Täpsemad suvandid

Redigeerimissuvandid

Pärast klahvi Enter, vajutamist     Muudab külgneva lahtri järgmise aktiivsele lahtrile, kui vajutate sisestusklahvi praeguse aktiivsesse lahtrisse. Dialoogiboksis suunas näitab külgneva lahtri aktiivseks.

Suund     Muudab külgneva lahtri järgmise aktiivsele lahtrile, kui vajutate sisestusklahvi praeguse aktiivsesse lahtrisse. Dialoogiboksis suunas näitab külgneva lahtri aktiivseks.

Lisa komakoht automaatselt     Märkige see ruut vaikimisi ja Komakohad arvu kuvamiseks.

 • Kohtad     Sisestage väljale kohti näitamaks, kus Microsoft Office Excel automaatselt paigutab komast arvud, mis on tipitud konstantide töölehe nimega arvu kümnendkohtadeni pärast koma. Positiivne arv Nihutab koma vasakule; negatiivne arv Nihutab koma paremale. Kui väljale kohti tühjaks või väärtuseks 0 (null), peate koma käsitsi sisestada. See suvand alistamiseks Tippige komakoht arvu sisestamisel lahtris.

Luba täitepide ja -hiirega lahtrisse     Märkige see ruut teisaldamiseks ja kopeerimiseks lahtrite ja nende andmete, klõpsates ja lohistades. Kui see suvand on valitud, samuti võite lohistada täitepidet andmete kopeerimine ja täitmine sarjaga andmete sisestamine külgnevatesse lahtritesse.

 • Hoiata enne lahtrite ülekirjutamise     Kui te panete lahtrite lahtrile, mis sisaldavad andmeid, kuvatakse teade.

Otse lahtrites redigeerimise lubamine     Märkige see ruut redigeerimise mõnda lahtrit, topeltklõpsates lahtri, mitte lahtrite sisu valemiribal redigeerimise lubamiseks.

Vahemiku andmevormingute ja valemite laiendamine     Valige vorming loendist ülejäänud vastavaks loendi lõppu lisatakse uute üksuste automaatne vormindamine. Igas reas korduvaid valemeid kopeeritakse ka. Laiendatud, et vormingud ja valemid peab sisaldama vähemalt kolme enne uue rea viimase viie read.

Luba automaatne protsendimäärana kirje     Valige korrutamiseks 100 väiksem kui 1, protsent on vormindatud lahtritesse sisestatud arvude vormindamine. Tühjendage see ruut, kui korrutada 100 protsenti vormindatud lahtritesse sisestatud arvude vormindamine, sh arvud, mis on võrdne või suurem kui 1.

Lahtriväärtuste automaatteksti lubamine     Lõpetab tekstikirjeid, mis hakkab tippige andmeid sisaldav veerg. Kui tipite algustähed vastavad olemasoleva kirje veerule, täidab Excel ülejäänud teksti jaoks.

Roll IntelliMouse'i suurendamine     Kui teil on Microsoft IntelliMouse'i osutusseadise, määrab kerimise asemel suumimiseks oma töölehte või diagrammi lehel nupp ratta.

Teavita kasutaja ilmnemisel potentsiaalselt aeganõudev toiming     Valige, kui soovite teada, kui toiming mõjutab suurt hulka lahtreid ja võib võtta kaua aega töötlemine.

 • Kui see (tuhandetes) lahtrite arvu mõjutab     Saate määrata lahtrid, mis mõjutavad toimingu sellest teatamata arvu ülempiir. Kui rohkem lahtreid lahtrite arvu ülempiir mõjutab, teavitatakse teid.

 • Kasutage süsteemi eraldajad     Valige kasutada vaikimisi kümnendkohad ja tuhandeliste eraldajad. Tühjendage ruut eraldajate sisestamiseks.

  • Kümnendkoha eraldaja     Vaikimisi komakoha eraldajat muutmiseks tühjendage süsteemi eraldajad kasutada, valige vaikeeraldaja väljal komakoha eraldajat ja tippige eraldaja, mida soovite kasutada.

