Slaidiseansside esitamine

Slaidiseansi salvestamine koos jutustuse ja slaidide ajastusega

Slaidiseansi salvestamine koos jutustuse ja slaidide ajastusega

Jutustuste ja ajaastuste abil saate täiustada veebipõhist või automaatselt esitatavat slaidiseanssi. Kui teil on helikaart, mikrofon ja kõlarid ning (valikuliselt) veebikaamera, saate salvestada oma PowerPointi esitluse ning jäädvustada jutustused, slaidiajastused ja tindijoonežestid.

Pärast salvestuse tegemist saate esitada seda endale ja publikule nagu mis tahes muud esitlust menüüs Slaidiseanss või salvestada esitluse videofailina.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

(Salvestamisvõimalus on saadaval nii Microsoft 365 tellijatele kui tellimuseta kasutajatele. Tellijad saavad mõned lisafunktsioonid).

 1. Lülitage sisse lindi menüü Salvestamine: Klõpsake lindi menüüs Fail vahekaarti Suvandid. Klõpsake dialoogiboksis Suvandid vasakul asuvat vahekaarti Lindi kohandamine. Seejärel valige paremboolses kastis, milles loetletakse saadaolevad lindimenüüd, märkeruut Salvestamine. Klõpsake nuppu OK.

  PowerPoint 2016 dialoogiboksi Suvandid vahekaardil Lindi kohandamine on suvand menüü Salvestamine lisamiseks PowerPointi lindile.
 2. Salvestamiseks valmistumiseks valige kas menüüs Salvestamine või lindimenüüs Slaidiseanss nupp Salvesta slaidiseanss.

  • Nupu ülaosa klõpsamisel alustatakse praegusest slaidist.

  • Nupu allosa klõpsamisel saate valida algusest või praegusest slaidist alustamise.

  Käsud Salvesta slaidiseanss PowerPointi menüüs Salvestamine.

  (Käsk Tühjenda kustutab jutustused või ajastused, nii et olge selle kasutamisel ettevaatlik. Kui te pole varem slaide salvestanud, kuvatakse käsk Tühjenda tuhmilt.)

 3. Slaidiseanss avaneb aknas Salvestamine (mis sarnaneb Esinejavaatele), mille vasakpoolses ülanurgas on nupud salvestuse käivitamiseks, peatamiseks ja lõpetamiseks. Kui olete salvestamise alustamiseks valmis, klõpsake ümmargust punast nuppu (või klahviatuuri klahvi R). Järgneb kolmesekundiline loendus, mille järel algab salvestamine.

  PowerPointi 2016 esitluse salvestamise aken koos sisselülitatud videojutustuse eelvaateaknaga.
  • Praegune slaid kuvatakse akna Salvestamine põhipaanil.

  • Salvestamise saate igal ajal lõpetada, vajutades klaviatuuril klahvikombinatsiooni Alt+S.

  • Praeguse slaidi kummalgi küljel asuvate navigeerimisnoolte abil saate liikuda eelnevatele ja järgnevatele slaididele.

  • PowerPoint Microsoft 365-le salvestab automaatselt teie poolt igal slaidil veedetud aja, sealhulgas mis tahes teksti- või objektianimatsiooni toimingute ja igal slaidil kasutatud päästikprotsesside aja.

  • Esitluse läbivaatamisel saate salvestada heli- või videojutustuse. Akna parempoolses allnurgas asuvate nuppude abil saate sisse ja välja lülitada mikrofoni, kaamera ja kaamera eelvaate:

   Mikrofoni, kaaamera ja kaamera eelvaate akna sisse-ja väljalülitusnupud

   Kui kasutate pliiatsit, markerit või kustutuskummi, salvestab PowerPoint ka need tegevused taasesituseks.

   Tindijoonistusriistad aknas Salvestamine

   Kui taassalvestate oma jutustuse (sealhulgas heli ja tindijooned), kustutab PowerPoint teie varem salvestatud jutustuse (sealhulgas heli ja tindijooned), enne kui saate alustate uuesti samale slaidile salvestamist.

   Saate uuesti salvestada ka minnes menüüsse Slaidiseanss ja klõpsates käsku Salvesta slaidiseanss.

 4. Saate valida praeguse slaidi all olevast tööriistavalikust kursoririista (pliiatsi, kustutuskummi või markeri). Seal on ka värvivalikuväljad tindijoonte värvi muutmiseks. (Kustutuskumm on tuhm, kui te pole eelnevalt tindijoont slaididele lisanud.)

 5. Salvestuse lõpetamiseks valige kandiline nupp Lõpeta (või vajutage klaviatuuril klahvi S).

  Jutustuse salvestamise lõpetamisel kuvatakse salvestatud slaidide alumises parempoolses nurgas väike pilt. See pilt on heliikoon või juhul, kui salvestamise ajal oli veebikaamera sisse lülitatud, veebikaamera liikumatu kujutis.

  Heli ikoon

  Salvestatud slaidiseansi ajastus salvestatakse automaatselt. (Vaates Slaidisorter loetletakse ajastused iga slaidi all.)

Selle protsessi käigus lisatakse salvestis igale slaidile ja salvestist saab slaidiseansil taasesitada. Selle salvestusprotsessi käigus ei looda videofaili. Kui siiski vajate sellist, saate mõne lisatoiminguga salvestada oma esitluse videona.

Salvestatud slaidiseansi eelvaade

Klõpsake menüü Slaidiseanss nuppu Algusest või Praeguselt slaidilt.

Esitluse ajal esitatakse teie animatsioonid, tindipliiatsi toimingud, heli ja video sünkroonis.

Kuvab PowerPointi menüü Slaidiseanss nupu „algusest“

Salvestatud heli eelvaade

Akna Salvestamine vasakpoolse ülanurga lähedal asuva kolmnurkse nupu Esita abil saate kuvada selle slaidi salvestise eelvaate, mis on praegu selle aknas fookuses.

Nupud Alusta, Lõpeta ja Esita aknas Salvestamine

Klõpsake vaates Tavaline slaidi paremas allnurgas olevat heliikooni või pilti ja klõpsake seejärel käsku Esita. (Kui esitate sel viisil üksiku heli eelvaate, siis salvestatud animatsiooni ega tindijooni ei kuvata.)

