Töölehe lahtrite automaatne täitmine andmetega

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Andmete töölehele käsitsi sisestamise asemel saate automaattäite funktsiooni abil täita lahtrid andmetega, mis järgivad kindlat mustrit või põhinevad teistes lahtrites asuvatel andmetel.

Selles artiklis selgitatakse andmete käsitsi sisestamine või andmete sisestamine korraga mitmele töölehele. Andmete käsitsi sisestamise kohta leiate artiklist andmete sisestamine töölehe lahtritesse käsitsi.

Veergudes juba leiduvate väärtuste automaatne kordamine

Kui esimesed märgid, mida lahtrisse tipite, kattuvad selles veerus olemasoleva kirjega, sisestatakse Excelis ülejäänud märgid teie eest automaatselt. Excelis jätkatakse automaatselt ainult neid kirjeid, mis sisaldavad teksti või teksti ja arvude kombinatsiooni. Ainult arve, kuupäevi või kellaaegu sisaldavaid kirjeid automaatselt ei jätkata.

Kui Excel on teie tipitud teksti lõpule viinud, tehke ühte järgmistest.

 • Pakutud kirje aktsepteerimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Lõpetatud kirje kattub täpselt olemasoleva kirje suur- ja väiketähtede mustriga.

 • Automaatselt sisestatud märkide asendamiseks jätkake tippimist.

 • Automaatselt sisestatud märkide kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi (Backspace).

Märkus.: 

 • Kirjet jätkatakse Excelis ainult juhul, kui kursor on praeguse lahtri sisu lõpus.

 • Exceli potentsiaalsete automaatselt lisatavate kirjete loend põhineb aktiivne lahter sisaldaval veerul. Rea piires korduvaid kirjeid automaatselt ei jätkata.

Lahtriväärtuste automaatteksti sisse- või väljalülitamine

Kui te ei soovi, et Excel sisestaks lahtriväärtused automaatselt, saate selle funktsiooni välja lülitada.

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid.

 2. Lahtri väärtuste automaatse jätkamise sisse- või väljalülitamiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba lahtriväärtustele automaattekst.

Andmete sisestamine külgnevatesse lahtritesse täitepideme abil

Erinevat tüüpi andmesarjade kiireks täitmiseks saate valida lahtrid ja lohistada täitepide Täitepide . Täitepideme kasutamiseks tuleb esmalt valida lahtrid, mida soovite täiendavate lahtrite täitmiseks alusena kasutada, ja seejärel lohistada pidet alla või külje peale üle lahtrite, mida soovite täita.

Vaikimisi on täitepide kuvatud, kuid soovi korral saate selle peita (samuti saate peidetud täitepideme taas eemaldada).

Pärast täitepideme lohistamist kuvatakse nupp Automaattäite suvandid. Kui te ei soovi, et pärast iga täitepideme lohistamist kuvataks nupp Automaattäite suvandid, saate selle välja lülitada. Kui nuppu Automaattäite suvandid ei kuvata täitepideme lohistamisel, saate selle taas sisse lülitada.

Täitepideme kuvamine ja peitmine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid.

 2. Täitepideme kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba täitepide ja lahtrite lohistamine.

 3. Andmete asendamise vältimiseks täitepideme lohistamisel kontrollige, et ruut Hoiata enne lahtrite ülekirjutamist oleks märgitud. Kui te ei soovi saada teadet mittetühjade lahtrite ülekirjutamise kohta, tühjendage see ruut.

Andmete sisestamine külgnevatesse lahtritesse, lohistades täitepidet

 1. Valige lahtrid, mis sisaldavad andmeid, mida soovite sisestada külgnevatesse lahtritesse.

 2. Lohistage täitepide üle lahtrite, mida soovite täita.

 3. Valiku täitmise viisi valimiseks klõpsake nuppu Automaattäite suvandid  Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

  Näiteks saate valida vaid lahtri vorminguga täitmise, klõpsates raadionuppu Täida ainult vorminguga, või lahtri sisuga täitmise, klõpsates raadionuppu Täida vorminguta.

Märkus.: Kui lohistate täitepidet üles või valikust vasakule ning peatute valitud lahtrites, ilma et oleksite möödunud valiku esimesest veerust või ülemisest reast, kustutab Excel valikus sisalduvad andmed. Täitepide tuleb enne hiirenupu vabastamist lohistada valitud alast väljapoole.

Automaattäite suvandite sisse- või väljalülitamine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid.

 2. Selle suvandi sisse- või väljalülitamiseks klõpsake kategooriat Täpsemalt ning seejärel märkige või tühjendage jaotises Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine ruut Kuva sisu kleepimisel kleepesuvandite nupud.

Andmete sisestamine külgnevatesse lahtritesse täitekäsu abil

Käsu Täida abil saate aktiivse lahtri või valitud lahtrivahemiku täita külgneva lahtri või vahemiku sisuga.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Aktiivse lahtri täitmiseks külgneva lahtri sisuga valige tühi lahter, mis asub selle lahtri all, paremal, kohal või vasakul, mis sisaldab tühja lahtri täitmiseks soovitud andmeid.

  • Mitme külgneva lahtri täitmiseks valige lahter, mille sisu soovite täitmiseks kasutada, ja külgnevad lahtrid, mille soovite sisuga täita.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Täida ja seejärel käsku Alla, Paremale, Üles või Vasakule.

Menüü Avaleht jaotis Lahtrid

Kiirklahv.    Kui soovite lahtri kiiresti täita külgneva lahtri sisuga, saate selle kohal asuva lahtri sisu kasutamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+D ja vasakul asuva lahtri sisu kasutamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+R.