  • Tuhandeliste eraldaja     Vaikimisi tuhandeliste eraldaja muutmiseks tühjendage süsteemi eraldajad kasutada, valige rakenduses vaikeeraldaja on tuhandeliste eraldaja ja seejärel tippige eraldaja, mida soovite kasutada.

Lõikamine, kopeerimine ja kleepimine

Kuva kleepesuvandite nupud     Valige, et Excel automaatselt kuvada dialoogiboksi teisiti suvandeid kleepimisel, nt Ainult vorming ja Lingi lahtrid.

Nuppude lisamine suvandid     Valige, et Excel automaatselt kuvada dialoogiboksi teisiti suvandeid, kui sisestate lahtrite, ridade või veergude, nt Vormingu sama nimega kohal ja Vormingu.

Lõikamine, kopeerimine ja sordi lisatud objektid oma ema lahtrite     Hoiab graafikaobjektid, nupud, tekstiväljad, joonistatud objektide ja piltidega seotud lahtrite iga kord, kui te lõikamine, kopeerimine, filtreerimise või sortimise töölehel.

Kuvamine

Kuvatavate viimatiste dokumentide arv     Kuvab viimati kasutatud töövihikute jaotises Viimatiste dokumentide loendi Microsoft Office'i nupp Office’i nupu pilt klõpsamisel nii, et need töövihikuid saate kiiresti avada. Sisestage töövihikuid, kus soovite kuvada Kuvatavate viimatiste dokumentide arv väljale arv. Sisestage või valige positiivne arv vahemikus 0 kuni 50.

Joonlaua mõõtühikute     Saate valida üksused, mida soovite paigutuse Joonlaua kuvamine.

Kuva tegumiribal kõik aknad      Valige mitme töövihiku kuvamiseks Windowsi tegumiribal.

Valemiriba kuvamine     Valemiribal kuvatakse. Valemiribal kuvatakse töölehe ülaosas.

Funktsiooni kohtspikrite kuvamine     Kuvab lühike kirjeldused funktsioone, mis aktiveeritakse loendis funktsioonid, mis kuvatakse valemi Automaattekst kasutamisest on sisse lülitatud.

Kuva diagrammi elementide nimesid näidikud     Kuvab diagrammi elemendi nime, kui hoiate kursorit üle.

Andmete punkti väärtuste kuvamiseks näidikud     Kuvab väärtuse andmepunkti, kui hoiate kursorit üle.

Kommentaaridega lahtrite puhul kuva     Valige üks järgmistest suvanditest määrata, kuidas märkmeid ja kommentaarid kuvatakse töölehel.

 • Kommentaare ega näidikuid     Kui teil on märkusi või kommentaare sisaldavad lahtrid, see säte peidab small indikaator ülemises parempoolses nurgas lahtrid. 

 • Ainult näidikud; näidikud     Kui teil on märkusi või kommentaare sisaldavad lahtrid, kuvatakse see säte small tähis paremas ülanurgas lahtrid. Selle sätte abil saate märkmeid või kommentaaride kuvamiseks libistamisel üle lahtrite. 

 • Kommentaarid ja näidikud     Kui teil on märkusi või kommentaare sisaldavad lahtrid, kuvatakse see säte small tähis paremas ülanurgas lahtrid. Kui lahter sisaldab märkme, kuvatakse Exceli alles jätta, kuvatakse teade. Kui lahter sisaldab kommentaari, kommentaari jääb peidetud kuni hiirega üle lahtrit.

Selle töövihiku kuvamissuvandid

Selle töövihiku kuvamissuvandid     Valige töövihik selle loendiboksis, keda järgmistest suvanditest.

Kuva horisontaalne kerimisriba     Töölehe allservas kuvatakse kerimisriba.

Kuva vertikaalne kerimisriba     Kuvab vertikaalse kerimisriba töölehe (kui kasutate vasakult paremale kirjutatavast režiim) paremal või vasakul küljel (kui kasutate paremalt vasakule kirjutatavate keelte režiim).

Lehesakkide kuvamine     Kuvab töölehe sakki, nii et saate seas liikumine ja valida üksikuid töölehti. Töölehe vahekaardid töölehe akna allosas.