Esitamisnupu klõpsamine

Heli eelvaate korral saate taasesituse peatada.

Slaidiajastuste seadmine käsitsi

PowerPoint Microsoft 365-le salvestab slaidiajastused jutustuste lisamisel automaatselt. Soovi korral saate slaidiajastused vastavalt jutustusele ka käsitsi määrata.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidi, mille ajastust soovite seada.

 2. Märkige menüü Üleminekud jaotise Ajastus alajaotises Liigu järgmisele slaidile ruut Pärast ja sisestage slaidi ekraanil kuvamiseks soovitud sekundite arv. Korrake seda toimingut iga slaidiga, mille jaoks soovite ajastuse seada.

  Kui soovite järgmise slaidi kuvada kas hiirenupu klõpsamisel või automaatselt pärast teie määratud aja möödumist – sõltuvalt sellest, kumb tähis jõuab kätte enne –, märkige nii ruut Hiireklõpsul kui ka Pärast.

  Saate kasutada slaidiajastuste käsitsi seadmist salvestatud slaidilõigu lõpu kärpimiseks. Kui slaidilõik lõpeb näiteks kahesekundilise mittevajaliku heliga, seadke järgmisele slaidile liikumise ajastus nii, et see toimub enne mittevajalikku heli. Nõnda pole teil vaja selle slaidi heli uuesti salvestada. 

Ajastuste või jutustuse kustutamine

Käsk Tühjenda on mõeldud salvestisest ajastuste või jutustuse kustutamiseks, mida te ei soovi kasutada või soovite asendada.

Aknas Salvestamine saate akna ülaservas asuva käsu Tühjenda abil:

 • tühjendada salvestised praegusel slaidil;

 • tühjendada salvestused kõikidel slaididel.

Vaates Tavaline on neli erinevat käsku Tühjenda, mille abil saate teha järgmist:

 • kustutada ajastusedpraegu valitud slaidilt;

 • kustutada ajastusedkõigilt slaididelt korraga;

 • kustutada jutustusepraegu valitud slaidilt;

 • kustutada jutustusekõigilt slaididelt korraga.

 1. Kui te ei soovi kustutada kõiki oma esitluse ajastusi või jutustusi, avage konkreetne slaid, millel on ajastus või jutustus, mille soovite kustutada.

 2. Klõpsake PowerPoint Microsoft 365-le lindi menüüs Salvestamine nupul Salvesta slaidiseanss allanoolt, valige käsk Tühjenda ja seejärel valige olukorra jaoks sobiv käsk Tühjenda.

  PowerPointi menüünupu Salvesta slaidiseanss käsud Tühjenda.

Ajastuste väljalülitamine või jutustuste ja tindijoonte väljalülitamine

Pärast PowerPoint Microsoft 365-le esitluse salvestamist salvestatakse kõik loodud ajastused, žestid ja heli üksikslaididele. Kuid saate need kõik välja lülitada, kui soovite slaidi vaadata ilma nendeta.

 • Salvestatud slaidiajastuste sisselülitamine   Tühjendage menüüs Slaidiseanss märkeruut Kasuta ajastusi.

 • Salvestatud jutustuste ja tindijoonte väljalülitamine   Tühjendage menüüs Slaidiseanss märkeruut Esita jutustused.

Saate salvestise avaldada, et seda teistega jagada.

Kui olete salvestise muudatustega rahul, saate selle teistele kasutajatele kättesaadavaks teha, avaldades salvestise portaalis Microsoft Stream.

 1. Kui esitlus on avatud, valige vahekaardil Salvestus käsk Avalda portaalis Stream.

 2. Määrake video pealkiri ja kirjeldus.

 3. Määrake muud eelistused, sh see, kas teised teie ettevõttes saavad videot vaadata.

  Microsoft Streami video avaldamise suvandid
 4. Valige nupp Avaldamine.

  Sõltuvalt video pikkusest võib üleslaadimiseks kuluda mitu minutit. PowerPointi akna allservas asuva olekuriba abil saate jälgida edenemist ning PowerPoint kuvab üleslaadimise lõpulejõudmise järel teate:

  PowerPoint teavitab teid, kuid üleslaadimine on lõpule jõudnud
 5. Klõpsake teadet, et minna otse video taasesituslehele Microsoft Stream.

Subtiitrite loomine

Kui soovite, et teie video oleks subtiitreid kaasates juurdepääsetavam, valige nendest suvanditest, mida kirjeldatakse eraldi spikriartiklites.

Kui teil on tiitrifail olemas, saate lisada selle oma videofaili PowerPointi abil.

Vaata ka

Esitlusest video loomine

Automaatselt esitatava esitluse loomine

Teksti või objektide animeerimine

Slaidiseansi alustamine

 1. Klõpsake avatud esitluses menüüs Slaidiseanss nuppu Salvesta slaidiseanss.

  • Nupu ülaosa klõpsamisel alustatakse praegusest slaidist.

  • Nupu allosa klõpsamisel saate valida algusest või praegusest slaidist alustamise.

  Käsud Salvesta slaidiseanss PowerPointi menüüs Salvestamine.

  (Käsk Tühjenda kustutab jutustused või ajastused, nii et olge selle kasutamisel ettevaatlik. Kui te pole varem slaide salvestanud, kuvatakse käsk Tühjenda tuhmilt.)

 2. Väljal Slaidiseansi salvestus saate soovi korral oma salvestise märkeruudud märkida või tühjendada, seejärel klõpsake käsku Alusta salvestamist.

  Kuvab PowerPointi dialoogi Slaidiseansi salvestamine

  Lisateavet nende võimaluste kohta:

  • Slaidide ja animatsioonide ajastused: PowerPoint salvestab automaatselt teie poolt igal slaidil viidetud aja, sealhulgas mis tahes animatsiooni toimingute ja igal slaidil kasutatud päästikprotsesside aja.

  • Jutustused, tint ja laserkursor: Salvestage oma hääl esitluse ajal. Kui kasutate pliiatsit, markerit, kustutuskummi või laserkursorit, salvestab PowerPoint ka need esitluse jaoks.