Valemite sisestamine külgnevatesse lahtritesse

 1. Valige lahter, mis sisaldab valemit, mille soovite sisestada külgnevatesse lahtritesse.

 2. Lohistage täitepide Täitepide üle lahtrite, mille soovite täita.

 3. Valiku täitmise viisi valimiseks klõpsake nuppu Automaattäite suvandid  Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

  Märkus.: Kui töövihiku automaatne arvutamine pole lubatud, ei arvutata valemeid lahtrite täitmisel ümber. Töövihiku arvutussuvandite kontrollimiseks tehke järgmist.

 4. Klõpsake menüüd Fail.

 5. Siis klõpsake jaotises Excel nuppu Suvandid ja kategooriat Valemid.

 6. Otsige jaotises Arvutussuvandid üles suvand Töövihiku arvutamine.

  • Automaatne    – valemid arvutatakse automaatselt ümber.

  • Automaatselt, v.a andmetabelite puhul    – valemid arvutatakse ümber, välja arvatud juhul, kui valem on andmetabelis.

  • Käsitsi    – valemeid ei arvutata kunagi automaatselt ümber.

  • Arvuta töövihik enne salvestamist ümber    – see märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui jaotises Töövihiku arvutamine on valitud Käsitsi. Kui see ruut on märgitud, arvutatakse valemid automaatselt ümber alles töövihiku salvestamisel. Võtke arvesse, et töövihiku salvestamine võib kaasneda ka mitme muu tegevusega, näiteks käsu Saada kasutamisega.

   Märkused: 

   • Aktiivse lahtri saate külgneva lahtri valemiga täita ka menüü Avaleht jaotise Redigeerimine nupuga Täida. Kui soovite valemi sisestada valemiga lahtri all või sellest paremal asuvasse lahtrisse, vajutage vastavalt klahvikombinatsiooni Ctrl+D või Ctrl+R.

   • Saate sisestada valemi automaatselt allapoole kõigi külgnevate lahtrite kohta, mille puhul see valem kehtib, topeltklõpsates esimese valemit sisaldava lahtri täitepidet. Oletagem näiteks, et lahtrid A1:A15 ja B1:B15 sisaldavad arve ning tipite valemi =A1+B1 lahtrisse C1. Selle valemi kopeerimiseks lahtritesse C2:C15 valige lahter C1 ja topeltklõpsake selle täitepidet.

Arvude, kuupäevade või muude sisemiste sarjaüksuste täitmine

Täitepideme või käsu Täida abil saate kiiresti täita vahemiku lahtreid arvu- või kuupäevasarjadega või sisemiste päevade, nädalate, kuude või aastate sarjadega.

Lahtrite täitmine sarjaga täitepideme abil

 1. Valige esimene lahter vahemikus, mida soovite täita.

 2. Tippige sarja esimene väärtus.

 3. Tippige järgmisse lahtrisse väärtus mustri loomiseks.

  Näiteks, kui soovite sarja 1, 2, 3, 4, 5..., tippige kahte esimesse lahtrisse väärtused 1 ja 2. Kui soovite sarja 2, 4, 6, 8..., tippige väärtused 2 ja 4. Kui soovite sarja 2, 2, 2, 2..., võite teise lahtri tühjaks jätta.

 4. Valige lahter või lahtrid, mis sisaldavad esimesi väärtusi.

 5. Lohistage täitepidet Täitepide üle lahtrite, mille soovite täita.

  Kasvavas järjestuses täitmiseks lohistage alla või paremale. Kahanevas järjestuses täitmiseks lohistage üles või vasakule.

  Märkus.: 

 6. Sarja tüübi saate määratleda ka nii, et lohistate hiire parema nupu abil täitepidet üle vahemiku ja klõpsate seejärel kiirmenüü sobivat käsku. Kui esimene väärtus on näiteks kuupäev JAAN-2007, klõpsake sarja VEEB-2007, MÄRTS-2007 jne moodustamiseks käsku Täida kuud; sarja JAAN-2007, JAAN-2008 jne moodustamiseks klõpsake käsku Täida aastad.

 7. Kui valik sisaldab arve, saate loodavat sarjatüüpi kontrollida.

 8. Sarja automaattäite saate tõkestada, hoides täitepideme lohistamisel üle kahest või enamast lahtrist koosneva vahemiku all juhtklahvi (Ctrl). Valitud väärtused kopeeritakse külgnevatesse lahtritesse ja Excelis sarja ei laiendata.

Lahtrite täitmine sarjaga täitekäsu abil

 1. Valige esimene lahter vahemikus, mida soovite täita.

 2. Tippige sarja esimene väärtus.

 3. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Täide ja seejärel käsku Sari.

  Menüü Avaleht jaotis Lahtrid

 4. Valige jaotises Tüüp üks järgmistest valikutest.

  • Lineaarne    – loob sarja, mille arvutamisel lisatakse iga järgmise lahtri väärtusele väljal Samm olev väärtus.

  • Kasv    – loob sarja, mille arvutamisel korrutatakse väljal Samm olev väärtus järjest iga järgmise lahtri väärtusega.

  • Kuupäev    – loob sarja, kus kuupäevaväärtused sisestatakse järk-järgult kasvavas järjestuses väljal Samm oleva väärtuse võrra ja vastavalt jaotises Kuupäevaühik määratud ühikule.

  • Automaattäide    – loob sarja, kus tulemus on sama, mis täitepidet lohistades.

 5. Sarja jaoks mustri loomiseks tippige soovitud väärtused väljadele Samm ja Lõppväärtus.

Sisestatavate sarjade näiteid

Sarjade sisestamisel laiendatakse valikut vastavalt järgmises tabelis toodule. Selles tabelis asuvad komadega eraldatud üksused töölehel eraldi külgnevates lahtrites.

Algvalik

Laiendatud sari

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

E

T, K, N...

Esmaspäev

Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev,...

