Töölehe ühilduvusprobleemid

NB!: 

  • Enne varasemas failivormingus salvestada Excel 2007 või uuem versioon töövihik, peaks käsitlema mis funktsionaalsuse märgatavat vähenemist põhjustavad probleemid , nii et saate vältida püsivate andmete kadumist või funktsioonide valesti töötamist. Exceli Ühilduvuskontroll aitavad teil tuvastada võimalikud probleemid.

  • Probleeme, mis võivad põhjustada töökindluse väheolulist halvenemist, pole töövihiku salvestamiseks alati vaja tingimata lahendada – andmed ega funktsionaalsus ei lähe kaotsi, kuid töövihiku ilme ei pruugi selle avamisel mõnes Microsoft Exceli varasemas versioonis täpselt sarnaseks jääda.

Ühilduvuskontroll käivitatakse automaatselt, kui püüate salvestada töövihikut Excel 97–2003 XLS-vormingus. Kui võimalikud probleemid on tähtsusetud, saate ühilduvuskontrolli välja lülitada.

Ühilduvuskontroll, kuvatud on kontrollitavad versioonid

Lisateavet ühilduvuskontrolli kohta leiate teemast Excel 2013 töövihiku salvestamine Exceli varasemate versioonidega ühilduvana.

Selle artikli teemad

Funktsionaalsuse märgatavat vähenemist põhjustavad probleemid

Töökindluse väheolulist vähenemist põhjustavad probleemid

Funktsionaalsuse märgatavat vähenemist põhjustavad probleemid

Probleem

Lahendus

See töövihik sisaldab andmeid väljaspool valitud failivormingu rea ja veeru lahtrid. Lisaks 65 536 rida 256 veerus andmeid ei salvestata. Sellest veeru- ja reapiirist väljaspool asuvate lahtrite andmed lähevad Exceli vanemates versioonides kaotsi. Selle piirkonna andmetele viitavad valemid tagastavad tõrke #REF!.

Mida see tähendab?   Alates Excel 2007-st on töölehel 1 048 576 rida ja 16 384 veergu, kuid Excel 97–2003 versioonide töölehel ainult 65 536 rida ning 256 veergu. Veeru ja rea piirmääradest väljaspool asuvate lahtrite andmed lähevad versioonides Excel 97–2003 kaotsi.

Mida teha?    Otsimine lahtrite ja vahemike, ridade ja veergude piirmäära ei kuulu, nende ridade ja veergude valimine ja seejärel need asetada töölehe veeru- ja piirangud leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis või teisel töölehel, kasutades lõikamine ja Kleebi.

Ühilduvuskontroll

Töövihik sisaldab stsenaariumeid, milles on viiteid väljaspool valitud failivormingu ridade ja veergude piirmäära asuvates lahtritele. Neid stsenaariume ei salvestata valitud failivormingus.

Mida see tähendab?    Stsenaarium töölehel viitab Excel 97 – 2003 rea ja veeru piirata (65 536 rida 256 veerus) väljaspool olevale lahtrile ja pole enam saadaval, kui jätkate, salvestades töövihik Exceli varasemas versioonis.

Mida teha?    Stsenaariumihaldurotsige stsenaarium, mis sisaldab viidet mittekuuluvat ridade ja veergude piirmäära varasema Exceli versiooni ja seejärel muudate seda ülemmäära asukohta viide.

Klõpsake menüü Andmed jaotise Andmeriistad nuppu Mõjuanalüüs ning valige seejärel Stsenaariumihaldur. Otsige väljal Stsenaariumid üles stsenaarium, mis põhjustab ühilduvusprobleemi, ja siis redigeerige selle viidet.

Töövihik sisaldab kuupäevi, mida valitud kalendrivorming ei toeta. Need kuupäevad kuvatakse vastavalt Gregoriuse kalendrile.

Mida see tähendab?    Alates Excel 2007-st saate luua rahvusvahelisi kohandatud kalendrivorminguid (nt heebrea kuukalender, jaapani kuukalender, hiina kuukalender, Saka ajastu kalender, hiina sodiaak, korea sodiaak, Rokuyou kuukalender ja korea kuukalender). Kuid neid kalendrivorminguid versioonides Excel 97–2003 ei toetata.

Mida teha?    Funktsionaalsuse vähenemise vältimiseks tuleb kalendrivorminguks valida mõni Exceli versioonide 97–2003 toetatud keel (või asukoht).