  NB!   Pliiatsi, markeri ja kustutuskummi salvestamine on saadaval ainult siis, kui olete installinud 16. veebruari 2015. aasta värskenduse rakendusele PowerPoint 2013 või on teil installitud uuem PowerPointi versioon. Vanemates PowerPointi versioonides salvestatakse pliiatsi ja markeri kriipsud tingimarginaalide kujunditena.

 3. Akna vasakpoolses ülanurgas on tööriistariba Salvestamine, mille abil saate teha järgmist.

  Salvestuse tööriistariba
  • Liikumine järgmisele slaidile: Järgmisele slaidile liikumine

  • Salvestamise peatamine: Salvestamise peatamine

  • Praeguse slaidi uuesti salvestamine: Kordamine

   Kui taassalvestate jutustuse (sh heli, tindijoone ja laserkursori), kustutab PowerPoint eelnevalt salvestatud jutustuse (sh heli, tindijoone ja laserkursori), kui alustate samalt slaidilt uuesti.

   Saate uuesti salvestada ka minnes menüüsse Slaidiseanss ja klõpsates käsku Salvesta slaidiseanss.

 4. Tindijoone, kustutuskummi või laserkursori kasutamiseks oma salvestises paremklõpsake slaidi, klõpsake käsku Kursorisuvandid ja valige sobiv tööriist:

  • Laserkursor

  • Pliiats

  • Marker

  • Kustutuskumm (See suvand on tuhm, kui te pole eelnevalt tindijoont slaididele lisanud.)

  Klõpsake tindi värvi muutmiseks nuppu Tindi värv.

  Kuvab PowerPointi kursorisuvandite menüü
 5. Salvestamise lõpetamiseks paremklõpsake viimast slaidi ja seejärel klõpsake käsku Lõpeta seanss.

  Kuvab PowerPointi suvandit Seansi lõpetamine

  Näpunäide.    Kui olete oma jutustuse salvestamise lõpetanud, kuvatakse iga jutustust sisaldava slaidi paremas allnurgas heliikoon.

  Salvestatud slaidiseansi ajastused salvestatakse automaatselt. Ajastused kuvatakse otse iga slaidi all vaates Slaidisorter.

  Heli ikoon

Selle protsessi käigus lisatakse salvestis igale slaidile ja salvestist saab slaidiseansil taasesitada. Selle salvestusprotsessi käigus ei looda videofaili. Kui siiski soovite videofaili, saate mõne lisatoiminguga salvestada oma esitluse videona.

Salvestatud slaidiseansi eelvaade

Klõpsake menüü Slaidiseanss nuppu Algusest või Praeguselt slaidilt.

Esitluse ajal esitatakse teie animatsioonid, tindipliiatsi toimingud, laserkursor, heli ja video sünkroonis.

Kuvab PowerPointi menüü Slaidiseanss nupu „algusest“

Salvestatud heli eelvaade

Klõpsake vaates Tavaline slaidi paremas allnurgas olevat heliikooni ja klõpsake seejärel käsku Esita.

Esitamisnupu klõpsamine

Slaidiajastuste seadmine käsitsi

PowerPoint salvestab slaidiajastused jutustuste lisamisel automaatselt. Soovi korral saate slaidiajastused vastavalt jutustusele ka käsitsi määrata.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidi, mille ajastust soovite seada.

 2. Märkige menüü Üleminekud jaotise Ajastus alajaotises Liigu järgmisele slaidile ruut Pärast ja sisestage slaidi ekraanil kuvamiseks soovitud sekundite arv. Korrake seda toimingut iga slaidiga, mille jaoks soovite ajastuse seada.

Näpunäide.   Kui soovite järgmise slaidi kuvada kas hiirenupu klõpsamisel või automaatselt pärast teie määratud aja möödumist – sõltuvalt sellest, kumb tähis jõuab kätte enne – märkige nii ruut Hiireklõpsul kui ka Pärast.

Ajastuste või jutustuse kustutamine

Käsk Tühjenda on mõeldud salvestisest ajastuste või jutustuse kustutamiseks, mida te ei soovi kasutada või soovite asendada. Nelja erineva käsu Tühjenda abil saate teha järgmist:

 • kustutada ajastusedpraegu valitud slaidilt;

 • kustutada ajastusedkõigilt slaididelt korraga;

 • kustutada jutustusepraegu valitud slaidilt;

 • kustutada jutustusekõigilt slaididelt korraga.

 1. Kui te ei soovi kustutada kõiki oma esitluse ajastusi või jutustusi, avage konkreetne slaid, millel on ajastus või jutustus, mille soovite kustutada.

 2. Klõpsake PowerPoint lindi menüüs Slaidiseanss nupul Salvesta slaidiseanss allanoolt, valige käsk Tühjenda ja seejärel valige olukorra jaoks sobiv käsk Tühjenda.

Ajastuste väljalülitamine või jutustuste, tindijoonte ja laserkursori väljalülitamine

Pärast PowerPointi esitluse salvestamist salvestatakse kõik loodud ajastused, žestid ja heli üksikslaididele. Kuid saate need kõik välja lülitada, kui soovite slaidi vaadata ilma nendeta.

 • Salvestatud slaidiajastuste sisselülitamine   Tühjendage menüüs Slaidiseanss märkeruut Kasuta ajastusi.

 • Jutustuste, tindijoone ja laserkursori väljalülitamine   Tühjendage menüüs Slaidiseanss märkeruut Esita jutustused.

Vaata ka

Hiirekursori muutmine laserkursoriks

Teksti või objektide animeerimine

Esitlusest video loomine

Automaatselt esitatava esitluse loomine

Mida soovite teha?

Jutustuse saab salvestada slaidiseansi esitamise ajal või enne seda ja kaasata salvestisse publiku kommetaarid. Kui te ei soovi jutustust esitada kogu esitluse kestel, võite salvestada kommentaarid ainult valitud slaidide kohta või lülitada välja kogu jutustuse, nii et seda esitatakse vaid siis, kui te seda soovite.

Jutustuse lisamisel slaidile kuvatakse slaidil heliikoon Heli . Sarnaselt iga muu heliga võite heli esitamiseks klõpsata nuppu või hoopis määrata, et heli esitataks automaatselt.