Jaan

Veebr, Märts, Apr,...

Jaan, Apr

Juuli, Okt, Jaan...

jaan.07, apr.07

juuli.07, okt.07, jaan.08,...

15. jaan, 15. apr

15. juuli, 15. okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. jaan, 1. märts

1. mai, 1. juuli, 1. sept,...

Kv3 (või Kvartal3)

Kv4, Kv1, Kv2,...

tekst 1, tekst A

tekst 2, tekst A, tekst 3, tekst A,...

1. periood

2. periood, 3. periood,...

Toode 1

Toode 2, Toode 3,...

Andmete sisestamine kohandatud sarjatäite abil

Kindla andmejada (nt nimede või müügipiirkondade loend) sisestamise lihtsustamiseks saate luua kohandatud sarjatäite. Kohandatud sarjatäite aluseks võib olla töölehel olemasolevate üksuste loend; samuti saate loendi algusest peale tippida. Sisemist sarjatäidet (nt kuude või päevade sarjatäide) ei saa redigeerida ega kustutada, kuid kohandatud sarjatäidet saab nii redigeerida kui ka kustutada.

Märkus.: Kohandatud loend võib sisaldada ainult teksti või arve sisaldavat teksti.

Olemasoleval üksuste loendil põhineva kohandatud täitesarja kasutamine

 1. Valige töölehel üksuste loend, mida soovite täitesarjas kasutada.

 2. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid.

 3. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ja seejärel jaotises Üldine nuppu Redigeeri kohandatud loendeid.

 4. Kontrollige, et väljal Impordi loend lahtritest kuvataks valitud üksuste loendi lahtriviide, ja klõpsake seejärel nuppu Impordi.

  Valitud üksused lisatakse väljale Kohandatud loendid.

 5. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

 6. Klõpsake töölehel lahtrit ja tippige seejärel kohandatud täitesarja üksus, millega soovite loendit alustada.

 7. Lohistage täitepide Täitepide üle lahtrite, mille soovite täita.

Uuel üksuste loendil põhineva kohandatud täitesarja kasutamine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ja seejärel jaotises Üldine nuppu Redigeeri kohandatud loendeid.

 3. Klõpsake väljal Kohandatud loendid väärtust UUS LOEND ja tippige seejärel kirjed väljale Loendikirjed, alustades esimesest.

 4. Pärast iga kirjet vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Kui loend on valmis, klõpsake nuppu Lisa ja seejärel kaks korda nuppu OK.

 6. Klõpsake töölehel lahtrit ja tippige seejärel kohandatud täitesarja üksus, millega soovite loendit alustada.

 7. Lohistage täitepidet  Täitepide üle lahtrite, mille soovite täita.

Kohandatud täitesarja redigeerimine või kustutamine

 1. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ja seejärel jaotises Üldine nuppu Redigeeri kohandatud loendeid.

 3. Valige väljal Kohandatud loendid loend, mida soovite redigeerida või kustutada, ning tehke ühte järgmistest.

  • Täitesarja redigeerimiseks tehke soovitud muutused väljal Loendikirjed ja seejärel klõpsake nuppu Lisa .

  • Täitesarja kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta.

Selles artiklis ei selgitata andmete käsitsi sisestamist ega andmete korraga mitmele töölehele sisestamist. Andmete käsitsi sisestamise kohta leiate teavet artiklist Andmete käsitsi sisestamine töölehe lahtritesse.

Veergudes juba leiduvate väärtuste automaatne kordamine

Kui esimesed märgid, mida lahtrisse tipite, kattuvad selles veerus olemasoleva kirjega, sisestatakse Excelis ülejäänud märgid teie eest automaatselt. Excelis jätkatakse automaatselt ainult neid kirjeid, mis sisaldavad teksti või teksti ja arvude kombinatsiooni. Ainult arve, kuupäevi või kellaaegu sisaldavaid kirjeid automaatselt ei jätkata.

Kui Excel on teie tipitud teksti lõpule viinud, tehke ühte järgmistest.

 • Pakutud kirje aktsepteerimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Lõpetatud kirje kattub täpselt olemasoleva kirje suur- ja väiketähtede mustriga.

 • Automaatselt sisestatud märkide asendamiseks jätkake tippimist.

 • Automaatselt sisestatud märkide kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi (Backspace).

Märkused: 

 • Kirjet jätkatakse Excelis ainult juhul, kui kursor on praeguse lahtri sisu lõpus.

 • Exceli potentsiaalsete automaatselt lisatavate kirjete loend põhineb aktiivne lahter sisaldaval veerul. Rea piires korduvaid kirjeid automaatselt ei jätkata.

Lahtriväärtuste automaatteksti väljalülitamine

Kui te ei soovi, et Excel sisestaks lahtriväärtused automaatselt, saate selle funktsiooni välja lülitada.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake jaotises Excel nuppu Suvandid.

 3. Lahtri väärtuste automaatse jätkamise sisse- või väljalülitamiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba lahtriväärtustele automaattekst.

Andmete sisestamine täitepideme abil

Erinevat tüüpi andmesarjade kiireks täitmiseks saate valida lahtrid ja lohistada täitepide Täitepide . Täitepideme kasutamiseks tuleb esmalt valida lahtrid, mida soovite täiendavate lahtrite täitmiseks alusena kasutada, ja seejärel lohistada pidet alla või külje peale üle lahtrite, mida soovite täita.

Täitepideme kuvamine ja peitmine

Vaikimisi on täitepide kuvatud, kuid soovi korral saate selle peita (samuti saate peidetud täitepideme taas eemaldada).

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake jaotises Excel nuppu Suvandid.