Töövihik sisaldab kuupäevi, mille kalendrivormingut valitud failivorming ei toeta. Neid kuupäevi tuleb redigeerida vastavalt Gregoriuse kalendrile.

Mida see tähendab?    Alates Excel 2007-st saate kasutada ka mitte-lääne kalendritüüpe (nt tai budistlikku või araabia hijri kalendrit). Versioonides Excel 97–2003 saab neid kalendritüüpe redigeerida vaid Gregoriuse kalendris.

Mida teha?    Funktsionaalsuse vähenemise vältimiseks tuleb kalendrivorminguks valida mõni Exceli versiooni 97–2003 toetatud keel (või asukoht).

See töövihik sisaldab rohkem andmetega lahtreid, kui Exceli varasemates versioonides toetatakse. Exceli varasemates versioonides seda töövihikut avada ei saa.

Mida see tähendab?    Alates Excel 2007-st piirab saadaolevate lahtriplokkide koguarvu saadaolev mälu. Exceli versioonides 97–2003 on saadaolevate lahtriplokkide piirarv 64 000 lahtriplokki ühes Exceli eksemplaris.

Lahtriplokk sisaldab 16 töölehe rida. Kui kõik read töölehe sisaldavad andmeid, 4096 lahtriplokki teil selle töölehe ja võib teil ainult 16 sellise ühekordsest (sõltumata sellest, mitu töövihikute teil on Excelis avatud) Exceli töölehed.

Mida teha?    Veenduge, et töövihik ei ületa 64 000 Lahtriplokk limiit ja et saab avada Exceli versioonides 97 – 2003, saate peaks ühilduvusrežiimis töötamine programmis Excel 2007 ja üles pärast seda, kui salvestate töövihiku Excel 97 – 2003 failivormingus. Ühilduvusrežiimis jälgib Excel aktiivse töövihiku lahtriplokkide arvu.

Selle töövihiku üks või mitu lahtrit sisaldavad minigraafikut. Minigraafikut ei salvestata.

Mida see tähendab?    Versioonides Excel 97–2010 ei kuvata töölehel minigraafikuid.

Ometi jäävad minigraafikud töövihikus kättesaadavaks ja need rakendatakse, kui töövihik avatakse uuesti Excel 2010-s või uuemas versioonis.

Mida teha?    Minigraafikat sisaldavate lahtrite leidmiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Otsi ja viige seejärel sisse vajalikud muudatused. Näiteks saate rakendada Exceli varasemates versioonides mittekuvatava minigraafika asemel või selle täienduseks tingimusvormingut.

See fail sisaldas algselt funktsioone, mida see Exceli versioon ei tunnustanud. Neid funktsioone ei salvestata.

Mida see tähendab?    Funktsioonid, mida kasutati selles töövihikus pole saadaval rakenduses Excel 2007 (Excel 97 – 2003) enne Exceli versioonides ja lähevad kaotsi.

Mida teha?    Kui teate, millised funktsioonid võivad seda probleemi põhjustada, eemaldage või asendage need võimaluse korral ja seejärel salvestage fail soovitud failivormingus.

See fail sisaldas algselt funktsioone, mida see Exceli versioon ei tunnustanud. Neid funktsioone OpenXML-faili salvestamisel XLSB-failivormingus (ja vastupidi) ei säilitata.

Mida see tähendab?    Selles töövihikus kasutatud funktsioonid pole rakenduses Excel 2007 saadaval, kui salvestate OpenXML-faili Exceli binaartöövihikuna (.xlsb) või vastupidi. Kui jätkate faili salvestamist, lähevad funktsioonid kaotsi.

Mida teha?    Kui teate, millised funktsioonid võivad seda probleemi põhjustada, eemaldage või asendage need võimaluse korral ja seejärel salvestage fail soovitud failivormingus.

See töövihik sisaldab ühe või mitme diagrammid (nt treemaps) mis pole Exceli varasemates versioonides saadaval. Eemaldatakse.

Mida see tähendab?    Uuem diagrammitüübid, nt treemaps, mis võeti kasutusele esmalt rakenduses Excel 2016, kasutatakse selle töövihiku on kättesaadavad varasemates versioonides. Kui teil on jätkuvalt faili salvestamist, on diagrammid lähevad kaotsi.