Kuupäevade Rühmitusalus menüü Automaatfilter     Muudab hierarhilise rühmitamist kuupäevade kuupäevade kuupäevade Kuupäevafilter menüü Automaatfilter allosas loendis mittehierarhilisi loendi. Näiteks saate filtreerida vaid kahekohalisena jaoks, valides käsitsi kahekohalisena mittehierarhilisi loendist.

Objektide puhul kuva     Valige üks järgmistest suvanditest kuvamiseks või peitmiseks graafikaobjektide töövihikus.

 • Kõik     Kuvatakse kõik graafikaobjektid, nupud, tekstiväljade, joonistatud objektide ja piltide.

 • Mitte midagi (Peida objektid)     Peidab kõik graafikaobjektid, nupud, tekstiväljad, joonistatud objektide ja piltide. Peidetud objektide ei prindita.

Selle töölehe kuvamissuvandid

Selle töölehe kuvamissuvandid    Valige tööleht, see loendiboksis, keda järgmistest suvanditest.

Rea- ja veerupäiste kuvamine     Kuvab reanumbrid vasakul küljel (kui kasutate vasakult paremale kirjutatavast režiim) või töölehe ja veeru tähed töölehe ülaosas paremas servas (kui kasutate paremalt vasakule kirjutatavate keelte režiim).

Kuva valemid, mitte nende arvutatud tulemused     Kuvab lahtrite väärtused, mis sisalduvad valemid annavad asemel valemeid.

Leheküljepiiride kuvamine     Kuvab Excel automaatselt seatud leheküljepiirid.

Kuva nullväärtusega lahtrites null-väärtus     Lahtrid, mis sisaldavad nullväärtusi kuvatakse 0 (null).

Kuva Liigendustähised, kui liigendus on rakendatud     Liigendustähised kuvatakse. Kui töölehel liigenduse liigendustähiseid ei kuvata.

Ruudujoonte kuvamine     Kuvab lahtrite ruudujooned. Ruudujoonte printimine, veenduge, et ruut Prindi valitud alamjaotises ruudujooned , klõpsake menüü Küljendus jaotises Lehe suvandid .

 • Ruudujoonte värvi     Määrab ruudujoonte jaoks soovitud värv. Kui klõpsate nuppu Automaatne, põhineb ruudujoonte värvi Windowsi juhtpaneelil määratud teksti värvi.

Valemid

Luba mitmetoimeline arvutamine     Vaikimisi valitud suvand võimaldab kiire arvutamine mitu protsessorit abil. Pange tähele, et Excel toetab ainult kuni 64 protsessori abil.

Arvu arvutamine     Saate määrata arvutamisel kasutatavate protsessorite arvu.

 • Kõigi protsessorite kasutamiseks selles arvutis     See suvand kasutab kõik protsessorid, mis on teie arvutis on vaikimisi valitud.

 • Käsitsi     Saate määrata, mida soovite kasutada protsessorite arvu. Sisestage dialoogiboksis käsitsi positiivne arv vahemikus 1 kuni 1024.

Selle töövihiku arvutamisel

Selle töövihiku arvutamisel    Valige töövihik selle loendiboksis, keda järgmistest suvanditest.

Muude dokumentide linkide värskendamiseks     Arvutab ja uuendab valemid, mis sisaldavad viiteid muudes rakendustes.

Määrata kuvatav täpsus     Jäädavalt muutub salvestatud lahtrite väärtused täieliku täpsusega (15 numbrikohta) mis tahes vorming ei kuvata, sh kümnendkohani pärast koma.

Kasutage 1904-kuupäevasüsteem     Alguskuupäev, millest kõik kuupäevad arvutatakse vahetatakse 1 Jaanuar 1900 2 jaanuar 1904.

Salvestage väärtusi     Välise dokumendis väärtused salvestatakse eksemplarid lingitud Exceli töölehele. Kui töölehel on lingid suurte vahemike välise dokumendi jaoks on vaja ebatavaliselt palju kettaruumi või võtab väga kaua aega avada, salvestada väärtusi ruudu tühjendamisel saab vähendada kettaruumi ja aega, et avada töö leht.

