Sisu otsimine

Rakendusest Microsoft SharePoint Server 2010 sisu otsimiseks on mitu võimalust. Saate kasutada SharePointi igal lehel leiduvat välja Otsing või otsingukeskuse saiti või luua täpsema otsingu lehe kaudu üksikasjaliku päringu. Sisu otsimiseks saate otsida märksõnu, jutumärkidesse pandud kindlaid väljendeid või atribuutidele määratud väärtuste järgi.

Selle artikli teemad

Teksti või failide otsimine saidil

Teksti või failide otsimine loendist või teegist

Sisu otsimine otsingukeskuse saidil

Tõhusate päringute koostamine

Päringule loogikatehtemärkide lisamine

Päring atribuutide abil

Otsingutulemitega töötamine

Sisu otsimine funktsiooni Täpsem otsing abil

Teksti või failide otsimine saidil

Kui otsite sisu, ent pole kindel, kus see asub, alustage otsingut kõige kõrgema taseme saidilt, kus otsitav teave võiks teie arvates asuda. Seejärel saate tulemeid teabe leidmiseks täpsemalt piiritleda. Sisu otsimiseks võite sisestada märksõnu või jutumärkidesse pandud fraase. Päringute koostamise kohta leiate lisateavet jaotisest Tõhusate päringute koostamine.

 1. Minge saidile, kust soovite otsida. Saidiotsingu tulemid ei sisalda emasaidil ega kõrvalsaitidel leiduvat sisu. Veenduge, et viibiksite soovitud otsingu ülataseme saidil.

 2. Tippige otsinguväljale otsitav sõna või fraas ja klõpsake nuppu Otsi.

 3. Vaikimisi kuvatakse otsingutulemid tähtsuse järgi. Kui soovite tulemid sortida teisiti, klõpsake soovitud suvandit jaotises Piiritle tulemeid. Samuti võite sisestada uue märksõna ja muuta otsinguulatust, valides väärtuse See loend. See piiritleb edaspidised päringud esimese tulemikomplektiga. Kui sisestada uue otsingu, mille ulatuseks on valitud See sait, otsitakse uues otsingus algse päringuga samalt saidilt või saitidelt. Otsingutulemitega töötamise kohta leiate lisateavet jaotisest Otsingutulemitega töötamine.

  Märkused: 

  • Loendiüksuste manuseid otsingutulemite seas ei kuvata.

  • Otsinguväljale mahub kuni 255 märki.

Lehe algusesse

Teksti või failide otsimine loendist või teegist

Kui olete kindel, et otsitav sisu asub mõnes loendis või teegis, alustage otsingut sellelt lehelt, kus vastav loend või teek asub. Otsingutulemites saate otsingut täpsemalt piiritleda metaandmete (nt dokumendi autori või koostamiskuupäeva) järgi. Sisu otsimiseks võite sisestada märksõnu või jutumärkidesse pandud fraase. Päringute koostamise kohta leiate lisateavet jaotisest Tõhusate päringute koostamine. Kui te ei leia soovitud sisu, proovige otsida saidilt või kasutage teistsuguseid märksõnu.

 1. Minge loendisse või teeki, kust soovite otsida.

 2. Tippige otsinguväljale otsitav sõna või fraas ja klõpsake nuppu Otsi.

 3. Vaikimisi kuvatakse otsingutulemid tähtsuse järgi. Kui soovite tulemid sortida teisiti, klõpsake soovitud suvandit jaotises Piiritle tulemeid. Otsingutulemitega töötamise kohta leiate lisateavet jaotisest Otsingutulemitega töötamine.

  Märkused: 

  • Loendiüksuste manuseid otsingutulemite seas ei kuvata.

  • Otsinguväljale mahub kuni 255 märki.

Lehe algusesse

Sisu otsimine otsingukeskuse saidil

Teie asutus võib kasutada otsingukeskuse saiti. Otsingukeskuse sait on koht, kuhu minna juhul, kui soovite otsida terve ettevõtte saitidelt. Vaikimisi on otsingukeskuse saidil kuvatud väli Otsing, kuhu saate tippida oma päringu.

