Töölehe väärtuste loendamise võimalused

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Loendamine või summeerimine Loendamine on andmeanalüüsi oluline osa, ükskõik kas peate arvestust oma ettevõtte osakonna töötajate või igas kvartalis müüdud ühikute üle. Excel pakub andmelahtrite, -ridade ja -veergude loendamiseks mitmesuguseid meetodeid.

Parima valiku tegemiseks leiate sellest artiklist nende meetodite põhjaliku kokkuvõtte, samuti leiate tugiteavet vajaliku tehnika valimiseks ning üksikasjalike artiklite lingid.

Ärge ajage loendamist segi summeerimisega. Lisateavet lahtrites, veergudes või ridadel olevate väärtuste summeerimise kohta leiate teemast Lahtrites, veergudes või ridadel olevate väärtuste summeerimine.

Selle artikli teemad

Lihtne loendamine

Veeru või rea lahtrite loendamine valmiskäskude abil

Vahemiku lahtrite loendamine funktsiooni abil

Veeru lahtrite loendamine liigenduse abil

Veeru või rea lahtrite loendamine PivotTable-liigendtabeli abil

Loendi või Exceli tabeliveeru lahtrite loendamine funktsiooni abil

Loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal

Vahemiku lahtrite loendamine ühe tingimuse põhjal

Veeru lahtrite loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal

Vahemiku lahtrite loendamine mitme tingimuse põhjal, kasutades üht funktsiooni või mitme funktsiooni kombinatsiooni

Loendamine juhul, kui andmed sisaldavad tühje väärtusi

Vahemiku mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooni abil

Loendi mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooni abil

Külgnevate lahtrite vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsiooni abil

Mittekülgnevate lahtrite vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsioonide kombinatsiooni abil

Väärtuste kordumatute esinemisjuhtude loendamine

Vahemiku kordumatute väärtuste loendamine PivotTable-liigendtabeli aruande abil

Vahemiku kordumatute väärtuste loendamine ühe tingimuse põhjal, kasutades funktsiooni COUNTIF

Vahemiku kordumatute väärtuste loendamine mitme tingimuse põhjal, kasutades massiivivalemi funktsioonide kombinatsiooni

Loendiveeru kordumatute väärtuste loendamine täpsema filtri abil

Vahemikus ühele või mitmele tingimusele vastavate kordumatute väärtuste loendamine liitvalemi abil

Erijuhtumid (kõigi lahtrite või sõnade loendamine)

Vahemiku kõigi lahtrite loendamine funktsioonide abil

Vahemiku kõigi lahtrite loendamine liitvalemi abil

Arvutuste ja loendustulemuste kuvamine olekuribal

Lihtne loendamine

Vahemikus või tabelis olevate väärtuste loendamiseks saate kasutada lihtsat valemit, klõpsata vastavat nuppu või kasutada vastavat töölehe funktsiooni.

Excel võib kuvada ka valitud lahtrite arvu Exceli olekuriba. Leiate lisateavet jaotisest kuvamine arvutusi ja kuvav olekuriba . Viidata saate väärtused kuvatakse olekuribal, kui soovite kiirpilgu oma andmeid ja valemeid sisestada aega pole.

Veeru või rea lahtrite loendamine valmiskäskude abil

Käsu Automaatsumma arvude loendamise funktsiooni kasutamiseks valige lahtrivahemik, mis sisaldab vähemalt ühte arvväärtust, ja siis klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Automaatsumma kõrval olevat noolt. Seejärel klõpsake käsku Loenda arve. Excel tagastab vahemiku arvväärtuste arvu valitud vahemikuga külgnevas lahtris. Tavaliselt kuvatakse tulemus lahtris, mis asub horisontaalsest vahemikust paremal või vertikaalse vahemiku all.

Automaatsumma käsu Arvude loendamine kasutamine

Lehe algusse

Vahemiku lahtrite loendamine funktsiooni abil

Vahemikus olevate arvväärtuste loendamiseks saate valemis kasutada funktsiooni COUNT. Järgmises näites sisaldab vahemik A2:A5 kolme arvu (5, 32 ja 10) ning ühte tekstiväärtust („tere“). Funktsiooni COUNT saate valemis kasutada järgmiselt: =COUNT(A2:A5). Tulemus on 3 ehk vahemikust leitud arvväärtuste arv.