 3. Täitepideme kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba täitepide ja lahtrite lohistamine.

 4. Andmete asendamise vältimiseks täitepideme lohistamisel kontrollige, et ruut Hoiata enne lahtrite ülekirjutamist oleks märgitud. Kui te ei soovi saada teadet mittetühjade lahtrite ülekirjutamise kohta, tühjendage see ruut.

Automaattäite suvandite abil valiku täitmisviisi muutmine

Pärast täitepideme lohistamist kuvatakse nupp Automaattäite suvandid Nupu pilt , mille abil saate muuta valiku täitmisviisi. Näiteks saate valida vaid lahtri vorminguga täitmise, klõpsates raadionuppu Täida ainult vorminguga, või lahtri sisuga täitmise, klõpsates raadionuppu Täida vorminguta.

Automaattäite suvandite sisse- või väljalülitamine

Kui te ei soovi, et pärast iga täitepideme lohistamist kuvataks nupp Automaattäite suvandid, saate selle välja lülitada. Kui nuppu Automaattäite suvandid ei kuvata täitepideme lohistamisel, saate selle taas sisse lülitada.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake jaotises Excel nuppu Suvandid.

 3. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ning seejärel tühjendage jaotises Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine ruut Kuva sisu kleepimisel kleepesuvandite nupud.

Andmete sisestamine külgnevatesse lahtritesse täitekäsu abil

Käsu Täida abil saate aktiivse lahtri või valitud lahtrivahemiku täita külgneva lahtri või vahemiku sisuga või täita külgnevad lahtrid kiiresti täitepidet lohistades Täitepide .

Aktiivse lahtri täitmine külgneva lahtri sisuga

 1. Valige tühi lahter, mis asub selle lahtri all, paremal, kohal või vasakul, mis sisaldab tühja lahtri täitmiseks soovitud andmeid.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Täida ja seejärel käsku Alla, Paremale, Üles või Vasakule.

Menüü Avaleht jaotis Lahtrid

Näpunäide.: Kui soovite lahtri kiiresti täita külgneva lahtri sisuga, saate selle kohal asuva lahtri sisu kasutamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+D ja vasakul asuva lahtri sisu kasutamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+R. Saate lahtri täita allpool asuva lahtri sisuga (st täita üles), valides menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Täide ja seejärel klõpsates käsku Üles. Saate lahtri täita paremal asuva lahtri sisuga (st täita vasakule), valides menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Täide ja seejärel klõpsates käsku Vasakule.

Andmete sisestamine külgnevatesse lahtritesse, lohistades täitepidet

 1. Valige lahtrid, mis sisaldavad andmeid, mida soovite sisestada külgnevatesse lahtritesse.

 2. Lohistage täitepide üle lahtrite, mida soovite täita.

 3. Valiku täitmise viisi valimiseks klõpsake nuppu Automaattäite suvandid  Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

Märkus.: Kui lohistate täitepidet üles või valikust vasakule ning peatute valitud lahtrites, ilma et oleksite möödunud valiku esimesest veerust või ülemisest reast, kustutab Excel valikus sisalduvad andmed. Täitepide tuleb enne hiirenupu vabastamist lohistada valitud alast väljapoole.

Valemite sisestamine külgnevatesse lahtritesse

 1. Valige lahter, mis sisaldab valemit, mille soovite sisestada külgnevatesse lahtritesse.

 2. Lohistage täitepide Täitepide üle lahtrite, mida soovite täita.

 3. Valiku täitmise viisi valimiseks klõpsake nuppu Automaattäite suvandid  Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

  Märkus.: Kui töövihiku automaatne arvutamine pole lubatud, ei arvutata valemeid lahtrite täitmisel ümber. Töövihiku arvutussuvandite kontrollimiseks tehke järgmist.

 4. Klõpsake menüüd Fail.

 5. Siis klõpsake jaotises Excel nuppu Suvandid ja kategooriat Valemid.

 6. Otsige jaotises Arvutussuvandid üles suvand Töövihiku arvutamine.

  • Automaatne    – valemid arvutatakse automaatselt ümber.

  • Automaatselt, v.a andmetabelite puhul    – valemid arvutatakse ümber, välja arvatud juhul, kui valem on andmetabelis.

  • Käsitsi    – valemeid ei arvutata kunagi automaatselt ümber.

  • Arvuta töövihik enne salvestamist ümber    – see märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui jaotises Töövihiku arvutamine on valitud Käsitsi. Kui see ruut on märgitud, arvutatakse valemid automaatselt ümber alles töövihiku salvestamisel. Võtke arvesse, et töövihiku salvestamine võib kaasneda ka mitme muu tegevusega, näiteks käsu Saada kasutamisega.

Näpunäited

 • Aktiivse lahtri saate külgneva lahtri valemiga täita ka menüü Avaleht jaotise Redigeerimine nupuga Täida. Kui soovite valemi sisestada valemiga lahtri all või sellest paremal asuvasse lahtrisse, vajutage vastavalt klahvikombinatsiooni Ctrl+D või Ctrl+R.

 • Saate sisestada valemi automaatselt allapoole kõigi külgnevate lahtrite kohta, mille puhul see valem kehtib, topeltklõpsates esimese valemit sisaldava lahtri täitepidet. Oletagem näiteks, et lahtrid A1:A15 ja B1:B15 sisaldavad arve ning tipite valemi =A1+B1 lahtrisse C1. Selle valemi kopeerimiseks lahtritesse C2:C15 valige lahter C1 ja topeltklõpsake selle täitepidet.

Arvude, kuupäevade või muude sisemiste sarjaüksuste täitmine

Saate täitepideme abil vahemiku lahtreid kiiresti arvu- või kuupäevasarjadega või sisemiste päevade, nädalate, kuude või aastate sarjadega täita.

