Töö ühenduseta kuubifailidega

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

ühenduseta kuubifail (.cub) salvestab andmed vormi on Online Analytical Processing (OLAP) kuubis. Andmed võivad moodustavad osa OLAP-andmebaasiga OLAP-serveri või on loodud sõltumatult mis tahes OLAP-andmebaasiga. Ühenduseta kuubifaili abil saate töötada ka PivotTable-liigendtabeli ja PivotChart-liigenddiagrammi aruanded, kui server pole saadaval või kui teil on võrku ühendatud.

Turbeteade.: Olge ettevaatlik, kasutades või levitamise ühenduseta kuubifaili, mis sisaldab privaatne või tundliku teabe. Kuubifaili asemel võiksite andmeid töövihikus säilitada nii, et teabeõiguste halduse abil saate reguleerida juurdepääsu andmetele. Lisateavet leiate teemast Teabeõiguste haldus tarkvarakomplektis Office.

PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruanne, mis põhineb lähteandmete OLAP-serveri töötamisel saate ühenduseta kuubi viisardi lähteandmete kopeerimiseks eraldi ühenduseta kuubifaili teie arvutis. Ühenduseta failide loomiseks peavad teil olema OLAP-i andmepakkuja, mis toetab seda võimalust, nt MSOLAP Microsoft SQL Server Analysis Services, teie arvutisse installitud.

Märkus.: Loomine ja ühenduseta kuubifaili failide Microsoft SQL Server Analysis Services kasutamist on termin ja litsentsimise Microsoft SQL Serveri install. Vaadake oma SQL serveri versiooni korral litsentsiteabe.

Ühenduseta kuubifaili viisardi abil

Ühenduseta kuubifaili loomiseks saate ühenduseta kuubi viisardis valige andmete alamhulga OLAP-i andmebaas ja seejärel salvestage see alamhulk. Aruandesse pole faili iga välju lisada ja valige mis tahes mõõtmed ja OLAP-andmebaasis saadaolevate väljade andmeid. Hoidke minimaalse teie faili maht, võite lisada ainult andmeid, mida soovite aruandes kuvada. Jätate terveid mõõtmeid ja enamiku kontotüüpide mõõtmed, saate ka jätate madalama taseme üksikasju ja ülataseme üksused, mis ei pea te kuvada. Üksused, mida te kaasata, atribuudiväljad andmebaasi kirjete puhul saadaval on ka salvestatud võrguühenduseta failis.

Andmete vallasrežiimi ja viimine tagasi online

Selleks peate esmalt looma serveriandmebaasil põhineva PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande ning seejärel looma aruande põhjal ühenduseta kuubifaili. Siis saate aruannet vaheldumisi kasutada nii serveriandmebaasi kui ka ühenduseta faili põhjal; näiteks võite kodus töötades või reisil olles kasutada sülearvutit ning arvuti hiljem taas võrku ühendada.

Järgmine toiming juhendab teid nii andmete vallasrežiimi viimisel kui ka andmeühenduse taastamisel.

 1. Looge või avage PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruanne , mis põhineb OLAP andmed, mida soovite ühenduseta juurdepääsu.

 2. Looge oma arvutis mõnda ühenduseta kuubifail . Vaadake jaotist OLAP-serveri andmebaasist ühenduseta kuubifaili loomine.

 3. Katkestage võrguühendus ja töötage ühenduseta kuubifailiga.

 4. Loob ühenduse võrguga ja ühendage offiline kuubifail. Vaadake jaotist ühenduseta kuubifaili OLAP-serveri andmebaasiga uuesti ühenduse.

 5. Uute andmetega ühenduseta kuubifaili värskendamine ja seejärel uuesti ühenduseta kuubifaili. Vt värskendada ja ühenduseta kuubifaili uuesti luua.