1

2

3

4

5

6

A

Näidisväärtus

5

32

tere

10

=COUNT(A2:A5)

Lisateavet leiate artikli Funktsioon COUNT jaotisest „Arve sisaldavate lahtrite loendamine, kui lahtrid ei asu järjestikustel ridadel ega külgnevates veergudes“.

Lehe algusse

Veeru lahtrite loendamine liigenduse abil

Andmeveeru rühmitamiseks ja summeerimiseks saate kasutada käsku Vahekokkuvõte (menüü Andmed jaotis Liigendus).

Kui teie andmed asuvad loendis ja neid saab veeruväärtuste alusel loogiliselt rühmitada, võite andmete rühmitamiseks ja summeerimiseks luua liigenduse.

Andmete summeerimine liigendatud loendis käsu Vahekokkuvõte abil

Nagu joonisel näha, on müügisummad rühmitatud piirkonna järgi, nii et näete kiiresti, et nii ida- kui ka läänepiirkonnas on nelja kvartali väärtused. Lisaks summeeritakse iga piirkonna väärtused ning arvutatakse kogusumma.

Lisateavet leiate järgmistest teemadest.

Lehe algusse

Veeru või rea lahtrite loendamine PivotTable-liigendtabeli abil

Teil on võimalik luua PivotTable-liigendtabeli aruanne, mis summeerib andmed ja analüüsib neid. Selleks saate valida kategooriad, mille alusel soovite oma andmed kuvada.

PivotTable-liigendtabeli saate kiiresti luua, kui valite andmevahemikus või Exceli tabelis lahtri ning klõpsate menüü Lisa jaotises Tabelid nuppu PivotTable-liigendtabel.

Pange tähele PivotTable-liigendtabeli funktsioone: allolevas näites sisaldavad müügiandmed mitut rida (tegelikult on andmeridu 40, kuid graafika kuvab ainult osa neist). Andmed pole summeeritud ning neil pole vahesummasid ega kogusummat.

PivotTable-liigendtabeli aruandes kasutatavad andmed

Samadel andmetel põhinevas PivotTable-liigendtabeli aruandes kuvatakse vahesumma, kogusummad ja esitatakse ülevaatlik üldkokkuvõte.

Andmete kokkuvõte ja summa PivotTable-liigendtabeli aruandes

PivotTable-liigendtabelite loomiseks ja nendega töötamiseks tuleb võib-olla andmeid eelnevalt töödelda ning teha endale selgeks mõned mõisted.

Põhjaliku, töö alustamiseks vajaliku teabe leiate järgmistest artiklitest.

Lehe algusse

Loendi või Exceli tabeliveeru lahtrite loendamine funktsiooni abil

Exceli tabelis või lahtrivahemikus olevate väärtuste loendamiseks saate valemis kasutada funktsiooni SUBTOTAL.

Funktsiooni SUBTOTAL abil saate kontrollida, kas tulemustesse on kaasatud ka peidetud read või mitte. Funktsioon ignoreerib alati filtreeritud ridu.

Kui rakendate selle funktsiooni näiteks järgmises tabelis seitsmele väärtusele (lahtrid A2 kuni A8), tagastatakse arv 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Müüdud ühikud

25

8

12

32

11

40

16

=SUBTOTAL(2;A2:A8)

Osa „2“ näitab valemis seda, et vahemikku A2:A8 kuuluvate väärtuste loendustulemuse tagastamiseks peab funktsioon kasutama funktsiooni SUM ning peidetud read tuleb kaasata. Tulemus (lahtris A9) on 7.

Kui peidate read 4, 5 ja 6 ega soovi neid tulemusse kaasata, peaksite funktsiooni SUBTOTAL kasutama veidi teistmoodi. Selle asemel, et määrata valemis „2“, määrake „102“, mis ütleb Excelile, et peidetud ridu tuleb ignoreerida. Tööleht näeb välja umbes selline (read 4, 5 ja 6 on peidetud):

1

2

3

7

8

9

A

Müüdud ühikud

25

8

40

16

=SUBTOTAL(102;A2:A8)

Sel juhul tagastab funktsioon väärtuse 4 ehk nende veerulahtrite arvu, mis pole peidetud ja mis sisaldavad väärtusi.

Lisateavet leiate teemadest Funktsioon SUBTOTAL ja Exceli tabeli andmete summeerimine.