 1. Valige esimene lahter vahemikus, mida soovite täita.

 2. Tippige sarja esimene väärtus.

 3. Tippige järgmisse lahtrisse väärtus mustri loomiseks.

  Näiteks, kui soovite sarja 1, 2, 3, 4, 5..., tippige kahte esimesse lahtrisse väärtused 1 ja 2. Kui soovite sarja 2, 4, 6, 8..., tippige väärtused 2 ja 4. Kui soovite sarja 2, 2, 2, 2..., võite teise lahtri tühjaks jätta.

Veel sisestatavate sarjade näiteid

Sarjade sisestamisel laiendatakse valikut vastavalt järgmises tabelis toodule. Selles tabelis asuvad komadega eraldatud üksused töölehel eraldi külgnevates lahtrites.

Algvalik

Laiendatud sari

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

E

T, K, N...

Esmaspäev

Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev,...

Jaan

Veebr, Märts, Apr,...

Jaan, Apr

Juuli, Okt, Jaan...

jaan.07, apr.07

juuli.07, okt.07, jaan.08,...

15. jaan, 15. apr

15. juuli, 15. okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. jaan, 1. märts

1. mai, 1. juuli, 1. sept,...

Kv3 (või Kvartal3)

Kv4, Kv1, Kv2,...

tekst 1, tekst A

tekst 2, tekst A, tekst 3, tekst A,...

1. periood

2. periood, 3. periood,...

Toode 1

Toode 2, Toode 3,...

 1. Valige lahter või lahtrid, mis sisaldavad esimesi väärtusi.

 2. Lohistage täitepidet Täitepide üle lahtrite, mille soovite täita.

  Kasvavas järjestuses täitmiseks lohistage alla või paremale. Kahanevas järjestuses täitmiseks lohistage üles või vasakule.

Näpunäited

 • Sarja tüübi saate määratleda ka nii, et lohistate hiire parema nupu abil täitepidet üle vahemiku ja klõpsate seejärel kiirmenüü sobivat käsku. Kui esimene väärtus on näiteks kuupäev JAAN-2007, klõpsake sarja VEEB-2007, MÄRTS-2007 jne moodustamiseks käsku Täida kuud; sarja JAAN-2007, JAAN-2008 jne moodustamiseks klõpsake käsku Täida aastad.

 • Kui valik sisaldab arve, saate loodavat sarjatüüpi kontrollida.

Lahtrite täitmine numbrisarjaga

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Täide ja seejärel käsku Sari.

  Menüü Avaleht jaotis Lahtrid

 2. Valige jaotises Tüüp üks järgmistest valikutest.

  • Lineaarne    – loob sarja, mille arvutamisel lisatakse iga järgmise lahtri väärtusele väljal Samm olev väärtus.

  • Kasv    – loob sarja, mille arvutamisel korrutatakse väljal Samm olev väärtus järjest iga järgmise lahtri väärtusega.

  • Kuupäev    – loob sarja, kus kuupäevaväärtused sisestatakse järk-järgult kasvavas järjestuses väljal Samm oleva väärtuse võrra ja vastavalt jaotises Kuupäevaühik määratud ühikule.

  • Automaattäide    – loob sarja, kus tulemus on sama, mis täitepidet lohistades.

 3. Sarja automaattäite saate tõkestada, hoides täitepideme lohistamisel üle kahest või enamast lahtrist koosneva vahemiku all juhtklahvi (Ctrl). Valitud väärtused kopeeritakse külgnevatesse lahtritesse ja Excelis sarja ei laiendata.

Andmete sisestamine kohandatud sarjatäite abil

Kindla andmejada (nt nimede või müügipiirkondade loend) sisestamise lihtsustamiseks saate luua kohandatud sarjatäite. Kohandatud sarjatäite aluseks võib olla töölehel olemasolevate üksuste loend; samuti saate loendi algusest peale tippida. Sisemist sarjatäidet (nt kuude või päevade sarjatäide) ei saa redigeerida ega kustutada, kuid kohandatud sarjatäidet saab nii redigeerida kui ka kustutada.

Märkus.: Kohandatud loend võib sisaldada ainult teksti või arve sisaldavat teksti. Ainult arve sisaldavas kohandatud loendis (nt 0–100) tuleb kõigepealt luua tekstina vormindatud arvuloend.

Arvude vormindamine tekstina

 1. Valige tekstina vormindatava arvuloendi jaoks piisavalt lahtreid.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Tekst.

Exceli lindi pilt

Näpunäide.: Võib-olla peate klõpsama käsku Veel numbrivorminguid vormingu Tekst kuvamiseks loendis.

 1. Tippige arvuloend vormindatud lahtritesse.

Olemasoleval üksuste loendil põhineva kohandatud täitesarja kasutamine

 1. Valige töölehel üksuste loend, mida soovite täitesarjas kasutada.

 2. Klõpsake menüüd Fail.

 3. Klõpsake jaotises Excel nuppu Suvandid.

 4. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ja seejärel jaotises Üldine nuppu Redigeeri kohandatud loendeid.

 5. Kontrollige, et väljal Impordi loend lahtritest kuvataks valitud üksuste loendi lahtriviide, ja klõpsake seejärel nuppu Impordi.

  Valitud üksused lisatakse väljale Kohandatud loendid.

 6. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

 7. Klõpsake töölehel lahtrit ja tippige seejärel kohandatud täitesarja üksus, millega soovite loendit alustada.

 8. Lohistage täitepide Täitepide üle lahtrite, mida soovite täita.

Uuel üksuste loendil põhineva kohandatud täitesarja kasutamine

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake jaotises Excel nuppu Suvandid.

 3. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ja seejärel jaotises Üldine nuppu Redigeeri kohandatud loendeid.

 4. Klõpsake väljal Kohandatud loendid väärtust UUS LOEND ja tippige seejärel kirjed väljale Loendikirjed, alustades esimesest.