Jutustuse salvestamiseks ja taasesitamiseks peab arvutil olema helikaart, mikrofon ja kõlarid.

Enne salvestamise alustamist küsib PowerPoint 2010 teilt, kas soovite salvestada ainult slaidiajastused, ainult jutustuse või mõlemad korraga. Soovi korral saate slaidiajastuste seadmine käsitsi. Slaidiajastustest on abi eelkõige juhul, kui soovite, et esitlus esitataks automaatselt koos teie jutustusega. Slaidiajastuste salvestamisel salvestatakse ka animatsioonietappide ajad ja mis tahes päästikute kasutamine teie slaidil. Kui te ei soovi ajastusi esitluses kasutada, saate slaidiajastused välja lülitada.

Selle protsessi käigus lisatakse salvestis igale slaidile ja salvestist saab slaidiseansil taasesitada. Selle salvestusprotsessi käigus ei looda videofaili. Kui siiski vajate sellist, saate mõne lisatoiminguga muuta oma esitluse videoks.

 1. Jutustuse salvestamisel liigute esitluses edasi ja salvestate iga slaidi. Salvestamise saate igal ajal peatada; samuti saate seda alati jätkata.

 2. Enne slaidiseansi salvestamisega alustamist veenduge, et teie mikrofon oleks seadistatud ja töökorras.

 3. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Salvesta slaidiseanss Nupu pilt .

 4. Valige üks järgmistest.

  • Alusta salvestamist algusest

  • Alusta salvestamist praegusest slaidist

 5. Märkige dialoogiboksis Slaidiseansi salvestamine ruut Jutustused ja laserkursor. Vastavalt vajadusele märkige või tühjendage lisaks ka ruut Slaidide ja animatsioonide ajastused.

 6. Klõpsake nuppu Käivita lindistamine.

  Näpunäide.: Jutustuse peatamiseks klõpsake kiirmenüü Salvestaminekiirmenüü käsku Peata. Jutustuse jätkamiseks klõpsake käsku Jätka salvestamist.

 7. Slaidiseansi salvestamise lõpetamiseks paremklõpsake slaidi ja seejärel klõpsake käsku Lõpeta seanss.

 8. Salvestatud slaidiseansi ajastused salvestatakse automaatselt. Ajastus kuvatakse vaates Slaidisorter iga slaidi all.

 1. Klõpsake vaates Tavaline slaidil heliikooni Heli .

 2. Klõpsake lindil menüü Taasesitustööriistad alammenüü Heliriistad jaotises Eelvaade nuppu Esita.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidi, millele soovite kommentaari lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Meediumid nupu Heli all olevat ripploendi noolt ja seejärel käsku Salvesta heli.

 3. Kommentaari salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta ja asuge rääkima.

 4. Kui olete salvestamise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

 5. Tippige väljale Nimi heli nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Slaidil kuvatakse heliikoon Heli .

PowerPoint 2010 salvestab slaidiajastused jutustuse lisamisel automaatselt. Soovi korral saate slaidiajastused vastavalt jutustusele ka käsitsi määrata.

 1. Klõpsake vaates Tavaline slaidi, mille ajastust soovite seada.

 2. Märkige menüü Üleminekud jaotise Ajastus alajaotises Liigu järgmisele slaidile ruut Pärast ja sisestage slaidi ekraanil kuvamiseks soovitud sekundite arv. Korrake seda toimingut iga slaidiga, mille jaoks soovite ajastuse seada.

Näpunäide.: Kui soovite järgmise slaidi kuvada kas hiirenupu klõpsamisel või automaatselt pärast teie määratud aja möödumist – olenevalt sellest, kumb tähis jõuab kätte enne – märkige nii ruut Hiireklõpsul kui ka Automaatselt pärast.

Slaidiajastuste väljalülitamine ei kustuta ajastusi. Ajastused saate igal ajal taas sisse lülitada; te ei pea neid uuesti looma. Kui aga slaidiajastused on välja lülitatud, ei liiguta jutustuse salvestamise ajal automaatselt ühelt slaidilt teisele ning peate slaide käsitsi vahetama.

 1. Klõpsake normaalvaates menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Klõpsake jaotises Keri slaide edasi raadionuppu Käsitsi.

Näpunäide.: Ajastuste sisselülitamiseks klõpsake jaotises Keri slaide edasi raadionuppu Ajastuste abil (kui on saadaval).

Käsk Tühjenda on mõeldud salvestisest ajastuste või jutustuse kustutamiseks, mida te ei soovi kasutada või soovite asendada. Nelja erineva käsu Tühjenda abil saate teha järgmist:

 • kustutada ajastusedpraegu valitud slaidilt;

 • kustutada ajastusedkõigilt slaididelt korraga;

 • kustutada jutustusepraegu valitud slaidilt;

 • kustutada jutustusekõigilt slaididelt korraga.

 1. Kui te ei soovi kustutada kõiki oma esitluse ajastusi või jutustusi, avage konkreetne slaid, millel on ajastus või jutustus, mille soovite kustutada.

 2. Klõpsake PowerPointi lindi menüüs Slaidiseanss nupul Salvesta slaidiseanss allanoolt, valige käsk Tühjenda ja seejärel valige olukorra jaoks sobiv käsk Tühjenda.

Vaata ka

Hiirekursori muutmine laserkursoriks

Mida soovite teha?

Saate kas salvestada jutustuse enne esitluse käivitamist või salvestada jutustuse esitluse ajal ja kaasata salvestisse publiku kommentaarid. Kui te ei soovi jutustust kogu esitluse jooksul, saate salvestada kommentaarid ainult valitud slaidide kohta või lülitada jutustuse välja, nii et see esitatakse ainult siis, kui soovite.

Kui lisate slaidile jutustuse, ilmub slaidile heliikoon Ikooni pilt . Nagu mis tahes heli korral, saate kas klõpsata heli esitamiseks ikooni või määra heli automaatse esitamise. Hääljutustus on muude helide suhtes ülimuslik ja korraga saab esitluses esitada ainult üht heli. Seetõttu tühistab jutustus muud helid, mis on määratud esitluses automaatseks esitamiseks, ja neid ei esitata. Helid, mis on määratud esitamiseks klõpsamisel, esitatakse siiski, kui neid klõpsate.