 1. Otsingukeskuse saidi kuvamiseks klõpsake enamikul lehtedel ülaserva lähedal asuvat navigeerimislinki Otsingukeskus või Ettevõtte otsingukeskus.

 2. Kui otsingukeskuse sait sisaldab linke, klõpsake teatud kindlast asukohast otsimiseks või inimeste otsimiseks (Inimesed) vastavat linki. Kui soovite sisu otsida näiteks kõigilt saadaolevatelt saitidelt, klõpsake linki Kõik saidid.

 3. Tippige päring väljale Otsing.

  Märkus.: Päringute koostamise kohta leiate lisateavet jaotisest Tõhusate päringute koostamine.

 4. Otsingutulemite kuvamiseks klõpsake nuppu Käivita otsing.

Lehe algusesse

Tõhusate päringute koostamine

Tõhusa päringu koostamine aitab kaasa nii samalt saidilt kui ka otsingukeskusest otsitava teabe kiirele leidmisele. Teabe või isikute otsimiseks saate kasutada vaba teksti, fraaside, loogikatehtemärkide ja atribuudipõhiste kitsenduste kombinatsioone.

Päringu koostamisel tuleks silmas pidada järgmist.

 • Eraldage otsingusõnad tühikutega.    Otsingutulemite loend hõlmab kõiki otsitavaid sõnu suvalises järjestuses.

 • Otsingus ei tehta vahet suur- ja väiketähtedel.    Kui otsite väärtuse Autor:Ivo järgi, saate sama tulemi, mis väärtuse autor:ivo korral.

 • Täpsete tulemuste saamiseks kasutage jutumärke.    Kui olete kindel, et soovitud dokument sisaldab teie päringuga samu sõnu samas järjestuses, pange päringufraas jutumärkidesse. Muul juhul on mõistlik kirjutada fraas ilma jutumärkideta. Näiteks selle artikli otsimisel otsitakse päringu Sisu otsing korral ainult neid artikleid, kus "sisu" JA "otsing" asuvad koos.

 • Märkide arv.    Päringu pikkus ei tohi ületada 255 märki.

Päringule loogikatehtemärkide lisamine

Nüüd, kui olete tutvunud otsingu põhialustega, soovite ehk otsingu täpsustamiseks lisada sellele muid parameetreid. SharePoint võimaldab koos märksõnade ja atribuutidega kasutada Boole'i ehk loogikatehtemärke. See tähendab, et tähendusliku päringu koostamiseks ühendatakse märksõnade ja atribuutidega tehtemärgid AND, OR, NOT, + (PLUSS) ja - (MIINUS). Edukate päringute loomiseks kasutage järgmisi näiteid.

Loogikatehtemärk

Kirjeldus ja näide

AND

Kasutage seda märki kõiki märgitud otsingusõnu sisaldavate dokumentide otsimiseks, sõltumata nende seosest. Näiteks otsingusõnade õunad AND apelsinid korral otsitakse kõiki dokumente, mis sisaldavad nii sõna "õunad" kui ka "apelsinid", kuid need kaks sõna ei pea dokumentides samaaegselt esinema.

OR

Tehtemärgi OR abil saab otsida kõiki dokumente, mis sisaldavad mõnda soovitud sõna või sõnu. Näiteks päringuga C++ OR C# otsitakse kõiki dokumente, mis sisaldavad ükskõik kumba nendest programmeerimiskeeltest.

NOT

Tehtemärki NOT kasutatakse teatud tulemite välistamiseks. Näiteks päring turundus AND prognoos NOT eelarve annab tulemuseks dokumendid, mis sisaldavad märksõnu "turundus" ja "prognoos", kuid mitte "eelarve".

+ (pluss)

Päring SharePoint+Excel annab tulemuseks dokumendid, mis sisaldavad mõlemat märksõna.