Üldine

Luba heliga tagasiside     Esitatakse saadaval helid, mis on seotud Microsoft Office'i programmi sündmused, nagu avamine, salvestamine, printimine failide ja kuvamise tõrketeated. Juhtpaneelil saab muuta helid, mis on määratud erinevate sündmuste. Klõpsake Microsoft Windowsi nuppu Start ja seejärel käsku Juhtpaneel. Opsüsteemis Windows Vista klõpsake linki riistvara ja helija seejärel käsku heli. Klõpsake vahekaarti helid . Heli, mis on seotud sündmuse muutmiseks klõpsake loendis programmi sündmus ja valige rakendatav heli. Opsüsteemis Windows XP klõpsake helid, kõne ja heliseadmed. Klõpsake nuppu Muuda heli skeemi ja seejärel klõpsake vahekaarti helid . Kui märkige või tühjendage ruut Luba heliga tagasiside ühes Office'i programmis, see on ka sisse- või väljalülitamine puhul kõik Office'i programmid. Enamiku helide esitamiseks peab teie arvutis olema helikaart.

Luba animatsiooniga tagasiside     Kuvab töölehe liikumise ja muudab lisamisel või lahtrite, ridade või veergude kustutamine. Animatsiooni võib video aeglustada mõnes süsteemis.

Ignoreeri muid rakendusi, mis kasutavad dünaamiline andmevahetus (DDE)     Takistab andmevahetuse muude rakendustega, mida kasutada dünaamiline andmevahetus (DDE).

Paluge Värskenda automaatlinke     Kuvatakse teade, mis võimaldab teil kinnitada, enne kui lingitud üksused on värskendatud.

Kuva lisandmooduli kasutajaliidese tõrked     Kuvab lisandmooduleid installida ja kasutada kasutajaliidese tõrked.

Mastaabi sisu vastavalt paberiformaatidele A4 või 8,5 × 11“     Mõned riigid või regioonid, paberi suurus on kirjas; teiste jaoks standard suurus on A4. Märkige see ruut, kui soovite Exceli dokumendi vormindust paberi suurus teise riigi või regiooni (nt A4) nii, et Prindi standardse paberiformaadi jaoks teie riigis või regioonis (nt täht). See suvand mõjutab ainult prinditava faili. See ei mõjuta dokumendi vormingu.

Ava käivitamisel kõik failid     Käivitamisel Excel avab automaatselt failid kaustast, mille tipite väljale tekst. Tippige tekstiväljale failide asukoha näitamiseks kausta täistee.

Veebisuvandid      Määrab suvandite Exceli andmete ilmet ja vastab andmete vaatamisel veebibrauseris.

Teenusesuvandid     Saate määrata klientide tagasiside ja dokumendi halduse valikute.

Lotusega ühildumiseks

Microsoft Office Exceli klahv     Määrab klahvi, mille abil saate lindil, mis on osa Microsoft Office Fluenti kasutajaliideskäskudele juurdepääsemiseks.

Ülemineku navigeerimise klahvid     Aktiveerib töölehe navigeerimine, valemi sisestamine, sildi kirje ja muude toimingute kiirklahvid alternatiivseid kogumeid.

Lotus ühilduvussätete

Lotus ühilduvussätete     Valige tööleht, see loendiboksis, keda järgmistest suvanditest.

Ülemineku Valemi väärtustamine     Avaneb ja hindab Lotus 1-2-3 failide kaotamise või teavet muutmata. Selle suvandi valimisel Excel hindab tekstistringid kahendmuutujaga avaldiste kui 0 või 1 ja andmebaasi kriteeriumid reeglid, mida kasutatakse Lotus 1-2-3 0 (null).

Ülemineku valemi sisestamine     Teisendab valemid, mis on sisestatud Lotus 1-2-3 vabastage 2.2 süntaks Exceli süntaksi ja muudab nimed, mis on määratletud Exceli käitub nimed, mis on määratletud Lotus 1-2-3.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×