Jutustuse salvestamiseks ja taasesitamiseks peab arvutil olema helikaart, mikrofon ja kõlarid.

Automaatsed slaidiajastused ja jutustus

Jutustuse salvestamisel salvestab Microsoft Office PowerPoint 2007 automaatselt igale slaidile kuluva aja. Kui teilt seda küsitakse, saate soovi korral salvestada need slaidiajastused koos jutustusega või </c0>määrata slaidiajastused käsitsi. Slaidiajastused on eriti kasulikud juhul, kui soovite esitluse käivitamist automaatselt koos teie jutustusega. Kui te ei soovi, et esitlus neid kasutaks, saate lülitada slaidiajastused välja.

Jutustuse manustamine või linkimine

Saate jutustuse kas linkida või manustada.

 • Jutustuse manustamisel muutub jutustuse heli esitluse osaks ja käib sellega kaasas, mille tagajärjeks on esitluse suurem failimaht.

 • Jutustuse linkimisel on esitluse failimaht väiksem, sest helifail salvestatakse väljaspool esitlust. Te määrate jutustuse jaoks asukoha oma kõvakettal ja helifail esitatakse koos esitlusega. Kui käivitate esitluse mõnes muus arvutis, peate teisaldama lingitud helifaili sellesse arvutisse. Parim viis esitluse ja selle lingitud failide teisaldamiseks on kasutada funktsiooni CD jaoks pakkimine. Samuti saate lingid teises arvutis värskendada. Selleks peate enne esitluse esitamist jutustuse kustutama ja seejärel jutustuse helifaili tagasi lisama.

  Jutustuste linkimisel saate lisaks minna hiljem tagasi ja redigeerida helifaile heliredigeerimisprogrammi abil.

Näpunäide.   Jutustusele saate lisada slaidimärkmed. Kuna publikul võivad olla erinevad vajadused ja arvutid, kaaluge jutustusele märkmete lisamist. Märkmetest võib olla kasu igaühel, kellel on kuulmispuue või kelle arvutil puudub helikaart. Kui salvestate esitluse veebilehefailina (.htm), kuvatakse märkmed iga kuvatava slaidi all. Kui salvestate esitluse esitlusfailina (.pptx), saab publik märkmed välja printida või teie teha seda nende jaoks.

Jutustuse salvestamisel liigute esitluses edasi ja salvestate iga slaidi. Salvestamise saate peatada, samuti seda jätkata.

 1. Valige vaates Tavaline slaid, millel soovite salvestamise käivitada.

 2. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Salvesta jutustus Nupu pilt .

  Menüü Slaidiseanss pilt

 3. Klõpsake nuppu Sea mikrofoni tase, järgige mikrofoni taseme seadmiseks juhiseid ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Jutustuse manustamiseks klõpsake nuppu OK.

  • Jutustuse linkimiseks märkige ruut Lingi jutustused asukohas, klõpsake nuppu Sirvi, klõpsake loendis olevat kausta ja seejärel klõpsake nuppu Vali.

Näpunäide.   Võimalike probleemide vältimiseks kasutage sama kausta, kuhu teie esitlus on salvestatud.

 1. Kui valisite salvestamise alustamiseks esimese slaidi, jätkake toiminguga 6.
  Kui valisite salvestamise alustamiseks mõne muu slaidi, kuvatakse dialoogiboks Jutustuse salvestamine. Tehke ühte järgmistest.

  • Jutustuse alustamiseks esitluse esimeselt slaidilt, klõpsake nuppu Esimene slaid.

  • Jutustuse alustamiseks praegu valitud slaidilt, klõpsake nuppu Praegune slaid.

 2. Rääkige vaates Slaidiseanss jutustuse tekst mikrofoni ja seejärel klõpsake slaidi, et liikuda edasi järgmisele slaidile. Tehke need toimingud igal slaidil, kuhu soovite jutustuse lisada.

  Näpunäide.   Jutustuse peatamiseks või jätkamiseks paremklõpsake slaidi ja seejärel kiirmenüüs käsku Peata jutustus või Jätka jutustust.

 3. Klõpsake musta väljumiskuva.

 4. Jutustus salvestatakse automaatselt ja kuvatakse teade, kus küsitakse teilt, kas soovite salvestada ka esitluse ajastused. Tehke ühte järgmistest.

  • Ajastuste salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta. Teie slaidid kuvatakse vaates Slaidisorter ja slaidiajastused kuvatakse iga slaidi all.

  • Ajastuste tühistamiseks klõpsake nuppu Ära salvesta. (Ajastusi saate salvestada eraldi.)

Märkus.   Hääljutustus on muude helide suhtes ülimuslik ja korraga saab esitluses esitada ainult üht heli. Seetõttu tühistab jutustus muud helid, mis on määratud esitluses automaatseks esitamiseks, ja neid ei esitata. Helid, mis on määratud esitamiseks klõpsamisel, esitatakse siiski, kui neid klõpsate.

 1. Klõpsake slaidil heliikooni Ikooni pilt .

 2. Klõpsake menüü Heliriistad alammenüü Suvandid jaotises Esitamine nuppu Eelvaade või topeltklõpsake heliikooni.

  Menüü Heliriistad menüü Suvandid pilt

 1. Valige vaates Tavaline slaid, millel soovite taassalvestamise käivitada.

 2. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Salvesta jutustus Nupu pilt .

  Menüü Slaidiseanss pilt

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui olete oma mikrofoni juba testinud, klõpsake nuppu OK.

  • Mikrofoni testimiseks klõpsake nuppu Sea mikrofoni tase, järgige mikrofoni taseme seadmiseks juhiseid ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Kui valisite taassalvestamise alustamiseks esimese slaidi, jätkake toiminguga 5.
  Kui valisite taassalvestamise alustamiseks mõne muu slaidi, kuvatakse dialoogiboks Jutustuse salvestamine. Tehke ühte järgmistest.

  • Jutustuse alustamiseks esitluse esimeselt slaidilt, klõpsake nuppu Esimene slaid.