- (miinus)

Päring SharePoint+Excel -Excel 2007 -Excel 2003 annab tulemuseks dokumendid, mis sisaldavad märksõnu Excel 2003 ja Excel 2007.

Lisaks loogikatehtemärkidele võimaldab SharePoint kasutada relatsioonilisi tehtemärke. Päringuid saate koostada järgmiste väärtuste abil.

Relatsiooniline tehtemärk

Kirjeldus ja näide

: (koolon)

Seda märki kasutage atribuudi puhul võrduse tähistamiseks. Näiteks päring Autor:Salmre tähendab seda, et autor võrdub Salmre.

= (võrdusmärk)

Seda märki kasutage atribuudi puhul võrduse tähistamiseks. Näiteks päring Autor=Salmre tähendab seda, et autor võrdub Salmre.

< (väiksem kui)

Seda märki kasutage kuupäevade ja täisarvude korral, et määrata väärtus "väiksem kui". Näiteks päring otsingumääratlused muudetud<8.07.09 annab tulemuseks kõik otsingumääratlused, mida on muudetud enne 8. juulit 2009.

> (suurem kui)

Seda märki kasutage kuupäevade ja täisarvude korral, et määrata väärtus "suurem kui". Näiteks päring otsingumääratlused muudetud>8.07.09 annab tulemuseks kõik otsingumääratlused, mida on muudetud pärast 8. juulit 2009.

<= (väiksem või võrdne)

Seda märki kasutage kuupäevade ja täisarvude korral, et määrata väärtus "väiksem või võrdne". Näiteks päring otsingumääratlused muudetud<=8.07.09 annab tulemuseks kõik otsingumääratlused, mida on muudetud 8. juulil 2009 või enne seda.

>= (suurem või võrdne)

Seda märki kasutage kuupäevade ja täisarvude korral, et määrata väärtus "suurem või võrdne". Näiteks päring otsingumääratlused muudetud>=8.07.09 annab tulemuseks kõik otsingumääratlused, mida on muudetud 8. juulil 2009 või pärast seda.

.. (kaks punkti)

Näiteks päring atribuut: väärtus 1..väärtus 2 viitab sellele, et atribuut on suurem väärtuse 1 või sellega võrdne ja väiksem väärtusest 2 või sellega võrdne.

<> (ei võrdu)

Seda märki kasutage kuupäevade ja täisarvude välistamiseks. Näiteks päring otsingumääratlused muudetud<>8.07.09 annab tulemuseks kõik otsingumääratlused, mida pole muudetud 8. juulil 2009.

Päring atribuutide abil

Päringuid saate koostada atribuutide ehk SharePointi salvestatud dokumentide metaandmete abil. Atribuut on näiteks dokumendi autor või dokumendi salvestamise kuupäev. Sisuatribuudid ja nende väärtused salvestatakse saitide indekseerimisel. Kui teil on üksuse atribuutide kohta kindlat teavet, saate vastava üksuse otsimiseks selle abil päringu koostada.

Kui koostate otsingut atribuutide abil, ärge pange atribuudi ja väärtuse vahele tühikuid.

Otsing atribuudiväärtuste järgi

Kasutage süntaksit atribuut:väärtus. Näiteks päringuga autor:salmre leitakse kõik dokumendid, mille autoriks on isik nimega Salmre.

Otsing faili nime järgi

Tippige otsingufraas filename:"Eelarve" (jutumärkidega), et otsida faili, mille nimi on "Eelarve.xlsx", või tippige otsingufraas filename:eelarve (ilma jutumärkideta), et otsida nii faili nimega "Eelarve_praegune.xlsx" kui ka "Eelarve_järgmine.xlsx".

Otsing faili tüübi järgi

Oletagem, et otsite eelarve arvutustabeleid, mis on koostatud rakenduses Excel 2007. Lisage päringule filetype:xlsx, et kuvada ainult need otsingutulemid, mis on Excel 2007 töövihikud.

