Office
Logi sisse

Sissejuhatus töövoogude kasutamisse InfoPathi vormide juures

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selle artikli teemad

Mis on töövood?

Töövoogude InfoPathi vormides kasutamise viisid

Programmiga Office SharePoint Server 2007 kaasnevad töövood

Kohandatud töövoogude tugi programmis Windows SharePoint Services 3.0 või Office SharePoint Server 2007

Töövoo kasutamise etapid

Dokumendi või üksuse töövoo käivitamine

Mis on töövood?

Töövoogu kirjeldatakse vahel kui mingi tulemini viivat tööülesannete sarja. Microsoft SharePointi toodete ja tehnoloogiate kontekstis määratletakse töövoogu täpsemalt kui dokumentide ja üksuste automaatset liikumist läbi mingi äriprotsessiga seotud toimingute jada. Töövoogude abil saab ühtselt hallata asutuse levinumaid äriprotsesse, võimaldades asutustel SharePointi loendis või teegis asuvatele dokumentidele või üksustele äriloogikat rakendada. Äriloogika on juhiste kogum, mis määrab ja juhib toiminguid, mis dokumendi või üksusega seoses aset leiavad.

Töövood võivad vähendada levinumate äriprotsesside (nt projekti kinnitamine või dokumendi läbivaatus) aega ja kulusid, hallates ja jälitades äriprotsessidega seotud tööülesandeid (mida sooritavad inimesed). Näiteks saate Microsoft Office SharePoint Server 2007 saidil lisada töövoo dokumenditeek, mis marsruudib dokumendi kinnitamiseks rühmale inimestele. Kui dokumendi autor selle töövoo teegis asuva dokumendi jaoks käivitab, loob töövoog dokumendi kinnitamise tööülesanded, määrab need tööülesanded töövoos osalejatele ning saadab seejärel osalejatele meiliteatised, mis sisaldavad tööülesande juhiseid ja linki kinnitatavale dokumendile. Sel ajal, kui töövoog on töös, saab töövoo omanik (käesoleval juhul dokumendi autor) või töövoos osalejad töövoo oleku lehelt teavet selle kohta, kes osalejatest on tööülesande juba lõpetanud. Töövoo oleku lehele pääseb, kui klõpsate dokumenditeegis oleva dokumendi või üksuse töövoo olekut. Kui osalejad on oma tööülesanded lõpetanud, lõpeb ka töövoog ning sellest teavitatakse automaatselt töövoo omanikku.

Järgmisel illustratsioonil on kujutatud kinnitamise töövoo protsessi.

Kinnitamise töövoo vooskeem

Töövood ei toeta mitte ainult olemasolevaid käsitsi tehtava töö protsesse, vaid avardavad ka viise, mille abil inimesed saavad dokumentide, loendite ja teekide kallal koostööd teha. Saidi kasutajad saavad töövooge käivitada ja neis osaleda kohandatavate vormide abil, mis on kättesaadavad SharePointi loendis või teegis olevast dokumendist või üksusest. Need kohandatavad vormid on SharePointi lehed, mis aitavad kasutajaid töövoo läbivaatusel või sinna muutuste tegemisel. Lisaks on Office SharePoint Server 2007 töövoofunktsioon tihedalt integreeritud tarkvara Microsoft Office System 2007 programmidega. Järgmiseid töövoo tööülesandeid saab sooritada nii serveri Office SharePoint Server 2007 saidil kui ka otse mõnedes tarkvara Office 2007 programmides:

 • dokumendi või üksuse jaoks saadaolevate töövoogude loendi vaatamine;

 • Dokumendi või üksuse töövoo käivitamine

 • Töövooülesande kuvamine, redigeerimine või kellelegi teisele määramine.

 • Töövoo tööülesande lõpuleviimine.

Lehe algusse

Töövoogude InfoPathi vormides kasutamise viisid

Saate luua Microsoft Office InfoPathi vormid, mis kuvatakse konkreetsed andmed, mis vastab töövoo praegune olek. Selleks vormimalli algatada toiminguid töövoo oleku põhjal vorm reeglite kasutamiseks. See saab protsessid, mida kasutatakse vormide täitmine sujuvamaks muutmine. Näiteks saate luua vormi kuvamiseks kirjutuskaitstud vaade töövoo olek on lõpule jõudnud , ja seetõttu ei saa muuta andmete vorm peaks.

Reeglite abil saab vorme panna töövoogudele ka muul viisil reageerima. Näiteks saate reegli abil kuvada mingi kindla töövoo olekuga seotud juhistega dialoogiboksiteate.

Märkus.: Dialoogibokse ei kuvata automaatselt brauseriga ühilduvates vormimallides, mida kasutajad täidavad veebibrauseris.