 5. Pärast iga kirjet vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Kui loend on valmis, klõpsake nuppu Lisa ja seejärel kaks korda nuppu OK.

 7. Klõpsake töölehel lahtrit ja tippige seejärel kohandatud täitesarja üksus, millega soovite loendit alustada.

 8. Lohistage täitepidet  Täitepide üle lahtrite, mille soovite täita.

Kohandatud täitesarja redigeerimine või kustutamine

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake jaotises Excel nuppu Suvandid.

 3. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ja seejärel jaotises Üldine nuppu Redigeeri kohandatud loendeid.

 4. Valige väljal Kohandatud loendid loend, mida soovite redigeerida või kustutada, ning tehke ühte järgmistest.

  • Täitesarja redigeerimiseks tehke soovitud muutused väljal Loendikirjed ja seejärel klõpsake nuppu Lisa .

  • Täitesarja kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta.

Lehe algusse

Andmete töölehele käsitsi sisestamise asemel saate automaattäite funktsiooni abil täita lahtrid andmetega, mis järgivad kindlat mustrit või põhinevad teistes lahtrites asuvatel andmetel. Selles artiklis ei selgitata andmete käsitsi sisestamist ega andmete mitmes töövihikus samaaegselt sisestamist. Andmete käsitsi sisestamise kohta leiate teavet teemast Andmete käsitsi sisestamine töölehe lahtritesse.

Veergudes juba leiduvate väärtuste automaatne kordamine

Kui esimesed märgid, mida lahtrisse tipite, kattuvad selles veerus olemasoleva kirjega, sisestatakse Excelis ülejäänud märgid teie eest automaatselt. Excelis jätkatakse automaatselt ainult neid kirjeid, mis sisaldavad teksti või teksti ja arvude kombinatsiooni. Ainult arve, kuupäevi või kellaaegu sisaldavaid kirjeid automaatselt ei jätkata.

Kui Excel on teie tipitud teksti lõpule viinud, tehke ühte järgmistest.

 • Pakutud kirje aktsepteerimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Lõpetatud kirje kattub täpselt olemasoleva kirje suur- ja väiketähtede mustriga.

 • Automaatselt sisestatud märkide asendamiseks jätkake tippimist.

 • Automaatselt sisestatud märkide kustutamiseks vajutage tagasilükkeklahvi (Backspace).

Märkused: 

 • Kirjet jätkatakse Excelis ainult juhul, kui kursor on praeguse lahtri sisu lõpus.

 • Exceli potentsiaalsete automaatselt lisatavate kirjete loend põhineb aktiivne lahter sisaldaval veerul. Rea piires korduvaid kirjeid automaatselt ei jätkata.

Lahtriväärtuste automaatteksti väljalülitamine

Kui te ei soovi, et Excel sisestaks lahtriväärtused automaatselt, saate selle funktsiooni välja lülitada.

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel valige Exceli suvandid.

 2. Lahtri väärtuste automaatse jätkamise sisse- või väljalülitamiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba lahtriväärtustele automaattekst.

Andmete sisestamine täitepideme abil

Erinevat tüüpi andmesarjade kiireks täitmiseks saate valida lahtrid ja lohistada täitepide Täitepide . Täitepideme kasutamiseks tuleb esmalt valida lahtrid, mida soovite täiendavate lahtrite täitmiseks alusena kasutada, ja seejärel lohistada pidet alla või külje peale üle lahtrite, mida soovite täita.

Täitepideme kuvamine ja peitmine

Vaikimisi on täitepide kuvatud, kuid soovi korral saate selle peita (samuti saate peidetud täitepideme taas eemaldada).

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel valige Exceli suvandid.

 2. Täitepideme kuvamiseks või peitmiseks märkige või tühjendage kategooria Täpsemalt jaotises Redigeerimissuvandid ruut Luba täitepide ja lahtrite lohistamine.

 3. Andmete asendamise vältimiseks täitepideme lohistamisel kontrollige, et ruut Hoiata enne lahtrite ülekirjutamist oleks märgitud. Kui te ei soovi saada teadet mittetühjade lahtrite ülekirjutamise kohta, tühjendage see ruut.

Automaattäite suvandite abil valiku täitmisviisi muutmine

Pärast täitepideme lohistamist kuvatakse nupp Automaattäite suvandid Nupu pilt , mille abil saate muuta valiku täitmisviisi. Näiteks saate valida vaid lahtri vorminguga täitmise, klõpsates raadionuppu Täida ainult vorminguga, või lahtri sisuga täitmise, klõpsates raadionuppu Täida vorminguta.

Automaattäite suvandite sisse- või väljalülitamine

Kui te ei soovi, et pärast iga täitepideme lohistamist kuvataks nupp Automaattäite suvandid, saate selle välja lülitada. Kui nuppu Automaattäite suvandid ei kuvata täitepideme lohistamisel, saate selle taas sisse lülitada.

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel valige Exceli suvandid.

 2. Klõpsake kategooriat Täpsemalt ning seejärel tühjendage jaotises Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine ruut Kuva kleepesuvandite nupud.

Andmete sisestamine külgnevatesse lahtritesse täitekäsu abil

Käsu Täida abil saate aktiivse lahtri või valitud lahtrivahemiku täita külgneva lahtri või vahemiku sisuga või täita külgnevad lahtrid kiiresti täitepidet lohistades Täitepide .

Aktiivse lahtri täitmine külgneva lahtri sisuga

 1. Valige tühi lahter, mis asub selle lahtri all, paremal, kohal või vasakul, mis sisaldab tühja lahtri täitmiseks soovitud andmeid.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Täida ja seejärel käsku Alla, Paremale, Üles või Vasakule.