Metamärgid

Kasutage tärni "*", et otsida dokumente, mille eesliide ühtib märksõna või atribuudiga. Näiteks otsingufraas Autor:Sal annab tulemuseks kõik dokumendid, mille autori nimi algab tähtedega Sal.

Otsing erinevate atribuutide järgi

Otsing tõlgendab tühikut erinevaid atribuute kasutavate terminite vahel märgina AND. Kui otsite fraasi title:eelarve filetype:xlsx järgi, annab otsing tulemuseks ainult Excel 2007 töövihikud, mille tiitel algab sõnaga "Eelarve".

Teatud otsingutulemite välistamine

Teatud sõnu sisaldavate otsingutulemite välistamiseks kasutage välistatava sõna ees miinusmärki (-). Kui otsite näiteks üksust, mis sisaldab sõna "kulud", kuid mitte sõna "maksud", tippige väljale Otsing fraas kulud -maksud.

Faili atribuutide lisamine

Päringu tulemuseks antava faili nime või tüübi määramiseks kasutage atribuute. Kui otsite näiteks Microsoft Office Word 2007 faile, mis sisaldavad sõna "graafik", tippige väljale otsing fraas graafik filetype:docx.

Otsing sama atribuudi alternatiivsete väärtuste järgi

Otsing tõlgendab tühikut sama atribuuti kasutavate terminite vahel märgina OR. Kui otsite näiteks fraasi autor:"Ivo Salmre" autor:"Tiit Parts", annab otsing tulemuseks üksused, mille on loonud üks või teine nimetatud isik.

Atribuudiväärtuste välistamine

Teatud atribuudiväärtusega tähistatud sisu välistamiseks kasutage atribuudi nime ees miinusmärki (-).

Keskendumine konkreetsele serverile

Kui atribuut sait on otsingu jaoks saadaval, saate oma päringule lisada väärtused site:serverinimi, et keskendada oma otsing konkreetses serveris talletatud sisule.

Märkus.: Längkriipsud (\) päringutes ei toimi. Seega ärge kasutage väärtuse site:\\serverinimi tippimise korral serveri tees längkriipse.

Kuupäev/kellaaeg

Päringu koostamiseks saab koos relatsiooniliste või loogikatehtemärkidega kasutada suvalisi mis tahes vormingus kuupäeva-/kellaajaatribuute. Näiteks päring otsingumääratlused muudetud=8.07.09 annab tulemuseks kõik otsingumääratlused, mida on muudetud 8. juulil 2009.

Märkused: 

 • Päring peab sisaldama vähemalt ühte otsitavat sõna. Ainult välistatavaid sõnu sisaldavad päringud põhjustavad tõrketeate.

 • Kui teie administraator on näiteks atribuudid kirjutaja (writer) või e-post (e-mail) vastendanud hallatava atribuudiga autor (author), võivad teie tulemused hõlmata ka neid atribuute sisaldavat sisu.

Kui te ei leia dokumente, mida teate oma ettevõttes olevat, peate töötama koos oma otsinguteenuste administraatoriga, kes lisab need dokumendid otsinguregistrisse, annab nende dokumentide kasutamise õiguse ja lisab või muudab nende dokumentide märksõnu või atribuute.

Otsingutulemitega töötamine

Põhiotsingutulemid sorditakse tavaliselt selle järgi, kuidas need on teie päringuga seotud. Märksõnade määratlused ja ja parimate pakkumiste lingid (kui need on olemas) asuvad teie otsingutulemite alguses. Saate tulemeid piiritleda, klõpsates täpsustuspaanil soovitud linki.

Teie administraator saab täpsustuspaanil kuvatavaid suvandeid muuta. Ise saate aga otsingutulemeid piiritleda näiteks saidi järgi, kus arvate dokumendi olevat, autori järgi, kellest olete huvitatud, või dokumendi kuupäeva või kuupäevavahemiku järgi. Kui klõpsate täpsustuspaanil soovitud üksust, kuvatakse tulemused valitud piiritlemismeetodi põhjal.