Et töövood oleks InfoPathi vormidel kasutamiseks kättesaadavad, tuleb need lisada loendile, teegile või sisutüübile. Saitide jaoks võimalikud töövootüübid erinevad olenevalt sellest, mis tüüpi on sait, kas töövood on aktiveeritud ja kas kohandatud töövood on loodud programmis Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Seda, millised töövood on installitud ja kasutamiseks valmis, saate teada oma farmiadministraatorilt.

Iga töövoo on määratletud olekud kirjeldav nimed, nt Pooleli. Olekute nimed sõltuvad tüüpi töövooülesanne. Näiteks kinnitamise töövoo – mis on saadaval serverites töötab Microsoft Office SharePoint Server 2007 – sisaldab mõnda olekut Pooleli, tühistatudja lõpule viidud. Kolme olekuga töövoo olekud – mis on saadaval Windows SharePoint Services 3.0 – saate määratleda isik, kes töövoo lisatakse teegi või loendi, teistest töövoogudest kasutavad standard olekud, nt märkida varem Pooleli olek. Kuigi kirjeldav nimi on nähtaval kasutaja, töövoo olekud esindavad programmiliselt arvväärtusi. Vormimalli mõne kindla töövoo olekule vastamiseks, peate teadma arvväärtus töövoo oleku, mida soovite kasutada. Selle põhjuseks tegevusi, nt vaadete vahetamine InfoPathis töövoo arvulise väärtuse.

SharePointi saitidel sisalduvad töövood

Järgmised töövood levinumate äriprotsesside jaoks ja Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Server 2007kaasatud.

Töövood, mis sisalduvad Windows SharePoint Services 3.0

Kolme olekuga töövoo sisaldub Windows SharePoint Services 3.0 ja Office SharePoint Server 2007 saidid. Kolme olekuga töövoo saab hallata äriprotsesse, mis nõuavad ettevõtetelt suure hulga probleemide või üksuste, nt kasutajatugi, müügivihjed või projekti tööülesanded.

Lehe algusse

Tootes Office SharePoint Server 2007 sisalduvad töövood

Office SharePoint Server 2007 sait sisaldab ka järgmisi levinumate äristsenaariumide jaoks mõeldud töövoogusid:

 • Kinnitus.     See töövoog marsruudib vormi rühmale inimestele kinnitamiseks. Vaikimisi on kinnituse töövoog seostatud dokumendi sisutüübiga, mis tähendab, et see on automaatselt dokumenditeekides kättesaadav. Üks kinnituse töövoo versioon on vaikimisi seostatud ka avaldamissaidi leheteegiga ning seda töövoogu saab kasutada veebilehtede avaldamise kinnitusprotsessi halduseks.

 • Tagasiside kogumine.     See töövoog marsruudib vormi rühmale inimestele tagasiside saamiseks. Läbivaatajad annavad tagasidet, mis seejärel kompileeritakse ning saadetakse töövoo algatajale. Vaikimisi on tagasiside kogumise töövoog seostatud dokumendi sisutüübiga, mis tähendab, et dokumendi sisutüüp on automaatselt dokumenditeekides kättesaadav.

 • Allkirjade kogumise    See töövoog marsruudib dokumendi Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007või Microsoft Office Excel 2007 rühm inimesi oma digitaalallkirjade kogumiseks. Microsoft Office System 2007 programmis, peate selle töövoo käivitada. Vaikimisi Allkirjade kogumise töövoog on seostatud dokumendi sisutüübiga, mis tähendab, et see on automaatselt saadaval dokumenditeekides. Allkirjade kogumise töövoog on siiski saadaval ainult Office'i dokumente, mis sisaldavad vähemalt ühte Microsoft Office'i allkirjarida.

  Märkus.: Seda töövoogu ei saa kasutada InfoPathi vormide puhul.

 • Likvideerimise kinnitamine.    Töövoog, mis toetab kirjehaldusprotsesse, haldab dokumentide aegumist ja säilitamist, lubades osalejatel otsustada, millal aegunud dokumente säilitada või kustutada. Likvideerimise kinnitamise töövoog on ette nähtud peamiselt kirjekeskuse saidil kasutamiseks.

 • Rühmakinnitus.     See töövoog on sarnane kinnituse töövoole, kuid siin kasutatakse määratud dokumenditeeki ning pakutakse osaleja kinnitusprotsessidele isikupärastatud vaadet. See töövoog võimaldab kinnitajate valimiseks kasutada hierarhilist organisatsiooniskeemi ning kinnitajatel kasutada allkirja asemel templit. See lahendus on saadaval vaid Office SharePoint Server 2007 Ida-Aasia versioonides.

 • Tõlkehaldus.    See töövoog haldab käsitsi toimuvat dokumentide tõlkeprotsessi, luues tõlgitava dokumendi koopiad ning määrates tõlkijatele tõlketööülesanded. See töövoog on saadaval vaid tõlkehaldusteekide jaoks.