 6. Korrake seda toimingut (alustades 3. juhisega).

Märkus.: Kui OLAP-andmebaas on mahukas ja soovite kuubifaili abil juurde pääseda suurtele andmealamhulkadele, siis peab arvuti kõvakettal olema piisavalt vaba ruumi ja faili salvestamine võib olla aeganõudev. Jõudluse parendamiseks võite ühenduseta kuubifaili loomiseks kasutada MDX-skripti.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli aruannet, mille jaoks soovite ühenduseta kuubifaili luua, või PivotChart-liigenddiagrammi aruandega seostuv PivotTable-liigendtabeli aruanne. 

 2. Menüü analüüsi jaotises arvutused nuppu OLAP-i tööriistadja seejärel klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP-i.

  Kuvatakse dialoogiboks Ühenduseta OLAP-sätted.

  Märkus.: Kui teie OLAP-teenuse pakkuja ei toeta ühenduseta kuubifaile, pole käsk Ühenduseta OLAP saadaval. Lisateavet saate oma OLAP-teenuse pakkujalt.

 3. Klõpsake nuppu Loo ühenduseta andmefail või juhul, kui aruandel on ühenduseta kuubifail juba olemas, nuppu Redigeeri ühenduseta andmefaili.

  Kuvatakse ühenduseta kuubi viisard.

 4. Ühenduseta kuubi viisardi juhises 1 klõpsake nuppu Edasi.

 5. Valige viisardi juhises 2 oma serveri kuubi, mis sisaldab andmeid, mida soovite kaasata ühenduseta kuubifaili iga dimensioon . Märkige ruut iga sellise dimensiooni Väli Pluss ja valige tasemed, mida soovite kaasata.

  Märkused: 

  • Mõõtmesiseseid vahetasemeid ei saa vahele jätta.

  • Kuubifaili mahu vähendamiseks jätke vahele madalamad tasemed, mida teil pole vaja aruandes kuvada.

  • Kaasake kindlasti kõik mõõtmed, kus olete üksusi rühmitanud. Sel moel saab Microsoft Office Excel serveri andmebaasi ja ühenduseta faili vaheldamisel need rühmitused säilitada.

  • Dimensioonid, mis on Väli Pluss kasti ei luba teil tasemeid välja jätta. Ainult saate kaasata või välja jätta kõik seda tüüpi mõõtme.

 6. Sammus 3, märkige ruut Väli Pluss Mõõdudja valige väljad, mida soovite kasutada aruande andmete väljadena. Valige vähemalt üks mõõt; muul juhul sisaldab seotud mõõtmise mõõtmete andmed. Iga dimensiooni loendis Mõõdud, märkige ruut Väli Pluss dimensiooni ja valige ülataseme ühenduseta kuubifaili kaasatavad üksused.

  • Kuubifaili mahu piiramiseks (et vältida kettaruumi otsasaamist ning vähendada faili salvestamiseks kuluvat aega) valige ainult need üksused, mida soovite kindlasti aruandes kuvada. Kuupi kaasatakse automaatselt kõik teie valitud üksuste jaoks saadaolevad atribuudiväljad.

  • Kui te ei leia soovitud üksusi, siis on võimalik, et jätsite eelmises juhises kaasamata neid sisaldava mõõtme. Klõpsake viisardis nuppu Tagasi ning valige puuduv mõõde 2. juhises. Seejärel naaske 3. juhise juurde.

   Märkus.: OLAP-kuubi viisardis on andmeväljade jaoks saadaval ainult järgmised kokkuvõttefunktsioonid: Sum, Count, Min ja Max.

 7. Viisardi 4. juhises määrake cub-faili nimi ja asukoht ning seejärel klõpsake nuppu Valmis.

  Faili salvestamisest loobumiseks klõpsake dialoogiboksis Kuubifaili loomine – edenemine nuppu Peata.

 8. Kui Excel on ühenduseta kuubifaili loomisega lõpule jõudnud, klõpsake dialoogiboksis Ühenduseta OLAP-sätted nuppu OK.

Probleem: Arvuti otsa kettaruumi kuubi salvestamise ajal.