  • Jutustuse alustamiseks praegu valitud slaidilt, klõpsake nuppu Praegune slaid.

 5. Salvestage vaates Slaidiseanss slaidi jutustus ja seejärel tehke ühte järgmistest.

  • Taassalvestamise lõpetamiseks vajutage paoklahvi (ESC).

  • Taassalvestamise jätkamiseks klõpsake hiireklahvi, et liikuda edasi järgmisele slaidile, rääkige slaidi jutustus ja seejärel klõpsake järgmist slaidi, et jätkata taassalvestamist.

  • Taassalvestamise lõpetamiseks enne kõigi slaidide läbimist vajutage paoklahvi (ESC).

  • Taassalvestamiseks kõikidel slaididel, kui jõuate mustale väljumiskuvale, klõpsake seda.

 6. Jutustus salvestatakse automaatselt ja kuvatakse teade, kus küsitakse teilt, kas soovite salvestada ka slaidide ajastused. Tehke ühte järgmistest.

  • Ajastuste salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

  • Ajastuste tühistamiseks klõpsake nuppu Ära salvesta.

Kui soovite esitluse ajal jäädvustada oma kommentaarid, publiku kommentaarid või mõlemad, saate lülitada jutustuse sisse enne esitluse alustamist.

 1. Valige vaates Tavaline slaid, millel soovite salvestamise käivitada.

 2. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Salvesta jutustus Nupu pilt .

  Menüü Slaidiseanss pilt

 3. Klõpsake nuppu Sea mikrofoni tase, järgige mikrofoni taseme seadmiseks juhiseid ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Jutustuse manustamiseks klõpsake nuppu OK.

  • Jutustuse linkimiseks märkige ruut Lingi jutustused asukohas, klõpsake nuppu Sirvi, klõpsake loendis olevat kausta ja seejärel klõpsake nuppu Vali.

 5. Kui valisite salvestamise alustamiseks esimese slaidi, jätkake toiminguga 6.
  Kui valisite salvestamise alustamiseks mõne muu slaidi, kuvatakse dialoogiboks Jutustuse salvestamine. Tehke ühte järgmistest.

  • Jutustuse alustamiseks esitluse esimeselt slaidilt, klõpsake nuppu Esimene slaid.

  • Jutustuse alustamiseks praegu valitud slaidilt, klõpsake nuppu Praegune slaid.

 6. Lisage vaates Slaidiseanss kõneleja kommentaarid koos publiku kommentaaridega ja seejärel klõpsake slaidi, et liikuda edasi järgmisele slaidile. Korrake neid toimingud oma esitluse kõigi slaidide korral.

  Näpunäide.: Jutustuse peatamiseks ja jätkamiseks paremklõpsake slaidi ning seejärel kiirmenüüs käsku Peata jutustus või Jätka jutustust.

 7. Klõpsake musta väljumiskuva.

 8. Jutustus salvestatakse automaatselt ja kuvatakse teade, kus küsitakse teilt, kas soovite salvestada ka esitluse ajastused. Tehke ühte järgmistest.

  • Ajastuste salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta. Teie slaidid kuvatakse vaates Slaidisorter ja slaidiajastused kuvatakse iga slaidi all.

  • Ajastuste tühistamiseks klõpsake nuppu Ära salvesta.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidi, millele soovite kommentaari lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Meediumiklipid nupu Heli all olevat ripploendi noolt ja seejärel käsku Salvesta heli.

  Menüü Lisa pilt

 3. Kommentaari salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta ja asuge rääkima.

 4. Kui olete salvestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Lõpeta.

 5. Tippige väljale Nimi heli nimi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Slaidil kuvatakse heliikoon Ikooni pilt .

Office PowerPoint 2007 salvestab slaidiajastused jutustuse lisamisel automaatselt. Soovi korral saate slaidiajastused vastavalt jutustusele ka käsitsi määrata.

 1. Klõpsake vaates Tavaline slaidi, mille ajastust soovite seada.

 2. Valige menüü Animatsioonid jaotises Üleminek sellele slaidile suvandi Järgmise slaidi kuvamine all märkeruut Automaatselt pärast ja seejärel sisestage sekundite arv, mille möödumisel soovite slaidi kuvamist ekraanile.

  Menüü Animatsioonid pilt

  Korrake neid toiminguid iga slaidi korral, mille jaoks soovite määrata ajastuse.

Näpunäide.: Kui soovite järgmise slaidi kuvada kas hiirenupu klõpsamisel või automaatselt pärast teie määratud aja möödumist – olenevalt sellest, kumb tähis jõuab kätte enne – märkige nii ruut Hiireklõpsul kui ka Automaatselt pärast.

Slaidiajastuste väljalülitamine ei kustuta ajastusi. Ajastused saate igal ajal taas sisse lülitada; te ei pea neid uuesti looma. Kui aga slaidiajastused on välja lülitatud, ei liiguta jutustuse salvestamise ajal automaatselt ühelt slaidilt teisele ning peate slaide käsitsi vahetama.

 1. Klõpsake normaalvaates menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

  Menüü Slaidiseanss pilt

 2. Klõpsake jaotises Keri slaide edasi raadionuppu Käsitsi.

Näpunäide.: Ajastuste sisselülitamiseks klõpsake jaotises Keri slaide edasi raadionuppu Ajastuste abil (kui on saadaval).

Salvestamise ettevalmistamine

Alustamiseks avage soovitud esitlus ja klõpsake menüüd Slaidiseanss.

Näpunäide.   Kui teie esitluses on palju slaide, võib teil olla mugavam töötada vaates Slaidisorter. Proovige järele. Valige Vaade > Slaidisorter.

Siin on mõned asjad, mida kontrollida enne salvestamise alustamist.

 • Kui soovite salvestada ainult osa esitlusest, tehke enne alustamist ühte järgmistest.

  • Valige slaidid, mida te ei soovi kaasata, ja klõpsake nuppu Peida slaid.

   VÕI

  • Klõpsake nuppu Kohandatud seanss > Kohandatud slaidiseanss > + (lisa).

   Slaidide alamhulga salvestamiseks klõpsake käsku Peida slaid või Kohandatud seanss.
 • Nupu Harjuta abil saate muuta slaidide ajastust, ilma et mõjutaksite juba salvestatud jutustust või liigutusi.