Kõiki ülaltoodud töövooge saab teie asutuse jaoks eri viisidel kohandada. Näiteks kui lisate töövoo loendile, teegile või sisutüübile, et see oleks dokumentide ja üksuste juures kasutamiseks kättesaadav, saate kohandada tööülesande- ja ajalooloendeid, kus töövoo kohta käivat teavet talletatakse.

Kui kasutaja käivitab mõne dokumendi või üksuse puhul töövoo, võib kasutajal töövoo tüübist sõltuvalt olla võimalus töövoogu täiendavalt kohandada, määrates osalejate loendi, lõpptähtaja ja tööülesannete juhised.

Lehe algusse

Kohandatud töövoogude Windows SharePoint Services 3.0 või Office SharePoint Server 2007 tugi

Asutused saavad arendada ja kasutada kohandatud töövooge, mis on nende äriprotsessidele sobivad. Töövood võivad olla täpselt nii lihtsad või keerulised, nagu asutusel vaja. Arendajad saavad arendada töövooge, mille käivitavad kasutajad, või töövooge, mis käivituvad automaatselt mingi kindla sündmuse peale, näiteks kui SharePointi loendi üksus või dokumenditeegis olev vorm luuakse või seda muudetakse. Asutuse arendatud ja kasutatud töövood saab teha oma saidil kättesaadavaks.

Sõltuvalt loomisega töövooga seotud inimeste jaoks, on kaks võimalust, kus saate luua kohandatud töövoogude Windows SharePoint Services 3.0 või Office SharePoint Server 2007jaoks:

 • Professionaalsed tarkvaraarendajad.     Professionaalsed tarkvaraarendajad saavad töövooge luua toote Microsoft Visual Studio 2005 Extensions for Windows Workflow Foundation abil. Need töövood sisaldavad kohandatud koodi ja töövootoiminguid. Pärast seda, kui tarkvaraarendaja on kohandatud töövoo loonud, saavad serveriadministraatorid seda töövoogu erinevatel saitidel kasutada.

 • Veebikujundajad.    Veebikujundajad saavad luua ilma koodita töövooge kindlas loendis või teegis kasutamiseks, võttes abiks mõne veebikujundusprogrammi, mis ühildub teenusega Windows SharePoint Services, näiteks Microsoft Office SharePoint Designer 2007. Need töövood luuakse saadaolevate töövootoimingute loendi põhjal ning mõnd sellist töövoogu loov veebikujundaja saab seda ka otse loendis või dokumenditeegis kasutada.

Kui soovite rakendada kohandatud töövoo, võtke ühendust Seadmepargi administraatoriga teavet ettevõtte võimaluste kohta. Kohandatud töövoogude jaoks Windows SharePoint Services 3.0arendamise kohta leiate lisateavet teemast Windows SharePoint Services Arenduskeskus MSDN-is. Office SharePoint Server 2007jaoks kohandatud töövoogude arendamise kohta leiate lisateavet teemast Microsoft Office SharePoint Server 2007 Tarkvaraarenduskomplektist, mis on saadaval Microsoft Office SharePoint Server 2007 arendaja portaalis MSDN-is.

Lehe algusse

Töövoogude kasutamise juhised

Töövoo kasutamine dokumendi või üksuse puhul hõlmab paljusid toiminguid. Iga toimingu peab lõpule viima mõnd rolli täitev isik. Näiteks saab saidiadministraator töövoo dokumenditeeki lisada, sisu looja töövoogu käivitada või seda töö ajal muuta ning dokumendi läbivaataja või kinnitaja töövoo tööülesande lõpule viia.

Järgmises jaotises kirjeldatakse järgmisi töövooga seotud protsesse:

 • töövoo lisamine loendile, teegile või sisutüübile;

 • töövoo käivitamine dokumendi või üksuse jaoks;

 • töös oleva töövoo muutmine;

 • töövoo tööülesannete lõpuleviimine;

 • töövoogude oleku jälgimine.

Töövoo lisamine loendile, teegile või sisutüübile

Enne, kui töövoogu saab kasutada, tuleb see lisada loendile, teegile või sisutüübile. Selleks on vaja loendite haldamise õigused. Enamikul juhtudel teevad seda saidiadministraatorid või kindlaid loendeid või teeke haldavad isikud.

Töövoo kättesaadavus saidil sõltub sellest, kuhu see lisatakse:

 • Kui lisate töövoo otse loendisse või teeki, on see kättesaadav ainult selles loendis või teegis olevatele üksustele.