Kuna OLAP-andmebaasid on ette nähtud väga suurte ja üksikasjalike andmehulkade haldamiseks, võib serveriandmebaas võtta enda alla palju rohkem kettaruumi kui arvuti kohalikul kõvakettal ruumi jätkub. Kui määrate ühenduseta kuubifaili jaoks nende andmete suure alamhulga, võib teie arvuti kõvakettal vaba ruum otsa saada. Järgmiste juhiste abil saate ühenduseta kuubifaili mahtu vähendada.

Tehke kettal ruumi juurde või leidke uus ketas.    Enne kuubifaili salvestamist kustutage kõvakettalt failid, mida te enam ei vaja, või salvestage fail võrgukettale.

Kaasake ühenduseta kuubifaili vähem andmeid.    Mõelge järele, kas saate faili kaasatavate andmete hulka vähendada, säilitades samas siiski kõik oma PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande jaoks vajalikud andmed. Proovige teha järgmist.

 • Elimineerige osa mõõtmeid.    Valige ühenduseta kuubi viisardi 2. juhises ainult need mõõtmed, mis on teie PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruandes tegelikult väljadena kuvatud.

 • Vältimiseks üksikasjatasemete kuvamine     Märkige ruut iga valitud dimensiooni viisardi juhises 2 Väli Pluss ja tühjendage ruudud taset, mis on väiksemad kui teie aruandes kuvatavate.

 • Vältimiseks andmeväljad    Viisardi sammus 3, märkige ruut Väli Pluss Mõõdudja valige ainult andmevälju kasutate aruandes.

 • Andmete vältimiseks üksused    Märkige ruut iga dimensiooni sammus 3 Väli Pluss ja tühjendage ruudud üksused, mida te ei pea aruande kuvamiseks.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli aruanne või PivotChart-liigenddiagrammi aruanneseostuv PivotTable-liigendtabeli aruanne.

 2. Menüü analüüsi jaotises arvutused nuppu OLAP-i tööriistadja seejärel klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP-i.

 3. Klõpsake nuppu Ühendusega OLAP ja siis nuppu OK.

 4. Kui teil palutakse otsida andmeallikas, klõpsake nuppu Sirvi allika leidmiseks ja seejärel otsige oma võrgu OLAP-serveri.

ühenduseta kuubifailvärskendamine, mis täiendab faili värskeimate serverikuubist või uuest ühenduseta kuubifailist pärit andmetega, võib võtta palju aega ja nõuda palju ajutist kettamahtu. Käivitage see toiming siis, kui teil pole vaja kohe juurde pääseda muudele failidele. Veenduge kindlasti, et teil oleks faili uuesti salvestamiseks piisavalt kettaruumi.

 1. Klõpsake ühenduseta kuubifailil põhinevat PivotTable-liigendtabeli aruannet.

 2. Rakenduses Excel 2016: Menüü andmed jaotise Päringud ja ühendused nuppu Värskenda kõikjuures olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu Värskenda.

  Rakenduses Excel 2013: Klõpsake menüü andmed jaotises ühendused nuppu Värskenda kõikjuures olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu Värskenda.

Probleem: Uued andmed ei kuvata minu aruande värskendamisel.

Veenduge, et algne andmebaas oleks saadaval.    Võib juhtuda, et ühenduseta kuubifail ei saa uute andmete toomiseks algse serveriandmebaasiga ühendust. Veenduge, et kuupi andmetega varustanud algset serveriandmebaasi poleks ümber nimetatud ega teisaldatud. Veenduge, et server oleks saadaval ning et saaksite sellega ühenduse luua.

Veenduge, et uued andmed oleksid saadaval.    Küsige andmebaasi administraatorilt järele, kas andmebaasi on teie aruandesse kaasatud valdkondade osas värskendatud.

Veenduge, et andmebaasi korraldust poleks muudetud.    Kui mõni OLAP-serveri kuup on uuesti loodud, peate oma aruande arvatavasti reorganiseerima või looma muudetud andmetele juurdepääsuks uue ühenduseta kuubifaili või OLAP-kuubi viisardi. Andmebaasis tehtud muudatuste kohta saate teavet andmebaasi administraatorilt.