Lehe algusse

Loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal

Mitmesuguste töölehefunktsioonide abil saate vahemikus loendada teie valitud tingimustele (ehk kriteeriumitele) vastavad lahtrid.

Vahemiku lahtrite loendamine ühe tingimuse põhjal

Funktsiooni COUNTIF abil saate loendada ühele tingimusele (ehk kriteeriumile) vastavate lahtrite arvu. Järgmises näites leiab funktsioon vahemikku A2:A8 kuuluvad väärtused, mis on suuremad kui 20. Tulemus on 3. Võtke arvesse, et tingimus ">20," peab olema jutumärkides.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

Müüdud ühikud

25

8

12

32

11

40

16

=COUNTIF(A2:A8;">20")

Lisateavet leiate teemast Funktsioon COUNTIF.

Lehe algusse

Veeru lahtrite loendamine ühe või mitme tingimuse põhjal

Kui soovite määrata oma tingimused, kasutage andmebaasifunktsiooni DCOUNT.

Kui teil on veeruloend ja leiate, et tingimusi on hõlpsam määrata eraldi lahtrivahemikus, mitte pesastatud funktsiooni abil, kasutage funktsiooni DCOUNT.

Oletagem, et soovime järgmises näites leida nende kuude arvu alates märtsist (kaasa arvatud) 2008, mille jooksul müüdi üle 400 ühiku. Selle tabeli järgi näeme, et sellele tingimusele vastavad kaks kuud: aprill (442) ja juuni (405).

Märkus.: Järgnev toiming ei pruugi olla intuitiivne, ent töötab siiski. Oluline on, et järgiksite täpselt juhiseid ja korraldaksite töölehe andmed täpselt nii, nagu siin on näidatud. Saate kopeerida andmed tabelist ja kleepida töölehel lahtrisse A1. Tulemus peaks kuvatama lahtris B13.

Saate lisada täiendava lahtrivahemiku, mis korraldatakse samamoodi nagu lahtrites A1 kuni B7 olevad müügiandmed. Täiendav lahtrivahemik sisaldab lahtreid A10 kuni B11 ning samu veerusilte („Müüdud ühikute arv“ ja „Kuu lõpp“) ning rea tingimus asub vahetult iga veerusildi all (lahtrid A11 kuni B11).

Seejärel sisestate valemi mõnda tühja lahtrisse (koht pole oluline, kuid selles näites sisestatakse valem lahtrisse B13). Selle näite valemis kasutatakse funktsiooni DCOUNT järgmiselt: =DCOUNT(A1:B7;;A10:B11).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

A

B

Müüdud ühikute arv

Kuu lõpp

339

31.01.2008

270

29.02.2008

314

31.03.2008

442

30.04.2008

336

31.05.2008

405

30.06.2008

Müüdud ühikute arv

Kuu lõpp

=">400"

=">=31.03.2008"

=DCOUNT(A1:B7;;A10:B11)

Funktsioon DCOUNT kontrollib andmeid vahemikus A2 kuni A7, rakendab lahtritest A11 ja B11 leitud tingimused ja tagastab väärtuse 2 – mõlemale tingimusele vastavate ridade arvu (read 5 ja 7).

Lisateavet leiate teemast Funktsioon DCOUNT.

Lehe algusse

Vahemiku lahtrite loendamine mitme tingimuse põhjal, kasutades üht funktsiooni või mitme funktsiooni kombinatsiooni

Saate kasutada funktsiooni COUNTIFS või funktsioonide COUNT ja IF kombinatsiooni.

Funktsiooni COUNTIF kasutamine lahtrivahemikul

Joonisel on kasutatud funktsiooni COUNTIFS, et leida autod, mille võimsus on enam kui 250 hobujõudu, kuid mis sõidab keskmiselt 25 miili ühe galloni kütusega. Funktsioon tagastab väärtuse 2, mis on mõlemale tingimusele vastavate ridade arv (read 3 ja 4).

Märkus.: Kõik tingimused peavad funktsioonis COUNTIFS olema lisatud jutumärkidesse ("") –nt "<250", ">25" ja isegi "240".

Funktsiooni COUNTIF abil saate loendada, mitu korda esineb üksikväärtus vahemikus. Kui soovite näiteks teada, mitu korda esineb väärtus 70 vahemikus A2 kuni A40, kasutate valemit =COUNTIF(A2:A40;70).

Lisateavet leiate teemadest Arvväärtuse esinemisjuhtude loendamine ja Funktsioon COUNTIFS.