  Erineva slaidide vahelise ajastuse proovimine nupu Harjuta abil
 • Veenduge, et teie mikrofon on õigesti seadistatud. Avage Mac-arvutis Süsteemieelistused > Heli.

Slaidiseansi salvestamine

Kui soovite slaidiseansile jutustust või kommentaari lisada, veenduge, et teie mikrofon on seadistatud ja töötab.

Salvestamise alustamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Slaidiseanss, valige slaid, millest alates soovite lindistamist alustada, ja seejärel klõpsake käsku Salvesta slaidiseanss.

  Salvestamise alustamiseks klõpsake nuppu Salvesta slaidiseanss
 2. Salvestamise ajal kasutage salvestamiskäskude avamiseks klahve Ctrl + klõps, et liikuda läbi slaidide, muuta kursoreid või lülitada ekraani sisse/välja.

  Käsuloendi kuvamiseks salvestamise ajal vajutage juhtklahvi (Ctrl)
 3. Salvestamise lõpetamiseks klõpsake nuppu Lõpeta seanss.

 4. Kuvatakse dialoogiboks Salvesta. Salvestise salvestamiseks klõpsake nuppu Jah või Ei, kui soovite uuesti salvestada.

  Salvestamine kirjutab üle kõik, mida olete varem salvestanud. Kui soovite luua veel ühe salvestise samade slaididega slaidiseansi jaoks, salvestage esitlusfail mõne muu nimega.

 5. Salvestuse eelvaate kuvamiseks klõpsake nuppu Esita algusest.

Kiirklahvid salvestusprotsessi ajal

Võib-olla soovite printida selle kiirklahvide loendi, mida saate salvestamise ajal kasutada.

Toiming

Kiirklahv

Järgmisele slaidile või animatsioonile liikumine

N
Vajutage klahvikombinatsiooni
tühikuklahv
paremnooleklahv
allanooleklahv
sisestusklahv Return
klahv Page Down

Eelmisele slaidile või animatsioonile liikumine:

P
kustutusklahv Delete
vasaknooleklahv
ülesnooleklahv
klahv Page Up

Kindlale slaidile liikumine

Slaidinumber + sisestusklahv (Enter)

Lülita ekraan välja

B
. (punkt)

Lülita ekraan sisse

W
, (koma)

Peatab/taaskäivitab automaatseansi:

S

Lõpeta slaidiseanss

Paoklahv Esc
Command+. (punkt)

Kustutab ekraanil joonistuse

E

Kui see on peidetud, mine järgmise slaidi juurde

H

Muudab kursori pliiatsiks

Ctr+P

Muudab kursori nooleks

Ctr+A

Peidab noole hiireliigutusel

CONTROL+H

Kiirmenüü

CONTROL+klõps

Hiireklõpsuga edasi liikumine (ainult harjutamine)

M

Taasesitussuvandite määramine

Kui olete salvestamise lõpetanud ja olete valmis esitlust teistega jagama, klõpsake käsku Häälesta slaidiseanss ja valige suvandid, mis on teie sihtrühma jaoks õiged.

Saate määrata slaidiseansi tüübi ja muud suvandid enne selle levitamist.
 • Seansitüüp    Kuva täisekraanvaates või akendena.

 • Seansi suvandid    Jutustuse või animatsioonide väljalülitamine.

 • Slaidid    Valige slaidide alamhulk või Kohandatud seanss, kui olete selle seadistanud.

 • Liigu järgmisele slaidile    Häälestage see slaidiseansi versioon, et keegi saaks seda slaid haaval vaadata.

Seotud teave

Slaidiüleminekute lisamine, muutmine ja eemaldamine

Esitluse käivitamine ja märkmete vaatamine esinejavaates

Heli salvestamine PowerPoint for Macis

Heli lisamine PowerPointi esitlusse või kustutamine esitlusest

Esitluse salvestamine filmifailina või MP4-failina

Enne alustamist

 • Salvestamiseks peab arvutil olema helikaart, mikrofon ja kõlarid. Veenduge, et te ei käivitaks muid helisalvestusrakendusi (nt Kõnetuvastus).

 • Slaidi ajastuste salvestamine salvestab ka animatsiooniefektide ajastuse ja kestuse ning päästikute kasutamise slaidil. Kui te ei soovi, et esitlus slaidiajastusi kasutaks, saate slaidiajastused välja lülitada.

 • Kui salvestate esitluse filmina, ei salvestata jutustust.

Esitluse salvestamine rakendusega PowerPoint 2011 for Mac

 1. Klõpsake navigeerimispaanil slaidi, millega soovite alustada.

  Navigeerimispaanil slaidide valimine

  1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

  2. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas vahekaarti Slaidid Vahekaart Slaidid ja seejärel slaidi. Sõltuvalt navigeerimispaani laiusest näete vahekaarte </c0> ja Vahekaart Slaidid või vahekaarti ikoonidegaSlaidid Vahekaart Liigendus ja Liigendus.

 2. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Esinejavaate tööriistad nuppu Salvesta slaidiseanss.

  Menüü Slaidiseanss, jaotis Esineja tööriistad
 3. Salvestamine algab automaatselt, kui sisestate esinejavaate, kuid soovi korral saate lindistuse peatada ja taaskäivitada. Tehke ühte järgmistest.

  Toiming

  Toimimisviis

  Salvestamise peatamine

  Klõpsake nuppu Nupp Peata taimer

  Salvestamise jätkamine

  Klõpsake nuppu Nupp Käivita taimer

  Praeguse slaidi salvestuse lähtestamine

  Klõpsake nuppu Nupp Lähtesta taimer

  Järgmisele või eelmisele slaidile liikumine

  Klõpsake nuppu Järgmisele slaidile või eelmisele slaidile liikumise nupud

 4. Kui jõuate viimase slaidile või väljute esinejavaatest, palub PowerPoint teil ajastused salvestada.

  Näpunäited: 

  1. Slaidisorteri vaates kuvatakse iga slaidi ajastus.

  2. Iga jutustusega slaidi alumises paremas nurgas kuvatakse heliikoon Heliikoon slaidil . Seda ikooni ei kuvata slaidiseansi ajal publikule.