Mida teha?    Excel eemaldab töövihiku mõni uuem diagrammitüübid kui jätkate vanemate failivormingus salvestada. Kui teate, et kasutajad vanemad versioonid on vaja kasutada töövihikusse, tuleks leiavad kõik uued diagrammitüübid töövihiku eemaldamisel ja selle asemel kasutada standard diagrammitüüpide saadaval kõik versioonid. Saate seejärel salvestage fail soovitud failivormingus.

Lehe algusse

Töökindluse väheolulist vähenemist põhjustavad probleemid

Probleem

Lahendus

Exceli varasemates versioonides pole päise ega jaluse teksti värvivormingud toetatud. Exceli varasemates versioonides kuvatakse värvivormingu teave lihttekstina.

Mida see tähendab?    Alates Excel 2007-st saate päise- ja jalusetekstile rakendada värvivorminguid. Versioonides Excel 97–2003 päise- ja jalusetekstis värvivorminguid kasutada ei saa.

Mida teha?    Värvivormingu eemaldamiseks klõpsake ühilduvuskontrollis nuppu Sobita.

Ühilduvuskontroll

See töövihik sisaldab töölehti, millel on esimesel leheküljel või paarislehekülgedel päised ja jalused. Neid leheküljepäiseid ja -jaluseid ei saa Exceli varasemates versioonides kuvada.

Mida see tähendab?   Alates Excel 2007-st saab kuvada paarislehekülgedel või esimesel leheküljel ülejäänutest erinevat päise- ja jaluseteksti. Versioonides Excel 97–2003 ei kuvata paarislehekülgede või esimese lehekülje päiseid ega jaluseid, kuid need jäävad kättesaadavaks ning kuvatakse siis, kui avate töölehe uuesti Excel 2007-s või uuemates versioonides.

Mida teha?    Kui teil on vaja töövihikut tihti avada Exceli versioonides 97–2003, võiksite selles töövihikus paarislehekülgede või esimese lehekülje päiste või jaluste kasutamise lõpetada.

Selle töövihiku mõned lahtrid või laadid sisaldavad vormingut, mida valitud failivorming ei toeta. Need vormingud teisendatakse lähimaks saadaolevaks vorminguks.

Mida see tähendab?    Alates Excel 2007-st on saadaval erinevate lahtrivormingute ja -laadide suvandid (nt eriefektid ja varjud). Versioonides Excel 97–2003 neid suvandeid saadaval pole.

Mida teha?    Kui jätkate töövihiku salvestamist, siis Excel rakendab töövihikule sarnaseima saadaoleva vormingu, mis võib olla täpselt sama vorming, mille olete mujal rakendanud. Samade vormingute kasutamise vältimiseks võite enne töövihiku Excel 97–2003 failiks salvestamist neid lahtrivorminguid ja -laade, mida ei toetata, muuta või need eemaldada.

Tööleht sisaldab rohkem kordumatuid lahtrivorminguid, kui valitud failivorming toetab. Osa lahtrivorminguid jäetakse salvestamata.

Mida see tähendab?    Alates Excel 2007-st saate kasutada 64 000 kordumatut lahtrivormingut, kuid versioonides Excel 97–2003 saate kasutada ainult kuni 4000 kordumatut lahtrivormingut. Kordumatud lahtrivormingud on töövihikus rakendatud mis tahes vormingukombinatsioonid.

Mida teha?    Teatud lahtrivormingute, mida soovite Exceli versioonides 97–2003 alles jätta, kaotamise vältimiseks võite mõned väheolulised lahtrivormingud eemaldada.

Tööleht sisaldab rohkem kordumatuid fondivorminguid, kui valitud failivorming toetab. Osa fondivorminguid jäetakse salvestamata.

Mida see tähendab?    Alates Excel 2007, 1024 globaalne tüüpi on saadaval, ja saate kasutada kuni 512 töövihiku kohta neist. Excel 97 – 2003 toetab vähem kordumatu fondi vormingud.

Mida teha?    Teatud fondivormingute, mida soovite Exceli versioonides 97–2003 alles jätta, kaotamise vältimiseks võite mõned väheolulised fondivormingud eemaldada.

Lehe algusse

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Vt ka

Exceli töövihiku salvestamine Exceli varasemate versioonidega ühilduvana

Exceli vorming ja funktsioonid, mida failivormingu teisendamisel üle ei kanta

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×