Lehe algusse

Loendamine juhul, kui andmed sisaldavad tühje väärtusi

Töölehefunktsioonide abil on võimalik loendada nii andmetega kui ka tühje lahtreid.

Vahemiku mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooni abil

Funktsiooni COUNTA abil saate loendada vahemikus ainult väärtusi sisaldavaid lahtreid.

Mõnikord soovite lahtrite loendamisel ignoreerida tühje lahtreid, kuna teid huvitavad ainult väärtustega lahtrid. Võib-olla soovite näiteks loendada kõik müüjad, kes teatud piirkonnas tegid vähemalt ühe müügitehingu.

Järgmises näites tagastas funktsioon veerus Läänepiirkonna müük arvu 3.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

Müüja

Läänepiirkonna müük

Andrews

24000

Atlas

Chai

Gabrielle

31000

Hansen

Zeng

8000

=COUNTA(B2:B7)

Kuna lahtrid B3, B4 ja B6 on tühjad, ignoreerib funktsioon COUNTA neid. Ainult lahtrid, mis sisaldavad väärtusi 24000, 31000 ja 8000 kaasatakse loendusse. Tulemus (lahtris B8) on 3.

Lisateavet leiate teemadest Mittetühjade lahtrite loendamine ja Funktsioon COUNTA.

Lehe algusse

Loendi mittetühjade lahtrite loendamine funktsiooni abil

Funktsiooni DCOUNTA abil saate loendada loendis või andmebaasis teie tingimustele vastavad kirjeveeru mittetühjad lahtrid.

Järgmises näites loendatakse funktsiooni DCOUNTA abil vahemikku A4:B9 kuuluvad andmebaaskirjed, mis vastavad kriteeriumivahemikus A1:B2 määratud tingimustele. Need tingimuste järgi peab veeru Toote ID väärtus olema 4000 või suurem ning veeru Hinnangud väärtus peab olema 50 või suurem. Mõlemale tingimusele vastab ainult üks kirje real 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

Toote ID

Hinnangud

=">=4000"

=">=50"

Toote ID

Hinnangud

2048

61

16384

35336

83

1024

113

512

47

=DCOUNTA(A4:B9;"Hinnangud";A1:B2)

Lisateavet leiate teemast Funktsioon DCOUNTA.

Lehe algusse

Külgnevate lahtrite vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsiooni abil

Funktsiooni COUNTBLANK abil saate tagastada tühjade lahtrite arvu külgnevates lahtrites (lahtrid on külgnevad, kui need on ühendatud katkematu jadana). Kui lahter sisaldab valemit, mis tagastab tühja teksti (""), loendatakse see lahter.

Märkus.: Kui loendate lahtreid, soovite võib-olla loendusse kaasata ka tühjad lahtrid, kuna need on teie jaoks olulised. Võib-olla soovite näiteks loendada piirkonna kõik müüjad olenemata sellest, kas nad on sõlminud müügitehingu või mitte.

Lisateavet leiate teemast Funktsioon COUNTBLANK.

Lehe algusse

Mittekülgnevate lahtrite vahemiku tühjade lahtrite loendamine funktsioonide kombinatsiooni abil

Kasutage funktsioonide SUM ja IF kombinatsiooni. Tavaliselt kasutatakse selleks massiivivalemis funktsiooni IF, et määratleda, kas viidatud lahter sisaldab väärtust, ja seejärel summeeritakse valemi tagastatavad väärtused FALSE.

Lisateabe saamiseks lugege teabebaasi artiklit XL: funktsiooni SUM(IF()) kasutamine funktsiooni CountBlank() asemel.

Lehe algusse

Väärtuste kordumatute esinemisjuhtude loendamine

Vahemiku kordumatuid väärtusi saate loendada PivotTable-liigendtabeli aruande, funktsiooni COUNTIF, funktsioonide kombinatsiooni ja dialoogiboksi Täpsem filter abil.

Vahemiku kordumatute väärtuste loendamine PivotTable-liigendtabeli aruande abil

Kordumatute väärtuste kogusummasid ja esinemisjuhtude arvu kuvamiseks saate kasutada PivotTable-liigendtabeli aruannet.

Lisateavet leiate teema Arvväärtuse esinemisjuhtude loendamine jaotisest „Kordumatute väärtuse esinemisjuhtude loendamine PivotTable-liigendtabeli aruande abil“.