  Exceli lindi pilt

Näpunäide.: Kui soovite lahtri kiiresti täita külgneva lahtri sisuga, saate selle kohal asuva lahtri sisu kasutamiseks vajutada klahvikombinatsiooni Ctrl+D ja vasakul asuva lahtri sisu kasutamiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+R. Saate lahtri täita allpool asuva lahtri sisuga (st täita üles), valides menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Täide ja seejärel klõpsates käsku Üles. Saate lahtri täita paremal asuva lahtri sisuga (st täita vasakule), valides menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nupu Täide ja seejärel klõpsates käsku Vasakule.

Andmete sisestamine külgnevatesse lahtritesse, lohistades täitepidet

 1. Valige lahtrid, mis sisaldavad andmeid, mida soovite sisestada külgnevatesse lahtritesse.

 2. Lohistage täitepide üle lahtrite, mida soovite täita.

 3. Valiku täitmise viisi valimiseks klõpsake nuppu Automaattäite suvandid  Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

Märkus.: Kui lohistate täitepidet üles või valikust vasakule ning peatute valitud lahtrites, ilma et oleksite möödunud valiku esimesest veerust või ülemisest reast, kustutab Excel valikus sisalduvad andmed. Täitepide tuleb enne hiirenupu vabastamist lohistada valitud alast väljapoole.

Valemite sisestamine külgnevatesse lahtritesse

 1. Valige lahter, mis sisaldab valemit, mille soovite sisestada külgnevatesse lahtritesse.

 2. Lohistage täitepide Täitepide üle lahtrite, mida soovite täita.

 3. Valiku täitmise viisi valimiseks klõpsake nuppu Automaattäite suvandid  Nupu pilt ja seejärel klõpsake soovitud suvandit.

Märkus.: Kui töövihiku automaatne arvutamine pole lubatud, ei arvutata valemeid lahtrite täitmisel ümber. Töövihiku arvutussuvandite kontrollimiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis nuppu Exceli suvandid ning seejärel kategooriat Valemid.

 2. Otsige jaotises Arvutussuvandid üles suvand Töövihiku arvutamine.

  • Automaatne    – valemid arvutatakse automaatselt ümber.

  • Automaatselt, v.a andmetabelite puhul    – valemid arvutatakse ümber, välja arvatud juhul, kui valem on andmetabelis.

  • Käsitsi    – valemeid ei arvutata kunagi automaatselt ümber.

  • Arvuta töövihik enne salvestamist ümber    – see märkeruut on saadaval üksnes juhul, kui jaotises Töövihiku arvutamine on valitud Käsitsi. Kui see ruut on märgitud, arvutatakse valemid automaatselt ümber alles töövihiku salvestamisel. Võtke arvesse, et töövihiku salvestamine võib kaasneda ka mitme muu tegevusega, näiteks käsu Saada kasutamisega.

Näpunäited

 • Aktiivse lahtri saate külgneva lahtri valemiga täita ka menüü Avaleht jaotise Redigeerimine nupuga Täida. Kui soovite valemi sisestada valemiga lahtri all või sellest paremal asuvasse lahtrisse, vajutage vastavalt klahvikombinatsiooni Ctrl+D või Ctrl+R.

 • Saate sisestada valemi automaatselt allapoole kõigi külgnevate lahtrite kohta, mille puhul see valem kehtib, topeltklõpsates esimese valemit sisaldava lahtri täitepidet. Oletagem näiteks, et lahtrid A1:A15 ja B1:B15 sisaldavad arve ning tipite valemi =A1+B1 lahtrisse C1. Selle valemi kopeerimiseks lahtritesse C2:C15 valige lahter C1 ja topeltklõpsake selle täitepidet.

Arvude, kuupäevade või muude sisemiste sarjaüksuste täitmine

Saate täitepideme abil vahemiku lahtreid kiiresti arvu- või kuupäevasarjadega või sisemiste päevade, nädalate, kuude või aastate sarjadega täita.

 1. Valige esimene lahter vahemikus, mida soovite täita.

 2. Tippige sarja esimene väärtus.

 3. Tippige järgmisse lahtrisse väärtus mustri loomiseks.

  Näiteks, kui soovite sarja 1, 2, 3, 4, 5..., tippige kahte esimesse lahtrisse väärtused 1 ja 2. Kui soovite sarja 2, 4, 6, 8..., tippige väärtused 2 ja 4. Kui soovite sarja 2, 2, 2, 2..., võite teise lahtri tühjaks jätta.

  Veel sisestatavate sarjade näiteid

  Sarjade sisestamisel laiendatakse valikut vastavalt järgmises tabelis toodule. Selles tabelis asuvad komadega eraldatud üksused töölehel eraldi külgnevates lahtrites.

Algvalik

Laiendatud sari

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

E

T, K, N...

Esmaspäev

Teisipäev, Kolmapäev, Neljapäev,...

Jaan

Veebr, Märts, Apr,...

Jaan, Apr

Juuli, Okt, Jaan...

jaan.07, apr.07

juuli.07, okt.07, jaan.08,...

15. jaan, 15. apr

15. juuli, 15. okt,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1. jaan, 1. märts

1. mai, 1. juuli, 1. sept,...

Kv3 (või Kvartal3)

Kv4, Kv1, Kv2,...

tekst 1, tekst A

tekst 2, tekst A, tekst 3, tekst A,...

1. periood

2. periood, 3. periood,...

Toode 1

Toode 2, Toode 3,...

 1. Valige lahter või lahtrid, mis sisaldavad esimesi väärtusi.

 2. Lohistage täitepidet Täitepide üle lahtrite, mille soovite täita.

  Kasvavas järjestuses täitmiseks lohistage alla või paremale. Kahanevas järjestuses täitmiseks lohistage üles või vasakule.