Teine viis otsingu piiritlemiseks on kasutada otsinguulatust. Kui teid suunati otsingutulemite lehele otsingukeskusest või saidilt, kus parajasti otsisite, kuvatakse suvand, mis võimaldab otsingutulemeid piiritleda ulatuse See sait või See loend põhjal. Väärtuse See loend valimise korral saate tulemeid uue märksõnakomplekti või fraasi abil veelgi piiritleda. Valida saate ka ulatuse Inimesed või Kõik saidid.

Otsingufunktsioon pakub ka seostuvate otsingute loendit. Kui klõpsate ühte neist linkidest, käivitatakse kohe selle teksti või fraasi päring, mis on teie algselt otsituga sarnane või seotud.

Kui teie ettevõttes on lubatud isikute otsing või isiklikud saidid, pakutakse teile ettevõtte nende isikute loendit, kes on oma profiili lisanud otsingusõnade või -fraaside loendi. Klõpsake soovitud isiku nime või minge selle isiku saidile. Lisateavet isikute otsimise kohta leiate artiklist "Isikute otsimine".

Otsingutulemite lehel kuvatakse otsingutulemite kohal ka soovitused Kas otsitav oli hoopis? See funktsioon soovitab proovida alternatiivseid päringuid. Iga soovitus on vormindatud lingina. Uuesti otsimiseks (nüüd juba alternatiivse päringu järgi) klõpsake vastavat päringut.

Lehe algusesse

Sisu otsimine funktsiooni Täpsem otsing abil

Täpsema päringu saate koostada lehel Täpsem otsing, mis on saadaval otsingutulemite lehe kaudu. Kasutades funktsiooni Täpsem otsing, saate kuvada või välistada teatud sõnu sisaldavad otsingutulemid, filtreerida otsingutulemeid keele või tüübi järgi ja otsida sisuatribuute. Täpsema otsingu üks puudusi on see, et kui kasutate liiga palju parameetreid või kitsendusi, võib see arvuti jõudlust vähendada. Kasutage sarnaselt teiste otsingupäringutega tulemite arvu suurendamiseks võimalikult vähe sõnu ja kitsendusi ning vähendage seejärel tulemite arvu nende piiritlemise teel.

 1. Lehe Täpsem otsing kuvamiseks klõpsake soovitud otsingutulemite lehel välja Otsing kõrval asuvat linki Täpsem.

 2. Tippige jaotises Otsi dokumendid järgmisel joonisel kuvatud väljadele sõnad või fraasid. Saate valida, kas soovite leida vastet üksikule sõnale, igale sõnale või täpsele fraasile või välistada teatud sõnu sisaldavad tulemid.

  Täpsem otsing – Otsi dokumendid

 3. Otsingutulemite piiritlemiseks keele järgi märkige suvandi Ainult keeled kõrval üks või mitu ruutu.

  Täpsem otsing – Ainult keeled

 4. Otsingu kitsendamiseks dokumendivormingu järgi klõpsake loendis Tulemi tüüp vastavat väärtust.

  Täpsem otsing – Tulemi tüüp

 5. Teatud väärtustega tähistatud sisu otsimiseks kasutage päise Kus atribuut kõrval olevaid välju. Klõpsake loendis Vali atribuut soovitud atribuuti, valige loogikatehtemärk ja tippige väärtus, mida soovite otsida. Kui klõpsate nuppu Lisa atribuut, saate otsida rohkem kui ühe atribuudi järgi või sama atribuudi mõne muu väärtuse järgi. Järgmises näites kuvatakse otsingutulemite hulgas üksused, mille autor on Ivo Salmre ja mis sisaldavad nimes terminit "Eelarve".

  Täpsem otsing – Lisa atribuudid

 6. Otsingutulemite kuvamiseks klõpsake nuppu Otsi.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×