Muudetud ühenduseta kuubifaili salvestamine võib võtta aega ning faili salvestamise ajal ei saa Excelis muud tööd teha. Valige selle toimingu käivitamiseks aeg, kui teil pole vaja muid faile kasutada, ning veenduge, et teil oleks faili taassalvestamiseks piisavalt kettaruumi.

 1. Veenduge, et võrguühendus oleks aktiivne ning et teil oleks juurdepääs algsele OLAP-serveri andmebaasile, kust ühenduseta kuubifaili andmed pärinevad.

 2. Klõpsake ühenduseta kuubifailil põhinevat PivotTable-liigendtabeli aruannet või PivotChart-liigenddiagrammi aruandega seostatud PivotTable-liigendtabeli aruannet.

 3. Menüü analüüsi jaotises arvutused nuppu OLAP-i tööriistadja seejärel klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP-i.

 4. Klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP ja siis nuppu Redigeeri ühenduseta andmefaili.

 5. Täitke faili jaoks uute andmete valimiseks ühenduseta kuubi viisardis toodud juhised. Viimases etapis määrake sama nimi ja asukoht nagu olemasoleval failil, mida muudate.

Märkus.: Faili salvestamisest loobumiseks klõpsake dialoogiboksis Kuubifaili loomine – edenemine nuppu Peata.

Hoiatus.: Kui kustutate mõne aruande ühenduseta kuubifaili, ei saa te aruannet enam vallasrežiimis kasutada ega aruande jaoks uut ühenduseta kuubifaili luua.

 1. Sulgege kõik ühenduseta kuubifaili kasutavaid aruandeid sisaldavad töövihikud või veenduge, et kõik sellised aruanded oleksid kustutatud.

 2. Otsige ühenduseta kuubifail (.cub) Windowsis üles ja kustutage.

Märkus.: Kui OLAP-andmebaas on mahukas ja soovite kuubifaili abil juurde pääseda suurtele andmealamhulkadele, siis peab arvuti kõvakettal olema piisavalt vaba ruumi ja faili salvestamine võib olla aeganõudev. Jõudluse parendamiseks võite ühenduseta kuubifaili loomiseks kasutada MDX-skripti.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli aruannet, mille jaoks soovite ühenduseta kuubifaili luua, või PivotChart-liigenddiagrammi aruandega seostuv PivotTable-liigendtabeli aruanne. 

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad nuppu OLAP-i tööriistadja seejärel klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP-i.

  Outlooki lindi pilt

  Kuvatakse dialoogiboks Ühenduseta OLAP-sätted.

  Märkus.: Kui teie OLAP-teenuse pakkuja ei toeta ühenduseta kuubifaile, pole käsk Ühenduseta OLAP saadaval. Lisateavet saate oma OLAP-teenuse pakkujalt.

 3. Klõpsake nuppu Loo ühenduseta andmefail või juhul, kui aruandel on ühenduseta kuubifail juba olemas, nuppu Redigeeri ühenduseta andmefaili.

  Kuvatakse ühenduseta kuubi viisard.

 4. Ühenduseta kuubi viisardi juhises 1 klõpsake nuppu Edasi.

 5. Valige viisardi juhises 2 oma serveri kuubi, mis sisaldab andmeid, mida soovite kaasata ühenduseta kuubifaili iga dimensioon . Märkige ruut iga sellise dimensiooni Väli Pluss ja valige tasemed, mida soovite kaasata.

  Märkused: 

  • Mõõtmesiseseid vahetasemeid ei saa vahele jätta.

  • Kuubifaili mahu vähendamiseks jätke vahele madalamad tasemed, mida teil pole vaja aruandes kuvada.

  • Kaasake kindlasti kõik mõõtmed, kus olete üksusi rühmitanud. Sel moel saab Microsoft Office Excel serveri andmebaasi ja ühenduseta faili vaheldamisel need rühmitused säilitada.