Lehe algusse

Vahemiku kordumatute väärtuste loendamine ühe tingimuse põhjal, kasutades funktsiooni COUNTIF

Funktsiooni COUNTIF abil saate loendada, mitu korda väärtus vahemikus esineb.

Järgmises näites tagastab funktsioon COUNTIF väärtuse 2 ehk arvu, mitu korda esineb väärtus 250 vahemikus A2:A7.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

Müüdud ühikud

245

250

250

Pole saadaval

=COUNTIF(A2:A7;250)

Lisateavet leiate artikli Arvväärtuse esinemisjuhtude loendamine jaotisest „Vahemiku üksikväärtuse esinemisjuhtude loendamine“.

Lehe algusse

Vahemiku kordumatute väärtuste loendamine mitme tingimuse põhjal, kasutades massiivivalemi funktsioonide kombinatsiooni

Kasutage funktsiooni SUM koos funktsiooniga IF. Tavaliselt määratlete massiivivalemis funktsiooni IF abil, kas mitmest tingimusest koosnevad kriteeriumid on täidetud, ja seejärel summeerite valemi tagastatavad väärtused TRUE.

Järgmises näites kasutatakse funktsiooni IF, et uurida kõiki vahemiku A2:A10 lahtreid ja määratleda, kas see sisaldab nimesid Andrews või Chai. Väärtuse TRUE tagastamiskordade arvu leidmiseks kasutatakse funktsiooni SUM, mis annab tulemuseks 7. Selle näite saate kopeerida ja kleepida töölehel lahtrisse A1. Pärast näite kleepimist märkate, et lahter A11 sisaldab tõrget #VALUE!. Et valem hakkaks tööle, peate selle teisendama massiivivalemiks, vajutades klahvi F2 ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+ENTER. Pärast kuvatakse lahtris A11 arv 7.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

Müüja

Arve

Andrews

15000

Chai

11000

Andrews

11000

Chai

4000

Hansen

8000

Chai

6000

Hansen

14000

Andrews

7000

12000

Valem

Kirjeldus (tulem)

=SUM(IF((A2:A10="Andrews")+(A2:A10="Chai");1;0))

Andrewsi või Chai arvete arv (7)

Lisateavet leiate teema Arvväärtuse esinemisjuhtude loendamine jaotisest „Mitme tekst- või arvväärtuse esinemisjuhtude loendamine funktsioonide abil“.

Lisanäpunäiteid leiate järgmisest teabebaasiartiklist.

Lehe algusse

Loendiveeru kordumatute väärtuste loendamine täpsema filtri abil

Dialoogiboksi Täpsem filter abil saate otsida andmeveerust kordumatuid väärtusi. Väärtusi saate filtreerida kohapeal või ekstraktida ja kleepida uude asukohta. Funktsiooni ROWS abil saate uues vahemikus loendada üksuste arvu.

Märkused: 

 • Kui filtreerite andmeid kohapeal, ei kustutata väärtusi teie töölehelt, vaid üks või mitu rida võib olla peidetud. Nende väärtuste uuesti kuvamiseks klõpsake menüü Andmed jaotises Sortimine ja filtreerimine nuppu Tühjenda.

 • Kui soovite kiiresti näha ainult kordumatute väärtuste arvu, valige pärast täpsema filtri kasutamist andmed (kas filtreeritud või kopeeritud andmed) ja seejärel vaadake olekuriba. Olekuribal olev väärtus Arv peaks vastama kordumatute väärtuste arvule.

Kordumatute väärtuste leidmiseks saate kasutada käsku Täpsem (menüü Andmed jaotis Sortimine ja filtreerimine).

Järgmisel joonisel on näha, kuidas saab täpsema filtri abil kopeerida kordumatud väärtused töölehel uude kohta.

Täpsema filtri rakendamine kordumatute väärtuste loendi loomiseks teise loendi põhjal

Järgmisel joonisel sisaldab veerg C viit kordumatut väärtust, mis kopeeriti veerus A olevast vahemikust.

Veeru A algväärtused ja veerus C loodud veeru A kordumatud väärtused

Lisateavet leiate artikli Kordumatute väärtuste loendamine duplikaatide hulgas jaotisest „Kordumatute väärtuste loendamine filtri abil“.