 • kui lisate töövoo loendi sisutüübile (nt kindlasse loendisse või teeki lisatud saidi sisutüüp), on see töövoog saadaval ainult selle sisutüübiga seotud loendis või teegis olevate sama sisutüübiga üksuste jaoks;

 • Kui lisate töövoo saidi sisutüübile, on see töövoog saadaval kõikides loendites ja teekides, millele on lisatud Saidi sisutüüp eksemplari sisutüübiga üksuse jaoks. Kui soovite, et töövoog oleks saadaval kõikides loendites ja teekides saidikogumis teatud sisutüübiga üksuste jaoks, on kõige tõhusam viis selle tulemuse saavutamiseks lisada see töövoog otse saidi sisutüübi.

Töövoo loendile, teegile või sisutüübile lisamisel saab töövoogu selle kindla asukoha jaoks kohandada, määrates ühe järgmistest valikutest:

 • töövoo esinemisjuhu nimi;

 • tööülesandeloend, kus töövooga seotud tööülesandeid talletatakse;

 • ajalooloend, kus on kõik töövooga seotud sündmused;

 • viis, kuidas töövoogu peaks käivitama;

 • täiendavad valikud, mis on omased kindlatele töövoogudele, näiteks kuidas tööülesanded osalejatele marsruuditakse, millised tingimused lõpetavad töövoo ning mis toimingud leiavad aset töövoo lõpetamisel.

Märkus.: Lisades töövoo loendile, teegile või sisutüübile, muudate selle kindlas asukohas dokumentide ja üksuste jaoks kättesaadavaks. Sellega te töövoogu ei käivita. Linke täiendavale teabele töövoogude lisamise kohta loenditele, teekidele ja sisutüüpidele on jaotises Vt ka.

Töövoo käivitamine dokumendi või üksuse jaoks

Pärast seda, kui töövoog on loendile, teegile või sisutüübile lisatud, saate selle mõne dokumendi või üksuse joaks selles asukohas käivitada (kui töövoog on konfigureeritud käsitsi käivitusele). Töövoo käivitamiseks valige dokumendi või üksuse jaoks saadaolevate töövoogude loendist sobiv töövoog. Vajalik võib olla ka vormi täitmine töövoo jaoks tarviliku teabega. Olenevalt sellest, kuidas töövoog on loodud ja konfigureeritud, võib teil töövoo käivitamisel olla võimalus seda täiendavalt kohandada, määrates sellised valikud nagu osalejad, tähtaja ja tööülesannete juhised.

Töös oleva töövoo muutmine

Pärast töövoo käivitamist võib vahel vajalikuks osutuda sinna muutuste tegemine. Näiteks soovite ehk lisada täiendavaid osalejaid või mõni töövoos osaleja võib avaldada soovi oma tööülesande kellelegi teisele määrata või muuta dokumenti või üksust, mida töövoog käsitleb. Mõnesid serveris Office SharePoint Server 2007 sisalduvaid valmis töövooge saab töö ajal muuta. Kui tegemist on teie asutuse arendatud ja kasutatud kohandatud töövooga, sõltub selle töö ajal muutmise võimalus sellest, kuidas see loodi.

Töövoo tööülesannete lõpuleviimine

Iga töövoo sündmust, mis eeldab mingit käsitsi tehtavat toimingut, esindab töövoo tööülesanne. Tööülesande osalejale määramisel võib osaleja selle lõpule viia või taotleda töövoosse muutusi, redigeerides vastavat töövoo tööülesande vormi. Serveris Office SharePoint Server 2007 saavad osalejad töövoo tööülesande lõpule viia SharePointi saidil või otse Microsoft Office 2007 programmis – näiteks Microsoft Office InfoPath 2007. Kui töövoos osaleja tööülesande lõpule viib või taotleb töövoosse muutust, palutakse serveril töövoo olek järgmisele tasandile viia.

Töövoogu oleku jälgimine

Töövoo omanik ja osalejad saavad töövoo edenemist jälgida SharePointi saidi töövoo olekulehel. Olekulehel asub olekuteave lõpetamata tööülesannete kohta. Samuti on seal töövoo jaoks oluline ajalooteave.

Office SharePoint Server 2007 sisaldab ka aruandetööriistu, mis võimaldavad töövoo ajaloo kokkuvõtlikku analüüsi. Asutused saavad seda analüüsi kasutada protsesside parendamiseks ja selleks, et otsustada, kas rühm suudab vastata mingi äriprotsessi jaoks seatud tööviljakuse eesmärkidele. Office SharePoint Server 2007 hõlmab mitmeid Microsoft Exceli valmis aruannet, mida saab iga töövoo puhul kasutada. Lisaks on töövoo ajalooteave saadaval ka SharePointi loendi andmeallikana, mida saab kasutada ja analüüsida muudes programmides, näiteks Microsoft Office Visio 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, või mõnes kohandatud äriprotsessi jälgimise lahenduses.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×