  • Dimensioonid, mis on Väli Pluss kasti ei luba teil tasemeid välja jätta. Ainult saate kaasata või välja jätta kõik seda tüüpi mõõtme.

 6. Sammus 3, märkige ruut Väli Pluss Mõõdudja valige väljad, mida soovite kasutada aruande andmete väljadena. Valige vähemalt üks mõõt; muul juhul sisaldab seotud mõõtmise mõõtmete andmed. Iga dimensiooni loendis Mõõdud, märkige ruut Väli Pluss dimensiooni ja valige ülataseme ühenduseta kuubifaili kaasatavad üksused.

  • Kuubifaili mahu piiramiseks (et vältida kettaruumi otsasaamist ning vähendada faili salvestamiseks kuluvat aega) valige ainult need üksused, mida soovite kindlasti aruandes kuvada. Kuupi kaasatakse automaatselt kõik teie valitud üksuste jaoks saadaolevad atribuudiväljad.

  • Kui te ei leia soovitud üksusi, siis on võimalik, et jätsite eelmises juhises kaasamata neid sisaldava mõõtme. Klõpsake viisardis nuppu Tagasi ning valige puuduv mõõde 2. juhises. Seejärel naaske 3. juhise juurde.

   Märkus.: OLAP-kuubi viisardis on andmeväljade jaoks saadaval ainult järgmised kokkuvõttefunktsioonid: Sum, Count, Min ja Max.

 7. Viisardi 4. juhises määrake cub-faili nimi ja asukoht ning seejärel klõpsake nuppu Valmis.

  Faili salvestamisest loobumiseks klõpsake dialoogiboksis Kuubifaili loomine – edenemine nuppu Peata.

 8. Kui Excel on ühenduseta kuubifaili loomisega lõpule jõudnud, klõpsake dialoogiboksis Ühenduseta OLAP-sätted nuppu OK.

Probleem: Arvuti otsa kettaruumi kuubi salvestamise ajal.

Kuna OLAP-andmebaasid on ette nähtud väga suurte ja üksikasjalike andmehulkade haldamiseks, võib serveriandmebaas võtta enda alla palju rohkem kettaruumi kui arvuti kohalikul kõvakettal ruumi jätkub. Kui määrate ühenduseta kuubifaili jaoks nende andmete suure alamhulga, võib teie arvuti kõvakettal vaba ruum otsa saada. Järgmiste juhiste abil saate ühenduseta kuubifaili mahtu vähendada.

Tehke kettal ruumi juurde või leidke uus ketas.    Enne kuubifaili salvestamist kustutage kõvakettalt failid, mida te enam ei vaja, või salvestage fail võrgukettale.

Kaasake ühenduseta kuubifaili vähem andmeid.    Mõelge järele, kas saate faili kaasatavate andmete hulka vähendada, säilitades samas siiski kõik oma PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruande jaoks vajalikud andmed. Proovige teha järgmist.

 • Elimineerige osa mõõtmeid.    Valige ühenduseta kuubi viisardi 2. juhises ainult need mõõtmed, mis on teie PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi aruandes tegelikult väljadena kuvatud.

 • Vältimiseks üksikasjatasemete kuvamine     Märkige ruut iga valitud dimensiooni viisardi juhises 2 Väli Pluss ja tühjendage ruudud taset, mis on väiksemad kui teie aruandes kuvatavate.

 • Vältimiseks andmeväljad    Viisardi sammus 3, märkige ruut Väli Pluss Mõõdudja valige ainult andmevälju kasutate aruandes.

 • Andmete vältimiseks üksused    Märkige ruut iga dimensiooni sammus 3 Väli Pluss ja tühjendage ruudud üksused, mida te ei pea aruande kuvamiseks.

 1. Klõpsake PivotTable-liigendtabeli aruanne või PivotChart-liigenddiagrammi aruanneseostuv PivotTable-liigendtabeli aruanne.