Lehe algusse

Vahemikus ühele või mitmele tingimusele vastavate kordumatute väärtuste loendamine liitvalemi abil

Kasutage funktsioonide IF, SUM, FREQUENCY, MATCH ja LEN kombinatsioone.

Lisateavet leiate artikli Kordumatute väärtuste loendamine duplikaatide hulgas jaotisest „Kordumatute väärtuste loendamine funktsioonide abil“.

Lisaks lugege teemat Kordumatute loendiüksuste arvu leidmine.

Lehe algusse

Erijuhtumid (kõigi lahtrite või sõnade loendamine)

Töölehefunktsioonide eri kombinatsioonide abil saate loendada vahemiku lahtrite arvu või sõnade arvu.

Vahemiku kõigi lahtrite loendamine funktsioonide abil

Oletagem, et soovite määrata ulatusliku töölehe suurust, kuna peate otsustama, kas kasutada töövihikus käsitsi või automaatset arvutamist. Vahemiku kõigi lahtrite loendamiseks saate kasutada valemit, mis korrutab funktsioonide ROWS ja COLUMNS tagastatavad väärtused.

Näidet on kergem mõista, kui kopeerite selle tühjale töölehele.

Näite kopeerimine

 1. Looge tühi töövihik või tööleht.

 2. Valige spikriteema näide.

  Märkus.: Ärge valige rea- ega veerupäiseid.

  Spikrinäite valimine

  Spikrinäite valimine

 3. Vajutage klahve CRTL+C.

 4. Valige töölehe lahter A1 ja vajutage klahve CTRL+V.

 5. Tulemite ja tulemeid andvate valemite kuvade vaheldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+` (graavis) või klõpsake menüü Valemid jaotises Valemiaudit nuppu Näita valemeid.

1

2

3

4

5

6

A

B

C

Piirkond

Kuu

Müük

Ida

Jaan

18 000 €

Ida

Veebr

23 000 €

Ida

Märts

19 000 €

Valem

Kirjeldus (tulem)

=ROWS(A2:C4) * COLUMNS(A2:C4)

Vahemiku lahtrite koguarv (9)

Lehe algusse

Vahemiku kõigi lahtrite loendamine liitvalemi abil

Kasutage massiivivalemis funktsioonide SUM, IF, LEN ja SUBSTITUTE kombinatsioone. Järgmises näites on liitvalemi abil 7 lahtri vahemikus (3 neist on tühjad) loendatud sõnade arv. Mõni lahter sisaldab algus- või lõputühikuid – funktsioonid TRIM ja SUBSTITUTE eemaldavad enne loendamist need lisatühikud.

Järgmises tabelis kopeerige tekst lahtrist A2 kuni A11. Enne kui kleebite teksti töölehel lahtrisse A1, muutke veeru A laiust, et see oleks umbes 100.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A

Tekst (string)

Kuus sõna ja neli lõputühikut    

   Kuus sõna ja kolm algustühikut

Kaheksa sõna, mõned komad ja kaks lõputühikut  

Mõnda märki (nt komasid ja punkte) ignoreeritakse.

Valem

=SUM(IF(LEN(TRIM(A2:A8))=0;0;LEN(TRIM(A2:A8))-LEN(SUBSTITUTE(A2:A8;" ";""))+1))

Kui olete kleepinud teksti töölehel lahtriasukohta A1, valige lahter A11, vajutage klahvi F2 ja seejärel vajutage valemi lisamiseks massiivivalemina klahvikombinatsiooni SHIFT+CTRL+ENTER. Õige tulemus, 29, peaks kuvatama lahtris A11.

Lehe algusse

Arvutuste ja loendustulemuste kuvamine olekuribal

Kui valitud on üks või mitu lahtrit, kuvatakse nende lahtriandmete teave Exceli olekuribal. Kui töölehel on valitud näiteks neli lahtrit ja nad sisaldavad väärtusi 2, 3, tekstistringi (nt „pilv“) ja 4, võidakse olekuribal kuvada korraga kõik järgmised väärtused: keskmine, arv, arvandmete arv, min, max, ja summa. Mõne või kõigi nende väärtuste kuvamiseks või peitmiseks paremklõpsake olekuriba. Need väärtused on kuvatud järgmisel joonisel.

Arvutusi ja valitud lahtrite arvu kuvav olekuriba

Märkus.: Exceli varasemates versioonides võidakse need väärtused kuvada küll olekuribal, kuid ainult üks väärtus korraga.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×