Slaidiseansi jutustuse muutmine rakenduses PowerPoint 2011 for Mac

Kui muudate ühe slaidi jutustust, värskendatakse ka ajastust.

 1. Valige navigeerimispaanil slaid, mille jutustust soovite muuta.

  Navigeerimispaanil slaidide valimine

  1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

  2. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas vahekaarti Slaidid Vahekaart Slaidid ja seejärel slaidi.  Sõltuvalt navigeerimispaani laiusest näete vahekaarte </c0> ja Vahekaart Slaidid või vahekaarti ikoonidegaSlaidid Vahekaart Liigendus ja Liigendus.

 2. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Esinejavaate tööriistad nuppu Salvesta slaidiseanss.

  Menüü Slaidiseanss, jaotis Esineja tööriistad

 3. Kui olete salvestamise lõpetanud, klõpsake nuppu Välju seansist või vajutage paoklahvi (ESC).

 4. Kui palutakse salvestada ajastused, klõpsake nuppu Jah.

  Märkus.: Jutustuse kustutamiseks slaidilt valige slaidil heliikoon Heliikoon slaidil ja vajutage kustutusklahvi (DELETE).

Slaidi ajastuste käsitsi seadmine PowerPoint 2011 for Macis

PowerPoint salvestab automaatselt slaidi ajastused slaidiseansi salvestamisel. Soovi korral saate slaidi ajastused vastavalt jutustusele ka käsitsi määrata.

 1. Valige navigeerimispaanil slaid või slaidid, mille ajastust soovite käsitsi seada.

  Navigeerimispaanil slaidide valimine

  1. Klõpsake menüü Vaade nuppu Tavaline.

  2. Klõpsake navigeerimispaani ülaosas vahekaarti Slaidid Vahekaart Slaidid ja seejärel slaidi. Mitme slaidi valimiseks hoidke slaidide klõpsamise ajal all klahvi CTRL .  Kui olete slaidid sektsioonidesse jaotanud, valige terve slaidide rühm, klõpsates sektsiooni pealkirja.  Sõltuvalt navigeerimispaani laiusest näete vahekaarte Vahekaart Slaidid ja või vahekaarti ikoonidega Slaidid Vahekaart Liigendus ja Liigendus .

 2. Märkige vahekaardi Üleminekud jaotises Liigu järgmisele slaidile ruut Pärast ja tippige seejärel sekundite arv.

  Menüü Üleminekud, jaotis Liigu järgmisele slaidile

Jutustuse või slaidi ajastuste väljalülitamine enne slaidiseansi esitamist PowerPoint 2011 for Macis

Jutustuse ja slaidi ajastuste väljalülitamine ei kustuta neid. Jutustust või ajastusi saate igal ajal uuesti sisse lülitada, ilma et peaksite neid uuesti looma.

Tehke ühte järgnevatest:

Toiming

Toimimisviis

Slaidi ajastuste väljalülitamine

Tühjendage menüü Slaidiseanss jaotises Koostamine ruut Kasuta ajastusi.

Menüü Slaidiseanss jaotis Koostamine

Kõigi slaidide jutustuste väljalülitamine

Tühjendage menüü Slaidiseanss jaotises Koostamine ruut Esita jutustused.

Menüü Slaidiseanss jaotis Koostamine

PowerPointi veebirakendus ei toeta slaidiseansi salvestamist.

Näpunäited salvestamise kohta

 • Salvestised lisatakse esitlusse slaidipõhiselt. Seega, kui soovite salvestist muuta, peate taassalvestama ainult mõjutatud slaidi või slaide. Lisaks saate pärast salvestamist muuta slaidide järjestust, ilma et oleks midagi vaja uuesti salvestada. See tähendab ka seda, et esitluse salvestamise ajal on lihtne teha puhkepause.

 • PowerPoint ei salvesta slaidiüleminekute ajal heli ega videoid, seega ärge ühelt slaidilt teisele liikumise ajal rääkige. Lisage iga slaidi algusesse ja lõppu lühike vaikusepuhver, et muuta üleminekud sujuvaks ning tagada, et te ei lõikaks ühelt slaidilt teisele üleminekul ära kuuldavat jutustust.

 • Jutustust ei saa salvestada PowerPointi veebirakendus’is. Kasutage jutustuse salvestamiseks PowerPointi töölauaversiooni.

 • Videot ja tindijoont saate kohandada ning redigeerida redigeerimisvaates.

 • Kui on võimalik, et teie publik võib kasutada salvestise kogemiseks rakendust PowerPointi veebirakendus, asutage rakenduse PowerPointi veebirakendus toetatud üleminekuid (Lõikamine, Hajutamine, Lükkamine, Pühkimine, Tükeldamine, Juhutriibud, Kujund, Morfimine).

 • Esitluse salvestamine toimib kõige paremini puuteekraaniga arvutites, millel on veebikaamera.

 • Veenduge video eelvaate abil selles, et kõik on enne salvestamist õigesti häälestatud.

 • Nende slaidide korral, millele soovite salvestada žestid (nt tindijooned), tehke slaidist mitu koopiat, et saaksite hõlpsasti salvestada mitu võtet. Kui olete valmis, kustutage seejärel üleliigsed slaidid.

 • Salvestage mõni sekund vaikust, lülitades heli ja video välja, et liikuda edasi määratud aja möödumisel.

 • Parema kvaliteedi saavutamiseks kasutage välist veebikaamerat ja/või mikrofoni.

  Sisseehitatud kaamerad ja mikrofonid sobivad enamiku ülesannete jaoks. Kui soovite aga professionaalse ilmega videot, kaaluge võimaluse korral välise veebikaamera kasutamist. Kui kasutate PowerPointi tahvel- või sülearvutis ja teete tindijooni pliiatsiga, võimaldavad väline kaamera ja mikrofon teil minimeerida pliiatsimüra.

 • Taasesitage esimese slaidi salvestis kohe pärast selle valmimist.

  Enne kui jõuate esitluse salvestamisel liiga kaugele, veenduge, et heli ja video vastavad teie ootustele.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×