 2. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad nuppu OLAP-i tööriistadja seejärel klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP-i.

  Outlooki lindi pilt

 3. Klõpsake nuppu Ühendusega OLAP ja siis nuppu OK.

 4. Kui teil palutakse otsida andmeallikas, klõpsake nuppu Sirvi allika leidmiseks ja seejärel otsige oma võrgu OLAP-serveri.

ühenduseta kuubifailvärskendamine, mis täiendab faili värskeimate serverikuubist või uuest ühenduseta kuubifailist pärit andmetega, võib võtta palju aega ja nõuda palju ajutist kettamahtu. Käivitage see toiming siis, kui teil pole vaja kohe juurde pääseda muudele failidele. Veenduge kindlasti, et teil oleks faili uuesti salvestamiseks piisavalt kettaruumi.

 1. Klõpsake ühenduseta kuubifailil põhinevat PivotTable-liigendtabeli aruannet.

 2. Klõpsake menüü andmed jaotises ühendused nupu Värskenda kõikkõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake nuppu Värskenda.

  Exceli lindi pilt

Probleem: Uued andmed ei kuvata minu aruande värskendamisel.

Veenduge, et algne andmebaas oleks saadaval.    Võib juhtuda, et ühenduseta kuubifail ei saa uute andmete toomiseks algse serveriandmebaasiga ühendust. Veenduge, et kuupi andmetega varustanud algset serveriandmebaasi poleks ümber nimetatud ega teisaldatud. Veenduge, et server oleks saadaval ning et saaksite sellega ühenduse luua.

Veenduge, et uued andmed oleksid saadaval.    Küsige andmebaasi administraatorilt järele, kas andmebaasi on teie aruandesse kaasatud valdkondade osas värskendatud.

Veenduge, et andmebaasi korraldust poleks muudetud.    Kui mõni OLAP-serveri kuup on uuesti loodud, peate oma aruande arvatavasti reorganiseerima või looma muudetud andmetele juurdepääsuks uue ühenduseta kuubifaili või OLAP-kuubi viisardi. Andmebaasis tehtud muudatuste kohta saate teavet andmebaasi administraatorilt.

Muudetud ühenduseta kuubifaili salvestamine võib võtta aega ning faili salvestamise ajal ei saa Excelis muud tööd teha. Valige selle toimingu käivitamiseks aeg, kui teil pole vaja muid faile kasutada, ning veenduge, et teil oleks faili taassalvestamiseks piisavalt kettaruumi.

 1. Veenduge, et võrguühendus oleks aktiivne ning et teil oleks juurdepääs algsele OLAP-serveri andmebaasile, kust ühenduseta kuubifaili andmed pärinevad.

 2. Klõpsake ühenduseta kuubifailil põhinevat PivotTable-liigendtabeli aruannet või PivotChart-liigenddiagrammi aruandega seostatud PivotTable-liigendtabeli aruannet.

 3. Klõpsake menüü Suvandid jaotises Tööriistad nuppu OLAP-i tööriistadja seejärel klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP-i.

 4. Klõpsake nuppu Ühenduseta OLAP ja siis nuppu Redigeeri ühenduseta andmefaili.

 5. Täitke faili jaoks uute andmete valimiseks ühenduseta kuubi viisardis toodud juhised. Viimases etapis määrake sama nimi ja asukoht nagu olemasoleval failil, mida muudate.

Märkus.: Faili salvestamisest loobumiseks klõpsake dialoogiboksis Kuubifaili loomine – edenemine nuppu Peata.

Hoiatus.: Kui kustutate mõne aruande ühenduseta kuubifaili, ei saa te aruannet enam vallasrežiimis kasutada ega aruande jaoks uut ühenduseta kuubifaili luua.

 1. Sulgege kõik ühenduseta kuubifaili kasutavaid aruandeid sisaldavad töövihikud või veenduge, et kõik sellised aruanded oleksid kustutatud.

 2. Otsige ühenduseta kuubifail (.cub) Windowsis üles ja kustutage.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×