Näpunäited

 • Sarja tüübi saate määratleda ka nii, et lohistate hiire parema nupu abil täitepidet üle vahemiku ja klõpsate seejärel kiirmenüü sobivat käsku. Kui esimene väärtus on näiteks kuupäev JAAN-2007, klõpsake sarja VEEB-2007, MÄRTS-2007 jne moodustamiseks käsku Täida kuud; sarja JAAN-2007, JAAN-2008 jne moodustamiseks klõpsake käsku Täida aastad.

 • Kui valik sisaldab arve, saate loodavat sarjatüüpi kontrollida.

  Lahtrite täitmine numbrisarjaga

  1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Redigeerimine nuppu Täide ja seejärel käsku Sari.

   Exceli lindi pilt

  2. Valige jaotises Tüüp üks järgmistest valikutest.

   • Lineaarne    – loob sarja, mille arvutamisel lisatakse iga järgmise lahtri väärtusele väljal Samm olev väärtus.

   • Kasv    – loob sarja, mille arvutamisel korrutatakse väljal Samm olev väärtus järjest iga järgmise lahtri väärtusega.

   • Kuupäev    – loob sarja, kus kuupäevaväärtused sisestatakse järk-järgult kasvavas järjestuses väljal Samm oleva väärtuse võrra ja vastavalt jaotises Kuupäevaühik määratud ühikule.

   • Automaattäide    – loob sarja, kus tulemus on sama, mis täitepidet lohistades.

 • Sarja automaattäite saate tõkestada, hoides täitepideme lohistamisel üle kahest või enamast lahtrist koosneva vahemiku all juhtklahvi (Ctrl). Valitud väärtused kopeeritakse külgnevatesse lahtritesse ja Excelis sarja ei laiendata.

Andmete sisestamine kohandatud sarjatäite abil

Kindla andmejada (nt nimede või müügipiirkondade loend) sisestamise lihtsustamiseks saate luua kohandatud sarjatäite. Kohandatud sarjatäite aluseks võib olla töölehel olemasolevate üksuste loend; samuti saate loendi algusest peale tippida. Sisemist sarjatäidet (nt kuude või päevade sarjatäide) ei saa redigeerida ega kustutada, kuid kohandatud sarjatäidet saab nii redigeerida kui ka kustutada.

Märkus.: Kohandatud loend võib sisaldada ainult teksti või arve sisaldavat teksti. Ainult arve sisaldavas kohandatud loendis (nt 0–100) tuleb kõigepealt luua tekstina vormindatud arvuloend.

Arvude vormindamine tekstina

 1. Valige tekstina vormindatava arvuloendi jaoks piisavalt lahtreid.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Arv välja Arvuvorming kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Tekst.

  Exceli lindi pilt

  Näpunäide.: Võib-olla peate klõpsama käsku Rohkem vormingu Tekst kuvamiseks loendis.

 3. Tippige arvuloend vormindatud lahtritesse.

Olemasoleval üksuste loendil põhineva kohandatud täitesarja kasutamine

 1. Valige töölehel üksuste loend, mida soovite täitesarjas kasutada.

 2. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel valige Exceli suvandid.

 3. Valige Populaarsed ja seejärel klõpsake jaotises Exceli populaarseimad suvandid käsku Redigeeri kohandatud loendeid.

 4. Kontrollige, et väljal Impordi loend lahtritest kuvataks valitud üksuste loendi lahtriviide, ja klõpsake seejärel nuppu Impordi.

  Valitud üksused lisatakse väljale Kohandatud loendid.

 5. Klõpsake kaks korda nuppu OK.

 6. Klõpsake töölehel lahtrit ja tippige seejärel kohandatud täitesarja üksus, millega soovite loendit alustada.

 7. Lohistage täitepide Täitepide üle lahtrite, mida soovite täita.

Uuel üksuste loendil põhineva kohandatud täitesarja kasutamine

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel valige Exceli suvandid.

 2. Valige Populaarsed ja seejärel klõpsake jaotises Exceli populaarseimad suvandid käsku Redigeeri kohandatud loendeid.

 3. Klõpsake väljal Kohandatud loendid väärtust UUS LOEND ja tippige seejärel kirjed väljale Loendikirjed, alustades esimesest.

  Pärast iga kirjet vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Kui loend on valmis, klõpsake nuppu Lisa ja seejärel kaks korda nuppu OK.

 5. Klõpsake töölehel lahtrit ja tippige seejärel kohandatud täitesarja üksus, millega soovite loendit alustada.

 6. Lohistage täitepidet  Täitepide üle lahtrite, mille soovite täita.

Kohandatud täitesarja redigeerimine või kustutamine

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja seejärel valige Exceli suvandid.

 2. Valige kategooria Populaarsed ja seejärel klõpsake jaotises Exceli populaarseimad suvandid käsku Redigeeri kohandatud loendeid.

 3. Valige väljal Kohandatud loendid loend, mida soovite redigeerida või kustutada, ning tehke ühte järgmistest.

  • Täitesarja redigeerimiseks tehke soovitud muutused väljal Loendikirjed ja seejärel klõpsake nuppu Lisa .

  • Täitesarja kustutamiseks klõpsake nuppu Kustuta.

Lehe algusse

Kas teadsite?

Kui teil pole Office 365 tellimust ega Office‘i uusimat versiooni, saate seda kohe proovida:

Proovige teenusekomplekti Office 365 või Exceli uusimat versiooni

Kas teil on küsimus mõne kindla funktsiooni kohta?

Postitage oma küsimus Exceli kogukonnafoorumisse

Aidake meil Excelit täiustada

Kas teil on soovitusi selle kohta, kuidas saakime täiustada järgmist Exceli versiooni? Sellisel juhul tutvuge nende teemadega Exceli User Voice’i veebilehel.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×