBLANK töölehe pakub seda meetodit tühjade lahtrite arvu määramiseks, kuid see ei tööta hästi, kui huvi lahtrid on suletud töövihiku või kui nad moodustavad külgnevate vahemik. Teabebaasi artikkel XL: Millal kasutada SUM(IF()) asemel CountBlank() näitab, kuidas kasutada SUM(IF()) massiivivalem juhtudel.

Lehe algusse

Mittejärjestikuse vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooniga

Kasutage funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooni. Üldiselt, tehke seda, kasutades funktsiooni IF massiivivalemis määratlemaks, kas iga viidatud lahter sisaldab väärtust ja seejärel summeerimine valemi poolt tagastatud VÄÄRADE väärtuste arvu.

Mõned näited SUM ja IF funktsioon kombinatsioonide varasemast teemast loendamine mitme tekst- või arvväärtuse esinemissageduse funktsioonide SUM ja IF koos kasutamise abil selles teemas.

Lehe algusse

Väärtuste üheste esinemiste loendamine

Vahemiku Üheste väärtuste loendamine PivotTable-liigendtabeli, funktsioon COUNTIF, SUM ja IF koos töötabvõi dialoogiboksi Täpsem Filter .

Loendiveerus üheste väärtuste loendamine täpsema filtriga

Üheste väärtuste leidmiseks andmeveerust kasutage dialoogiboksi Täpsem filter. Väärtused saate kas samas kohas filtreerida või need ekstraktida ja uude asukohta kleepida. Seejärel saate funktsiooni ROWS abil loendada uues vahemikus sisalduvaid üksusi.

Täpsem Filter kasutamine, klõpsake vahekaarti andmed ja klõpsake jaotises sortimine & filtreerimine nuppu Täpsemalt.

Järgmises näites on näha, kuidas kasutada täpsemat filtrit üksnes üheste väärtuste kopeerimiseks uude asukohta töölehel.

Täpsem filter

Järgmisel joonisel veerg E sisaldab väärtusi, mida kopeeritakse vahemiku veergu d.

Veeru kopeeritud mõnest muust asukohast

Märkused: 

 • Andmed saate samas kohas filtreerida, väärtuseid ei kustutata teie töölehelt – üks või mitu rida võib olla peidetud. Peidetud väärtuste uuesti kuvamiseks klõpsake vahekaardi Andmed jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Tühjenda.

 • Kui soovite kiirelt näha üksnes üheste väärtuste arvu, valige (filtreeritud või kopeeritud) andmed pärast täpsema filtri kasutamist ja vaadake olekuriba. Olekuribal olev hulga näitaja peaks olema võrdne üheste väärtuste arvuga.

Lisateavet leiate teemast filtreerimine täpsemate kriteeriumide abil

Lehe algusse

Kordumatuid väärtusi vahemikus abil, kui üks või mitu tingimustele vastavad loendamine funktsioonide SUM, FREQUENCY, MATCH ja LEN

Kasutage funktsioonide IF, SUM, FREQUENCY, MATCH ja LEN erinevaid kombinatsioone.

Lisateavet ja näiteid, leiate jaotisest "Loendamine kordumatuid väärtusi, kasutades funktsioone" artikli üheste väärtuse loendamine duplikaatide hulgas.

Vaadake artiklit XL: Kuidas kindlaks teha kordumatute loendiüksuste arvu.

Lehe algusse

Erijuhud (kõikide lahtrite loendamine, sõnade loendamine)

Vahemikus olevaid lahtreid või sõnu saate loendada töölehe funktsioonide erinevate kombinatsioonidega.

Vahemiku lahtrite koguarvu loendamine funktsioonidega ROWS ja COLUMNS

Oletame, et soovite kindlaks teha suure töölehe suurust, et otsustada, kas kasutada töövihikus käsitsi või automaatselt arvutamist. Kõik lahtrid vahemikus loendamiseks kasutage valemi, mis korrutab tagastusväärtuste, RIDADE ja veergude funktsioonide abil. Näiteks järgmisel pildil näha:

RIDADE ja veergude funktsioon vahemiku lahtrite arvu loendamiseks näide

Lehe algusse

Loendamiseks vahemikus, sõnu kasutades kombinatsiooni summa, kui, funktsioonide LEN, TRIM ja SUBSTITUTE

Massiivivalemis saate kasutada funktsiooni SUM, IF, LEN, TRIMMIMINEja SUBSTITUTE funktsioonide kombinatsioon. Järgmises näites on kujutatud leida sõnade arvu 7 lahtrivahemiku pesastatud valemi tulemi (3, mis on tühjad). Mõned neist lahtritest sisaldavad eel- või järeltühikuid – funktsioonid TRIM ja SUBSTITUTE eemaldavad enne arvutamist kõik liigsed tühikud. Vaadake järgmises näites:

Sõnade loendamine pesastatud valemi näide

Nüüd ülaltoodud valem, mis töötavad õigesti, peate tegema Massiivivalemi, muidu tagastab valem veaväärtuse #VALUE! vaid kõik vead. Selleks, et klõpsake teisaldatavat valemit sisaldav lahter ja seejärel valemiribal, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + Enter. Excel lisab on looksulg alguses ja lõpus valem, mistõttu Massiivivalemi.

Massiivivalemite kohta leiate lisateavet teemast Massiivivalemi loomineja Exceli valemite ülevaade .

Lehe algusse

Arvutuste ja hulkade kuvamine olekuribal

Kui valitud on üks või mitu lahtrit, kuvatakse teave nende lahtrite kohta Exceli olekuribal. Kui teie töölehel on valitud näiteks neli lahtrit ning need sisaldavad väärtusi 2, 3, tekstistring (näiteks „pilv”) ja 4, saab olekuribal korraga kuvada kõiki järgmiseid väärtusi: keskmine, hulk, arv, min, max ja summa. Nendest väärtustest mõne või nende kõikide kuvamiseks või peitmiseks paremklõpsake olekuriba. Need väärtused on kuvatud järgmises näites.

olekuriba,

Lehe algusse

Kas teil on Exceli kohta mõni spetsiifiline küsimus?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumisse

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi selle kohta, kuidas saakime täiustada järgmist Exceli versiooni? Sellisel juhul tutvuge nende teemadega Exceli User Voice’i veebilehel.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×